Nasihat Rasulullah s.a.

w Dalam Membentuk Keluarga yang Harmoni

Salbiah Sirat

Surga dunia akhirat membentuk intra-struktur pembangunan dalam sebuah pemimpinan rumahtangga

Perkahwinan merupakan aturan Allah s.w.t dalam mengatur kehidupan manusia, dalam kehidupan lelaki dengan perempuan yang secara semula jadi memerlukan antara satu dengan yang lain. Allah berfirman dalam surah ar-Rum, ayat 21 :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya (iaitu Allah) ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

setiap suami dan isteri mestilah memenuhi dan melaksanakan peranan masing-masing dengan baik dan berkesan. Banyak yang telah diperkatakan tentang peranan wanita sebagai isteri dalam membina sesebuah keluarga.

Membentuk sebuah pemimpinan dalam membentuk keluarga harmoni nasihat Rasullullah s.a.w adalah akhlak dalam peradaban dan sikap kita sebagai ibu bapa dalam menjalani tanggungjawap mendidik anak-anak

Komunikasi adalah penting menjalinkan keharmonian dalam sebuah keluarga. Komunikasi antara suami isteri, suami isteri dan ibu bapa juga mertua dan komunikasi bersama anak anak untuk menceriakan suasana juga kebahagiaan yang ada.

Tanggungjawap suami adalah:suami adalah ketua keluarga yang memimpin isterinya dan menjadi imam kebahagiaan dunia dan akhirat ke arah zuhudNya. Sebagai ketua keluarga bukan sahaja pendidik ilmu dunia dan akhirat , tanggungjawab sebagai pencari nafkah utama.

Seperti dalam surah an nisah ayat 34 Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan kerana mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.

Ketua atau pemimpin keluarga sebenarnya tidak hanya bererti pencari nafkah utama atau terbanyak. Ada banyak lagi peranan yang sama penting yang perlu dilaksanakan oleh seseorang suami. Sebagai pemimpin, beliau harus menjadi sumber pemberi dorongan dan semangat kepada anggota keluarganya.

Suami harus memimpin anggota keluarganya dalam menentukan matlamat serta menyediakan peluang-peluang kepada mereka untuk mencapai matlamat-matlamat tersebut. Ia harus menjadi teladan kepada keluarganya dalam banyak hal. Ia hendaklah menjadi tunggak tulang belakang keluarga dalam mencari dan memberikan huraian kepada masalah yang timbul. Juga dalam menerapkan nilai-nilai murni untuk diamalkan oleh keluarganya.

Inilah diantara peranan-peranan utama seseorang suami. Kegagalannya dalam memenuhi peranan dan tanggung-jawab inilah yang telah banyak membawa kepada runtuhnya sesebuah rumahtangga. Termasuk si isteri juga, tidak boleh mengabaikan tanggungjawap yang sedia ada.

Tanggungjawap isteri adalah:peranan wanita sebagai isteri dalam membina sesebuah keluarga dalam kebentukkan ciri ciri ke Islaman dan muslimah. Dalam kebiasaan dalam sosial kita, mereka berperanan sebagai suri rumah tangga yang melaksanakan tanggung-jawab mengasuh anak-anak dan melakukan kerja-kerja rumah.

Peranan isteri dan juga ibu juga tidak kurang hebatnya dalam membentuk dalam sebuah rumahtangga, mendidik ilmu dunia dan akhirat juga menjaga keharmonian.

Banyak hal yang harus peraturan dimana waktu memainkan peranan penting bagi isteri dan ibu terutama pada yang keluar bekerja membantu ekonomi suami. Tumpuan isteri adalah membentuk banyak hal dan haruslah lebih banyak luangkan masa bersama keluarga.

Peranan seorang isteri juga ibu dalam keluarga juga harus dijalani dalam akhlak dan etika yang terbentuk:menjaga tata tertib, tanpa mengaibkan suami dan anak anak. Tidak menceritakan keburukan suami dan anak anak pada orang luar. Bersikap adil pada kedua belah keluarga ( keluarga sendiri dan keluarga suami) Kerana peranan suami isteri setelah bernikah adalah tanggungjawap bersama.

Sebagai ibu bapa kita harus menunjukkan saling menghormati kedua orang tua kita kerana kita adalah kita dalam keluarga adalah contoh utama. Jika kita menunjukan sikap kasar kita pada orang tua, anak anak akan melakukan sama pada kita

Rasulullah s.a.w pernah berpesan : Sabda Rasulullah s. a. w yang bermaksud; "Hak anak atas bapanya, supaya membaikkan akhlaknya dan membaikkan namanya´

Pesan Rasulullah s.a.w lagi: "Tidak beriman seseorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nabi s. a. w bersabda lagi yang bermaksud; "Yang paling baik di antara kamu ialah yang baik pergaulannya terhadap keluarganya".

Anak-anak perlulah dididik dengan pergaulan yang baik sesama mereka. lbu bapa mestilah berlaku adil dalam melayani kerenah anakanak mereka supaya terhindar perasaan dengki, iri hati dan dendam. Anak-anak yang lebih kecil hendaklah menghormati abang/kakak yang lebih tua.

Manakala abang/kakak mestilah bertolak ansur dengan adik-adik mereka. Apabila sikap ini dapat ditanam dalam diri anak-anak, tiadalah permusuhan dan perbalahan dalam keluarga dan mereka saling sayang dan menyayangi antara satu dengan lain. Aman tenteram dan berbahagialah keluarga tersebut

Akhirkata jadilah sebuah rumahtangga yang dibina seperti rumahtangga Rasulullah s.a.w yang bersikap lemah lembut pada isteri dan anak anaknya juga pada cucu cucunya. Begitu isteri, haruslah mencontohi khadijah r.a dan Aishah r.a menjaga tertib sebagai seorang isteri dan juga ibu pada zuriatnya. Keharmonian dalam rumahtangga itu terpancar kebahagiaan jika kita mengikut sunnah dan hadis, contoh contoh dan nasihat Baginda s.a.w. Paling penting adalah sifat kesederhanaan tidak membazir pada rezeki yang ada dan selalu menanamkan sifat pemaaf, bertolak ansur dan bertoleransi

Semoga rumahtangga yang terbina bukan sahaja bahagia di dunia. Insyaallah juga di akhirat. Allahumma amin Wabillahil taufiq wal hidayah Assalamualaikumwrwb syukran jaziilan salbiah sirat