1

PENJELASAN TENTANG ARTIKEL ‘MATA SEBAHAGIAN DARIPADA MINDA’ Bahagian I ARTIKEL ‘Mata Sebahagian Daripada Minda’ telah ditulis pada tahun 1953 oleh Leo Steinberg dalam buku ‘Other Criteria’ dan diterbitkan oleh Oxford Universiti Press dalam tahun 1972. Pada keseluruhannya Steinberg seorang pengkritik dan pengkaji seni masa lampau dan moden pada keseluruhannya dalam artikel ini memeriksa representasi atau penggambaran dalam seni lukis ialah lukisan yang menggambarkan sesuatu. Mengikut Steinberg, penggambaran ialah dunia sebenar dalam seni lukis. Contohnya, sebuah lukisan potret ialah representasi yang merujuk bentuk wajah seseorang. Ia cuba meniru benda sebenarnya dalam lukisan. Pokok pertimbangan masalah representasi ialah pengkaryaan dalam seni lukis moden. Rumusannya ialah seni lukis moden walaupun nampak mengenepikan dunia fizikal jika dibandingkan dengan seni lukis bukan moden.Tetapi sebenarnya penggambaran ini merupakan sebahagian seni lukis moden. Dalam menjelaskan, Steinberg memberitahu kita tentang keadaan yang sekali tengok ada percanggahan dan dalam bahagian lain ada persamaan. Seni lukis sebelum zaman moden, bagi ahli sejarah seni Barat/Eropah, sempadan di antara seni lukis moden dan bukan moden terletak di zaman Renaissance di Itali. Sebelum zaman Renaissance (abad 15-16) dikatakan seni lukis yang wujud di Eropah adalah bukan moden. Selepas abad 16 dianggap seni lukis moden dan ini adalah andaian menyeluruh. Tetapi di dalam perkembangan terperinci dalam seni lukis moden ia hanya bermula kemudian dalam pertengahan abad 19. Steinberg memahami dan ia mirip setuju seni lukis moden bermula di pertengahan abad ke-19, bukan selepas zaman Renaissance.

2

Dari rangka umum struktur sejarah seni lukis Eropah yang popular di kalangan tokoh-tokoh sejarah seni lukis terdapat lima aliran zaman sebelum dan selepas zaman moden iaitu: • • • • • Zaman Pra Sejarah dan Yunani. Zaman Romawi. Zaman Gelap. Zaman Pembaharuan (Renaissance) 1400 hingga 1600. Zaman Moden.

Istilah sempadan untuk menamakan kepentingan zaman dapat memudahkan pemahaman. Ia juga dianggap sebagai kemuncak perkembangan sejarah seni lukis Barat iaitu sejarah Eropah untuk mencapai keunggulannya dengan pelukispelukis Leonardo da Vinci, Michealanglo dan Raphael. Ketiga pelukis ini adalah pelukis Eropah terunggul dan berada pada kemuncak perkembangan berasaskan keinginan untuk mempresentasikan dunia fizikal secara sempurna. Fahaman begini dari segi proses menyempurnakan penggambaran dunia fizikal paling ketara dikuasai oleh tokoh sejarah seni Itali bernama Vasari Giorgio (1511-1574). Vasari hidup pada zaman Renaissance ketika beliau menulis sejarah seni karya Michealanglo yang hidup dalam buku ‘Life of Painter’. Buku ini memberi kefahaman tentang sejarah seni lukis – penyempurnaan alam. Dalam tulisan itu dimasukkan biografi-biografi pelukis tadi. Di dalamnya terkandung cerita dikemukakan bermula dengan pelukis Giototo, diandai sebagai pelukis yang mula membuka langkah kepada melukis alam dengan sempurna, sesuatu yang menuju ke puncak yang sama dengan tiga tokoh terawal. Nama pelukis yang lain juga disebutkan iaitu Massacio dan Vasari menyatakan tentang Massacio sebelumnya, karya seni lukis yang dihasilkan di Eropah hanyalah lukisan. Selepas Massacio, kerja-kerja seni lukis Eropah adalah ciptaan yang baru. Ada dua pemahaman yang dijelas di sini yang boleh dijadikan perbincangan. Apa yang dimaksudkan dengan ciptaan sebelumnya bagi maksud Vasari ialah lukisan sebelum Massacio tidak berupaya menggambarkan dunia

3

fizikal. Karya-karya itu dikatakan karya berkesan selepas Manet kerana mampu meniru alam.

meletakkan

keupayaan dan kebijaksanaan dengan menggunakan lukisan ciptaan sebenar

Steinberg, kemudian melangkah ke abad 20 dengan memiliki keyakinan menyentuh pengkritik lain bernama Malraux yang merupakan salah seorang pengkritik Perancis selepas Perang Dunia Kedua dan juga Menteri Kebudayaan Perancis. Malraux disebut oleh Steinberg sebagai menyatakan sesuatu yang berkaitan dengan Vasari yang akhirnya membawa keunikan. Kalau Vasari mengatakan lukisan dahulu merupakan ciptaan sebenar, sebaliknya Malraux mengatakan lukisan dahulu adalah tiruan dan sekarang adalah luksan sebenarnya. Satu peniruan dan satu lagi karya lukisan. Maksud peniruan oleh Malraux sama dengan maksud Vasari. Malraux menyatakan lukisan yang meniru alam adalah tidak asli. Baginya lukisan moden tidak menyegarkan dunia fizikal. Lukisan bukan moden meniru alam mengikut dunia fizikal dan kurang disanjungi. Maksud Malraux ialah dalam pertengahan abad 19 ada pelukis Perancis iaitu Manet sebagai pelukis pertama yang muncul dengan lukisan moden. Bagi Malraux sejarah perkembangan pelukis pada waktu kemunculan Manet ketara sekali tidak meniru alam (dunia fizikal). Walaupun Malraux menggunakan nama pelukis seperti Manet, apa yang dimaksudkan di sebaliknya ialah rahsia lukisan seni abstrak. Ia tidak bertujuan meniru alam dan jelaslah lukisan abstrak tidak bertujuan meniru alam fizikal, ia lebih disanjungi daripada lukisan yang meniru alam fizikal. Istilah moden merupakan sesuatu yang berubah mengikut zaman. Bahawa dalam pemikiran Vasari, menyatakan bahawa seni lukis zaman Renaissance sempurna dan beliau tidak sebelumnya tidak baik. Pada zaman sebelum Renaissance ditonjolkan keunggulan seni zaman Romawi dan selepas kejatuhan Romawi seni lukis telah menurun dari segi kualiti seratus peratus menyatakan

4

dan ia dianggap zaman gelap yang mana seni lukis tidak memperlihatkan kegemilangannya. Andaian ini begitu popular dengan konsepnya yang ada di sebalik keagungan zaman Rome dan Romawi dan harus diakui Yunani adalah zaman keunggulan. Abad 20-an, memberi pandangan yang sama dan kesenian Asia dikatakan mula merosot. Nama yang diberikan pada karya seni sebelum Renaissance ialah kesenian yang berunsurkan Gothik. Istilah ini menunjukkan karya sebelum Renaissance yang dianggap tidak baik sebagai istilah mengutuk karya-karya sebelum itu. Selepas Perang Dunia Kedua, bermula dari pertengahan abad ke-19 di Eropah, muncul kefahaman bahawa seni lukis tercerai daripada representasi. Lukisan tidak ada kena mengena dengan keinginan meniru sehingga lahirnya seni abstrak. Lukisan abstrak tidak menjayakan dunia fizikal yang sebenarnya.dan Steinberg menyatakan fahaman ini tidak kena mengena dengan alam menurut kefahaman iaitu rujukan kepada keinginan meniru alam yang dianggap begitu berleluasa. Kita boleh perhatikan dalam perbandingan antara dua pihak yang berminat menyangkal bahawa dengan hujah meniru alam tidak cukup masa, walaupun lukisan itu berbeza masih ada keinginan untuk meniru alam. Kita merepresentasikan alam menunjukkan adanya unsur kontradiksi antara nilai seni yang tidak kena mengena dengan alam dan membawa perbezaan pendapat antara dua pihak, di mana pihak lukis tidak ada peniruan? Adakah pemerhatian kita bahawa sememangnya manusia inginkan penggambaran alam? Pemerhatian yang tepat ialah menyuburkan alam dan adakah gaya baru dalam meniru alam merupakan satu pendekatan yang sama. yang satu lagi masih percaya manusia hidupnya mirip meniru alam. Soalan yang dapat membantu, adakah tepat seni

5

Adakah

lukisan abstrak tidak langsung meniru alam? Lukisan Syed Ahmad

Jamal dan Sharifah Fatimah Syed Zubir yang cenderong pada aliran lukisan abstrak tidak tergolong sebagai bersumberkan alam sedangkan tajuknya ada terdorong ke arah alam. Terdapat cara-cara lain dalam menyelesaikan persoalan yang kontrakdiksi ini yang disyorkan oleh seorang pelukis dan pengkritik seni Inggeris iaitu Roger Fry. Beliau menganggap bahawa lukisan yang menggambarkan alam yang banyak terdapat di Eropah sebenarnya mencari jalan yang seakan seni fotografi dan kebanyakkan lukisan tersebut dipengaruhi oleh kehendak gereja. Juga bagi beliau, lukisan moden yang memperlihatkan perceraian pengaruh gereja, menjadikan tidak ada peluang untuk pelukis meniru alam. Lukisan moden yang dikatakan lebih tulen kerana tidak terpengaruh dengan persekitaran luar telah membuat kita berfikir bahawa pelukis masih terkongkong. Dengan cara mencari kebebasan dan lari dari kongkongan boleh menyelesaikan kontradiksi yang timbul ini. Beliau berpendapat perbezaan zaman sebelum moden dan moden ialah dari segi ketulenan. Zaman moden lukisannya dianggap lebih tulen kerana sebelum moden pelukis terpengaruh dengan agama dan kehendak pemerintah. Fahaman Malraux dan Ortega T.Gasset telah memperlihatkan perbezaan seni lukis moden dan sebelum moden dari segi penekanan yang berbeza. Bagi mereka karya boleh dinilai dari segi makna yang pada zaman sebelum moden maknanya pada imej yang jelas berpaut pada realiti kehidupan dan persekitaran hidup. Apa yang dilihat mata itulah yang dijelmakan di atas kanvas. Tetapi lukisan seni moden perlu bersama makna dan ikonografinya sehingga akhirnya seni lukis moden terasing dalam pencarian makna yang telah tenggelam dalam bentuk yang tidak bersifat bentuk fizikal sebenar dalam dunia realiti. Lahirnya satu makna dari satu bentuk atau beberapa bentuk dan di sebalik bentuk-bentuk itu ada kesukarannya dalam mencari makna.

6

Lukisan Monaliza dan satu lagi lukisan abstrak maka dibuat perbandingan. Apa yang disimpulkan, Monaliza mementingkan makna, sebaliknya abstrak menekankan bentuk-bentuk yang dipaparkan dan di sebalik bentuk-bentuk itu bukannya satu pencarian makna. Bentuk merangkumi warna dan sebahagiannya ada cerita dan direpresentasikan pada dunia luar. Istilah-istilah formalistik yang dimaksudkan bentuk (form) menjadikan pendekatan seni abstrak kaya dengan aspek-aspek bentuk. Sebaliknya ikonografi yang melihat makna menjadi mirip kepada dua pengertian. Bagi kedua-dua penyelesaian ini, biarlah diambil satu kesimpulan bahawa lukisan moden menekankan bentuk. Dan satu lagi penyelesaian yang drumuskan oleh Steinberg ialah lukisan moden abstrak tidak seratus peratus meninggalkan peniruan alam, masih lagi ada keinginan representasi yang wujud bagi menonjolkan keunggulannya. Kesimpulannya, Steinberg berpendapat, gambaran fizikal masih lagi menjadi aspek utama dalam seni lukis moden. Ia sebagai mukadimah untuk dibawa ke dalam perbincangan pada masa akan datang yang dapat membantu menyelesaikan kontradiksi dalam memikirkan kebenaran, apakah kepentingan seni itu kepada kita.