P. 1
Pertandiingan Saintis Muda

Pertandiingan Saintis Muda

|Views: 605|Likes:
Published by ajam123

More info:

Published by: ajam123 on Aug 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

PERTANDINGAN SAINTIS MUDA SEKOLAH MENENGAH & SEKOLAH RENDAH FESTIVAL PENGGALAKAN SAINS DAN TEKNOLOGI JOHOR 2010 1.

0 PENDAHULUAN Pertandingan Saintis Muda merupakan salah satu acara yang dipertandingkan dalam Karnival Pendidikan Sains Dan Teknologi Peringkat Kebangsaan. Pertandingan ini d ijalankan dalam dua kategori iaitu kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. Peserta pertandingan adalah terdiri daripada pasukan dua orang pelajar. Setiap pasukan perlu melaksanakan amali sains dalam lima stesen iaitu tiga stesen dilak sanakan dalam makmal dan dua di luar makmal. 2.0 MATLAMAT 2.1 Mendedahkan pelajar tentang kepentingan aktiviti amali sains sebagai sok ongan kepada teori yang dipelajari dalam bilik darjah. 2.2 Melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif, kritis dan saintifik. 2.3 Memupuk semangat kerjasama antara rakan sepasukan untuk menyelesaikan pe rsoalan saintifik. 2.4 Mempertingkatkan potensi, ketrampilan serta daya usaha pelajar dalam bid ang sains dan teknologi. 2.5 Memupuk minat pelajar ke arah cintakan Sains dan Teknologi. 2.6 Menanam sikap positif, nilai-nilai murni, disiplin dan mematuhi arahan s emasa menjalankan amali sains dalam makmal. 3.0 OBJEKTIF 3.1 Menyediakan peluang bagi pelajar memperkembangkan bakat dan minat dalam bidang Sains dan Teknologi. 3.2 Merealisasikan pengwujudan pelbagai program penggalakan dalam bidang Sai ns dan Teknologi agar; (i) Meningkatkan penyertaan pelajar dalam Karnival Pendidikan Sains dan Tekn ologi peringkat negeri. (ii) Menyediakan pelajar yang mempunyai ketahanan dari segi emosi dalam mengh adapi tekanan pertandingan. (iii) Menyediakan pelajar yang mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan angg ota pasukan dalam menyelesaikan masalah dalam tempoh yang terhad. (iv) Menggalakkan guru dan sekolah meningkatkan aktiviti pelaksanaan amali sa ins sebagai amalan wajib dalam pengajaran dan pembelajaran Sains. (v) Menyediakan forum kepada semua pihak menilai kemampuan pelajar dalam pel bagai tahap melaksanakan amali sains. (vi) 4.0 LOKASI PERTANDINGAN Ditentukan oleh Tuan Rumah Penganjur 5.0 TARIKH AKTIVITI Ditentukan oleh Tuan Rumah Penganjur 6.0 PERATURAN DAN SYARAT PERTANDINGAN 6.1 Peserta pertandingan adalah terdiri daripada pelejar-pelajar; (i) Sekolah Rendah: Tahun 4 hingga 6 (ii) Sekolah Menengah: Tingkatan 1 hingga 3 6.2 Soalan tugasan, jawapan atau keputusan eksperimen adalah dalam Bahasa In ggeris. 6.3 Setiap pasukan diwkili oleh 2 orang peserta. 6.4 Semua anggota dalam pasukan adalah dari sekolah yang sama. Setiap pasuka n diiringi oleh seorang guru pembimbing. 6.5 Setiap peserta diwajibkan memakai uniform sekolah lengkap beserta Lab Coa t semasa pertandingan dijalankan. 6.6 Peserta tidak dibenarkan membawa sebarang petunjuk identiti negeri ke te mpat pertandingan. Peserta dikenali melalui Tag Nombor Kumpulan.

Amali bagi stesen di luar makmal lebih bercorak kontekstual. 7.14 Keputusan hakim adalah muktamad. kemahiran manipulatif dan nilai-ni lai murni yang perlu ada ketika melaksanakan eksperimen sains.5 Setiap 10 atau 15 minit.3 Setiap stesen dibekalkan dengan satu set soalan yang menguji kemahiran p elajar menjalankan eksperimen. Keputusan hakim adalah muktamad.8 Peserta tidak dibenarkan membawa sebarang nota. 7. ujian akan diteruskan oleh peserta pertandingan yang seorang lagi.9 Peserta yang melakukan sebarang bentuk penyelewengan akan disingkirkan d ari pertandingan.6. 6. (i) Dua stesen di luar makmal.11 Setiap pasukan perlu melakukan amali sains dalam 5 stesen secara berteru san dengan masa 10 minit setiap stesen dalam makmal dan 15 minit bagi stese n di luar makmal. Pasukan dengan markah tertinggi adalah dipilih sebagai pemenang. buku atau apa jua bahan sumber ke tempat pertandingan. (ii) Tiga stesen di dalam makmal.7 Peserta tidak dibenarkan membawa peralatan atau bahan dari luar selain d aripada peralatandan bahan yang disediakan oleh penganjur. 15 minit setiap stesen.4 Panel hakim membuat penilaian ketika peserta menjalankan eksperimen.6 Loceng penamat akan dibunyikan sebanyak 2 kali untuk peserta berhenti me njawab soalan.1 Jawapan dalam pertandingan adalah dalam bentuk bertulis. Pemenang akan ditentu kan melalui jumlah markah yang diperolehi melalui penilaian panel hakim semasa e ksperimen dijalankan dan markah jawapan bertulis peserta.8 Sekiranya salah seorang peserta suatu pasukan tidak dapat meneruskan per tandingan. 6. . 6. 7. 7. 10 minit setiap stesen. 7.2 Pertandingan dijalankan berbentuk stesen. 7. Per kara yang dinilai adalah kemahiran saintifik. Soalan yang disediakan memerlukan pasukan peserta menjalankan eksperimen ringkas dan mencatatkan hasil eksperimen tersebut. 6. Soalan jawapan dalam Bahasa Inggeris 7. dan tindakan diambi l selepas pertandingan tamat. 6. 6. 7. 7.7 Penilaian dihakimi oleh panel hakim yang dilantik.12 Peserta perlu berhenti menulis atau menjalankan amali selepas loceng pen amat dibunyikan. Peserta ini perlu meneruskan pertandingan. 6.10 Guru Pembimbing tidak dibenarkan berada bersama peserta semasa pertandin gan dijalankan.0 KAEDAH PELAKSANAAN PERTANDINGAN 7. loceng akan dibunyikan untuk pasukan bergerak k e stesen seterusnya.9 Peserta hanya dibenarkan membawa alat tulis dan kalkulator (bukan sainti fik) sendiri.13 Penilaian dibuat berdasarkan kemahiran proses sains dan kemahiran penged alian alat radas sains. Lima stesen disediakan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->