Bagaimana Menjadi Warga Negara yang Baik Manusia digunakan untuk hidup di bawah undang -undang dan pola

yang didiktekan kepada kami oleh masyarakat, tapi berikut pola -pola tidak membuat kita warga negara yang baik. Untuk menjadi warga yang baik pertama anda harus menjadi orang baik. Maksud saya bahawa anda harus penuh dengan nilai-nilai, prinsip, etika, dll Ketika bergabung dengan semua aspek ini bersama-sama anda akan mendapati bahawa tidak ada lagi yang diperlukan. Salah satu aspek penting untuk menjadi warga negara yang baik adalah membantu orang. Semua di sekitar kita, kita dapat melihat selalu ada orang yang memerlukan bantuan kita. Tugas kita sebagai warga negara yang baik adalah untuk membantu orang-orang seperti. Ketika berbicara tentang orang-orang yang memerlukan bantuan kami, saya tidak hanya berbicara tentang orang-orang miskin, tetapi juga wanita hamil yang tidak boleh membawa pakej berat atau orang tua yang tidak dapat menyeberang jalan. Ingat bahawa tindakan kecil membuat perbezaan. Hal lain yang penting kita harus ingat untuk menjadi warga negara yang baik adalah untuk memiliki penyertaan aktif dalam komuniti kami. Ada banyak cara yang boleh kita lakukan itu. Ketika pilihanraya datang untuk suara untuk gabenor, kita harus berada di baris bersiap sedia untuk memberikan suara kami. Ketika ada pertemuan lingkungan kami untuk memutuskan tentang penyelenggaraan jalan, kita harus berada di sana untuk memberitahu sudut pandang kita. Cadangan terakhir untuk menjadi warga negara yang baik adalah rasa hormat kepada orang-orang yang hidup di sekitar kita. Kita harus ingat bahawa kita mempunyai hak, mereka telah mereka juga. Menghargai adalah salah satu asas paling penting ketika hidup dalam suatu masyarakat. Kita semua mempunyai kebebasan, tetapi terbatas pada titik tertentu. Kita tidak boleh menganggap seorang pembunuh atau pencuri warga negara yang baik kerana mereka telah melanggar batasan itu. Melalui esei ini, ada telah terkena beberapa idea dari apa yang saya fikirkan adalah aspek yang paling penting untuk menjadi warga negara yang baik di dalam masyarakat. Sekarang-a-hari hubungan antara orang telah benar-benar memburuk oleh salah faham yang dihasilkan dari hari ke hari. Untuk mengelakkan harus berurusan dengan situasi seperti ini, kita harus menyedari bahawa penyelesaian yang ada dalam diri kita dan. Nilai-nilai etika perlu ditanamkan kepada orang-orang pada saat jatuh tempo, sebagai maklumat semacam itu akan dibina mereka untuk menjadi warga negara yang baik.