P. 1
BAB 1-Perniagaan Dan Persekitarannya

BAB 1-Perniagaan Dan Persekitarannya

|Views: 1,825|Likes:
Published by Ejai Rizal

More info:

Published by: Ejai Rizal on Aug 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

1

1.0 PERNIAGAAN & PERSEKITARANNYA 1.1 Pengenalan kepada perniagaan i. Definisi perniagaan ii. Perniagaan dan bukan perniagaan iii. Perniagaan dan untung iv. Perniagaan dan ekonomi v. Perniagaan dan masyarakat. vi. Faktor pengeluaran vii.Memenuhi keperluan dengan sumber terhad . viii.Proses perniagaan. x. Perniagaan kini dan aktiviti perniagaan masa depan. 1.2 Persekitaran Perniagaan. i. Persekitaran umum -Ekonomi -Persaingan dan jaringan -Sosiobudaya. -Politik dan perundangan -Teknologi. -Fizikal ii. Persekitaran Tugas -Pelanggan. -Pembekal -Pembiaya dan pemodal -Pesaing. -Kerajaan -Pekerja.

1.3 Entiti Perniagaan. i. Entiti perniagaan. -Tunggal -Perkongsian. -Syarikat. -Koperasi. ii. Aktiviti perniagaan. - Pengeluaran: Ekstraktif Barangan konsumer Barangan industri Pembuatan Pemasangan. - Perkhidmatan Runcit Borong Kewangan Profesional Perhotelan Pendidikan iii Sektor - Swasta - Awam -Badan Berkanun iv Tahap Perniagaan Primer Sekunder Tertiar Huluan Hiliran Domestik Antarabangsa 2

3 .

salon . **Pertukaran nilai a)Pertukaran nilai merujuk kepada semua aktiviti urusniaga di mana pembeli memberikan sesuatu yang bernilai kepada penjual sebagai pulangan kepada produk yang didapatinya samada dalam bentuk barangan atau perkhidmatan.kereta.telivisyen dan komputer yang dikeluarkan untuk kegunaan pengguna akhir atau untuk tujuan pengeluaran dan jualan semula. **Barangan dan perkhidmatan a)Barangan ialah produk fizikal seperti roti. b)Perkhidmatan merupakan sesuatu aktiviti yang mendatangkan faedah kepada konsumer dan lain lain perniagaan.DEFINISI PERNIAGAAN Sebagai aktiviti menyediakan barang dan perkhidmatan kepada pelanggan dengan bermotifkan keuntungan.agen perlancongan adalah merupakan contoh perniagaan yang berorientasikan perkhidmatan. pertukaran nilai.keuntungan perniagaan serta memuaskan keperluan dan kehendak.syarikat pengangkutan. b)urusniaga tersebut selalunya melibatkan pertukaran wang (nilai pada kadar semasa) 4 .Ianya merangkumi empat perkara yang berikut iaitu barangan dan perkhidmatan.

kos operasi dan cukai ditolak daripada jumlah pendapatan atau jumlah jualan.**Keuntungan perniagaan a) Keuntungan ialah matlamat dalam semua perniagaan. jualan. pengguna. minuman. c) Keuntungan ialah kayu pengukur kejayaan dan juga ganjaran bagi sesuatu perniagaan yang mampu bersaing di pasaran. b) Keuntungan diperolehi setelah semua kos pengeluaran . perniagaan. tinggal.syarikat perniagaan perlu menawarkan barangan dan perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. pakaian dan tempat tinggal. . b) Kehendak pengguna adalah tidak terhad yang merangsang pangguna untuk memiliki barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh pemasar. pemasar. **Memuaskan keperluan dan kehendak pengguna a) Pengguna mempunyai keperluan semulajadi untuk barangan asas seperti makanan. c) Untuk memastikan urusniaga berlaku dan keuntungan diperolehi. pasaran.

.Contohnya :. Organisasi Bukan Perniagaan . . persatuan dan kelab dan lain-lain.Elemen keuntungan tidak wujud dalam menjalankan aktiviti perniagaan.Objektifnya untuk meningkatkan taraf hidup ahli. .Lebih memikul tangungjawab sosial dan ditubuhkan untuk memenuhi keperluan awam . hospital. menjaga kepentingan ahli dan penglibatan ahli dalam aktivitinya.PERNIAGAAN DAN BUKAN PERNIAGAAN Organisasi Perniagaan Mempunyai objektif memaksimumkan keuntungan disamping objektif penakatan (survival). pertumbuhan dan tangungjawab sosial. derma dan sumbangan. universiti.Aktiviti mereka dibantu dan dibiayai oleh kerajaan. 6 .sekolah.

objektif objektif lain boleh tercapai.pembukaan beberapa cawangan MAKRO diseluruh malaysia adalah satu objektif malalui pertumbuhan. Keuntungan untuk perniagaan adalah untuk tujuan-tujuan berikut:a)Penakatan merupakan objektif untuk terus beroperasi di pasaran kerana hanya apabila sesebuah syarikat itu dapat terus hidup. c)Tanggungjawab sosial ialah satu komitmen oleh pihak syarikat untuk memberi perhatian kepada keperluan dan kebajikan awam disamping aktiviti utama syarikat yang bermatlamatkan keuntungan.kos operasi dan cukai ditolak daripada jumlah pendapatan dan jumlah jualan.Peningkatan syer pasaran.produktiviti dan pembangunan individu adalah objektif pertumbuhan yang sangat penting.syarikat menggunakan bahan bahan 7 pembungkusan yang boleh di kitar semula. .PERNIAGAAN DAN UNTUNG Keuntungan ialah baki pendapatan setelah semua perbelanjaan pengeluaran dan pemasaran barangan dan perkhidmatan di tolak dari jumlah pendapatan atau jumlah penerimaan. b)Pertumbuhan pula adalah objektif untuk memajukan syarikat.Perniagaan memperolehi keuntungan setelah semua kos pengeluaran .contohnya untuk mengawal pencemaran persekitaran.

PERNIAGAAN DAN EKONOMI Hubungan antara perniagaan dan ekonomi. Kesan buruk -perniagaan akan menjadi lembap dalam keadaan ekonomi yang tidak baik. -dapat wujudkan persaingan yang sihat.udara dan bunyi -berlaku kekurangan bekalan air akibat kekurangan kawasan tadahan air -kesan terhadap penindasan iaitu tenaga yang disumbangkan tidak setimpal -masyarakat menghadapi masalah sosial terutamanya dengan kedatangan pekerja asing 8 Pengeluar/ Pengusaha . -peluang sempit dalam sistem ekonomi sara diri -berlakunya pencemaran alam sekitar iaitu mengkhusus kepada air. Kesan baik -perniagaan akan dapat mempengaruhi perniagaan. -perniagaan akan maju dalam keadaan ekonomi baik. -peluang pekerjaan yang luas. Tenaga Upah Pekerja/ Pengguna Barang Harga Kesan Persekitaran ekonomi dan Perniagaan.

Menyediakan pekerjaan kepada orang yang kurang berupaya seperti golongan cacat .Penjimatan tenaga dan penghapusan amalan amalan diskriminasi memberi sumbangan derma kepada badan badan kebajikan .Menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan kurang berupaya seperti orang cacat. .Menyediakan prasarana seperti taman reakreasi.Objektif sosial sebenarnya meningkatkan lagi keuntungan syarikat dalam jangka masa panjang . Hubungan perniagaan dengan masyarakat . 9 .Membekalkan kepakaran dalam bidang pelajaran dan kemahiran .PERNIAGAAN DAN MASYARAKAT.Melindungi persekitaran seperti kawasan pencemaran. .Menyediakan prasarana seperti taman rekreasi dan sebagainya Konsep kepercayaan yang harus ada dalam sesebuah perniagaan .penjimatan dan penghapusan amalan diskriminasai.Apa yang baik untuk masyarakat juga baik untuk perniagaan . .Syarikat perlu menyumbang ke arah pembentukan persekitaran yang sihat untuk memastikan keadaan masyarakat (dimana syarikat memperolehi keuntungan ) akan berkekalan pada masa masa akan datang contohnya bersama-sama menyumbang dalam aktiviti sosial Tanggungjawab sosial perniagaan terhadap masyarakat .Membekalakan kepakaran dalam bidang pelajaran dan latihan.Mestilah menerima tanggungjawab untuk melindungi persekitaran seperti mengawal pencemaran .Memberi sumbangan derma kepada badan badan kebajikan .

meliputi semua sumber perhutanan.jentera dan bangunan yang digunakan untuk pengeluaran barang dan perkhidmatan. Merupakan semua sumber manusia yang diperlukan untuk menukarkan bahan bahan mentah kepada barangan dan perkhidmatan termasuk dalam organisasi dati atas hing ke peringkat bawahan. Nota: Nyatakan juga hubungan faktor pengeluaran dengan faktor pembayaran untuk setiap satunya.sumber perusahaan dan sumber galian dan juga barang-barang separuh siap. b) Buruh/ Guna tenaga.FAKTOR PENGELUARAN a) Tanah /Bahan Mentah Merupakan alam semulajadi yang boleh digunakan untuk keluaran barang dan perkhidmatan.sumber pertanian. 10 . Merujuk kepada kaedah yang digunakan untuk mengeluarkan sesuatu barangan dan ia juga merujuk kepada bentuk penggunaan mesin ataupun cara mengeluarkan sesuatu barangan. c) Modal Adalah jumlah kewangan dan peralatan .setiap pekerja mampunyai kemahiran yang berbeza dan pengurusan merupakan aspek penting bagi tenga buruh dalam sesebuah organisasi.ianya bukan sahaja merujuk kepda wang kerana wang tidak proaktif namun wang digunakan untuk membeli kelengkapan organisasi tersebut dan barulah wang tersebut dikenali sebagai wang yang proaktif. d) Keusahawanan Himpunan kemahiran dan keupayaan menghadaoi risikoserta kreativiti yang perlu digabungkan dengan faktor faktor pengeluaran yang lai untuk peneluaran barang dan perkhidmatan e) Teknologi.kelengkapan.

e) Menabung untuk kegunaan pada masa hadapan atau tidak memaksimumkan penggunaan sedia ada. Bagaimana Hendak Mengeluarkannya 3. Persoalan di atas dapat diselesaikan dengan mengambil kira masalah asas ekonomi di bawah 1.MEMENUHI KEPERLUAN DENGAN SUMBER TERHAD Bagaimana perniagaan menggunakan sumber yang terhad untuk memenuhi keperluan yang tidak terhad:a) Memastikan sumber itu betul betul diagihkan untuk pengeluaran yang benar benar dikehendaki oleh pengguna untuk memenuhi keperluan pengguna. 11 . b) Memastikan sumber sumber yang digunakan secara maksimum tanpa pembaziran c) Memastikan barang barang yang dikeluarkan cukup-cukup untuk memenuhi keperluan pasaran tanpa pembaziran. d) Memenuhi kehendak setiap lapisan masyarakat walaupun secara minimum. Berapa banyak Hendak Digunakan dan Berapa Banyak Hendak Ditabungkan. Apa Yang Hendak dikeluarkan 2. Untuk Siapa Dikeluarkan 4.

pembungkusan & pesanan c) Peranan mewujudkan permintaan 3. c) Pastikan keperluan mencukupi supaya pesanan dapat dipenuhi secepat mungkin dan mengikut spesifikasi 12 . jualan.menyimpan dan lain-lain. MEMBANGUNKAN KELUARAN Mengenal pasti apakah produk yang hendak dikeluarkan: a) Produk Inovasi b) Produk Baru 2. MEMENUHI PESANAN a) Perlu efisyen dan efektif b) Merangkumi proses memesan bahan. mengumpul. PENGURUSAN PERMINTAAN Mengenal pasti keperluan dan kehendak pengguna a) Penyelidikan pemasaran b) Promosi.PROSES PERNIAGAAN 1. pengiklanan. menjadual.

13 .kehadiran robot dan teknologi laser amat diperlukan dalam aktiviti perniagaan.jumlah syarikat perniagaan dan peratusan transaksi atau urusniaga di peringkat antarabangsa semakin meningkat. d) Meningkatkan produktiviti Kemahiran pengurusan perlulah ditumpukan terhadap produktiviti(output) seorang pekerja seharusnya setanding dengan output pekerja negara negara lain. Melalui pengunaan komputer dan penelitian terhadap kerja-kerja yang baru. Apabila sumber tenaga berkurangan. e) Pentingnya tanggungjawab sosial di kalangan syarikat perniagaan Semakin banyak tekanan di kenakan terhadap sektor perniagaan untuk menyempurnakan objektif dua hala iaitu objektif keuntungan dan tanggungjawab sosial.perniagaan perlu mencipta kaedah baru untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang menggunakan sumber tenaga yang sedikit atau mencari sumber alternatif tenaga yang lain. b) Pentingnya perniagaan di peringkat antarabangsa Kini perniagaan antarabangsa semakin mendapat perhatian kerana skop pasaran yang luas.PERNIAGAAN KINI DAN AKTIVITI PERNIAGAAN MASA DEPAN. c) Cabaran teknologi Kebanyakkan industri berada di pertengahan revolusi teknologi .cabaran kepada perniagaan pada masa depan a) Kekurangan sumber tenaga yang semakin ketara.industri berat seperti besi dan automotif perlu dilengkapi dengan teknologi baru sekiranya syarikat ingin bersaing seiring dengan syarikat-syarikat di peringkat antarabangsa. f) Penipuan dalam dunia perniagaan dengan bantuan teknologi yang canggih. Antara cabaran .

Contohnya melalui usaha pelbagai pihak khasnya pengeluar . c) Peningkatan mutu perkhidmatan kesan daripada penggunaan komputer yang semakin berleluasa. 14 . pelbagai barangan dan perkhidmatan dapat di pesan melalui komputer dengan kemudahan internet kini atau e-dagang. b) Kemajuan dalam bidang komunikasi kesan daripada usaha giat pengeluar untuk berhubung dengan pengguna tentang barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan.Perubahan-perubahan yang perlu dilakukan oleh peniaga: a) Peningkatan tahap dan kualiti kehidupan manusia melalui hasil keluaran yang lebih berkualiti seperti telivisyen yang membolehkan individu memperolehi maklumat dan hiburan. Komputer telah mempermudah dan mempercepat pelbagai proses pengeluaran seperti menyimpan rekod pelanggan dan membantu pengeluar mencipta produk baru.

15 .PEMILIK PENGURUS PEKERJA LEMBAGA PENGARAH PERSEKITARAN PERNIAGAAN.

sosialisme.persaingan oligopoli. persaingan monopolistik. . Oleh itu syarikat perniagaan yang ingin menebusi sesuatu pasaran perlu terlebih dahulu mengetahiu budaya tempat berkenaan kerana budaya penduduk sesuatu tempat itu 16 mempengaruhi gaya hidup. imbuhan dan pampasan pekerja. Persaingan persaingan tersebut secara tidak langsung dapat membantu syarikat perniagaan dalam meningkatkan kualiti sesuatu perniagaan yang hendak di jalankan. nilai. idea dan sikap yang serupa yang terdapat dalam sesuatu kumpulan.Persekitaran ekonomi. Persekitaran persaingan / jaringan Ianya merupakan faktor yang mempengaruhi usaha usaha pemasaran syraikat oleh itu syarikat perlu untuk mengkaji pesaingnya dari segi strategi pemasaran. Antara sistem yang diamalkan ialah sisitem ekonomi kapitaslisme. Sosiobudaya adalah satu set gabungan kepercayaan . hak pekerja. hak keatas keuntungan. pengurusan perusahaan. Ini bermaksud sesuatu perniagaan yang hendak dijalankan mestilah mendasari kepercayaan masyarakat itu kerana jika perniagaan yang dijalan tidak memenuhi kehendak masyarakat tersebut maka ianya tidak dapat menembusi sesuatu pasaran. adat. Persekitaran sosiobudaya. persaingan tulen. Didalam persekitaran persaingan terdapat beberapa struktur pasaran iaitu persaingan monopoli. campuran dan sisitem ekonomi islam. amalan. Setiap sistem yang diamalkan akan memberi kesan yang berbeza dari segi pemilikan perusahaan. Melihat kepada sistem ekonomi yang diamalkan di dalam sesebuah negara. cara pembelian dan pemikiran mereka. bentuk syarikat sama ada syarikat domestik atau syarikat asing dan juga saiz syarikat. Ianya merangkumi aspek aspek kebendaan dan bukan kebendaan.

17 . -Merangsang pasaran dan industri yang tidak berkaitan dengan teknologi baru. -Berlaku kemajuan dalam teknologi seperti internet. bahan galian dan hasil tanaman yang dijadikan sebagi input untuk pengeluaran barangan. mewujudkan persaingan yang sihat dan dapat melindungai pengguna dari di kelirukan oleh syarikat perniagaan yang tidak bertanggungjawab. Namun perniagaan memerlukan politik dan perundangan yang dibuat oleh kerajaan untuk melindungi masyarakat daripada alam sekitar. Teknologi telah mendatangkan kesan jangka panjang kepada gaya hidup. udara . Penemuan teknologi baru boleh menyebabkan perubahan perubahan seperti:-Mewujudkan industri baru. Persekitaran teknologi Merujuk kepada ciptaan baru yang dihasilkan oleh penyelidikan.Persekitaran politik dan undang undang Persekitaran politik dan undang undang mengandungi undang undang dan peraturan yang kebanyakkannya menyekat aktiviti perniagaan. corak perbelanjaan dan ekonomi masyarakat. -Mengubah atau menghapuskan industri yang sedia ada. Persekitaran fizikal Merangkumi semua sumber semulajadi termasuk air . Begitu juga dengan perubahan politik di sesuatu tempat.

-Fungsi penting yang dilakuakn oleh mereka ialah:-tiada kekurangan barang berlaku -tiada kelewatan dalam penghantaran barang -barang yang dihantar mestilah mengikut spesifikasi. peruncit dan agen serta broker. keperluan pihak pelanggan. 18 . peralatan. -contoh pelanggan ialah individu.Input input tersebut diperlukan oleh peniagaan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatn yang diperlukan oleh pelanggan pelanggan lain. kualiti. barang siap. -Pembekal adalah pihak yang bertanggungjawab membekalkan bahan mentah. Pelanggan -Pelanggan merupakan komponen terpenting dan fokus utama sesebuah perniagaan dijalankan. dan separuh siap sebagi input kepada sesebuah syarikat perniagaan.Pembekal -Pembekal merupakan orang yang menghubungkan diantara pihak pengeluar dan pelanggan. kerajaan dan syarikat lain. -Setiap pelanggan mempunyai ciri yang berbeza sama ada dari segi produk yang dibeli ataupun cara keputusan belian yang dibuat. -Pelanggan adalah oarang yang terpenting dalam menentukan kehendak dan keperluan mereka. -contoh pembekal ialah pemborong.

Kerajaan Tangungjawab firma terhadap perniagaan ialah memastikan perniagaan mengikut syaratsyarat. undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. syarikat insurans dan syarikat kad kredit yang terlibat dalam urus niaga kewangan yang menaggung risiko dalam urus niaga belian dan jualan barangan. Tujuannya untuk memastikan masyarakat mendapat layanan yang adil dan kesejahteraan dan keadaan fizikal terpelihara.Pembiaya dan pemodal -Umumnya merujuk kepada bank. -peniaga kecil banyak bergantung kepada pembiaya dan pemodal dalam mendapatkan sumber modal untuk meningkatkan aktiviti mereka. -selain itu pengguna akhir memerlukan khidmat pembiaya untuk membuat pembelian kerana sekiranya tiada pembiaya pengguna akhir tidak dapat melakukan pembelian akibat berlakunya kekangan dalam wang tunai. Memberikan pelbagai faedah kepada pekerja diamping faedah wajib yang mereka perolehi. syarikat kewangan. Perniagaan mesti meyediakan suasana tempat kerja yang baik dan ianya dapat mempengaruhi tingkahlaku pekerja dan akhirnya akan membawa kepada produktivitinya. Berlaku adil semasa melakukan pemilihan pekerja. Menyediakan kemudahan tempat kerja yang selamat. 19 . Dapat meyediakan kemudahan untuk golongan peniaga. Pekerja.

3.49. 4. Skt Bhd dgn saham 4. Koperasi Pengeluar Koop Pengguna Koop perumahan berasingan Yuran ahli 2. Pinjaman 1.Bhd 2. Jawatankuasa penaja sekurangsekurang-kurangnya 10 org -Akta Koperasi 1993. Dokumen tertentu. - Koperasi 2. Milikan Dimiliki oleh seorang sahaja 2 hingga 20 orang Cara Penubuhan Daftar dgn Pejabat Pendaftar Perniagaan. -Mengisi Borang A -Bayar Yuran Pendaftaran - Pemilik Tabungan dan Keluarga Perkongsian 1. Syt. Pemegang saham -Daftar dgn pendaftar Syarikat.44.7. -Mengisi Borang A -Bayar Yuran Pendaftaran . 2.14. Saham ahli 1. Saham orang awam 1. Umum Perkongsian Terhad Perkongsian tetap Perkongsian nominal Tidak Berasingan Rakan kongsi 2.Kawalan Akta Perkongsian 1961 - Syarikat Syarikat Sdn.borang 13A. Skt dgn jaminan dan saham 1. 3.6. 2.ENTITI PERNIAGAAN.24. Berasingan Saham beberapa orang tertentu sahaja 2. 1. Dimiliki oleh ahli sekurangsekurangkurangnya 100 orang dan ditadbir oleh ALP 20 .48A. Bhd dgn jaminan 5. -Kawalan Akta Syarikat 1965 Didaftarkan dengan Pendaftar Kopeerasi. Dimensi Tunggal Jenis Tiada Entiti Tidak Berasingan Sumber Modal 1. Sykt. Umum Bhd 3. Daftar dgn Pejabat Pendaftar Perniagaan. -Bayaran berasaskan modal dibayar. -Tataurus dan memorendum.

AKTIVITI PERNIAGAAN Pengeluaran Ekstraktif dan perladangan Barangan Pengguna dan industri Pembuatan dan Pemasangan d) Pengangkutan dan pergudangan e) Pembinaan dan kontrak f) Pengurusan profesional dan pembangunan sumber manusia g) Perkhidmatan Perhotelan h) Perkhidmatan Pendidikan 21 Perkhidmatan a) Runcit dan Borong b) Kewangan & Insurans c) Perkhidmatan Profesional .

Organisasi organisasi ini mewujudkan perkhidmatan-perkhidmatan yang penting kepada sektor industri . . .perniagaan syarikat. perkhidmatan polis dan sebagainya. Awam .Bermatlamat untuk mencari keuntungan. .Sektor awam merujuk kepada organisasi-organisasi milik kerajaan yang menawarkan pelbagai barangan dan perkhidmatan kepada rakyat seperti pendidikan.Sektor swasta merujuk kepada organisasi perniagaan yang dimiliki oleh individu individu atau organisasi organisasi tertentu secara persendirian.Tidak bermatlamat mencari keuntungan Badan berkanun .Ianya dibahagikan kepada peringkat kerajaan pusat dan kerajaan negeri. perkongsian. .SEKTOR Swasta . rawatan perubatan.Merupakan perbadana yang ditubuhkan di bawah undang-undang tertentu . .Organisasi ini boleh dibahagikan kepda jabatan-jabatan kerajaan dalam kemeterian tertentu. . . perdagangan dan juga sektor sosial dalam negeri.Merupakan entiti berasingan daripada perkhidmatan awam yang diuruskan oleh pengurus-pengurus yang berkemahiran dan kerpengalaman sebagai pentadbir 22 dalam kerajaan.Bentuk pernigaan yang termasuk dalam sektor swasta ialah perniagaan milikan tunggal .

gas asli dan hidroelektrik. bank. pembalakan. Sekunder Perniagaan terlibat dalam pemprosesan sumber sumber semulajadi atau bahan mentah kepada barangan siap atau barangan separuh siap.TAHAP-TAHAP PERNIAGAAN Primer Merangkumi pengeluaran sumber sumber bahan mentah dari tempat asalnya dan altiviti aktiviti yang menggunakan sumber tersebut dalam bentuk asalnya. akauntan. 23 jurutera dan sebagainya. hotel. Tertier Perniagaan pada tahap ini menghasilkan produk yang tidak ketara /perkhidmatan.pos dan telekom.sesetengan negara yang tidak mempunyai sumber semulajadi mereka masih mampu untuk mengeluarkan produk sekunder dengan menyimpan bahan mentah yang diperlukan. . minyak dan stesen janauasa nuklear.contohnya ialah syarikat pengangkutan yang menghantar produk mereka dari kilang ke pasaran melalui udara . darat. besi dan lain lain bahan galian.insuran dan kewangan. laut.sektor dalam tahap primer ini juga termasuk penjanaan kuasa melalui arang batu .pengeluaran lain pada tahap tertiar ialah perkhidmatn perkapalan. Perkhidmtan yang ditawarkan oleh badan badan profesioanal seperti doktor. Pengeluaran pada tahap sekunder termasuk pengeluaran baramg barang komponen yang di pasang kepada barangan pengguna dan barangan industri. ternakanikan dan lain lain lagi.Industri yang terlibat dalam tahap ini ialah cari gali minyak. pertanian.contoh bijih besi ditukarkan kepada kepingan besi. arang batu.

contohnya peruasahan perusahaan yang berasaskan kayu seperti kayu balak.Huluan Perniagaan pada peringkat huluan bermaksud perniagaan utama atau teras diwujudkan oleh sesebuah organisasi.operasi perniagaan selaunya berpusat di negara sendiri.pekilangan dan perkhidmatan.perniagaan ini melibatkan aktiviti yang berasaskan semulajadi seperti bahan galian. Domestik Perniagaan yang beroperasi di dalam sesebuah negara dan mengeluarkanhasil keluaran untuk pasaran tempatan atau domestikdi negara tersebut sahaja. Hiliran Perniagaan pada tahap hiliran pula meliputi aktiviti aktiviti perniagaan yang diwujudkan daripada sesebuah perniagaan yang lain.perladangan . tanaman. Antarabangsa Perniagaan antarabangsa sama ada kecil atau besar merujuk kepada perniagaan yang memasarkan produknya dalam dua atau lebih negara. ternakan dan lain lain.aktivitiaktiviti tersebut boleh dikategorikan kepada pelbagaiindustri seperti industri pertanian pembuatan dan perkhidmatan. 24 .pengkibatan perniagaan di perngkat antarabangsa selalunya bermula dengan aktiviti eksport samada diperingkat seratau atau di peringkat global. Perniagaan domestik di malaysia merangkumi perniagaan yang berteaskan pertanian . kilang perabot dan sebagaimya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->