REKA CORAK KERTAS PEMBALUT HADIAH

NAMA: Muhammad Wafiuddin Wafiq bin Abdul Shukor Tingkatan: 2 Cekal Tahun: 2010 Nama Guru: En. Arshad B. Endut

Corak pada karya seni juga boleh digunakan pada apa-apa karya seni seperti kertas pembalut hadiah . Corak pada kulit haiwan pula bertujuan untuk melindungi diri mereka dan untok menyamarkan diri mereka dari musuh. Corak pada karya seni bertujuan untuk menghiaskan dan mencantikkan karya seni tersebut. Fungsi-fungsi corak terbahagi kepada dua iaitu corak pada karya seni dan corak pada kulit haiwan.Pengenalan Tajuk Corak ialah rekaan seni yang dibuat secara berulang-ulang dari segi rupa organic atau geometrid an disusun menigkut struktur tertentu atau dalam gaya bebas.

Koleksi gambar corak .

Lukisan sebenar motif untuk gubahan corak .

Endut.Penghargaan Saya ingin berterima kasih kepada guru seni saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada rakan-rakan dan ibu bapa saya kerana telah tolong membimbing saya ketika saya ada sebarang masalah berkenaan folio seni ini. En. . Arshad B. kerana telah member bimbingan kepada saya ketika saya sedang membuat folio seni ini.