NAMA- NAMA HARI AKHIRAT

Yaumul Ba'athi (Hari Kebangkitan) - yang membawa maksud, kesemua manusia yang akan mati akan dibangkitkan semula. Firman Allah yang kira-kira bermaksud "Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan (kepada orang kafir); "Sesungguhnya kamu telah berdiam di dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai ke hari kebangkitan dan inilah hari kebangkitan itu, akan tetapi kamu tidak meyakininya"- Q.S ar-Rum ayat 56.

Yaumul Qiamah (Hari Kiamat) - Hari kehidupan semula selepas berlaku kehancuran dan kematian di dunia. Firman Allah yang kira-kira bermaksud "Pada hari kiamat kamu akan melihat wajah-wajah mereka yang mendustakan Allah bertukar menjadi hitam"- Q.S az-Zumar ayat 60.

Yaumul Hisab (Hari Perhitungan) - Hari di mana amalan setiap makhluk akan dihitung dan ditimbang sebelum hukuman diberikan oleh Allah. Firman Allah yang kira-kira bermaksud "Dan Musa berkata;"Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu daripada setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman dengan hari perhitungan" Q.S Ghafir ayat 27.

Yaumud Deen (Hari Pembalasan) - Hari di mana makhluk Allah dibalas dan dihukum setimpal dengan perbuatan dan amalan mereka di dunia, seperti mana yang difirmankan oleh Allah dalam Ummul Kitab al-Fatihah ayat 4 yang kira-kira bermaksud "(Allah) Yang Menguasai hari pembalasan."

As-Saah (Masa yang ditetapkan) -Masa yang ditetapkan adalah tarikh dan waktu kiamat akan berlaku seperti yang dijadualkan oleh Allah,yang masanya tak diketahui oleh sesiapa pun. Firman Allah yang kira-kira bermaksud "Telah dekat datangnya masa itu dan telah terbelah bulan"- Q.S alQamar ayat 1.

Yaumul Fath (Hari Kemenangan) -Hari kemenangan bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah asSajdah ayat 29 yang kira-kira bermaksud "Katakanlah;"Pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi keimanan orang-orang kafir dan mereka tidak akan diberi tangguh".

Yaumut Taghabun (Hari Tipu Daya) - Pada hari kiamat nanti, orang-orang kafir dan fasiq yang merasakan mereka selama ini berada di atas landasan kebenaran, terpedaya dengan sangkaan mereka itu ketika mereka menerima azab dari Allah. Firman Allah yang kira-kira berbunyi "Ingatlah hari Allah menghimpunkan kamu pada hari taghabun..."Q.S at-Taghabun ayat 9.

Yaumut Tanad (Hari Panggil memanggil) -Selepas dibangkitkan dari kubur masing-masing pada hari kiamat, manusia akan panggil-memanggil sesama mereka untuk meminta pertolongan,seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah alMukmin ayat 32 yang kira-kira bermaksud "Hai kaumku, sesungguhnya aku khuatir terhadapmu akan seksaan pada hari panggil-memanggil".

Yaumul Hasrah (Hari Penyesalan) - Pada hari tersebut, manusia yang menderhakai Allah akan menyesal dengan penyesalan yang sebenar-benarnya ketika mereka melihat azab yang sedang menanti, seperti firman Allah SWT yang kira-kira bermaksud "Dan berilah peringatan kepada mereka berhubung hari penyesalan, iaitu ketika kesemua perkara telah diputus dan mereka selama ini berada dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman"- Q.S Maryam ayat 39