Pendahuluan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda

,

Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara tersebut adalah kitabullah (al-Qur an) dan sunnahku (al-Hadits). Allah ta ala berfirman,

Alif, Laam, Raa. ini adalah ayat-ayat kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah). Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar

Bahasa Arab Dasar 1: Nahwu Shorof

Nahwu adalah ilmu untuk mengetahui hukum akhir dari suatu kata. Contoh:

Shorof adalah ilmu tentang perubahan suatu kata. Contoh:

Huruf µIllah Ada 3 huruf yaitu: 2. 2. . . diantaranya: 1. . Huruf Ma¶any Huruf-huruf yang mempunyai makna Huruf ma¶any terbagi menjagi beberapa macam. Huruf Athof . Huruf Jer Huruf yang membuat kata setelahnya secara umum berharokat akhir kasroh. Huruf Shohih Seluruh huruf hijaiyah selain B. . . . Huruf Mabany (Huruf Hijaiyah) Huruf yang digunakan untuk menyusun suatu kata Huruf mabany terbagi menjadi 2: 1. .Bahasa Arab Dasar 2: Al-Harfu (Huruf) A. Diantara huruf-huruf jer adalah: .

. Isim Kata yang menunjukkan atas suatu makna. Huruf yang dikategorikan sebagai al-kalimah adalah huruf-huruf ma¶any. dimana kata tersebut tidak terikat dengan waktu. Nahwu Al-Kalimah Al-Kalimah (kata) adalah lafaz yang mempunyai makna. Contoh: C. dimana kata tersebut terikat dengan waktu. Contoh: B. Bahasa Arab Dasar 3: Kalimah Author: admin | Posted: 21-09-2008 | Category: Dasar. A. Huruf Kata yang tidak mempunyai makna yang sempurna kecuali setelah bersambung dengan kata yang lain. . Diantara huruf-huruf athof adalah: . Fi¶il Kata yang menunjukkan atas suatu makna.Huruf yang digunakan untuk menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain.

Nahwu.Bahasa Arab Dasar 4: Beda Isim Fi'il Author: admin | Posted: 25-09-2008 | Category: Dasar. Shorof (Perbedaan antara Isim dan Fi¶il) Ciri-ciri Isim: 22: { }: }: } 1: 2: { }: }: } 42: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful