UJIAN FORMATIF 2 BULAN JULAI BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 Nama : _________________________ Soalan 1 : Rumusan [ 30 markah ] Baca petikan di bawah

dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah memajukan industri batik dan kesannya. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Seni batik merupakan salah satu akar budaya yang menjadi identiti bangsa Malaysia dan bidang kraf tangan yang unggul di Malaysia. Sejak dulu lagi batik menjadi busana bagi kaum hawa tetapi kini kerajaan proaktif memartabatkan batik dengan mewajibkan pemakaian batik kepada setiap penjawat awam.Hal ini bertujuan untuk menggerakkan industri batik yang terdapat di negara ini melalui agensi-agensi kerajaan yang sedia ada. Selain itu, Perbadanan Kemajuan Kraf tangan Malaysia telah meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) usahawan kraf dan pembangunan tenaga mahir dalam industri batik di Malaysia. Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia juga telah mengadakan program-program memajukan batik seperti promosi batik bertema, promosi batik di pusat beli-belah dan promosi batik sebagai destinasi pelancongan.Di peringkat antarabangsa, produk batik dan songket pula dijual dalam pameran perdagangan antarabangsa.Di samping itu juga memperkenalkan teknologi baru seperti penggunaan mesin dan bantuan komputer untuk menghasilkan rekaan batik yang lebih menarik dan berkualiti.Mesin ini mempercepat pengeluaran batik. Pusat inovasi batik dan tenunan Malaysia ditubuhkan di Kelantan dan Terengganu sebagai pusat rujukan pengusaha batik. Antara aktiviti yang dijalankan ialah bengkel pembangunan produk dan lain-lain. Peranan pereka batik tempatan dalam menampilkan idea yang kreatif berteraskan batik juga diberi pujian. Mereka memartabatkan batik Malaysia dengan mengadakan Hari Peragaan Batik Koleksi Persendirian di hotel-hotel atau di tempat-tempat eksklusif yang dikunjungi oleh pelancong tempatan dan pelancong luar negara. Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang telah mengadakan Minggu Batik 2005 wajar menerima pujian.Minggu Batik Malaysia 2005 ialah kesinambungan usaha yang dijalankan oleh Allahyarhamah Datin Seri Endon ketika hayatnya masih ada. Kesimpulannya,apa-apa yang selama ini menjadi identiti bangsa,sebagai warisan tradisi wajar dipertahankan terutama membabitkan seni dan budaya tempatan.Justeru, sebagai warisan tradisi khazanah bangsa, seni batik perlulah dipelihara agar keindahannya tidak terus dilupakan oleh generasi akan datang. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada “Langkah Memajukan Industri Batik ” Malajah Dewan Siswa, April 2006) Soalan 1 (a)-Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Ting : 5___________

(i) Berikan maksud rangkai kata busana bagi kaum hawa .(2 m ) (ii) (iii)
Mengapa industri batik perlu dikekalkan? (3 m ) Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk memupuk minat generasi muda terhadap batik Malaysia? ( 3 m )

1

terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan.Soalan 2 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa [ 22 markah ] Jawab semua soalan. (iii) Pengawai pendidikan daerah menyampaikan sijil penghargaan kepada peserta kem motivasi. (iii) Di antara matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah untuk mengeluarkan warganegara yang bersahsiah tinggi. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. kemudian kenal pasti dan asingkan ayat tersebut mengikut subjek dan predikat. (i) Masalah kekacauan moral dalam kalangan remaja telah mendapat perhatian sejak daripada dahulu lagi. [ 6 markah ] KERTAS SOALAN TAMAT Disediakan oleh: Disemak oleh: 2 .Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. (i) (ii) tepok tepuk [ 4 markah ] golongan . terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. [ 6 markah ] (d) Dalam setiap ayat di bawah. hanya bahan-bahan yang tulin digunakan bagi hasilan produk yang berkualiti. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. [ 6 markah ] (c) Dalam setiap ayat di bawah. Industri ini ada daya tarikan tersendiri khususnya dari segi cara penghasilannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. (ii) Sukan ialah satu wahana yang dapat mengeratkan penyatuan rakyat yang berbilang-bilang kaum di negara kita. (i) Pemimpin negara membincangkan kepentingan orang awam. Di samping itu. (a) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksudnya dan penggunaannya. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan penggunaan tatabahasa. (ii) Mata pelajaran pengkomputeran diajarkan di sekolah-sekolah. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula. menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan sebagai peribahasa atau nama khas. Kelantan dan Terengganu dikenal oleh industri songkit dan batik.gulungan (b) Analisis setiap ayat di bawah dengan teliti. Pemerosesan kedua-dua produk ini secara tradisional lebih tinggi nilainya berbanding dengan produk yang dihasilkan oleh mesin otomatik.

Perbadanan Kemajuan Kraf tangan Malaysia telah meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan 3. Pusat inovasi batik dan tenunan Malaysia ditubuhkan di Kelantan dan Terengganu sebagai pusat rujukan pengusaha batik 7. mewajibkan pemakaian batik kepada setiap penjawat awam 2. [2 markah] Kesimpulan : [2 markah] Kesimpulannya . Subjek : Pengawai pendidikan daerah Predikat: menyampaikan sijil penghargaan kepada peserta kem motivasi. produk batik dan songket pula dijual dalam pameran perdagangan antarabangsa 5.Pn. 2.Norazimah Binti Jusoh/Mamat Guru Bahasa Melayu Soalan : Rumusan Pn. . semua pihak perlu bekerjasama memajukan indusri batik di negara kita agar warisan batik terus berkembang Soalan 1 (a) Petikan Umum (i) Maksud rangkai kata busana bagi kaum hawa ialah pakaian untuk kaum wanita (ii) Industri batik perlu dikekalkan kerana . Soalan 2(c)-Kesalahan Ejaan dan Imbuhan Kesalahan ejaan Songkit [x] – songket [/] Otomatik [x] –automatik [/] Tulin [x] – tulen [/] Kesalahan Imbuhan: Dikenal [x]–terkenal[/] Pemerosesan [x] – pemprosesan [/] Hasilan [x] –menghasilkan [/] Soalan 2(d) Kesalahan kata atau istilah dan kesalahan tatabahasa (i) Kekacauan [x] – keruntuhan [/] sejak daripada dahulu [x] sejak dahulu [/] 3 . menambahkan pendapatan pengusaha batik. Subjek: Mata pelajaran pengkomputeran Predikat: diajarkan di sekolah-sekolah. Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia juga telah mengadakan program-program memajukan batik 4. memperkenalkan teknologi baru 6.Kenal pasti subjek dan predikat Subjek : Pemimpin negara Predikat: membincangkan kepentingan orang awam. biasanya pada tangan dan kaki Tepuk – perbuatan menamparkan tapak tangan supaya berbunyi Golongan.khazanah bangsa.apa-apa yang bergulung Soalan 2(b). Budi Penyayang Malaysia yang telah mengadakan Minggu Batik 2005 Isi Tersirat : 1.orang yang telah dikelompokkan/kumpulan Gulungan.sebagai warisan tradisi . Wan Noridah Binti wan Musa Ketua Bidang Bahasa [2 markah] Pendahuluan : Petikan membincangkan usaha-usaha memajukan industri batik di negara kita Isi Tersurat : [4 hingga 12 markah] 1. hasil keluaran batik akan diminati oleh masyarakat.satu akar budaya yang menjadi identiti bangsa .seni batik mempunyai keindahan yang tersendiri (iii) Pada pendapat saya. cara memupuk minat genersi muda terhadap batik Malaysia ialah pertandingan melukis dan mencanting batik memperkenalkan batik dalam P&P menjadikan batik sebagai cenderamata pertunjukan fesyen berasaskan batik Soalan 2(a)-Bina ayat Tepok-lumpuh.

(ii) Penyatuan [x] –perpaduan [/ ]. di antara matlamat [x] antara matlamat [/] 4 . berbilang-bilang kaum [x] berbilang kaum [/] (iii) Mengeluarkan [x] –melahirkan [/].

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful