Kepentingan Sains & Teknologi Dalam Pembangunan Ummah

Pelbagai bidang dalam sains dan teknologi, termasuk bioteknologi dan teknologi komunikasi maklumat (ICT), merupakan satu wahana pemudah cara dalam menjalani semua ruang lingkup kehidupan manusia. Diakui sejak dahulu, lebih-lebih lagi dalam sudut pandangan Islam, bahawa sains dan teknologi (S & T) telah dan akan terus membawa natijah kebaikan dan keburukan. Namun sebagai manusia bertamadun, setiap seorang dari kita dikurniakan akal fikiran untuk memilih. Justru, S & T amat ditekankan oleh Islam dan mesti diterokai dan digunakan selagi umat Islam sedar akan batas sempadan yang telah digariskan oleh Islam.

S & T mewakilkan pengetahuan dan pembelajaran. Usaha mendapatkan pengetahuan adalah sebahagian dari seruan Islam, dengan dibuktikan oleh penemuan dan kemajuan ilmu yang telah dirakamkan sejarah oleh para ahli sains Islam pada zaman awal Islam.

Melahirkan sebuah masyarakat madani atau masyarakat bertamadun bukanlah tugas yang mudah dan singkat, lebih-lebih lagi dengan kemunculan pelbagai teknologi yang enak-enak dan mulus. Masyarakat bertamadun, terutamanya gagasan yang diutarakan oleh Malaysia, yang ingin dibentuk adalah berasaskan sebuah komuniti harmonis yang menghasilkan dan menggunakan S & T bagi kebaikan dan kesejahteraan sejagat.

Apa yang sangat penting dilihat sekarang ini ialah langkah dan usaha agresif kerajaan, kumpulan tertentu, dan yang terpentingnya ialah ahli masyarakat dalam merapatkan jurang perbezaan celik S & T, juga jurang digital yang dihasilkan oleh ICT. Usaha ini mesti diberi penumpuan kepada sasaran terhadap semua peringkat masyarakat. Perkara ini penting bagi memastikan bahawa rakyat memenuhi kriteria menjadikan diri dan persekitaran berilmu dan berpengetahuan, selari dengan perkembangan S & T dan ICT.

Dalam era moden ini, telah banyak diperkatakan orang bahawa umat Islam ketinggalan dalam banyak bidang S & T. Namun sedarkan kita bahawa para saintis barat yang menemui banyak penemuan yang merubah pandangan dan cara kita menjalani kehidupan, sebenarnya menggunakan dan mengasaskan kajian mereka dari penemuan para ilmuan Islam. Apa yang mereka buat ialah belajar, mengkaji, meminjam dan seterusnya melengkapkan pengetahuan S & T yang telah ditemui oleh saintis Islam tadi. Harus diingat, teknologi adalah milik semua dan teknologi tanpa isi, kosong.

Kebanyakan pengetahuan tersebut adalah dalam kategori sains gunaan. astronomi dan perubatan. Dan lebih malang lagi wujudnya pendapat bahawa . Sesungguhnya kemajuan sains Islam telah diketahui umum. dalam mengkaji suatu penemuan baru.W dari sudut betapa pentingnya Islam menempatkan usaha mencari pengetahuan. sama seperti pertentangan yang ada di kalangan Kristian sebelum era pembaharuan. Tetapi mereka mendapat kemahiran itu dengan kaedah cubaan dan kesilapan. Ini kerana wujud konflik antara ahli-ahli agama dengan saintis. Islam menggalakkan kaedah pertanyaan secara saintifik atau lebih tepat lagi kaedah kajian dan penelitian. seterusnya menjadi titik tolak kepada kemajuan tamadun dengan berkembangnya otak atau minda merentasi zaman. dan dalam memahami alam semula jadi dan cakerawala. Banyak rujukan boleh kita dapati dalam kitab suci Quran dan Hadis Rasulullah S. mereka tidak mencari sasaran dan kemudian menggunakan formula matematik untuk tenaga atau trajektori. kosmologi. matematik. Sejarah merakamkan bahawa ada ahli sains pada waktu itu dibunuh kerana mempunyai pendapat berbeza dengan pegangan gereja. Dari era pra-sejarah lagi manusia telah menggunakan pelbagai kaedah dan peralatan dalam memperolehi ilmu dan kemudian menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain dalam suatu komuniti. melalui penemuan yang ditinggalkan oleh saintis Islam. dan ianya benar sehingga kini. Justru itu perkembangan sains pada era tersebut berkait langsung dengan teknologi. hasil melalui cubaan dan kesilapan. Namun harus selalu diingat. S & T Islam telah membangkitkan era Pembaharuan Eropah yang mana sebelum itu kalangan Kristian melalui pegangan golongan agama gereja menganggap bahawa sains adalah suatu aliran sihir yang berunsur syaitan. telah terbukti bahawa kemajuan ekonomi sesebuah masyarakat dan negara berkait secara terus dengan tahap pengetahuan serta kebolehan menyerap ilmu.A. bemulanya era Pembaharuan Eropah juga bermulanya zaman kemunduran sains Islam. Dan asas inilah yang dikaji oleh saintis barat. Malangnya. bila orang-orang zaman lampau buat pertama kalinya mengikat batu tajam ke batang kayu bagi menghasilkan tombak atau lembing untuk berburu.Menyelusuri sejarah Islam dan barat. setiap proses cubaan itu seharusnya dilaksanakan dalam tatacara yang tidak memudaratkan. walaupun itu adalah penemuan sains oleh cerdik pandai mereka. Inilah asas bidang pembangunan dan penyelidikan. fizik. Sebagai misalan. terutama sekali dalam proses perubatan dan bioteknologi yang berkait langsung dengan tubuh badan dan kehidupan. Dari tahun 750 Masihi hingga 1050 Masihi telah menyaksikan penemuan sains Islam dalam bidang geografi.

Kegagalan melihat S & T sebagai unsur pemangkin untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan ummah melembabkan negara-negara umat Islam dalam usaha mengembalikan kegemilangan penemuan sains. atau dengan kata lain dada yang ada Quran. . Satu isu lagi yang sering diperkatakan ialah banyak penemuan S & T yang termasuk bidang ICT sekian lama dipelopori oleh negara barat. Satu pendekatan yang saya kira elok dimulakan ialah melahirkan saintis Islam yang berjiwa Islam. Inilah saintis yang dihasilkan oleh Islam pada era kegemilangan Islam dahulu. nuklear. Bila perkara ini dapat direalisasikan. Janganlah umat Islam yang berjumlah lebih satu bilion nyawa sekarang ini hanyalah umpama buih di lautan. Dengan dada yang dipenuhi ilmu agama. maka saintis yang dilahirkan dengan cara ini akan mengembalikan kajian dan penemuan mereka kepada Allah. iaitu saintis yang berjiwa ulamak. ICT dan seumpanya. Tuhan Pencipta Alam.pengkajian saintifik adalah unsur-unsur barat yang harus ditentang. tetapi dengan tujuan lain. malah juga sedikit sebanyak berpengetahuan dalam soal syariat. Walaupun mutakhir ini sudah ada aplikasi ICT dan elektronik yang dihasilkan oleh negara umat Islam. Negara umat Islam tidak kekurangan pakar-pakar dalam bidang fizik. bukan sekadar pakar dalam suatu bidang sains. Satu usaha harus digembling segera terutamanya di kalangan negara OIC supaya dapat disediakan dana dan kepakaran manusia bagi merancakkan aktiviti R & D dalam bidang S & T dan ICT supaya ummah tidak bergantung sepenuhnya kepada aplikasi dan sistem yang dihasilkan oleh pengusaha barat. namun ianya masih belum mencapai tahap yang boleh dibanggakan. kegiatan keganasan misalnya (walaupun ini mungkin kita boleh pertikaikan kerana itu adalah dilabel oleh pihak barat yang diterajui Amerika Syarikat). Pegangan ini masih lagi melingkari segelintir masyarakai Islam sehingga kini. maka ummah di seluruh dunia dapat manfaat dari penemuan ilmu tersebut. Baharulah pihak barat tidak akan menuding jari bahawa saintis Islam hanya pandai mereka bom atau senjata merbahaya hanya untuk tujuan keganasan. Dengan itu tidak timbul soal saintis Islam yang berjiwa barat. Pandangan ini harus segera diubah supaya era kegemilangan S & T Islam dapat dikembalikan dan akan menjadi tunjang bukan sahaja kepada tamadun umat Islam. malah tunjang kepada tamadun dunia keseluruhannya. ramai tetapi tidak membawa manfaat kepada umat dan dunia. Apa yang sering dipaparkan di dada akhbar ialah orang Islam pakar dalam bidang tertentu. justru negara Islam hanya sebagai pengguna. kimia. cumanya ia tidak dikumpul dan diguna pakai bagi tujuan memajukan S & T seperti pada era kegemilangan Islam dahulu.

*Rencana ini pernah diterbitkan dalam Dewan Agama & Falsafah. Islam boleh kembali gemilang dan cemerlang dengan syarat kita berusaha dan sama-sama mengembling tenaga ke arah satu matlamat murni. . Dewan Bahasa & Pustaka. dan insyaAllah.Kita pernah gemilang. melahirkan generasi saintis Islam yang berjiwa Quran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful