Kepentingan Sains & Teknologi Dalam Pembangunan Ummah

Pelbagai bidang dalam sains dan teknologi, termasuk bioteknologi dan teknologi komunikasi maklumat (ICT), merupakan satu wahana pemudah cara dalam menjalani semua ruang lingkup kehidupan manusia. Diakui sejak dahulu, lebih-lebih lagi dalam sudut pandangan Islam, bahawa sains dan teknologi (S & T) telah dan akan terus membawa natijah kebaikan dan keburukan. Namun sebagai manusia bertamadun, setiap seorang dari kita dikurniakan akal fikiran untuk memilih. Justru, S & T amat ditekankan oleh Islam dan mesti diterokai dan digunakan selagi umat Islam sedar akan batas sempadan yang telah digariskan oleh Islam.

S & T mewakilkan pengetahuan dan pembelajaran. Usaha mendapatkan pengetahuan adalah sebahagian dari seruan Islam, dengan dibuktikan oleh penemuan dan kemajuan ilmu yang telah dirakamkan sejarah oleh para ahli sains Islam pada zaman awal Islam.

Melahirkan sebuah masyarakat madani atau masyarakat bertamadun bukanlah tugas yang mudah dan singkat, lebih-lebih lagi dengan kemunculan pelbagai teknologi yang enak-enak dan mulus. Masyarakat bertamadun, terutamanya gagasan yang diutarakan oleh Malaysia, yang ingin dibentuk adalah berasaskan sebuah komuniti harmonis yang menghasilkan dan menggunakan S & T bagi kebaikan dan kesejahteraan sejagat.

Apa yang sangat penting dilihat sekarang ini ialah langkah dan usaha agresif kerajaan, kumpulan tertentu, dan yang terpentingnya ialah ahli masyarakat dalam merapatkan jurang perbezaan celik S & T, juga jurang digital yang dihasilkan oleh ICT. Usaha ini mesti diberi penumpuan kepada sasaran terhadap semua peringkat masyarakat. Perkara ini penting bagi memastikan bahawa rakyat memenuhi kriteria menjadikan diri dan persekitaran berilmu dan berpengetahuan, selari dengan perkembangan S & T dan ICT.

Dalam era moden ini, telah banyak diperkatakan orang bahawa umat Islam ketinggalan dalam banyak bidang S & T. Namun sedarkan kita bahawa para saintis barat yang menemui banyak penemuan yang merubah pandangan dan cara kita menjalani kehidupan, sebenarnya menggunakan dan mengasaskan kajian mereka dari penemuan para ilmuan Islam. Apa yang mereka buat ialah belajar, mengkaji, meminjam dan seterusnya melengkapkan pengetahuan S & T yang telah ditemui oleh saintis Islam tadi. Harus diingat, teknologi adalah milik semua dan teknologi tanpa isi, kosong.

terutama sekali dalam proses perubatan dan bioteknologi yang berkait langsung dengan tubuh badan dan kehidupan. Kebanyakan pengetahuan tersebut adalah dalam kategori sains gunaan.Menyelusuri sejarah Islam dan barat. Dari tahun 750 Masihi hingga 1050 Masihi telah menyaksikan penemuan sains Islam dalam bidang geografi. dan dalam memahami alam semula jadi dan cakerawala. dalam mengkaji suatu penemuan baru. setiap proses cubaan itu seharusnya dilaksanakan dalam tatacara yang tidak memudaratkan. Dan asas inilah yang dikaji oleh saintis barat. sama seperti pertentangan yang ada di kalangan Kristian sebelum era pembaharuan. fizik. Tetapi mereka mendapat kemahiran itu dengan kaedah cubaan dan kesilapan. Dan lebih malang lagi wujudnya pendapat bahawa . walaupun itu adalah penemuan sains oleh cerdik pandai mereka. matematik. Sesungguhnya kemajuan sains Islam telah diketahui umum. dan ianya benar sehingga kini. Justru itu perkembangan sains pada era tersebut berkait langsung dengan teknologi. mereka tidak mencari sasaran dan kemudian menggunakan formula matematik untuk tenaga atau trajektori. Islam menggalakkan kaedah pertanyaan secara saintifik atau lebih tepat lagi kaedah kajian dan penelitian. Malangnya. Inilah asas bidang pembangunan dan penyelidikan. Sebagai misalan. melalui penemuan yang ditinggalkan oleh saintis Islam. Banyak rujukan boleh kita dapati dalam kitab suci Quran dan Hadis Rasulullah S. astronomi dan perubatan. Dari era pra-sejarah lagi manusia telah menggunakan pelbagai kaedah dan peralatan dalam memperolehi ilmu dan kemudian menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain dalam suatu komuniti. kosmologi. hasil melalui cubaan dan kesilapan. Sejarah merakamkan bahawa ada ahli sains pada waktu itu dibunuh kerana mempunyai pendapat berbeza dengan pegangan gereja. bemulanya era Pembaharuan Eropah juga bermulanya zaman kemunduran sains Islam. telah terbukti bahawa kemajuan ekonomi sesebuah masyarakat dan negara berkait secara terus dengan tahap pengetahuan serta kebolehan menyerap ilmu. Namun harus selalu diingat. bila orang-orang zaman lampau buat pertama kalinya mengikat batu tajam ke batang kayu bagi menghasilkan tombak atau lembing untuk berburu. seterusnya menjadi titik tolak kepada kemajuan tamadun dengan berkembangnya otak atau minda merentasi zaman. S & T Islam telah membangkitkan era Pembaharuan Eropah yang mana sebelum itu kalangan Kristian melalui pegangan golongan agama gereja menganggap bahawa sains adalah suatu aliran sihir yang berunsur syaitan. Ini kerana wujud konflik antara ahli-ahli agama dengan saintis.W dari sudut betapa pentingnya Islam menempatkan usaha mencari pengetahuan.A.

Dengan itu tidak timbul soal saintis Islam yang berjiwa barat. ICT dan seumpanya. kimia. Baharulah pihak barat tidak akan menuding jari bahawa saintis Islam hanya pandai mereka bom atau senjata merbahaya hanya untuk tujuan keganasan. namun ianya masih belum mencapai tahap yang boleh dibanggakan. Pandangan ini harus segera diubah supaya era kegemilangan S & T Islam dapat dikembalikan dan akan menjadi tunjang bukan sahaja kepada tamadun umat Islam. Kegagalan melihat S & T sebagai unsur pemangkin untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan ummah melembabkan negara-negara umat Islam dalam usaha mengembalikan kegemilangan penemuan sains. Walaupun mutakhir ini sudah ada aplikasi ICT dan elektronik yang dihasilkan oleh negara umat Islam. kegiatan keganasan misalnya (walaupun ini mungkin kita boleh pertikaikan kerana itu adalah dilabel oleh pihak barat yang diterajui Amerika Syarikat). bukan sekadar pakar dalam suatu bidang sains.pengkajian saintifik adalah unsur-unsur barat yang harus ditentang. maka saintis yang dilahirkan dengan cara ini akan mengembalikan kajian dan penemuan mereka kepada Allah. Satu isu lagi yang sering diperkatakan ialah banyak penemuan S & T yang termasuk bidang ICT sekian lama dipelopori oleh negara barat. Dengan dada yang dipenuhi ilmu agama. malah juga sedikit sebanyak berpengetahuan dalam soal syariat. Tuhan Pencipta Alam. atau dengan kata lain dada yang ada Quran. tetapi dengan tujuan lain. malah tunjang kepada tamadun dunia keseluruhannya. Apa yang sering dipaparkan di dada akhbar ialah orang Islam pakar dalam bidang tertentu. Satu usaha harus digembling segera terutamanya di kalangan negara OIC supaya dapat disediakan dana dan kepakaran manusia bagi merancakkan aktiviti R & D dalam bidang S & T dan ICT supaya ummah tidak bergantung sepenuhnya kepada aplikasi dan sistem yang dihasilkan oleh pengusaha barat. Satu pendekatan yang saya kira elok dimulakan ialah melahirkan saintis Islam yang berjiwa Islam. cumanya ia tidak dikumpul dan diguna pakai bagi tujuan memajukan S & T seperti pada era kegemilangan Islam dahulu. iaitu saintis yang berjiwa ulamak. maka ummah di seluruh dunia dapat manfaat dari penemuan ilmu tersebut. Inilah saintis yang dihasilkan oleh Islam pada era kegemilangan Islam dahulu. justru negara Islam hanya sebagai pengguna. Negara umat Islam tidak kekurangan pakar-pakar dalam bidang fizik. . Janganlah umat Islam yang berjumlah lebih satu bilion nyawa sekarang ini hanyalah umpama buih di lautan. Bila perkara ini dapat direalisasikan. nuklear. Pegangan ini masih lagi melingkari segelintir masyarakai Islam sehingga kini. ramai tetapi tidak membawa manfaat kepada umat dan dunia.

Dewan Bahasa & Pustaka.Kita pernah gemilang. Islam boleh kembali gemilang dan cemerlang dengan syarat kita berusaha dan sama-sama mengembling tenaga ke arah satu matlamat murni. . *Rencana ini pernah diterbitkan dalam Dewan Agama & Falsafah. dan insyaAllah. melahirkan generasi saintis Islam yang berjiwa Quran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful