Bismillâhir Rahmânir Rahîm Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin wa âli Muhammad Allâhumma akhrijnî min zhulumâtil wahmi, wa akrimnî

bi nûril fahmi. Allâhummaftah ‘alaynâ abwâba rahmatika, wansyur ‘alaynâ khazâina ‘ulûmi- ka birahmatika yâ Arhamar râhimîn. Dengan asma AllahYang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya Ya Allah, keluarkan aku dari gelapnya kebingungan dan muliakan aku dengan cahaya pemahaman. Ya Allah, bukakan kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu, dan curahkan kepada kami khazanah-khazanah ilmuMu dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi.