Aktiviti Mingguan Pengakap Treasure Hunt Nama Kumpulan : ____________________ ____________________ Nama Ahli Ketua

:

: ____________________ , _____________________

Pelan Lokasi Sekolah
G e gg lan an g B Ke ola ra ja ng n

Bo l

Bilik Guru / Pejabat

Ka n

Dataran Perhimpunan

tin

Dataran Serbaguna

Tugasan : 1. Pastikan setiap kumpulan mempunyai sekurang-kurangnya : a. 1 tali c. 2 skarf pengakap

b. 1 buku log pengakap
2.

Cari lokasi yang bertanda (x) di dalam peta yang diberi dan ikat 2 skarf pengakap secara berkumpulan di lokasi tersebut.

Kemudian. cari lokasi yang bertanda (o) di dalam peta dan ikatkan ikatan simpul belit pada tiang di kawasan tersebut.3. cari lokasi yang bertanda (i) dan jalankan tugasan yang akan diberi sehingga selesai. Selepas itu. Klu seterusnya akan diberi selepas tugasan tersebut selesai. 4. Tugasan seterusnya : Ketua kumpulan akan memberikan arahan berikut kepada ahli kumpulan : .