From ppt: Van Hiele Model of learning geometry SPATIAL SENSE Interasi dalam ruangan Human (1999) telah

mengenalpastikan beberapa interasi seperti yang berikut: Mengamati objek (2 dan 3 dimensi) dan sifatnya , seperti pertukaran posisi, size, bentuk, hubungan dengan objek. Menghasilkan maklumat yang tidak dapat mengamati secara langsung, seperti mengenalpasti jarak, ketinggian, daerah dan kelantangan.
Menunjukkan objek dalam bentuk 2 dimensi Intepretasikan perwakilan bentuk ruangan 2-dimensi. van Hiele mengembangkan teori untuk menerangkan respon alam ini. Teori ini menyatakan bahawa fikiran geometri berkembang melalui tingkat hirarki:

y

pelajar mesti mempunyai pemikiran pada satu tahap agar mampu melakukan dengan pemahaman seterusnya. van Hiele identifed Lima tahap fikiran (kemudian disemak menjadi tiga), tiga yang sesuai dalam konteks ini:

Tingkat Visual: pelajar beroperasi pada sesebuah bentuk berdasarkan paparan secara keseluruhan. Bentuk dikumpulkan bersama kerana mereka menganggap "mirip" dan bentuk yang dikenalpasti sebagai sebuah persegi panjang kerana mempunyai bentuk "panjang".

Tingkat Analisis: pelajar menganalisis sesuatu bentuk mengikut sifat dan hubungan antara sifat sesuatu bentuk. sifat ini ditentukan secara empirik, contohnya, dengan mengukur atau memotong dan ganda. Seorang pelajar di peringkat ini akan mengenalpasti bentuk sebagai persegi panjang kerana memiliki "sisi yang berlawanan sama, sejajar sisi berlawanan dan semua sudut sebesar 90 °. Pada tahap hubungan antara tokoh-tokoh ini tidak dirasakan.

Penataan / Tingkat Pengurangan Informal: Seorang pelajar boleh merumuskan dan menggunakan definisi yang tepat, dapat memberikan hujah tidak formal dan boleh membandingkan sifat nombor-nombor dan nombor kelas. Sebagai contoh, seorang pelajar pada peringkat ini dapat menyatakan bahawa "persegi panjang adalah jajaran genjang dengan satu sudut sebesar 90 °". Ini boleh digunakan untuk menyimpulkan bahawa Diagonal-diagonal persegi panjang adalah sama.

Pelajar boleh bekerja secara tidak formal dengan koordinat di kelas utama dengan mencari lokasi di bilik itu. luas. refleksi. Pengajian sifat-sifat geometri y pengenalan dan klasifikasi objek geometri standard dengan jumlah tepi dan titik. dan skala geometri Koordinat mempunyai Sambungan penting antara geometri dan algebra. dan persamaan.Mengapa Anak Harus Belajar Geometri Geometri merupakan kajian keterangan hubungan ruangan. jumlah dan bentuk wajah. y y lokasi dan orientasi objek dalam hubungan dengan objek lain. Transformasi geometri standard meliputi terjemahan. putaran. dengan ketajaman dari sudut Potong-dan-paste pembinaan model kertas. dan dengan mempelajari mudah geometri pengukuran panjang. volume dan sudut . kesesuaian. Eksplorasi simetri. menggabungkan bentuk untuk membentuk bentuk baru dan membusuk bentuk yang kompleks menjadi mudah adalah latihan yang berguna untuk membantu dalam mengeksplorasi bentuk dan sifat mereka.

.

Walaupun lingkaran adalah bentuk tertutup. pentagons. Dengan demikian. semua bentuk-bentuk Poligon Poligon tertutup.From ppt: the teaching of shape and space: klasifikasi ruangan (carta) Shape [2-dimensional surface] Shape [dimensi permukaan] -2 Solids [3-dimensional space] Pepejal [dimensi ruang] -3 Straight edges Straight tepi Curved edges Tepi melengkung Flat surfaces permukaan latar Curved surfaces Permukaan melengkung Poligon & bukan Poligon polygon adalah bentuk 2 dimensi yang dibatasi oleh tiga atau lebih sisi lurus. contoh biasa adalah segitiga. itu adalah Poligon bukan-kerana memiliki tepi melengkung Poligon. heptagons dan octagons. segiempat (termasuk empat persegi panjang dan bujur sangkar). Kandungan non-contoh yang dipaparkan di bawah ini: . hexagons. A polygon-bukan-dimensi adalah bentuk 2 yang bukan sebuah Poligon.

permukaan lateral Its tegak lurus terhadap hujung parallel. .Prisma & Non-Prisma prisma adalah solid 3 dimensi yang mempunyai dua hujung selari bentuk dan saiz yang sama. prisma adalah biasanya bernama selepas bentuk berakhir parallel.

sentimeter. Contoh dari tempat unit standard untuk mengukur daerah adalah milimeter persegi (mm2). Meskipun demikian. unit kubus telah dipilih untuk menjadi unit yang paling sesuai untuk mengukur volume benda padat. meter dan kilometer. sentimeter padu (cm3). Luas & Volume Bentuk Perimeter sebuah bentuk 2 dimensi adalah jarak sekitar bentuk. sentimeter persegi (cm2). meter persegi (m2) dan persegi kilometer (km2). meter padu (m3) dan padu kilometer (KM3). Setiap bentuk yang boleh menutupi permukaan tanpa jurang atau tumpang tindih yang sesuai untuk digunakan sebagai satu unit untuk mengukur daerah. unit persegi telah dipilih untuk menjadi unit yang paling tepat untuk mengukur luas permukaan. . Contoh kubus unit standard untuk mengukur volume milimeter padu (MM3). 3-dimensi Setiap bentuk yang boleh menduduki ruangan tanpa sela boleh digunakan sebagai unit untuk mengukur.Perimeter. Namun. Volume adalah jumlah ruangan 3 dimensi yang menduduki kelantangan benda. yang adalah jumlah panjang sisisisinya. Kawasan adalah ukuran permukaan tertutup oleh bentuk 2 dimensi. Perimeter diukur dalam unit panjang seperti milimeter.

pelajar harus mampu menjelaskan sifat berikut nombor threedimensional. atau "sama". segiempat. dan bawah tepi atas papan buletin. Di kelas primer. pelajar mengakui bahawa jumlah Vertex adalah sama dengan jumlah sisi. Sifat nombor tiga-dimensi Dengan kelas 3. Sebuah milik persegi panjang adalah bahawa mereka memiliki empat sudut siku-siku. keterangan mereka tentang hotel ini mungkin tidak lengkap . dan octagons. Saiz sudut: Siswa di kelas-kelas utama mampu memahami idea-idea asas tentang sudut (Clements. pentagons. Di Kelas 2.Extra Sifat bentuk dua dimensi berikut adalah penting dalam mengenalpasti dan menggambarkan bentuk dua dimensi: Jumlah sisi: Salah satu sifat pertama pelajar belajar untuk dipertimbangkan adalah jumlah sisi bentuk mempunyai. Jumlah Vertex: pelajar Young merujuk pada "sudut" dalam beberapa bentuk dua dimensi. Dengan pengalaman dalam menghitung titik di bentuk. Panjang sisi: Siswa belajar bahawa panjang sisi adalah hotel yang penting dalam bentuk dua dimensi banyak. Mereka mengakui bahawa sisi tempat dan rhombuses adalah panjang yang sama dan bahawa panjang sisi berlawanan dari persegi panjang dan jajaran genjang adalah sama. 3. Guru dan pelajar boleh menggunakan kalimat formal (misalnya. heptagons. pelajar boleh membandingkan saiz sudut visual dan boleh mendedahkan perbandingan menggunakan "lebih besar". Mencari contoh dari garis selari di dalam kelas (misalnya. sudut persegi) untuk merujuk kepada sudut kanan. 2004a). hexagons. sudut-sudut persegi. baris Paralel: Gagasan dari garis selari boleh diperkenalkan secara tidak formal untuk pelajar utama sebagai "dua garis yang berjalan berdampingan dengan arah yang sama dan tetap berasingan jarak yang sama". Guru dapat menunjukkan kepada pelajar bahawa sudut yang terbentuk jika dua garis bertemu dan boleh meminta pelajar untuk menunjukkan pelbagai sudut Poligon. dan pelajar belajar bahawa titik di mana kedua-dua belah pihak bertemu disebut sebuah node. sisi berlawanan dari sampul buku) membantu pelajar mengenali dan menggambarkan garis-garis sejajar di jajaran genjang. "kecil". pelajar mengembangkan konsep hak atau sudut 90 °. Tanpa prosedur pengukuran pembelajaran.refleksi yang muncul pemahaman . Maklumat ini membolehkan pelajar untuk mengenalpasti segitiga.

Jumlah tepi atau Vertex: Selain wajah dan permukaan.yang setiap prisma terdiri daripada dua kongruen. pemeriksaan dan perbincangan pelbagai prisma mengarah pelajar untuk memahami bahawa semua prisma struktur mirip satu sama lain . sejajar dengan empat persegi panjang membentuk wajah wajah yang lain. Perdebatan tentang jumlah menghadapi silinder dan kon telah dapat terus panjang lebar tanpa ada yang tiba pada kesimpulan. prisma persegi panjang memiliki enam wajah persegi. sebuah kubus mempunyai enam wajah persegi. dan balang dalam hal wajah mereka tidak jelas seperti untuk polyhedra (jamak dari polyhedron). Tujuan dari istilah mengajar pelajar adalah untuk menyediakan mereka dengan bahasa untuk mengekspresikan idea-idea tentang geometri. Bentuk dasar menentukan nama piramid. Orang lain mungkin berpendapat bahawa sebuah silinder mempunyai tiga wajah termasuk permukaan melengkung. Menggambarkan sifat bidang. Di kelas 3. Banyak telah berlaku diskusi antara guru matematik ketika mereka cuba untuk menjawab pertanyaan seperti "Bagaimana tidak banyak wajah yang mempunyai silinder?" Dan "Adakah kon mempunyai satu atau dua wajah?" Beberapa guru mungkin berpendapat bahawa sebuah silinder mempunyai dua wajah kerana hanya dua permukaan yang datar.mereka tentang geometri dimensi tiga dan. . Sebagai contoh. Nombor bentuk wajah: Sifat polyhedron (sebuah angka threedimensional yang Poligon untuk wajah nya) terbaik dapat digambarkan sesuai dengan jumlah dan bentuk wajah nya. dan squarebased piramid mempunyai satu wajah persegi dan empat wajah berbentuk segitiga. Sebuah prisma memuat namanya dari bentuk wajah dan sejajar kongruen. Yang penting 'pembangunan pelajar berfikir geometri bukanlah belajar definisi dimensi yang sesuai dari nombor tiga. Pelajar juga belajar bahawa piramid mempunyai Poligon untuk dasar dan bahawa wajah yang lain adalah segitiga. kata-kata seperti tepi dan titik membolehkan pelajar untuk menggambarkan tokoh tiga dimensi dan sifat mereka. bukan untuk memberikan definisi bahawa pelajar diharapkan untuk menghafal. kon. dan perkembangan kemahiran dalam menganalisis dan menggambarkan tokoh geometri dengan cara-cara yang bermakna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful