P. 1
Pengurusan Grafik (Peta Minda)

Pengurusan Grafik (Peta Minda)

|Views: 2,176|Likes:

More info:

Published by: Shaiful Anuar Nor Aili on Aug 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

Perana
n

Sebutan
(30
markah)

Intonasi
(30
markah)

Nada
(20
markah)

Gaya
(20
markah)

Jumlah
(100
markah)

1
2
3

Panduan Permarkahan

BilMutu/Tahap

Isi/Bidasa
n (30
markah)

Gaya(3
0
markah
)

Strategi
(20
markah)

Bahasa
(20
markah
)

Jumlah
(100
markah)

1.Cemerlang

26 – 30

26 – 30

18 – 20

18 – 20

85 – 100

2.Sangat baik

21 – 25

21 – 25

15 – 17

15 – 17

68 – 84

3.Baik

16 – 20

16 – 20

12 – 14

12 – 14

51 – 67

4.Sederhana

11 – 15

11 – 15

9 – 11

9 – 11

34 – 50

5.Lemah

6 – 10

6 – 10

4 – 8

4 – 8

17 – 33

6.Sangat

lemah

0 – 5

0 – 5

0 – 3

0 – 3

0 - 16

Isi/Bidasan

•Ketepatan dan kemampatan isi/bidasan
•Kejelasan isi

Gaya

•Cara berhujah yang meyakinkan dan menarik
•Cara pengucapan yang tidak keterlaluan

Strategi

•Ketetapan memilih isi/isu yang dibahas

Bahasa

•Penggunaan bahasa baku
•Terdapat keragaman ayat
•Penggunaan kosa kata yang luas
•Kejelasan dan kelancaran sebutan
•Kesesuaian intonasi dan nada

65

Aktiviti 3

Minta rakan anda menyatakan maklumat tentang Pembedahan Pemindahan
Tangan menggunakan laras bahasa laporan dengan menggunakan borang
penilaian.

66

BORANG PENILAIAN LAPORAN

Nama Penyampai:_________________________________

Nama Penialai:____________________________________

Tandakan (/) pada skala yang sesuai.

BilCiri yang dinilai

Skala

1

2

3

4

5

1.Maklumat
2.Laras laporan
3.Nada
4.Gaya Penyampaian

1- Lemah

2- Kurang baik

3- Sedehana

4- Baik

5- Sangat Baik

Penerangan tentang ciri yang dinilai

Maklumat

•Maklumat disampaikan dengan tepat dan lancar

Laras Laporan

•Penyampaian mestilah mengikut format laporan yang betul

Nada

•Nada yang sesuai mestilah digunakan bergantung kepada perkara
yang disampaikan

Gaya Penyampaian

•Penyampaian mestilah sederhana dan tidak berlebih-lebihan, sesuai
dengan bahan yang hendak disampaikan

ARAS 3

LISAN

Aktiviti 1

Buat penilaian tentang aduan yang disampaikan oleh rakan kamu
berdasarkan situasi pertama. Tandakan ( / ) pada ruangan yang sesuai.

67

BORANG PENILAIAN ADUAN

Nama Penyampai:________________________________

Nama Penilai:____________________________________

Bi

Perkara yang
Dinilai

Skor

Catatan

1

2

3

4

5

1.Isi
2.Ketepatan fakta
3.Bahasa
4.Kelancaran
5.Gaya penyampaiam

Isi

•Isi yang diberikan mencukupi iaitu sekurang-kurangnya tiga isi
•Isi dihuraikan dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai

Ketepatan Fakta

•Fakta-fakta yang diulas tepat berdasarkan petikan yang didengar

Bahasa

•Menggunakan ayat yang lengkap
•Menggunakan perkataan dan imbuhan yang tepat

Kelancaran

•Disampaikan dengan lancar, menarik dan tidak tersekat-sekat

Gaya Penyampaian

•Disampaikan denagn bersahaja dan tidak berlebih-lebihan

Aktiviti 3

Buat satu simulasi wawancara dengan berdasarkan soalan dan jawapan
yang telah dibina. Kemudian, minta rakan anda menilai wawancara yang
dibuat dengan menggunakan borang penilaian wawancara.

68

BORANG PENILAIAN WAWANCARA

Nama Penyampai:___________________________________

Nama Penilai:_______________________________________

Bil

Ciri yang Dinilai

Skala

Yang
Mewawanca
ra

Yang
Diwawanca
ra

1.Isi

•Mengemukakan
soalan-soalan yang
releven

dengan

kehendak tajuk .
•Menjawab soalan-
soalan

yang
dikemukan dengan
tepat dan jelas.

2.Bahasa

•Menggunakan bahasa
yang gramatis dan
sesuai

untuk

wawancara.
3.Penyampaian •Menggunakan
sebutan baku.
•Meninggikan atau
merendahkan suara
pada tempat yang
betul.
•Menggunakan nada
yang sesuai semasa
menanya

atau

menjawab soalan.
•Menggunakan jeda
yang sesuai semasa
menanya

atau

menjawab soalan.

4.Tatasusila

•Bertatasusila
sepanjang wawancara
diadakan.

Aktiviti 2

Buat penilaian terhadap lakonan watak-watak yang dijalankan oleh
kumpulan lain dengan berdasarkan skrip drama yang diber.

69

BORANG PENIALAIAN DRAMA

Nama Pelajar:____________________________________

Nama Penilai:____________________________________

Tandakan ( / ) di dalam ruangan yang sesuai.

Bil

Aspek

Skala

Catata
n

1
(Lemah
)

2
(Kuran
g Baik)

3
(Sederhan
a)

4
(Baik)

5
(Sang
at
Baik)

1.Sebutan
2.Intonasi
3.Nada
4.Gaya

Penyampai
an
5.Bahasa

Jumlah

Penerangan tentang aspek yang dinailai:

Sebutan
•Cara melafaz atau menyebut perkataan
•Meninggikan atau merendahkan suaranya pada tempat yang betul

Nada
•Menggunakan nada yang sesuai dengan dialog yang disampaikan

Cara Penyampaian
•Mengucapkan dialog sederhana dan tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan
dialog yang disampaikan

CONTOH 1

PETA MINDA

PETA
MINDA

70

PG MEMBUAT KATEGORI (2)

SIFAT
FIZIKAL
HAIWAN

Bersisik

Bersayap

Rama-
rama

Ayam

Burun
g

71

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->