Mengenal Malaikat ALLAH SWT

Malaikat-malaikat ALLAH SWT :
Jibril Jibril (Arab: , Inggris dan Alkitab: Gabriel) adalah malaikat yang muncul dalam ajaran agama samawi. Dalam ajaran agama samawi Jibril dianggap sebagai Pemimpin Malaikat dan bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril adalah satu dari tiga malaikat yang namanya disebut dalam Al Quran. Nama Malaikat Jibril disebut dua kali dalam Al Quran yaitu pada surat Al Baqarah ayat 97-98 dan At Tahrim ayat 4. Didalam Al Qur'an, Jibril memiliki beberapa julukan, seperti Ruh al Amin dan Ruh al Qudus (Roh Kudus), Ar-Ruh Al-Amin dan lainnya. Bentuk fisik Ruhul'qudus (Jibril) Bentuk fisik Ruhul'qudus, ada tertera dalam uraian mengenai kisah nabi Muhammad, kala beliau mendapat wahyu kali ke dua, dan nabi menuntut untuk bertemu atau melihat rupa asli sang utusan tuhan dari langit dalam rupa yang asli, atau bagaimana sesungguhnya dzat wujud Jibril tanpa rupa samar, sebagaimana di kali-kali yang lain, sang utusan (ruhul'qudus) selalu nampak dalam rupa seorang manusia biasa. Ruhul'Qudus : Tampak wujudnya dengan enam ratus sayap antara masyrik dan maghrib, (barat-timur) sayap dan busana kebesarannya putih laksana mutiara yang larut, dengan rupa yang begitu elok dan rupawan, dan dengan kekuatan yang dahsyat penuh mukzijat. Katakanlah: "Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al Quran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Malikat Jibril adalah malaikat yang menyampaikan berita kelahiran Nabi Isa (lihat di artikel Isa) kepada ibunya Siti Maryam dan juga malaikat yang menyampaikan Al'Quran kepada Nabi Muhammad. Dalam kisah suci perjalanan Isra' Mi'raj, sesampainya di pos perjalanan Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril tidak sanggup lagi mendampingi Rasulullah untuk terus naik menghadap kehadirat Allah SWT; beliau berkata : "Aku sama sekali tidak mampu mendekati Allah, perlu 60.000 tahun lagi aku

harus terbang. Itulah jarak antara aku dan Allah yang dapat aku capai. Jika aku terus juga ke atas, aku pasti hancur luluh". Maha Suci Allah, ternyata Malaikat Mulia Jibril AS pun tidak sampai kepada Allah SWT.

Mikail Mikail (Arab: ) adalah malaikat yang mengatur air, menurunkan hujan/petir, membagikan rezeki pada manusia, tumbuh-tumbuhan juga hewan-hewan dan lain-lain di muka bumi ini. Dikatakan setiap satu makhluk yang memerlukan rezeki untuk hidup di dunia ini akan diselia rezekinya oleh satu malaikat Karubiyyuun. Malaikat Mikail adalah salah satu di antara Pembesar Malaikat yang empat. Ia dicipta oleh Allah selepas malaikat Israfil dengan selisih kira-kira lima ratus tahun. Dalam Islam Mikhael dikenal sebagai malaikat Mikail, satu dari malaikat utama Allah setelah Jibril. Menurut salah satu sumber, dalam tradisi Islam Mikail dikatakan memakai jubah berwarna hijau jamrud, memenuhi bentangan langit. Tiap helai rambutnya berisi ribuan wajah yang mengagungkan nama Allah. Menurut sumber lain dikatakan sejak neraka diciptakan Allah, Mikail tidak pernah lagi bisa tertawa. Wujud Mikail Dari kepala malaikat Mikail hingga kedua telapak kakinya berbulu Za'faron. Jika seluruh air di lautan dan sungai di muka bumi ini disiramkan di atas kepalanya, nescaya tidak setitikpun akan jatuh melimpah. Di atas setiap bulu-bulunya, terdapat sebanyak satu juta muka. Setiap muka malaikat Mikail ini pula mempunyai satu juta mulut dan setiap mulut mempunyai satu juta lidah manakala setiap lidah-lidahnya boleh berbicara satu juta bahasa atau lisan. Setiap satu juta lisan tersebut adalah membaca istighfar pada Allah bagi orang-orang mukmin yang berdosa. Setiap satu juta muka atau wajahnya mempunyai satu juta mata. Tiap-tiap matanya sentiasa menangis kerana memohon rahmat bagi orang-orang mukmin yang berdosa. Tiap-tiap matanya yang menangis itu mengeluarkan tujuh ribu titisan air mata dan setiap titisan air mata itu Allah ciptakan satu malaikat Karubiyyuun yang serupa dengan kejadian malaikat Mikail Setiap malaikat-malaikat ini ditugaskan untuk bertasbih pada Allah sehingga hari kiamat. Imam Ahmad dengan sanadnya, dari Anas bin Malik, ketika Rasulullah Mikraj ke langit baginda ada bertanya pada malaikat Jibril: "Mengapa aku tidak pernah nampak malaikat Mikail tertawa?" Malaikat Jibril menjawab: "Malaikat Mikail tidak pernah tertawa semenjak neraka diciptakan" Ridwan

Nama mereka disebutkan didalam Al Qur'an pada surat Al Baqarah ayat 102: "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir). dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Tajik. Sementara di Perancis disebut sebagai "Redouane". mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. tiadalah baginya keuntungan di akhirat. dan sayapnya yang lain berada di Timur yang terbuat dari zamrud hijau yang ditaburi dengan mutiara dan yaqut serta marjan. kecuali dengan izin Allah. sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu). akan dipenuhi semua permintaannya atas izin Allah. sebab itu janganlah kamu kafir. hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Darda'il Darda'il (Arab: ) adalah malaikat yang mencari orang yang berdoa. kepalanya berada di bawah 'Arsy.[1] Sekarang nama ini digunakan sebagai nama maskulin oleh orang Arab atau orang yang beragama Islam. padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir). Dia mempunyai dua sayap." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu. Kashmir dan bahasa lainnya yang terpengaruh oleh bahasa Persia. bertaubat dan minta ampun. mereka betul-betul Malaikat dan ada pula yang berpendapat orang yang dipandang saleh seperti Malaikat dan ada pula yang berpendapat dua orang jahat yang pura -pura saleh seperti Malaikat. satu sayap berada di Barat yang terbuat dari yaqut merah. Pashto. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. kalau mereka mengetahui. Ada yang berpendapat. Terkadang namanya diucapkan sebagai "Rizvan" oleh orang Persia. setiap malam bulan Ramadhan. meminta. Punjabi. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun.Ridwan (Bahasa Arab: ) adalah nama malaikat yang menjaga pintu surga. Wujud Darda'il Dalam hadits yang lain dijelaskan: Sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat yang bernama "Malaikat Darda'il". Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Demi. Urdu. sedang kedua telapak kakinya berada dibawah bumi yang ketujuh. walaupun tidak ada keterangan didalam Al Qur'an dan hadits shahih yang menerangkan secara jelas namanya. Malaikat Ridwan biasanya bersama dikaitkan bersama Malik. Harut dan Marut H r t dan M r t (Arab ) adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Kisah Harut dan Marut . (Al Baqarah 102) Para mufassirin berlainan pendapat tentang yang dimaksud dengan 2 orang malaikat itu.

adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Abul Aliyah. Karena tidak sesuai dengan salah satu ayat didalam Al Qur'an. Muqotil bin Hayyan dan lain-lain dan dibawakan oleh banyak penulis tafsir dari kalangan terdahulu dan belakangan. Pertanyaan akan dimulai ketika proses penguburan telah selesai dan 70 langkah orang terakhir dari tempat dikuburnya mayat. keduanya mengatakan kepada mereka. Artinya bahwa pengajaran kedua malaikat itu kepada manusia adalah berupa larangan. karena riwayatnya tidak ada sama sekali dalam hadits marfu' yang bersambung sanadnya dari Nabi Muhammad. Al Hafidz bin Hazm berkata: "Diantara bukti-bukti yang menunjukkan kebathilan kisah Harut dan Marut ada didalam salah satu firman Allah: "Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar (untuk membawa azab) dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh. dimana si mayat akan bisa kembali bangkit dan berbicara ketika ditanya oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir. (Al Hijr 8) Munkar dan Nakir Munkar dan Nak r (Arab: ) dalam eskatologi Islam adalah dua malaikat yang menanyakan atau menguji keyakinan dari orang yang telah mati dialam barzakh. karena kisah tersebut berasal dari warisan masyarakat Babilonia dan penjelasan orang-orang Yahudi serta kitab-kitab Nasrani. Para malaikat tidaklah maksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan mereka pun melakukan apa-apa yang diperintahkan-Nya. perkataan para mufassir ini bukanlah sebagai salah satu hujjah (dalil) dalam hal ini. Qotadah." (Al Anbiya 19 20) Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa yang mengatakan bahwa kedua malaikat itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir. Az Zajjaj mengatakan bahwa perkataan itu adalah juga pendapat kebanyakan ahli bahasa. mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahNya. setelah kematian dari setiap jiwa akan menuju barzakh atau alam kubur. Rabi' bin Anas. Hasan al Bashri. Kesimpulan detail dari kisah Harut dan Marut ini kembali kepada kisah Israilliyat. Zuhri. "Janganlah kalian melakukan ini (sihir) dan janganlah kalian diperdaya dengannya sehingga kalian memisahkan seorang suami dari isterinya dan apa yang diturunkan kepada mereka berdua adalah berupa larangan."[1] Al Hafidz bin Katsir berkata: "Kisah Harut dan Marut ini diriwayatkan dari beberapa tabi'in seperti Mujahid.Bantahan kisah Harut dan Marut Syeikh Athiyah Saqar menyebutkan bahwa di beberapa buku tafsir disebutkan kedua mala itu ikat telah diturunkan ke bumi sebagai fitnah sehingga Allah mengadzab mereka berdua dengan menggantung kedua kaki mereka. Suddi. Menurut ajaran Islam. (Al Anbiya 26 27) "Dan malaikat-malaikat yang di sisi-Nya. mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahNya dan tiada (pula) merasa letih. walaupun tubuhnya telah hancur. firman Allah: "Sebenarnya (malaikat-malaikat itu). Munkardan Nakir akan .

jika ada seseorang yang melakukan amal (perbuatan) yang lebih dominan. Menurut syariat Islam. Pada akhir shalat. (Qaaf 16 . Dalam hadits yang lain dijelaskan: Sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat yang bernama "Malaikat Darda'il". Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu). Ar-Ra du dan AzZukhruf. meminta. dan sayapnya yang lain berada di Timur yang terbuat dari zamrud hijau yang ditaburi dengan mutiara dan yaqut serta marjan.) Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu). maka simayat akan diberikan keluasan dan diterangkan kuburnya sampai hari kebangkitan. akan dipenuhi semua permintaannya atas izin Allah. umat muslim beraliran sunni selalu menghormati para malaikat ini. "Siapakah Tuhanmu?". Para malaikat ini termasuk dalam golongan Hafazhah (Para Penjaga). yang dikenal sebagai Kirâman Kâtibîn. "Apa agama mu?". "Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Al Infithaar.11) Apakah mereka mengira bahwa Kami tidak mendengar rahsia dan bisikan-bisikan mereka? . jawaban bagi pertanyaan tersebut adalah Tuhan mereka adalah Allah. seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri".18. yang berbunyi: Gerak-gerik manusia dan perkataannya dicatat oleh para malaikat dalam Al Quran Qaaf 50:"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. setiap malam bulan Ramadhan. "(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. nabinya Muhammad dan agamanya adalah Islam. (Al Infithaar 10 . Kiraman Katibin Kirâman Kâtibîn (Arab: ) adalah dua malaikat yang terletak di bahu kanan dan kiri setiap makhluk-Nya. Kirâman Kâtibîn dalam Al Qur'an Tidak ada penjelasan lebih lanjut bahwa apakah nama-nama malaikat itu bernama Raqib dan Atid.[1] Kedua malaikat ini disebutkan dalam Al Qur'an pada surah Qaaf. dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya". bertaubat dan minta ampun. "Siapa Nabi mu?". satu sayap berada di Barat yang terbuat dari yaqut merah. kepalanya berada di bawah 'Arsy. entah ke Jannah atau Jahannam. Darda'il Darda'il (Arab: ) adalah malaikat yang mencari orang yang berdoa.menanyakan beberapa hal berikut. Bagi yang tidak bisa menjawabnya akan mendapatkan siksa sampai hari kebangkitan. Dia mempunyai dua sayap. maka ia akan dikirim berdasarkan perbuatan semasa hidupnya di dunia. sedang kedua telapak kakinya berada dibawah bumi yang ketujuh.

lebih pro-aktif dan lebih berusaha keras untuk menjaga makhluk dalam tugasnya. mereka menjaganya atas perintah Allah. kitab amal akan berterbangan dari 'Arsy kearah leher tiaptiap makhluk pada "Hari Penghakiman" di Mahsyar. Hal tersebut dijelaskan dengan firman Allah yang artinya: Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang bergantian (menjaganya). Bacalah kitabmu: cukuplah dirimu sen*diri pada hari ini sebagai penghisab terhadapmu. ada lima malaikat yang menyertai manusia. siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya. * Dua malaikat menjaga pada siang hari. (Ar-Ra du 10-11) Kitab amal manusia dan jin di Mahsyar Kedua malaikat ini terkenal juga sebagai "Pencatat Yang Mulia".Sebenarnya (Kami mendengar). dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu. dimuka dan dibelakangnya. (Al Israa' 13-14) Konsep ini hampir sama dengan ajaran agama Kristen. yaitu: * Dua malaikat menjaga pada malam hari. lidahnya sebagai pena. dan * Satu malaikat yang tidak pernah berpisah dengannya. di muka dan di belakangnya. yaitu tentang malaikat penjaga. mereka menjadi saksi dan telah menuliskan kitab amal manusia dan jin. yang menuturkan kepadamu dengan benar. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. (Qaaf 21) Inilah Kitab (catatan) Kami. (Ar-Ra'd: 11) Yang dimaksud malaikat yang bergantian yaitu malaikat malam dan siang yang melindunginya dari setan dari golongan jin dan manusia. Sedangkan Qarin adalah menjadi setan oposisi dalam ajaran Islam. (Az-Zukhruf 80) Sama saja (bagi Tuhan). bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. . [sunting] Lima malaikat bersama manusia Dalam riwayat yang lain dijelaskan. dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan (menampakkan diri) di siang hari. keduanya menulis amal manusia sampai datang hari kematiannya. dan utusan-utusan (malaikat-malaikat) Kami selalu mencatat di sisi mereka. walaupun konsep ini sedikit berbeda. yaitu: Dan datanglah tiap-tiap diri. telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetap nya kalung) pada lehernya. Kedua malaikat menulis amal kebaikan dan kejelekan diantara kedua bahunya. Sesuai dengan beberapa s urah didalam AlQur'an. (Al Jaatsiah 29)" Dan tiap-tiap manusia itu. dan Kami keluarkan baginya di hari Kiamat satu kitab yang dijumpainya dengan terbuka. mulutnya sebagai tempat tinta dan ludahnya sebagai tinta. karena sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat segala perbuatan yang pernah kamu kerjakan.

"Setiap kamu ada Qarin daripada bangsa jin. aku tidak akan kuat menghadapinya. berfirman. Allah s. Istilah ini digunakan didalam Al-Qur'an dan dikatakan bahwa Qarin itu mengikuti manusia sejak lahir hingga mengalami ajalnya. Kedua makhluk itu dianggap sebagai "kembaran setiap manusia. Kamu dapat berjalan berjalan ditubuh mereka seperti mengalirnya darah dan kamu dapat membuat hati mereka sebagai rumah-rumah untuk kamu. Dalam beberapa hadits dikatakan bahwa Jin Qarin yang mendampingi Muhammad telah memeluk Islam. sehingga Muhammad selalu terjaga dari kesalahan." Dalam kisah yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah. Muhammad bersabda kepada Abdullah Mas'ud. berat ketika hendak membaca Al-Quran dan sebagainya dan ia bekerja sekuat tenaga untuk menghalang dampingannya membuat ibadah dan kebaikan. Allah mengutus Malaikat Qarin yang selalu membisikkan hal-hal kebenaran dan mengajak membuat kebaikan. Al-Qur'an telah menjelaskan tentang adanya Qarin dalam surah Az Zukhruf Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang MahaPemurah (Al Quran). berilah tambahan kepadaku. manusia (Adam) inilah yang telah Engkau muliakan atasku.t. Istilah qarin kemudian meluas yang memiliki arti roh-roh jahat. Iblis berkata lagi. Etimologi Perkataan Qarin berasal daripada bahasa Arab yang berarti "teman". Allah berfirman yang artinya. melalaikan shalat. iapun berkata. Mereka bertanya: "Engkau juga ya Rasulullah. Tidak akan dilahirkan seorang anak dari nya kecuali dilahirkan pula seorang anak dari bangsa kamu." Sabdanya: "Ya aku juga ada. Q r n) adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada malaikat dan jin (golongan setan) yang mendampingi setiap manusia. (Az Zukhruf 43:36) Hadits mengenai Qarin pun telah dicatat oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim.Qarin Qar n (Arab: .w. Untuk mengimbangi adanya pendamping jahat. yang terdiri daripada makhluk-makhluk halus yang sentiasa mendampingi manusia. . Ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Dia membisikkan was-was. pada umumnya Jin Qarin ini bertugas mendorong dampingannya untuk berbuat kejahatan. kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya." Menurut keyakinan umat Muslim bahwa. bahwa ketika tiba giliran Iblis untuk meminta. sejak seseorang itu dilahirkan sehingga dia meninggal dunia. "pasangan" atau "pendamping". kalau Engkau tidak memperhatikannya. tetapi Allah telah membantu aku sehingga Qarin itu dapat kuislamkan dan hanya menyuruh aku dalam hal kebajikan saja. dan juga Qarin daripada bangsa malaikat.

" disebutkan nama-nama Malaikat Pelindung adalah sebagai berikut: * Israfil. Pola kata yang digunakan di sini mengandung makna penekanan bahasa dan dimaksud adalah para malaikat malaikat yang ditugaskan Allah mengikuti setiap makhluk secara sungguh-sungguh. ran Etimologi Kata al-mu aqqibat adalah bentuk jamak dari kata al-mua qqibah. siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya. kepada para malaikat sedang Dia lebih mengetahui tentang kamu. Rites . tercantum dalam Al Qur'an Ar-Ra du 10-11. yang dicatat oleh Imam Ahmad. dari sini kata tersebut dipahami dalam arti mengikuti seakan-akan yang mengikuti itu meletakkan tumitnya di tempat tumit yang diikutinya. Dalam hadits lain dikatakan bahwa Para malaikat bergiliran untukmu pada malam dan siang hari. Para malaikat ini termasuk dalam golongan Hafazhah (Para Penjaga) dan konsep tentang malaikat penjaga ini sama dengan konsep "Guardian Angel" didalam aja Kristen. "Bagaimana keadaan hamba-hamba-Ku saat kamu tinggalkan?" Para malaikat berkata. Menurut kisah Islam. dan diutusNya kepadamu malaikat-malaikat penjaga (Al-An am: 61) Dalam hadits shahih dari Abdullah." Malaikat Pelindung dalam buku lain Dalam buku yang berjudul Jawaahi al-Khamsah yang dituliskan kembali oleh Patrick Hughes dalam bukunya yang berjudul "A Dictionary of Islam: Being a Cyclopaedia of the Doctrines. "Kami mendatangi mereka sedang mengerjakan salat dan kami meninggalkan mereka sedang salat pula. waktu tidur atau ketika terjaga dari kematian sampai datang waktu kematian yang telah ditetapkan. Mereka berkumpul dalam salat subuh dan salat ashar. dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu. hanya saja jin yang menyertai Muhammad telah dikalahkan olehnya. di muka dan di belakangnya.. .Mu aqqibat Al-Mu aqqibat (Arab: ) adalah para malaikat yang menjaga setiap makhluk pada waktu bermukim. Muhammad pun pernah bersabda tentang adanya makhluk malaikat dan jin yang menyertai setiap manusia.. bepergian. Mu'aqqibat dalam Al-Qur'an dan Hadits Para malaikat yang ditugaskan menjaga seorang hamba dalam segala ihwalnya. mereka menjaganya atas perintah Allah. Kemudian malaikat malam naik kepada Allah. Kata tersebut diambil dari kata aqiba yang berarti tumit. yang berbunyi: Sama saja (bagi Tuhan)." (Ar-Raad: 10-11) Dan surat Al-An'am yang berbunyi: Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambaNya.. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Allah bertanya. dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan (menampakkan diri) di siang hari.

* 'Azrail. * Sharka'il. * Hula'il.* Jibril. * Kharura'il. * Tankafil. * Nukha'il Arham Al-Arham (Arab: ) adalah para malaikat yang diserahi tugas untuk mengatur rezeki. * Kalka'il. * 'Ata'il. * Harta'il. amal. Tugas Al-Arham Jika seorang hamba telah sempurna empat bulan di dalam perut ibunya. Dalam hadits Muhammad bersabda: Rasulullah Saw bersabda: ) yang memiliki arti kasih sayang. * Sarakika'il. kematian. * Isma'il. sengsara atau kebahagiaan janin di dalam rahim. Etimologi Kata Arham adalah bentuk jamak dari kata "rahim" (Arab: penyayang atau ampunan di dalam bahasa Indonesia. * 'Itra'il. * Ruya'il. * Durba'il. dimana calon makhluk itu nanti akan tercabut nyawanya oleh Malaikat Maut. * Nura'il. * Amwakil * 'Amra'il. * Darda'il. * Mahka'il. maka Allah akan mengutus malaikat kepadanya dan memerintahkannya untuk melaksanakan kesemua ketetapan yang telah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuzh. * Hamwakil. . Malaikat Arham memiliki tugas meniupkan debu bumi kepada janin. * Mika'il. * Tata'il. * Raftma'il.

Allah akan membukakan tabir yang menyelubungi pandangan seseorang sehingga akan menembus akhirat. tetapi orang kafir justru akan semakin membuatnya berat dan sulit untuk melampaui tahapan kematian itu. Etimologi Secara makna Jundallah memiliki arti "Prajurit Allah". yang berbunyi: Sehingga bagi orang mukmin. ketika Muhammad sedang melihat-lihat suasana alam Langit Pertama (arRafii'ah). orang ini akan diciptakan laki-laki atau perempuan? celaka atau bahagia? bagaimana rezekinya? serta bagaimana pula ajalnya?. sebuah organisasi di Iran. berasal dari kata Jund (Arab: ) yang berarti "Prajurit" atau "Tentara" dan kata Allah (Arab: ). dimana para muslim memperoleh kemenangan besar. ia masih berupa air mani'. Malaikat berkata: 'Wahai Tuhan!. Setelah beberapa ketika Malaikat berkata lagi: 'Wahai Tuhan!. maka Malaikat berkata: 'Wahai Tuhan!. Wujud Jundallah Menurut kisah Islam. masing-masing mereka memegang tombak yang tebuat dari cahaya dan mereka itulah yang disebut sebagai Jundallah (Tentara Allah). Apabila Allah membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia. yang terjadi pada 17 Ramadhan. Membantu peperangan Badr Menurut kisah Islam. Kemudian sekitar pada tahun 2007." bertemu. ia sudah berupa segumpal daging'. ia sudah berupa darah beku'. pada saat diturunkannya Al Qur'an. Begitu juga setelah berlalu empat puluh hari Malaikat berkata lagi: 'Wahai Tuhan!. pada saat itu para muslimin mendapatkan keadaan pada bulan yang sangat berat. Malaikat yang besar itu dikelilingi oleh 70 ribu malaikat yang berbusanakan berbagai busana dan perhiasan. pertempuran pertama adalah pada saat Perang Badr. Tercantum di dalam Al Qur'an surah Qaaf." Pada saat Sakrat al-Maut. yang dikenal sebagai Gerakan Perlawanan Rakyat Iran menggunakan nama Jundallah pula. (Qaaf 50:22) Jundallah Jundallah (Arab: ) adalah para malaikat perang yang membantu nabi Muhammad dan pasukannya di dalam peperangan. Segala-galanya dicatat sewaktu dalam perut ibunya. ketersingkapan penglihatan ini menambah ringan bebannya menempuh kematian. dikatakan bahwa ia telah melihat sosok malaikat yang sangat besar sekali ukurannya."Allah mengutuskan Malaikat ke dalam rahim. "Membuat sebuah norma untuk membedakan mana yang benar dan salah Hari dimana dua kekuatan . malaikat itu sedang menunggangi kuda yang berasal dari cahaya dan berbusana cahaya. .

niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu Malaikat yang memakai tanda. tidak bersenjatakan dengan lengkap dan tidak ada persiapan sama sekali. dengan tujuan untuk menyerang para muslimin dan menghentikan penyebaran Islam. Kami selalu sabar selama peperangan. serius dan jujur dalam konfrontasi dan kami berharap untuk menunjukkan niat baik kami untuk menyenangkan anda. "Ya Rasulallah. Said bin Muadz seorang pemimpin Anshar berkata. dan jika engkau bergerak ke Barkil Ghimad (negeri yang jauh). kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti perkataan Bani Israel kepada Musa. majulah dengan rahmat Allah. jika senandainya engkau (Muhammad) menyeberangi lautan. Penangkapan ini bertujuan untuk mengambil harta-harta yang telah dirampas oleh pihak Quraisy dan menggantikannya. ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. akhirnya pertempuran itu dimulai dengan persekutuan antara Tentara Bumi (muslimin) dengan bantuan Tentara Surga (malaikat Allah) dan banyak kejadian-kejadian yang diluar masuk akal. Ketika itu mereka ingin menangkap sebuah kafilah Quraisy yang dalam perjalanannya kembali dari Syria. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga." Menurut syariat Islam. untuk berhadapan lang sung dengan para muslimin di Badr. Ketika Abu Sufyan mengetahui bahwa para muslimin datang. (Ingatlah). yang berbunyi: Ya (cukup). (AlImran 3: 125) (Ingatlah). "Pergilah bertarung dengan Tuhanmu dan kami akan bertarung disampingmu pula. dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesmperteguh dengannya telapak kaki(mu). ketika jumlah para muslimin tidaklah banyak. jika kamu bersabar dan bersiap-siaga.Dalam pertempuran ini. ia mendengar kalimat-kalimat yang membuatnya senang dari pihak Muhajirin dan Anshar. kami akan mengikutimu dan tidak ada satupun dari kami yang akan menetap disini. sementara kami akan duduk disini saja. Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu)." Al Miqdad bin Amr." "Pergilah bertarung dengan Tuhanmu. ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku . ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada -Nya. melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. (Ingatlah). secara terpaksa mereka keluar dari kampung halaman mereka dan mereka hanya percaya dengan bantuan Allah. Ketika itu para muslimin tidak memiliki persiapan untuk perang dan Muhammad sedang berunding dengan mereka. yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Para malaikat ini disebutkan dalam firman Allah diantaranya dalam surah berikut dibawah ini. lalu diperkenankan -Nya bagimu: Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamudengan seribu malaikat yang datang berturut-turut. maka kami akan mengikutimu. kemudian mengerahkan penduduk Mekkah sebanyak 950 pasukan dan 700 unta dan langsung bergerak ke arah Madinah. dia mengubah arah kafilahnya dan melarikan diri." "Tetapi kami akan mengatakan. "Saya bersumpah kepada Zat menggenggam jiwa ku di tangan-Nya.

untuk mengidentifikasikan sosok ini: Dan ditiuplah sangkakala. Israfil Isr f l (Arab: .. Dari bawah kaki hingga ke kepalanya ada beberapa rambut. Pada hari itu ia akan turun ke bumi dan berdiri di batu/ bukit suci di Jerusalem. sangat tinggi sehingga bisa meraih tiang-tiang surga..(Az-Zumar 39:68) Israfil selalu memegang terompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad. Jibril dan Izrail. Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. kemenangan ada dipihak tentara Islam. bersama dengan Mikail. . beberapa mulut. Menurut kisah Islam. sambil menunggang kuda tetapi kaki kuda itu tidak pernah menyentuh tanah. dan beberapa lidah yang tertutup hijab. sebutan/julukan dibuat untuk malaikat yang membawa terompet suci ini. (AtTaubah 9: 26) . jatuh korban dipihak tentara Islam dinyatakan hanya 14 jiwa. walaupun namanya tidak disebutkan di dalam Qur'an.. Israfil selalu bertasbih kepada Allah kedalam ribuan bahasa yang berbeda. dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya. pada permulaan waktu Israfil memiliki empat sayap.12) Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang -orang yang beriman. maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Malaikat yang rupawan ini merupakan penguasa musik. (Al-Mudatsir 74: 31) Seorang prajurit muslim berkata kepada Muhammad bahwa ia telah melihat malaikat sedang bertempur disisinya.[1] Israfil dalam logat lainnya disebut Serafim yaitu dalam Alkitab. adalah malaikat yang akan meniup sangkakala di hari kiamat. dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Wujud Israfil Beberapa sumber mengindikasikan bahwa. (Al-Anfaal 8: 9 . sementara itu dipihak Quraisy telah jatuh korban sebanyak 70 jiwa dan 70 jiwa ditangkap sebagai tawanan perang. Ia sebagai salah satu dari empat malaikat utama. maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing). Terompet suci/Sangkakala Walaupun nama "Israfil" tidak pernah di muncul dalam Al Qur'an. Israfel "Yang membakar")..Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. menunggu perintah dari Tuhan untuk meniupnya pada hari kiamat. maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah.bersama kamu. maka teguhkan (pendirian) orang-orang yang telah beriman. dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi.

Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Asriel. Azaril dan Azrael) adalah Malaikat pencabut nyawa dan salah satu dari empat malaikat utama selain Jibril. Ia memiliki 4. Mikail. Dengan tanah itulah Adam diciptakan. Nama Izrail tidak pernah disebut dalam Al-Qur'an. Setelah seluruh malaikat menyaksikannya Al-Maut itu.000 kaki. nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya. nyawa orang kafir dengan wajah punggung dan nyawa seluruh jin dengan wajah tapak kakinya. salah satu kakinya di langit ketujuh dan satu lagi di jembatan yang memisahkan Surga dan Neraka. ketika Allah SWT mencipta Al-Maut (kematian) dan menyerahkan kepada malaikat Izrail. Kematian Disebutkan. setiap lidah boleh berbicara satu juta bahasa. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya. Dikatakan dia berwajah empat. Walau begitu ia selalu disebut dengan Malak al Mawt (Arab: ) atau Malaikat Maut yang oleh sebagian kalangan diidentikkan sebagai Izrail. tiupan kedua akan mematikan para malaikat dan tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di Padang Mahsyar. apakah Al-Maut itu?". maka berkata malaikat Izrail: "Wahai Tuhanku. Setiap mulut ada satu juta lidah. Maka Allah SWT menyingkap rahasia Al-Maut itu dan memerintah seluruh malaikat menyaksikannya. Azrail. satu wajah di muka. ukurannya. kekuatannya. Misi mencari tanah untuk Adam Dalam tradisi Islam. satu dipunggung dan satu lagi di telapak kakinya. niscaya tidak setitikpun akan jatuh melimpah. Wujud Izrail Malaikat Izrail diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail baik wajahnya. Jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiramkan di atas kepalanya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu Za'faran dan di setiap bulu ada satu juta muka di setiap satu juta muka mempunyai satu juta mata dan satu juta mulut dan tangan. dan Israfil dalam ajaran Islam. Semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Izrail Izrail (Arab: . ia dikatakan telah di kirim oleh Tuhan bersama malaikat utama yang lain. untuk mengumpulkan tanah dari empat penjuru dunia dan hanya Izrail saja yang berhasil dalam misi tersebut. lisannya dan sayapnya. maka tersungkurlah semuanya dalam . satu wajah di kepala.000 sayap dan 70.

tidak akan tega saya mencabut nyawa seorang mukmin".s.keadaan pingsan selama seribu tahun. Maka keluarlah rohnya dengan lembut seperti air yang menetes dari bibir tempat air. Walau bagaimanapun. ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat yaitu Malaikat Rahmat dan Malaikat 'Azab. Setelah para malaikat sadar kembali. keluarlah menuju ampunan dan ridha dari Allah".s. Israil juga adalah antara Malaikat yang sering turun ke bumi untuk bertemu dengan para nabi antaranya ialah Nabi Ibrahim a. sehinggalah Al-Maut itu menetap di tangannya. Kemudian Allah SWT memberikannya kekuatan. kemudian diteruskan lagi oleh para malaikat lainnya sampai ke kerongkongan. Seluruh makhluk akan merasakan Al-Maut itu".[1] Sedangkan untuk mengetahui dimana seseorang akan menemui ajalnya itu adalah tugas dari Malaikat Arham. Kemudian Allah SWT memerintahkan Izrail mengambil Al-Maut Allah telah menyerahkan kepadanya. Diriwayatkan bahwa para malaikat ini mulai mencabut nyawa dari kaki sampai ke lututnya. Israfil dan Mikail pernah ditugaskan ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Mereka membawa kafan dan parfum dari surga. Sakaratul Maut dan Kematian Mukmin Sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila hendak meninggalkan dunia menuju akhirat. beliau mengatakan "Ya Allah seandainya saya tahu ternyata pedih sekali sakaratul maut ini. Ia juga sanggup mem bolak-balikkan dunia sebagaimana kemampuan seseorang sanggup membolak -balikkan uang. kemudian diteruskan oleh para malaikat lainnya sampai ke perut. Malaikat Izrail diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah hingga barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah olehnya seperti seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan pelbagai makanan yang siap untuk dimakan. wahai jiwa yang tenang. kemudian datanglah Malaikat maut Alaihis Salam dan duduklah di samping kepala calon mayat seraya berkata: "Wahai jiwa yang baik. demi melihat dahsyatnya sakarataul maut yang sedang terjadi terhadap dirinya. Mereka duduk di samping calon mayat sejauh mata memandang. adakah makhluk yang lebih besar dari ini?" Kemudian Allah SWT berfirman: "Akulah yang menciptakannya dan Aku-lah yang lebih Agung dari padanya. Malaikat . bertanyalah mereka: "Ya Tuhan kami. Disebutkan pula. Izrail bersama Jibril. dan Nabi Idris a. setelah seluruh makhluk hidup sudah dicabut nyawanya pada hari kiamat kelak dan yang tersisa tinggal malaikat Izrail lalu Allah SWT menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri. Sewaktu malaikat Izrail menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia. Malaikat Izrail khawatir jika tidak terdaya untuk mengambilnya sedangkan Al Maut lebih agung daripadanya. Walau bagaimanapun. tu run kepadanya para malaikat dari langit yang berwajah putih seakan wajah mereka ibarat matahari.

maut-pun mengambilnya. Al-Muthaffifiin: 19-20). Sakaratul Maut dan Kematian Kafir atau Fajir Sesungguhnya seorang hamba yang kafir atau fajir (banyak dosa). kemudian diteruskan oleh para malaikat lainnya sampai ke perut. karena Aku telah berjanji kepada mereka bahwa Aku menciptakan mereka darinya (tanah) dan mengembalikan mereka kepadanya serta membangkitkan mereka darinya pula pada kali yang lain". Lalu Allah berfirman: "Tulislah catatan amal hamba-Ku di Illiyyiin! Tahukah kamu apakah Illiyyiin itu? (Yaitu) kitab yang bertulis (untuk mencatat amal orang yang baik)" (QS. Kebaikankebaikannya dalam hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia bahkan dengan alam semesta. Para malaikat itu duduk disamping calon mayit sejauh mata memandang. demikian pula semua Malaikat yang di langit. Roh itupun terkejut. Malaikat itupun mengambil rohnya dan langsung memasukkannya kedalam kain kasar (yang dari neraka itu). sambil menyebutkan panggilan-panggilan terbaiknya selama di dunia. . apabila hendak meninggalkan dunia menuju akhirat. Malaikat penjaga pintu langit membuka pintu itu. Ketika telah keluar ruhnya maka para Malaikat diantara langit dan bumi menshalatinya. turun kepadanya para Malaikat dari langit yang sangat keras lagi berwajah hitam sambil membawa kain yang kasar dari neraka.. kemudian semua Malaikat yang ada ikut mengiringi ruh itu sampai ke langit berikutnya hingga berakhir di langit ke tujuh. dan tiap-tiap melalui rombongan Malaikat mereka selalu bertanya: "Ruh siapa yang wangi ini???" Para Malaikat yang membawanya menjawab: "Ini ruhnya Fulan bin Fulan". setelah Malaikat mengambil ruh itu maka segera di masukkan dalam kafan yang dari surga tersebut dan diberi parfum yang dari surga itu..Lalu Malaikat mencabutnya seperti mencabut alat pemanggang yang banyak cabangnya dari kain yang basah sehingga terputuslah urat-urat dan ototnya. Dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. semua penjaga pintu tersebut berdoa kepada Allah agar ruh tersebut lewat melalui pintunya. Malaikat yang membawanya menyebutkan kebaikan-kebaikannya selama di dunia. Diriwayatkan bahwa para malaikat ini mulai mencabut nyawa dari kaki sampai ke lututnya. Roh itu -pun dikembalikan ke bumi dan ke jasadnya. Kemudian dikatakan: "Kembalikanlah ia ke bumi. kemudian diteruskan lagi oleh para malaikat lainnya sampai ke kerongkongan. Lalu keluarlah dari ruh itu bau yang sangat wangi seperti bau parfum yang paling wangi di muka bumi ini. Ditulislah catatan amalnya di Illiyyiin. Para Malaikat membawa ruh itu naik ke langit. kemudian datang Malaikat maut Alaihis Salam dan duduk di samping kepalanya seraya berkata: "Wahai jiwa yang busuk keluarlah menuju murka dan kebencian dari Allah". Tatkala telah sampai di langit dunia para Malaikat meminta dibukakan pintunya. Keluar dari ruh itu bau yang sangat busuk seperti bau paling busuk yang pernah adadi muka bumi ini.

Arasy) adalah makhluk tertinggi tempat bersemayam Allah. dibumi yang paling bawah".[1] Pengertian Arsy ini yang diyakini oleh para manhaj Salaf. hingga unta masuk ke lubang jarum. kemudian Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Sallam membacakan ayat: "Dan barangsiapa menyekutukan Allah. sesuai . 'Arsy Arsy (Bahasa Arab . juga semua malaikat yang di langit.. Ditutup untuknya pintu-pintu langit. Semua malaikat diantara langit dan bumi melaknatinya (mengutuknya). Lalu rohnya dilempar dari langit sehingga terjatuh ke bumi. lalu dia akan mencabut nyawa makhluk tersebut tepat setelah 40 hari.Para Malaikat yang membawanya menjawab: "Ini rohnya Fulan bin Fulan"... Perintah mencabut nyawa dari 'Arsy Malaikat Maut tidak mengetahui kapan tiap-tiap makhluk yang akan mati. sampai ada daun dari pohon (Sidrat al-Muntaha) yang terletak di bawah 'Arsy gugur." (QS.Al-A?raaf: 40). berdasarkan Al Qur'an dan hadits Muhammad. Kemudian dikatakan: "Kembalikan hambaKu ke bumi karena Aku telah berjanji bahwa Aku menciptakan mereka darinya (tanah) dan mengembalikan mereka kepadanya serta mengeluarkan mereka darinya pula pada kali yang lain". Hijau menandakan bakal si mayat akan mendapat kecelakaan sementara putih mengambarkan dia akan mendapat kebahagiaan. dengan menyebut panggilan-panggilan buruknya ketika di dunia." (QS.Malaikat yang membawanya menyebutkan keburukan-keburukanya selama di dunia.Keburukankeburukannya dalam hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia bahkan dengan alam semesta.. Kemudian akan jatuh dua titisan dari arah 'Arsy pada daun tersebut. berupa singgasana seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul oleh para Malaikat. titisan hijau ataupun putih.. Jumlah daun di pohon tersebut sama banyaknya dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan.. Masing-masing penjaga pintu berdoa kepada Allah agar ruh itu tidak lewat melalui pintunya. Didaun tersebut tertulis nama makhluk yang akan di cabut nyawanya. tiadalah melalui rombongan Malaikat melainkan mereka selalu bertanya: "Roh siapa yang busuk ini?".Para Malaikat lalu membawa roh itu naik. AlHajj: 31). maka seolah-olah ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung. Tatkala telah sampai di langit dunia mereka meminta agar dibuka pintunya dan ternyata tidak dibukakan. atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Kemudian Rasulullah shallallaahu alaihi wa ala alihi wa sallam membacakan: "Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga. Lantas Allah berfirman: "Tulislah catatan amalnya di sijjiin.

* Atap rumah. tercantum dalam hadits * Tiang dari sesuatu * Kerajaan * Bagian dari punggung kaki Inilah sebagian dari arti Arsy dalam bahasa Arab. Hal ini memperlihatkan betapa besar dan luasnya Arsy Allah itu. Allah berfirman kepada malaikat tersebut.000 sayap. kata Arsy itu disebut sebanyak 33 kali.000 malaikat. Ia menyerupai . Sesudahitu. Allah menyuruh malaikat itu terbang. apakah Arsy itu berwujud fisik atau nonfisik. Kemudian arti dari kata tersebut dipakai oleh bangsa Arab untuk menunjukkan beberapa makna." Malaikat itu diberikan 70.. tercantum dalam Surah An-Naml. Wujud ini dicatat dalam beberapa hadits-hadits yang shahih. "Sesungguhnya Aku telah menjadikan engkau memiliki kekuatan yang sebanding dengan kekuatan 7. tetapi pada umumnya yang dimaksudkan adalah singgasana atau tahta Tuhan.(Thaha. akan tetapi arti tersebut berubah-ubah sesuai dengan kalimat yang disandarinya.dengan ayat: (Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. istana atau tahta. 'Arsy memiliki wujud yang teramat sangat besar.. 23. Yang bersemayam di atas 'Arsy. 20:5) Tetapi banyak ulama yang berpendapat beda dalam mengartikan makna dari Arsy ini. malaikat tersebut berhenti dan memandang ke arah Arsy..(Yunus 10:3) Wujud 'Arsy Menurut manhaj salaf. ia merasakan seolah-olah ia tidak beranjak sedikitpun dari tempatnya terbang semula. Kemudian. Kata Arsy mempunyai banyak makna. Etimologi Arsy adalah bentuk mashdar dari kata kerja arasya ya risyu arsyan ( ) yang berarti bangunan. diperintahkan oleh Tuhan untuk terbang kemana saja yang ia kehendaki dan ia merasa tidak beranjak dari tempat semula ia terbang. 'Arsy yaitu singgasana yang memiliki beberapa tiang yang dipikul oleh para Malaikat. singgasana.. Tetapi. Seorang ulama yang bernama Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar menjelaskan bahwa Arsy merupakan pusat pengendalian segala persoalan makhluk-Nya di alam semesta . Penjelasan Rasyid Rida itu antara lain didasarkan pada Al Qur'an: . memiliki beberapa tiang yang menjadikan 'Arsy sebagai atap alam semesta.kemudian Dia bersemayam di atas Arasy untuk mengatur segala urusan. yaitu: * Singgasana raja. Saking besarnya ada malaikat yang memiliki sayap banyak. Malaikat itu pun terbang dengan kekuatan penuh dan sayap yang diberikan Allah ke arah mana saja yang dikehendaki Allah. Di dalam Al-Quran.

Arsy itu ditempatkan di langit yg ke-7. Mikail.[4] Didalam Al-Qur'an juga disebutkan para malaikat ini. Jibril. setelah kiamat akan bertambah menjadi delapan malaikat yaitu. Setelah Allah menciptakan langit (ke-7). (Al Haqqah. Apabila tidak dijadikan seperti itu.Arsy Para malaikat pemikul 'Arsy terkenal dengan nama Hamalat al. maka mohon-lah kepada-Nya Surga Firdaus. mereka masing-masing memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan istilah 'Arsy ini. Di atasnya terdapat Arsy Allah yang Maha Pengasih. sedangkan Israfil mempunyai 1200 sayap. Masih diriwayatkan dari Ibnu Abi 'Ashim. 'Arsy terletak diatas surga Firdaus yang berada dilangit ke-7.. Nabi Muhammad bersabda: Sesungguhnya Arsy sebelumnya berada di atas air. Perbedaan Pendapat Tentang 'Arsy Di dalam perbincangan para ulama tradisional dengan ulama kontemporer dan modern. Israfil. Dia jadikan awan sebagai saringan untuk hujan. Dikatakan bahwa Hamalat al-'Arsy memiliki sayap sejumlah 2400 sayap dimana satu sayapnya menyamai 1200 sayap Israfil. dimana satu sayapnya menyamai 600 sayap Jibril.Arsy (Arab: ) berjumlah empat malaikat. wujud para malaikat pemikul singgahsana Allah sangatlah besar dan jarak antara pundak malaikat tersebut dengan telinganya sejauh perjalanan burung terbang selama 700 tahun. Sesungguhnya ia (adalah) Surga yang paling utama dan paling tinggi. Keyakinan ini bersumber dari salah satu hadits Muhammad. dalam surah Al Haqqah 69 ayat 17: Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit.Arsy. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung Arasy Tuhanmu di atas (kepala) mereka. Nabi Muhammad bersabda: "Perumpamaan langit yang tujuh dibandingkan dengan Kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang Sahara yang luas." Letak 'Arsy Menurut syariat Islam. Mereka memperdebatkan apakah 'Arsy itu suatu nonmateri (nonfisik) atau materi (fisik). Para ulama tradisional lebih menyukai memahami 'Arsy sebagai suatu singgasana. dimana dari . 69:17) Wujud Hamalat al. bahwa Hamalat al-'Arsy memiliki sayap lebih besar dan banyak dibandingkan dengan Jibril dan Israfil..kubah bagi alam semesta. Muhammad bersabda kepada sahabatnya yang bernama Abu Hurairah Apabila engkau memohon kepada Allah. 'Arsy juga merupakan atap seluruh makhluk.Arsy Berdasarkan hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud dari seorang sahabat Jabir bin Abdillah. Izrail dan Hamalat al. Haumalat al. Dikatakan pula dalam hadits. tentu bumi akan tenggelam terendam air. dan keunggulan 'Arsy atas Kursi seperti keunggulan padang Sahara yang luas itu atas cincin tersebut.

hanya Muhammad yang bisa memasuki Sidrat al-Muntaha dan dalam perjalanan tersebut. Karena itu. Dalam penafsiran 'Arsy oleh para ulama ini. Muhammad ditemani oleh Malaikat Jibril. Sidrah adalah pohon Bidara. karena Al-Quran sendiri mengartikan demikian adanya. Sidrat al-Muntah Sidrat al-Muntah (Arab: . ruangan dan juga tidak terikat dengan waktu. Dalam kepercayaan ajaran lain ada pula semacam kisah tentang Sidrat al-Muntah . Pada tanggal 27 Rajab selama Isra Mi'raj. namun ulama-ulama tersebut juga lebih suka untuk tidak melakukan pembahasan lebih jauh mengenainya dan hanya mencukupkan urusannya kepada iman dan itu menjadi rahasia Allah saja. sebuah batas dimana makhluk tidak dapat melewatinya. mereka mengartikan Arsy sebagai sesuatu yang yang bersifat fisik atau materi. * Asy'ariyah Berpendapat yang menyatakan bahwa Arsy dalam arti tahta atau singgasana harus diyakini keberadaannya. padahal Allah Maha Suci dan Maha Mulia dari semua itu. dimana Allah memberikan perintah untuk Sholat 5 waktu. Menurut mereka. maka arti Arsy di sini adalah kekuasaan Tuhan. Jika dikatakan bahwa Allah duduk diatas 'Arsy maka berarti Allah memiliki wujud yang sama seperti makhluk-Nya yang memerlukan tempat tinggal dan tempat bernaung. Jika dikatakan Tuhan bersemayam di Arsy. * Mujassimah Berpendapat golongan ini bertolak belakang dengan pendapat pertama. Sidratul Muntaha) adalah sebuah pohon bidara yang menandai akhir dari langit/Surga ke tujuh. Mereka memiliki paham antropomorfisme.singgasana-Nya inilah Tuhan mengendalikan kekuasaan-Nya atas makhluk-makhluk-Nya. Sejumlah ulama lain yang lebih moderat menolak penafsiran 'Arasy seperti yang telah disebutkan diatas tadi. maka bisa digolongkan menjadi tiga pendapat yang berbeda. karena menurut mereka Allah tidak membutuhkan tempat.kata Arsy harus dipahami sebagaimana adanya. Etimologi Sidrat al-Muntah berasal dari kata sidrah dan muntaha. menurut kepercayaan Islam. sedangk an . karenanya mustahil Dia berada pada tempat yang bersifat materi. Tuhan merupakan zat yang nonmateri. yang disebut sebagai "Pohon Kehidupan". yaitu: *Mu'tazilah Berpendapat bahwa kata Arsy di dalam al-Quran harus diartikan dan dipahami sebagai makna metaforis (majazi).

Jika Allah memutuskan sesuatu. Hakikatnya hanya Allah yang Maha Tahu. 53:14) Wujud Sidrat al-Muntah Sidratul Muntaha digambarkan sebagai Pohon Bidara yang sangat besar.. Peristiwa di Sidratul Muntaha bagi Muhammad Ketika Mi'raj. dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu). Ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya (an-Najm. 53: 16) Dikatakan bahwa yang menyelimutinya adalah permadani terbuat dari emas. 53:41-42) Dengan demikian. seperti: Melihat bentuk asli Malaikat Jibril Dikatakan bahwa Muhammad telah melihat wujud asli dari Malaikat Jibril yang memiliki sayap sebanyak 600 sayap. secara bahasa Sidratul Muntaha berarti pohon Bidara tempat berkesudahan. (An-Najm.muntaha berarti tempat berkesudahan. di sini Muhammad melihat banyak hal. Sidrat al-Muntah adalah sebuah pohon yang terdapat di bawah 'Arsy. Dedaunannya sebesar telinga gajah dan buah -buahannya seperti bejana batu. Istilah ini disebutkan sekali dalam Al-Qur'an. tumbu mulai Langit h Keenam hingga Langit Ketujuh.(yaitu) di Sidratil Muntaha. Disebut demikian karena tempat ini tidak bisa dilewati lebih jauh lagi oleh manusia dan merupakan tempat diputuskannya segala urusan yang naik dari dunia di bawahnya maupunsegala perkara yang turun dari atasnya. sebagaimana kata ini dipakai dalam ayat berikut: Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. yang menurut penafsiran Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah "permadani emas".. Allah berfirman dalam surah An-Najm 16. maka "bersemilah" Sidratul Muntaha sehingga diliputi oleh sesuatu. (An-Najm 53:13) Melihat Allah Dikatakan pula bahwa Muhammad telah melihat Allah yang berupa cahaya. pohon tersebut memiliki daun yang sama banyaknya dengan sejumlah makhluk ciptaan Allah. (An-Najm. Menurut Kitab As-Suluk. Deskripsi tentang Sidratul Muntaha dalam hadits-hadits tentang Isra Mi'raj tersebut hanyalah berupa gambaran (metafora) sebatas yang dapat diungkapkan kata -kata. yaitu pada ayat: . . Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain.

ia telah berkata: "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diisrakan. al-Hafizh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya." Ia berkata: "Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diberi tiga hal: Diberi shalat lima waktu dan diberi penutup Surah al-Baqarah serta diampuni dosa-dosa besar bagi siapapun dari umatnya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun". beliau berakhir di Sidratul Muntaha (yang bermula) di langit keenam. Di antara yang berpendapat bahwa beliau pernah melihat-Nya dengan mata hati antara lain al-Baihaqi.Untuk hal ini terdapat beda pendapat di kalangan ulama. lalu diputuskan di sana. akan tetapi karena pertimbangan dan saran Nabi Musa serta permohonan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam sendiri. Dari Abdullah (bin Mas'ud). lalu diputuskan di sana. dan Syaikh al-Albani dalam tahqiq beliau terhadap Syarah Aqidah ath-Thahawiyah. Salah satu argumentasi mereka adalah hadits di atas. Mendapatkan Perintah Shalat Di Sidratul Muntaha ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Di antara hadits mengenai hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Perintah melaksanakan sholat tersebut pada awalnya adalah 50 kali setiap harinya. jumlahnya menjadi hanya 5 kali saja. . Dan ke sana berakhir apa-apa yang turun dari atasnya. serta kasih dan sayang Allah Subhahanu wa Ta'ala. apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melihat Tuhannya? Jika pernah apakah beliau melihat-Nya dengan mata kepala atau mata hati? Masing-masing memiliki argumennya sendiri-sendiri. Ke sanalah berakhi r apa-apa yang naik dari bumi.

 D°f° f½f f½ ° f½f ff°–f°f¯f f½ff-f . ° f½ff°9 °fff  f.f¾ % f f ff  ff¾ffffffff¯ ¾ff° f f f.f¯¯f fff ffff¯¾ ° ¾ ff¾ f°¾ff°–f ff°f@f ff ©¯f°f¯ °©f f°ff¾f©f f°fff ¾¯ °– °ff° fff° ° f¾ f° °.f¯¯f ffff fff¯½ °f¯ f@f°°f"f½ °ff½ff f¯ f -f °–f°¯ff ½ff ff¯fff".f¯¯f fffffff¯¯ ° f½ff°½ °f¾f f 9 °f¯ f¾f°ff°¾f ¾ ½f fff°ff fff¾ f½f°f ff° f½f °f½ ¯ f°–f° f°¾ff°-f .f¾  f f% °.°ff°-f .¾f¾ f½ ¯°f°-f .°ff%f°– ¯f% f°– °f¯ ¾f°ff f f½f f½ff°–°f f ¯ f ½¾f° ¾f°f f° ¾f°f ff½f f½ff°–° f ff¾°f f ½¾f° ¾f°f  f ff  ¯ f°f¾ffffffff¯ –ff ¾ff¯ff f° ½ °½ff fff¾ f f¯½° ¾f ¾f ¾f f–¾f½f½° f¯f°f f°– f¯ ° f°f °–f°¾ ¾ff½f½° .f¾°– ¯f¾°–¯ ¯f–¯ °°f¾ ° ¾ ° f°fff°– ½ ° f½f ff f½ °f¯ f -f °–f°¯ffff°fff°f ff f f€ °f¾ ff¯@f€¾°f f°ff f° ff¯f f f f½ff ff @fff ff¾ff–¯ °f¾¯ ff fff ¾ ff¾  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful