P. 1
ulasan artikel

ulasan artikel

|Views: 337|Likes:
Published by Wahyu Munira

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: Wahyu Munira on Aug 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA MURID-MURID TAHUN 1 DENGAN LATIH TUBI MENGGUNAKAN SUKU KATA DAN GAMBAR ULASAN

KAJIAN Kajian ini telah dijalankan oleh Roziah Binti Abd Hamid bertempat di Sekolah Kebangsaan Kuala Tahan, Jerantut Pahang. Kajian ini mengetengahkan tentang tahap penguasaan kemahiran membaca di kalangan murid-murid Tahun 1. Secara langsungnya, kajian ini adalah untuk mengenalpasti kebolehan murid dalam membaca ayat dengan lancar khususnya di kalangan murid Tahun 1. Untuk membaca dengan baik, seseorang murid perlu menguasai kemahiran membaca dengan baik. Kegagalan dalam penguasaan kemahiran membaca akan menyebabkan seseorang gagal dan menghadapi kesukaran untuk memahami sesuatu pelajaran. Merujuk kepada artikel, penulis lebih menitikberatkan tentang penguasaan kemahiran membaca bagi subjek Bahasa Melayu memandangkan Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran teras samada di Sekolah Kebangsaan mahupun di Sekolah Jenis Kebangsaan. diwajibkan lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Disebabkan itu, penulis telah menjalankan kajian terhadap tahap penguasaan murid dalam membaca dengan menggunakan suku kata dan gambar. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan di bilik darjah, penulis mendapati bahawa kebanyakan pelajar tidak pandai membaca dan ada sesetengahnya yang tidak pandai mengeja suku kata, terutamanya suku kata KV + KVK dan KV + KVKK. Kesannya, proses pengajaran dan pembelajaran tidak berjalan dengan lancar. Berdasarkan pemerhatian awal tersebut, penulis telah menjalankan ujian pra bacaan terhadap 27 orang murid seperti ujian membaca cerita pendek. Di akhir kajian, didapati terdapat 10 orang daripada mereka yang terdiri daripada dua orang murid perempuan dan lapan orang murid lelaki tidak pandai membaca cerita pendek tersebut disebabkan oleh suku kata KV + KVK dan KV + KVKK serta kad gambar. K adalah merujuk kepada huruf konsonan dan V adalah merujuk kepada huruf vokal. Sebagai contoh, bagi suku kata KV + KVK, sa + kit. Huruf s, k dan t adalah huruf konsonen manakala huruf a dan i adalah huruf vokal. Tambahan pula, pada peringkat Pendidikan Menengah Rendah (PMR), dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), para pelajar

1

Oleh yang demikian, beberapa objektif telah ditetapkan antaranya untuk meningkatkan kemahiran membaca di kalangan murid-murid Tahun 1 menggunakan kad suku kata dan gambar, merancang sebarang tindakan untuk mengatasi masalah membaca dan untuk menilai keberkesanan penggunaan kad suku kata dan gambar dalam penguasaan kemahiran membaca. Berdasarkan kajian, seramai 10 orang murid yang terdiri daripada dua orang murid perempuan dan selebihnya murid lelaki telah terpilih untuk menjadi responden kajian. Sasaran itu adalah berpandukan pencapaian mereka yang sederhana dan amat lemah. Setelah mengadakan perbincangan dengan guru-guru lain, satu persetujuan telah dibuat di mana instrumen yang perlu diketengahkan iaitu Ujian pra dan Ujian pasca dalam menjalankan kajian tersebut. Melalui kedua-dua ujian tersebut, markah akan diberikan kepada setiap murid yang boleh membaca setiap satu perkataan. Setelah mengenalpasti masalah yang dihadapi serta instrumen yang harus dilakukan, beberapa strategi ataupun langkah-langkah telah diambil bagi merealisasikan objektif yang telah ditetapkan. Bagi menjelaskan lagi proses serta prosedur kajian tindakan tersebut, kami telah memilih Model Stringer (2004) di mana model ini melibatkan beberapa prosedur iaitu merekabentuk, mengumpul data, menganalisis data, menyampai hasil dan mengambil tindakan.

2

MODEL STRINGER (2004)

3

Merekabentuk Ujian pra dan ujian pasca bacaan digunakan dalam kajian ini. Setiap murid yang boleh membaca setiap satu perkataan akan diberikan satu markah. Kaedah ini dijalankan di dalam bilik darjah selama tiga minggu. Minggu pertama (11-13 April 2005) 1. Ujian mengeja suku kata KV 2. Ujian mengeja 2 suku kata KV + KV 3. Ujian mengeja 3 suku kata KV + KVK + KV, KVK + KV +KV Kad gambar juga akan ditunjukkan dan murid akan menamakan gambar tersebut. Kad huruf juga akan diedarkan dan murid hendaklah menyusun huruf supaya menjadi perkataan bermakna dan murid diminta untuk membaca perkataan tersebut. Minggu kedua (16-17 April2005) 1. Pelajar diminta meneliti semula gambar yang diberi kemudian diminta mengeja perkataan berpandukan gambar. 2. Latih-tubi mengeja perkataan berpandukan gambar. 3. Mengenalkan perkataan-perkatan baru. 4. Murid diminta mengeja perkataan sambil menutup mata. Minggu ketiga (23-25 April 2005) 1. Mengenalkan kepada murid beberapa ayat mudah daripada perkataan yang telah dipelajari. 2. Bimbing murid membaca ayat mudah. 3. Latih –tubi murid membaca ayat mudah yang diberi.
4. Ujian membaca ayat mudah

4

Mengumpul Data Setelah menjalankan strategi-strategi tersebut, instrumen kajian pula dilakukan iaitu ujian pra pada 9 hingga 10 Mac 2005 dan ujian pasca pada 2 hingga 4 Mei 2005. Instrumen kajian ini adalah untuk mengumpul data-data murid bagi mengetahui keberkesanan strategi yang dilakukan sebelumnya. Dalam tempoh masa 10 minit, setiap seorang dikehendaki membaca 10 suku kata. Bagi kedua-dua ujian, soalan adalah berbeza dan masih lagi menggunakan kaedah mengeja suku kata yang sama. Ini bertujuan untuk menguji kemahiran membaca murid. Menganalisis Data Setelah data dikumpulkan dan dianalisis dengan teliti, berdasarkan kedua-dua ujian tersebut, markah murid-murid untuk ujian pasca adalah lebih memuaskan berbanding ujian pra. Menyampai Hasil Di sini, penulis mendapati bahawa terdapat keberkesanan dan peningkatan dalam mengeja perkataan yang mengandungi suku kata dan perkataan yang diberi. Latih tubi menggunakan kad suku kata dan gambar didapati dapat meningkatkan kemahiran murid untuk membaca dengan lancar. Mengambil Tindakan Setelah hasil kajian diperoleh, penulis mendapati bahawa kaedah ini sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran murid-murid Tahun 1 dalam menguasai kemahiran membaca. Kegagalan menguasai kemahiran ini menyebabkan murid tidak dapat membaca dengan betul dan lancar, malah ketinggalan dalam pelajaran. Sebagai kesimpulannya, seharusnya kaedah menggunakan kad suku kata ini diaplikasikan oleh guru-guru di negara kita bagi memudahkan para murid memahami seterusnya menguasai kemahiran membaca dengan baik dan cepat. Kaedah gambar pula amat bersesuaian sekali bagi pelajar-pelajar yang mempunyai tahap penguasaan yang sederhana dan lemah kerana kaedah tersebut akan lebih membuatkan murid tertarik dan minat untuk belajar di dalam bilik darjah.

5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->