SISTEM KESELARASAN HURUF VOKAL

KUMPULAN 3: MUHAMMAD ALIFF SHAH BIN IDRIS MUHAMMAD NAZEEM BIN ISMAIL MUHAMMAD FARKRI BIN RAMLI

y Bagi kata yang mengandungi suku kata yang lebih daripada dua. iaitu pasangan antara huruf vokal di suku kata praakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup.Sistem Keselarasan Huruf Vokal Keselarasan huruf vokal bererti keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar. y Kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup. aturan tentang sistem keselarasan huruf vokal ini dikenakan pada dua suku kata yang terakhir sahaja. iaitu suku kata praakhir dengan suku kata akhir tertutup. Prinsip keselarasan huruf vokal ini berlaku dengan syarat yang berikut: Keselarasan di antara dua huruf vokal pada kata dasar. y .

dewan. lembayung emas. balak. kelam.Pola Keselarasan Huruf Vokal Bil . belerang leceh. sumbangsih asuh. datuk. balik. selekeh . Suku Kata Praakhir Suku Kata Akhir Tertutup Pola Keselarasan Contoh Penggunaan (1) a (2) a (3) a (4) e pepet (5) e pepet (6) e pepet (7) e taling (8) e taling ² a ² i ² u ² a ² i ² u ² a ² e taling asah. sembelih telur. tempuh. gelek. halaman alih. cemerlang lebih. betik. temenggung elak.

selinap intip. telor. gerusih untuk. kuih. borang. sisih. tumpang. celoteh obor. tidur. kilang. tengkujuh . boleh. ketupat usik.(9) e taling ² o (10) i (11) i (12) i (13) o (14) o (15) o (16) u (17) u (18) u ² a ² i ² u ² a ² e taling ² o ² a ² i ² u esok. sekolah oleh. selekoh ingat. periuk otak. belimbing riuh. kelompok ubat. tunduk. borong.

Rajah sistem keselarasan huruf vokal a e o i 2 e i u 3 4 .

a-i i-u u-a a-u u-i i-a e-o o-e To the diagram .y Garisan segi tiga yang berhubungan menunjukkan vokal-vokal yang boleh dipasangkan antara satu sama lain.

y Huruf yang berada didalam bulatan dan separuh bulatan menunjukkan bahawa setiap vokal tersebut boleh dipasangkan dengan vokal itu sendiri a-a i-i u-u e-e o-o To the diagram .

y Huruf yang berada didalam separuh bulatan menunjukkan vokal e taling dan o berada bertentangan dan masing-masing mempunyai anak panah menghala ke atas: e-a o-a To the diagram .

maka terbentuklah pola: e -i e -u e -a To the diagram . i dan u.y Huruf vokal e pepet yang berada dalam segi empat mempunyai 3 anak panah menghala ke huruf a.

.e taling (8) u . ng atau r. k.e taling (6) i .o (5) i .o Contoh aleh batok lebeh tempoh pileh tidor usek untong Ejaan Rumi Sekarang Pola Ejaan a-i a-u e-i e-u i-i i-u u-i u-u Contoh alih batuk lebih tempuh pilih tidur usik Untung Catatan: Kata-kata yang mengalami perubahan tersebut biasanya mengandungi huruf konsonan akhir h.o (7) u .e taling (4) e pepet . i atau u di suku kata praakhir. e pepet.e taling (2) a . ada lapan pola yang berupa pola-pola yang berubah daripada sistem ejaan Lama (Za·ba).Pola Keselarasan Yang Mengalami Perubahan y Daripada 18 pola itu. Ejaan Rumi Lama Pola Ejaan (1) a .o (3) e pepet . Dasar mengenai perubahan ini menetapkan supaya digunakan huruf vokal i atau u di suku kata akhir tertutup sekiranya digunakan huruf vokal a.

cara mengeja perkataan tidak didasarkan pada keselarasan vokal. "untok" (un + tok) dan "bilek" (bi + lek) tidak diselaraskan vokal dalam suku kata pertama dengan suku kata kedua tertutup menjadi "burung" (bu + rung) seperti yang dilakukan dalam Sistem Ejaan Baharu. Vokal yang hadir pada suku kata pertama tidak diselaraskan dengan vokal yang hadir pada suku kata kedua.Ejaan Lama & Ejaan Baharu y Dalam Sistem Ejaan Za·ba. Misalnya ejaan bagi "burong" (bu + rong). Contoh: sayor jalor sayur jalur salor bubor balek kueh salur bubur balik kuih .

Contohnya: pereksa = periksa sembeleh = sembelih perengkat = peringkat .Ejaan Lama & Ejaan Baharu y Dalam Sistem Ejaaan Baharu. diselaraskan dengan vokal yang hadir dalam suku kata tertutup. keselarasan vokal juga digunakan. Dua suku kata akhir pada perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata atau lebih itu diselaraskan dengan vokalnya. dan vokal yang hadir dalam suku kata tertutup juga diselaraskan dengan vokal yang hadir dalam suku kata tertutup. Vokal yang hadir dalam suku kata terbuka. perkatan yang terdiri daripada tiga perkataan atau lebih.

keledek. telor. borong. o -. kelompok. kerekot oleh. pokok. teleng. 1. e taling -e taling 2. celoteh. gelek. selekoh.Pola Keselarasan Yang Tidak Mengalami Perubahan y Pola-pola yang tidak berubah daripada ejaan lama.o leceh. o --. boleh. ponteng. seloroh . selekeh tempoh. dasar keselarasan huruf vokal menetapkan supaya dipakai huruf vokal e taling atau o pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata praakhir memakai huruf vokal e taling atau o juga. belok.e taling 4. e taling -o 3. celoreng obor.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful