SISTEM KESELARASAN HURUF VOKAL

KUMPULAN 3: MUHAMMAD ALIFF SHAH BIN IDRIS MUHAMMAD NAZEEM BIN ISMAIL MUHAMMAD FARKRI BIN RAMLI

Prinsip keselarasan huruf vokal ini berlaku dengan syarat yang berikut: Keselarasan di antara dua huruf vokal pada kata dasar. y Bagi kata yang mengandungi suku kata yang lebih daripada dua. y . aturan tentang sistem keselarasan huruf vokal ini dikenakan pada dua suku kata yang terakhir sahaja. y Kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup. iaitu suku kata praakhir dengan suku kata akhir tertutup. iaitu pasangan antara huruf vokal di suku kata praakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup.Sistem Keselarasan Huruf Vokal Keselarasan huruf vokal bererti keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar.

temenggung elak. cemerlang lebih. betik. selekeh . dewan. belerang leceh. lembayung emas. balik. halaman alih. gelek. sumbangsih asuh. tempuh. balak. sembelih telur. kelam.Pola Keselarasan Huruf Vokal Bil . datuk. Suku Kata Praakhir Suku Kata Akhir Tertutup Pola Keselarasan Contoh Penggunaan (1) a (2) a (3) a (4) e pepet (5) e pepet (6) e pepet (7) e taling (8) e taling ² a ² i ² u ² a ² i ² u ² a ² e taling asah.

tumpang. borang. celoteh obor. telor. tunduk. selinap intip.(9) e taling ² o (10) i (11) i (12) i (13) o (14) o (15) o (16) u (17) u (18) u ² a ² i ² u ² a ² e taling ² o ² a ² i ² u esok. borong. gerusih untuk. belimbing riuh. tidur. tengkujuh . ketupat usik. kuih. boleh. sekolah oleh. sisih. periuk otak. selekoh ingat. kelompok ubat. kilang.

Rajah sistem keselarasan huruf vokal a e o i 2 e i u 3 4 .

a-i i-u u-a a-u u-i i-a e-o o-e To the diagram .y Garisan segi tiga yang berhubungan menunjukkan vokal-vokal yang boleh dipasangkan antara satu sama lain.

y Huruf yang berada didalam bulatan dan separuh bulatan menunjukkan bahawa setiap vokal tersebut boleh dipasangkan dengan vokal itu sendiri a-a i-i u-u e-e o-o To the diagram .

y Huruf yang berada didalam separuh bulatan menunjukkan vokal e taling dan o berada bertentangan dan masing-masing mempunyai anak panah menghala ke atas: e-a o-a To the diagram .

y Huruf vokal e pepet yang berada dalam segi empat mempunyai 3 anak panah menghala ke huruf a. maka terbentuklah pola: e -i e -u e -a To the diagram . i dan u.

e pepet. i atau u di suku kata praakhir. ng atau r. Ejaan Rumi Lama Pola Ejaan (1) a .e taling (6) i . Dasar mengenai perubahan ini menetapkan supaya digunakan huruf vokal i atau u di suku kata akhir tertutup sekiranya digunakan huruf vokal a.e taling (8) u .e taling (2) a . ada lapan pola yang berupa pola-pola yang berubah daripada sistem ejaan Lama (Za·ba).o (5) i .e taling (4) e pepet .o Contoh aleh batok lebeh tempoh pileh tidor usek untong Ejaan Rumi Sekarang Pola Ejaan a-i a-u e-i e-u i-i i-u u-i u-u Contoh alih batuk lebih tempuh pilih tidur usik Untung Catatan: Kata-kata yang mengalami perubahan tersebut biasanya mengandungi huruf konsonan akhir h. k. .o (7) u .o (3) e pepet .Pola Keselarasan Yang Mengalami Perubahan y Daripada 18 pola itu.

cara mengeja perkataan tidak didasarkan pada keselarasan vokal. Vokal yang hadir pada suku kata pertama tidak diselaraskan dengan vokal yang hadir pada suku kata kedua. Misalnya ejaan bagi "burong" (bu + rong).Ejaan Lama & Ejaan Baharu y Dalam Sistem Ejaan Za·ba. Contoh: sayor jalor sayur jalur salor bubor balek kueh salur bubur balik kuih . "untok" (un + tok) dan "bilek" (bi + lek) tidak diselaraskan vokal dalam suku kata pertama dengan suku kata kedua tertutup menjadi "burung" (bu + rung) seperti yang dilakukan dalam Sistem Ejaan Baharu.

Contohnya: pereksa = periksa sembeleh = sembelih perengkat = peringkat . Dua suku kata akhir pada perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata atau lebih itu diselaraskan dengan vokalnya. dan vokal yang hadir dalam suku kata tertutup juga diselaraskan dengan vokal yang hadir dalam suku kata tertutup. Vokal yang hadir dalam suku kata terbuka.Ejaan Lama & Ejaan Baharu y Dalam Sistem Ejaaan Baharu. diselaraskan dengan vokal yang hadir dalam suku kata tertutup. perkatan yang terdiri daripada tiga perkataan atau lebih. keselarasan vokal juga digunakan.

seloroh . o -. boleh. pokok. ponteng. e taling -e taling 2.o leceh. selekeh tempoh.Pola Keselarasan Yang Tidak Mengalami Perubahan y Pola-pola yang tidak berubah daripada ejaan lama. dasar keselarasan huruf vokal menetapkan supaya dipakai huruf vokal e taling atau o pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata praakhir memakai huruf vokal e taling atau o juga. 1. teleng. e taling -o 3. kelompok.e taling 4. telor. o --. celoteh. borong. gelek. kerekot oleh. selekoh. belok. keledek. celoreng obor.

SEKIAN TERIMA KASIH .