SISTEM KESELARASAN HURUF VOKAL

KUMPULAN 3: MUHAMMAD ALIFF SHAH BIN IDRIS MUHAMMAD NAZEEM BIN ISMAIL MUHAMMAD FARKRI BIN RAMLI

y Kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup. iaitu pasangan antara huruf vokal di suku kata praakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Prinsip keselarasan huruf vokal ini berlaku dengan syarat yang berikut: Keselarasan di antara dua huruf vokal pada kata dasar. y . aturan tentang sistem keselarasan huruf vokal ini dikenakan pada dua suku kata yang terakhir sahaja. iaitu suku kata praakhir dengan suku kata akhir tertutup.Sistem Keselarasan Huruf Vokal Keselarasan huruf vokal bererti keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar. y Bagi kata yang mengandungi suku kata yang lebih daripada dua.

sembelih telur. dewan. cemerlang lebih. balak. balik. belerang leceh. selekeh . halaman alih. sumbangsih asuh. kelam.Pola Keselarasan Huruf Vokal Bil . datuk. tempuh. gelek. temenggung elak. lembayung emas. betik. Suku Kata Praakhir Suku Kata Akhir Tertutup Pola Keselarasan Contoh Penggunaan (1) a (2) a (3) a (4) e pepet (5) e pepet (6) e pepet (7) e taling (8) e taling ² a ² i ² u ² a ² i ² u ² a ² e taling asah.

selinap intip. boleh. telor. kuih. celoteh obor. ketupat usik. tumpang.(9) e taling ² o (10) i (11) i (12) i (13) o (14) o (15) o (16) u (17) u (18) u ² a ² i ² u ² a ² e taling ² o ² a ² i ² u esok. borang. tengkujuh . kilang. kelompok ubat. periuk otak. sisih. belimbing riuh. tidur. selekoh ingat. gerusih untuk. borong. sekolah oleh. tunduk.

Rajah sistem keselarasan huruf vokal a e o i 2 e i u 3 4 .

a-i i-u u-a a-u u-i i-a e-o o-e To the diagram .y Garisan segi tiga yang berhubungan menunjukkan vokal-vokal yang boleh dipasangkan antara satu sama lain.

y Huruf yang berada didalam bulatan dan separuh bulatan menunjukkan bahawa setiap vokal tersebut boleh dipasangkan dengan vokal itu sendiri a-a i-i u-u e-e o-o To the diagram .

y Huruf yang berada didalam separuh bulatan menunjukkan vokal e taling dan o berada bertentangan dan masing-masing mempunyai anak panah menghala ke atas: e-a o-a To the diagram .

y Huruf vokal e pepet yang berada dalam segi empat mempunyai 3 anak panah menghala ke huruf a. i dan u. maka terbentuklah pola: e -i e -u e -a To the diagram .

e taling (4) e pepet . . ng atau r.e taling (8) u .o (5) i .o (7) u . e pepet.Pola Keselarasan Yang Mengalami Perubahan y Daripada 18 pola itu. i atau u di suku kata praakhir.o Contoh aleh batok lebeh tempoh pileh tidor usek untong Ejaan Rumi Sekarang Pola Ejaan a-i a-u e-i e-u i-i i-u u-i u-u Contoh alih batuk lebih tempuh pilih tidur usik Untung Catatan: Kata-kata yang mengalami perubahan tersebut biasanya mengandungi huruf konsonan akhir h.e taling (2) a . ada lapan pola yang berupa pola-pola yang berubah daripada sistem ejaan Lama (Za·ba).o (3) e pepet . Dasar mengenai perubahan ini menetapkan supaya digunakan huruf vokal i atau u di suku kata akhir tertutup sekiranya digunakan huruf vokal a.e taling (6) i . k. Ejaan Rumi Lama Pola Ejaan (1) a .

Misalnya ejaan bagi "burong" (bu + rong). Vokal yang hadir pada suku kata pertama tidak diselaraskan dengan vokal yang hadir pada suku kata kedua. Contoh: sayor jalor sayur jalur salor bubor balek kueh salur bubur balik kuih . "untok" (un + tok) dan "bilek" (bi + lek) tidak diselaraskan vokal dalam suku kata pertama dengan suku kata kedua tertutup menjadi "burung" (bu + rung) seperti yang dilakukan dalam Sistem Ejaan Baharu. cara mengeja perkataan tidak didasarkan pada keselarasan vokal.Ejaan Lama & Ejaan Baharu y Dalam Sistem Ejaan Za·ba.

dan vokal yang hadir dalam suku kata tertutup juga diselaraskan dengan vokal yang hadir dalam suku kata tertutup. perkatan yang terdiri daripada tiga perkataan atau lebih. Contohnya: pereksa = periksa sembeleh = sembelih perengkat = peringkat . keselarasan vokal juga digunakan. Vokal yang hadir dalam suku kata terbuka. diselaraskan dengan vokal yang hadir dalam suku kata tertutup.Ejaan Lama & Ejaan Baharu y Dalam Sistem Ejaaan Baharu. Dua suku kata akhir pada perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata atau lebih itu diselaraskan dengan vokalnya.

e taling 4. keledek. dasar keselarasan huruf vokal menetapkan supaya dipakai huruf vokal e taling atau o pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata praakhir memakai huruf vokal e taling atau o juga.o leceh. borong. kerekot oleh. celoreng obor. 1.Pola Keselarasan Yang Tidak Mengalami Perubahan y Pola-pola yang tidak berubah daripada ejaan lama. celoteh. telor. boleh. belok. seloroh . e taling -o 3. selekeh tempoh. teleng. o -. kelompok. selekoh. ponteng. gelek. o --. e taling -e taling 2. pokok.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful