SISTEM KESELARASAN HURUF VOKAL

KUMPULAN 3: MUHAMMAD ALIFF SHAH BIN IDRIS MUHAMMAD NAZEEM BIN ISMAIL MUHAMMAD FARKRI BIN RAMLI

aturan tentang sistem keselarasan huruf vokal ini dikenakan pada dua suku kata yang terakhir sahaja. Prinsip keselarasan huruf vokal ini berlaku dengan syarat yang berikut: Keselarasan di antara dua huruf vokal pada kata dasar. y .Sistem Keselarasan Huruf Vokal Keselarasan huruf vokal bererti keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar. iaitu pasangan antara huruf vokal di suku kata praakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. iaitu suku kata praakhir dengan suku kata akhir tertutup. y Bagi kata yang mengandungi suku kata yang lebih daripada dua. y Kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup.

sumbangsih asuh. tempuh. balak. selekeh . kelam. datuk. dewan. lembayung emas. Suku Kata Praakhir Suku Kata Akhir Tertutup Pola Keselarasan Contoh Penggunaan (1) a (2) a (3) a (4) e pepet (5) e pepet (6) e pepet (7) e taling (8) e taling ² a ² i ² u ² a ² i ² u ² a ² e taling asah. betik. halaman alih. temenggung elak. gelek.Pola Keselarasan Huruf Vokal Bil . cemerlang lebih. balik. sembelih telur. belerang leceh.

borong. borang.(9) e taling ² o (10) i (11) i (12) i (13) o (14) o (15) o (16) u (17) u (18) u ² a ² i ² u ² a ² e taling ² o ² a ² i ² u esok. celoteh obor. tengkujuh . kuih. boleh. selekoh ingat. kelompok ubat. sekolah oleh. selinap intip. tidur. tumpang. telor. gerusih untuk. ketupat usik. periuk otak. kilang. tunduk. belimbing riuh. sisih.

Rajah sistem keselarasan huruf vokal a e o i 2 e i u 3 4 .

y Garisan segi tiga yang berhubungan menunjukkan vokal-vokal yang boleh dipasangkan antara satu sama lain. a-i i-u u-a a-u u-i i-a e-o o-e To the diagram .

y Huruf yang berada didalam bulatan dan separuh bulatan menunjukkan bahawa setiap vokal tersebut boleh dipasangkan dengan vokal itu sendiri a-a i-i u-u e-e o-o To the diagram .

y Huruf yang berada didalam separuh bulatan menunjukkan vokal e taling dan o berada bertentangan dan masing-masing mempunyai anak panah menghala ke atas: e-a o-a To the diagram .

maka terbentuklah pola: e -i e -u e -a To the diagram . i dan u.y Huruf vokal e pepet yang berada dalam segi empat mempunyai 3 anak panah menghala ke huruf a.

.e taling (2) a .o Contoh aleh batok lebeh tempoh pileh tidor usek untong Ejaan Rumi Sekarang Pola Ejaan a-i a-u e-i e-u i-i i-u u-i u-u Contoh alih batuk lebih tempuh pilih tidur usik Untung Catatan: Kata-kata yang mengalami perubahan tersebut biasanya mengandungi huruf konsonan akhir h.e taling (6) i . ada lapan pola yang berupa pola-pola yang berubah daripada sistem ejaan Lama (Za·ba). k. Dasar mengenai perubahan ini menetapkan supaya digunakan huruf vokal i atau u di suku kata akhir tertutup sekiranya digunakan huruf vokal a. ng atau r.e taling (8) u .o (3) e pepet .Pola Keselarasan Yang Mengalami Perubahan y Daripada 18 pola itu. Ejaan Rumi Lama Pola Ejaan (1) a . i atau u di suku kata praakhir.e taling (4) e pepet . e pepet.o (7) u .o (5) i .

Contoh: sayor jalor sayur jalur salor bubor balek kueh salur bubur balik kuih . Vokal yang hadir pada suku kata pertama tidak diselaraskan dengan vokal yang hadir pada suku kata kedua. Misalnya ejaan bagi "burong" (bu + rong).Ejaan Lama & Ejaan Baharu y Dalam Sistem Ejaan Za·ba. "untok" (un + tok) dan "bilek" (bi + lek) tidak diselaraskan vokal dalam suku kata pertama dengan suku kata kedua tertutup menjadi "burung" (bu + rung) seperti yang dilakukan dalam Sistem Ejaan Baharu. cara mengeja perkataan tidak didasarkan pada keselarasan vokal.

keselarasan vokal juga digunakan. Dua suku kata akhir pada perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata atau lebih itu diselaraskan dengan vokalnya. diselaraskan dengan vokal yang hadir dalam suku kata tertutup. dan vokal yang hadir dalam suku kata tertutup juga diselaraskan dengan vokal yang hadir dalam suku kata tertutup. Contohnya: pereksa = periksa sembeleh = sembelih perengkat = peringkat . Vokal yang hadir dalam suku kata terbuka. perkatan yang terdiri daripada tiga perkataan atau lebih.Ejaan Lama & Ejaan Baharu y Dalam Sistem Ejaaan Baharu.

celoteh. e taling -e taling 2.Pola Keselarasan Yang Tidak Mengalami Perubahan y Pola-pola yang tidak berubah daripada ejaan lama. e taling -o 3. selekeh tempoh.e taling 4. keledek. telor. borong. o --. ponteng. gelek. celoreng obor. 1. teleng.o leceh. boleh. pokok. kelompok. o -. dasar keselarasan huruf vokal menetapkan supaya dipakai huruf vokal e taling atau o pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata praakhir memakai huruf vokal e taling atau o juga. belok. selekoh. seloroh . kerekot oleh.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful