SISTEM KESELARASAN HURUF VOKAL

KUMPULAN 3: MUHAMMAD ALIFF SHAH BIN IDRIS MUHAMMAD NAZEEM BIN ISMAIL MUHAMMAD FARKRI BIN RAMLI

Sistem Keselarasan Huruf Vokal Keselarasan huruf vokal bererti keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar. y Kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup. Prinsip keselarasan huruf vokal ini berlaku dengan syarat yang berikut: Keselarasan di antara dua huruf vokal pada kata dasar. iaitu pasangan antara huruf vokal di suku kata praakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. y . iaitu suku kata praakhir dengan suku kata akhir tertutup. aturan tentang sistem keselarasan huruf vokal ini dikenakan pada dua suku kata yang terakhir sahaja. y Bagi kata yang mengandungi suku kata yang lebih daripada dua.

gelek. Suku Kata Praakhir Suku Kata Akhir Tertutup Pola Keselarasan Contoh Penggunaan (1) a (2) a (3) a (4) e pepet (5) e pepet (6) e pepet (7) e taling (8) e taling ² a ² i ² u ² a ² i ² u ² a ² e taling asah. tempuh. kelam. dewan. balik. temenggung elak. lembayung emas.Pola Keselarasan Huruf Vokal Bil . balak. sembelih telur. datuk. selekeh . betik. belerang leceh. cemerlang lebih. sumbangsih asuh. halaman alih.

telor. boleh. kilang. borong. tumpang. celoteh obor. tunduk. borang. kuih. periuk otak. tengkujuh .(9) e taling ² o (10) i (11) i (12) i (13) o (14) o (15) o (16) u (17) u (18) u ² a ² i ² u ² a ² e taling ² o ² a ² i ² u esok. selekoh ingat. kelompok ubat. ketupat usik. sekolah oleh. tidur. sisih. gerusih untuk. selinap intip. belimbing riuh.

Rajah sistem keselarasan huruf vokal a e o i 2 e i u 3 4 .

a-i i-u u-a a-u u-i i-a e-o o-e To the diagram .y Garisan segi tiga yang berhubungan menunjukkan vokal-vokal yang boleh dipasangkan antara satu sama lain.

y Huruf yang berada didalam bulatan dan separuh bulatan menunjukkan bahawa setiap vokal tersebut boleh dipasangkan dengan vokal itu sendiri a-a i-i u-u e-e o-o To the diagram .

y Huruf yang berada didalam separuh bulatan menunjukkan vokal e taling dan o berada bertentangan dan masing-masing mempunyai anak panah menghala ke atas: e-a o-a To the diagram .

maka terbentuklah pola: e -i e -u e -a To the diagram .y Huruf vokal e pepet yang berada dalam segi empat mempunyai 3 anak panah menghala ke huruf a. i dan u.

e taling (4) e pepet .o (7) u .e taling (6) i . ada lapan pola yang berupa pola-pola yang berubah daripada sistem ejaan Lama (Za·ba). i atau u di suku kata praakhir.e taling (2) a .e taling (8) u . e pepet. k.o (5) i . Dasar mengenai perubahan ini menetapkan supaya digunakan huruf vokal i atau u di suku kata akhir tertutup sekiranya digunakan huruf vokal a.Pola Keselarasan Yang Mengalami Perubahan y Daripada 18 pola itu. ng atau r. Ejaan Rumi Lama Pola Ejaan (1) a .o Contoh aleh batok lebeh tempoh pileh tidor usek untong Ejaan Rumi Sekarang Pola Ejaan a-i a-u e-i e-u i-i i-u u-i u-u Contoh alih batuk lebih tempuh pilih tidur usik Untung Catatan: Kata-kata yang mengalami perubahan tersebut biasanya mengandungi huruf konsonan akhir h. .o (3) e pepet .

cara mengeja perkataan tidak didasarkan pada keselarasan vokal.Ejaan Lama & Ejaan Baharu y Dalam Sistem Ejaan Za·ba. Misalnya ejaan bagi "burong" (bu + rong). Contoh: sayor jalor sayur jalur salor bubor balek kueh salur bubur balik kuih . "untok" (un + tok) dan "bilek" (bi + lek) tidak diselaraskan vokal dalam suku kata pertama dengan suku kata kedua tertutup menjadi "burung" (bu + rung) seperti yang dilakukan dalam Sistem Ejaan Baharu. Vokal yang hadir pada suku kata pertama tidak diselaraskan dengan vokal yang hadir pada suku kata kedua.

Vokal yang hadir dalam suku kata terbuka. Dua suku kata akhir pada perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata atau lebih itu diselaraskan dengan vokalnya.Ejaan Lama & Ejaan Baharu y Dalam Sistem Ejaaan Baharu. perkatan yang terdiri daripada tiga perkataan atau lebih. keselarasan vokal juga digunakan. Contohnya: pereksa = periksa sembeleh = sembelih perengkat = peringkat . diselaraskan dengan vokal yang hadir dalam suku kata tertutup. dan vokal yang hadir dalam suku kata tertutup juga diselaraskan dengan vokal yang hadir dalam suku kata tertutup.

o -. gelek. telor. kerekot oleh. celoteh.e taling 4. e taling -e taling 2.Pola Keselarasan Yang Tidak Mengalami Perubahan y Pola-pola yang tidak berubah daripada ejaan lama.o leceh. boleh. belok. seloroh . celoreng obor. 1. kelompok. o --. e taling -o 3. borong. dasar keselarasan huruf vokal menetapkan supaya dipakai huruf vokal e taling atau o pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata praakhir memakai huruf vokal e taling atau o juga. selekeh tempoh. selekoh. teleng. pokok. ponteng. keledek.

SEKIAN TERIMA KASIH .