P. 1
PENYELIDIKAN KUALITATIF

PENYELIDIKAN KUALITATIF

|Views: 416|Likes:
Published by BrokenSatellite

More info:

Published by: BrokenSatellite on Aug 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

PENYELIDIKAN KUALITATIF

NAMA : JACQUELINE TEO FUEY PHEAN KUMPULAN : PISMP BM KOD KURSUS : BMM 3113 KAJIAN TINDAKAN 1

kajian lapangan. ‡ Kaedah ini juga dikenali dengan nama yang berbeza seperti kajian semula jadi. . kajian kes dan etnografi. pemerhatian ke atas bahan kajian. kajian interpretasi. kajian induktif.Asas Penyelidikan Kualitatif ‡ Penyelidikan kualitatif adalah satu konsep yang menaungi beberapa jenis penyelidikan bagi memahami dan menerangkan fenomena sosial dengan cara pemecahan kepada susunan topik tertentu.

Justeru. penggunaan istilah atau frasa sangat jelas jika dibandingkan dengan kuantitatif. ‡ Salah satu perbezaan tersebut ialah sampel atau responden kajian.‡ Salah satu daripada tujuan penyelidikan kualitatif ialah memahami bagaimana manusia memenuhi keperluan asas mereka. . ‡ Ia menggabungkan pengalaman dan persepsi.

‡ Hakikatnya ialah bilangan sampel yang kecil ini sudah cukup untuk menjelaskan fenomena yang dikaji. ‡ Penyelidik kuantitatif sering merasa ragu-ragu mengenai bilangan responden yang kecil ini. .‡ Bilangan responden yang diperlukan bagi kajian kualitatif adalah kecil berbanding kuantitatif.

. bukannya penyelidik. ‡ Walau bagaimanapun penyelidik adalah instrumen utama bagi pengumpulan data dan analisis. ‡ Cara ini dapat mengekalkan hubungan yang berterusan di antara pengkaji dan responden tersebut. ‡ Bilangan sampel yang kecil memberi ruang yang sangat luas kepada penyelidik untuk membuat pemerhatian ke atas tingkah laku yang dikaji.‡ Kefahaman sesuatu fenomena adalah dari perspektif bahan yang dikaji.

‡ Ketika temu bual dilakukan. ‡ Lagi pun soalan yang hendak ditanya adalah mendalam supaya subjek dapat menceritakan pengalaman. penyelidik akan melibatkan diri dengan cara yang tidak mengganggu proses yang hendak dikaji. . keprihatinan atau pandangan terhadap isu yang dikaji.

‡ Secara umum. . penyelidikan kualitatif adalah langkah untuk memahami sesuatu situasi berdasarkan konteks dan interaksi yang unik. ‡ Ia bukannya satu cubaan untuk meramalkan masa depan sebaliknya memahami keadaan apa yang berlaku dan akan berlaku selepas itu.

Etnografi juga dianggap sebagai kajian paling asas dalam penyelidikan sosial.Graphy bererti penjelasan mengenai sesuatu. Fenomena yang ada walaupun banyak. tingkah laku dan sebagainya. bangsa atau budaya. kepercayaan. etnografi merupakan sejenis kajian lapangan yang berbentuk pemerhatian yang sering digunakan dalam kajian sosiologi dan anthropologi. Ianya mungkin dalam bentuk peristiwa. Fenomenologi Ia berkaitan kajian terhadap sesuatu keadaan. 1. Ia juga merangkumi penjelasan bertulis mengenai sesuatu budaya tentang adat. Biasanya pengkaji berminat ingin memahami lebih mendalam mengenai tindak balas keseluruhan manusia dan memahami pengalaman individu. Justeru. kita belum dapat memahaminya dengan lebih mendalam. Ia berkait dengan keinginan pengkaji untuk memahami pengaruh budaya ke atas tingkah laku manusia dan kesihatan.Penyelidikan kualitatif mempunyai lima jenis iaitu. Etnografi Istilah ethnos adalah dari Greek yang bermaksud manusia. 2. pengalaman atau konsep. . situasi.

Kajian Kes Ia merupakan sejenis kajian untuk mengkaji dan menjelaskan satu kelompok yang kecil secara mendalam. ia memberikan ruang untuk pengembangan idea atau hipotesis yang hendak dikaji oleh penyelidik. Ia melibatkan pengumpulan maklumat yang ektensif untuk memahamkan sesuatu entiti yang dikaji sama ada individu. Jadi. Di samping itu memberikan takrifan dari sudut emosi terhadap situasi yang dikaji. remaja delikuen atau kumpulan etnik. Jadi. eksekutif. . Kajian kes memberikan penjelasan mendalam secara deskriptif dan penghuraian satu unit tertentu. ia dapat memberikan kefahaman yang mendalam. organisasi atau situasi di mana tingkah laku yang tidak dijangka atau tidak jelas dijadikan sebagai fokus kajian.3. Kajian ke atas individu boleh dipelbagaikan kepada kelompok seperti penagih dadah. Ciri-ciri kajian kes ialah ia dilakukan pada jangka masa panjang dan merangkumi keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam keadaan semula jadi.

Kerapkali mereka berkongsi simbol dan makna-makna umum berkenaan dengan simbol berkenaan. . Kaedah ini muncul daripada disiplin sosiologi dan sangat berguna untuk menerangkan jenis masalah yang wujud di dalam masyarakat dan proses seseorang untuk menanganinya.4. pemerinciannya. 5. Analisis Naratif Ia berdasarkan pada perkataan yang digunakan oleh pembeli maklumat untuk menjelaskan pengalaman responden. Analisis naratif tidak memberi perhatian yang ketara pada kuantiti subjek sebaliknya kepadatan maklumat atau fakta. interaksi yang terlibat yang mana mungkin terlepas pandang oleh orang lain. Grounded Theory Dua tokoh yang dikaitkan dengan kajian jenis ialah Glaser dan Strauss.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->