Bahagian A Jawab semua soalan. Bulatkan jawapan yang betul.

1.

Orang Islam bersembahyang di _____________. A. Kuil B. Masjid C. Gereja D. Tokong Ah Leong bersembahyang di tokong. Dia beragama ____________. A. Islam B. Hindu C. Buddha D. Kristian Zarida mencuci _____________ sebelum makan. A. Tangan B. Jari C. Kaki D. Muka Suzana menggosok gigi menggunakan _____________ A. sabun mandi B. berus gigi C. sikat D. tuala Saya digunakan untuk melihat. Apakah saya? A. Kaki B. Mulut C. Mata D. Telinga

2.

3.

4.

5.

SULIT Pendidikan Moral Tahun 1 6.

Kita menggunakan tangan untuk ____________. A. Melihat bunga B. Memegang sesuatu benda C. Mendengar bunyi D. Untuk makan dan minum Siti rajin membaca buku dan menyiapkan kerja sekolah Apakah nilai murni yang ada pada Siti? A. Baik hati B. Hemah tinggi C. Berterima kasih D. Kerajinan

7.

8.

Maria mendapat keputusan yang baik kerana dia ___________ belajar. A. malas B. rajin C. diam D. berani Kita perlu mengucapkan kawan yang menang. A. takziah B. terima kasih C. selamat pagi D. tahniah _______________ kepada

9.

10.

Apakah ucapan yang sesuai ketika bertemu guru? A. Selamat malam, ayah B. Selamat pagi, cikgu C. Silakan duduk, pakcik D. Silalah masuk, abang

2

SULIT Pendidikan Moral Tahun 1

11. Jangan bermain _____________. A. lemas B. jatuh C. luka D. sakit perut
12.

pisau.

Anda

mungkin

akan

Ali berlumba basikal dengan Ahmad. Apakah akibat daripada perlakuan tersebut? A. Sakit gigi B. Selamat C. Kemalangan D. Demam

13. Antara berikut, yang manakah menunjukkan sikap sederhana? A. Ali membeli sepuluh batang pensel B. Mary mempunyai banyak alat permainan C. Johan membelanjakan semua wang sakunya D. Baju Kamala lusuh tetapi bersih 14. Hana memadam suis lampu sebelum keluar Apakah nilai murni yang diamalkan oleh Hana? A. Kesederhanaan B. Baik hati C. Kejujuran D. Hemah tinggi 15. Apakah maksud jujur? A. Tidak ikhlas B. Bercakap benar C. Tidak amanah D. Bercakap bohong

16. Jika kita melakukan ______________
3

kesalahan

kita

perlu

SULIT Pendidikan Moral Tahun 1

A. menepatinya B. mengakuinya C. melupakannya D. memulangkannya 17. Rajin pergi sekolah, Dapat nombor satu, Kawan kita susah, Mesti kita bantu. Apakah nilai murni dalam pantun di atas? A. Ikhlas B. Kejujuran C. Berterima kasih D. Baik hati 18. Anda melihat orang tua berdiri di dalam bas. Anda patut bangun dan berkata ______________. A. Sila duduk, pakcik. B. Sila masuk, pakcik. C. Sila keluar, pakcik. D. Sila berdiri, pakcik. 19. Saya membantu ayah _______________ kereta. A. merosak B. menconteng C. mencuci D. memandu 20. Kakak membelikan pensel baru untuk saya, saya mengucapkan _______________ A. sama-sama B. terima kasih C. tahniah D. takziah
21. Ibu tersayang, Terima kasih kerana menjaga saya. Daripada,

4

SULIT Pendidikan Moral Tahun 1

Kepada siapakah ucapan di atas ditujukan? A. ibu B. bapa C. guru D. sahabat
22.

Ina

Keluarga Yasmin saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Keluarga mereka sangat ____________. A. kaya B. susah C. derita D. bahagia

23. Anak-anak mestilah _________________ kata ibu bapa. A. melawan B. mendengar C. membohongi D. mengejek-ejek 24. Abang berjaya dalam pertandingan melukis. Kami semua berasa ______________. A. bangga B. sedih C. curiga D. bahagia
25.

Salmi membantu ibu membasuh pinggan di dapur. Apakah nilai murni yang diamalkan oleh Salmi? A. Baik hati B. Kebersihan diri C. Kejujuran D. Hormat dan taat kepada ibubapa _______________

26. Adik-beradik yang baik akan saling antara satu sama lain. A. mencaci B. membantu C. bergaduh
5

SULIT Pendidikan Moral Tahun 1 D. membenci

27. Kita perlu _________________ antara satu sama lain. A. berlawan B. bergaduh C. berbaik-baik D. bermusuh
28.

Anda ternampak rakan anda sedang kesakitan. Anda patut _______________. A. membiarkannya B. memberitahu guru C. mengusiknya D. mentertawakannya dibaca dan

29. Buku-buku di perpustakaan boleh _____________ oleh semua orang. A. dikoyak B. dipinjam C. diconteng D. dijual

30. Amalan ______________ barang boleh mengeratkan hubungan dengan rakan. A. menyimpan B. menyorok C. mengguna D. berkongsi

SKEMA JAWAPAN (BAHAGIAN A) 1. 2. 3. 4. B C A B

PENDIDIKAN

MORAL

TAHUN

1

6

SULIT Pendidikan Moral Tahun 1

5. C 6. B 7. D 8. B 9. D 10. B 11. C 12. C 13. D 14. A 15. B 16. B 17. D 18. A 19. C 20. B 21. A 22. D 23. B 24. A 25. D 26. B 27. C 28. B 29. B 30. D

7