Persamaan dan perbezaan antara Tamadun Islam, Cina dan India.

PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA TAMADUN Persamaan - wujudnya budaya dan nilai-nilai sejagat yang dikongsi bersama antara mereka Dalam setiap tamadun ± semua ini diamalkan oleh masyarakat sebagai satu budaya & nilai hidup Nilai itu mesti positif seperti dalam ???? Perbezaan ± wujud ekoran asas pembinaan tamadun yang berbeza ± paling asas agama PERSAMAAN & PERBEZAAN DILIHAT
Kekeluargaan & kemasyarakatan Alam sekitar Idea intelektual Agama Pendidikan

Kekeluargaan & Kemasyarakatan Persamaan Kekeluargaan semua tamadun menekankan pembinaan nilai & etika yang baik - penting dalam sebuah masyarakat yang bertamadun Ajaran Islam, Buddha, Konfusian berbeza namun pandangan hampir sama dalam membicarakan hal kekeluargaan dan kemasyarakatan Agama Confucius meletakkan lima hubungan asas antara manusia dengan manusia (konsep li):Anak patuh pada ibu bapa Adik patuh pada abang Isteri patuh pada suami Murid patuh pada guru Rakyat patuh pada raja Islam juga menyeru kepada perkara yang sama ± pentingkan kekeluargaan ± berdasarkan al-Quran ± hubungan anak dan ibu bapa berdasarkan hak & tanggungjawab Tamadun India juga mementingkan institusi kekeluargaan ± pembinaan keluarga mempunyai matlamat untuk membentuk sistem sokongan yang berbentuk fizikal & kerohanian serta penerus keturunan Persamaan Kemasyarakatan

w. dll Falsafah tradisional menekankan moraliti @ akhlak sebagai asas kerajaan Peranan & tanggungjawab kerajaan dijelaskan melalui peranan & tanggungjawab pemerintah Raja ± gelaran tertinggi ± mesti adil & ada akhlak yang baik Kun Fu Tze (Confucius) ± perkenalkan kod 17 perkara Tamadun India .mementingkan golongan lelaki dan wanita ± sama rata ( egalitarian) Tidak wujud kelas hamba ± semua manusia sama ± takwa yang membezakan Tamadun Cina ± pembentukan masyarakat banyak dipengaruhi sistem kekeluargaan mereka . sistem pemerintahan.t Persamaan Alam Sekitar Kebanyakan tamadun bersetuju alam sekitar penting dan perlu dijaga untuk hidup bersama dengan manusia Confusius ± alam perlu dijaga agar tidak menjejaskan kehidupan secara keseluruhan Masyarakat Jepun tradisional ± unsur alam diberi penghormatan secara berlebihan ± sembah batu adan pokok anggap ada kuasa ketuhanan ± ³kami´ Islam juga lebih jelas kepentingan menjaga alam sekitar kerana ia adalah kurniaan Allah yang digunakan untuk faedah dan kepentingan hidup manusia Persamaan Idea Intelektual Juga dapat dtinjau melalui idea para intelektual dalam tamadun masing-masing Walaupun berbeza tamadun namun menyuaraan pendapat yang sama dalam beberapa perkara penting seperti soal kerajaan.Kautilya . bertolak ansur ketika berhubungan dalam masyarakat.Masyarakat juga dilihat sebagai unit penting dalam setiap tamadun kerana ??? Masyarakat adalah sistem sokongan yang penting bagi seseorang individu Tamadun Islam ± ikatan masyarakat bukan setakat sesama kerabat tetapi sesama agama dan sesama manusia (orang Islam dan bukan Islam) Mementingkan ikatan kasih sayang.kuasa bapa atau lelaki adalah penting Sistem kekerabatan berasaskan hubungan darah penting dalam pembentukan masyarakat Cina ± sistem kelas dalam amsyarakat ditentukan oleh tahap pendidikan & kemahiran Tamadun India ± masyarakat juga memainkan peranan penting ± berbeza dengan tamadun lain ± masyarakat mempunyai peraturan-peraturan yang ketat Sistem sosial dalam masyarakat ± sistem kasta yang rigid ± penentuan kasta diwarisi oleh nenek moyang Zaman awal perkembangan Tamadun India ± sistem kasta tentukan pekerjaan dan layanan kepada individu ± pengaruhi semua aktiviti Konsep dharma diberikan penekanan penting dalam hubungan sesama anggota dalam masyarakat Perbezaan Kekeluargaan & Kemasyarakatan Ajaran agama-agama lain menyeru untuk mewujudkan suasna harmoni dalam hubungan kekeluargaan dan masyarakat seperti Confusius sedangkan agama Islam matlamatnya lebih jauh lagi iaitu untuk mendapat keredhaan & keberkatan Allah s.

Tamadun Islam. Kristian dan Islam ± beberapa aspek-aspek tertentu sama seperti lonsep syurga. hari pembalasan dll Konsep Buddihisme sama dengan Hinduisme ± kelahiran semula & karma Perbezaan Agama (Teologi) Manifestasi ketuhanan yang berbeza ± konsep monoteisme Islam. Hindu berbeza Wujud perbezaan agama Hindu dan Buddhisme tentang konsep reinkarnasi Setiap agama juga ada institusi keagamaan sendiri Mempunyai peranan yang sama dalam masyarakat Sebagai tempat ibadah & upacara keagamaan Persamaan Pendidikan Semua tamadun pentingkan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk peribadai seseorang individu Oleh itu tugas menyampaikan ilmu -tanggungjawab mulia Dimensi inner being diberi kepentingan dalam konsep pendidikan Islam. Cina Perbezaan jangan jadikan penghalang usaha jalin hubungan baik dan harmoni antara setiap tamadun ± misalnya ?????? Tamadun Barat Kontemporari dan Tamadun Islam berbeza dalam memahami matlamat & dasar wujudnya sebuah tamadun ± lihat penekanan . Kristian. Hindu dan agama-agama lain Transformasi dalaman mestilah dilakukan atau berlaku pada seseorang sebelum dia menguasai persekitaran luarannya ± perlu tahu bagaimana transformasi berlaku dan apakah elemen-elemen yang dipentingkan Islam.penulis-penulis seperti al-Farabi.a. Ristian. Barat.w Tamadun Melayu ± setia pada raja ± zaman tradisional ± wujud ungkapan ³takkan Melayu menderhaka´ Cth . Kristian dan Hindusisme percaya konsep monoteisme Semua agama mempunyai doktrin & amalan2 tertentu Yahudi. al-Ghazali dll ± tumupan kepada pemimpin & kepimpinan Bersandar agama tidak boleh dipisahkan dengan politik ± berbeza dengan sekularisme Al-Quran * al-Hadis ± panduan Keadilan ± prinsip utama ± cth : Nabi Muhammad s. Hang Jebat Sistem pemerintahan ± Socrates dan Plato (Greek & Yunani) lahirkan idea sistem pemerintahan demokrasi ± menghapuskan sistem pemusatan kuasa Persamaan Agama (Teologi) Semua agama menekankan konsep ketuhanan Cth : agama Islam.konsep tauhid Budhha & beberapa ajaran Hindu ± transformasi sifat dapat dicapai melalui proses mencari diri sendiri Rumusan Lebih mudah cari perbezaan daripada persamaan Berbeza kerana setiap tamadun dibina atas unsur agama & budaya berbeza Perkara paling asas ± AGAMA Cth : Islam. neraka.

.. Keadilan sosial Tidak seimbang dari segi pengagihan kekayaan ± wujud jurang ekonomi Kuasa-kuasa besar menindas negara-negara miskin dan eksploitasi kekayaan negara yang ditindas ± gunakan kuasa .Perbezaan inilah harus ditangani secara berhati-hati dan bertolak ansur ± elakkan konflik terutama negara bermasyarakat majmuk Oleh itu persamaan & perbezaan memang wujud Lihatlah perbezaan bukan penghalang untuk hidup dalam aman dan harmoni Jangan jadikan perbezaan ini juga alasan untuk hidup terasing & pentingkan diri sendiri Jangan perbesarkan perbezaan sebuah tamadun ± anggap itu satu keunikan Lihat persamaan sebagai peluang untuk jalin hubungan yang baik Paling penting amalkan sikap hormat-menghormati & mengiktiraf tamadun orang lain Cabaran Terhadap Kehidupan Bertamadun Peperangan Kuat atasi lemah Konflik antara agama dan kaum Masalah / Kegawatan Sosial Kemuliaan insan Keadilan sosial Keruntuhan institusi kekeluargaan Penyakit kronik Kemelesetan Ekonomi Dunia / Negara Peperangan Berlaku perang ± kuat atasi lemah konflik agama dan kaum Berlaku sejak abad ke -20 ± sudah hadapi tiga perang Perang Dunia Pertama (1914-1919) Perang Dunia Kedua (1939-1945) Perang Dingin (1947-1992) Kini matlamat perang lebih kejam ± penghapusan etnik Kenapa ini berlaku ????? Masalah kegawatan sosial Krisis sosial yang merosakkan kehidupan manusia Kehidupan pasca moden ± budaya dan nilai negatif semakin merebak ± agama dan nilai murni diketepikan dilihat dqlam . Kemuliaan insan Ukuran tingkat peradaban sesebuah masyarakat Nilai-nilai murni terhakis ± nilai indivisualistik & nilai materialistik berkembang ± terpengaruh dengan nilai Tamadun Barat ± tiada penekanan kehidupan bermasyarakat Ancaman kepada hubungan sesama manusia ii...

tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah terutamanya dalam hal-hal . Bagi masyarakat Barat.html 1.blogspot. iaitu daripada perkataan mudun dan madain. Perkataan daripada bahasa Inggeris yang mempunyai persamaan makna dengan tamadun ialah civilization yang berasal daripada bahasa Greek. Setiap masyarakat di dunia mempunyai definisi yang tersendiri tentang konsep tamadun. iaitu tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar.iii.com/2009/09/persamaan-dan-perbezaan-antara-tamadun. Satu lagi perkataan Arab yang mempunyai kaitan dengan perkataan tamadun madana yang mempunyai dua maksud.0 PENGENALAN Perkataan tamadun berasal daripada bahasa Arab. Keruntuhan institusi kekeluargaan Semakin lemah diserapkan dengan unsur modenisasi Juga terpengaruh dengan Tamadun Barat Moden ± institusi kekeluargaan & perkahwinan tidak lagi penting Dilihat :Kefahaman tentang makna perkahwinan kehidupan bersedudukan hubungan sonsang iv. Penyakit kronik muncul Mengancam kelangsungan kehidupan manusia Kelangsungan tamadun terjejas & masyarakat dalam tamadun akan mundur Kemelesetan Ekonomi Dunia / Negara Kemakmuran (century properties) akan terjejas dengan ancaman kemelesetan ekonomi dunia yang akan berlaku Negara-negara industri utama dunia (G-7) ± alami kadar pertumbuhan perlahan sejak dekad 80-an ± beri kesan secara langusng atau tidak kepada negara lain Cth : kadar pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat yang lembap (1995-2000) ± aliran perdagangan perlahan antara negara berkenaan dengan rantau Asia Cth : ekonomi Asia Timur belum pulih sepenuhya daripada kegawatan ekonomi akibat serangan mata wang ( 1996-1998) Cth : Pencerobohan Amerika & Britain ke atas Iraq ± beri kesan buruk ekonomi dunia ± risiko kenaikan harga minyak & kos pengangkutan ± perlu ambil masa panjang bagi mengatasi masalah ini Pembangunan ekonomi dan kebendaan tidak bersepadu dengan pembangunan rohaniah Penyakit sosial merebak Aspek kemanusiaan tidak lagi menjadi penting Rumusan Kehidupan pada abad ini tidak semudah yang dijangka Banyak cabaran yang dihadapi manusia ± semua cabaran menguji ketamadunan mereka Dalam masa sama manusia mencapai banyak kemajuan dalam pelbagai bidang ± dalam sekelip mata semua ni boleh dihancurkan oleh manusia http://rujuknota. iaitu civitas yang bermaksud bandar. Tamadun juga boleh dieertikan sebagai peradaban.

Peningkatan dalam produktiviti manusia menyebabkan pengkhususan pekerjaan menjadi lebih penting. 3. Pembentukan organisasi sosial dan politik membawa kepada pengkhususan pekerjaan dalam tamadun awal.Pandangan sarjana Islam ini turut disokong oleh sarjana Barat seperti Richard Sullivan yang mengakui bahawa unsur rohaniah sangat penting dalam konsep tamadun. Kewujudan petempatan kekal merupakan salah satu ciri utama kemunculan tamadun. Gordon Childe.0 KESAN INTERAKSI ANTARA TAMADUN Setiap tamadun manusia yang wujud di dunia ini dari dahulu hingga sekarang saling berinteraksi antara satu sama lain. Agama dan kepercayaan memainkan peranan yang penting dalam perkembangan tamadun. Secara umumnya. pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan tamadun dalam sesebuah masyarakat. Kehidupan secara menetap membawa kepada corak hidup yang lebih sistematik. Kreativiti dan inovasi manusia bergantung kepada pencapaian pemikiran dan kekuatan rohaniah mereka. Oleh itu. Peningkatan jumlah penduduk membawa kepada sebuah kehidupan berorganisasi yang merangkumi aspek sosial. konsep tamadun tidak hanya mementingkan pencapaian berbentuk lahiriah seperti kesenian dan pembinaan kota semata-mata tetapi juga mestilah diiringi dengan pencapaian dalam aspek rohaniah. pembahagian sosial masyarakat. sistem pemerintahan mula dibentuk untuk menjalankan pentadbiran. undang-undang. Kewujudan sistem pemerintahan membawa kepada kelahiran sistem perundangan yang menjadi panduan kepada masyarakat demi menjaga keamanan dan kemakmuran sesebuah tamadun. tamadun mestilah merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. Kehidupan secara berorganisasi ini mampu mengatur cara hidup manusia untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran kehidupan mereka. proses pembentukan tamadun merupakan manifestasi kepada pencapaian manusia dalam kedua-dua aspek ini. Interaksi berlaku sama ada menerusi jalan peperangan atau keamanan. misalnya. Kedua-dua unsur ini penting untuk mengukur tahap ketamadunan sesebuah masyarakat. 2. . Menurut Islam. Oleh itu.A. Mengikut pandangan Syed Naquib alAttas. perkembangan ilmu pengetahuan. Bagi mengendalikan masyarakat yang lebih besar.Darcy Riberio dan R. tamadun ialah pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat. tatasusila dan moral.kebudayaan seperti penulisan. Menurut pandangan beberapa sarjana Barat. Buchanan pula menolak unsur rohaniah sebaliknya hanya menekankan kepentingan dan pembangunan lahiriah dalam proses perkembangan tamadun. Islam menekankan pembangunan lahiriah dan rohaniah. ekonomi dan politik.0 CIRI-CIRI TAMADUN Usaha manusia untuk menyesuaikan kehidupan mereka dengan alam sekeliling telah menjadikan manusia lebih kreatif dan inovatif. kesenian dan pembinaan dalam proses pembentukan tamadun awal. kesenian dan pembandaran. Ini adalah kerana kedua-duanya amat berkait dengan pengiktirafan terhadap golongan pemerintah.

Interaksi secara aman berlaku melalui aktiviti perdagangan. kemahiran membuat gula daripada tebu dengan menggunakan teknik dari India telah diperkembangkan kepada orang-orang China. berlaku juga pemindahan dan perkongsian ilmu dalam bidang sains dan teknologi. Tamadun Islam juga meninggalkan pengaruh yang besar dari segi perundangan. Brunei. tamadun-tamadun ini belajar serta memindahkan ilmu pengetahuan. Dalam aspek kemahiran. Banten. Sebagai contoh. Selain itu. Apa yang dimaksudkan disini ialah. teknologi serta kebendaan. berlaku perkahwinan campur antara pedagang-pedagang ini dengan wanita-wanita tempatan. Pedagang-pedagang Arab dan Parsi memainkan peranan penting dalam interaksi ini. tamadun China membawa kemahiran membuat tembikar serta pertukangan logam. Tamadun Islam telah mengubah pandangan hidup orang-orang Melayu. Acheh. Ia juga turut membawa tulisan Jawi yang berperanan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Kepulauan Melayu. Kesan yang ditinggalkan melalui aktiviti perdagangan dapat dilihat dengan begitu ketara. Tamadun India dan Tamadun China merupakan antara tamadun yang saling berinteraksi antara satu sama lain. makanan dan istilah-istilah Arab yang digunakan dalam bahasa Melayu. Johor-Riau. India turut memperkembangkan bidang astronominya di negara China melalui ahli-ahli astronominya. emigrasi dan hubungan diplomatik. Melaka. 4. Interaksi antara tamadun China dengan tamadun Melayu berlaku melalui dua cara iaitu secara aman dan secara konflik peperangan. kemuncak hubungan diplomatik negara China dengan Kepulauan Melayu ialah zaman Kesultanan Melayu Melaka. Contohnya. Interaksi tamadun Islam dengan tamadun China memperlihatkan kesan positif melalui perdagangan. Selain itu. Interaksi-interaksi yang wujud di antara tamadun-tamadun ini meninggalkan pelbagai bentuk kesan samaada positif mahupun negatif. Mataram dan lain-lain lagi. kesenian. Tamadun China membawa teknologi membuat tebu (yang dipelajari dari India) ke Kepulauan Melayu. Sesuatu tamadun perlu mengenali antara satu sama lain merupakan asas kepada persefahaman dan akhirnya membawa kepada kerjasama. Sulu. budaya dan juga budaya. Pattani. bahasa dan kebudayaan antara satu sama lain. agama Buddha berjaya disebarkan ke Negara China melalui interaksi ini.Menerusi interaksi. Tuban. kesusateraan. wujud penyebaran agama Islam di Negara China yang akhirnya mewujudkan komuniti Islam tempatan China. Usaha untuk mengenali antara satu sama lain perlu dipertingkatkan khususnya mengenali kepercayaan. Kesan positif yang paling penting ialah tersebarnya agama Islam di Kepulauan Melayu serta munculnya kerajaan-kerajaan Islam tempatan di Pasai. tamadun Cina dan tamadun India dapat dilihat melalui beberapa aspek seperti ciri-ciri agama. Selain itu. Interaksi antara tamadun India dan tamadun Cina juga meninggalkan kesan yang positif kepada masyarakat. Dari segi kepercayaan. Hasil daripada interaksi ini. Demak. kebendaan seperti pakaian. Interaksi tamadun China dan tamadun Melayu pula banyak memberi kesan dalam bidang kemahiran. dalam aspek matematik pula. .0 PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA TAMADUN Persamaan dan perbezaan di antara tamadun Islam. Tamadun Islam. tamadun China juga bertanggungjawab memperkenalkan perusahaan sutera di Kepulauan Melayu. Interaksi antara tamadun Islam dan tamadun Melayu turut memberi impak yang positif. bahasa dan kebudayaan tamadun.

Dalam aspek agama. Islam percaya wujudnya satu kuasa pencipta. apa yang dapat dirumuskan ialah. masyarakat tamadun Islam. mereka percaya kepada pelbagai dewa seperti Brahman. Berbeza dengan agama Buddha (tamadun China). pertembungan interaksi antara tamadun ini mewujudkan banyak perkara-perkara baru seperti percambahan ilmu pengetahuan. penganut agama Hindu tidak dibenarkan untuk memakan daging lembu. Walaubagaimanapun. Walaubagaimanapun. Kita harus menghormati setiap persamaan yang ada dan menerima perbezaan yang wujud supaya keadaan kekal harmoni dan aman. Mereka percaya bahawa alam sekitar perlu dijaga dan dipelihara dengan baik kerana itu adalah tanggungjawab mereka sebagai manusia. Kautilya dan ajaran Buddha. Dalam aspek kebudayaan pula. terdapat juga perbezaan yang ketara dalam aspek budaya makan ini. Misalnya. Tamadun-tamadun ini juga mempunyai persamaan dan perbezaan yang tertentu meliputi aspek teologi dan juga etika. Contohnya. Setiap ahli masyarakat perlu menjaga kebajikan dan memberi sokongan samaada berbentuk moral atau fizikal. perkara penting ialah perpaduan ummah. Contohnya haram mengambil riba. Hal ini berlaku apabila setiap tamadun terpaksa menerima pengubahsuaian apabila berlaku emigrasi dan perluasan empayar. terdapat beberapa persamaan dalam budaya makan. Tetapi Kung Fu Tzu. hampir semua perkara mempunyai persamaan antara tamadun. Bagi masyarakat primitif pula. ahli falsafah China. Sebagai salah satu contoh. Terdapat banyak kesan positif dan ada juga kesan-kesan yang negatif. semua tamadun mempunyai persamaan dalam hal yang berkaitan dengan alam sekitar. perniagaan ditegah sama sekali kerana taraf peniaga diletakkan paling bawah keran amenindas golongan lain. . dalam tamadun Islam ada konsep halal dan haram. Kesimpulannya. Di Asia Tenggara juga menekankan raja itu harus berkelakuan baik dan bertanggungjawab. interaksi antara tamadun meninggalkan pelbagai kesan ke atas masyarakat. Loa Tzu menentang ajaran Kung Fu Tze yang menganjurkan hubungan antara masyarakat. Tamadun Islam membenarkan memakan apa saja selagi bukan makanan dan minuman yang haram seperti daging khinzir dan arak. hubungan perdagangan dan banyak lagi. Muncul konsep Devaraja dan daulat di mana raja diberi taraf suci dan tertinggi dan dijelmakan sebagai wakil tuhan. rakyat disuruh untuk mentaati pemerintah. mereka menolak konsep tuhan tetapi mahu pengikutnya menghindar kemewahan dunia. Vishnu dan Siva. ada juga yang tidak bersetuju. Contohnya. Aspek yang terakhir iaitu bidang ekonomi pula. Bagi agama Hindu (tamadun India) pula. mereka memelihara alam sekitar kerana percaya setiap benda yang terdapat di dunia ini mempunyai semangat dan harus dijaga dengan baik. Dalam aspek pemerintahan pula. China dan juga India menjadikan gandum sebagai makanan ruji mereka. Tamadun Islam menggalakkan perniagaan tetapi ada peraturan halal dan haramnya. Aspek yang berikutnya ialah kemasyrakatan. setiap tamadun menekankan pentingnya etika dalam menjalankan perniagaan. Walaubagaimanapun. Begitu juga dengan tamadun India. Ini memberi penegasan kepada rakyat supaya dapat menumpahkan taat dan setia kepada raja. Kung Fu Tze ( tokoh tamadun China) memberi panduan kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dengan baik dan mengutamakan kebajikan rakyat. Dalam tamadun Islam. Ini juga disarankan oleh ahli falsafah dari tamadun lain seperti Al-Ghazali. Setiap tamadun menyatakan bahawa adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk menghormati setiap anggota masyarakatnya. Dalam aspek etika.

ketidakseimbangan ekonomi dan sosial. Interaksi antara tamadun India dan China telah memberi kesan positif iaitu penyebaran agarna Buddha. pemikiran. Sebaliknya. Keterbukaan seperti ini memungkinkan berlakunya percarnbahan pemikiran dan budaya lalu mengelakkan kebekuan atau kejumudan yang boleh menyebabkan kemerosotan sesebuah tamadun. teknologi pengeluaran gula daripada tebu. Dalarn konteks pembinaan negara Malaysia. peperangan. Kesinarnbungan dari kelangsungan sesebuah tamadun itu sebenamya hasil sikap terbuka dalarn menerima sebarang perubahan dan pengaruh tamadun lain. institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah.com/2009/04/tamadun-islam-dan-tamadun-asia. bahan letupan dan penggunaan kompas dari tamadun China dapat dipelajari oleh tamadun India.html PENGENALAN Setiap tarnadun yang pemah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalarn memastikan kelangsungan dan perkembangannya. satu daripadanya ialah perjalanan laut dari Guangzhou dengan India. keharmonian yang dimanfaatkan antara satu sarna lain. Kewujudan interaksi antara tarnadun lahir disebabkan oleh semangat toleransi yang tinggi serta sikap saling menghormati antara sesebuah tamadun dengan sesebuah tamadun yang lain.http://notapismp. SEJARAH INTERAKSI TAMADUN MELAYU DAN TAMADUN CHINA ZAMAN PRA-PENJAJAH BARAT Hubungan antara China dengan Alarn Melayu sudah lama wujud iaitu sebelum permulaan tahun Masihi sejak zaman Dinasti Han (140-117 S. ke-18 dan Perang Dunia Kedua disebabkan faktor agarna. Kesan negatif hasil interaksi tamadun ialah penduduk Kristian Eropah telah membunuh orang Yahudi secara beramai-ramai pada abad ke-9. He-Ling (Jawa) dan lain-lain. Walau perhubungan yang ingin dibina melalui asas perdamaian. Proses penyedutan unsur-unsur luar yang telah diasimilasi dan diadaptasikan dengan kebijaksanaan tempatan (local genius) telah menjadi pemangkin bagi sesebuah tamadun melangkah maju ke tahap yang lebih tinggi. Srivijaya. peperangan mahupun penjajahan. Sesungguhnya wujud saling hubungan atau interaksi antara tamadun sarna ada di peringkat perkongsian nilai. dua orang utusannya telah melawat Funan dan negeri-negeri lain di Semenanjung Tanah Melayu dan Kepulauan Melayu serta mengadakan hubungan diplomatik dengan mereka. Dinasti Song (960-1279) juga telah meneruskan hubungan baik dengan negerinegeri luar tetapi . (Hashim Hj. kewujudan interaksi antara tarnadun penting demi kelangsungan dan kemajuannya.blogspot. pengetahuan membuat kertas. 2005 : 144). pencerobohan. Saling hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan positif dan negatif. falsafah.M). Jika dilihat dalam pembinaan sesebuah tamadun dan negara. astronomi dan kesusasteraan India dikembangkan di negara India. Parsi dan Arab melalui Alam Melayu seperti Semenanjung Tanah Melayu. Musa. narnun adakalanya hubungan tersebut tidak dapat lari dari sebarang konflik berdarah. Semasa pemerintahan Sun Quan (222-252 M). Pemerintahan zaman Dinasti Tang (618-907 M) telah mewujudkan hubungan diplomatik dengan negara luar melalui pembukaan tujuh jalur jalan dagang dengan dunia luar. penduduk asal bangsa Melayu telah melalui tempoh yang panjang berinteraksi dengan dua tarnadun yang dominan iaitu tarnadun Cina dan India.

2000: 155).menumpukan lebih banyak kepada bidang perniagaan terutama dengan negeri-negeri di Asia Tenggara. Musa. Bahkan ada kecenderungan pada pihak China untuk mempelajari dan memanfaatkan khazanah budaya bangsa tamadun tempatan. Larut. yang dibalas pula oleh Parameswara pada tahun 1407. Sen-Yu. Matdiana. Musa. Sungai Ujong. Singapura pada tahun 1819 dan penubuhan Negeri-Negeri Selat pada tahun 1826. Amoy. Penghijrahan secara beramai-ramai orang Cina ke Tanah Melayu berlaku selepas Inggeris mengambilalih Pulau Pinang pada tahun 1826. Namun dari segi interaksi dan pengaruh budaya antara masyarakat Cina dan Melayu terdapat jurang yang luas. Di samping itu orang Cina dibawa masuk ke Johor melalui sistem Kangchu yang membenarkan mereka bekerja di ladang lada dan gambir. Mereka terlibat dalam sektor perlombongan di Lukut. Kebanyakan mereka berasal dari wilayah Kwangtung dan Tukuin. Musa. Ini kerana kedatangan orang Cina ke Alam Melayu dan negara-negara luar lain pada zaman itu tidak didorong oleh perasaan hegemoni dan niat untuk menjajah dan mendominasi negaranegara itu. Hubungan paling gemilang dan bermakna antara Alam Melayu dengan China ialah yang dijalinkan antara Kesultanan Melaka dan Dinasti Ming dalam abad ke-15. Asia Selatan dan Asia Barat. Megat Iskandar Syah (1414). Kelang dan Kuala Lumpur. (Hasnah. ZAMAN PENJAJAHAN BARAT Sebelum kedatangan British bilangan masyarakat Cina terlalu kedl dan terlibat dalam bidang perniagaan. Eng Chon dan lain-lain. 2005: 146). Persahabatan antara Melaka dan China wujud sebelum itu lagi apabila seorang utusan Raja China sampai di Melaka pada tahun 1403 dan Parameswara membalas dengan satu perutusan ke China pada tahun 1405. Sultan Muhammad Syah (1424) dan Sultan Abu Syahid (1445) (Hashim Hj. (Hashim Hj. . Laksamana Cheng Ho telah membawa hadiah bingkisan daripada Raja China. Antara sebabnya kawasan penempatan yang berasingan. 2005 : 148-149). contohnya I-Ching yang belajar dan berkarya di Srivijaya selama belasan tahun. Seterusnya beberapa orang Raja Melaka telah melawat China iaitu Parameswara (1411). Interaksi dan pertalian kerajaan tamadun Melayu dengan tamadun Cina pad a zaman prapenjajah Barat tidak banyak membuahkan kesan mendalam dan besar ke atas tamadun Melayu. Sikap mereka saling hormat-menghormati dan mengiktiraf kedudukan dan kewibawaan kerajaan dan ciri budaya masing-masing. orang Cina tertumpu di kawasan bandar terutama sekali di kawasan perlombongan seperti Kuala Lumpur yang mempunyai 79% daripada penduduk seramai 43. Polisi pentadbiran Inggeris juga secara sengaja memisahkan penempatan antara kaum ini. 2005: 145). Hok-Chiu. Begitu juga Laksamana Muhammad Cheng Ho dan orang-orangnya apabila melawat Melaka pada zaman kesultanannya.786 pada tahun 1891 adalah orang Cina. Kawasan penempatan orang Cina juga merupakan kawasan yang berdikari (self-contained) dengan penduduknya tidak perlu berinteraksi dengan orang luar untuk kelangsungan hidup mereka (Hashim Hj.

sengse singkek. uncoi. lai (buah). behon. cukai dan mahjong Budaya dan Kesenian Kemunculan komuniti Baba dan Nyonya terutama sekali di Melaka dan Cina peranakan di Kelantan suatu interaksi yang ketara dalam masyarakat Melayu. joseh. cine au. cinggeh. teh. ang oh. (b) Pakaian dan barang-barang dagangan Cukin. tahil. langca. kine am (sayur kering). angki (pisang kaki). kueh. loceng. kuntau. mesua. lancau. tekoh. bangs aI. Mengikut kajian. cuak. Oleh sebab itu mereka terpaksa menggunakan bahasa Melayu bukan sahaja semasa berjual beli tetapi juga semasa berinteraksi dengan masyarakat tempatan dan kalangan keluarga mereka sendiri. Satu ragam atau dialek bahasa Melayu telah muncul menjadi bahasa pertuturan mereka yang dikenali sebagai Melayu Baba walaupun mereka sendiri mengenalinya sebagai bahasa Melayu sahaja. cawan.KESAN INTERAKSI TAMADUN CHINA DALAM TAMADUN MELAYU Bahasa dan Kesusasteraan Pengaruh tamadun China ke dalam tamadun Melayu dapat dilihat melalui serapan beberapa istilah dan perkataan Cina ke dalam bahasa Melayu. congkak. kaci. Musa. kongsi. kuaci. ci (1/10 tahil). taugeh. angklong. (d) Manusia dan ehwalnya Apek. tokok. lancong. me. cacing. culai. sia. taijin. lu. tekong. jong. kucai. toa pekong. pakau. samsing. loki. sampan. capjeki. Dengan demikian proses pembudayaan Melayu telah berlaku ke atas mereka lalu melahirkan budaya kacukan Cina-Melayu yang unik dinamakan Baba dan Nyonya. gimpai. Kini ramai di kalangan komuniti Baba telah berkahwin dengan komuniti Cina yang lain dan menyerap kembali ciri-ciri budaya Cina (Hashim Hj. Di samping komuniti Baba dan Nyonya terdapat satu lagi komuniti peranakan Cina di Kelantan. nyonya. dacing. mereka telah menetap di kawasan tebing Sungai Kelantan dari Kuala Krai di . 10' cuan. (c) Rumah dan peralatan Loting. Mengikut catatan De Eredia orang Cina telah menetap semenjak tahun 1613 di Melaka dan membentuk komuniti tersendiri pada awal kurun ke-17 dan telah berkahwin dengan wanita tempatan. kangka. langkan. Pulau Pinang. pangkin. tocang. 1 inci). kekwa (bunga). bepang. laid. candu. (e) Permainan Ceki. koyok. 2005: 146-147). pongkis. gua. cempiang. Singapura dan Jakarta. cat. tokang. seperti berikut (Za'ba. 1962 : 275) : (a) Makanan dan buah-buahan Bakmi. taukeh. kanar. kicak. sempua. tanglong. tohar. samsu. Kata pinjaman dari bahasa Cina telah banyak terserap terutamanya dari dialek Hokkien iaitu berkaitan dengan adat. koyan. suwe. kok (belenggu tengkok haiwan). kekeluargaan dan agama orang Cina. beca. cincau. amp au. tangsi. hun (1/100 tahil. Dialek Melayu Baba Melaka berbeza dengan bahasa Melayu baku dari beberapa sudut. tongkang. to'yu. band. gincu. Dialek Melayu Baba ini diasaskan atas ragam bahasa Melayu pasar dalam perdagangan di kalangan pelbagai kaum dan bangsa bandar-bandar utama di Alam Melayu seperti Melaka. tauhu.

interaksi tamadun India dan tamadun-tamadun Asia bermula kira-kira 2000 tahun yang lalu (Amran. Tun Ali. (Hall. bertapak di Muara Sungai Mekong dengan pelabuhannya Oc Eo. 2005 : 138).hulu sehingga ke Tumpat di muaranya. Pada zaman kesultanan Melayu Melaka. Keturunan Tun Ali juga telah melahirkan pembesar-pembesar seperti Temenggung Tun Tahir. Selain itu ada beberapa buah negeri lain yang diandaikan muncul dan menerima pengaruh India antaranya Langkasuka. wayang gedek. Kewujudan hubungan yang rap at antara Melayu Kelantan dengan komuniti peranakan Cina menyebabkan penyerapan ciri-ciri budaya Melayu di kalangan mereka. membezakannya daripada masyarakat dan budaya Melayu yang berasaskan agama Islam (Zulkiflee Haron. bahkan yang menjadi faktor pengekalan budaya Cinanya. ialah agamanya. Namun ciri budaya Cina yang menjadi kekangan penyerapan sepenuhnya peranakan Cina ke dalam masyarakat Melayu. yang seterusnya melahirkan pembesarpembesar dan pemerintah Melaka dari keturunan Melayu Tamil. Taruma di Jawa dan Kutei di Borneo. Kam-to'-li di Sumatera. menora dan bagi kumpulan pinggiran. (Hashim Hj. Faktor perdagangan memainkan peranan penting dalam interaksi tersebut melibatkan laluan sutera yang melintasi Asia Tengah dan jalan laut melalui Selat Melaka. Kedah. Cucunya Raja Kasim telah menjadi Sultan Melaka dengan gelaran Sultan Muzaffar Syah yang masyhur itu (1446-1456). Kuala Selinsing dan Tanah Merah di Semenanjung. Surat dan Randir). 1995 : 120). Benggala dan Gujerat (Cambay. kepercayaan kepada roh nenek moyang dan juga amalan agama Buddha. 2005: 41). Musa. Wujudnya perasaan saling hormat-menghormati dan cita rasa yang sepunya misalnya kegemaran kepada wayang kulit. ZAMAN PENJAJAHAN BARAT Kedatangan dan perpindahan orang India ke Semenanjung Tanah Melayu bermula abad ke-19 . pakau dan capjeki. Ramli Awang. pedagang India merupakan golongan pedagang yang utama. Paling ketara ialah penggunaan dialek Kelantan yang fasih dan jenis pakaian yang serupa.. Ada yang tinggal menetap di Melaka dan sesetengahnya berkahwin dengan wanita dari golongan bangsawan Melayu yang seterusnya diterima dalam kalangan pembesar Melaka. SEJARAH INTERAKSI TAMADUN MELAYU DAN TAMADUN INDIA ZAMAN PRA-PENJAJAH BARAT Menurut Himansu Bhusan Sarkar (1970) dalam Some Contribution Of India To Ancient Civilization Of Indonesia And Malaysia. anak kepada seorang pemborong permata Tamil Muslim yang telah berkahwin dengan anak Sri Nara Diraja pada zaman Sultan Muhammad Syah (1424-1444) telah dilantik menjadi Sri Nara Diraja menggantikan datuknya. Kalingga. Raja Mendaliar seorang pedagang Keling telah dilantik menjadi Shahbandar Melaka semasa pemerintahan Sultan Mahmud (1488-1500). Mereka datang daripada pesisir Koromandel. 1981 : 23). Khoja Hasan berasal daripada Parsi atau Utara India telah berkahwin dengan anak Hang Tuah dan dilantik menjadi Laksamana menggantikan Hang Tuah. permainan mahjong. Bendahara Tun Mutahir dan Temenggung Tun Husain. Mohd Nasir Ripin. Negara terawal muncul yang mendapat pengaruh India ialah Funan sekitar akhir kurun ke-2 Masihi. Orang Cina tetap mengekalkan am alan kepercayaan dan agama mereka yang berasaskan politeisme.

morfologi. Peningkatan jumlah orang India di Tanah Melayu semakin pesat menjelang tahun awal abad ke-20. pihak Inggeris membawa masuk orang Ceylon dan Malayalee untuk berkhidmat sebagai kerani. institusi pemerintahan. Ini kerana pendatang India zaman prapenjajah terdiri daripada kelas tinggi dan diserap masuk ke dalam institusi istana dan institusi negeri yang lain. kopi dan teh dan kebanyakan mereka orang Tamildan Telegu dari wilayah Andhra Pradesh.951 orang (Malaysia Kita.996 dan di negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu seramai 110. sintaksis dan semantik bahasa Melayu seperti contoh di bawah (Hashim Hj. (a) Pinjaman daripada Sanskrit: Dari segi fonologi. aspirasi /h/ dalam Sanskrit digugurkan atau dipindahkan tempat: Bhumi-bumi Bheda-beda/beza Bhasa-bahasa Arthah-harta Bhakti-bakti Bhudi-budi arghah-harga . V okal /a/ dalam suku kata pertama digantikan dengan e pepet: Nagaram-negara Panajaram . Di samping itu. 2005: 142-143). pembantu hospital serta mengawas dan menyelia ladangIadang kerana mereka berpendidikan Inggeris. . V okal e pepet disisipkan di temp at gugus konsonan: . Khidmat mereka diperlukan sebagai buruh di ladang tebu. Oleh demikian. Namun kedatangan kaum India pada zaman penjajah British berbeza dengan pada zaman Srivijaya dan Kesultanan Melaka. Pendatang India zaman penjajah kebanyakannya terdiri daripada kelas rendah. Namun proses peminjaman kebanyakannya disesuaikan dengan ciri-ciri fonologi.penjara danda-denda . Musa. Sehingga tahun 1931 terdapat seramai 132. orang India di negeri-negeri Selat. di negeri-negeri Melayu Bersekutu seramai 379. KESAN INTERAKSI T AMADUN MELA YU DENGAN T AMADUN INDIA Pengaruh India ke atas kebudayaan dan masyarakat Melayu boleh dikesan dalam bahasa dan kesusasteraan. proses dengan masyarakat setempat terutamanya orang Melayu tidak meluas dan berkembang.selepas Perjanjian Inggeris-Belanda ditandatangani.277. menetap dalam kawasan geografi dan so sial yang tersendiri serta terasing. Faktor tersebut menyebabkan peranan mereka ke atas masyarakat dan budaya Melayu amat minimum. Sejumlah besar kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit dan sedikit daripada bahasa Tamil. Bahasa dan Kesusasteraan Melayu Dalam bidang bahasa kemasukan konsep dan idea baru yang didukung oleh istilah dan perkataan baru dari budaya India diserap masuk menjadi unsur pinjaman. dan istiadat Raja-Raja Melayu serta ad at resam dan hiburan. 2000: 176177).

Setiap unsur dan mitos yang digunakan dalam sejarah Melayu membawa maksud penting dalam menggambarkan kebesaran. 1999: 143-144). Ciri-ciri penyesuaian juga berlaku ke atas kata pinjaman Tamil iaitu konsonan retrofleks. ciri kepanjangan vokal dan penggandaan konsonan dihilangkan.perisai .. Begitu juga unsur mitos dan lagenda dalam karya sejarah Melayu berkaitan dengan tradisi mitos India yang tersebar luas di Asia Tenggara sejak beberapa abad Masihi lagi. V okal panjang di hujung perkataan digantikan dengan bunyi tekak atau glotis: A yyaa-ayah Akkaa . contohnya: Kendii-kendi Kappal -kapal Petti-peti . Konsonan /v/ digantikan dengan /b/ atau /w/: Vagai . unsur mitos pengembaraan Raja Suran ke dalam laut serta hubungannya dengan lagenda puteri naga menunjukkan unsur bahawa unsur mitos tersebut dalam Sejarah Melayu menegaskan hak kekuasaan yang sah kepada Sang Sapurba dan diwarisi oleh raja-raja Melaka (M. Contoh. . V okal /u/ digantikan dengan vokal /0/: Mutal-modal Kulam . kemuliaan. Vokal /a/ digantikan dengan e pepet : Kadai-kedai Mampalam .kolam . 1985: 111).emak Jika kita lihat dalam kesusasteraan Melayu terdapat pengaruh daripada tradisi kesusasteraan India. Konsonan sengau/nasal disisipkan antara vokal: Akasah-angkasa upama-umpama .bende .mempelam Paricai . Cerita-cerita yang bersumberkan kitab agama Hindu seperti epik Seri Rama dan Mahabrata menarik minat masyarakat Melayu seperti cerita penglipur lara yang dituturkan oleh tukang-tukang cerita atau melalui wayang kulit (Ismail.kakak Amma. Rajantheran.bagai Kaval-kawal Vanali . (b) Pinjaman daripada Bahasa Tamil.Putrah-putera Cakravala-cakerawala sastram-sastera cakram-cakera . martabat serta menunjukkan kuasa raja yang istimewa.

Hinduisme pula sebaliknya. wayang kulit dan mak yong (Afifah. ercanggahan . Bendahara sebagai menteri. Kerajaan di dunia dianggap sebagai bayangan kerajaan di syurga dan raja sebagai titisan dan penjelmaan Tuhan Siva-Buddha. 1995 : 136). PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA TAMADUN Tamadun-tamadun yang pernah lahir di dunia mempunyai latar belakang yang tersendiri. Amalan-amalan seperti wanita hamil membawa pisau bagi melindunginya daripada semangat jahat pada prinsipnya mempunyai persamaan dengan amalan orang Hindu melindungi diri daripada sihir dan hantuhantu yang jahat (Amran. boria. Di samping itu pengaruh India dalam hiburan dapat dilihat melalui tarian dan muzik yang masih wujud dalam masyarakat Melayu antaranya ronggeng. tidak dapat dinafikan banyak persamaan yang dikongsi antara beberapa tamadun tersebut. Laksamana sebagai ketua tentera dan lain-lain (Hashim Musa. maka terdapat begitu banyak perbezaan antara satu dengan satu tamadun yang lain. dan penggunaan bilangan pembesar dan hulubalang 4. 16. Sebagai contoh. Kristian dan Yahudi dilihat secara umum merupakan agama-agama monoteistik. tetapi kepercayaan mereka berbeza antara satu sama lain. 2003 : 184). menerima konsep Tuhan walaupun manifestasi monoteismenya berbeza daripada Islam. 32 berasaskan empat kardinal penjuru alam yang dikali dengan empat. Persoalan-persoalan teologi sering dilihat menimbulkan percanggahan pendapat. Candi sebagai monumen batu dibina untuk menjadi temp at jamuan makan bagi Devaraja supaya pemerintahannya dianggap suci oleh rakyat. persoalan teologi berhubung monoteisme Islam begitu berbeza daripada metafizik Buddhisme yang tidak menerima konsep Tuhan Pencipta (Creator God). yang melahirkan konsep Deva-Raja. 2004 : 141). Antara contoh pengaruh Hindu yang paling ketara dalam adat resam Melayu ialah dalam soal kehamilan dan kelahiran serta upacara peminangan dan perkahwinan.Institusi Pemerintahan dan Istiadat Raja-raja Melayu Institusi pemerintahan dan istiadat raja-raja Melayu dikatakan telah menyerap masuk beberapa konsep kosmologi sinkretisme Hindu-Buddha untuk menubuhkan legimitasi ke atas golongan pemerintah bangsawannya. Beberapa upacara pertabalan diraja seperti pembinaan Balai Panca Prasada lima tingkat mewakili puncak Gunung Kosmik Mahameru. Namun begitu. Islam. Istana dibina di atas tanah tinggi di tengah negeri sebagai replika kepada Gunung Kosmik Mahameru rumah Tuhan yang terletak di tengah Alam Semesta. Nama-nama pembesar negeri juga adalah pinjaman daripada unsur India iaitu Seri Nara Diraja yang bertugas mengisytiharkan pelantikan Raja. Ciriciri perbezaan dan persamaan antara tamadun boleh dilihat terutamanya teologi dan etika. Kristian dan Yahudi. Adat Resam dan Hiburan Pengaruh India boleh dikatakan menyerap hampir keseluruhan adat resam Melayu. Penggunaan nama-nama gelaran pemerintah dan pembesar negeri seperti Duli yang Maha Mulia (Debu (di bawah tapak kaki Raja) Yang Paling Suci) Seri Paduka Baginda (Capal Suci di bawah tapak kaki Devaraja).

memelihara alam sekitar diberi pentafsiran pasif sehingga alam sekitar itu disembah an dilihat sebagai Divine Power. tamadun-tamadun tradisional secara umum tidak memusnahkan alam sekitar. engamalan seperti ini telah menjadi warisan turuntemurun dalam sesebuah keluarga tradisional. tujuh persoalan etika berikut dikemukakan =handra Muzaffar. tetapi boleh juga berlaku dalam sesebuah lmadun. Berdasarkan pengajaran sesetengah agama. KOMUNITI Komuniti merupakan satu persoalan yang begitu penting dalam setiap tamadun tradisional. Keluarga yang dimaksudkan pada lzimnya adalah keluarga extended. ALAM SEKITAR Hidup harmoni dengan alam sekitar merupakan satu prinsip yang diterima ~mua agama. Buddhisme an beberapa aliran Kristian memelihara alam sekitar bermakna menggunakan tmgerah Tuhan secara bertanggungjawab. Pengabaian terhadap konsep kekeluargaan ~perti ini merupakan penafian hak seseorang dan bertentangan dengan keadilan. tetapi setiap mereka harus menunaikan tanggungjawab lasing-masing dalam lingkungan kasih sayang dan hormat-menghormati. Bagi Islam. malah dalam sesebuah agama itu sendiri. Tidak boleh dinafikan bahawa komuniti sangat berpengaruh dalam menentukan personaliti dan identiti seseorang manusia. Dalam sesebuah keluarga wujud hierarki kuasa ang menentukan kedudukan kaum lelaki dan kedudukan kaum perempuan. Sekiranya dibandingkan dengan ersoalan teologi. alam sekitar dilihat sebagai tmgerah Tuhan. Dikotomi perseorangan . persoalan etika sebenarnya kurang kontroversi. Tetapi dalam tamadun tertentu. Hashim Hj Musa. atau pengamalan budaya. Komuniti juga dapat memastikan bahawa nilai-nilai dan normanorma murni dalam masyarakat sentiasa dihormati. 2002). Che Wan Jasimah Wan Mohd Radzi. :onsep kekeluargaan dalam pengajaran Islam pula begitu mementingkan kasih sayang an hormat-menghormati. material dan psikologikal kepada anggota-anggotanya. Sesetengah pihak lempunyai tanggapan bahawa keadaan ini mungkin disebabkan tahap teknologi yang lasih rendah pada zaman itu. komuniti dapat memberi sokongan moral. Sungguhpun terdapat perbezaan ini. Hakikat ini dapat lenjelaskan bahawa dialog tamadun atau peradaban boleh berlangsung dalam eharmonian sekiranya fokus lebih ditumpukan kepada persoalan etika. lohd Zuhdi Marsuki.pendapat yang dimaksudkan tidak semestinya berlaku antara satu lmadun dengan satu tamadun yang lain. Manusia pula dipertanggungjawabkan sebagai khalifah (Custodian tau Steward) yang berperanan sebagai penjaga alam sekitar. Di samping itu. Be:rdasarkan hakikat tersebut. Bagaimanapun. Menurut konfusianisme kesetiaan dan pertalian yang erat merupakan onsep kekeluargaan yang paling penting. Dalam onteks melihat perbezaan antara tamadun. haruslah disedari bahawa penciptaan ~knologi dan penggunaannya sangat dipengaruhi oleh pandangan semesta sesuatu lmadUl). KELUARGA Prinsip yang meletakkan keluarga sebagai asas pembentukan masyarakat begitu ihayati oleh tamadun-tamadun tradisional. bukanlah persoalan edudukan kaum lelaki dan kaum perempuan dalam sesebuah keluarga itu yang lenjadi persoalan utama.

Manusia tidak digalakkan menguasai persekitaran luaran melalui pengetahuannya tentang alam tanpa perubahan dalaman yang dapat dilakukan melalui pengetahuan tentang dirinya. Konsep 'wang'. Kautilya membincangkan ciri-ciri kepimpinan yang saksama dan adil. Hinduisme dan agama-agama yang lain. Kedua-dua pihak berpegang pada nilai-nilai moral tertentu yang lazimnya bersumberkan agama atau kuasa transenden. PENDIDIKAN Matlamat paling utama pendidikan dalam tamadun-tamadun tradisional adalah pembinaan sifat-sifat seseorang (character-building). Kung Fu. maka ketika itu rakyat boleh menyanggah dengan tujuan untuk membetulkannya. Dengan menyedari perkara tersebut. Kesetiaan kepada raja dan perlindungan yang diberikan oleh raja kepada rakyat merupakan dimensi penting kerajaan dalam tamadun-tamadun tradisional. KEGIATAN EKONOMI Dalam tamadun-tamadun tradisional. rasuah atau bentuk-bentuk penyelewengan yang lain seperti dalam kegiatan ekonomi moden. seperti juga al-Farabi. kesetiaan yang diberikan oleh rakyat tetap berpandukan nilai-nilai moral.Tze. 'laba'. Proses pengajaran ilmu mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan matlamat murni ini. dimensi Inner Being begitu penting dalam konsep pendidikan Islam. Dalam tamadun China. 'pasaran' dan sebagainya sangat dipengaruhi oleh pertimbanganpertimbangan moral. Hakikat ini menjelaskan bahawa wujud kegiatan ekonomi yang boleh mempertingkatkan tahap moral manusia sebagaimana juga wujud kegiatan ekonomi yang boleh merosakkan moral manusia. Dalam sejarah ketamadunan manusia. Cuma cara transformasi ini berlaku berbeza dari satu tradisi ke tradisi yang lain. KERAJAAN Falsafah tamadun-tamadun tradisional begitu menekankan persoalan moral atau akhlak sebagai dasar sesebuah kerajaan. Dalam ajaran Islam.(individu) dan komuniti jarang wujud dalam masyarakat tradisional. tulisan Moh. 'ganjaran'. kegiatan ekonomi berlaku dalam konteks 'Moral Semesta' (Moral Universe). prinsip yang berkaitan dengan halal dan haram mempunyai hubungan yang rapat dengan persoalan akhlak. Sifat-sifat raja yang saksama dan adil merupakan tema utama tamadun-tamadun silam. Dengan sebab itu wujud konsep hak-hak kehidupan dalam ajaran Buddhisme sebagaimana yang termaktub dalam eight fold path. al-Ghazali dan Ibn Khaldun dalam Islam yang turut menumpukan perhatian kepada persoalan yang sarna. alMawardi. Begitu juga dalam India. Dalam ajaran Islam persoalan tauhid memainkan peranan penting dalam transformasi manusia. dapat diperhatikan bagaimana identiti seseorang dan kemantapan komuniti mencapai keseimbangan dalam beberapa tradisi tertentu seperti Islam dan Buddhisme.Tze. Peranan dan tanggungjawab kerajaan dijelaskan melalui peranan dan tanggungjawab seseorang raja. Bagaimanapun. Kristian. tetapi dalam ajaran . Namun demikian. Bagaimanapun. Perkara yang membezakan ekonomi tamadun tradisional dari ekonomi zaman moden adalah kayu pengukurnya. Meng Tze dan beberapa tokoh yang lain sangat menekankan perkara ini.Tze. fenomena seperti ini bukanlah bermakna seseorang itu tidak mempunyai identiti tersendiri dalam komuniti tradisional. Sekiranya seseorang raja melanggar lunas-Iunas keadilan. Lao. kenyataan ini bukanlah bermakna tidak terdapat penipuan.

Namun begitu. jelas bahawa teras kepada konsepkonsep kehidupan dan pencapaian matlamat hidup dalam tamaduntamadun tradisional mempunyai beberapa ciri persamaan.M iaitu Penyata Abdul Razak 1956 dan Penyata Abdul Rahman Talib 1960 telah memperakukan sistem pendidikan kebangsaan yang tunggal bagi menyatukan semua murid sekolah dari pelbagai kaum dalam satu sistem sahaja. Konsep holistik berdasarkan idea bahawa segala-galanya yang wujud adalah saling berhubungan. melalui penubuhan Parti Perikatan yang menggabungkan UMNO.5 KESIMPULAN Pada zaman penjajahan British kesan daripada polisi "pecah dan perintah". Dasar pelajaran P. 2. memisahkan pelbagai kaum tanpa banyak interaksi antara satu sarna lain. MCA dan MIC yang bertanding dan menang dalam pilihan raya 1955 dan seterusnya membentuk Kerajaan Perikatan. ekonomi. Memahami persamaan dan perbezaan antara satu tamadun dengan tamadun yang lain seharusnya mendorong kita untuk lebih bersikap toleransi ke arah mewujudkan keharmonian sejagat. agama dan bahasa yang berbeza-beza. konsep kesihatan dalam tamadun-tamadun tradisional tidak boleh dipisahkan daripada pandangan semesta sesebuah agama. KESIHATAN Seperti bidang pendidikan. Kesan besar daripada konsep holistik bagi rawatan penyakit begitu mendalam. mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan dengan ilmu ketamadunan membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama. Rukun Negara dan Jabatan Perpaduan Negara telah dibentuk. Mengubati penyakit bermakna memulihkan keseimbangan seseorang dan melalui proses ini dapat dipulihkan keharmonian dalam tubuh badan pesakit dan seterusnya keseimbangan dalam kehidupannya. transformasi sifat dapat dicapai melalui proses mencari diri sendiri.Buddha dan beberapa ajaran Hindu. Dengan itu telah melahirkan masyarakat majmuk dengan ciri-ciri budaya. dalam persoalan-persoalan tertentu. Kawasan penempatan yang berasingan diperkukuhkan oleh kegiatan ekonomi yang berbezabeza.T. Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) telah dilancarkan untuk menstruktur semula masyarakat dan . Holistik di sini bermakna suatu pandangan yang mengakui bahawa kesihatan seseorang dipengaruhi oleh alam sekitarnya yang lebih luas dan lebih menyeluruh. Berdasarkan pemerhatian terhadap kehidupan bertamadun. Selepas Tragedi 13 Mei 1969. demi mengurangkan jurang pemisahan antara kaum membolehkan perpaduan dan muhibah dapat disemai. menyebabkan tidak terdapat interaksi meluas antara kaum di Malaya. pemerintahan kerajaan dan bidang-bidang masyarakat yang lain. Sifat penting konsep kesihatan tamaduntamadun tradisional ialah pandangan dan pendekatan holistiknya. Kesimpulannya. Ini diikuti pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan bahasa kebangsaan sebagai pengantar pendidikan dipesatkan. Selepas kemerdekaan telah timbul kesedaran yang kuat di kalangan para pemimpin Persekutuan Tanah Melayu untuk menggubal polisi dan langkah-Iangkah bagi mewujudkan interaksi dan hubungan yang lebih rapat antara kaum. terutamanya yang berkaitan dengan teologi wujud beberapa perbezaan yang harus kita fahami.

mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara Bumiputera dan kaum Cina yang menjadi punca utama konflik perkauman.html . http://bmm222. Seterusnya Rancangan Jangka Panjang Pembangunan Kedua (RJPP2) (1990-2000) telah dilancarkan pula untuk menyusuri dan melengkapi DEB yang telah tamat itu. Semua itu adalah polisi dan langkah-Iangkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan dan pemimpin Malaysia bagi mewujudkan sebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu padu untuk mengatasi suasana berbilang kaum dan masyarakat majmuk yang berkonflik dan berpisah warisan dan tinggalan daripada amalan penjajahan British.blogspot.com/2008/10/bab-2-interaksi-antara-pelbagai.