BAB 3 PERLEMBAGAAN MALAYSIA DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

©MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM

CTU553 HUBUNGAN ETNIK

emkay@salam.uitm.edu.my

PENGENALAN
2

Hasil Pembelajaran
• Menjelaskan latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan 1957 • Menjelaskan peruntukan yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan • Menjelaskan kepentingan Perlembagaan Persektuan dari sudut hubungan etnik • Menganalisa peranan kontrak sosial dalam perlembagaan • Membuktikan unsur-unsur tradisi menjadi teras perlembagaan dalam menjalin hubungan etnik yang harmoni

3.1
3.2 3.3 KANDUNGAN BAB 3

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

3.4
3.5 3.6

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

KONSEP PERLEMBAGAAN
3

• Perkara yang menyentuh isu bahasa, agama, bumiputera dan kewarganegaraan dalam Perlembagaan Malaysia menjadi faktor penting untuk mewujudkan hubungan etnik yang erat dan utuh di kalangan rakyat Malaysia.

PERLEMBAGAAN PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION

• Perkara-perkara yang dianggap menguntungkan orang Melayu dalam Perlembagaan Malaysia diimbangi dengan peruntukan lain yang juga memberi kelebihan kepada kaum bukan bumiputera.

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

• Bagi sebuah negara yang berdaulat, perlembagaan merupakan sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara dan setiap individu perlu mematuhi keluhurannya.

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
• Dalam konteks Perlembagaan Islam, negara Islam pertama iaitu Madinah di bawah pimpinan Rasulullah s.a.w telah membentuk Sahifah Madinah bagi melicinkan pentadbiran negara Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum.

PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

DEFINISI PERLEMBAGAAN
4

DEFINISI PERLEMBAGAAN
Satu set peraturan tentang hak, kuasa dan prosedur serta tanggung jawab pihak yang mengawal dengan memandu hubungan di antara satu autoriti dengan autoriti yang lain, dan juga antara autoriti dengan rakyat awam.

PERLEMBAGAAN PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Satu dasar atau formula yang menyatakan tugasan kuasa-kuasa awam di dalam sesebuah negara dibahagikan dan digunakan.

KEMERDEKAAN

Perlembagaan adalah sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara.

Berperanan sebagai panduan bagi pembentukan undangundang sama ada di pihak kerajaan atau rakyat

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

JENIS PERLEMBAGAAN
5

Perlembagaan Bertulis
• Perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam satu kanun atau dokumen. • Sukar dipinda kecuali wujud peruntukan dalam perlembagaan yang membenarkannya. • Contoh negara yang mengamalkan : Malaysia

PERLEMBAGAAN PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Perlembagaan Tidak Bertulis
• Semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu dokumen seperti adat resam dan tradisi, undang-undang yang diluluskan oleh parlimen dan keputusan-keputusan mahkamah • Contoh negara yang mengamalkan : United Kingdom, New Zealand & Israel

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

PERLEMBAGAAN MALAYSIA
6

Perlembagaan Persektuan Tanah Melayu 1957: • Ketua Negara adalah YDPA yang dipilih dikalangan 9 orang raja-raja Melayu yang memegang jawatan untuk tempoh 5 tahun. • Ketua Kerajaan ialah Perdana Menteri yang dilantik dikalangan parti yang mempunyai bilangan anggota majoriti dalam Dewan Rakyat. Perdana Menteri akan mengetuai Kabinet sebagai Badan Pemerintah Tertinggi. • Sebuah badan perundangan di peringkat pusat yang mempunyai 2 dewan; Dewan Rakyat dan Dewan Negara. • Ketua Perlembagaan peringkat negeri ialah Sultan atau Gabenor, manakala ketua kerajaan ialah Menteri Besar atau Ketua Menteri. • Setiap negeri mempunyai sebuah Dewan Undangan Negeri yang dipilih melalui pilihanrara untuk tempoh 4 tahun. Perlembagaan Malaysia mengandungi:

PERLEMBAGAAN PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

KEMERDEKAAN

• 15 Bahagian • 183 Perkara • 13 Jadual
Ia menyentuh bidang badan Perundangan, Kehakiman Dan Eksekutif , kedudukan agama Islam, kewarganegaraan, bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu & bumiputera Sabah/Sarawak dll

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

KETERTINGGIAN PERLEMBAGAAN
7

Di Malaysia, tidak ada institusi yang boleh mengatasi ketertinggian Perlembagaan Malaysia.

PERLEMBAGAAN PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION

Malah ketiga-tiga badan kerajaan (Perundangan, Kehakiman, Eksekutif) & YDPA juga tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. • Contoh: kuasa perundangan dan kehakiman (mahkamah) dijalankan tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh Perlembagaan. Undang-undang persekutuan atau negeri mengenai sesuatu perkara boleh diisytiharkan TIDAK SAH oleh mahkamah jika undang-undang itu bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan.

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

• Ini kerana, perlembagaan memperuntukkan dengan nyata dalam Perkara 4(1): Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang utama persekutuan dan apaapa undang-undang yang diluluskan yang berlawanan dengan perlembagaan adalah terbatal setakat mana yang berlawanan.

©eMKAy

KRONOLOGI PERLEMBAGAAN MALAYSIA
8

Malayan Union

Perlembagaan Bertulis

Unsur Tradisi

4 Ciri

Identiti

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION

Kontrak Sosial
Persetujuan

Suruhanjaya Reid Memorandum

3 Perkara
3, 11, 152, 153
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Persekutuan
Tanah Melayu

Rundingan London
Merdeka

Perlembagaan Islam Ciri-Ciri

KEMERDEKAAN

9 Ciri

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

Sistem Ahli

Pilihanraya

Menteri

Perikatan
©eMKAy

SEJARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA
9

Perjuangan kebangsaan

• Sepanjang penjajahan, orang Melayu sentiasa bangkit menentang • Selain perjuangan berdarah yang bermula sejak penjajahan Portugis di Melaka, Belanda, Inggeris & Jepun, perjuangan juga digerakkan melalui semangat kebangsaan.

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION

Pertubuhan

• Menjelang abad ke 20, muncul pertubuhan-pertubuhan seperti Kesatuan Melayu Singapura, Kesatuan Melayu Perak, Kesatuan Melayu Muda dll yang menjadi medium menentang penjajah.

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

• Media massa seperti akhbar & majalah juga berperanan sebagai medium penyebaran semangat perjuangan seperti Utusan Melayu, Majlis, Al-Imam, Saudara dan Warta Media Massa Sarawak.

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
• Muncul tokoh-tokoh intelektual Melayu seperti Rahim Kajai, Ibrahim Yaakob, Pak Sako dll menyedarkan orang Melayu supaya bangun menuntut kemerdekaan.

Tokoh

PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

PENUBUHAN MALAYAN UNION
10

Selepas Jepun menyerah kalah dan British datang semula ke Tanah Melayu, Parlimen British telah meluluskan Malayan Union pada 10 Oktober 1945

Sir Harold Mac Michael dilantik sebagai wakil British untuk mendapatkan tandatangan raja-raja Melayu.

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Sebab Penubuhan Malayan Union:

• Untuk menyatukan negeri-negeri dan meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran. • British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang Melayu berkerjasama dengan Jepun sebelum ini dan pengenalan Malayan Union dapat melemahkan kuasa orang Melayu terutamanya Raja-raja Melayu. • Menjadi asas kepada British untuk masyarakat tempatan memerintah negara sendiri.

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

CIRI-CIRI MALAYAN UNION
11

Semua negeri Melayu kecuali Singapura disatukan di bawah pemerintahan Gabenor British. Gabenor ini pula dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan.

Singapura dijadikan tanah jajahan berasingan di bawah seorang Gabenor British.

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

CIRI – CIRI MALAYAN UNION
KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI

Kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan.

Hak kerakyatan yang sama bagi semua orang tanpa mengira bangsa dan keturunan.

PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

SEBAB PENENTANGAN MALAYAN UNION
12

Kuasa Raja-Raja Melayu dilenyapkan dalam urusan pentadbiran negeri.

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Singapura dipisahkan dari Malayan Union dan ia kekal sebagai tanah jajahan Inggeris.

Hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip Jus Soli. Hak sama rata kepada semua warganegara tanpa mengira bangsa iaitu penduduk peribumi tidak memiliki apa-apa keistimewaan. Cara Sir Harold Mc Michael mendapatkan tandatangan raja-raja Melayu yang menggunakan cara paksaan dan ugutan.

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

PENENTANGAN MALAYAN UNION
13

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
Malayan Union mendapat tentangan hebat dari orang Melayu. Tapi Malayan Union tetap diisytiharkan pada 1 April 1946 dan Sir Edward Gent sebagai gabenor pertama.
Orang Melayu memulaukan majlis pengisytiharan itu, akhirnya British mengalah dan menggantikan Malayan Union kepada Persekutuan Tanah Melayu.

British sedar tanpa sokongan orang Melayu Malayan Union akan gagal.

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

KONTRAK SOSIAL 1948 & PENUBUHAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
14

Penubuhan Jawatankuasa Kerja pada Julai 1946 Penubuhan Jawatankuasa Perundingan pada Disember 1947

• Terdiri daripada 4 wakil raja-raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British • Bertanggung jawab merangka sebuah perlembagaan baru yang boleh diterima oleh orang Melayu

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

• Terdiri daripada orang Eropah, Cina dan India • Bertujuan untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

UNSUR TRADISI

Persekutuan Tanah Melayu akhirnya diisytiharkan pada 1 Februari 1948.

• Perjanjian yang mempunyai beberapa ciri penting ke arah pemerintahan sendiri • Membawa kepada penubuhan CLC

PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

KONTRAK SOSIAL 1948
15

KONTRAK SOSIAL 1948
Satu persetujuan yang dicapai di antara Melayu, Cina dan India semasa mewujudkan Persekutuan Tanah Melayu 1948 di bawah naungan Inggeris. Ia berkait rapat dengan bantahan Melayu terhadap elemen-elemen yang termaktub dalam Perlembagaan Kesatuan Malaya (Malayan Union) 1946.

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

PERKARA DALAM KONTRAK SOSIAL 1948
16

MELAYU • ISLAM • Islam ialah agama Persekutuan • RAJA-RAJA MELAYU • Kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu tidak boleh dipersoalkan • KEISTIMEWAAN MELAYU • Hak istimewa Melayu bagi mengutuhkan dominasi Melayu di Persekutuan Tanah Melayu • BAHASA MELAYU • Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan
BUKAN MELAYU • HAK KEWARGANEGARAAN • Hak kerakyatan berdasarkan prinsip jus soli

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

PERKARA DALAM KONTRAK SOSIAL 1948
17

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
Peruntukanperuntukan dalam Kontrak Sosial 1948 menjamin peranan dan ketuanan Melayu dalam proses politik negara. Ia mengambil kira kedudukan bukan Melayu iaitu Cina dan India dalam negara yang bakal merdeka dari Inggeris. Kontrak Sosial 1948 menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948

Merupakan hasil proses tawar menawar antara Melayu dan bukan Melayu

PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

CIRI – CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948
18

Negeri
• 9 negeri termasuk Pulau Pinang dan Melaka. • Singapura kekal Tanah jajahan yang berasingan

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Sultan
• Sultan diberi semula kuasa memerintah tetapi dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO) dan Majlis Undangan Negeri

Kewarganegaraan
• Syarat kewarganegaraan diketatkan iaitu: •Seseorang pemohon mestilah: • Lahir di Tanah Melayu dan telah bermastautin 8 tahun dari 12 tahun sebelum permohonan ‘atau’ • Menetap dan bermastautin di Tanah Melayu tidak kurang 15 tahun dari 20 tahun sebelum permohonan. •Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan Bahasa Melayu yang baik

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

Bumiputera
• Orang Melayu diberi hak keistimewaan sebagai kaum bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam Kerajaan Persekutuan dan Negeri

©eMKAy

CIRI – CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948
19

Pentadbiran
• Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan diketuai Pesuruhjaya Tinggi British • Dibantu Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Majlis Mesyuarat Kerja
• Sistem ahli bertaraf menteri • Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan dianggotai 3 ahli ex-officio, 4 anggota rasmi serta 5-7 ahli tidak rasmi yang dilantik Pesuruhjaya Tinggi

Majlis Perundangan
• Sistem parlimen • Majlis Perundangan Persekutuan dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi, mempunyai 3 ahli ex-officio, 9 orang Yang Dipertua Majlis-Majlis Mesyuarat Negeri, 2 wakil Majlis Tempatan Melaka dan Pulau Pinang, 10 ahli rasmi serta 50 ahli tidak rasmi (kesemua dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi)

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

MAJLIS MESYUARAT KERJA PERSEKUTUAN
20

Sebagai proses ke arah berkerajaan sendiri.

1951- Sistem Ahli diperkenalkan.

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

MAJLIS MESYUARAT KERJA PERSEKUTUAN
British melantik beberapa warganegara Persekutuan Tanah Melayu menjadi ahli dalam Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan yang diberi taraf seperti menteri. Tujuannya untuk memberi peluang dan latihan kepada pemimpin tempatan bagi mendapatkan pengalaman memerintah secara demokrasi.

Ahli Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan (Sistem Ahli)

Dato’ Onn Jaafar E.E.C Thuraisingham Tunku Yaacob Lee Ting Keng

Dato’ Mahmud Mat J.D Mead J.D Hodgkinson O.A Spencer

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

PILIHANRAYA
21

1951

• Pilihanraya 1 • 1 Disember 1951, untuk pilih wakil-wakil dalam Majlis Perbandaran Pulau Pinang • UMNO & MCA bergabung membentuk PERIKATAN • Menang kesemua sembilan kerusi yang dipertandingkan.

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

1952

• Pilihanraya 2 • Februari 1952, pemilihan untuk Majlis Perbandaran Kuala Lumpur • 12 kerusi dipertandingkan • Perikatan menang 9 kerusi, selebihnya oleh IMP dan calon bebas.

1953

• Perikatan cadangkan kepada British supaya diadakan pilihanraya untuk seluruh Tanah Melayu.

UNSUR TRADISI
• Pilihan Raya Umum Pertama (52 kerusi): • 8 parti bertanding • Perikatan menang 51 • PAS menang 1 (di Kerian, Perak)

1955

PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

KERJASAMA POLITIK
22

• Sebelum pilihanraya, MCA & MIC bukanlah parti politik tapi lebih bermotifkan menjaga kebajikan & kepentingan kaum masing-masing.

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

• Pelawaan orang Melayu menggambarkan sifat keterbukaan mereka & sedia berkorban, rela kongsi kuasa & toleransi demi perpaduan.

• Melalui pilihanraya umum pertama (1955), pengorbanan & kompromi UMNO cukup besar. • Perikatan yang didominasikan oleh UMNO sepatutnya boleh membentuk kerajaan tanpa perlu bergabung dengan MCA & MIC namun hal ini tidak dilakukan.

• Inggeris mensyaratkan bahawa kemerdekaan akan hanya diberikan sekiranya rakyat negara ini bersatu padu & bekerjasama.

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

• Kemenangan PERIKATAN menjadi bukti kepada Inggeris bahawa orang Melayu & bukan Melayu boleh bekerjasama.

©eMKAy

ROMBONGAN LONDON
23

Januari 1956 : Rombongan 8 wakil ke London

•4 wakil Raja Melayu & 4 wakil Perikatan •Diketuai Tunku Abdul Rahman. •Rombongan bertujuan berunding dengan Pegawai British sebagai usaha menuntut kemerdekaan
WAKIL RAJA-RAJA MELAYU WAKIL PERIKATAN

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

•KETUA: Datuk Panglima Bukit Gantang (MB Perak) •En.Abdul Aziz Hj Abdul Majid (MB Selangor) •Datuk Mohammad Seth Mohammad Said (MB Johor) •Datuk Nik Ahmad Kamil Hj Mahmood (bekas MB Kelantan) •SETIAUSAHA: En. Abdul Kadir Shamsuddin

•KETUA: Tunku Abdul Rahman Putra AlHaj (Ketua Menteri & Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri) •Datuk Abdul Razak Hussain (Menteri Pelajaran) •Kol.H.S.Lee (Menteri Pengangkutan) •Dr.Ismail Datuk Abdul Rahman (Menteri Hasil Bumi) •SETIAUSAHA: T.H.Tan

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

PERJANJIAN LONDON
24

Perjanjian London ditandatangani pada 8 Februari 1956 dan hasilnya persetujuan:

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION

• British berikan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. • Tanah Melayu berada dalam lingkungan Komanwel & menjalankan pemerintahan secara demokrasi. • British mendapat hak menempatkan tenteranya di Tanah Melayu. • Sebuah badan bebas ditubuhkan bagi menggubal Perlembagaan Tanah Melayu iaitu Suruhanjaya Reid. • Jawatan Setiausaha Kewangan & Pengarah Gerakan akan diganti dengan Menteri Kewangan & Menteri Pertahanan yang dipegang oleh rakyat tempatan.

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

SURUHANJAYA REID
25

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah digubal oleh Suruhanjaya Reid yang ditubuhkan 1956.

PERLEMBAGAAN
Keahliannya dari pakar perlembagaan negara Komanwel:
• Lord William Reid (British) • Sir Ivor Jennings (British) • Sir William Mckell (Australia) • B.Malik (India) • Hakim Abdul Hamid (Pakistan)

MALAYAN UNION
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Suruhanjaya ini ditugas merangka perlembagaan baharu untuk Persekutuan Tanah Melayu berpandukan syarat berikut:
• Membentuk negara persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat • Mengekalkan hak dan kedudukan raja-raja Melayu sebagai pemerintah berpelembagaan. • Memelihara kedudukan istimewa orang Melayu serta hak sah kaum lain • Mewujudkan sistem kewarganegaraan yang seragam • Menubuh sebuh negara berasaskan prinsip demokrasi

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

Suruhanjaya ini telah mengadakan tinjauan dan pertemuan untuk meminta cadangan dan pandangan parti-parti politik, orang ramai, individu-individu dan Raja-raja Melayu. Jadi, Perlembagaan Malaysia sekarang telah mendapat persetujuan dan pandangan semua rakyat. Inilah yang dikatakan KONTRAK SOSIAL.

©eMKAy

KONTRAK SOSIAL & PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
26

KONTRAK SOSIAL DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Iaitu semua kaum Melayu dan bukan Melayu bersetuju atas beberapa perkara yang sangat penting kepada kestabilan negara •Melalui Kontrak Sosial, orang bukan Melayu diberikan hak kewarganegaraan yang longgar berasaskan prinsip Jus Soli •(pengecualian tentang perlunya mengetahui bahasa Melayu bagi bukan Melayu) •Orang Melayu pula diperuntukkan dalam perlembagaan mengenai agama Islam, Bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu serta kedudukan Rajaraja Melayu •Perlembagaan Malaya ini diisytiharkan pada 31 Ogos 1957 •Diperbaharui apabila Singapura, Sabah & Sarawak bergabung membentuk Malaysia pada 16 September 1963

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

UNSUR TRADISI & PERLEMBAGAAAN
27

Unsur-unsur tradisi ini meliputi: Merupakan kontrak sosial yang telah disepakati semasa menggubal undangundang. 1. Bahasa 2. Agama 3. Kedudukan istimewa orang Melayu & Bumiputera Sabah Sarawak 4. Pemerintahan Beraja

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Unsur-unsur tradisi adalah faktor penting untuk mewujudkan identiti Malaysia & memupuk persefahaman ke arah perpaduan.

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
-Ia berperanan menstabilkan sistem politik negara -Dilindungi di bawah Akta Hasutan. -Dianggap sebagai isu sensitif -Dilarang dijadikan isu perbincangan awam

PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

ISU HUBUNGAN ETNIK DALAM PERLEMBAGAAN
28

PERKARA 3

• Islam adalah agama Persekutuan • Mempunyai fasal imbangan berkaitan dengan kebebasan beragama • Kesamarataan & hak sama rata • Pengecualian peruntukan ini dalam soal agama, kedudukan istimewa orang Melayu dan seumpamanya. • Batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan Raja-raja, Islam, orang Melayu, kewarganegaraan & seumpamanya. • Kebebasan beragama; kebebasan mengamalkan ajaran agama lain dalam mana-mana bahagian Persekutuan serta beberapa peruntukan pencegahan yang berkaitan. • Peruntukan mengenai kewarganegaraan yang boleh diperoleh melalui beberapa cara serta peruntukan berkaitan perlucutan kewarganegaraan. • Kuasa Majlis Raja-raja menghalang parlimen membuat undang-undang yang menyentuh kedudukan Raja-raja Melayu, orang Melayu, Islam & bahasa Melayu.

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

PERKARA 8

PERKARA 10(4)

PERKARA 11

KEMERDEKAAN

PERKARA 14

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

PERKARA 38

©eMKAy

ISU HUBUNGAN ETNIK DALAM PERLEMBAGAAN
29

PERKARA 89

• Peruntukan berkaitan Tanah Rezab Melayu • Melindungi tanah rezab orang Melayu daripada diambil alih atau dijual kepada bukan Melayu

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

PERKARA 121(1)(a)

• Kedudukan Mahkamah Syariah. • Mahkamah bidang kuasa sivil tidak boleh mempunyai bidang kuasa dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah

PERKARA 150 (6)(a)

• Kedudukan agama Islam, adat istiadat Melayu dan bumiputera Sabah Sarawak, kewarganegaraan; • Meskipun dalam keadaan darurat.

KEMERDEKAAN

• Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan PERKARA 152 • Tanpa menafikan hak-hak bangsa lain menggunakan bahasa mereka. • Kedudukan istimewa orang-orang Melayu • Tanpa menafikan kedudukan yang sah bagi kaum lain.

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

PERKARA 153

©eMKAy

PERKARA 3
30

PERKARA 3 • Agama Islam adalah agama persekutuan

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
IMPLIKASI

Pihak kerajaan (persekutuan atau negeri) mempunyai kebebasan, kuasa dan keistimewaan untuk :

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Menubuhkan, menyelenggara, membantu penubuhan institusi Islam Melaksanakan ajaran Islam Mengeluarkan perbelanjaan yang diperlukan utk tujuan itu.

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

RASIONAL PERKARA 3
31

Walaupun Islam adalah agama persekutuan tetapi kebebasan beragama dijamin dalam perlembagaan.

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Islam telah diterima sebagai agama persekutuan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah ke zaman penjajahan Inggeris.

Penggunaan undang-undang Islam telah diiktiraf di negeri-negeri Melayu sebelum penjajahan Inggeris.

KEMERDEKAAN

Semasa penjajahan Inggeris, kedudukan agama Islam langsung tidak diganggu dan Inggeris menyerahkan urusan agama Islam kepada raja-raja Melayu.

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

Sesuai dengan takrif Melayu; Perkara 160 mendefinisikan Melayu sebagai seorang yang beragama Islam, lazimnya bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu.

©eMKAy

FASAL IMBANGAN PERKARA 3
32

FASAL IMBANGAN : Perkara 11(1)
Menyatakan agama lain boleh diamalkan dengan aman & damai di mana-mana bahagian persekutuan
Kebebasan beragama Peruntukan undang-undang pencegahan

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Dijamin dalam perlembagaan terhadap semua agama Setiap orang berhak untuk menganut & mengamalkannya tertakluk kepada Perkara 11(4)

Perkara 11(4) menyatakan undang-undang negeri dan wilayah boleh menyekat atau mengawal pengembangan agama-agama lain kepada penganut Islam

KEMERDEKAAN
Dalam Perkara 11(3) menyatakan tiap-tiap kumpulan agama berhak: • Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri • Menubuh dan menyelenggara institusi bagi maksud agama atau khairat • Memperolehi dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbirnya mengikut undang-undang

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

PERKARA 152
33

PERKARA 152
• Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu (yang mengikut implikasi yang diperlukan mestilah digunakan untuk maksud-maksud rasmi)

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

IMPLIKASI
Tiada sesiapa pun dilarang atau ditahan daripada menggunakan (selain dari maksud rasmi) atau mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain. Kerajaan berhak mengekalkan penggunaan dan pembelajaran bahasa lain dalam persekutuan.

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

RASIONAL PERKARA 152
34

Perlunya bahasa kebangsaan bagi menyatupadukan rakyat pelbagai kaum

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION

Bahasa Melayu telah menjadi lingua franca di Nusantara sejak berabad lamanya

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Bahasa Melayu lebih mudah dipelajari dan bersifat lebih tekal dari segi istilah dan sebutan
Bahasa Melayu telah digunakan secara meluas sebelum Perang Dunia bagi tujuan rasmi.

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

PERKARA 153
35

PERKARA 153 • Menyentuh tentang kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah Sarawak
PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION

IMPLIKASI
YDPA dikehendaki melaksanakan dasar bagi melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum bumiputera Sabah dan Sarawak dari segi jawatan dalam perkhidmatan awam, biasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain yang diberikan Tanggungjawab ini perlu dilaksanakan berhati-hati untuk memastikan tiada sesiapa merakan kehilangan sebarang jawatan awam, penarikan biasiswa, keistimewaan atau pelucutan dan penamatan permit yang dinikmati mereka selama ini akibat dari pelaksanaan dasar tersebut.

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

Walaubagaimanapun, perkara ini juga melindungi kaum-kaum lain iaitu adalah menjadi tanggungjawab Yang DiPertuan Agong untuk melindungi hak-hak mereka yang sah melalui peruntukan lain

©eMKAy

RASIONAL PERKARA 153
36

Orang Melayu terima prinsip Jus Soli dan bukan Melayu perlu menerima hakikat hak keistimewaan orang Melayu

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Semasa zaman penjajah dan di awal kemerdekaan, terlalu sedikit orang Melayu yang bekerja dengan kerajaan
Orang Melayu hanya jadi pemerhati kepada kepesatan ekonomi di Tanah Melayu/Malaysia Majoriti orang Melayu adalah miskin terutama di luar bandar, sukar mendapat peluang pendidikan Orang Melayu masih kurang menceburi perniagaan dan perlu dibantu dan dibimbing

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

PERLEMBAGAAN ISLAM
37

PIAGAM MADINAH

PERLEMBAGAAN
• Perlembagaan bertulis pertama di dunia • Baginda mewujudkan sebuah piagam untuk dijadikan panduan untuk membentukkan sebuah negara Islam yang berdaulat. • Piagam Madinah bukan sahaja membentukkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin tetapi juga perpaduan antara orang Islam dengan orang bukan Islam terutamanya orang Yahudi.

MALAYAN UNION
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Mengandungi 47 fasal yang merangkumi 2 bahagian:
• Bahagian pertama • 23 fasal yang menyentuh hubungan dan tanggungjawab orang Islam sesama Islam (Muhajirin & Ansar). • Bahagian kedua • 24 fasal membabitkan kaum Yahudi dan tanggungjawab mereka terhadap negara Islam Madinah

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI PERLEMBAGAAN PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy

INPUT UTAMA SAHIFAH MADINAH
38

Sumber Utama Masyarakat

Wahyu Allah merupakan sumber utama undang-undang negara •Masyarakat berbilang agama dan keturunan di Madinah dianggap sebuah masyarakat yang mempunyai kewajipan dan tanggungjawab yang sama terhadap negara Islam Madinah. •Setiap anggota sahifah mestilah menjalinkan hubungan yang erat tanpa mengira agama dan keturunan. Nabi Muhammad s.a.w. adalah pemimpin masyarakat dan ketua negara •Kaum Yahudi diberikan kebebasan mengamalkan ibadat mengikut agama mereka selama mereka mematuhi undang-undang Islam dan peraturan yang diterima umum. •Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman damai dan bebas menjalankan aktiviti masing-masing. Fungsi sahifah ialah menegakkan keadilan dan membanteras kezaliman

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Kepimpinan Hak Beragama

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI PERLEMBAGAAN PERLEMBAGAAN ISLAM

Fungsi Sahifah

Keselamatan

Memberi jaminan keselamatan terhadap orang bukan Islam yang menganggotai dan mematuhi peraturan sahifah.

©eMKAy

PENGUKUHAN
39

Bincangkan TIGA (3) impak perkongsian kuasa dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran negara masa ini Bincangkan TIGA (3) fasal Piagam Madinah yang berkaitan dengan kontrak sosial. Buktikan TIGA (3) aspek keadilan yang dikanun dalam Piagam Madinah kepada masyarakat bukan Islam. Jelaskan TIGA (3) elemen persamaan antara Perlembagaan Malaysia dengan Piagam Madinah dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Jelaskan TIGA (3) faktor penyumbang kepada pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Huraikan EMPAT (4) rasional peruntukan unsur tradisi dalam Perlembagaan Persekutuan.

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

Bincangkan TIGA (3) cabaran pelaksanaan terhadap beberapa peruntukan Perlembagaan Persekutuan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.

Huraikan EMPAT (4) unsur tradisi dan rasional ia dikanunkan dalam Perlembagaan Persekutuan.

©eMKAy

PENGUKUHAN
40

Bincangkan TIGA (3) hak keistimewaan orang Melayu sebagaimana yang

terdapat dalam Perkara 153. Buktikan TIGA (3) bentuk kerjasama antara pelbagai etnik di Malaysia menjelang kemerdekaan. Huraikan TIGA (3) rasional peruntukan Islam sebagai agama Persekutuan. Jelaskan TIGA (3) hak berhubung dengan hal ehwal keagamaan berdasarkan peruntukan Perkara 11 dalam Perlembagaan Persekutuan. Bincangkan EMPAT (4) cabaran yang boleh menjejaskan perlaksanaan Islam sebagai agama Persekutuan. Huraikan EMPAT (4) asas Piagam Madinah dalam mengekalkan keharmonian hubungan etnik yang boleh diaplikasikan di Malaysia. Bincangkan TIGA (3) peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan kedudukan agama Islam sebagai agama Persekutuan. Analisakan TIGA (3) cabaran semasa dalam memelihara kedaulatan Islam di Malaysia.

PERLEMBAGAAN
MALAYAN UNION
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
PERLEMBAGAAN ISLAM

©eMKAy