P. 1
objektif_pengajaran

objektif_pengajaran

|Views: 650|Likes:
Published by xplode_scyline

More info:

Published by: xplode_scyline on Aug 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2

TAJUK 2

OBJEKTIF PENGAJARAN

PENGENALAN
Peranan utama sekolah adalah memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran pula membantu pelajar mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil yang ingin dicapai itu termasuklah dari aspek intelek, emosi, rohani dan jasmani. Bagi memastikan hasil pembelajaran tercapai, seseorang guru haruslah melaksanakan penilaian seperti yang dijelaskan dalam Tajuk 1. Penilaian adalah amat penting untuk membantu pengajaran dan pembelajaran, malah ia dapat memberi manfaat dari segi penyediaan objektif pengajaran. Perubahan tingkah laku pelajar yang ingin dicapai, disebut sebagai “objektif pengajaran”. Perubahan ini boleh dicapai melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara tersusun dan rapi. Seterusnya, kemajuan/perubahan pelajar perlu dinilai dari masa ke masa. Penilaian berterusan ini akan menentukan tahap keberkesanan pengajaran guru dan juga pembelajaran pelajar. Ini jelas menunjukkan wujudnya hubungan antara objektif pengajaran, pengajaran, pengukuran dan penilaian.

OBJEKTIF
Pada akhir tajuk ini, anda seharusnya dapat: 1. Menjelaskan maksud objektif pengajaran; 2. Membezakan empat domain-domain kognitif, afektif, psikomotor dan sosial; 3. Membicarakan objektif-objektif domain kognitif, afektif, psikomotor dan sosial; dan; 4. Merumuskan objektif pengajaran dengan pengukuran dan penilaian.

PETA MINDA

OBJEKTIF PENGAJARAN

Objektif Kognitif

Objektif Afektif

Objektif Psikomotor

20

OUM

TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN

2.1

OBJEKTIF PENGAJARAN

Setiap jurulatih pasukan badminton negara mempunyai rangka latihan dan carta perkembangan pelatih di bawah kendalian masing-masing. Setiap latihan mempunyai objektif pengajaran yang ingin dicapai dan sasaran yang telah ditetapkan oleh persatuan terbabit. Pada pandangan anda, adakah objektif pengajaran ini merupakan suatu kemestian dikalangan pendidik? Tugas para pendidik ialah menggubal kurikulum supaya matlamat sesuatu program pendidikan itu sesuai dengan keperluan sesebuah negara, masyarakat dan ahlinya. Guru pula, sebagai pelaksana, perlu menentukan objektif pengajaran dan berusaha supaya objektif ini mampu dicapai oleh pelajar-pelajarnya. Contoh objektif pengajaran ialah seperti berikut: • • • • • Pelajar dapat menyatakan sebab-sebab berlakunya Perang Dunia Pertama. Pelajar dapat menjelaskan cara merumuskan karangan. Pelajar dapat menyebut bunyi vokal dan konsonan. Pelajar dapat melukis peta Malaysia. Pelajar dapat menyenaraikan lima haiwan berdarah panas.

Rajah 2.1 menunjukkan hubungan antara sukatan pelajaran dengan objektif pengajaran, pengalaman pendidikan dan prosedur penilaian. Hubungan ini jelas menunjukkan sukatan pelajaran mengawal semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang meliputi penentuan objektif pengajaran, pengalaman pendidikan di dalam dan di luar bilik darjah serta penilaian hasil pengajaran dan pembelajaran. Guru, yang berhadapan dengan dan memahami pelajar-pelajarnya, berupaya menentukan objektif pengajaran yang sesuai untuk mereka berasaskan sukatan pelajaran yang ditetapkan. Seterusnya, selepas objektif pengajaran ditentukan, guru perlu menentukan pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai untuk pelajar-pelajarnya mencapai objektif tersebut. Akhirnya, berasaskan objektif pengajaran dan pengalaman pendidikan, guru perlu merancang dan melaksanakan prosedur penilaian terhadap hasil pengajaran dan pembelajaran. Hasil daripada penilaian yang dijalankan akan memberi maklum balas kepada guru tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (pengalaman pendidikan), tahap kebolehcapaian objektif pengajaran bagi setiap pelajar dan juga kewajaran sukatan pelajaran. Ini dapat dilihat dalam Rajah 2.1 di bawah:

OUM

21

Misalnya. Justeru. Dari tujuan tersebut. Sebahagian pendidik pula berpendapat objektif pengajaran tidak seharusnya dinyatakan dalam bentuk tingkah laku pelajar.1: Perkaitan antara sukatan pelajaran dengan pengajaran Para pendidik kini lebih berminat menggunakan “objektif pembelajaran” daripada “objektif pengajaran”. pengalaman pendidikan bermaksud mengadakan satu siri persekitaran yang membolehkan pelajar mempelajari tingkah laku baru.OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 Rajah 2. Sebahagian pendidik mendapati objektif pengajaran dalam bentuk tujuan pengajaran adalah kurang jelas. kita boleh terima objektif pengajaran sebagai hasil pembelajaran maksimum bagi sesuatu kelas. Objektif pengajaran dan objektif pembelajaran pada asasnya adalah sama. sementara objektif pembelajaran adalah hasil pembelajaran bagi seseorang pelajar atau kumpulan pelajar dalam kelas yang sama keupayaan. Dengan itu. adakah membaca peta bermaksud pelajar dapat menyenarai dan menjelaskan semua simbol atau dapat menjelaskan maksud yang terkandung dalam peta. sekiranya semua pelajar dalam kelas mempunyai keupayaan yang sama. Mengikut Krathwohl (1971). Sekiranya terdapat kelemahan dalam sesebuah objektif pengajaran tersebut. terutama semasa mengukur hasil pembelajaran. Sekiranya kita ingin membezakan antara dua objektif ini. menguasai kemahiran dan mengubah sikap berkaitan dengan perkara yang dipelajari. Selain itu. apakah langkah-langkah yang mampu anda jangkakan boleh berlaku dan bagaimanakah anda mengatasinya? 22 OUM . memperbaiki atau menghapuskan tingkah laku semasa dan melatih tingkah laku ini sehingga ke peringkat pelajar itu dapat mempamerkan tingkah laku yang diingini pada satu tahap yang memuaskan dalam keadaan tertentu. tujuan pengajaran “Pelajar dapat membaca peta” didapati tidak jelas. guru dan pelajar dapat mendalami pengetahuan. penyataan objektif pengajaran amatlah penting kepada guru dan pelajar agar pengajaran dan pembelajaran sentiasa mengarah kepada pencapaian objektif ini. terdapat dua pemikiran berkait dengan persoalan sama ada objektif pengajaran perlu dinyatakan dalam bentuk tujuan pengajaran atau dalam bentuk tingkah laku pelajar. Mereka percaya objektif pengajaran hanya perlu dinyatakan dalam betuk tujuan pengajaran. Penyataan objektif pengajaran merupakan pemerihalan tentang tingkah laku pelajar yang diingini. maka objektif pengajaran adalah sama dengan objektif pembelajaran.

sebagai pelengkap. Domain Afektif dan Domain Psikomotor. pembentukan objektif pengajaran bergantung kepada tiga (3) domain domain objektif pengajaran. anda sudah pasti melalui tahap-tahap tertentu untuk menguasai sesuatu ilmu baru yang sedang dipelajari. Bagaimanapun. Domain Afektif melibatkan perkembangan sikap dan nilai pelajar.TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN Antara manfaat objektif pengajaran ialah menyedarkan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan bahawa segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan itu tidak dilakukan secara sambil lewa atau sewenang-wenangnya. Domain Psikomotor melibatkan perkembangan kemahiran fizikal pelajar. adakah proses ini berlaku kepada semua pelajar? OUM 23 . iaitu Domain Sosial seperti dalam Rajah 2. Pada pandangan anda. Proses penguasaan ini melibatkan perkembangan pengusaaan dan kemahiran. tujuan dan matlamat tertentu. Sebaliknya. Rajah 2.2: Domain objektif pengajaran Secara ringkas. 2. iaitu Domain Kognitif.2 OBJEKTIF DOMAIN KOGNITIF Sebagai seorang pelajar. modul ini menambahkan lagi satu domain. Domain Sosial melibatkan perkembangan perhubungan sosial pelajar. Objektif pengajaran menggariskan dengan jelas arah pengajaran dan memberi panduan kepada penggubal soalan peperiksaan dari segi bentuk dan kandungannya.2 berikut. segala aktiviti ini mempunyai tujuan yang jelas untuk mencapai objektif. domain-domain ini melibatkan perkara-perkara berikut: • • • • Domain Kognitif melibatkan perkembangan pemikiran pelajar. Lazimnya.

yang bermula dengan tahap yang mudah dicapai kepada tahap yang sukar dicapai seperti Rajah 2. Rajah 2. idea. diikuti peringkat selanjutnya yang lebih susah.3: Taksonomi objektif Domain kognitif Bloom Idea pengelasan mengikut kategori tersebut dicadangkan dalam mesyuarat jawatankuasa pemeriksa kolej semasa menghadiri Konvensyen Persatuan Psikologi Amerika di Boston pada tahun 1948 (Bloom et al. prinsip. iaitu cara berfikir. iaitu mengingat adalah pra syarat untuk menguasai pemikiran yang lebih tinggi. Aspek tingkah laku yang diutamakan pada peringkat ini ialah dari segi daya ingatan.3 berikut. merasa dan bertindak.. Perkembangan pemikiran pelajar berlaku dengan pesat sewaktu mereka bersekolah sejajar dengan pertumbuhan dan perkembangan fizikal mereka. maka penyusunan objektif mengikut keupayaan dari mudah kepada yang lebih susah. 1. 1986). pendapat. Taksonomi Objektif Domain Kognitif Bloom membahagikan domain kognitif ini kepada enam (6) peringkat. 1989). Keupayaan pada semua aras yang lebih tinggi memerlukan keupayaan mengingat. Berdasarkan tingkah laku yang ditunjukkan pelajar. Pengetahuan Cuba anda fikirkan bagaimanakah manusia memperoleh pengetahuan. Pemeringkatan pengetahuan ini pula boleh dibahagikan kepada beberapa tahap seperti berikut: 24 OUM . Aspek kognitif menjadi fokus utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. membolehkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dirancang dan dijalankan dengan lebih sistematik dan berkesan. yang bermaksud keupayaan mengingat fakta.OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 Perkembangan pemikiran adalah suatu proses yang mengambil masa yang lama. Peringkat yang lebih rendah akan dicapai terlebih dahulu. prosedur dan peristiwa yang berlaku (Abu Bakar Nordin. Adakah sesuatu pengetahuan tersebut secara semulajadi diketahui oleh manusia atau ia merupakan sesuatu yang perlu dipelajari? Objektif pertama Domain Kognitif ialah Pengetahuan (Knowledge).

misalnya. beri definisi. Selain istilah. penjenisan. Soalan tidak memerlukan pelajar mengubah pengetahuan dalam bentuk baru. Amalan ini memberi gambaran kepada pelajar bahawa fungsi pendidikan ialah semata-mata tertumpu kepada aspek pengingatan fakta sahaja. Soalan memerlukan pelajar menggunakan proses mental untuk mengingat pengetahuan yang diminta. Seterusnya. dijemur berjemur terjemur menjemur OUM 25 . Contohnya. seperti “fotosistesis”. peristiwa penting pada tahun 1511 dalam sejarah Melaka dan tahun 1957 di Negara kita. soalan pada peringkat pengetahuan perlu mempunyai aras ketepatan yang sama seperti yang diberikan semasa pengajaran. Keadaan ini sebenarnya tidak menggalakkan pelajar berfikir dengan mendalam. Pengetahuan yang diminta hendaklah sama dengan dengan pengajaran guru. pemeringkatan. Jawapan dapat ditentukan dengan mudah sama ada betul atau salah.TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN (a) Pengetahuan tentang sesuatu perkara yang khusus. iii. yang tidak disentuh dalam pengajaran. soalan jenis ini penting kepada pelajar untuk membuat pertalian. bila. Prinsip umum bagi sesuatu soalan ialah soalan itu dibina berasaskan apa yang diajar kepada pelajar. maka soalan juga harus berkait dengan pengetahuan yang disentuh sahaja. yang meliputi pengetahuan tentang proses. Pengetahuan tentang perkara yang bersifat sejagat dan abstrak dalam sesuatu bidang. jika guru hanya mengajar pada peringkat pengetahuan sahaja. peristiwa atau punca maklumat. C. Justeru. Guru juga tidak wajar membina soalan berasaskan pengetahuan yang baru. aliran. iv. simbol tertentu dalam matematik. berkait dengan istilah yang berbentuk perkataan atau simbol. Perkataan yang biasa digunakan ialah seperti siapa. v. guru seringkali membina soalan pada peringkat pengetahuan sahaja. Walaupun begitu. Misalnya. atau istilah tertentu dalam mata pelajaran sains. A. B. adalah pada peringkat ini. seperti mengetahui prinsip dan generalisasi dan mengetahui teori dan struktur. Ciri-ciri soalan berasaskan pengetahuan ialah: i. di mana. lazimnya. teknik atau prosedur tertentu dalam menyelesaikan masalah. D. pengetahuan tentang perkaitan antara fakta tertentu seperti tokoh. Contoh soalan peringkat Pengetahuan ialah: Pelancong Barat lebih suka………………………di bawah matahari. (b) (c) Dalam konteks pembinaan soalan ujian. Pengetahuan tentang cara mengendalikan sesuatu. ii. apa. seperti “>”.

Pelajar boleh menjelaskan kefahaman mereka dalam bentuk tulisan. mengubah bentuk komunikasi yang panjang kepada bentuk komunikasi yang lebih pendek/ringkas dengan makna yang sama. Pemahaman juga boleh dibahagikan kepada aspek-aspek berikut: Jadual 2. iv. ii. Menafsir idea/mesej yang disampaikan dalam bentuk tersurat atau tersirat. lisan atau simbol tertentu. Memerlukan bahan atau alat komunikasi untuk diterjemah. Misalnya. Apakah yang anda lakukan ketika itu? Adakah terdapat beberapa cara terbaik yang anda rasakan boleh membantu untuk memahami keadaan tersebut? Objektif kedua Domain Kognitif ialah Kefahaman (Comprehension). nyatakan. v.OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 2. Pelajar menyatakan kefahaman mereka dalam ayat atau perkataan mereka sendiri. Soalan memerlukan penggunaan proses mental berkait dengan kefahaman. iii. murid dapat menafsir data dalam bentuk carta kepada bentuk tulisan/ huraian. bandingkan. Kefahaman Dalam kehidupan seharian. (b) Menafsir (c) Mengekstrapolasi Ciri-ciri soalan berasaskan kefahaman adalah seperti berikut: i. bezakan. nyatakan dalam perkataan anda sendiri 26 OUM . Pengetahuan/maklumat asas telah diajar/diberi kepada pelajar. Setelah sesuatu idea/mesej itu difahami. kita sering menghadapi keadaan apabila kenyataan-kenyataan yang kita kemukakan telah disalahtafsirkan oleh orang lain. maksudnya disampaikan semula dalam perkataan pelajar itu sendiri. Perkataan yang kerap digunakan dalam soalan ialah seperti huraikan. ditafsir atau diektrapolasikan.1: Aspek Kefahaman (a) Menterjemah Menterjemah bentuk komunikasi asal kepada bentuk baru dengan tidak mengubah makna asal. tafsiran dan ekstrapolasi. Misalnya. yang bermaksud keupayaan pelajar menjelaskan pengetahuan secara yang bermakna. Mengekstrapolasi maklumat iaitu pelajar dapat membuat telahan/ inferens tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan berdasarkan maklumat yang diberi/diterima. misalnya terjemahan.

B. Ke manakah Fahrin pergi? Apakah tujuan Fahrin pergi ke hospital? Siapakah yang pergi ke hospital? Fahrin berada di hospital? Aplikasi Keputusan kerajaan untuk menaiktarafkan sistem pertahanan negara melalui pembelian peralatan tentera yang moden dan terkini.1986). yang bermaksud keupayaan menggunakan konsep. Menyebut semula satu masalah lama untuk menentukan prinsip yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah baru. Menurut Bloom (1971). Aplikasi dalam konteks ini bermaksud menggunakan sesuatu yang abstrak dalam situasi tertentu. Pada peringkat ini. Menentukan had setakat mana prinsip itu boleh digunakan dalam menyelesaikan masalah baru. prinsip. Pengabstrakan ini mungkin dalam bentuk idea. bagaimanakah semua ini menjadi kenyataan? Cuba anda aplikasikan pula dalam sistem pendidikan negara. hukum. Pada pandangan anda.TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN Contoh soalan pada peringkat Kefahaman: Pilih ayat yang paling sesuai sebagai soalan kepada penyataan di bawah: “Fahrin pergi ke hospital kerana melawat datuknya yang sedang sakit. soalan pada aras ini bertujuan menentukan sama ada pelajar dapat memilih pengetahuan yang bersesuaian dan menggunakannya dengan betul dalam menyelesaikan masalah yang baru. D. hukum. teori. kaedah. ii. 3. Dalam konteks pembinaan item ujian. selain dapat menyelesaikan masalah yang diberikan guru dalam bilik darjah. prinsip. Menentukan prinsip yang sesuai dalam menyelesaikan masalah yang baru. murid dapat mengaitkan ciri-ciri fotosintesis dengan kehidupan manusia. malah juga mampu mengaplikasikan peralatan ketenteraan tersebut secara professional dan terlatih.” A. prinsip atau teori yang perlu diingati. hukum. iv. Keupayaan menggunakan ilmu dalam menyelesaikan masalah baru yang berkaitan dengannya menjadi petunjuk sama ada pelajar telah menguasai ilmu dalam mata pelajaran berkenaan. pelajar perlu benar-benar memahami konsep. pelajar dikatakan menguasai peringkat Aplikasi. difaham dan digunakan. memerlukan bukan sahaja tenaga pakar yang mahir dari segi teori. 27 OUM . prosedur dan kaedah am dalam situasi khusus dan situasi am (Abu Bakar Nordin. teori. Pengajaran dan penilaian peringkat aplikasi juga sepatutnya menekankan aplikasi pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. iii. Menentukan kesesuaian sesuatu prinsip untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah baru dengan memberikan alasan. Objektif ketiga Domain Kognitif ialah Aplikasi (Application). C. sekiranya mereka dapat: i. prosedur dan kaedah am untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Misalnya.

” Manakah antara yang berikut membantu mempercepatkan pengeringan pakaian itu? I. Contoh soalan peringkat Aplikasi ialah: “Azah menyidai pakaian yang telah dibasuh di ampaian. Menelah apa yang akan berlaku dalam situasi baru dengan menggunakan prinsip yang dipelajari. selesaikan. 4. menyelesaikan masalah. Panas A. Sejuk Berangin III. iii. pilih. Soalan hendaklah berkaitan dengan masalah dalam situasi baru yang tidak sama dengan masalah yang dibincang dalam bilik darjah. Perkataan yang sering digunakan ialah gunakan. vi. ii. II. vii. Soalan menggunakan proses mental aplikasi. Justeru. Ciri-ciri soalan berasaskan aplikasi ialah: i. II dan IV sahaja D. Kefahaman dan Aplikasi. peringkat Analisis menekankan kepada keupayaan pelajar mengenal pasti unsur-unsur dan struktur yang mengaitkan unsur-unsur tersebut bagi sesuatu dokumen/kes yang diberikan. Menjelaskan fenomena baru dengan menggunakan prinsip yang dipelajari. Soalan melibatkan tiga (3) frasa.1 Sediakan satu jadual yang menunjukkan kata kerja perlakuan yang sesuai untuk objektif Domain Kognitif peringkat Pengetahuan. dalam situasi baru. Analisis Objektif keempat Domain Kognitif ialah Analisis (Analysis). Memberi justifikasi/alasan tentang keputusan/tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah baru dengan menggunakan prinsip yang dipelajari. Mendung IV. 28 OUM . iv. III dan IV sahaja Latihan 2. B. kira. yang bermaksud keupayaan memecahkan sesuatu perkara kepada unsur-unsur kecil dan memperlihatkan pertalian antara unsur-unsur tersebut. buat. iaitu menggunakan prinsip.OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 v. I dan II sahaja I dan III sahaja C.

pandangan. pada peringkat Analisis juga penghakiman turut berlaku. tetapi pada peringkat yang lebih rendah daripada peringkat penilaian. bukti dengan hipotesis. hubungan atau prinsip organisasi.kenapa. frasa dan kenyataan dalam satu set dokumen. akibat dan urutan untuk menentukan corak dan susunan bahan dalam sesuatu dokumen.TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN Selain itu. tidak biasa atau berbeza dengan situasi semasa pengajaran. pendirian. iv. Pelajar dapat menggunakan kriteria yang relevan. ii. bukan mengulang pengetahuan yang dipelajari. ciri-ciri analisis adalah seperti berikut: i. Ciri-ciri soalan berasaskan analisis ialah: i. Analisis hubungan ialah keupayaan pelajar menentukan hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi. Misalnya. dokumen atau bahan yang hendak dianalisis perlu ada pada pelajar. iii. pelajar dikehendaki menentukan perkaitan antara bukti-bukti. Situasi. iaitu: Jadual 2. Perkataan yang kerap digunakan ialah seperti mengapa. (b) Analisis hubungan (c) Analisis prinsip Menurut Bloom (1971). pelajar dapat mengenal pasti pendekatan yang digunakan oleh penyanyi tertentu bagi menarik minat penonton. Pelajar dapat menelah apa yang akan berlaku atau sifat yang tidak dinyatakan dengan jelas. Secara ringkas. apakah faktor. Misalnya. Situasi masalah mestilah baru.2: Jenis-jenis Analisis (a) Analisis unsur Analisis unsur ialah keupayaan pelajar menentukan unsurunsur yang terdapat dalam sesuatu dokumen. buatkan rumusan. sama ada analisis unsur. Analisis prinsip ialah keupayaan pelajar mengenal pasti prinsip organisasi yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu dengan menganalisis tujuan. analisis terbahagi kepada tiga (3) jenis. buktikan. iv. Soalan memerlukan fikiran kritik. Misalnya. OUM 29 . menyusun unsur mengikut sebab. Pelajar dapat mengelaskan perkataan. iii. sikap dan konsepsualisasinya. atau hipotesis dengan kesimpulan. Pelajar dapat mengenal pasti prinsip organisasi dan mencorakkan rangka keseluruhan dokumen. pelajar dikehendaki mencari bukti-bukti dalam sesuatu dokumen untuk menyokong kesimpulan yang diberikan. ii. v. Soalan menggunakan proses mental analisis.

pelajar dapat mengemukakan teori yang dapat digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. iaitu sintesis yang menghasilkan satu himpunan perlakuan. Samad Said.OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 Contoh soalan peringkat Analisis: Penulis sebuah buku tentang penilaian dalam pendidikan menyatakan calon akan memperoleh jawapan yang betul sebanyak 50 peratus dalam ujian benar-palsu dengan cara meneka. Tekaan calon dibantu oleh penentu khusus. Pada pandangan anda. Tekaan calon dibantu pengetahuan separa dan penentu khusus. yang bermaksud keupayaan menggabungkan unsur-unsur dan bahagian-bahagian supaya sesuatu dokumen itu menjadi lebih berstruktur. iaitu sintesis yang menghasilkan cadangan melalui andaian. 5. menarik minat atau menunjukkan perasaan marah. Pilih andaian berikut yang mungkin dibuat oleh penulis: A. Sintesis cadangan. Calon meneka secara membuta tuli. Setiap novel akan memperlihatkan perkembangan watak dan perwatakan yang cuba diperhalusi serta disintesiskan dalam keseluruhan novel. Sintesis Pernahkah anda membaca beberapa novel-novel yang berada di pasaran seperti novel Salina oleh A. Misalnya.3 : Jenis-jenis Sintesis (a) Sintesis penyampaian Sintesis penyampaian. menghuraikan. Misalnya. bagaimanakah penulis mampu menggarap sesuatu karya tersebut sehingga berjaya mengangkatnya ketahap yang lebih tinggi? Objektif kelima Domain Kognitif ialah Sintesis (Synthesis). novel Kuntum Tulip Biru oleh Aena Wati atau novel Merpati Putih Terbang Lagi oleh Khadijah Hashim dan sebagainya. (b) Sintesis himpunan (c) Sintesis cadangan 30 OUM . iaitu: Jadual 2. D. Calon meneka dengan bijak. Sintesis himpunan. C. pelajar dapat menyusun kandungan pelajaran untuk persediaan peperiksasan. analisis dan hubungan yang abstrak. Pelajar perlu menggabungkan sesuatu struktur daripada yang tidak jelas kepada satu struktur atau perkara yang lebih jelas. Sintesis terbahagi kepada tiga jenis. tersusun menyeluruh. pelajar dapat menyampaikan perbahasan dengan hujah yang menarik. B. Misalnya. iaitu sintesis yang menghasilkan bentuk penyampaian dengan tujuan tertentu seperti menghibur.

tugas atau situasi hendaklah baru kepada pelajar atau berbeza dengan daripada semasa pengajaran. Raju mempunyai RM 345. iv. Soalan sesuai dengan proses mental sintesis. ii.00 dan selepas membeli barangan di atas. yang bermaksud keupayaan menilai sesuatu perkara berasaskan kriteria yang perlu diketahui pelajar.25 RM 82. cadangkan apa akan berlaku.00 Berapakah harga sehelai baju yang dibelinya itu? A. Menghasilkan penerbitan satu set hubungan abstrak seperti membentuk hipotesis. yang tidak lengkap. tuliskan. penyelesaian. B. puisi. atau lukisan. Hasilnya dinilai oleh “pengguna” seperti pembaca atau pemerhati. RM 55.50 RM 152. D. Pertimbangan dibuat berdasarkan 31 OUM . vi. bentuk penghasilan sintesis adalah seperti berikut: i.50 Jadual di atas. Memberikan kebebasan kepada calon menjawab sama ada dari segi isi atau masa. Contoh soalan pada peringkat Sintesis ialah: Barang Topi Baju Kuantiti 1 2 Harga RM12. ii.50 6. vii. Menghasilkan komunikasi unik dalam bentuk penulisan esei. baki wangnya ialah sebanyak RM 180. Ciri-ciri soalan berasaskan sintesis ialah: i. Pelajar membuat pertimbangan tentang nilai sesuatun idea. Bentuk soalan objektif atau esei memerlukan masalah yang kreatif. bahan dan sebagainya. menunjukkan barang yang dibeli oleh Raju. Perkataan yang kerap digunakan ialah seperti ramalkan. C. Penilaian Objektif keenam dan terakhir Domain Kognitif ialah Penilaian (Evaluation). hasil kerja. hasilkan. iii. iii.00 RM 76. Menghasilkan sebuah perancangan atau set operasi. Soalan tidak perlu terperinci kerana ia akan membataskan kreativiti. v. Masalah.TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN Menurut Bloom (1971).

B. Sintesis dan Penilaian. iii. Soalan penilaian dibentuk berdasarkan tiga (3) bahagian. II dan IV I. C. v. D. Mutu penilaian boleh dibandingkan dengan penilaian pakar. Amalan tradisi dihapuskan. berkesan. iv. pelajar dapat menilai satu hasil kerja. memuaskan. Situasi perkara yang hendak dinilai mestilah baru dan tidak pernah disentuh semasa pengajaran. iii. dengan membandingkannya dengan hasil kerja lain. arahan tindak balas dan kriteria yang digunakan. baik. pertahankan. ii. iv. III dan IV Latihan 2. Islam menjadi agama rasmi. 32 OUM . Contoh soalan pada peringkat penilaian ialah: “Kedatangan Islam ke Melaka telah disambut dengan baik oleh pemimpin dan rakyat Melaka” Berdasarkan penyataan di atas. buruk dan lain-lain. Perkataan yang biasa digunakan ialah seperti pertimbangkan.OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 piawaian tertentu seperti tepat. taksirkan. Ciri-ciri soalan berasaskan penilaian ialah: i. I.2 Sediakan satu jadual yang menunjukkan kata kerja perlakuan yang sesuai untuk objektif Domain Kognitif peringkat Analisis. tentukan. Istana menjadi tumpuan para intelektual. II dan III I. Tulisan Arab dijadikan tulisan jawi. sama ada bermutu atau sebaliknya. apakah kesannya kepada kerajaan Melaka pada kurun ke-15? i. A. III dan IV II. ii. Misalnya. iaitu apa yang hendak dinilai. Soalan menguji proses mental peringkat penilaian.

4: Objektif domain afektif OUM 33 . penghargaan dan nilai.3 OBJEKTIF DOMAIN AFEKTIF Bagaimana anda membentuk objektif Domain Afektif? Sebagai insan kita semua mempunyai perasaan. sedih. iaitu: (1) Penerimaan. (3) Penilaian. sikap dan nilai yang positif. (2) Gerak Balas. guru jarang menulis objektif ini dalam buku rekod pengajaran berbanding objektif kognitif. terharu. Rajah 2. (1988). dia akan mempunyai pandangan atau sikapnya tersendiri terhadap sesuatu perkara yang dialami. sikap dan nilai adalah perkara yang dipelajari dan berkembang dari masa ke masa. minat. emosi. Ada ketikanya kita merasa gembira. Jika kita berada dalam persekitaran yang sihat. seperti yang diutarakan oleh Bloom et al.TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN 2. Begitu juga sebaliknya. Ini berlaku kerana ketidakwujudan prosedur dan alat yang benar-benar sesuai untuk mengukur pencapaian objektif afektif. kecewa dan sebagainya. Objektif Domain Afektif mempunyai hubungan dengan perasaan. Dari segi praktiknya. (4) Organisasi dan (5) Perwatakan. maka persekitaran ini sedikit sebanyak akan membentuk perasaan. Perasaan. sikap. serentak dengan perkembangan insan itu sendiri dalam pelbagai perkara. objektif Domain Afektif boleh dikelaskan mengikut peringkat penghayatan daripada yang paling rendah kepada yang paling tinggi. Selepas seseorang itu melalui pelbagai pengalaman dalam hidupnya. yang ditulis dalam bentuk perlakuan pelajar. Seperti juga objektif Domain Kognitif.

3. yang bermaksud seseorang akan bertindak balas terhadap rangsangan yang diterima disebabkan dia mempunyai motif tersendiri untuk berbuat demikian. Gerak Balas Kadangkala di bawah sedar.OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 1. Penilaian Objektif ketiga Domain Afektif ialah Penilaian (Valuing). Peringkat ini bermula dengan kesedaran penerima. iaitu: 34 OUM . Misalnya. iaitu cuba membezakan setiap rangsangan yang diterima. Terdapat tiga (3) jenis nilai ini. lirik lagu. iaitu individu berkenaan tidak “menjauhkan” diri daripada rangsangan yang diterima. misalnya. yang bermaksud seseorang itu memahami nilai sesuatu perbuatan yang dilakukannya kepada masyarakat. dia akan bertindak balas sendiri. Nilai/motif ini. Penerimaan Objektif pertama Domain Afektif ialah Penerimaan (Receiving). Pada peringkat awalnya. gerak balas ini mungkin juga berlaku disebabkan oleh arahan orang lain. Seterusnya. menunjuk minat terhadap aktiviti di luar bilik darjah yang menyebabkan individu berkenaan bertindak balas bagi menghasilkan kepuasan padanya. selepas individu berkenaan mempunyai motif tersendiri. penerima sedar akan irama. keadaan kehidupan. akan menjadi landasan kepada setiap perlakuan yang ditunjukkan oleh individu berkenaan. Pada pandangan anda. seperti membersihkan kawasan sekolah. Motif ingin tahu tentang sesuatu boleh menyebabkan seseorang itu bertindak balas terhadap rangsangan yang diterima. kita sedikit sebanyak akan cenderung untuk memberi gerak balas terhadap alunan muzik yang terhasil melalui di saluransaluran radio. Selepas kesedaran. Contoh objektif peringkat ini ialah pelajar dapat membezakan aktiviti luar bilik darjah daripada aktiviti formal dalam bilik darjah. yang boleh dianggap sebagai motivasi luaran. yang bermaksud kesediaan seseorang/penerima untuk menerima sesuatu yang ingin disampaikan. Gerak balas yang terhasil ini berbeza di antara individu dengan individu yang lain berdasarkan kesesuaiannya. Tindak balas ini akhirnya akan melahirkan rasa kepuasan dalam diri individu berkenaan. Bagaimanapun. sejauhmanakah muzik mampu digunakan dalam sistem pendidikan untuk mewujudkan gerak balas di kalangan para pelajar? 2. individu berkenaan akan mula bertindak secara terhad. individu berkenaan akan menunjukkan kesediaan untuk menerima. Objektif kedua Domain Afektif ialah Gerak Balas (Responding).

5 di bawah: Rajah 2. Penyusunan nilai-nilai ini terbahagi kepada dua peringkat. Ini dapat dilihat melalui analogi Rajah 2. yang bermaksud seseorang itu boleh menyusun semua nilai yang diterimanya kepada satu sistem yang lebih praktikal. mengkonsepsualisasikan nilai-nilai dan membentuk pertalian antaranya.3 Sediakan satu jadual yang menunjukkan kata kerja perlakuan yang sesuai untuk objektif Domain Afektif peringkat Penerimaan.TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN Jadual 2.5: Domain afektif organisasi OUM 35 . Contohnya. Pemilihan nilai tertentu. iaitu memilih nilai tertentu dari nilai-nilai yang didedahkan kepada individu tersebut yang menjadi landasan kepada perlakuannya. pelajar dapat menerima peraturan sekolah dan seterusnya dapat mengawal diri mengikut peraturan tersebut. iaitu pertama. Komitmen. Organisasi Objektif keempat Domain Afektif ialah Organisasi (Organization). Gerak Balas dan Penilaian 4. dan keduanya menyusun nilai-nilai ini hingga menjadi satu sistem nilai/kepercayaan. iaitu memegang teguh kepada sesuatu kepercayaan (satu set nilai) yang menjadi landasan kepada perlakuannya dan sanggup mempertahan kepercayaan ini daripada sebarang cabaran. iaitu menerima semua nilai yang terdedah kepada individu tersebut yang menjadi landasan kepada perlakuannya.4 : Jenis-jenis Penilaian (a) Penerimaan semua nilai Penerimaan semua nilai. (b) Pemilihan nilai tertentu (c) Komitmen Latihan 2.

yang bermaksud seseorang itu mematuhi sesuatu sistem nilai dan sanggup mengamalkannya sebagai satu cara hidup. individu berkenaan akan kekal memegang sistem nilai berkenaan. Pada kebiasaannya. Perwatakan Objektif kelima dan terakhir Domain Afektif ialah Perwatakan (Characterization).6 berikut: Rajah 2. dan (b) sistem nilai tersendiri.6: Domain afektif perwatakan Latihan 2.4 Sediakan satu jadual yang menunjukkan kata kerja perlakuan yang sesuai untuk objektif Domain Afektif peringkat Organisasi dan Perwatakan. Pada peringkat ini. seseorang itu akan memperlihatkan: (a) perwatakan berlandaskan kepada nilai tertentu.4 OBJEKTIF DOMAIN PSIKOMOTOR Pernahkah anda terfikir bagaimanakah anda menguasai satu-satu kemahiran yang melibatkan pergerakkan fizikal yang juga dikenali sebagai psikomotor anda seperti bersukan. 2. Ini boleh dilihat melalui analogi dalam Rajah 2. iaitu mempunyai falsafah atau prinsip hidup tersendiri. tanpa berasaskan perasaan atau sogokan. menari atau menunggang motosikal? Bagaimana anda membentuk objektifobjektif Psikomotor ini? 36 OUM . misalnya dapat membuat keputusan mengikut keadaan.OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 5.

(2) Persediaan. emosi dan fizikal untuk melakukan sesuatu pergerakan. yang bermaksud seseorang itu mempersepsikan satu pergerakan tertentu. (6) Pergerakan Suaian dan (7) Pergerakan Ciptaan. kanakkanak diasuh untuk menguasai pergerakan yang biasa dilakukan dalam kehidupan harian dan juga pergerakan baru dalam senaman. seperti memerhati pergerakan “rejaman” dalam permaian bola tampar. melalui pemerhatian terhadap sesuatu pergerakan. Pada peringkat prasekolah dan sekolah rendah. seperti memerhati pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar. iaitu: (1) Persepsi. pelajar dapat mengingat pergerakan tersebut (persediaan mental) dan dengan itu bersedia untuk melakukannya. Rajah 2. daripada mudah kepada susah. Simpson (1972) mengemukakan tujuh peringkat objektif domain psikomotor. Sebagai mana dalam domain kognitif dan afektif.TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN Psikomotor adalah kemahiran berkaitan pergerakan anggota fizikal seseorang. domain psikomotor turut mempunyai hierarki tersendiri. yang bermaksud seseorang itu bersedia secara mental. (5) Pergerakan Kompleks.5: Objektif domain psikomotor 1. dia akan ingat cara bagaimana pemain melakukan “rejaman” tersebut. Di samping itu. mereka dilatih untuk menguasai kemahiran khusus yang jarang dilakukan dalam kehidupan harian. Contoh 37 2. Melalui pemerhatian ini. (4) Pergerakan Mekanistik. OUM . seseorang itu akan dapat mengingat pergerakan motor (motor movement) berkaitan dengan pergerakan yang dilihat. Guru-guru pendidikan jasmani memberi sentiasa memberi tumpuan kepada pengawalan pergerakan anggota dalam pengajaran dan latihan. Misalnya. misalnya. Persepsi Objektif pertama Domain Psikomotor ialah Persepsi (Perception). apabila pelajar melihat pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar. kemahiran menggelecek dalam permainan bola sepak. Misalnya. (3) Pergerakan Terkawal. Contoh objektif pengajaran peringkat Persepsi ialah “Pelajar dapat menjelaskan cara pemain melakukan “rejaman” dalam permainan bola tampar”. Persediaan Objektif kedua Domain Psikomotor ialah Persediaan (Set).

yang bermaksud seseorang itu dapat melakukan sesuatu pergerakan yang kompleks secara cekap dan licin. pelajar meniru bagaimana pemain melakukan pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar. Pergerakan Terkawal Objektif ketiga Domain Psikomotor ialah Pergerakan Terkawal (Guided Response). Pergerakan Terkawal dan Pergerakan Mekanistik. pelajar berjaya melakukan pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar dengan cekap dan licin. Misalnya. Pergerakan Mekanistik Objektif keempat Domain Psikomotor ialah Pergerakan Mekanistik (Mechanistic Response). 4. Pergerakan ini biasanya dilakukan secara peniruan dan cuba jaya. iaitu berjaya melakukan pergerakan ini sendiri. Contoh objektif pengajaran peringkat Pergerakan Sesuaian ialah “Pelajar dapat melakukan “rejaman” dalam permainan bola tampar dengan cekap dan licin semasa bola rendah”. 3. yang bermaksud seseorang itu dapat melakukan sesuatu pergerakan baru secara cekap dan licin dalam sesuatu keadaan tertentu. Contoh objektif pengajaran peringkat Pergerakan 6. Misalnya. Pergerakan Ciptaan Objektif ketujuh dan terakhir Domain Psikomotor ialah Pergerakan Ciptaan (Originative Response). Misalnya. Contoh objektif pengajaran peringkat Pergerakan Mekanistik ialah “Pelajar dapat meniru cara melakukan “rejaman” dalam permainan bola tampar”. yang bermaksud seseorang itu dapat melakukan sesuatu pergerakan yang ingin dipelajari secara mahir dan yakin. Pergerakan Kompleks Objektif kelima Domain Psikomotor ialah Pergerakan Kompleks (Complex Response). 7. iaitu berjaya meniru pergerakan pemain. pelajar berjaya melakukan pergerakan “rejaman” baru dalam permainan bola tampar dengan cekap dan licin semasa bola rendah”. yang bermaksud seseorang itu dapat melakukan sesuatu pergerakan secara cekap dan licin dalam sesuatu keadaan tertentu. pelajar berjaya melakukan pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar seperti yang perhatikan. tanpa meniru pemain. Contoh objektif pengajaran peringkat Pergerakan Terkawal ialah “Pelajar dapat melakukan pergerakan awal cara melakukan “rejaman” dalam permainan bola tampar”. yang bermaksud seseorang itu dapat melakukan pergerakan awal berkaitan kemahiran yang ingin dipelajari. Contoh objektif pengajaran peringkat Pergerakan Mekanistik ialah “Pelajar dapat melakukan “rejaman” dalam permainan bola tampar dengan cekap dan licin”. Pergerakan Suaian Objektif keenam Domain Psikomotor ialah Pergerakan Suaian (Adaptive Response). 5.OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 objektif pengajaran peringkat Persediaan ialah “Pelajar dapat menjelaskan cara melakukan “rejaman” dalam permainan bola tampar”. Misalnya. Misalnya. pelajar berjaya melakukan pergerakan “rejaman” dalam permainan bola tampar dengan cekap dan licin semasa bola rendah”. 38 OUM . Latihan 2.5 Sediakan satu jadual yang menunjukkan kata kerja perlakuan yang sesuai untuk objektif Domain Psikomotor peringkat Persepsi. Persediaan.

hubungan murid dengan murid. 2. Dettmer (1997) mencadangkan satu domain khusus untuk hubungan/tingkah laku sosial. Rajah 2. murid dengan guru atau murid dengan orang tua.6 Sediakan satu jadual yang menunjukkan kata kerja perlakuan yang sesuai untuk objektif Domain Psikomotor peringkat Pergerakan Kompleks. Domain ini terdiri daripada lapan peringkat objektif. (2) Berkomunikasi. (3) Melibatkan Diri. (7) Memulakan dan (8) Menukar. kita dapati proses/ aktiviti dalam bidang hubungan sosial tidak diberi perhatian sewajarnya. Sehubungan itu. iaitu: (1) Berhubung. (5) Bekerjasama.6: Objektif domain sosial OUM 39 . Pergerakan Suaian dan Pergerakan Ciptaan.5 OBJEKTIF DOMAIN SOSIAL Adakah objektif-objektif pengajaran yang telah dibincangkan itu mencukupi? Selain proses/aktiviti yang berlaku dalam tiga domain utama ini.TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN Sesuaian ialah “Pelajar dapat melakukan “rejaman” baru dalam permainan bola tampar dengan cekap dan licin semasa bola rendah”. Latihan 2. Contohnya. (4) Berunding. (6) Menghakim. iaitu Domain Sosial.

Rajah 2. Contoh objektif pengajaran peringkat Berhubung ialah “Pelajar menyedari kehadiran seseorang lain”. Contoh objektif pengajaran peringkat Melibatkan Diri ialah “Pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti berkumpulan”. Contoh objektif pengajaran peringkat Berunding ialah “Pelajar cuba menjelaskan sesuatu isu/masalah supaya penyelesaian yang baik dapat dicapai dengan segera”. 3.7: Melibatkan diri 4. tingkah laku berbual akan menggalakkan ahli kumpulan turut mengambil bahagian dalam aktiviti tersebut. Di sini. seperti berbual-bual dengan beberapa orang lain. seperti membuat kontak mata (eye contact). Berhubung Objektif pertama Domain Sosial ialah Berhubung (Relating). 40 OUM . yang bermaksud seseorang itu secara sukarela mengambil bahagian dalam sesuatu aktiviti berkumpulan. Berunding Objektif keempat Domain Sosial ialah Berunding (Negotiating). Contoh objektif pengajaran peringkat Berkomunikasi ialah “Pelajar cuba berkomunikasi dengan seseorang lain melalui bahasa isyarat”. iaitu cuba memberi atau menerima mesej. Di sini. yang bermaksud seseorang itu boleh membuat perbincangan dengan ahli-ahli kumpulan tentang sesuatu isu/masalah yang timbul. Berkomunikasi Objektif kedua Domain Sosial ialah Berkomunikasi (Communicating). seperti ingin bertanya tentang sesuatu. yang bermaksud seseorang itu cuba menunjukkan tingkah laku membuat kontak (contact) terhadap seseorang lain. yang bermaksud seseorang itu cuba berkomunikasi dengan seseorang lain. Melibatkan Diri Objektif ketiga Domain Sosial ialah Melibatkan Diri (Participating). Di sini. tingkah laku berbincang menunjukkan seseorang itu ingin membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi kumpulannya. tingkah laku ingin bertanya itu menyebabkan orang kedua turut bertindak untuk berkomunikasi.OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 1. 2. seperti berbincang untuk membuat sesuatu keputusan. Di sini. kontak mata merupakan permulaan kepada “perkenalan” yang berakhir dengan berlakunya sesuatu komunikasi.

yang bermaksud seseorang itu dapat memulakan sesuatu aktiviti berkumpulan yang baru. Bekerjasama Objektif kelima Domain Sosial ialah Berkerjasama (Collaborating). Menukar Objektif kelapan dan terakhir Domain Sosial ialah Menukar (Converting). Memulakan Objektif ketujuh Domain Sosial ialah Memulakan (Initiating). Contoh objektif pengajaran peringkat Berkerjasama ialah “Pelajar dapat menguruskan ahli-ahli kumpulan untuk menjayakan projek”. walaupun terpaksa menghadapi risiko tertentu. Di sini. Di sini. tingkah laku berkerjasama menunjukkan seseorang itu ingin semua ahli sama-sama menyelesaikan projek/masalah yang dihadapi. yang bermaksud seseorang itu dapat bertidak untuk mendamaikan sesuatu keadaan apabila terdapat perbezaan pendapat. tingkah laku mendorong ahli-ahli kumpulan mencintai alam sekitar menunjukkan seseorang itu ingin melihat ahli-ahli kumpulannya hidup dalam persekitaran yang lebih harmoni. seperti berkhemah di tepi sungai. Rajah 2.8: Menghakim 7. Contoh objektif pengajaran peringkat Menghakim ialah “Pelajar dapat menyelesaikan perbalahan di kalangan ahli-ahli kumpulan”. seperti mencintai alam sekitar. Di sini. 6. seperti berkerjasama untuk membersihkan kawasan sekolah. Contoh objektif pengajaran peringkat Memulakan ialah “Pelajar berjaya mencadang dan melaksanakan projek baru bersama ahli-ahli kumpulannya”. tingkah laku meleraikan pertengkaran menunjukkan seseorang itu ingin mengekalkan keharmonian di kalangan ahli-ahli kumpulannya. 41 8. OUM . Contoh objektif pengajaran peringkat Menukar ialah “Pelajar berjaya mendorong ahli-ahli kumpulannya membersihkan kawasan sekolah setiap minggu “. yang bermaksud seseorang itu boleh berkerjasama dengan ahli-ahli kumpulan untuk menjayakan sesuatu projek. yang bermaksud seseorang itu berupaya menukarkan gaya hidup ahli-ahli kumpulan kepada gaya hidup baru. seperti meleraikan satu pertengkaran. tingkah laku mengadakan perkhemahan menunjukkan seseorang itu ingin melihat ahli-ahli kumpulannya mendapat pengalaman baru.TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN 5. Menghakim Objektif keenam Domain Sosial ialah Menghakim (Adjudicating). Di sini.

Tajuk ini telah menjelaskan tentang peringkat-peringkat objektif pengajaran bagi Domain Kognitif. Melibatkan perkembangan kemahiran dan kebolehan fizikal. Senarai dan jelaskan tiga (3) peringkat objektif Domain Sosial. 3. Domain Kognitif Domain Afektif Domain Psikomotor Domain Sosial UJIAN 1 1.OBJEKTIF PENGAJARAN TAJUK 2 RUMUSAN Penggubalan alat pengukuran memerlukan perancangan yang rapi. Melibatkan perkembangan hubungan/tingkah laku sosial pelajar. Jelaskan maksud objektif “Analisis” dalam Domain Kognitif. Melibatkan perkembangan sikap dan nilai. Melibatkan perkembangan intelek pelajar. Domain Afektif. UJIAN 2 1. 42 OUM . 2. psikomotor dan social. Terbahagi kepada empat domain iaitu kognitif. Berikan contoh perlakuan yang sesuai bagi tiga (3) peringkat objektif Domain Sosial di atas. bagi memastikan soalan ujian yang digubal itu memiliki kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Domain Psikomotor dan Domain Sosial. teliti dan sistematik. Berikan tiga (3) peringkat objektif Domain Afektif. Jelaskan pertalian antara objektif pelajaran dengan penilaian. Penetapan dan penentuan objektif pengajaran yang jelas akan dapat membantu guru dalam menyediakan alat pengukuran yang berkesan dan sesuai bertepatan dengan objektif penilaian yang ditetapkan. 3. 2. agar keputusan yang diperoleh benar-benar tepat dan sebarang tindakan susulan akan tepat dan selaras. Jelaskan apakah Domain Sosial. afektif. Tajuk seterusnya akan membincangkan tentang penyediaan Jadual Penentu Ujian (JPU) yang diharapkan dapat memberi panduan kepada penggubal soalan ujian. GLOSARI Objektif Pengajaran Dinyatakan dalam bentuk penyataan yang jelas bagi sebagai panduan kepada guru dalam memilih kaedah dan pendekatan dalam pengajaran di bilik darjah.

E Peacock Publisher Inc.F. (1972). & Detmer. D.A. (1965). Hutchinson.S. Madaus.TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN RUJUKAN Abu Bakar Nordin. G. Simpson. B.B. Assessment for Affective Teaching: Using ContextAdaptive Planning. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Classroom testing: Construction. (2004). Washington.S.). Krathwohl. Kementerian Pendidikan Malaysia. Bloom. Taksonomi objektif pendidikan. Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah. vol. E. (1971). Talented. Bloom.S. Masia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.R. Pusat Perkembangan Kurikulum. Penilaian kendalian sekolah. DC: Gryphon House. J. New blooms for established fields. OUM 43 . (1995). buku pedoman 1: Domain kognitif (ed. Hanna. Bloom..T. P. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia. The Psychomotor Domain. B. Dettmer. Hasting. and Creative. B. (1987). Handbook on formative and summative evaluation of student learning.S. Boston: Pearson. Developing scale in affective domain. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. Mokhtar Ismail. K.. Raminah Haji Sabran (1991).. Presented at annual conference of the Kansas Association for Gifted. B. Illinois: F. P. (1997).S.j.5.A. New York: Harper and Row Publisher. Occasional papers no. G. Penilaian di bilik darjah.. (1989).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->