P. 1
TEORI

TEORI

|Views: 322|Likes:
Published by Eisyatun Mohamad

More info:

Published by: Eisyatun Mohamad on Aug 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2014

pdf

text

original

FALSAFAH BIMBINGAN DAN KAUNSELING Gunakan penyusunan grafik bagi membanding beza di antara kaunseling dari perspektif Islam

dan Barat PERSPEKTIF ISLAM DEFINISI Kaunseling didefinisikan Jujur, nasihat baik dan penasihat jujur. Pengertian ini dipetik melalui istilah Nasuha dalam Al-Quran yang bermaksud memberi nasihat secara jujur, bertindak jujur dan berniat baik. Lebih menerapkan unsur ajaran Islam. PERSPEKTIF BARAT Kaunseling didefinisikan sebagai satu proses apabila klien diberi peluang untuk meneroka aspek diri dan kehidupan yang menimbulkan permasalahan baginya.

ETIKA KAUNSELING

Lebih menerapkan ke arah kerjasama dan berunsurkan duniawi. Hanya berpandukan kepada kemahiran dan kebolehan kaunselor semata-mata dalam menangani permasalahan klien. Ia lebih bertumpu kepada perubahan tingkah laku klien ke arah lebih rasional dan mengikut garis normal hidup sebagai manusia.

PANDUAN

Berpandukan kepada Al-Quran dan Hadis di samping bakat dan kemahiran kaunselor

SKOP

Kaunseling Islam dilihat lebih memberi kesan yang menyeluruh bagi hidup seseorang muslim. mempunyai liputan skop masalah yang lebih besar iaitu yang berkaitan dengan keimanan seseorang seperti aspek ketuhanan, alam akhirat, dosa, pahala, neraka, hari kiamat dan sebagainya.

.MATLAMAT Mengkehendaki klien memahami hubungan dengan Allah s. hubungan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah. tujuan hidup dunia dan matlamat akhir hidup ini.t. .w.

pesimis. mementingkan diri sendiri. dilahirkan dengan pelbagai makhluk yang didorong potensi untuk berkembang oleh keinginandan mencapai keinginan untuk bergaul kesempurnaan. boleh yang lain. positif.  Setiap tindak tanduk atau tingkah laku individu mempunyai tujuan-tujuan tertentu. . Semua dan bermesra dengan manusia secara fitrahnya ahli-ahli masyarakat adalah baik. TEORI PSIKOANALISIS PELOPOR PANDANGAN TERHADAP MANUSIA Sigmund Frued (18561939) Manusia mempunyai ciriciri negatif. Manusia makhluk sosial. mengikut kata hai dan tidak rasional PERSON CENTERED COUNSELING (PCC) Carl Rogers (1902-1987) TEORI PSIKOLOGI INDIVIDU Alfred Adler (1870-1937) Mempunyai pandangan  Manusia adalah yang positif. masyarakat yang lain itulah ia akan memperolehi satu gaya hidup yang tersendiri dan unik. matlamat bimbingan dan kaunseling serta proses dan teknik keempat-empat teori kaunseling yang dipelajari. dipercayai dan mampu  Di dalam ia bergaul dan mengendalikan hidup bermesra dengan ahli sendiri.TEORI-TEORI KAUNSELING Banding beza sifat manusia.

2) Usaha ke arah superioriti. Konsep kendiri iaitu pandangan subjektif seseorang terhadap dirinya dan seseorang itu bebas melihat dirinya.Tujuan utama ialah ke arah memperolehi rasa selamat dan mengatasi rasa rendah diri. 3) Superego. Ia merupakan eksekutif yang mengawal personaliti seseorang. Mengandungi 6 konsep utama 1) Fictional finalismkehidupan individu ditentukan oleh ideaidea yang diadaadakan atau yang berbentuk impian tetapi sebenarnya tidak wujud di dalam realiti. 2) ego. KONSEP Mengandungi 3 sistem iaitu id.Komponen sosial dan nilai-nilai moral masyarakat. Ia merupakan usaha mereka untuk berkembang. salah atau betul. 1) id.komponen psikologi. ego dan superego. 3) Perasaan rendah diri (inferior) dan pampasan.Manusia akan sentiasa berusaha untuk menuju ke arah kesempurnaan kendirinya yang subjektif. Bertanggungjawab menentukan sesuatu tingkah laku itu baik atau buruk.komponen biologi. Wujud sejak individu dilahirkan dan juga merupakan punca utama bagi tenaga jiwa dan pusat bagi semua naluri.manusia .

Ia merupakan kemuncak pencapaian seseorang.wujud sejak lahir terpai perludipupuk dan dibimbing. 5) Cara hidup.Ia merupakan perancangan hidup yang unik dan tersendiri. Ia merujuk kepada cara manusia mengejar matlamat. 6) Kendiri kreatifRangsangan yang bertindak ke atas individu dan gerakbalas. .dilahirkan dengan kekurangan tertentu yang membawa kepada rasa rendah diri. 4) Minat sosial. Cara hidup seseorang dibentuk semasa 5 tahun yang pertama.

kesediaan menerima klien tanpa syarat. 3) Celik akal. motif dan matlamat yang telah menentukan gaya hidupnya.MATLAMAT DAN TEKNIK Ada 2 matlamat: 1) membentuk semula watak individu agar segala yang terpendam di alam tidak sedar dapat dialami di dalam alam sedar. ketulenan. . Menjadikan individu berdikari dan bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri. Ada 4 matlamat: 1) Mewujudkan hubungan melalui empati di antara klien dan kaunselor.  Perhubungan yang bersifat tulus.  Mendorong Individu bergerak ke arah memperkembangkan diri menuju nirwana sendiri. kejujuran. ikhlas.  Kaunselor berkeupayaan berempati secara tepat. 2) menguatkan ego agar individu dapat berfungsi menurut prinsip realiti tanpa dikongkong atau didorong oleh desakan-desakan id atau superego. tersilap cakap atau terlupa  Untuk mencapai perasaan bebas dan sepadu bagi diri seseorang individu. 2) Membantu klien memahami kepercayaan. Bukti teknikal yang menggambarkan perkara bawah sedar adalah mimpi. perasaan.agar klien memahami gaya hidupnya dan sedar tentang matlamatnya yang salah serta tingkah laku yang tidak bersesuaian. 4) Kaunselor dan klien akan bersama-sama memikirkan tindakan yang perlu dilakukan oleh klien. Menyedarkan klien tentang tingkahlaku di bawah sedar.

2) Kaunselor menekankan kelebihan dan kekuatan klien dan beri keyakinan ia boleh mengatasi masalah. Proses  Mesra.Teknik: 1) Mewujudkan hubungan kolaboratif melalui empati. 4) Tumpuan kepada dimensi pemikiran yang positif dan kerap menggunakan sokongan dan galakkan. menerima dan memahami klien. positif. 3) Tidak menonjolkan kelemahan klien. PERANAN KAUNSELOR  Kaunselor perlu berusaha menggalakkan klien memprojek perasaan yang peribadi pada peringkat awal hidupnya ke dalam diri kaunselor. mengambil berat. menghormati.  Kaunselor membina satu hubungan .

kaunselor mencelah sekali sekala untuk menggalakkan luahan hati. .  Kaunselor perlu wujudkan hubungan yang baik dengan klien. agar ia dapat mencapai celik akal mengenai masalah yang dialaminya.  Kaunselor menafsir pengalaman klien untuk kesedaran kendiri. dia perlu mengajar klien untuk memahami apa yang berlaku dalam dirinya. Keupayaan lebih berkesan untuk mengendali kerisauan. membantu yang membolehkan klien mengalami satu keadaan teraputik.memprojek adalah proses pemindahan.  Setelah kaunselor faham.  Melalui proses pemindahan.

Pendekatan paling selamat digunakan di sekolah. Sesuai sekiranya kaunselor benar-benar mahu memahami motivasi manusia yang terpendam. memahami kepentingan pengaruh masa lampau terhadap pembentukan personaliti manusia. .APLIKASI DI SEKOLAH  Tidak prktikal digunakan kerana pendekatan ini memakan masa yang lama.  Kaunselor perlu mahir teknik-teknik psikoanalisis.  Klien perlu benar-benar percayakan kaunselor dan rela diterokai. penggunaan helah bela diri yang digunakan apabila manusia terancam. Teknik ini tidak mengancam psikologi klien.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->