Faktor-faktor kejatuhan sesebuah Tamadun Setiap tamadun sememangnya akan mengalami kemerosotan dan ada pula yang

runtuh secara mendadak. Pendapat ini telah ditegaskan oleh Ibn Khaldun. Menurut beliau, sesebuah tamadun dapat disamakan dengan usia seorang manusia yang akan melalui tempoh kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Beliau turut membahagikan kadar tempoh sesebuah peradaban kepada empat generasi iaitu: a. Generasi pengamal b. Generasi pengikut c. Generasi pemelihara tradisi d. Generasi pemusnah tradisi 1. Keruntuhan akhlak Keruntuhan akhlak dalam masyarakat khususnya di kalangan pemimpin adalah factor kemerosotan sesebuah tamadun. Penghayatan nilai-nilai murni tidak dipedulikan lagi. Sikap berfoya-foya, amalan rasuah, tamakkan kuasa berlaku secara berleluasa. Contohnya empayar moghul dan kesultanan Delhi. 2. Perpecahan di kalangan masyarakat Perpecahan di kalangan masyarakat turut membantutkan perkembangan tamadun. Contohnya pertentangan antara kaum mawali berbangsa Parsi dengan Bani Umaiyah menyebabkan kerajaan Bani Umaiyah merosot. 3. Ketidakadilan Ketidakadilan yang berlaku seperti wujudnya jurang perbezaan yang ketara antara golongan kaya dan miskin juga menjadi punca kemerosotan sesebuah tamadun. Contohnya di Yunani terdapat golongan hamba abdi yang hidup melarat yang ditindas dan dikerah untuk mengusahakan tanah golongan berharta telah menyebabkan pemberontakan di kalangan masyarakat bawahan. 4. Ketidakstabilan politik Perpecahan dikalangan negara kota dan wilayah-wilayah yang dijajah. 5. Bencana alam atau malapetaka Menyebabkan berlaku kerosakan harta benda secara besar-besaran seperti banjir, wabak penyakit dan sebagainya. Contoh Athens – serangan wabak penyakit yang mengakibat kematian penduduk dan pemerintahnya iaitu Pericles. 6. Penerimaan perubahan sikap tidak mahu menerima perubahan juga boleh membantutkan perkembangan tamadun. Sikap seperti ini merencatkan daya kreativiti dan inovasi sesebuah masyarakat yang seterusnya membawa kepada masyarakat berkeadaan beku atau static berpanjangan. Contohnya kerajaan Turki Uthmaniyyah.

Malang yang menimpa ini adalah lantaran kelemahan-kelemahan yang wujud dalam kerajaan Turki Uthmaniyah yang telah membawa kepada kejatuhan empayar yang telah mencapai zaman kegemilangan. Arab Timur Tengah. Mesir dan Afrika. Asia Kecil. Antara faktor yang membawa kejatuhan empayar ini adalah disebabkan beberapa aspek iaitu politik. ekonomi.1 Politik Faktor politik merupakan perkara pokok yang menyebabkan empayar Turki Uthmaniyah mengalami kemerosotan. Pada satu sudut. 2. Wilayah ini mula berkembang melalui penaklukan Constatinople oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 dan terus gemilang semasa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni. Hal ini merupakan pendorong ke arah kehancuran empayar Turki Uthmaniyah. Namun. Namun selepas kemangkatan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1566 berlaku kemerosotan dalam empayar Turki Uthmaniyah. 2. Pada proses keruntuhannya. Dalam sejarahnya selama lima abad iaitu bermula pada akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-19 kerajaan Turki Uthmaniyah telah mengalami pasang surut. Turki Uthmaniyah merupakan wilayah yang besar meliputi semenanjung Balkan. dapat dilihat sebuah sistem politik yang diwarisi dari Kerajaan Turki Saljuk dan mengalami perkembangan yang gemilang dan akhirnya mengalami kemerosotan. Keruntuhan empayar yang telah mencapai kegemilangan ini merupakan peristiwa yang kompleks bagi sebuah masyarakat Islam dari sebuah kerajaan menuju negara moden. . Justeru kelemahankelemahan ini telah mendorong kepada keruntuhan empayar Turki Uthmaniyah.IktibarDari Kejatuhan Kerajaan Uthmaniyah Pengenalan Pembentukan kerajaan Turki merupakan proses sejarah yang panjang dan tidak terjadi dengan tiba-tiba. sosial dan pengaruh luar yang meresap masuk dalam kerajaan. pentadbiran dan pemerintahan yang tidak teratur serta ketenteraan yang lemah. Faktor politik ini termasuk kelemahan kepimpinan. akibat daripada pelbagai faktor yang akhirnya membawa kepada kejatuhan Empayar Uthmaniyah sehingga memberi kesan kepada negara-negara Islam di sekitarnya yang turut terkena tempias akibat kemerosotan Turki Uthmaniyah.0 Faktor-Faktor Kejatuhan Empayar Turki Uthmaniyah Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. Empayar Turki Uthmaniyah telah diasaskan oleh Uthman 1 yang mengistiharkan kemerdekaan wilayah Uthmaniyah pada tahun 1299.

Sultan Murad III telah dikuasai oleh nafsu sepanjang pemerintahan sehingga mempunyai 118 orang anak. Sultan Ibrahim membunuh 100 000 orang dan menyaksikan sendiri pembunuhan 25 000 orang daripadanya. Di samping itu kelemahan ketenteraan juga dapat dilihat melalui penghapusan aristokrasi tentera lama yang menjadi saingan kepada kuasa kerajaan. Namun. Kelemahan ini mendorong kepada kemerosotan Turki Uthmaniyah. Jelaslah bahawa faktor politik yang akhirnya telah membawa kepada kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. 2. Kelemahan dalam pentadbiran dan pemerintahan ini telah ditunjukkan dalam pemerintahan selepas kemangkatan Sulaiman Al-Qanuni dan mengakibatkan keruntuhan empayar Turki Uthmaniyah. Pertahanan merupakan aspek terpenting dalam politik sesebuah negara. Perdagangan yang lembab menyebabkan kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. Kemerosotan ini bermula dengan kelemahan disiplin ketenteraan dalam kalangan pegawai atasan. kelemahan dalam sistem ketenteraan merupakan penyumbang kepada kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah. Kelemahan adalah disebabkan perlantikan jawatan yang bukan didasari oleh kebolehan. Hal ini dibuktikan melalui jawatan memungut cukai diberikan kepada sesiapa sahaja yang berikrar untuk memberi sumbangan kutipan yang besar kepada perbendaharaan negara. Oleh itu. Penghapusan ini menyebabkan sistem tentera hamba mejadi terbatas kerana seksyen ketenteraan yang dominan dalam angkatan tentera telah membenarkan anak-anak pegawai mendapat pangkat. Keadaan ini bertambah buruk apabila kadar cukai yang tinggi dikenakan membebankan rakyat. Keadaan ini telah mendorong ke arah peperangan antara putera-putera raja yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan kepimpinan yang menurun. Keadaan ini membawa kepada kejatuhan Turki Uthmaniyah. Kelemahan ini dapat dibuktikan dengan sikap sultan itu sendiri yang mementingkan hiburan dan kesenian sehingga menyebabkan kerosakkan moral. Hal ini dapat dibuktikan dengan perlantikan Bayezid 1 dan Salim II dipilh bukan berdasarkan kemampuan yang unggul. Kegiatan . tidak dinafikan bahawa keadaan ini telah menyumbang kepada kejatuhan Turki Uthmaniyah kerana masalah perebutan takhta dalam kalangan pembesar dan pemerintah.Setelah kemangkatan Sulaiman Al-Qanuni empayar Turki mula memperlihatkan kejatuhan dan kemunduran. Kehidupan sultan yang hidup bermewah-mewah akhirnya mendorong perlakuan tidak bermoral yang telah membawa kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. lantas menghapuskan asas disiplin dalam tentera. Hal ini dapat dilihat semasa pemerintahan Ibrahim dipengaruhi oleh Bonda dan tiga orang isterinya yang masuk campur dalam pemerintahan untuk menyingkirkan Wazir Agung Kara Mustafa. Contohnya. Hal ini disebabkan oleh pertandingan ketenteraan yang sebenarnya telah ditinggalkan yang menyebabkan putera-putera raja yang berpontensi telah disisihkan dan memilih putera sulung kerana perkara ini memberi kebebasan kepada para pegawai. Sistem syura tidak diamalkan dan pemilihan pemimpin kebiasaannya adalah berdasarkan kekuatan.2 Ekonomi Kelemahan dalam tadbir urus ekonomi merupakan punca kepada tercetusnya kemerosotan dalam kerajaan Turki Uthmaniyah. Umum mengetahui bahawa Turki Uthmaniyah mempunyai pemimpin silih berganti. Kelemahan kepimpinan ini menyebabkan kerajaan dikuasai oleh anggota-anggota harem atau kelompok tertentu dalam istana. Hal ini adalah lantaran daripada kelemahan sultan. baik dalam keperibadian serta yang paling utama dalam kepimpinannya. Di samping itu.

Turki Uthmaniyah bersaing dengan Portugis untuk menguasai jalan perdagangan di perairan India. tuan-tuan tanah tentera di Anatolia dan Janissari di ibu kota yang ingkar dan suka memberontak telah mengganggu tumpuan tentera empayar menentang Austria. dendangan musik dan para dayang yang menghiburkan para pembesar negara. puak Druze di Syiria. Kemajuan dari aspek ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh Eropah telah mendorong perluasaan kuasa atau imperialisme Barat berlaku. Pemberontakan ini mencetuskan masalah dalaman yang teruk sehingga membawa kepad kejatuhan Turki Uthmaniyah. ajaran Islam telah diselewengkan dan rasuah telah menyebabkan berlakunya kejatuhan Turki Uthmaniyah. Pemberontakan merupakan faktor terpenting dalam kejatuhan empayar yang terbilang ini kerana tiada lagi penyatuan antara golongan pemerintah dan rakyat jelata. Gejala rasuah yang semakin berleluasa merupakan faktor kritikal yang menyumbang kepada kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. 2. Poland dan Safavi. Di samping itu. Dalam pada itu. tahayyul.4 Pengaruh Luar Kebangkitan kekuatan Eropah telah menjadi faktor kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. Kesannya. Pendapatan yang semakin berkurang dan dibebankan dengan belanja negara yang semakin besar termasuk perbelanjaan perang mendorong kepada kemelesetan ekonomi Turki Uthmaniyah. Hal ini dapat dibuktikan apabila Sulaiman sendiri meminta hadiah daripada orang yang hendak dilantiknya pada waktu perlantikan dan mereka perlu juga berbuat demikian pada peringkat bawahan untuk menampung kos tersebut. Rasuah telah menyerap dalam kalangan pegawai atasan menyebabkan pentadbiran menjadi lumpuh disebabkan pemimpin yang tamak haloba. Gerakan-gerakan renaisans melahirkan perubahan-perubahan yang besar dalam sejarah dunia iaitu kebangkitan Eropah dan kemunduran . Oleh itu. Keadaan dapat dilihat apabila berlaku pemberontakan dalam kalangan puak Kurdish. Keruntuhan akhlak dan kurang penghayatan Islam sedikit sebanyak mempengaruhi kejatuhan empayar agung ini. kemunduran dalam ekonomi Tuki adalah akibat berlaku peperangan yang tidak pernah berhenti. Gejala rasuah ini telah menimbulkan kekacauan dalam pemerintahan dan melemahkan kedudukan kerajaan khususnya semasa pemerintahan Sultan Mustafa IV kerana bebanan cukai yang tinggi untuk memperkayakan individu yang dilantik untuk mengutip cukai dan memberi hadiah kepada pembesar yang membantunya memperoleh jawatan berkenaan. kegemilangan Turki dari aspek ekonomi semakin suram dan menuju kejatuhan.3 Sosial Masalah sosial seperti pemberontakan. rasuah merupakan faktor yang mendorong kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. 2. Selain itu.perdagangan merupakan suntikan dalam membangunkan ekonomi Turki Uthmaniyah. sistem kapitalisme yang diperkenalkan di Eropah menyebabkan revolusi perindustrian muncul dan menenggelamkan industri tradisional masyarakat Turki. golongan istana juga terlibat dalam krisis moral dengan adanya pesta yang dilengkapi dengan minuman keras. Hal ini dapat dibuktikan pada abad ke-16. Kelemahan ini disebabkan oleh saingan dengan negara Eropah yang semakin maju dalam bidang perdagangan. amalan tasawuf yang melampaui batas tanpa menghiraukan tugas wajib iaitu untuk berjihad dan menegakkan amar makruf serta mencegah yang mungkar. Ajaran Islam telah dicemari dengan ajaran khurafat. Jelaslah bahawa permasalahan sosial yang berlaku telah menyebabkan kejatuhan emapayar Turki Uthmaniyah.

sebahagian besar negeri Serbia dan negeri Rumania. setelah bertukar menjadi negara republik menyebabkan institusi khalifah telah hilang dan membawa kesan yang buruk kepada suasana politik negara Islam. Serbia. Hal ini dapat dibuktikan melalui Perdamaian Passarowit yang ditandatangani pada Julai 1718 menyebabkan Turki kehilangan Timsuar. Antaranya ialah kehilangan institusi khilafah dalam kerajaan Islam dan perpecahan negara-negara Islam di bawah satu pemerintahan.kerajaan Islam di empayar Turki Uthmaniyah. Bosnia. 3. Peperangan demi peperangan dengan kekuasaan Eropah telah memperlihatkan kekalahan kerajaan Turki Uthmaniyah. 3. Apabila kejatuhan Turki Uthmaniyah. ekonomi dan sosial. Hal ini dibuktikan lagi dengan . Belgrad. Negara Islam turut mendapat kesannya kepada negara Iran di bawah pemerintahan Reza Shah yang memperkenalkan sebuah parti sahaja. Herzegovina dan di tempat-tempat lain membebaskan diri menyebabkan perpecahan negara umat Islam. Prins Milaan. Penyatuan bangsa Eropah untuk menentang Turki telah menawan Hungary. Hal ini telah melumpuhkan Turki Uthmaniyah akibat daripada saingan kuasa-kuasa Eropah.0 Kesan Terhadap Negara-Negara Islam Kejatuhan Turki Uthmaniyah secara tidak langsung telah memberi kesan kepada negara-negara Islam dalam aspek politik. kota Budapest. siri perjanjian dengan negara Eropah yang akhirnya membawa kepada kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah. Kelemahan Turki menyebabkan negara di bawah naungannya telah membebaskan diri dan di takluk oleh pihak Eropah.1 Politik Kejatuhan Turki Uthamniyah telah memberi kesan kepada negara Islam yang lain dari aspek politik. Pemberontakan oleh negara seperti Montenegro. Hal ini telah memberi kesan yang buruk dalam politik negara Islam. Jelaslah pengaruh luaran merupakan punca kepada kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah terutamanya kebangkitan semula Eropah selepas berlakunya zaman gelap. Pembaharuan ini telah melenyapkan sistem pemerintahan Khalifah di negara-negara Islam. Kekalahan ini merupakan faktor kejatuhan Turki Uthmaniyah. Selain itu. Kejatuhan Turki Uthamniyah semakin terserlah akibat kekalahan dalam peperangan. Balkan. sama dengan Parti Republikan Rakyat Antartuk. Perdamaian melalui perjanjian menyebabkan Turki semakin lemah yang akhirnya membawa kemerosotan. Hal ini dapat dilihat melalui peperangan dengan Austria sekitar tahun 1682-1689 yang menyebabkan kerugian yang besar bagi Turki Uthmaniyah. Perjanjian Radsin telah ditandatangani selepas kekalahan Turki kepada Russia dan menyebabkan sultan Turki terpaksa menyerahkan Ukraine kepada Russia dan membuka perniagaan kepada bangsa Cossack di Laut Hitam setelah mengusainya selama beberapa abad. Hal ini merupakan petunjuk kepada pengakhiran kegemilangan kerajaan Islam yang dahulunya telah berkembang pesat. Kesan yang jelas kelihatan adalah perpecahan wilayah umat Islam yang dulunya di bawah pemerintahan Turki Uthamaniyah. Rentetan kejatuhan ini menyerlah ketika Mustafa Kamal Antartuk mengisytiharkan Turki sebagai negara republik. wilayah Transilvania dan beberapa wilayah yang melemahkan pertahanan Turki Uthmaniyah. Penyatuan Prince Eugene of Savoy dengan tentera Austria telah mengalahkan Turki dalam Peperangan Petewarden pada tahun 1716. Hal ini bermula selepas Mustafa Kamal menggantikan Kesultanan Uthmaniyah dan menjadi Pemoden Turki muda dan membawa perubahan dalam sistem politik Turki.

Raja Faizal pula yang telah berusaha memerdekakan bumi Syam dari kuasa Turki. Kemerosotan ekonomi Turki akibat perang kerana negara terpaksa membuat perbelanjaan yang besar untuk biaya perang. ekonomi yang tidak teratur. Kejatuhan Turki Uthmaniyah telah memberi kesan terhadap negara Islam dan rakyatnya yang membawa kepada perpecahan umat Islam.0 Penutup Turki Uthmaniyah mempunyai sorotan sejarahnya yang tersendiri yang telah melalui era kegemilangan. Jelaslah bahawa kejatuhan Turki memberi implikasi kepada negara-negara Islam yang lain. Kebudayaan Barat ini telah menyebabkan keruntuhan akhlak masyarakat di negara-negara Islam. Pengakhiran kerajaan Turki Uthmaniyah bermula selepas Mustafa Kamal Antartuk mengisytiharkan Turki sebagai kerajaan Republik. 3. tentera yang lemah . Kedudukan kuasa Turki Uthmaniyah yang besar dan luas pada suatu ketika dahulu telah hilang sama sekali pada penghujung abad ke-18 dan yang tinggal hanya beberapa daerah kecil yang masih berada di bawah taklukan Sultan Turki. Antara masalah tersebut adalah kelemahan Sultan Turki. penguasaan Soviet Union yang menguasai sekitar satu pertiga daripada jumlah perniagaan asing Iran.3 Sosial Kesan yang paling ketara yang menimpa negara Islam adalah aspek sosial akibat kejatuhan Turki Uthmaniyah.2 Ekonomi Ekonomi negara-negara Islam turut mendapat kesan akibat daripada kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. Laut Mediternean. 4. Terusan Suez dan jalan perdagangan yang lain. penyelewengan seperti rasuah. pemberontakan. Hal ini telah menyebabkan Eropah semakin mengusai ekonomi negara Islam. Penguasaan ekonomi oleh masyarakat Eropah di negara Islam telah melemahkan ekonomi negara Islam. 3. Perancis dan Inggeris telah mengawal syarikat Terusan Suez dan orang Yahudi di Mesir memiliki hampir seluruh gedung besar perniagaan dan banyak melibatkan diri dalam pasaran saham. kemerosotan yang akhirnya membawa kepada kejatuhan. Kemerosotan tindak tanduk sosial hasil daripada kejatuhan Turki telah mempengaruhi negara Islam yang lain. Perdagangan negara Islam semakin merosot kerana masyarakat Eropah telah menguasai perdagangan di Laut Hindi. Permodenan Turki telah menjadi ikutan negara Islam yang lain. Hal ini dapat dibuktikan kepercayaan sosialis Fabian Qibti Salama Musa di Iran yang berpendapat bahawa kebudayaan Barat menjadi kunci kepada reformasi sosial. Hal ini menyebabkan ekonomi negara Islam yang dibahagikan telah terjejas akibat daripada penguasaan orang Eropah.perpecahan wilayah Turki Uthamaniyah. Selain itu. Contohnya. Russia dan Itali. Hal ini telah menyebabkan negara Islam yang dahulunya di bawah pengaruh seperti Timur Tengah dan Afrika Utara mengalami kemerosotan ekonomi. Inggeris. Negara Islam semakin teruk terjejas ekonominya apabila selepas tamat Perang Dunia 1 kerana dengan persetujuan Sykes-Picot 1916 wilayah Turki Uthmaniyah telah dibahagikan kepada Perancis. Sejarah telah memperlihatkan kejatuhan Turki akibat masalah dalaman dan luaran yang tidak dapat diselesaikan secara sistematik. Jelaslah bahawa perpaduan umat Islam mula retak selepas kejatuhan Turki Uthmaniyah. Contohnya. Inggeris menggalakkan pemisahan kaum Assyria dengan menubuhkan tentera khas untuk menindas kaum Kurdi dan Turki yang tinggal di utara Iraq. Raja Husein hanya dapat menguasai tidak lebih dari bumi Hijaz.

Masalah ini telah menyebabkan kejatuhan Turki Uthmaniyah dan memberi tempias kepada negara Islam yang lain sama ada dari aspek ekonomi. sewajarnya keadaan ini dijadikan iktibar dan sehingga kebangkitan semula institusi Khilafah seterusnya Islam kembali terbilang. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan orientalis barat yang mengatakan bahawa salah satu faktor kejatuhan Turki Uthmaniyah adalah disebabkan oleh pemimpin dan sehingga rakyat golongan yang mementingkan hiburan dan keseronakkan. . Di samping itu. sosial dan politik.dan pengaruh luaran akibat daripada kebangkitan Eropah. Oleh itu. kejatuhan Turki sering dikaitkan dengan permasalahan pemimpinnya yang mementingkan hiburan dan keseniaan.

w. Jika mereka memeluk Islam dan mengikut baginda bermakna kepimpinan itu akan terus berada di tangan Bani Hashim. 4. .a.A. Nabi Muhammad s.a. PENGENALAN ( 3m) 1. kepada penduduk Makkah bagi memberi peringatan kepada manusia tentang azab Allah bagi mereka yang ingkar dan syurga bagi mereka yang taat kepada perintah Allah. Rumah Al – Arqam bin Abi Al – Arqam dijadikan markan untuk Nabi Muhammad s. Pada 17 Ramadhan bersamaan 6 Ogos 610 masihi. Mutalib. moyang Nabi Muhammad dan Abd. Hasilnya lebih kurang 40 orang telah menerima Islam. ISI-ISI PENTING ( 5 isi x 2m = 10 m ) Pihak Quraisy mula menentang 1.W UNTUK MENGATASINYA A. Sebelum kepimpinan Kota Mekah terletak di tangan Hashim.a. Setelah itu berpindah ke tangan Abu Talib. Dakwah secara sulit disampaikan kepada mereka yang karib dan kenalan rapat dengan baginda selama 3 tahun dengan penuh waspada agar matlamat dakwah tercapai terutamanya apabila umat Islam belum ada kekuatan disamping bilangan anggotanya amat sedikit. ini bermakna dengan rasminya Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan era Islam akan bermula yang seterusnya akan menghancurkan era zaman jahiliah. 3. bapa saudara baginda.w memberi penerangan. Besar kemungkinan kepimpinan itu akan diwarisi oleh Nabi Muhammad kerana keupayaannya yang luar biasa itu. 2.a.5 daripada Malaikan Jibrail.w sangat hebat dan dahsyat bagi orang yang tidak beriman. Seterusnya apabila Nabi Muhammad menerima wahyu Allah dalam Surah Al – Hijr ayat 94 yang bermaksud “ sampaikanlah oleh mu secara terang – terangan segala apa yang diterangkan dan berpalinglah oleh mu secara terang – terangan. tunjuk ajar serta bimbingan kepada orang Islam. Turunnya wahyu ke dua surah Al Muddathir ayat 1-7 menjadi permulaan episod dakwah Nabi Muhammad s. Latar-belakang Kota Makkah B. Dermulalh dakwah secara berterangan yang disampaikan oleh Rasullah kepada kaum kerabatnya Bani Hashim dan mengumpulkan orang ramai di Bukit Safa yang terdiri daripada bani Fihr dan Bani Adi. Ingin mengekalkan kuasa dan pengaruh.w menerima wahyu yang pertama Surah Al – Alaq ayat 1. Rasullah telah menyeru orang Arab supaya menyembah Allah yang esa dan meninggalkan penyembahan berhala dan tegas mengingatkan bahawa azab Allah s.HURAIKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN BERLAKUNYA PENENTANGAB GOLONGAN QURAISY DAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH NABI MUHAMMAD S.

Mereka ini masih berpegang dengan taraf dan kedudukan sosial yang berbeza. Saidina Uthaman bin Affan dan Saidaitina Khadijah juga banyak mengorbankan harta benda mereka untuk membantu orang – orang Islam masa itu. Di peringkat awal penentangan rasullah dan penganut Islam lebih bersikap sabar menghadapi segala tindakan kaum Quraisy sehingga tawaran para Malaikat untuk membantu baginda untuk mengangkat bukit Safa untuk ditimpakan ke atas orang – orang Taif yang menyakiti baginda pun ditolak. Kerana persamaan taraf.a. Langkah – langkah Yang Diambil Oleh baginda Untuk Mengatasinya. Kaum Quraisy takut hari pembalasan seperti yang dibawa oleh ajaran Islam.w sebagai nabi dan rasul. Dengan terlaksana ajaran Islam maka bermakna tidak ada beza antara ketua dan pengikut antara yang kaya dan yang miskin dan antara tuan dengan hamba. Semua manusia pada pandangan Islam adalah sama kecuali bagi orang bertaqwa. Melakukan hijrah ke Habsyah untuk meringankan beban kezaliman yang dilakukan oleh orang – orang Makkah. Kaum Quraisy Mekah tentang Rasulullah kerana irihati kedudukan Nabi Muhammad s. Kaum Quraisy hilang punca rezeki daripada penjualan berhala dan patung berhala akan pupus. agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ialah agama tauhid yang menyeru kepada keadilan sosial dan persamaan taraf sesama manusia. Keadaan ini berbeza dalam amalan sembah berhala kerana segala dosa dapat dihapuskan menerusi pengorbanan terhadap berhala. 2. 3. Konsep dosa pahala dan seksa neraka dan hari kiamat begitu menakutkan kaum Quraisy Mekah kerana mereka sedar telah banyak lakukan perkara keji dalam Islam seperti rompak dan zina. Hal ini sangat bertentangan dengan system sosial jahiliyah yang masih dikuasai oleh kaum bangsawan Quraisy. Misalnya Bilal yang diseksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf telah dibeli oleh Saidina Abu Bakar lalu dimerdekakannya. 4. 5. 3. Menebus hamba yang diseksa oleh tuanya dan memberikan bantuan kepada orang – orang yang lemah yang dizalimi dan ditindas. Rasullah mencadangkan agar umat Islam berhijrah ke Habsyah ( Ethopia ) kerana rajanya pada masa itu beragama Nasrani dan bersikap adil.2. ( 5 isi x 2 m = 10 m ) 1. Kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah kerana mahu pertahankan pusaka nenek moyang. Baginda terus berdoa ‘Ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku kerana mereka tidak tahu”. Hijrah ke Habsyah berlaku sebanyak 2 . Mereka akan kehilangan kedudukan dari sudut sosial dan politik serta ekonomi seperti amalan sembah berhala yang tidak lagi dibenarkan dalam Islam. Amalan buat dan jual patung berhala adalah warisan nenek moyang dan ini sebabkan ajaran Nabi Muhammad ditentang kerana dianggap mencela agama berhala.

kali. Nabi sentiasa berdoa kepada kaumnya terutama dengan pengislaman Saidina Umar Al-Khattab C. bersama Saidina Abu Bakar ke Madinah telah diberitahu oleh Allah ketika kaum Quraisy bersepakat mengambil tindakan mengepung rumahnya dan hendak membunuh baginda. Pada kali ke dua pada tahun ke – 7 kerasulan nabi Muhammad terdiri daripada 83 lelaki dan 18 orang perempuan yang diketuai oleh Jaafar bin Abi Talib. Mus’ab bin Umair. Akhirnya sebuah negara Islam yang kuat dan mantap dibina dibawah pimpinan Rasullah dengan bantuan para sahabat. Dan menumpang tinggal dan kasih sayang bersama para sahabat golongan Ansar. KESIMPULAN ( 2m ) Kesabaran dan kekuatan iman umat Islan dalam mengadapi penentangan di samping perancangan strategik yang berkesan pasti akan membuahkan kejayaan dengan izin Allah. Abu Huzaifah dan isteri. Menerusi undang – undang tetamu atau Jiran ( qanun al – Jiran ) orang – orang Islam ketika itu terjamin keselamatan mereka. Hijrah yang berlaku pada 16 julai 622 Masihi ini telah membawa sinar baru kepada seluruh umat islam ketika itu. Berlindung di bawah perlindungan orang – orang Makkah yang mempunyai kedudukan terutamanya daripada Bani Hashim sendiri ( konsep jiwar ) Nabi dilindungi oleh bapa saudaranya Abu Talib. 6. Abdul Rahman bin Auf dan ramai lagi. Turut serta ialah Sadina Uthman bersama isterinya Ruqaiyah puteri Rasullah. 4. . Kumpulan demi kumpulan umat Islam tiba di Madinah. Para hamba yang telah dibeli dan dimerdekakan diberi perlindungan di bawah orang – orang yang mempunyai kedudukan. Hijrah Rasullah s. Kali pertama pada tahun ke – 5 kersaulan nabi Muhammad yang terdiri daripada 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Zubir bin Al – Awwam. Nabi mencari tapak yang baru dengan pergi ke Taif 7. Kejayaan hijrah ini adalah daripada pancaran yang teliti dan strategi yang berkesan. 5.a.w.

Yahudi. Nasrani. Tidak Boleh Membaca & Menulis. • Kitab injil.Quraan CIRI – CIRI JAHILIAH “ AGAMA : Wathani Majusi. Kuasa ghaib.Emas. Kepercayaan karut & tahyul ANIMISME Mempercayaai roh. kegiatan aktiviti agama. 3 mazhab:. Al – Latt. Zaradustiyah Banyak di anuti di :. Tiada nabi & rasul. kegiatan diplomatik. • Mengubah kitab suci taurat. • Yusuf dhu nuwas – pemerintah kerajaan himyar. Berhala – Berhala Yang Terdapat Di Kota Makkah.Surah Al – Hijr Ayat 25. arab badwi ( luar bandar ) . Menyembah cakrawala. Kepercayaan karut & tahyul AGAMA YAHUDI • Dibawa oleh nabi musa. Menyembah cakrawala. oman bahrin. • Ubah suai.Perak. • Bani israil – penganut utama. Berasal dari parsi.yaman. Berhala Diperbuat Daripada Batu.Kayumarthian Zarwaniyah. Menyembah matahari. Api lambang agama ini. Roh. BiLA Mula ? Dengan Keruntuhan Zaman Jahiliah Bermula Empangan Maarib Hingga Turunnya Al . Mereka memuja api.Al – Uzza. Penunggu. Menyembah matahari.Al – Manar Hubal.Hunafa. Pengaruh kuasa asing. Tidak Berakhlak. Roh. • Disebarkan ke sta melalui oleh penduduk ghasan dan hirrah SOSIAL 2 jenis masyarakat arab arab hadari ( (bandar ). Penunggu. ( majusi ) AGAMA MAJUSI Punca Berlakunya: Umar Bin Luai. Hajar Al – Aswad.hubungan perdagangan. • Ahl – kitab – penganut tulen. Makkah Pusat Agama Berhala. Surah Al – Rum Ayat 20 Al – Quraan Merumuskan Tiada Nabi. Mengikut nabi – nabi palsu.BAB 1 TAMADUN ISLAM MAKSUD JAHILIAH Masyarakat arab jahiliah hanya jahil dari segi agama dan kepercayaan PANDANGAN AL QURAAN Surah – Suarah Yang Menceritakan Tentang Jahiliah:.Makanan. Animisme Faktor perkembangan agama Pengaruh asing melalui:. kuasa rom ( nasrani ) kuasa parsi. AGAMA NASRANI • Dibawa oleh nabi isa. Kuasa ghaib. Ada 360 Jenis Berhala Di Kaabah. Ada Kegiatan Jual Beli Berhala Di Pasar Ukaz.Al – Manat. • Kitab taurat. Tiada Mempunyai Peradaban. Musin Haji. • Kaum bani israiel. Mempercayaai roh. Sikap Mengagongkan Kaabah.

Semangat assabiyyah. Tawanan menjadi hamba. Meluaskan pengaruh. • Perdagangan. Tawanan dijadikan hamba.Badwi. Tujuan mereka sering berperang: Mendapatkan makanan & air. Mengenakan ‘riba’ • Bentuk penindasan. Berkahwin tanpa had & batasan. Mengamalkan sistem kabilah. Sanggup membunuh bayi perempuan. Sistem kabilah. • Perubahan berlaku selepas kehadiran islam & nabi muhammad. . RUMUSAN : Kehidupan masyarakatarab jahiliah bercirikan unsur gasar yang berlawanan denga ketamadunan namun kedatangan islam membawa sinar baru dalam kehidupan mereka. Sistem kabilah. • Mahir dalam bidang syair & khutbah. Hadari. Hamba – golong paling hina. • Tidak tahu membaca & menulis. Dendam. • Tidak mewarisi kegemilangan imu kerajaan saba. • Pendudk di selatan sta berhijrah ke utara. Sering berperang. • Sinar baru selepas kedatangan islam. Wanita golongan paling hina Hanya alat memuaskan nafsu. • Penyebaran ilmu yang terbatas. • Buta huruf begitu meluas. • Rompakan. • Tumpukan bidang hafalan & ingatan. • Hanya 17 orang yang celik huruf. Berpuak – puak Hidup secara berkelompok atau bersendirian. • Kegiatan penternakan badwi ILMU PENGETAHUAN : • Tidak mempunyai ilmu. Perselisihan faham 2 GOLONGAN :. Corak kehidupan yang bertentangan dengan tamadun EKONOMI : • Keruntuhan empangan maarib. Sering berperang sesama sendiri. Semangat assabiyyah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful