Faktor-faktor kejatuhan sesebuah Tamadun Setiap tamadun sememangnya akan mengalami kemerosotan dan ada pula yang

runtuh secara mendadak. Pendapat ini telah ditegaskan oleh Ibn Khaldun. Menurut beliau, sesebuah tamadun dapat disamakan dengan usia seorang manusia yang akan melalui tempoh kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Beliau turut membahagikan kadar tempoh sesebuah peradaban kepada empat generasi iaitu: a. Generasi pengamal b. Generasi pengikut c. Generasi pemelihara tradisi d. Generasi pemusnah tradisi 1. Keruntuhan akhlak Keruntuhan akhlak dalam masyarakat khususnya di kalangan pemimpin adalah factor kemerosotan sesebuah tamadun. Penghayatan nilai-nilai murni tidak dipedulikan lagi. Sikap berfoya-foya, amalan rasuah, tamakkan kuasa berlaku secara berleluasa. Contohnya empayar moghul dan kesultanan Delhi. 2. Perpecahan di kalangan masyarakat Perpecahan di kalangan masyarakat turut membantutkan perkembangan tamadun. Contohnya pertentangan antara kaum mawali berbangsa Parsi dengan Bani Umaiyah menyebabkan kerajaan Bani Umaiyah merosot. 3. Ketidakadilan Ketidakadilan yang berlaku seperti wujudnya jurang perbezaan yang ketara antara golongan kaya dan miskin juga menjadi punca kemerosotan sesebuah tamadun. Contohnya di Yunani terdapat golongan hamba abdi yang hidup melarat yang ditindas dan dikerah untuk mengusahakan tanah golongan berharta telah menyebabkan pemberontakan di kalangan masyarakat bawahan. 4. Ketidakstabilan politik Perpecahan dikalangan negara kota dan wilayah-wilayah yang dijajah. 5. Bencana alam atau malapetaka Menyebabkan berlaku kerosakan harta benda secara besar-besaran seperti banjir, wabak penyakit dan sebagainya. Contoh Athens – serangan wabak penyakit yang mengakibat kematian penduduk dan pemerintahnya iaitu Pericles. 6. Penerimaan perubahan sikap tidak mahu menerima perubahan juga boleh membantutkan perkembangan tamadun. Sikap seperti ini merencatkan daya kreativiti dan inovasi sesebuah masyarakat yang seterusnya membawa kepada masyarakat berkeadaan beku atau static berpanjangan. Contohnya kerajaan Turki Uthmaniyyah.

2. Mesir dan Afrika. Hal ini merupakan pendorong ke arah kehancuran empayar Turki Uthmaniyah. Pada proses keruntuhannya. pentadbiran dan pemerintahan yang tidak teratur serta ketenteraan yang lemah. Turki Uthmaniyah merupakan wilayah yang besar meliputi semenanjung Balkan. Wilayah ini mula berkembang melalui penaklukan Constatinople oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 dan terus gemilang semasa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni. ekonomi. 2. Asia Kecil. Dalam sejarahnya selama lima abad iaitu bermula pada akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-19 kerajaan Turki Uthmaniyah telah mengalami pasang surut. Namun. akibat daripada pelbagai faktor yang akhirnya membawa kepada kejatuhan Empayar Uthmaniyah sehingga memberi kesan kepada negara-negara Islam di sekitarnya yang turut terkena tempias akibat kemerosotan Turki Uthmaniyah.0 Faktor-Faktor Kejatuhan Empayar Turki Uthmaniyah Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah.1 Politik Faktor politik merupakan perkara pokok yang menyebabkan empayar Turki Uthmaniyah mengalami kemerosotan.IktibarDari Kejatuhan Kerajaan Uthmaniyah Pengenalan Pembentukan kerajaan Turki merupakan proses sejarah yang panjang dan tidak terjadi dengan tiba-tiba. dapat dilihat sebuah sistem politik yang diwarisi dari Kerajaan Turki Saljuk dan mengalami perkembangan yang gemilang dan akhirnya mengalami kemerosotan. Empayar Turki Uthmaniyah telah diasaskan oleh Uthman 1 yang mengistiharkan kemerdekaan wilayah Uthmaniyah pada tahun 1299. sosial dan pengaruh luar yang meresap masuk dalam kerajaan. Antara faktor yang membawa kejatuhan empayar ini adalah disebabkan beberapa aspek iaitu politik. Justeru kelemahankelemahan ini telah mendorong kepada keruntuhan empayar Turki Uthmaniyah. Keruntuhan empayar yang telah mencapai kegemilangan ini merupakan peristiwa yang kompleks bagi sebuah masyarakat Islam dari sebuah kerajaan menuju negara moden. Namun selepas kemangkatan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1566 berlaku kemerosotan dalam empayar Turki Uthmaniyah. . Malang yang menimpa ini adalah lantaran kelemahan-kelemahan yang wujud dalam kerajaan Turki Uthmaniyah yang telah membawa kepada kejatuhan empayar yang telah mencapai zaman kegemilangan. Pada satu sudut. Arab Timur Tengah. Faktor politik ini termasuk kelemahan kepimpinan.

Di samping itu kelemahan ketenteraan juga dapat dilihat melalui penghapusan aristokrasi tentera lama yang menjadi saingan kepada kuasa kerajaan. Keadaan ini telah mendorong ke arah peperangan antara putera-putera raja yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan kepimpinan yang menurun. lantas menghapuskan asas disiplin dalam tentera. Kelemahan dalam pentadbiran dan pemerintahan ini telah ditunjukkan dalam pemerintahan selepas kemangkatan Sulaiman Al-Qanuni dan mengakibatkan keruntuhan empayar Turki Uthmaniyah. Jelaslah bahawa faktor politik yang akhirnya telah membawa kepada kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. Hal ini dapat dibuktikan dengan perlantikan Bayezid 1 dan Salim II dipilh bukan berdasarkan kemampuan yang unggul. Pertahanan merupakan aspek terpenting dalam politik sesebuah negara.Setelah kemangkatan Sulaiman Al-Qanuni empayar Turki mula memperlihatkan kejatuhan dan kemunduran. Kegiatan . Penghapusan ini menyebabkan sistem tentera hamba mejadi terbatas kerana seksyen ketenteraan yang dominan dalam angkatan tentera telah membenarkan anak-anak pegawai mendapat pangkat. Kelemahan kepimpinan ini menyebabkan kerajaan dikuasai oleh anggota-anggota harem atau kelompok tertentu dalam istana. Di samping itu. Perdagangan yang lembab menyebabkan kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. Keadaan ini membawa kepada kejatuhan Turki Uthmaniyah. Hal ini adalah lantaran daripada kelemahan sultan.2 Ekonomi Kelemahan dalam tadbir urus ekonomi merupakan punca kepada tercetusnya kemerosotan dalam kerajaan Turki Uthmaniyah. Sultan Ibrahim membunuh 100 000 orang dan menyaksikan sendiri pembunuhan 25 000 orang daripadanya. Kelemahan adalah disebabkan perlantikan jawatan yang bukan didasari oleh kebolehan. Contohnya. Umum mengetahui bahawa Turki Uthmaniyah mempunyai pemimpin silih berganti. Hal ini disebabkan oleh pertandingan ketenteraan yang sebenarnya telah ditinggalkan yang menyebabkan putera-putera raja yang berpontensi telah disisihkan dan memilih putera sulung kerana perkara ini memberi kebebasan kepada para pegawai. Kelemahan ini mendorong kepada kemerosotan Turki Uthmaniyah. 2. Kemerosotan ini bermula dengan kelemahan disiplin ketenteraan dalam kalangan pegawai atasan. Hal ini dapat dilihat semasa pemerintahan Ibrahim dipengaruhi oleh Bonda dan tiga orang isterinya yang masuk campur dalam pemerintahan untuk menyingkirkan Wazir Agung Kara Mustafa. baik dalam keperibadian serta yang paling utama dalam kepimpinannya. tidak dinafikan bahawa keadaan ini telah menyumbang kepada kejatuhan Turki Uthmaniyah kerana masalah perebutan takhta dalam kalangan pembesar dan pemerintah. Sistem syura tidak diamalkan dan pemilihan pemimpin kebiasaannya adalah berdasarkan kekuatan. Keadaan ini bertambah buruk apabila kadar cukai yang tinggi dikenakan membebankan rakyat. Hal ini dibuktikan melalui jawatan memungut cukai diberikan kepada sesiapa sahaja yang berikrar untuk memberi sumbangan kutipan yang besar kepada perbendaharaan negara. kelemahan dalam sistem ketenteraan merupakan penyumbang kepada kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah. Oleh itu. Kehidupan sultan yang hidup bermewah-mewah akhirnya mendorong perlakuan tidak bermoral yang telah membawa kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. Namun. Kelemahan ini dapat dibuktikan dengan sikap sultan itu sendiri yang mementingkan hiburan dan kesenian sehingga menyebabkan kerosakkan moral. Sultan Murad III telah dikuasai oleh nafsu sepanjang pemerintahan sehingga mempunyai 118 orang anak.

Selain itu. Gejala rasuah yang semakin berleluasa merupakan faktor kritikal yang menyumbang kepada kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. Turki Uthmaniyah bersaing dengan Portugis untuk menguasai jalan perdagangan di perairan India. 2. Dalam pada itu. kemunduran dalam ekonomi Tuki adalah akibat berlaku peperangan yang tidak pernah berhenti. sistem kapitalisme yang diperkenalkan di Eropah menyebabkan revolusi perindustrian muncul dan menenggelamkan industri tradisional masyarakat Turki. Pemberontakan ini mencetuskan masalah dalaman yang teruk sehingga membawa kepad kejatuhan Turki Uthmaniyah. Ajaran Islam telah dicemari dengan ajaran khurafat. Kesannya. Jelaslah bahawa permasalahan sosial yang berlaku telah menyebabkan kejatuhan emapayar Turki Uthmaniyah. 2. kegemilangan Turki dari aspek ekonomi semakin suram dan menuju kejatuhan. Gerakan-gerakan renaisans melahirkan perubahan-perubahan yang besar dalam sejarah dunia iaitu kebangkitan Eropah dan kemunduran . puak Druze di Syiria. Rasuah telah menyerap dalam kalangan pegawai atasan menyebabkan pentadbiran menjadi lumpuh disebabkan pemimpin yang tamak haloba.perdagangan merupakan suntikan dalam membangunkan ekonomi Turki Uthmaniyah. dendangan musik dan para dayang yang menghiburkan para pembesar negara. Hal ini dapat dibuktikan pada abad ke-16. ajaran Islam telah diselewengkan dan rasuah telah menyebabkan berlakunya kejatuhan Turki Uthmaniyah.3 Sosial Masalah sosial seperti pemberontakan. Oleh itu. Pendapatan yang semakin berkurang dan dibebankan dengan belanja negara yang semakin besar termasuk perbelanjaan perang mendorong kepada kemelesetan ekonomi Turki Uthmaniyah. Poland dan Safavi. rasuah merupakan faktor yang mendorong kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. Keadaan dapat dilihat apabila berlaku pemberontakan dalam kalangan puak Kurdish. Kelemahan ini disebabkan oleh saingan dengan negara Eropah yang semakin maju dalam bidang perdagangan. Di samping itu. Keruntuhan akhlak dan kurang penghayatan Islam sedikit sebanyak mempengaruhi kejatuhan empayar agung ini. Pemberontakan merupakan faktor terpenting dalam kejatuhan empayar yang terbilang ini kerana tiada lagi penyatuan antara golongan pemerintah dan rakyat jelata. Gejala rasuah ini telah menimbulkan kekacauan dalam pemerintahan dan melemahkan kedudukan kerajaan khususnya semasa pemerintahan Sultan Mustafa IV kerana bebanan cukai yang tinggi untuk memperkayakan individu yang dilantik untuk mengutip cukai dan memberi hadiah kepada pembesar yang membantunya memperoleh jawatan berkenaan. tuan-tuan tanah tentera di Anatolia dan Janissari di ibu kota yang ingkar dan suka memberontak telah mengganggu tumpuan tentera empayar menentang Austria. golongan istana juga terlibat dalam krisis moral dengan adanya pesta yang dilengkapi dengan minuman keras. amalan tasawuf yang melampaui batas tanpa menghiraukan tugas wajib iaitu untuk berjihad dan menegakkan amar makruf serta mencegah yang mungkar. Hal ini dapat dibuktikan apabila Sulaiman sendiri meminta hadiah daripada orang yang hendak dilantiknya pada waktu perlantikan dan mereka perlu juga berbuat demikian pada peringkat bawahan untuk menampung kos tersebut. tahayyul. Kemajuan dari aspek ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh Eropah telah mendorong perluasaan kuasa atau imperialisme Barat berlaku.4 Pengaruh Luar Kebangkitan kekuatan Eropah telah menjadi faktor kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah.

Kesan yang jelas kelihatan adalah perpecahan wilayah umat Islam yang dulunya di bawah pemerintahan Turki Uthamaniyah.kerajaan Islam di empayar Turki Uthmaniyah. Rentetan kejatuhan ini menyerlah ketika Mustafa Kamal Antartuk mengisytiharkan Turki sebagai negara republik. kota Budapest. sama dengan Parti Republikan Rakyat Antartuk. Hal ini dibuktikan lagi dengan .1 Politik Kejatuhan Turki Uthamniyah telah memberi kesan kepada negara Islam yang lain dari aspek politik. 3. Antaranya ialah kehilangan institusi khilafah dalam kerajaan Islam dan perpecahan negara-negara Islam di bawah satu pemerintahan. Serbia. Herzegovina dan di tempat-tempat lain membebaskan diri menyebabkan perpecahan negara umat Islam. Jelaslah pengaruh luaran merupakan punca kepada kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah terutamanya kebangkitan semula Eropah selepas berlakunya zaman gelap. Negara Islam turut mendapat kesannya kepada negara Iran di bawah pemerintahan Reza Shah yang memperkenalkan sebuah parti sahaja. Hal ini dapat dibuktikan melalui Perdamaian Passarowit yang ditandatangani pada Julai 1718 menyebabkan Turki kehilangan Timsuar. Selain itu. Kelemahan Turki menyebabkan negara di bawah naungannya telah membebaskan diri dan di takluk oleh pihak Eropah. wilayah Transilvania dan beberapa wilayah yang melemahkan pertahanan Turki Uthmaniyah. Hal ini merupakan petunjuk kepada pengakhiran kegemilangan kerajaan Islam yang dahulunya telah berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat melalui peperangan dengan Austria sekitar tahun 1682-1689 yang menyebabkan kerugian yang besar bagi Turki Uthmaniyah. Peperangan demi peperangan dengan kekuasaan Eropah telah memperlihatkan kekalahan kerajaan Turki Uthmaniyah. setelah bertukar menjadi negara republik menyebabkan institusi khalifah telah hilang dan membawa kesan yang buruk kepada suasana politik negara Islam. Hal ini telah melumpuhkan Turki Uthmaniyah akibat daripada saingan kuasa-kuasa Eropah. ekonomi dan sosial. Hal ini telah memberi kesan yang buruk dalam politik negara Islam. Apabila kejatuhan Turki Uthmaniyah. Kekalahan ini merupakan faktor kejatuhan Turki Uthmaniyah. Kejatuhan Turki Uthamniyah semakin terserlah akibat kekalahan dalam peperangan. sebahagian besar negeri Serbia dan negeri Rumania. siri perjanjian dengan negara Eropah yang akhirnya membawa kepada kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah. Hal ini bermula selepas Mustafa Kamal menggantikan Kesultanan Uthmaniyah dan menjadi Pemoden Turki muda dan membawa perubahan dalam sistem politik Turki. 3. Prins Milaan. Pembaharuan ini telah melenyapkan sistem pemerintahan Khalifah di negara-negara Islam. Bosnia. Penyatuan bangsa Eropah untuk menentang Turki telah menawan Hungary. Perdamaian melalui perjanjian menyebabkan Turki semakin lemah yang akhirnya membawa kemerosotan. Belgrad. Pemberontakan oleh negara seperti Montenegro. Balkan. Penyatuan Prince Eugene of Savoy dengan tentera Austria telah mengalahkan Turki dalam Peperangan Petewarden pada tahun 1716. Perjanjian Radsin telah ditandatangani selepas kekalahan Turki kepada Russia dan menyebabkan sultan Turki terpaksa menyerahkan Ukraine kepada Russia dan membuka perniagaan kepada bangsa Cossack di Laut Hitam setelah mengusainya selama beberapa abad.0 Kesan Terhadap Negara-Negara Islam Kejatuhan Turki Uthmaniyah secara tidak langsung telah memberi kesan kepada negara-negara Islam dalam aspek politik.

3.0 Penutup Turki Uthmaniyah mempunyai sorotan sejarahnya yang tersendiri yang telah melalui era kegemilangan. Kemerosotan tindak tanduk sosial hasil daripada kejatuhan Turki telah mempengaruhi negara Islam yang lain. Laut Mediternean. penyelewengan seperti rasuah. kemerosotan yang akhirnya membawa kepada kejatuhan. 4. Raja Husein hanya dapat menguasai tidak lebih dari bumi Hijaz. Jelaslah bahawa perpaduan umat Islam mula retak selepas kejatuhan Turki Uthmaniyah. Permodenan Turki telah menjadi ikutan negara Islam yang lain. Hal ini telah menyebabkan negara Islam yang dahulunya di bawah pengaruh seperti Timur Tengah dan Afrika Utara mengalami kemerosotan ekonomi. Kebudayaan Barat ini telah menyebabkan keruntuhan akhlak masyarakat di negara-negara Islam. tentera yang lemah .2 Ekonomi Ekonomi negara-negara Islam turut mendapat kesan akibat daripada kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. Contohnya. penguasaan Soviet Union yang menguasai sekitar satu pertiga daripada jumlah perniagaan asing Iran. Terusan Suez dan jalan perdagangan yang lain. Russia dan Itali. Sejarah telah memperlihatkan kejatuhan Turki akibat masalah dalaman dan luaran yang tidak dapat diselesaikan secara sistematik. Kemerosotan ekonomi Turki akibat perang kerana negara terpaksa membuat perbelanjaan yang besar untuk biaya perang. Hal ini telah menyebabkan Eropah semakin mengusai ekonomi negara Islam. 3. Kedudukan kuasa Turki Uthmaniyah yang besar dan luas pada suatu ketika dahulu telah hilang sama sekali pada penghujung abad ke-18 dan yang tinggal hanya beberapa daerah kecil yang masih berada di bawah taklukan Sultan Turki. Hal ini dapat dibuktikan kepercayaan sosialis Fabian Qibti Salama Musa di Iran yang berpendapat bahawa kebudayaan Barat menjadi kunci kepada reformasi sosial. Jelaslah bahawa kejatuhan Turki memberi implikasi kepada negara-negara Islam yang lain. Raja Faizal pula yang telah berusaha memerdekakan bumi Syam dari kuasa Turki. Selain itu.3 Sosial Kesan yang paling ketara yang menimpa negara Islam adalah aspek sosial akibat kejatuhan Turki Uthmaniyah. Inggeris menggalakkan pemisahan kaum Assyria dengan menubuhkan tentera khas untuk menindas kaum Kurdi dan Turki yang tinggal di utara Iraq. pemberontakan. Perancis dan Inggeris telah mengawal syarikat Terusan Suez dan orang Yahudi di Mesir memiliki hampir seluruh gedung besar perniagaan dan banyak melibatkan diri dalam pasaran saham. Penguasaan ekonomi oleh masyarakat Eropah di negara Islam telah melemahkan ekonomi negara Islam. Contohnya. Hal ini menyebabkan ekonomi negara Islam yang dibahagikan telah terjejas akibat daripada penguasaan orang Eropah. ekonomi yang tidak teratur.perpecahan wilayah Turki Uthamaniyah. Perdagangan negara Islam semakin merosot kerana masyarakat Eropah telah menguasai perdagangan di Laut Hindi. Antara masalah tersebut adalah kelemahan Sultan Turki. Kejatuhan Turki Uthmaniyah telah memberi kesan terhadap negara Islam dan rakyatnya yang membawa kepada perpecahan umat Islam. Pengakhiran kerajaan Turki Uthmaniyah bermula selepas Mustafa Kamal Antartuk mengisytiharkan Turki sebagai kerajaan Republik. Negara Islam semakin teruk terjejas ekonominya apabila selepas tamat Perang Dunia 1 kerana dengan persetujuan Sykes-Picot 1916 wilayah Turki Uthmaniyah telah dibahagikan kepada Perancis. Inggeris.

.dan pengaruh luaran akibat daripada kebangkitan Eropah. sosial dan politik. Masalah ini telah menyebabkan kejatuhan Turki Uthmaniyah dan memberi tempias kepada negara Islam yang lain sama ada dari aspek ekonomi. sewajarnya keadaan ini dijadikan iktibar dan sehingga kebangkitan semula institusi Khilafah seterusnya Islam kembali terbilang. Oleh itu. Di samping itu. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan orientalis barat yang mengatakan bahawa salah satu faktor kejatuhan Turki Uthmaniyah adalah disebabkan oleh pemimpin dan sehingga rakyat golongan yang mementingkan hiburan dan keseronakkan. kejatuhan Turki sering dikaitkan dengan permasalahan pemimpinnya yang mementingkan hiburan dan keseniaan.

Dermulalh dakwah secara berterangan yang disampaikan oleh Rasullah kepada kaum kerabatnya Bani Hashim dan mengumpulkan orang ramai di Bukit Safa yang terdiri daripada bani Fihr dan Bani Adi. 2. Mutalib. kepada penduduk Makkah bagi memberi peringatan kepada manusia tentang azab Allah bagi mereka yang ingkar dan syurga bagi mereka yang taat kepada perintah Allah. Dakwah secara sulit disampaikan kepada mereka yang karib dan kenalan rapat dengan baginda selama 3 tahun dengan penuh waspada agar matlamat dakwah tercapai terutamanya apabila umat Islam belum ada kekuatan disamping bilangan anggotanya amat sedikit.5 daripada Malaikan Jibrail.w menerima wahyu yang pertama Surah Al – Alaq ayat 1. Setelah itu berpindah ke tangan Abu Talib. ini bermakna dengan rasminya Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan era Islam akan bermula yang seterusnya akan menghancurkan era zaman jahiliah. moyang Nabi Muhammad dan Abd. Rumah Al – Arqam bin Abi Al – Arqam dijadikan markan untuk Nabi Muhammad s.W UNTUK MENGATASINYA A.w memberi penerangan. Latar-belakang Kota Makkah B. Seterusnya apabila Nabi Muhammad menerima wahyu Allah dalam Surah Al – Hijr ayat 94 yang bermaksud “ sampaikanlah oleh mu secara terang – terangan segala apa yang diterangkan dan berpalinglah oleh mu secara terang – terangan. Rasullah telah menyeru orang Arab supaya menyembah Allah yang esa dan meninggalkan penyembahan berhala dan tegas mengingatkan bahawa azab Allah s. bapa saudara baginda. Hasilnya lebih kurang 40 orang telah menerima Islam.a.a. Nabi Muhammad s.w.a. tunjuk ajar serta bimbingan kepada orang Islam. PENGENALAN ( 3m) 1. Ingin mengekalkan kuasa dan pengaruh. 4.w sangat hebat dan dahsyat bagi orang yang tidak beriman.A.HURAIKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN BERLAKUNYA PENENTANGAB GOLONGAN QURAISY DAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH NABI MUHAMMAD S. Sebelum kepimpinan Kota Mekah terletak di tangan Hashim. ISI-ISI PENTING ( 5 isi x 2m = 10 m ) Pihak Quraisy mula menentang 1. . Besar kemungkinan kepimpinan itu akan diwarisi oleh Nabi Muhammad kerana keupayaannya yang luar biasa itu. Jika mereka memeluk Islam dan mengikut baginda bermakna kepimpinan itu akan terus berada di tangan Bani Hashim. Pada 17 Ramadhan bersamaan 6 Ogos 610 masihi.a. 3. Turunnya wahyu ke dua surah Al Muddathir ayat 1-7 menjadi permulaan episod dakwah Nabi Muhammad s.

Mereka akan kehilangan kedudukan dari sudut sosial dan politik serta ekonomi seperti amalan sembah berhala yang tidak lagi dibenarkan dalam Islam. agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ialah agama tauhid yang menyeru kepada keadilan sosial dan persamaan taraf sesama manusia. Keadaan ini berbeza dalam amalan sembah berhala kerana segala dosa dapat dihapuskan menerusi pengorbanan terhadap berhala.2. Misalnya Bilal yang diseksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf telah dibeli oleh Saidina Abu Bakar lalu dimerdekakannya. 4. 2. Hijrah ke Habsyah berlaku sebanyak 2 . Kerana persamaan taraf. Semua manusia pada pandangan Islam adalah sama kecuali bagi orang bertaqwa. ( 5 isi x 2 m = 10 m ) 1. Rasullah mencadangkan agar umat Islam berhijrah ke Habsyah ( Ethopia ) kerana rajanya pada masa itu beragama Nasrani dan bersikap adil. Kaum Quraisy takut hari pembalasan seperti yang dibawa oleh ajaran Islam. Mereka ini masih berpegang dengan taraf dan kedudukan sosial yang berbeza. Dengan terlaksana ajaran Islam maka bermakna tidak ada beza antara ketua dan pengikut antara yang kaya dan yang miskin dan antara tuan dengan hamba. Menebus hamba yang diseksa oleh tuanya dan memberikan bantuan kepada orang – orang yang lemah yang dizalimi dan ditindas.w sebagai nabi dan rasul. Amalan buat dan jual patung berhala adalah warisan nenek moyang dan ini sebabkan ajaran Nabi Muhammad ditentang kerana dianggap mencela agama berhala. Kaum Quraisy Mekah tentang Rasulullah kerana irihati kedudukan Nabi Muhammad s. 3. Kaum Quraisy hilang punca rezeki daripada penjualan berhala dan patung berhala akan pupus. 5. Konsep dosa pahala dan seksa neraka dan hari kiamat begitu menakutkan kaum Quraisy Mekah kerana mereka sedar telah banyak lakukan perkara keji dalam Islam seperti rompak dan zina. Hal ini sangat bertentangan dengan system sosial jahiliyah yang masih dikuasai oleh kaum bangsawan Quraisy.a. Saidina Uthaman bin Affan dan Saidaitina Khadijah juga banyak mengorbankan harta benda mereka untuk membantu orang – orang Islam masa itu. 3. Baginda terus berdoa ‘Ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku kerana mereka tidak tahu”. Langkah – langkah Yang Diambil Oleh baginda Untuk Mengatasinya. Melakukan hijrah ke Habsyah untuk meringankan beban kezaliman yang dilakukan oleh orang – orang Makkah. Kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah kerana mahu pertahankan pusaka nenek moyang. Di peringkat awal penentangan rasullah dan penganut Islam lebih bersikap sabar menghadapi segala tindakan kaum Quraisy sehingga tawaran para Malaikat untuk membantu baginda untuk mengangkat bukit Safa untuk ditimpakan ke atas orang – orang Taif yang menyakiti baginda pun ditolak.

Abdul Rahman bin Auf dan ramai lagi. Kali pertama pada tahun ke – 5 kersaulan nabi Muhammad yang terdiri daripada 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan.kali. Menerusi undang – undang tetamu atau Jiran ( qanun al – Jiran ) orang – orang Islam ketika itu terjamin keselamatan mereka. Zubir bin Al – Awwam. Kejayaan hijrah ini adalah daripada pancaran yang teliti dan strategi yang berkesan.a. Kumpulan demi kumpulan umat Islam tiba di Madinah. Hijrah Rasullah s. 6.w. Hijrah yang berlaku pada 16 julai 622 Masihi ini telah membawa sinar baru kepada seluruh umat islam ketika itu. Mus’ab bin Umair. . Abu Huzaifah dan isteri. Pada kali ke dua pada tahun ke – 7 kerasulan nabi Muhammad terdiri daripada 83 lelaki dan 18 orang perempuan yang diketuai oleh Jaafar bin Abi Talib. 4. bersama Saidina Abu Bakar ke Madinah telah diberitahu oleh Allah ketika kaum Quraisy bersepakat mengambil tindakan mengepung rumahnya dan hendak membunuh baginda. 5. Turut serta ialah Sadina Uthman bersama isterinya Ruqaiyah puteri Rasullah. Dan menumpang tinggal dan kasih sayang bersama para sahabat golongan Ansar. Para hamba yang telah dibeli dan dimerdekakan diberi perlindungan di bawah orang – orang yang mempunyai kedudukan. Nabi sentiasa berdoa kepada kaumnya terutama dengan pengislaman Saidina Umar Al-Khattab C. KESIMPULAN ( 2m ) Kesabaran dan kekuatan iman umat Islan dalam mengadapi penentangan di samping perancangan strategik yang berkesan pasti akan membuahkan kejayaan dengan izin Allah. Berlindung di bawah perlindungan orang – orang Makkah yang mempunyai kedudukan terutamanya daripada Bani Hashim sendiri ( konsep jiwar ) Nabi dilindungi oleh bapa saudaranya Abu Talib. Akhirnya sebuah negara Islam yang kuat dan mantap dibina dibawah pimpinan Rasullah dengan bantuan para sahabat. Nabi mencari tapak yang baru dengan pergi ke Taif 7.

Perak.Al – Uzza. • Kaum bani israiel. • Kitab taurat. oman bahrin. Roh. Tidak Berakhlak. Tiada Mempunyai Peradaban. • Yusuf dhu nuwas – pemerintah kerajaan himyar. Menyembah cakrawala. kuasa rom ( nasrani ) kuasa parsi. Berasal dari parsi.yaman.BAB 1 TAMADUN ISLAM MAKSUD JAHILIAH Masyarakat arab jahiliah hanya jahil dari segi agama dan kepercayaan PANDANGAN AL QURAAN Surah – Suarah Yang Menceritakan Tentang Jahiliah:. Tidak Boleh Membaca & Menulis.Surah Al – Hijr Ayat 25. Menyembah matahari.hubungan perdagangan. • Bani israil – penganut utama. Kepercayaan karut & tahyul ANIMISME Mempercayaai roh. AGAMA NASRANI • Dibawa oleh nabi isa. • Ahl – kitab – penganut tulen. Yahudi. Pengaruh kuasa asing. Berhala – Berhala Yang Terdapat Di Kota Makkah. • Ubah suai. • Mengubah kitab suci taurat.Al – Manar Hubal. Zaradustiyah Banyak di anuti di :. Berhala Diperbuat Daripada Batu. Kuasa ghaib. Al – Latt. Penunggu. Menyembah cakrawala. Surah Al – Rum Ayat 20 Al – Quraan Merumuskan Tiada Nabi. Ada 360 Jenis Berhala Di Kaabah. Roh. 3 mazhab:. Makkah Pusat Agama Berhala. kegiatan aktiviti agama. ( majusi ) AGAMA MAJUSI Punca Berlakunya: Umar Bin Luai. Mereka memuja api.Emas. Penunggu. • Kitab injil. Api lambang agama ini. Musin Haji. Tiada nabi & rasul.Quraan CIRI – CIRI JAHILIAH “ AGAMA : Wathani Majusi. Menyembah matahari. BiLA Mula ? Dengan Keruntuhan Zaman Jahiliah Bermula Empangan Maarib Hingga Turunnya Al . Kuasa ghaib. Mengikut nabi – nabi palsu. Mempercayaai roh.Kayumarthian Zarwaniyah. Ada Kegiatan Jual Beli Berhala Di Pasar Ukaz. Sikap Mengagongkan Kaabah. arab badwi ( luar bandar ) . Animisme Faktor perkembangan agama Pengaruh asing melalui:. Nasrani.Al – Manat. Hajar Al – Aswad.Hunafa.Makanan. • Disebarkan ke sta melalui oleh penduduk ghasan dan hirrah SOSIAL 2 jenis masyarakat arab arab hadari ( (bandar ). kegiatan diplomatik. Kepercayaan karut & tahyul AGAMA YAHUDI • Dibawa oleh nabi musa.

• Pendudk di selatan sta berhijrah ke utara. . • Perubahan berlaku selepas kehadiran islam & nabi muhammad. Sering berperang. • Kegiatan penternakan badwi ILMU PENGETAHUAN : • Tidak mempunyai ilmu. Mengenakan ‘riba’ • Bentuk penindasan. • Sinar baru selepas kedatangan islam. Sanggup membunuh bayi perempuan. Wanita golongan paling hina Hanya alat memuaskan nafsu. • Perdagangan. Tujuan mereka sering berperang: Mendapatkan makanan & air. Tawanan dijadikan hamba. • Mahir dalam bidang syair & khutbah. Perselisihan faham 2 GOLONGAN :. • Tumpukan bidang hafalan & ingatan. Semangat assabiyyah. Berpuak – puak Hidup secara berkelompok atau bersendirian. • Hanya 17 orang yang celik huruf. Sering berperang sesama sendiri. RUMUSAN : Kehidupan masyarakatarab jahiliah bercirikan unsur gasar yang berlawanan denga ketamadunan namun kedatangan islam membawa sinar baru dalam kehidupan mereka. Mengamalkan sistem kabilah.Badwi. • Rompakan. Corak kehidupan yang bertentangan dengan tamadun EKONOMI : • Keruntuhan empangan maarib. Meluaskan pengaruh. Sistem kabilah. Tawanan menjadi hamba. • Penyebaran ilmu yang terbatas. • Tidak tahu membaca & menulis. • Buta huruf begitu meluas. Hadari. Dendam. Hamba – golong paling hina. Sistem kabilah. Berkahwin tanpa had & batasan.Semangat assabiyyah. • Tidak mewarisi kegemilangan imu kerajaan saba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful