P. 1
Tamadun Islam

Tamadun Islam

|Views: 2,227|Likes:
Published by butterfly30

More info:

Published by: butterfly30 on Aug 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2013

pdf

text

original

Faktor-faktor kejatuhan sesebuah Tamadun Setiap tamadun sememangnya akan mengalami kemerosotan dan ada pula yang

runtuh secara mendadak. Pendapat ini telah ditegaskan oleh Ibn Khaldun. Menurut beliau, sesebuah tamadun dapat disamakan dengan usia seorang manusia yang akan melalui tempoh kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Beliau turut membahagikan kadar tempoh sesebuah peradaban kepada empat generasi iaitu: a. Generasi pengamal b. Generasi pengikut c. Generasi pemelihara tradisi d. Generasi pemusnah tradisi 1. Keruntuhan akhlak Keruntuhan akhlak dalam masyarakat khususnya di kalangan pemimpin adalah factor kemerosotan sesebuah tamadun. Penghayatan nilai-nilai murni tidak dipedulikan lagi. Sikap berfoya-foya, amalan rasuah, tamakkan kuasa berlaku secara berleluasa. Contohnya empayar moghul dan kesultanan Delhi. 2. Perpecahan di kalangan masyarakat Perpecahan di kalangan masyarakat turut membantutkan perkembangan tamadun. Contohnya pertentangan antara kaum mawali berbangsa Parsi dengan Bani Umaiyah menyebabkan kerajaan Bani Umaiyah merosot. 3. Ketidakadilan Ketidakadilan yang berlaku seperti wujudnya jurang perbezaan yang ketara antara golongan kaya dan miskin juga menjadi punca kemerosotan sesebuah tamadun. Contohnya di Yunani terdapat golongan hamba abdi yang hidup melarat yang ditindas dan dikerah untuk mengusahakan tanah golongan berharta telah menyebabkan pemberontakan di kalangan masyarakat bawahan. 4. Ketidakstabilan politik Perpecahan dikalangan negara kota dan wilayah-wilayah yang dijajah. 5. Bencana alam atau malapetaka Menyebabkan berlaku kerosakan harta benda secara besar-besaran seperti banjir, wabak penyakit dan sebagainya. Contoh Athens – serangan wabak penyakit yang mengakibat kematian penduduk dan pemerintahnya iaitu Pericles. 6. Penerimaan perubahan sikap tidak mahu menerima perubahan juga boleh membantutkan perkembangan tamadun. Sikap seperti ini merencatkan daya kreativiti dan inovasi sesebuah masyarakat yang seterusnya membawa kepada masyarakat berkeadaan beku atau static berpanjangan. Contohnya kerajaan Turki Uthmaniyyah.

Asia Kecil. Mesir dan Afrika. Namun selepas kemangkatan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1566 berlaku kemerosotan dalam empayar Turki Uthmaniyah.IktibarDari Kejatuhan Kerajaan Uthmaniyah Pengenalan Pembentukan kerajaan Turki merupakan proses sejarah yang panjang dan tidak terjadi dengan tiba-tiba. Keruntuhan empayar yang telah mencapai kegemilangan ini merupakan peristiwa yang kompleks bagi sebuah masyarakat Islam dari sebuah kerajaan menuju negara moden. Justeru kelemahankelemahan ini telah mendorong kepada keruntuhan empayar Turki Uthmaniyah.1 Politik Faktor politik merupakan perkara pokok yang menyebabkan empayar Turki Uthmaniyah mengalami kemerosotan. akibat daripada pelbagai faktor yang akhirnya membawa kepada kejatuhan Empayar Uthmaniyah sehingga memberi kesan kepada negara-negara Islam di sekitarnya yang turut terkena tempias akibat kemerosotan Turki Uthmaniyah. Namun.0 Faktor-Faktor Kejatuhan Empayar Turki Uthmaniyah Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. Pada satu sudut. 2. Antara faktor yang membawa kejatuhan empayar ini adalah disebabkan beberapa aspek iaitu politik. Hal ini merupakan pendorong ke arah kehancuran empayar Turki Uthmaniyah. ekonomi. pentadbiran dan pemerintahan yang tidak teratur serta ketenteraan yang lemah. Faktor politik ini termasuk kelemahan kepimpinan. Pada proses keruntuhannya. Arab Timur Tengah. sosial dan pengaruh luar yang meresap masuk dalam kerajaan. 2. Wilayah ini mula berkembang melalui penaklukan Constatinople oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 dan terus gemilang semasa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni. dapat dilihat sebuah sistem politik yang diwarisi dari Kerajaan Turki Saljuk dan mengalami perkembangan yang gemilang dan akhirnya mengalami kemerosotan. Empayar Turki Uthmaniyah telah diasaskan oleh Uthman 1 yang mengistiharkan kemerdekaan wilayah Uthmaniyah pada tahun 1299. Dalam sejarahnya selama lima abad iaitu bermula pada akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-19 kerajaan Turki Uthmaniyah telah mengalami pasang surut. . Turki Uthmaniyah merupakan wilayah yang besar meliputi semenanjung Balkan. Malang yang menimpa ini adalah lantaran kelemahan-kelemahan yang wujud dalam kerajaan Turki Uthmaniyah yang telah membawa kepada kejatuhan empayar yang telah mencapai zaman kegemilangan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan perlantikan Bayezid 1 dan Salim II dipilh bukan berdasarkan kemampuan yang unggul. Kemerosotan ini bermula dengan kelemahan disiplin ketenteraan dalam kalangan pegawai atasan. Kelemahan adalah disebabkan perlantikan jawatan yang bukan didasari oleh kebolehan. Keadaan ini bertambah buruk apabila kadar cukai yang tinggi dikenakan membebankan rakyat. Perdagangan yang lembab menyebabkan kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. lantas menghapuskan asas disiplin dalam tentera. Hal ini dapat dilihat semasa pemerintahan Ibrahim dipengaruhi oleh Bonda dan tiga orang isterinya yang masuk campur dalam pemerintahan untuk menyingkirkan Wazir Agung Kara Mustafa. Hal ini dibuktikan melalui jawatan memungut cukai diberikan kepada sesiapa sahaja yang berikrar untuk memberi sumbangan kutipan yang besar kepada perbendaharaan negara. Hal ini adalah lantaran daripada kelemahan sultan. Oleh itu. baik dalam keperibadian serta yang paling utama dalam kepimpinannya.2 Ekonomi Kelemahan dalam tadbir urus ekonomi merupakan punca kepada tercetusnya kemerosotan dalam kerajaan Turki Uthmaniyah. Umum mengetahui bahawa Turki Uthmaniyah mempunyai pemimpin silih berganti. Di samping itu. Keadaan ini membawa kepada kejatuhan Turki Uthmaniyah. Namun. Sistem syura tidak diamalkan dan pemilihan pemimpin kebiasaannya adalah berdasarkan kekuatan. Keadaan ini telah mendorong ke arah peperangan antara putera-putera raja yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan kepimpinan yang menurun. Sultan Murad III telah dikuasai oleh nafsu sepanjang pemerintahan sehingga mempunyai 118 orang anak.Setelah kemangkatan Sulaiman Al-Qanuni empayar Turki mula memperlihatkan kejatuhan dan kemunduran. Sultan Ibrahim membunuh 100 000 orang dan menyaksikan sendiri pembunuhan 25 000 orang daripadanya. Kelemahan ini dapat dibuktikan dengan sikap sultan itu sendiri yang mementingkan hiburan dan kesenian sehingga menyebabkan kerosakkan moral. kelemahan dalam sistem ketenteraan merupakan penyumbang kepada kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah. Pertahanan merupakan aspek terpenting dalam politik sesebuah negara. Contohnya. Di samping itu kelemahan ketenteraan juga dapat dilihat melalui penghapusan aristokrasi tentera lama yang menjadi saingan kepada kuasa kerajaan. Penghapusan ini menyebabkan sistem tentera hamba mejadi terbatas kerana seksyen ketenteraan yang dominan dalam angkatan tentera telah membenarkan anak-anak pegawai mendapat pangkat. Kelemahan kepimpinan ini menyebabkan kerajaan dikuasai oleh anggota-anggota harem atau kelompok tertentu dalam istana. tidak dinafikan bahawa keadaan ini telah menyumbang kepada kejatuhan Turki Uthmaniyah kerana masalah perebutan takhta dalam kalangan pembesar dan pemerintah. 2. Kelemahan ini mendorong kepada kemerosotan Turki Uthmaniyah. Kelemahan dalam pentadbiran dan pemerintahan ini telah ditunjukkan dalam pemerintahan selepas kemangkatan Sulaiman Al-Qanuni dan mengakibatkan keruntuhan empayar Turki Uthmaniyah. Kehidupan sultan yang hidup bermewah-mewah akhirnya mendorong perlakuan tidak bermoral yang telah membawa kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. Hal ini disebabkan oleh pertandingan ketenteraan yang sebenarnya telah ditinggalkan yang menyebabkan putera-putera raja yang berpontensi telah disisihkan dan memilih putera sulung kerana perkara ini memberi kebebasan kepada para pegawai. Jelaslah bahawa faktor politik yang akhirnya telah membawa kepada kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. Kegiatan .

Kesannya. Rasuah telah menyerap dalam kalangan pegawai atasan menyebabkan pentadbiran menjadi lumpuh disebabkan pemimpin yang tamak haloba. Gejala rasuah ini telah menimbulkan kekacauan dalam pemerintahan dan melemahkan kedudukan kerajaan khususnya semasa pemerintahan Sultan Mustafa IV kerana bebanan cukai yang tinggi untuk memperkayakan individu yang dilantik untuk mengutip cukai dan memberi hadiah kepada pembesar yang membantunya memperoleh jawatan berkenaan. Turki Uthmaniyah bersaing dengan Portugis untuk menguasai jalan perdagangan di perairan India. kegemilangan Turki dari aspek ekonomi semakin suram dan menuju kejatuhan. amalan tasawuf yang melampaui batas tanpa menghiraukan tugas wajib iaitu untuk berjihad dan menegakkan amar makruf serta mencegah yang mungkar.4 Pengaruh Luar Kebangkitan kekuatan Eropah telah menjadi faktor kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. Keadaan dapat dilihat apabila berlaku pemberontakan dalam kalangan puak Kurdish. Gerakan-gerakan renaisans melahirkan perubahan-perubahan yang besar dalam sejarah dunia iaitu kebangkitan Eropah dan kemunduran . Oleh itu. Kemajuan dari aspek ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh Eropah telah mendorong perluasaan kuasa atau imperialisme Barat berlaku. Jelaslah bahawa permasalahan sosial yang berlaku telah menyebabkan kejatuhan emapayar Turki Uthmaniyah. Selain itu. Di samping itu. Dalam pada itu. Hal ini dapat dibuktikan apabila Sulaiman sendiri meminta hadiah daripada orang yang hendak dilantiknya pada waktu perlantikan dan mereka perlu juga berbuat demikian pada peringkat bawahan untuk menampung kos tersebut. Keruntuhan akhlak dan kurang penghayatan Islam sedikit sebanyak mempengaruhi kejatuhan empayar agung ini. sistem kapitalisme yang diperkenalkan di Eropah menyebabkan revolusi perindustrian muncul dan menenggelamkan industri tradisional masyarakat Turki. golongan istana juga terlibat dalam krisis moral dengan adanya pesta yang dilengkapi dengan minuman keras.perdagangan merupakan suntikan dalam membangunkan ekonomi Turki Uthmaniyah. Gejala rasuah yang semakin berleluasa merupakan faktor kritikal yang menyumbang kepada kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. ajaran Islam telah diselewengkan dan rasuah telah menyebabkan berlakunya kejatuhan Turki Uthmaniyah. Pemberontakan ini mencetuskan masalah dalaman yang teruk sehingga membawa kepad kejatuhan Turki Uthmaniyah. Kelemahan ini disebabkan oleh saingan dengan negara Eropah yang semakin maju dalam bidang perdagangan. tahayyul. rasuah merupakan faktor yang mendorong kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. tuan-tuan tanah tentera di Anatolia dan Janissari di ibu kota yang ingkar dan suka memberontak telah mengganggu tumpuan tentera empayar menentang Austria. 2. Pendapatan yang semakin berkurang dan dibebankan dengan belanja negara yang semakin besar termasuk perbelanjaan perang mendorong kepada kemelesetan ekonomi Turki Uthmaniyah.3 Sosial Masalah sosial seperti pemberontakan. Pemberontakan merupakan faktor terpenting dalam kejatuhan empayar yang terbilang ini kerana tiada lagi penyatuan antara golongan pemerintah dan rakyat jelata. 2. Poland dan Safavi. kemunduran dalam ekonomi Tuki adalah akibat berlaku peperangan yang tidak pernah berhenti. Ajaran Islam telah dicemari dengan ajaran khurafat. dendangan musik dan para dayang yang menghiburkan para pembesar negara. puak Druze di Syiria. Hal ini dapat dibuktikan pada abad ke-16.

Peperangan demi peperangan dengan kekuasaan Eropah telah memperlihatkan kekalahan kerajaan Turki Uthmaniyah.0 Kesan Terhadap Negara-Negara Islam Kejatuhan Turki Uthmaniyah secara tidak langsung telah memberi kesan kepada negara-negara Islam dalam aspek politik. Perjanjian Radsin telah ditandatangani selepas kekalahan Turki kepada Russia dan menyebabkan sultan Turki terpaksa menyerahkan Ukraine kepada Russia dan membuka perniagaan kepada bangsa Cossack di Laut Hitam setelah mengusainya selama beberapa abad. wilayah Transilvania dan beberapa wilayah yang melemahkan pertahanan Turki Uthmaniyah. setelah bertukar menjadi negara republik menyebabkan institusi khalifah telah hilang dan membawa kesan yang buruk kepada suasana politik negara Islam. sebahagian besar negeri Serbia dan negeri Rumania. Hal ini dapat dibuktikan melalui Perdamaian Passarowit yang ditandatangani pada Julai 1718 menyebabkan Turki kehilangan Timsuar. Penyatuan Prince Eugene of Savoy dengan tentera Austria telah mengalahkan Turki dalam Peperangan Petewarden pada tahun 1716. sama dengan Parti Republikan Rakyat Antartuk. Kejatuhan Turki Uthamniyah semakin terserlah akibat kekalahan dalam peperangan. Penyatuan bangsa Eropah untuk menentang Turki telah menawan Hungary. Prins Milaan. Herzegovina dan di tempat-tempat lain membebaskan diri menyebabkan perpecahan negara umat Islam. siri perjanjian dengan negara Eropah yang akhirnya membawa kepada kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah. Perdamaian melalui perjanjian menyebabkan Turki semakin lemah yang akhirnya membawa kemerosotan. Selain itu. Serbia. Bosnia. Hal ini dibuktikan lagi dengan . 3. Hal ini telah melumpuhkan Turki Uthmaniyah akibat daripada saingan kuasa-kuasa Eropah. Hal ini telah memberi kesan yang buruk dalam politik negara Islam. Pemberontakan oleh negara seperti Montenegro. Kelemahan Turki menyebabkan negara di bawah naungannya telah membebaskan diri dan di takluk oleh pihak Eropah. kota Budapest. Hal ini dapat dilihat melalui peperangan dengan Austria sekitar tahun 1682-1689 yang menyebabkan kerugian yang besar bagi Turki Uthmaniyah.1 Politik Kejatuhan Turki Uthamniyah telah memberi kesan kepada negara Islam yang lain dari aspek politik. Negara Islam turut mendapat kesannya kepada negara Iran di bawah pemerintahan Reza Shah yang memperkenalkan sebuah parti sahaja. Belgrad. Pembaharuan ini telah melenyapkan sistem pemerintahan Khalifah di negara-negara Islam. Antaranya ialah kehilangan institusi khilafah dalam kerajaan Islam dan perpecahan negara-negara Islam di bawah satu pemerintahan. Apabila kejatuhan Turki Uthmaniyah. Hal ini merupakan petunjuk kepada pengakhiran kegemilangan kerajaan Islam yang dahulunya telah berkembang pesat. 3. Kekalahan ini merupakan faktor kejatuhan Turki Uthmaniyah. Jelaslah pengaruh luaran merupakan punca kepada kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah terutamanya kebangkitan semula Eropah selepas berlakunya zaman gelap. Balkan.kerajaan Islam di empayar Turki Uthmaniyah. Hal ini bermula selepas Mustafa Kamal menggantikan Kesultanan Uthmaniyah dan menjadi Pemoden Turki muda dan membawa perubahan dalam sistem politik Turki. Rentetan kejatuhan ini menyerlah ketika Mustafa Kamal Antartuk mengisytiharkan Turki sebagai negara republik. ekonomi dan sosial. Kesan yang jelas kelihatan adalah perpecahan wilayah umat Islam yang dulunya di bawah pemerintahan Turki Uthamaniyah.

tentera yang lemah . penguasaan Soviet Union yang menguasai sekitar satu pertiga daripada jumlah perniagaan asing Iran. 3. Raja Faizal pula yang telah berusaha memerdekakan bumi Syam dari kuasa Turki.0 Penutup Turki Uthmaniyah mempunyai sorotan sejarahnya yang tersendiri yang telah melalui era kegemilangan. Jelaslah bahawa perpaduan umat Islam mula retak selepas kejatuhan Turki Uthmaniyah. ekonomi yang tidak teratur. Kebudayaan Barat ini telah menyebabkan keruntuhan akhlak masyarakat di negara-negara Islam. Hal ini menyebabkan ekonomi negara Islam yang dibahagikan telah terjejas akibat daripada penguasaan orang Eropah. Antara masalah tersebut adalah kelemahan Sultan Turki. 3. Kejatuhan Turki Uthmaniyah telah memberi kesan terhadap negara Islam dan rakyatnya yang membawa kepada perpecahan umat Islam. Kemerosotan ekonomi Turki akibat perang kerana negara terpaksa membuat perbelanjaan yang besar untuk biaya perang. Hal ini dapat dibuktikan kepercayaan sosialis Fabian Qibti Salama Musa di Iran yang berpendapat bahawa kebudayaan Barat menjadi kunci kepada reformasi sosial. Selain itu. Sejarah telah memperlihatkan kejatuhan Turki akibat masalah dalaman dan luaran yang tidak dapat diselesaikan secara sistematik. pemberontakan. Terusan Suez dan jalan perdagangan yang lain. Contohnya. kemerosotan yang akhirnya membawa kepada kejatuhan. Jelaslah bahawa kejatuhan Turki memberi implikasi kepada negara-negara Islam yang lain. Inggeris. Negara Islam semakin teruk terjejas ekonominya apabila selepas tamat Perang Dunia 1 kerana dengan persetujuan Sykes-Picot 1916 wilayah Turki Uthmaniyah telah dibahagikan kepada Perancis. Inggeris menggalakkan pemisahan kaum Assyria dengan menubuhkan tentera khas untuk menindas kaum Kurdi dan Turki yang tinggal di utara Iraq. Contohnya. Kedudukan kuasa Turki Uthmaniyah yang besar dan luas pada suatu ketika dahulu telah hilang sama sekali pada penghujung abad ke-18 dan yang tinggal hanya beberapa daerah kecil yang masih berada di bawah taklukan Sultan Turki. 4. Laut Mediternean. Pengakhiran kerajaan Turki Uthmaniyah bermula selepas Mustafa Kamal Antartuk mengisytiharkan Turki sebagai kerajaan Republik.3 Sosial Kesan yang paling ketara yang menimpa negara Islam adalah aspek sosial akibat kejatuhan Turki Uthmaniyah.2 Ekonomi Ekonomi negara-negara Islam turut mendapat kesan akibat daripada kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. Hal ini telah menyebabkan negara Islam yang dahulunya di bawah pengaruh seperti Timur Tengah dan Afrika Utara mengalami kemerosotan ekonomi. Permodenan Turki telah menjadi ikutan negara Islam yang lain. Perdagangan negara Islam semakin merosot kerana masyarakat Eropah telah menguasai perdagangan di Laut Hindi.perpecahan wilayah Turki Uthamaniyah. Perancis dan Inggeris telah mengawal syarikat Terusan Suez dan orang Yahudi di Mesir memiliki hampir seluruh gedung besar perniagaan dan banyak melibatkan diri dalam pasaran saham. Hal ini telah menyebabkan Eropah semakin mengusai ekonomi negara Islam. Russia dan Itali. Kemerosotan tindak tanduk sosial hasil daripada kejatuhan Turki telah mempengaruhi negara Islam yang lain. Penguasaan ekonomi oleh masyarakat Eropah di negara Islam telah melemahkan ekonomi negara Islam. penyelewengan seperti rasuah. Raja Husein hanya dapat menguasai tidak lebih dari bumi Hijaz.

Hal ini dibuktikan dengan kenyataan orientalis barat yang mengatakan bahawa salah satu faktor kejatuhan Turki Uthmaniyah adalah disebabkan oleh pemimpin dan sehingga rakyat golongan yang mementingkan hiburan dan keseronakkan. kejatuhan Turki sering dikaitkan dengan permasalahan pemimpinnya yang mementingkan hiburan dan keseniaan. Masalah ini telah menyebabkan kejatuhan Turki Uthmaniyah dan memberi tempias kepada negara Islam yang lain sama ada dari aspek ekonomi. sewajarnya keadaan ini dijadikan iktibar dan sehingga kebangkitan semula institusi Khilafah seterusnya Islam kembali terbilang. Oleh itu. Di samping itu. . sosial dan politik.dan pengaruh luaran akibat daripada kebangkitan Eropah.

4. Mutalib.a.a. bapa saudara baginda.HURAIKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN BERLAKUNYA PENENTANGAB GOLONGAN QURAISY DAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH NABI MUHAMMAD S.a. Turunnya wahyu ke dua surah Al Muddathir ayat 1-7 menjadi permulaan episod dakwah Nabi Muhammad s. . moyang Nabi Muhammad dan Abd. Rumah Al – Arqam bin Abi Al – Arqam dijadikan markan untuk Nabi Muhammad s. Dakwah secara sulit disampaikan kepada mereka yang karib dan kenalan rapat dengan baginda selama 3 tahun dengan penuh waspada agar matlamat dakwah tercapai terutamanya apabila umat Islam belum ada kekuatan disamping bilangan anggotanya amat sedikit. Pada 17 Ramadhan bersamaan 6 Ogos 610 masihi. tunjuk ajar serta bimbingan kepada orang Islam. Besar kemungkinan kepimpinan itu akan diwarisi oleh Nabi Muhammad kerana keupayaannya yang luar biasa itu. ISI-ISI PENTING ( 5 isi x 2m = 10 m ) Pihak Quraisy mula menentang 1. 3.A. Hasilnya lebih kurang 40 orang telah menerima Islam.w sangat hebat dan dahsyat bagi orang yang tidak beriman. Nabi Muhammad s. 2. Dermulalh dakwah secara berterangan yang disampaikan oleh Rasullah kepada kaum kerabatnya Bani Hashim dan mengumpulkan orang ramai di Bukit Safa yang terdiri daripada bani Fihr dan Bani Adi.w. Rasullah telah menyeru orang Arab supaya menyembah Allah yang esa dan meninggalkan penyembahan berhala dan tegas mengingatkan bahawa azab Allah s. kepada penduduk Makkah bagi memberi peringatan kepada manusia tentang azab Allah bagi mereka yang ingkar dan syurga bagi mereka yang taat kepada perintah Allah.a. ini bermakna dengan rasminya Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan era Islam akan bermula yang seterusnya akan menghancurkan era zaman jahiliah. Sebelum kepimpinan Kota Mekah terletak di tangan Hashim. PENGENALAN ( 3m) 1.5 daripada Malaikan Jibrail. Jika mereka memeluk Islam dan mengikut baginda bermakna kepimpinan itu akan terus berada di tangan Bani Hashim. Latar-belakang Kota Makkah B.W UNTUK MENGATASINYA A.w menerima wahyu yang pertama Surah Al – Alaq ayat 1. Seterusnya apabila Nabi Muhammad menerima wahyu Allah dalam Surah Al – Hijr ayat 94 yang bermaksud “ sampaikanlah oleh mu secara terang – terangan segala apa yang diterangkan dan berpalinglah oleh mu secara terang – terangan.w memberi penerangan. Setelah itu berpindah ke tangan Abu Talib. Ingin mengekalkan kuasa dan pengaruh.

2. Baginda terus berdoa ‘Ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku kerana mereka tidak tahu”. 5. Saidina Uthaman bin Affan dan Saidaitina Khadijah juga banyak mengorbankan harta benda mereka untuk membantu orang – orang Islam masa itu. Kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah kerana mahu pertahankan pusaka nenek moyang. 3. Kaum Quraisy hilang punca rezeki daripada penjualan berhala dan patung berhala akan pupus. Semua manusia pada pandangan Islam adalah sama kecuali bagi orang bertaqwa. Dengan terlaksana ajaran Islam maka bermakna tidak ada beza antara ketua dan pengikut antara yang kaya dan yang miskin dan antara tuan dengan hamba.a. Mereka ini masih berpegang dengan taraf dan kedudukan sosial yang berbeza.2. Hijrah ke Habsyah berlaku sebanyak 2 .w sebagai nabi dan rasul. Misalnya Bilal yang diseksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf telah dibeli oleh Saidina Abu Bakar lalu dimerdekakannya. Langkah – langkah Yang Diambil Oleh baginda Untuk Mengatasinya. Menebus hamba yang diseksa oleh tuanya dan memberikan bantuan kepada orang – orang yang lemah yang dizalimi dan ditindas. ( 5 isi x 2 m = 10 m ) 1. Rasullah mencadangkan agar umat Islam berhijrah ke Habsyah ( Ethopia ) kerana rajanya pada masa itu beragama Nasrani dan bersikap adil. Kaum Quraisy Mekah tentang Rasulullah kerana irihati kedudukan Nabi Muhammad s. Keadaan ini berbeza dalam amalan sembah berhala kerana segala dosa dapat dihapuskan menerusi pengorbanan terhadap berhala. Melakukan hijrah ke Habsyah untuk meringankan beban kezaliman yang dilakukan oleh orang – orang Makkah. agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ialah agama tauhid yang menyeru kepada keadilan sosial dan persamaan taraf sesama manusia. Konsep dosa pahala dan seksa neraka dan hari kiamat begitu menakutkan kaum Quraisy Mekah kerana mereka sedar telah banyak lakukan perkara keji dalam Islam seperti rompak dan zina. Kaum Quraisy takut hari pembalasan seperti yang dibawa oleh ajaran Islam. Amalan buat dan jual patung berhala adalah warisan nenek moyang dan ini sebabkan ajaran Nabi Muhammad ditentang kerana dianggap mencela agama berhala. Mereka akan kehilangan kedudukan dari sudut sosial dan politik serta ekonomi seperti amalan sembah berhala yang tidak lagi dibenarkan dalam Islam. 4. Kerana persamaan taraf. Di peringkat awal penentangan rasullah dan penganut Islam lebih bersikap sabar menghadapi segala tindakan kaum Quraisy sehingga tawaran para Malaikat untuk membantu baginda untuk mengangkat bukit Safa untuk ditimpakan ke atas orang – orang Taif yang menyakiti baginda pun ditolak. Hal ini sangat bertentangan dengan system sosial jahiliyah yang masih dikuasai oleh kaum bangsawan Quraisy. 3.

bersama Saidina Abu Bakar ke Madinah telah diberitahu oleh Allah ketika kaum Quraisy bersepakat mengambil tindakan mengepung rumahnya dan hendak membunuh baginda. Kumpulan demi kumpulan umat Islam tiba di Madinah. Hijrah yang berlaku pada 16 julai 622 Masihi ini telah membawa sinar baru kepada seluruh umat islam ketika itu. . 4. Akhirnya sebuah negara Islam yang kuat dan mantap dibina dibawah pimpinan Rasullah dengan bantuan para sahabat. Dan menumpang tinggal dan kasih sayang bersama para sahabat golongan Ansar. Nabi sentiasa berdoa kepada kaumnya terutama dengan pengislaman Saidina Umar Al-Khattab C. Berlindung di bawah perlindungan orang – orang Makkah yang mempunyai kedudukan terutamanya daripada Bani Hashim sendiri ( konsep jiwar ) Nabi dilindungi oleh bapa saudaranya Abu Talib. Turut serta ialah Sadina Uthman bersama isterinya Ruqaiyah puteri Rasullah. Para hamba yang telah dibeli dan dimerdekakan diberi perlindungan di bawah orang – orang yang mempunyai kedudukan.kali. 5.a.w. Mus’ab bin Umair. Menerusi undang – undang tetamu atau Jiran ( qanun al – Jiran ) orang – orang Islam ketika itu terjamin keselamatan mereka. Kejayaan hijrah ini adalah daripada pancaran yang teliti dan strategi yang berkesan. Zubir bin Al – Awwam. Hijrah Rasullah s. 6. Abdul Rahman bin Auf dan ramai lagi. KESIMPULAN ( 2m ) Kesabaran dan kekuatan iman umat Islan dalam mengadapi penentangan di samping perancangan strategik yang berkesan pasti akan membuahkan kejayaan dengan izin Allah. Kali pertama pada tahun ke – 5 kersaulan nabi Muhammad yang terdiri daripada 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Abu Huzaifah dan isteri. Nabi mencari tapak yang baru dengan pergi ke Taif 7. Pada kali ke dua pada tahun ke – 7 kerasulan nabi Muhammad terdiri daripada 83 lelaki dan 18 orang perempuan yang diketuai oleh Jaafar bin Abi Talib.

Kepercayaan karut & tahyul AGAMA YAHUDI • Dibawa oleh nabi musa. Nasrani.Al – Manar Hubal. Mempercayaai roh. Kuasa ghaib. • Kitab taurat. Berasal dari parsi. Berhala Diperbuat Daripada Batu. kegiatan diplomatik. Menyembah matahari. Tidak Boleh Membaca & Menulis. Menyembah matahari.Al – Manat. Penunggu. Makkah Pusat Agama Berhala.Makanan.Al – Uzza.Hunafa. kegiatan aktiviti agama. • Yusuf dhu nuwas – pemerintah kerajaan himyar. Kuasa ghaib. Musin Haji. Animisme Faktor perkembangan agama Pengaruh asing melalui:. Mereka memuja api. • Mengubah kitab suci taurat. Ada 360 Jenis Berhala Di Kaabah. Zaradustiyah Banyak di anuti di :. • Ubah suai. • Kitab injil. Penunggu. Menyembah cakrawala. Sikap Mengagongkan Kaabah. Tiada nabi & rasul.Surah Al – Hijr Ayat 25.Perak. • Kaum bani israiel. • Bani israil – penganut utama. • Ahl – kitab – penganut tulen. Pengaruh kuasa asing. Menyembah cakrawala. Berhala – Berhala Yang Terdapat Di Kota Makkah. Kepercayaan karut & tahyul ANIMISME Mempercayaai roh. • Disebarkan ke sta melalui oleh penduduk ghasan dan hirrah SOSIAL 2 jenis masyarakat arab arab hadari ( (bandar ). Tidak Berakhlak. AGAMA NASRANI • Dibawa oleh nabi isa. Surah Al – Rum Ayat 20 Al – Quraan Merumuskan Tiada Nabi.Kayumarthian Zarwaniyah. 3 mazhab:.BAB 1 TAMADUN ISLAM MAKSUD JAHILIAH Masyarakat arab jahiliah hanya jahil dari segi agama dan kepercayaan PANDANGAN AL QURAAN Surah – Suarah Yang Menceritakan Tentang Jahiliah:.hubungan perdagangan. Tiada Mempunyai Peradaban. oman bahrin.Emas. Mengikut nabi – nabi palsu. Hajar Al – Aswad. Yahudi. kuasa rom ( nasrani ) kuasa parsi. BiLA Mula ? Dengan Keruntuhan Zaman Jahiliah Bermula Empangan Maarib Hingga Turunnya Al . Api lambang agama ini. arab badwi ( luar bandar ) . Al – Latt. Ada Kegiatan Jual Beli Berhala Di Pasar Ukaz. Roh. Roh.Quraan CIRI – CIRI JAHILIAH “ AGAMA : Wathani Majusi.yaman. ( majusi ) AGAMA MAJUSI Punca Berlakunya: Umar Bin Luai.

• Tidak tahu membaca & menulis. • Perdagangan. Tujuan mereka sering berperang: Mendapatkan makanan & air. • Pendudk di selatan sta berhijrah ke utara. Perselisihan faham 2 GOLONGAN :. • Rompakan. Meluaskan pengaruh. Berpuak – puak Hidup secara berkelompok atau bersendirian. • Penyebaran ilmu yang terbatas. • Tidak mewarisi kegemilangan imu kerajaan saba. • Buta huruf begitu meluas. Tawanan dijadikan hamba. Sistem kabilah. Corak kehidupan yang bertentangan dengan tamadun EKONOMI : • Keruntuhan empangan maarib. Sistem kabilah. RUMUSAN : Kehidupan masyarakatarab jahiliah bercirikan unsur gasar yang berlawanan denga ketamadunan namun kedatangan islam membawa sinar baru dalam kehidupan mereka.Badwi. Hadari. Tawanan menjadi hamba. Berkahwin tanpa had & batasan. • Hanya 17 orang yang celik huruf. Semangat assabiyyah. Wanita golongan paling hina Hanya alat memuaskan nafsu.Semangat assabiyyah. • Perubahan berlaku selepas kehadiran islam & nabi muhammad. Sanggup membunuh bayi perempuan. Mengenakan ‘riba’ • Bentuk penindasan. . • Mahir dalam bidang syair & khutbah. • Kegiatan penternakan badwi ILMU PENGETAHUAN : • Tidak mempunyai ilmu. Sering berperang. Mengamalkan sistem kabilah. Sering berperang sesama sendiri. • Tumpukan bidang hafalan & ingatan. Dendam. • Sinar baru selepas kedatangan islam. Hamba – golong paling hina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->