UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 10 UNIT 1.

6 Lembaran Kerja Saya dapat menulis nombor dalam perkataan, ‘satu’ hingga ‘sembilan’. Nama: __________________ Kelas: _________
A.

Tarikh:____________

Lengkapkan perkataan berikut. 1.

5 3 I 9 2

l t t l s e s e d m t a i a h

2. 3.

7 8 4
a

4. 5.

6. 7.

8. 9.

6

B.

Tuliskan nombornya.

35

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 10 UNIT 1.6 Lembaran Kerja Saya dapat menulis nombor dalam perkataan, ‘satu’ hingga ‘sembilan’. Nama: __________________ Kelas: _________ Tarikh:____________

1.

sembilan lapan tujuh tiga enam lima dua satu

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

36