P. 1
kendiri

kendiri

|Views: 344|Likes:
Published by ummuhanani

More info:

Published by: ummuhanani on Aug 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

IPGM KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, 80350 JOHOR BAHRU, JOHOR.

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

1 PISMP PJ / BI / BM

PERKEMBANGAN KENDIRI

PERSONALITI
Pengertian Personaliti Bermaksud sahsiah, keperibadian atau perwatakan. Diterjemah dari perkataan BI yang berasal daripada perkataan Latin, iaiti persona. Persona - topeng muka, yang dipakai oleh pelakon Yunani pada zaman dahulu untuk mewakili sesuatu perwatakan orang di atas pentas.

Crow dan Crow (1983)-personaliti seseorang adalah perwatakan fizikal. Gage dan Berliner (1948)-personaliti merangkumi segala aspek tingkah laku manusia integrasi trait-trait. motif. pendapat. corak pertuturan. pemikiran kognitif. dan daya penarik yang dimiliki. Mischel (1981)-personaliti sebagai susunan pola-pola tingkah laku manusia yang diaplikasikan dalam kehidupannya. emosi dan cri-ciri seseorang. keupayaan. Gordon Allport (1961)-personaliti sebagai organisasi sistem psikologikal yang dinamik di dalam jiwa individu. kepercayaan.Konsep Personaliti di bawah konteks pendidikan : ‡ ‡ Alder (1948)-gaya hidup seseorang individu. ‡ ‡ ‡ . sikap.

Klasifikasi Personaliti dan Ciri-cirinya INTROVERT AMBIVERT EKSROVERT .

sifat pendiam dan pemalu. . orang ini tidak banyak bercakap tetapi lebih banyak mendengar pertuturan orang lain sahaja.INTROVERT Sentiasa menyimpan perasaan dan emosinya dalam situasi nyata. tidak mempunyai cita-cita tinggi. Jarang mengambil inisiatif tetapi suka kepada sistem kehidupan yang teratur. Sikap yang serius. Dalam interaksi sosial.

Mempunyai semangat yang aktif dan suka bergaul dengan orang. Suka perubahan.   .EKSTROVERT  Lebih suka dunia luar daripada dunia dalam. Sentiasa melibatkan diri dalam pelbagai aktif sosial. Sering cepat membongkar perasaannya tetapi cepat pula mengubahnya. Sering mengambil inisiatif sendiri.

seseorang individu menonjolkan ciri-ciri introvert dalam sesuatu situasi tetapi dengan ciri-ciri ekstrovert dalam situasi lain. suka berkawan tetapi memilih bekerja berseorangan. Contoh : Seseorang individu menunjukkan sifat periang di sekolah .  . Biasanya aktif tetapi sensitif. Bertutur lancar tetapi berfikir sebelum memberi pendapat. Kadangkala.AMBIVERT  Gabungan introvert dan ekstrovert. tetapi menjadi pendiam dan pemalu di sekolah.

-Endomorf -Mesomorf -Ektomorf ‡ .Faktor-faktor yang Mempengaruhi Personaliti Faktor baka ‡ Sheldon (1985)-personaliti seseorang berkaitan rapat dengan bentuk tubuh badannya. Beliau menggolongkan bentuk badan manusia dalam 3 kategori.

mengendur. tidak suka aktiviti fizikal. berlega. berkemahiran psikomotor Kurus dan tinggi Trait Somatotonia tegas. . sedia menghadapi cabaran Trait Cerebrotonia EKTOMORF tidak suka bergaul. agresif. MESOMORF Otot-otot kuat. suka riadah. introvert. cepat mesra.Jenis Bentuk Badan ENDOMORF Rupa Bentuk Badan Bulat dan lembut Ciri-ciri Personaliti Trait Viscerotonia suka bergaul.

Contoh: .Orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi. tetapi mungkin bersifat angkuh. biasanya menunjukkan personaliti yang berkeyakinan. khasnya penyakit seperti cacat pendengaran atau cacat penglihatan yang diwarisi.‡ Keadaan fizikal. berbudi bicara. juga mempengaruhi perkembangan personaliti seseorang. Kecerdasan berperanan personaliti seseorang. bijaksana. Kanak-kanak ini berkemungkinan besar mempunyai ciri personaliti introvert. penting dalam pembentukan ‡ ‡ ‡ .

sekolah. Sekolah-guru yang bersifat penyayang dan membimbing murid-murid dengan penuh dedikasi akan menjadi role model murid-murid untuk membentuk personaliti mereka ynag positif. rakan sebaya. Keluarga-keadaan rumah yang harmonis dan hubungan ibu bapa dengan anak-anak yang erat akan menggalakkan personaliti yang baik. masyarakat dan pengalamannya. ‡ ‡ .Faktor Persekitaran ‡ Merangkumi keadaan keluarga.

3. ‡ Sigmund Freud ± perkembangan personaliti manusia terdiri dari 3 bahagian : Id ± bahagian personaliti tak sedar yang berfungsi sebagai stor penyimpanan untuk keinginan manusia. .‡ Rakan sebaya .individu yang diterima dalam kumpulannnya akan menggalakkan membentuk personaliti yang berkeyakinan. Superego ± bermoral dan berkembang daripada didikan moral dan agama. 2. Ego ± mengandungi pemikiran realistik dan logik yang tersusun. 1.

helah bela diri merujuk cara taktik seseorang memberi alasan tentang tindakannya.M EKANISME H ELAH B ELA D IRI Davidoff (1976). Jenis-jenis helah bela diri : Helah Bela Diri Aktif Sublimasi : salur kekecewaan melalui aktiviti sihat. Rasionalisasi : penjelasan sebenar yang disembunyi untuk menjaga ego .

.

. 1.

Projeksi : Membalikkan kelemahan diri kepada orang lain. . Introjeksi : serap ke dalam diri dengan menyamakan ciri-ciri orang lain yang disukai.Pemindahan : pindah perasaan yang kurang manis daripada sesuatu objek kepada objek lain. Fantasi : bentuk khayalan bertujuan mengurangkan perasaan tak diingini. Pembentukan reaksi : nafikan keinginan diri dengan melakukan sesuatu yang bertentangan.

Agresi : tindakan mencedera atau merosakkan punca kekecewaan. Helah Bela Diri Pasif Represi : alih kesedaran sesuatu ancaman dalam minda dengan melupakannya.2. Penafian : Yakinkan diri bahawa ancaman tidak berlaku atau tidak ada. . Regresi : undur diri dengan ulang tingkah laku yang kurang matang.

Reflektor Suka mengumpul dan menganalisis data untuk membuat kesimpulan. Teoris Suka membuat rumusan berdasarkan bukti.PENGARUH PERSONALITI TERHADAP PEMBELAJARAN Jenis Personaliti Aktivitis Gaya Pembelajaran Suka mencari pengalaman baru. Pragmatis Suka mencari fakta untuk memastikannya sama ada berguna dalam situasi yang sebenar. . aktif melibatkan diri dengan mengemukakan banyak soalan. analisis dan logik.

CARA-CARA MENGURUSKAN PERSONALITI YANG BERBEZA .

2. . Melibatkan murid-murid introvert secara aktif dalam aktiviti kumpulan. 3. Menggunakan murid-murid yang mempunyai sahsiah positif sebagai µrole model¶. Memberi peneguhan positif dan pujian. Memberi motivasi untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Introvert 1. 4.

.

3. Menggalakkan murid mengemukakan soalan 2. Ekstrovert 1. . 4. Menggunakan kaedah inkuiri-penemuan dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran. Melantik mereka membimbing murid sedarjah dalam aktiviti kumpulan. Memberi mereka aktiviti pengayaan.

PENGERTIAN KONSEP KENDIRI H.V. Perkins (Human Development and Learning (1974) ) .

. Konsep kendiri terdiri daripada persepsi. serta nilai yang khusus dipegang oleh seseorang individu tentang dirinya. perasaan. kepercayaan. sikap.

Vernon (1980) .

Konsep kendiri ialah pandangan kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta disokong dengan maklum balas tentang dirinya daripada orang lain. Amir Awang (1991) .

. Konsep kendiri ialah integrasi penilaian diri sendiri. penilaian orang lain dan penilaian tentang tanggapan orang lain terhadap dirinya.

.

. pandangan. Konsep kendiri boleh diertikan sebagai penilaian. termasuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri. tanggapan. kepercayaan.

. Terbentuk daripada hasil interaksi dengan keluarga. dan warga masyarakat serta pengalaman dan penyesuaian diri dengan persekitarannya. sekolah. guru. rakan sebaya.

JENIS-JENIS KONSEP KENDIRI 1. Bersikap bertimbang rasa serta berpandangan terbuka. Konsep kendiri positif Mempunyai personaliti yang harmonis dan seimbang. Menikmati lebih banyak kejayaan daripada kegagalan. Bersifat tenang dan penuh ketabahan apabila menghadapi cabaran.   .

Mudah diterima oleh orang lain Mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Sentiasa menerima pujian.   Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri. Mudah bersosialisasi dengan orang lain. . kasih sayang. pertolongan dan perhatian daripada orang lain.

Terlalu sensitif terhadap teguran dan kritikan orang lain. prasangka tidak percaya kepada orang lain dan diri sendiri. Mempunyai perasaan curiga . Konsep Kendiri Negatif Pasif dan tidak suka bergaul atau bekerjasama dengan orang lain.2. Tidak suka mendengar atau menerima pendapat orang lain.  .

3. Emosi mempengaruhi perasaan. Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku. 5.FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KONSEP KENDIRI 1. Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan. 2. . Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah. 4. Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan.

rakan ataupun guru di sekolah.PENGARUH KONSEP KENDIRI TERHADAP TINGKAH LAKU INDIVIDU a) Penerimaan atau penolakan diri Penerimaan kendiri apabila seseorang itu berperasaan kasih sayang dengan keluarga. . Perasaan yang dirasai akan membawanya menerima dan menghargai dirinya. Penolakan diri berlaku jika seseorang kurang mendapat penerimaan daripada orang-orang yang berinteraksi dengannya.

. merasa konflik dalam kehidupan. berusaha bersungguh-sungguh sehingga berjaya. Penghargaan kendiri rendah Ragu tentang kebolehan sendiri dan berusaha melepaskan diri daripada masalah. Penghargaan kendiri sederhana Kurang keyakinan diri.b) Penghargaan kendiri Penghargaan kendiri tinggi Bersikap positif.

iaitu pengalamannya hanya dialami dan difahami oleh individu sendiri. Tingkah laku yang ditonjolkan oleh individu adalah selaras dengan konsep kendirinya dan kepercayaannya. Setiap individu mempunyai kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan kendiri. . Setiap individu membentuk konsep kendiri yang unik yang berbeza dengan orang lain.TEORI PEMBELAJARAN CARL ROGERS Pengalaman setiap individu adalah fenomena-logikal.

IMPLIKASI KONSEP KENDIRI TERHADAP TINGKAH LAKU PELAJAR .

bantuan dan sokongan kepada usaha pembelajaran. Merancang aktiviti pembelajaran yang berpusatkan muridnya. Menerima murid-murid sebagai dirinya. Peranan guru dalam pembentukan konsep kendiri positif Memberi dorongan. Memberi bimbingan yang wajar dengan membetulkan kesilapan murid dalam pembelajaran. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->