P. 1
kendiri

kendiri

|Views: 344|Likes:
Published by ummuhanani

More info:

Published by: ummuhanani on Aug 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

IPGM KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, 80350 JOHOR BAHRU, JOHOR.

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

1 PISMP PJ / BI / BM

PERKEMBANGAN KENDIRI

PERSONALITI
Pengertian Personaliti Bermaksud sahsiah, keperibadian atau perwatakan. Diterjemah dari perkataan BI yang berasal daripada perkataan Latin, iaiti persona. Persona - topeng muka, yang dipakai oleh pelakon Yunani pada zaman dahulu untuk mewakili sesuatu perwatakan orang di atas pentas.

‡ ‡ ‡ . Gordon Allport (1961)-personaliti sebagai organisasi sistem psikologikal yang dinamik di dalam jiwa individu. emosi dan cri-ciri seseorang.Konsep Personaliti di bawah konteks pendidikan : ‡ ‡ Alder (1948)-gaya hidup seseorang individu. corak pertuturan. dan daya penarik yang dimiliki. pendapat. kepercayaan. Crow dan Crow (1983)-personaliti seseorang adalah perwatakan fizikal. pemikiran kognitif. motif. sikap. Mischel (1981)-personaliti sebagai susunan pola-pola tingkah laku manusia yang diaplikasikan dalam kehidupannya. keupayaan. Gage dan Berliner (1948)-personaliti merangkumi segala aspek tingkah laku manusia integrasi trait-trait.

Klasifikasi Personaliti dan Ciri-cirinya INTROVERT AMBIVERT EKSROVERT .

INTROVERT Sentiasa menyimpan perasaan dan emosinya dalam situasi nyata. sifat pendiam dan pemalu. tidak mempunyai cita-cita tinggi. Jarang mengambil inisiatif tetapi suka kepada sistem kehidupan yang teratur. . Sikap yang serius. Dalam interaksi sosial. orang ini tidak banyak bercakap tetapi lebih banyak mendengar pertuturan orang lain sahaja.

Suka perubahan. Sering cepat membongkar perasaannya tetapi cepat pula mengubahnya. Sentiasa melibatkan diri dalam pelbagai aktif sosial. Sering mengambil inisiatif sendiri.EKSTROVERT  Lebih suka dunia luar daripada dunia dalam.   . Mempunyai semangat yang aktif dan suka bergaul dengan orang.

Bertutur lancar tetapi berfikir sebelum memberi pendapat. tetapi menjadi pendiam dan pemalu di sekolah. Kadangkala.  . suka berkawan tetapi memilih bekerja berseorangan. Biasanya aktif tetapi sensitif. Contoh : Seseorang individu menunjukkan sifat periang di sekolah .AMBIVERT  Gabungan introvert dan ekstrovert. seseorang individu menonjolkan ciri-ciri introvert dalam sesuatu situasi tetapi dengan ciri-ciri ekstrovert dalam situasi lain.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Personaliti Faktor baka ‡ Sheldon (1985)-personaliti seseorang berkaitan rapat dengan bentuk tubuh badannya. -Endomorf -Mesomorf -Ektomorf ‡ . Beliau menggolongkan bentuk badan manusia dalam 3 kategori.

berlega.Jenis Bentuk Badan ENDOMORF Rupa Bentuk Badan Bulat dan lembut Ciri-ciri Personaliti Trait Viscerotonia suka bergaul. tidak suka aktiviti fizikal. introvert. . mengendur. sedia menghadapi cabaran Trait Cerebrotonia EKTOMORF tidak suka bergaul. MESOMORF Otot-otot kuat. agresif. berkemahiran psikomotor Kurus dan tinggi Trait Somatotonia tegas. suka riadah. cepat mesra.

Contoh: . biasanya menunjukkan personaliti yang berkeyakinan. Kecerdasan berperanan personaliti seseorang. penting dalam pembentukan ‡ ‡ ‡ .‡ Keadaan fizikal. khasnya penyakit seperti cacat pendengaran atau cacat penglihatan yang diwarisi. bijaksana. juga mempengaruhi perkembangan personaliti seseorang. tetapi mungkin bersifat angkuh.Orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi. Kanak-kanak ini berkemungkinan besar mempunyai ciri personaliti introvert. berbudi bicara.

Sekolah-guru yang bersifat penyayang dan membimbing murid-murid dengan penuh dedikasi akan menjadi role model murid-murid untuk membentuk personaliti mereka ynag positif. masyarakat dan pengalamannya. ‡ ‡ . rakan sebaya. Keluarga-keadaan rumah yang harmonis dan hubungan ibu bapa dengan anak-anak yang erat akan menggalakkan personaliti yang baik.Faktor Persekitaran ‡ Merangkumi keadaan keluarga. sekolah.

Superego ± bermoral dan berkembang daripada didikan moral dan agama. Ego ± mengandungi pemikiran realistik dan logik yang tersusun. ‡ Sigmund Freud ± perkembangan personaliti manusia terdiri dari 3 bahagian : Id ± bahagian personaliti tak sedar yang berfungsi sebagai stor penyimpanan untuk keinginan manusia. 3. . 2. 1.‡ Rakan sebaya .individu yang diterima dalam kumpulannnya akan menggalakkan membentuk personaliti yang berkeyakinan.

M EKANISME H ELAH B ELA D IRI Davidoff (1976). Jenis-jenis helah bela diri : Helah Bela Diri Aktif Sublimasi : salur kekecewaan melalui aktiviti sihat. Rasionalisasi : penjelasan sebenar yang disembunyi untuk menjaga ego .helah bela diri merujuk cara taktik seseorang memberi alasan tentang tindakannya.

.

1. .

Introjeksi : serap ke dalam diri dengan menyamakan ciri-ciri orang lain yang disukai. Fantasi : bentuk khayalan bertujuan mengurangkan perasaan tak diingini.Pemindahan : pindah perasaan yang kurang manis daripada sesuatu objek kepada objek lain. . Projeksi : Membalikkan kelemahan diri kepada orang lain. Pembentukan reaksi : nafikan keinginan diri dengan melakukan sesuatu yang bertentangan.

. Penafian : Yakinkan diri bahawa ancaman tidak berlaku atau tidak ada. Helah Bela Diri Pasif Represi : alih kesedaran sesuatu ancaman dalam minda dengan melupakannya. Regresi : undur diri dengan ulang tingkah laku yang kurang matang.2. Agresi : tindakan mencedera atau merosakkan punca kekecewaan.

analisis dan logik. Reflektor Suka mengumpul dan menganalisis data untuk membuat kesimpulan. Teoris Suka membuat rumusan berdasarkan bukti. aktif melibatkan diri dengan mengemukakan banyak soalan. Pragmatis Suka mencari fakta untuk memastikannya sama ada berguna dalam situasi yang sebenar. .PENGARUH PERSONALITI TERHADAP PEMBELAJARAN Jenis Personaliti Aktivitis Gaya Pembelajaran Suka mencari pengalaman baru.

CARA-CARA MENGURUSKAN PERSONALITI YANG BERBEZA .

Menggunakan murid-murid yang mempunyai sahsiah positif sebagai µrole model¶. Introvert 1. 3. . 2. Memberi motivasi untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Memberi peneguhan positif dan pujian. 4. Melibatkan murid-murid introvert secara aktif dalam aktiviti kumpulan.

.

Menggunakan kaedah inkuiri-penemuan dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran. Ekstrovert 1. . Menggalakkan murid mengemukakan soalan 2. Memberi mereka aktiviti pengayaan. 4. 3. Melantik mereka membimbing murid sedarjah dalam aktiviti kumpulan.

V.PENGERTIAN KONSEP KENDIRI H. Perkins (Human Development and Learning (1974) ) .

Konsep kendiri terdiri daripada persepsi. kepercayaan. perasaan. serta nilai yang khusus dipegang oleh seseorang individu tentang dirinya. . sikap.

Vernon (1980) .

Amir Awang (1991) . Konsep kendiri ialah pandangan kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta disokong dengan maklum balas tentang dirinya daripada orang lain.

penilaian orang lain dan penilaian tentang tanggapan orang lain terhadap dirinya. . Konsep kendiri ialah integrasi penilaian diri sendiri.

.

kepercayaan. pandangan. Konsep kendiri boleh diertikan sebagai penilaian. . tanggapan. termasuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri.

. Terbentuk daripada hasil interaksi dengan keluarga. sekolah. guru. rakan sebaya. dan warga masyarakat serta pengalaman dan penyesuaian diri dengan persekitarannya.

Menikmati lebih banyak kejayaan daripada kegagalan.JENIS-JENIS KONSEP KENDIRI 1. Konsep kendiri positif Mempunyai personaliti yang harmonis dan seimbang. Bersifat tenang dan penuh ketabahan apabila menghadapi cabaran. Bersikap bertimbang rasa serta berpandangan terbuka.   .

Mudah diterima oleh orang lain Mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Mudah bersosialisasi dengan orang lain.   Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri. kasih sayang. Sentiasa menerima pujian. pertolongan dan perhatian daripada orang lain. .

prasangka tidak percaya kepada orang lain dan diri sendiri. Tidak suka mendengar atau menerima pendapat orang lain. Konsep Kendiri Negatif Pasif dan tidak suka bergaul atau bekerjasama dengan orang lain.  .2. Mempunyai perasaan curiga . Terlalu sensitif terhadap teguran dan kritikan orang lain.

Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah. 5.FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KONSEP KENDIRI 1. Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku. . 3. Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan. Emosi mempengaruhi perasaan. 2. 4. Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan.

PENGARUH KONSEP KENDIRI TERHADAP TINGKAH LAKU INDIVIDU a) Penerimaan atau penolakan diri Penerimaan kendiri apabila seseorang itu berperasaan kasih sayang dengan keluarga. rakan ataupun guru di sekolah. . Penolakan diri berlaku jika seseorang kurang mendapat penerimaan daripada orang-orang yang berinteraksi dengannya. Perasaan yang dirasai akan membawanya menerima dan menghargai dirinya.

merasa konflik dalam kehidupan. Penghargaan kendiri sederhana Kurang keyakinan diri. Penghargaan kendiri rendah Ragu tentang kebolehan sendiri dan berusaha melepaskan diri daripada masalah. berusaha bersungguh-sungguh sehingga berjaya. .b) Penghargaan kendiri Penghargaan kendiri tinggi Bersikap positif.

Setiap individu mempunyai kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan kendiri. iaitu pengalamannya hanya dialami dan difahami oleh individu sendiri.TEORI PEMBELAJARAN CARL ROGERS Pengalaman setiap individu adalah fenomena-logikal. Setiap individu membentuk konsep kendiri yang unik yang berbeza dengan orang lain. . Tingkah laku yang ditonjolkan oleh individu adalah selaras dengan konsep kendirinya dan kepercayaannya.

IMPLIKASI KONSEP KENDIRI TERHADAP TINGKAH LAKU PELAJAR .

Merancang aktiviti pembelajaran yang berpusatkan muridnya. Peranan guru dalam pembentukan konsep kendiri positif Memberi dorongan. Memberi bimbingan yang wajar dengan membetulkan kesilapan murid dalam pembelajaran. Menerima murid-murid sebagai dirinya. . bantuan dan sokongan kepada usaha pembelajaran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->