IPGM KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, 80350 JOHOR BAHRU, JOHOR.

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

1 PISMP PJ / BI / BM

PERKEMBANGAN KENDIRI

PERSONALITI
Pengertian Personaliti Bermaksud sahsiah, keperibadian atau perwatakan. Diterjemah dari perkataan BI yang berasal daripada perkataan Latin, iaiti persona. Persona - topeng muka, yang dipakai oleh pelakon Yunani pada zaman dahulu untuk mewakili sesuatu perwatakan orang di atas pentas.

Gage dan Berliner (1948)-personaliti merangkumi segala aspek tingkah laku manusia integrasi trait-trait. Crow dan Crow (1983)-personaliti seseorang adalah perwatakan fizikal. motif.Konsep Personaliti di bawah konteks pendidikan : ‡ ‡ Alder (1948)-gaya hidup seseorang individu. ‡ ‡ ‡ . pendapat. kepercayaan. Gordon Allport (1961)-personaliti sebagai organisasi sistem psikologikal yang dinamik di dalam jiwa individu. keupayaan. Mischel (1981)-personaliti sebagai susunan pola-pola tingkah laku manusia yang diaplikasikan dalam kehidupannya. sikap. pemikiran kognitif. dan daya penarik yang dimiliki. corak pertuturan. emosi dan cri-ciri seseorang.

Klasifikasi Personaliti dan Ciri-cirinya INTROVERT AMBIVERT EKSROVERT .

INTROVERT Sentiasa menyimpan perasaan dan emosinya dalam situasi nyata. tidak mempunyai cita-cita tinggi. sifat pendiam dan pemalu. Sikap yang serius. . orang ini tidak banyak bercakap tetapi lebih banyak mendengar pertuturan orang lain sahaja. Jarang mengambil inisiatif tetapi suka kepada sistem kehidupan yang teratur. Dalam interaksi sosial.

Suka perubahan. Sering cepat membongkar perasaannya tetapi cepat pula mengubahnya.EKSTROVERT  Lebih suka dunia luar daripada dunia dalam. Mempunyai semangat yang aktif dan suka bergaul dengan orang. Sentiasa melibatkan diri dalam pelbagai aktif sosial.   . Sering mengambil inisiatif sendiri.

Bertutur lancar tetapi berfikir sebelum memberi pendapat. Contoh : Seseorang individu menunjukkan sifat periang di sekolah . seseorang individu menonjolkan ciri-ciri introvert dalam sesuatu situasi tetapi dengan ciri-ciri ekstrovert dalam situasi lain. suka berkawan tetapi memilih bekerja berseorangan. Biasanya aktif tetapi sensitif. Kadangkala. tetapi menjadi pendiam dan pemalu di sekolah.AMBIVERT  Gabungan introvert dan ekstrovert.  .

Beliau menggolongkan bentuk badan manusia dalam 3 kategori.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Personaliti Faktor baka ‡ Sheldon (1985)-personaliti seseorang berkaitan rapat dengan bentuk tubuh badannya. -Endomorf -Mesomorf -Ektomorf ‡ .

berlega. sedia menghadapi cabaran Trait Cerebrotonia EKTOMORF tidak suka bergaul. tidak suka aktiviti fizikal. .Jenis Bentuk Badan ENDOMORF Rupa Bentuk Badan Bulat dan lembut Ciri-ciri Personaliti Trait Viscerotonia suka bergaul. mengendur. cepat mesra. berkemahiran psikomotor Kurus dan tinggi Trait Somatotonia tegas. agresif. suka riadah. MESOMORF Otot-otot kuat. introvert.

khasnya penyakit seperti cacat pendengaran atau cacat penglihatan yang diwarisi. juga mempengaruhi perkembangan personaliti seseorang. Contoh: . tetapi mungkin bersifat angkuh. biasanya menunjukkan personaliti yang berkeyakinan.Orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi. Kecerdasan berperanan personaliti seseorang. penting dalam pembentukan ‡ ‡ ‡ . Kanak-kanak ini berkemungkinan besar mempunyai ciri personaliti introvert. berbudi bicara.‡ Keadaan fizikal. bijaksana.

rakan sebaya. masyarakat dan pengalamannya. sekolah.Faktor Persekitaran ‡ Merangkumi keadaan keluarga. Keluarga-keadaan rumah yang harmonis dan hubungan ibu bapa dengan anak-anak yang erat akan menggalakkan personaliti yang baik. ‡ ‡ . Sekolah-guru yang bersifat penyayang dan membimbing murid-murid dengan penuh dedikasi akan menjadi role model murid-murid untuk membentuk personaliti mereka ynag positif.

‡ Rakan sebaya . 2. ‡ Sigmund Freud ± perkembangan personaliti manusia terdiri dari 3 bahagian : Id ± bahagian personaliti tak sedar yang berfungsi sebagai stor penyimpanan untuk keinginan manusia. 1. Superego ± bermoral dan berkembang daripada didikan moral dan agama. 3.individu yang diterima dalam kumpulannnya akan menggalakkan membentuk personaliti yang berkeyakinan. . Ego ± mengandungi pemikiran realistik dan logik yang tersusun.

helah bela diri merujuk cara taktik seseorang memberi alasan tentang tindakannya. Rasionalisasi : penjelasan sebenar yang disembunyi untuk menjaga ego . Jenis-jenis helah bela diri : Helah Bela Diri Aktif Sublimasi : salur kekecewaan melalui aktiviti sihat.M EKANISME H ELAH B ELA D IRI Davidoff (1976).

.

. 1.

Fantasi : bentuk khayalan bertujuan mengurangkan perasaan tak diingini. . Pembentukan reaksi : nafikan keinginan diri dengan melakukan sesuatu yang bertentangan.Pemindahan : pindah perasaan yang kurang manis daripada sesuatu objek kepada objek lain. Projeksi : Membalikkan kelemahan diri kepada orang lain. Introjeksi : serap ke dalam diri dengan menyamakan ciri-ciri orang lain yang disukai.

Penafian : Yakinkan diri bahawa ancaman tidak berlaku atau tidak ada.2. Regresi : undur diri dengan ulang tingkah laku yang kurang matang. Helah Bela Diri Pasif Represi : alih kesedaran sesuatu ancaman dalam minda dengan melupakannya. . Agresi : tindakan mencedera atau merosakkan punca kekecewaan.

aktif melibatkan diri dengan mengemukakan banyak soalan. Pragmatis Suka mencari fakta untuk memastikannya sama ada berguna dalam situasi yang sebenar. analisis dan logik.PENGARUH PERSONALITI TERHADAP PEMBELAJARAN Jenis Personaliti Aktivitis Gaya Pembelajaran Suka mencari pengalaman baru. Teoris Suka membuat rumusan berdasarkan bukti. Reflektor Suka mengumpul dan menganalisis data untuk membuat kesimpulan. .

CARA-CARA MENGURUSKAN PERSONALITI YANG BERBEZA .

. Introvert 1. Melibatkan murid-murid introvert secara aktif dalam aktiviti kumpulan. Memberi motivasi untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. 3. Memberi peneguhan positif dan pujian. Menggunakan murid-murid yang mempunyai sahsiah positif sebagai µrole model¶. 2. 4.

.

4. Memberi mereka aktiviti pengayaan. . Melantik mereka membimbing murid sedarjah dalam aktiviti kumpulan. Ekstrovert 1. Menggalakkan murid mengemukakan soalan 2. Menggunakan kaedah inkuiri-penemuan dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran. 3.

Perkins (Human Development and Learning (1974) ) .PENGERTIAN KONSEP KENDIRI H.V.

kepercayaan. serta nilai yang khusus dipegang oleh seseorang individu tentang dirinya. perasaan. Konsep kendiri terdiri daripada persepsi. sikap. .

Vernon (1980) .

Konsep kendiri ialah pandangan kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta disokong dengan maklum balas tentang dirinya daripada orang lain. Amir Awang (1991) .

. Konsep kendiri ialah integrasi penilaian diri sendiri. penilaian orang lain dan penilaian tentang tanggapan orang lain terhadap dirinya.

.

pandangan. kepercayaan. . termasuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Konsep kendiri boleh diertikan sebagai penilaian. tanggapan.

Terbentuk daripada hasil interaksi dengan keluarga. guru. dan warga masyarakat serta pengalaman dan penyesuaian diri dengan persekitarannya. . rakan sebaya. sekolah.

Menikmati lebih banyak kejayaan daripada kegagalan. Konsep kendiri positif Mempunyai personaliti yang harmonis dan seimbang. Bersikap bertimbang rasa serta berpandangan terbuka.JENIS-JENIS KONSEP KENDIRI 1.   . Bersifat tenang dan penuh ketabahan apabila menghadapi cabaran.

kasih sayang. Mudah diterima oleh orang lain Mempunyai keyakinan diri yang tinggi. pertolongan dan perhatian daripada orang lain. Sentiasa menerima pujian. . Mudah bersosialisasi dengan orang lain.   Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri.

  . Mempunyai perasaan curiga . prasangka tidak percaya kepada orang lain dan diri sendiri. Tidak suka mendengar atau menerima pendapat orang lain. Terlalu sensitif terhadap teguran dan kritikan orang lain.2. Konsep Kendiri Negatif Pasif dan tidak suka bergaul atau bekerjasama dengan orang lain.

4. Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah.FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KONSEP KENDIRI 1. 5. 3. Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan. Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku. Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan. 2. Emosi mempengaruhi perasaan. .

Perasaan yang dirasai akan membawanya menerima dan menghargai dirinya. . Penolakan diri berlaku jika seseorang kurang mendapat penerimaan daripada orang-orang yang berinteraksi dengannya.PENGARUH KONSEP KENDIRI TERHADAP TINGKAH LAKU INDIVIDU a) Penerimaan atau penolakan diri Penerimaan kendiri apabila seseorang itu berperasaan kasih sayang dengan keluarga. rakan ataupun guru di sekolah.

b) Penghargaan kendiri Penghargaan kendiri tinggi Bersikap positif. . merasa konflik dalam kehidupan. berusaha bersungguh-sungguh sehingga berjaya. Penghargaan kendiri rendah Ragu tentang kebolehan sendiri dan berusaha melepaskan diri daripada masalah. Penghargaan kendiri sederhana Kurang keyakinan diri.

iaitu pengalamannya hanya dialami dan difahami oleh individu sendiri. Setiap individu mempunyai kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan kendiri. Tingkah laku yang ditonjolkan oleh individu adalah selaras dengan konsep kendirinya dan kepercayaannya. Setiap individu membentuk konsep kendiri yang unik yang berbeza dengan orang lain.TEORI PEMBELAJARAN CARL ROGERS Pengalaman setiap individu adalah fenomena-logikal. .

IMPLIKASI KONSEP KENDIRI TERHADAP TINGKAH LAKU PELAJAR .

Peranan guru dalam pembentukan konsep kendiri positif Memberi dorongan. . Memberi bimbingan yang wajar dengan membetulkan kesilapan murid dalam pembelajaran. bantuan dan sokongan kepada usaha pembelajaran. Menerima murid-murid sebagai dirinya. Merancang aktiviti pembelajaran yang berpusatkan muridnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful