kendiri

IPGM KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, 80350 JOHOR BAHRU, JOHOR.

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

1 PISMP PJ / BI / BM

PERKEMBANGAN KENDIRI

PERSONALITI
Pengertian Personaliti Bermaksud sahsiah, keperibadian atau perwatakan. Diterjemah dari perkataan BI yang berasal daripada perkataan Latin, iaiti persona. Persona - topeng muka, yang dipakai oleh pelakon Yunani pada zaman dahulu untuk mewakili sesuatu perwatakan orang di atas pentas.

dan daya penarik yang dimiliki. motif. pemikiran kognitif. Gordon Allport (1961)-personaliti sebagai organisasi sistem psikologikal yang dinamik di dalam jiwa individu. keupayaan. emosi dan cri-ciri seseorang. kepercayaan. corak pertuturan. Crow dan Crow (1983)-personaliti seseorang adalah perwatakan fizikal.Konsep Personaliti di bawah konteks pendidikan : ‡ ‡ Alder (1948)-gaya hidup seseorang individu. ‡ ‡ ‡ . Gage dan Berliner (1948)-personaliti merangkumi segala aspek tingkah laku manusia integrasi trait-trait. sikap. Mischel (1981)-personaliti sebagai susunan pola-pola tingkah laku manusia yang diaplikasikan dalam kehidupannya. pendapat.

Klasifikasi Personaliti dan Ciri-cirinya INTROVERT AMBIVERT EKSROVERT .

orang ini tidak banyak bercakap tetapi lebih banyak mendengar pertuturan orang lain sahaja. . sifat pendiam dan pemalu. tidak mempunyai cita-cita tinggi. Jarang mengambil inisiatif tetapi suka kepada sistem kehidupan yang teratur.INTROVERT Sentiasa menyimpan perasaan dan emosinya dalam situasi nyata. Sikap yang serius. Dalam interaksi sosial.

EKSTROVERT  Lebih suka dunia luar daripada dunia dalam. Suka perubahan. Sering cepat membongkar perasaannya tetapi cepat pula mengubahnya. Mempunyai semangat yang aktif dan suka bergaul dengan orang.   . Sentiasa melibatkan diri dalam pelbagai aktif sosial. Sering mengambil inisiatif sendiri.

suka berkawan tetapi memilih bekerja berseorangan.AMBIVERT  Gabungan introvert dan ekstrovert. Bertutur lancar tetapi berfikir sebelum memberi pendapat. Kadangkala. Contoh : Seseorang individu menunjukkan sifat periang di sekolah . Biasanya aktif tetapi sensitif. tetapi menjadi pendiam dan pemalu di sekolah.  . seseorang individu menonjolkan ciri-ciri introvert dalam sesuatu situasi tetapi dengan ciri-ciri ekstrovert dalam situasi lain.

Beliau menggolongkan bentuk badan manusia dalam 3 kategori.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Personaliti Faktor baka ‡ Sheldon (1985)-personaliti seseorang berkaitan rapat dengan bentuk tubuh badannya. -Endomorf -Mesomorf -Ektomorf ‡ .

tidak suka aktiviti fizikal. .Jenis Bentuk Badan ENDOMORF Rupa Bentuk Badan Bulat dan lembut Ciri-ciri Personaliti Trait Viscerotonia suka bergaul. sedia menghadapi cabaran Trait Cerebrotonia EKTOMORF tidak suka bergaul. mengendur. suka riadah. berkemahiran psikomotor Kurus dan tinggi Trait Somatotonia tegas. berlega. introvert. cepat mesra. agresif. MESOMORF Otot-otot kuat.

berbudi bicara. Kecerdasan berperanan personaliti seseorang. biasanya menunjukkan personaliti yang berkeyakinan. Contoh: . bijaksana.‡ Keadaan fizikal. khasnya penyakit seperti cacat pendengaran atau cacat penglihatan yang diwarisi.Orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi. tetapi mungkin bersifat angkuh. juga mempengaruhi perkembangan personaliti seseorang. Kanak-kanak ini berkemungkinan besar mempunyai ciri personaliti introvert. penting dalam pembentukan ‡ ‡ ‡ .

Keluarga-keadaan rumah yang harmonis dan hubungan ibu bapa dengan anak-anak yang erat akan menggalakkan personaliti yang baik. rakan sebaya. ‡ ‡ . sekolah. Sekolah-guru yang bersifat penyayang dan membimbing murid-murid dengan penuh dedikasi akan menjadi role model murid-murid untuk membentuk personaliti mereka ynag positif. masyarakat dan pengalamannya.Faktor Persekitaran ‡ Merangkumi keadaan keluarga.

individu yang diterima dalam kumpulannnya akan menggalakkan membentuk personaliti yang berkeyakinan. 3. Ego ± mengandungi pemikiran realistik dan logik yang tersusun. ‡ Sigmund Freud ± perkembangan personaliti manusia terdiri dari 3 bahagian : Id ± bahagian personaliti tak sedar yang berfungsi sebagai stor penyimpanan untuk keinginan manusia. Superego ± bermoral dan berkembang daripada didikan moral dan agama.‡ Rakan sebaya . 2. . 1.

M EKANISME H ELAH B ELA D IRI Davidoff (1976). Jenis-jenis helah bela diri : Helah Bela Diri Aktif Sublimasi : salur kekecewaan melalui aktiviti sihat. Rasionalisasi : penjelasan sebenar yang disembunyi untuk menjaga ego .helah bela diri merujuk cara taktik seseorang memberi alasan tentang tindakannya.

.

1. .

Introjeksi : serap ke dalam diri dengan menyamakan ciri-ciri orang lain yang disukai. . Projeksi : Membalikkan kelemahan diri kepada orang lain. Pembentukan reaksi : nafikan keinginan diri dengan melakukan sesuatu yang bertentangan. Fantasi : bentuk khayalan bertujuan mengurangkan perasaan tak diingini.Pemindahan : pindah perasaan yang kurang manis daripada sesuatu objek kepada objek lain.

. Regresi : undur diri dengan ulang tingkah laku yang kurang matang. Agresi : tindakan mencedera atau merosakkan punca kekecewaan. Penafian : Yakinkan diri bahawa ancaman tidak berlaku atau tidak ada. Helah Bela Diri Pasif Represi : alih kesedaran sesuatu ancaman dalam minda dengan melupakannya.2.

aktif melibatkan diri dengan mengemukakan banyak soalan. analisis dan logik. Pragmatis Suka mencari fakta untuk memastikannya sama ada berguna dalam situasi yang sebenar. . Teoris Suka membuat rumusan berdasarkan bukti. Reflektor Suka mengumpul dan menganalisis data untuk membuat kesimpulan.PENGARUH PERSONALITI TERHADAP PEMBELAJARAN Jenis Personaliti Aktivitis Gaya Pembelajaran Suka mencari pengalaman baru.

CARA-CARA MENGURUSKAN PERSONALITI YANG BERBEZA .

4. . Melibatkan murid-murid introvert secara aktif dalam aktiviti kumpulan. Memberi motivasi untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. 2. Menggunakan murid-murid yang mempunyai sahsiah positif sebagai µrole model¶. Introvert 1. Memberi peneguhan positif dan pujian. 3.

.

Menggunakan kaedah inkuiri-penemuan dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran. Menggalakkan murid mengemukakan soalan 2. 3. Ekstrovert 1. 4. Melantik mereka membimbing murid sedarjah dalam aktiviti kumpulan. . Memberi mereka aktiviti pengayaan.

Perkins (Human Development and Learning (1974) ) .PENGERTIAN KONSEP KENDIRI H.V.

Konsep kendiri terdiri daripada persepsi. serta nilai yang khusus dipegang oleh seseorang individu tentang dirinya. . perasaan. kepercayaan. sikap.

Vernon (1980) .

Amir Awang (1991) . Konsep kendiri ialah pandangan kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta disokong dengan maklum balas tentang dirinya daripada orang lain.

penilaian orang lain dan penilaian tentang tanggapan orang lain terhadap dirinya. Konsep kendiri ialah integrasi penilaian diri sendiri. .

.

Konsep kendiri boleh diertikan sebagai penilaian. termasuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri. tanggapan. pandangan. kepercayaan. .

sekolah. Terbentuk daripada hasil interaksi dengan keluarga. . guru. rakan sebaya. dan warga masyarakat serta pengalaman dan penyesuaian diri dengan persekitarannya.

  .JENIS-JENIS KONSEP KENDIRI 1. Bersifat tenang dan penuh ketabahan apabila menghadapi cabaran. Menikmati lebih banyak kejayaan daripada kegagalan. Bersikap bertimbang rasa serta berpandangan terbuka. Konsep kendiri positif Mempunyai personaliti yang harmonis dan seimbang.

pertolongan dan perhatian daripada orang lain. .   Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri. kasih sayang. Mudah diterima oleh orang lain Mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Sentiasa menerima pujian. Mudah bersosialisasi dengan orang lain.

Terlalu sensitif terhadap teguran dan kritikan orang lain. prasangka tidak percaya kepada orang lain dan diri sendiri. Tidak suka mendengar atau menerima pendapat orang lain. Konsep Kendiri Negatif Pasif dan tidak suka bergaul atau bekerjasama dengan orang lain.2. Mempunyai perasaan curiga .  .

4. Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku. Emosi mempengaruhi perasaan. Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan. Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah. .FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KONSEP KENDIRI 1. Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan. 3. 2. 5.

rakan ataupun guru di sekolah. Perasaan yang dirasai akan membawanya menerima dan menghargai dirinya. Penolakan diri berlaku jika seseorang kurang mendapat penerimaan daripada orang-orang yang berinteraksi dengannya. .PENGARUH KONSEP KENDIRI TERHADAP TINGKAH LAKU INDIVIDU a) Penerimaan atau penolakan diri Penerimaan kendiri apabila seseorang itu berperasaan kasih sayang dengan keluarga.

b) Penghargaan kendiri Penghargaan kendiri tinggi Bersikap positif. berusaha bersungguh-sungguh sehingga berjaya. Penghargaan kendiri rendah Ragu tentang kebolehan sendiri dan berusaha melepaskan diri daripada masalah. . Penghargaan kendiri sederhana Kurang keyakinan diri. merasa konflik dalam kehidupan.

TEORI PEMBELAJARAN CARL ROGERS Pengalaman setiap individu adalah fenomena-logikal. iaitu pengalamannya hanya dialami dan difahami oleh individu sendiri. . Tingkah laku yang ditonjolkan oleh individu adalah selaras dengan konsep kendirinya dan kepercayaannya. Setiap individu membentuk konsep kendiri yang unik yang berbeza dengan orang lain. Setiap individu mempunyai kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan kendiri.

IMPLIKASI KONSEP KENDIRI TERHADAP TINGKAH LAKU PELAJAR .

Menerima murid-murid sebagai dirinya. Peranan guru dalam pembentukan konsep kendiri positif Memberi dorongan. bantuan dan sokongan kepada usaha pembelajaran. Merancang aktiviti pembelajaran yang berpusatkan muridnya. Memberi bimbingan yang wajar dengan membetulkan kesilapan murid dalam pembelajaran. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful