IPGM KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, 80350 JOHOR BAHRU, JOHOR.

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

1 PISMP PJ / BI / BM

PERKEMBANGAN KENDIRI

PERSONALITI
Pengertian Personaliti Bermaksud sahsiah, keperibadian atau perwatakan. Diterjemah dari perkataan BI yang berasal daripada perkataan Latin, iaiti persona. Persona - topeng muka, yang dipakai oleh pelakon Yunani pada zaman dahulu untuk mewakili sesuatu perwatakan orang di atas pentas.

emosi dan cri-ciri seseorang. dan daya penarik yang dimiliki.Konsep Personaliti di bawah konteks pendidikan : ‡ ‡ Alder (1948)-gaya hidup seseorang individu. motif. Mischel (1981)-personaliti sebagai susunan pola-pola tingkah laku manusia yang diaplikasikan dalam kehidupannya. sikap. Crow dan Crow (1983)-personaliti seseorang adalah perwatakan fizikal. kepercayaan. Gage dan Berliner (1948)-personaliti merangkumi segala aspek tingkah laku manusia integrasi trait-trait. Gordon Allport (1961)-personaliti sebagai organisasi sistem psikologikal yang dinamik di dalam jiwa individu. pendapat. keupayaan. ‡ ‡ ‡ . pemikiran kognitif. corak pertuturan.

Klasifikasi Personaliti dan Ciri-cirinya INTROVERT AMBIVERT EKSROVERT .

INTROVERT Sentiasa menyimpan perasaan dan emosinya dalam situasi nyata. Sikap yang serius. Dalam interaksi sosial. . orang ini tidak banyak bercakap tetapi lebih banyak mendengar pertuturan orang lain sahaja. tidak mempunyai cita-cita tinggi. Jarang mengambil inisiatif tetapi suka kepada sistem kehidupan yang teratur. sifat pendiam dan pemalu.

  . Mempunyai semangat yang aktif dan suka bergaul dengan orang. Sering cepat membongkar perasaannya tetapi cepat pula mengubahnya. Sentiasa melibatkan diri dalam pelbagai aktif sosial. Sering mengambil inisiatif sendiri.EKSTROVERT  Lebih suka dunia luar daripada dunia dalam. Suka perubahan.

Contoh : Seseorang individu menunjukkan sifat periang di sekolah .AMBIVERT  Gabungan introvert dan ekstrovert. seseorang individu menonjolkan ciri-ciri introvert dalam sesuatu situasi tetapi dengan ciri-ciri ekstrovert dalam situasi lain. suka berkawan tetapi memilih bekerja berseorangan. tetapi menjadi pendiam dan pemalu di sekolah. Bertutur lancar tetapi berfikir sebelum memberi pendapat. Kadangkala. Biasanya aktif tetapi sensitif.  .

Beliau menggolongkan bentuk badan manusia dalam 3 kategori. -Endomorf -Mesomorf -Ektomorf ‡ .Faktor-faktor yang Mempengaruhi Personaliti Faktor baka ‡ Sheldon (1985)-personaliti seseorang berkaitan rapat dengan bentuk tubuh badannya.

berkemahiran psikomotor Kurus dan tinggi Trait Somatotonia tegas. MESOMORF Otot-otot kuat. berlega. suka riadah. tidak suka aktiviti fizikal. mengendur.Jenis Bentuk Badan ENDOMORF Rupa Bentuk Badan Bulat dan lembut Ciri-ciri Personaliti Trait Viscerotonia suka bergaul. sedia menghadapi cabaran Trait Cerebrotonia EKTOMORF tidak suka bergaul. . cepat mesra. agresif. introvert.

penting dalam pembentukan ‡ ‡ ‡ . Contoh: .Orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi. juga mempengaruhi perkembangan personaliti seseorang. Kanak-kanak ini berkemungkinan besar mempunyai ciri personaliti introvert.‡ Keadaan fizikal. tetapi mungkin bersifat angkuh. biasanya menunjukkan personaliti yang berkeyakinan. khasnya penyakit seperti cacat pendengaran atau cacat penglihatan yang diwarisi. Kecerdasan berperanan personaliti seseorang. bijaksana. berbudi bicara.

Sekolah-guru yang bersifat penyayang dan membimbing murid-murid dengan penuh dedikasi akan menjadi role model murid-murid untuk membentuk personaliti mereka ynag positif. rakan sebaya.Faktor Persekitaran ‡ Merangkumi keadaan keluarga. ‡ ‡ . masyarakat dan pengalamannya. Keluarga-keadaan rumah yang harmonis dan hubungan ibu bapa dengan anak-anak yang erat akan menggalakkan personaliti yang baik. sekolah.

‡ Sigmund Freud ± perkembangan personaliti manusia terdiri dari 3 bahagian : Id ± bahagian personaliti tak sedar yang berfungsi sebagai stor penyimpanan untuk keinginan manusia. 2.individu yang diterima dalam kumpulannnya akan menggalakkan membentuk personaliti yang berkeyakinan. .‡ Rakan sebaya . 3. Ego ± mengandungi pemikiran realistik dan logik yang tersusun. Superego ± bermoral dan berkembang daripada didikan moral dan agama. 1.

Rasionalisasi : penjelasan sebenar yang disembunyi untuk menjaga ego .helah bela diri merujuk cara taktik seseorang memberi alasan tentang tindakannya.M EKANISME H ELAH B ELA D IRI Davidoff (1976). Jenis-jenis helah bela diri : Helah Bela Diri Aktif Sublimasi : salur kekecewaan melalui aktiviti sihat.

.

1. .

Fantasi : bentuk khayalan bertujuan mengurangkan perasaan tak diingini. . Projeksi : Membalikkan kelemahan diri kepada orang lain.Pemindahan : pindah perasaan yang kurang manis daripada sesuatu objek kepada objek lain. Pembentukan reaksi : nafikan keinginan diri dengan melakukan sesuatu yang bertentangan. Introjeksi : serap ke dalam diri dengan menyamakan ciri-ciri orang lain yang disukai.

. Penafian : Yakinkan diri bahawa ancaman tidak berlaku atau tidak ada. Agresi : tindakan mencedera atau merosakkan punca kekecewaan. Regresi : undur diri dengan ulang tingkah laku yang kurang matang.2. Helah Bela Diri Pasif Represi : alih kesedaran sesuatu ancaman dalam minda dengan melupakannya.

Teoris Suka membuat rumusan berdasarkan bukti. aktif melibatkan diri dengan mengemukakan banyak soalan. Pragmatis Suka mencari fakta untuk memastikannya sama ada berguna dalam situasi yang sebenar. analisis dan logik.PENGARUH PERSONALITI TERHADAP PEMBELAJARAN Jenis Personaliti Aktivitis Gaya Pembelajaran Suka mencari pengalaman baru. Reflektor Suka mengumpul dan menganalisis data untuk membuat kesimpulan. .

CARA-CARA MENGURUSKAN PERSONALITI YANG BERBEZA .

2. Menggunakan murid-murid yang mempunyai sahsiah positif sebagai µrole model¶. 4. . 3. Memberi motivasi untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Melibatkan murid-murid introvert secara aktif dalam aktiviti kumpulan. Introvert 1. Memberi peneguhan positif dan pujian.

.

. 3. Menggunakan kaedah inkuiri-penemuan dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran. 4. Melantik mereka membimbing murid sedarjah dalam aktiviti kumpulan. Memberi mereka aktiviti pengayaan. Ekstrovert 1. Menggalakkan murid mengemukakan soalan 2.

PENGERTIAN KONSEP KENDIRI H.V. Perkins (Human Development and Learning (1974) ) .

Konsep kendiri terdiri daripada persepsi. . kepercayaan. serta nilai yang khusus dipegang oleh seseorang individu tentang dirinya. perasaan. sikap.

Vernon (1980) .

Konsep kendiri ialah pandangan kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta disokong dengan maklum balas tentang dirinya daripada orang lain. Amir Awang (1991) .

Konsep kendiri ialah integrasi penilaian diri sendiri. penilaian orang lain dan penilaian tentang tanggapan orang lain terhadap dirinya. .

.

Konsep kendiri boleh diertikan sebagai penilaian. pandangan. termasuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri. kepercayaan. . tanggapan.

sekolah. . rakan sebaya. Terbentuk daripada hasil interaksi dengan keluarga. guru. dan warga masyarakat serta pengalaman dan penyesuaian diri dengan persekitarannya.

Bersikap bertimbang rasa serta berpandangan terbuka. Konsep kendiri positif Mempunyai personaliti yang harmonis dan seimbang.   .JENIS-JENIS KONSEP KENDIRI 1. Bersifat tenang dan penuh ketabahan apabila menghadapi cabaran. Menikmati lebih banyak kejayaan daripada kegagalan.

   Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri. Mudah diterima oleh orang lain Mempunyai keyakinan diri yang tinggi. pertolongan dan perhatian daripada orang lain. . kasih sayang. Mudah bersosialisasi dengan orang lain. Sentiasa menerima pujian.

Terlalu sensitif terhadap teguran dan kritikan orang lain. Tidak suka mendengar atau menerima pendapat orang lain.2.  . Mempunyai perasaan curiga . prasangka tidak percaya kepada orang lain dan diri sendiri. Konsep Kendiri Negatif Pasif dan tidak suka bergaul atau bekerjasama dengan orang lain.

. Emosi mempengaruhi perasaan. Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan. Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku. 5. 4. Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah.FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KONSEP KENDIRI 1. Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan. 3. 2.

Penolakan diri berlaku jika seseorang kurang mendapat penerimaan daripada orang-orang yang berinteraksi dengannya.PENGARUH KONSEP KENDIRI TERHADAP TINGKAH LAKU INDIVIDU a) Penerimaan atau penolakan diri Penerimaan kendiri apabila seseorang itu berperasaan kasih sayang dengan keluarga. . rakan ataupun guru di sekolah. Perasaan yang dirasai akan membawanya menerima dan menghargai dirinya.

b) Penghargaan kendiri Penghargaan kendiri tinggi Bersikap positif. berusaha bersungguh-sungguh sehingga berjaya. Penghargaan kendiri sederhana Kurang keyakinan diri. Penghargaan kendiri rendah Ragu tentang kebolehan sendiri dan berusaha melepaskan diri daripada masalah. . merasa konflik dalam kehidupan.

Tingkah laku yang ditonjolkan oleh individu adalah selaras dengan konsep kendirinya dan kepercayaannya. . iaitu pengalamannya hanya dialami dan difahami oleh individu sendiri. Setiap individu membentuk konsep kendiri yang unik yang berbeza dengan orang lain. Setiap individu mempunyai kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan kendiri.TEORI PEMBELAJARAN CARL ROGERS Pengalaman setiap individu adalah fenomena-logikal.

IMPLIKASI KONSEP KENDIRI TERHADAP TINGKAH LAKU PELAJAR .

Peranan guru dalam pembentukan konsep kendiri positif Memberi dorongan. Memberi bimbingan yang wajar dengan membetulkan kesilapan murid dalam pembelajaran. bantuan dan sokongan kepada usaha pembelajaran. Merancang aktiviti pembelajaran yang berpusatkan muridnya. . Menerima murid-murid sebagai dirinya.