IPGM KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, 80350 JOHOR BAHRU, JOHOR.

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

1 PISMP PJ / BI / BM

PERKEMBANGAN KENDIRI

PERSONALITI
Pengertian Personaliti Bermaksud sahsiah, keperibadian atau perwatakan. Diterjemah dari perkataan BI yang berasal daripada perkataan Latin, iaiti persona. Persona - topeng muka, yang dipakai oleh pelakon Yunani pada zaman dahulu untuk mewakili sesuatu perwatakan orang di atas pentas.

Konsep Personaliti di bawah konteks pendidikan : ‡ ‡ Alder (1948)-gaya hidup seseorang individu. Gordon Allport (1961)-personaliti sebagai organisasi sistem psikologikal yang dinamik di dalam jiwa individu. emosi dan cri-ciri seseorang. kepercayaan. sikap. ‡ ‡ ‡ . dan daya penarik yang dimiliki. pemikiran kognitif. Gage dan Berliner (1948)-personaliti merangkumi segala aspek tingkah laku manusia integrasi trait-trait. Mischel (1981)-personaliti sebagai susunan pola-pola tingkah laku manusia yang diaplikasikan dalam kehidupannya. corak pertuturan. Crow dan Crow (1983)-personaliti seseorang adalah perwatakan fizikal. motif. keupayaan. pendapat.

Klasifikasi Personaliti dan Ciri-cirinya INTROVERT AMBIVERT EKSROVERT .

sifat pendiam dan pemalu. Dalam interaksi sosial. Sikap yang serius. tidak mempunyai cita-cita tinggi.INTROVERT Sentiasa menyimpan perasaan dan emosinya dalam situasi nyata. Jarang mengambil inisiatif tetapi suka kepada sistem kehidupan yang teratur. orang ini tidak banyak bercakap tetapi lebih banyak mendengar pertuturan orang lain sahaja. .

Sentiasa melibatkan diri dalam pelbagai aktif sosial.   . Sering mengambil inisiatif sendiri. Mempunyai semangat yang aktif dan suka bergaul dengan orang.EKSTROVERT  Lebih suka dunia luar daripada dunia dalam. Sering cepat membongkar perasaannya tetapi cepat pula mengubahnya. Suka perubahan.

  . Contoh : Seseorang individu menunjukkan sifat periang di sekolah .AMBIVERT  Gabungan introvert dan ekstrovert. Bertutur lancar tetapi berfikir sebelum memberi pendapat. Kadangkala. suka berkawan tetapi memilih bekerja berseorangan. seseorang individu menonjolkan ciri-ciri introvert dalam sesuatu situasi tetapi dengan ciri-ciri ekstrovert dalam situasi lain. Biasanya aktif tetapi sensitif. tetapi menjadi pendiam dan pemalu di sekolah.

-Endomorf -Mesomorf -Ektomorf ‡ . Beliau menggolongkan bentuk badan manusia dalam 3 kategori.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Personaliti Faktor baka ‡ Sheldon (1985)-personaliti seseorang berkaitan rapat dengan bentuk tubuh badannya.

cepat mesra. sedia menghadapi cabaran Trait Cerebrotonia EKTOMORF tidak suka bergaul. tidak suka aktiviti fizikal. mengendur. agresif. introvert. MESOMORF Otot-otot kuat.Jenis Bentuk Badan ENDOMORF Rupa Bentuk Badan Bulat dan lembut Ciri-ciri Personaliti Trait Viscerotonia suka bergaul. berkemahiran psikomotor Kurus dan tinggi Trait Somatotonia tegas. . berlega. suka riadah.

bijaksana. Kecerdasan berperanan personaliti seseorang. Kanak-kanak ini berkemungkinan besar mempunyai ciri personaliti introvert. Contoh: . biasanya menunjukkan personaliti yang berkeyakinan. juga mempengaruhi perkembangan personaliti seseorang. penting dalam pembentukan ‡ ‡ ‡ .‡ Keadaan fizikal. tetapi mungkin bersifat angkuh. berbudi bicara. khasnya penyakit seperti cacat pendengaran atau cacat penglihatan yang diwarisi.Orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi.

‡ ‡ . sekolah. rakan sebaya. masyarakat dan pengalamannya. Sekolah-guru yang bersifat penyayang dan membimbing murid-murid dengan penuh dedikasi akan menjadi role model murid-murid untuk membentuk personaliti mereka ynag positif.Faktor Persekitaran ‡ Merangkumi keadaan keluarga. Keluarga-keadaan rumah yang harmonis dan hubungan ibu bapa dengan anak-anak yang erat akan menggalakkan personaliti yang baik.

‡ Sigmund Freud ± perkembangan personaliti manusia terdiri dari 3 bahagian : Id ± bahagian personaliti tak sedar yang berfungsi sebagai stor penyimpanan untuk keinginan manusia. 2.‡ Rakan sebaya . Superego ± bermoral dan berkembang daripada didikan moral dan agama. 1.individu yang diterima dalam kumpulannnya akan menggalakkan membentuk personaliti yang berkeyakinan. Ego ± mengandungi pemikiran realistik dan logik yang tersusun. 3. .

helah bela diri merujuk cara taktik seseorang memberi alasan tentang tindakannya. Rasionalisasi : penjelasan sebenar yang disembunyi untuk menjaga ego . Jenis-jenis helah bela diri : Helah Bela Diri Aktif Sublimasi : salur kekecewaan melalui aktiviti sihat.M EKANISME H ELAH B ELA D IRI Davidoff (1976).

.

1. .

Fantasi : bentuk khayalan bertujuan mengurangkan perasaan tak diingini. Projeksi : Membalikkan kelemahan diri kepada orang lain. . Pembentukan reaksi : nafikan keinginan diri dengan melakukan sesuatu yang bertentangan. Introjeksi : serap ke dalam diri dengan menyamakan ciri-ciri orang lain yang disukai.Pemindahan : pindah perasaan yang kurang manis daripada sesuatu objek kepada objek lain.

Penafian : Yakinkan diri bahawa ancaman tidak berlaku atau tidak ada. Agresi : tindakan mencedera atau merosakkan punca kekecewaan. Regresi : undur diri dengan ulang tingkah laku yang kurang matang. . Helah Bela Diri Pasif Represi : alih kesedaran sesuatu ancaman dalam minda dengan melupakannya.2.

Teoris Suka membuat rumusan berdasarkan bukti. analisis dan logik.PENGARUH PERSONALITI TERHADAP PEMBELAJARAN Jenis Personaliti Aktivitis Gaya Pembelajaran Suka mencari pengalaman baru. Pragmatis Suka mencari fakta untuk memastikannya sama ada berguna dalam situasi yang sebenar. Reflektor Suka mengumpul dan menganalisis data untuk membuat kesimpulan. aktif melibatkan diri dengan mengemukakan banyak soalan. .

CARA-CARA MENGURUSKAN PERSONALITI YANG BERBEZA .

3. Introvert 1. Memberi motivasi untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. 2. Menggunakan murid-murid yang mempunyai sahsiah positif sebagai µrole model¶. Melibatkan murid-murid introvert secara aktif dalam aktiviti kumpulan. Memberi peneguhan positif dan pujian. . 4.

.

Memberi mereka aktiviti pengayaan. 4. Menggunakan kaedah inkuiri-penemuan dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran. Melantik mereka membimbing murid sedarjah dalam aktiviti kumpulan. Menggalakkan murid mengemukakan soalan 2. Ekstrovert 1. . 3.

V.PENGERTIAN KONSEP KENDIRI H. Perkins (Human Development and Learning (1974) ) .

Konsep kendiri terdiri daripada persepsi. . kepercayaan. perasaan. sikap. serta nilai yang khusus dipegang oleh seseorang individu tentang dirinya.

Vernon (1980) .

Amir Awang (1991) . Konsep kendiri ialah pandangan kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta disokong dengan maklum balas tentang dirinya daripada orang lain.

. penilaian orang lain dan penilaian tentang tanggapan orang lain terhadap dirinya. Konsep kendiri ialah integrasi penilaian diri sendiri.

.

termasuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri. tanggapan. kepercayaan. Konsep kendiri boleh diertikan sebagai penilaian. . pandangan.

rakan sebaya. guru. Terbentuk daripada hasil interaksi dengan keluarga. . dan warga masyarakat serta pengalaman dan penyesuaian diri dengan persekitarannya. sekolah.

Konsep kendiri positif Mempunyai personaliti yang harmonis dan seimbang.JENIS-JENIS KONSEP KENDIRI 1. Bersifat tenang dan penuh ketabahan apabila menghadapi cabaran.   . Bersikap bertimbang rasa serta berpandangan terbuka. Menikmati lebih banyak kejayaan daripada kegagalan.

Mudah bersosialisasi dengan orang lain. pertolongan dan perhatian daripada orang lain. . Mudah diterima oleh orang lain Mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Sentiasa menerima pujian.   Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri. kasih sayang.

2.  . Terlalu sensitif terhadap teguran dan kritikan orang lain. Konsep Kendiri Negatif Pasif dan tidak suka bergaul atau bekerjasama dengan orang lain. Mempunyai perasaan curiga . prasangka tidak percaya kepada orang lain dan diri sendiri. Tidak suka mendengar atau menerima pendapat orang lain.

4. 5. Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan. 2. 3. Emosi mempengaruhi perasaan. Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan. . Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku.FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KONSEP KENDIRI 1. Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah.

Penolakan diri berlaku jika seseorang kurang mendapat penerimaan daripada orang-orang yang berinteraksi dengannya. .PENGARUH KONSEP KENDIRI TERHADAP TINGKAH LAKU INDIVIDU a) Penerimaan atau penolakan diri Penerimaan kendiri apabila seseorang itu berperasaan kasih sayang dengan keluarga. rakan ataupun guru di sekolah. Perasaan yang dirasai akan membawanya menerima dan menghargai dirinya.

berusaha bersungguh-sungguh sehingga berjaya.b) Penghargaan kendiri Penghargaan kendiri tinggi Bersikap positif. Penghargaan kendiri rendah Ragu tentang kebolehan sendiri dan berusaha melepaskan diri daripada masalah. . Penghargaan kendiri sederhana Kurang keyakinan diri. merasa konflik dalam kehidupan.

TEORI PEMBELAJARAN CARL ROGERS Pengalaman setiap individu adalah fenomena-logikal. Setiap individu membentuk konsep kendiri yang unik yang berbeza dengan orang lain. Setiap individu mempunyai kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan kendiri. . Tingkah laku yang ditonjolkan oleh individu adalah selaras dengan konsep kendirinya dan kepercayaannya. iaitu pengalamannya hanya dialami dan difahami oleh individu sendiri.

IMPLIKASI KONSEP KENDIRI TERHADAP TINGKAH LAKU PELAJAR .

Peranan guru dalam pembentukan konsep kendiri positif Memberi dorongan. Merancang aktiviti pembelajaran yang berpusatkan muridnya. Memberi bimbingan yang wajar dengan membetulkan kesilapan murid dalam pembelajaran. . bantuan dan sokongan kepada usaha pembelajaran. Menerima murid-murid sebagai dirinya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful