IPGM KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, 80350 JOHOR BAHRU, JOHOR.

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

1 PISMP PJ / BI / BM

PERKEMBANGAN KENDIRI

PERSONALITI
Pengertian Personaliti Bermaksud sahsiah, keperibadian atau perwatakan. Diterjemah dari perkataan BI yang berasal daripada perkataan Latin, iaiti persona. Persona - topeng muka, yang dipakai oleh pelakon Yunani pada zaman dahulu untuk mewakili sesuatu perwatakan orang di atas pentas.

corak pertuturan. emosi dan cri-ciri seseorang. sikap. pendapat. Gordon Allport (1961)-personaliti sebagai organisasi sistem psikologikal yang dinamik di dalam jiwa individu. motif. ‡ ‡ ‡ . pemikiran kognitif. Gage dan Berliner (1948)-personaliti merangkumi segala aspek tingkah laku manusia integrasi trait-trait. Crow dan Crow (1983)-personaliti seseorang adalah perwatakan fizikal. dan daya penarik yang dimiliki.Konsep Personaliti di bawah konteks pendidikan : ‡ ‡ Alder (1948)-gaya hidup seseorang individu. Mischel (1981)-personaliti sebagai susunan pola-pola tingkah laku manusia yang diaplikasikan dalam kehidupannya. kepercayaan. keupayaan.

Klasifikasi Personaliti dan Ciri-cirinya INTROVERT AMBIVERT EKSROVERT .

sifat pendiam dan pemalu. Jarang mengambil inisiatif tetapi suka kepada sistem kehidupan yang teratur.INTROVERT Sentiasa menyimpan perasaan dan emosinya dalam situasi nyata. tidak mempunyai cita-cita tinggi. Dalam interaksi sosial. . Sikap yang serius. orang ini tidak banyak bercakap tetapi lebih banyak mendengar pertuturan orang lain sahaja.

Sering mengambil inisiatif sendiri.EKSTROVERT  Lebih suka dunia luar daripada dunia dalam. Sentiasa melibatkan diri dalam pelbagai aktif sosial.   . Sering cepat membongkar perasaannya tetapi cepat pula mengubahnya. Suka perubahan. Mempunyai semangat yang aktif dan suka bergaul dengan orang.

Bertutur lancar tetapi berfikir sebelum memberi pendapat. Kadangkala.AMBIVERT  Gabungan introvert dan ekstrovert. suka berkawan tetapi memilih bekerja berseorangan. Contoh : Seseorang individu menunjukkan sifat periang di sekolah . tetapi menjadi pendiam dan pemalu di sekolah. seseorang individu menonjolkan ciri-ciri introvert dalam sesuatu situasi tetapi dengan ciri-ciri ekstrovert dalam situasi lain.  . Biasanya aktif tetapi sensitif.

Beliau menggolongkan bentuk badan manusia dalam 3 kategori.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Personaliti Faktor baka ‡ Sheldon (1985)-personaliti seseorang berkaitan rapat dengan bentuk tubuh badannya. -Endomorf -Mesomorf -Ektomorf ‡ .

Jenis Bentuk Badan ENDOMORF Rupa Bentuk Badan Bulat dan lembut Ciri-ciri Personaliti Trait Viscerotonia suka bergaul. introvert. . MESOMORF Otot-otot kuat. cepat mesra. berlega. sedia menghadapi cabaran Trait Cerebrotonia EKTOMORF tidak suka bergaul. agresif. suka riadah. berkemahiran psikomotor Kurus dan tinggi Trait Somatotonia tegas. mengendur. tidak suka aktiviti fizikal.

Kanak-kanak ini berkemungkinan besar mempunyai ciri personaliti introvert. bijaksana. biasanya menunjukkan personaliti yang berkeyakinan. Contoh: .Orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi.‡ Keadaan fizikal. penting dalam pembentukan ‡ ‡ ‡ . tetapi mungkin bersifat angkuh. khasnya penyakit seperti cacat pendengaran atau cacat penglihatan yang diwarisi. juga mempengaruhi perkembangan personaliti seseorang. berbudi bicara. Kecerdasan berperanan personaliti seseorang.

masyarakat dan pengalamannya. rakan sebaya. Keluarga-keadaan rumah yang harmonis dan hubungan ibu bapa dengan anak-anak yang erat akan menggalakkan personaliti yang baik.Faktor Persekitaran ‡ Merangkumi keadaan keluarga. Sekolah-guru yang bersifat penyayang dan membimbing murid-murid dengan penuh dedikasi akan menjadi role model murid-murid untuk membentuk personaliti mereka ynag positif. ‡ ‡ . sekolah.

individu yang diterima dalam kumpulannnya akan menggalakkan membentuk personaliti yang berkeyakinan. Ego ± mengandungi pemikiran realistik dan logik yang tersusun. . 2. 3. 1. ‡ Sigmund Freud ± perkembangan personaliti manusia terdiri dari 3 bahagian : Id ± bahagian personaliti tak sedar yang berfungsi sebagai stor penyimpanan untuk keinginan manusia. Superego ± bermoral dan berkembang daripada didikan moral dan agama.‡ Rakan sebaya .

Jenis-jenis helah bela diri : Helah Bela Diri Aktif Sublimasi : salur kekecewaan melalui aktiviti sihat.helah bela diri merujuk cara taktik seseorang memberi alasan tentang tindakannya.M EKANISME H ELAH B ELA D IRI Davidoff (1976). Rasionalisasi : penjelasan sebenar yang disembunyi untuk menjaga ego .

.

1. .

Pemindahan : pindah perasaan yang kurang manis daripada sesuatu objek kepada objek lain. Fantasi : bentuk khayalan bertujuan mengurangkan perasaan tak diingini. . Projeksi : Membalikkan kelemahan diri kepada orang lain. Introjeksi : serap ke dalam diri dengan menyamakan ciri-ciri orang lain yang disukai. Pembentukan reaksi : nafikan keinginan diri dengan melakukan sesuatu yang bertentangan.

Helah Bela Diri Pasif Represi : alih kesedaran sesuatu ancaman dalam minda dengan melupakannya.2. Penafian : Yakinkan diri bahawa ancaman tidak berlaku atau tidak ada. . Regresi : undur diri dengan ulang tingkah laku yang kurang matang. Agresi : tindakan mencedera atau merosakkan punca kekecewaan.

. Teoris Suka membuat rumusan berdasarkan bukti. analisis dan logik. aktif melibatkan diri dengan mengemukakan banyak soalan.PENGARUH PERSONALITI TERHADAP PEMBELAJARAN Jenis Personaliti Aktivitis Gaya Pembelajaran Suka mencari pengalaman baru. Pragmatis Suka mencari fakta untuk memastikannya sama ada berguna dalam situasi yang sebenar. Reflektor Suka mengumpul dan menganalisis data untuk membuat kesimpulan.

CARA-CARA MENGURUSKAN PERSONALITI YANG BERBEZA .

. 4. 3. Melibatkan murid-murid introvert secara aktif dalam aktiviti kumpulan. Memberi peneguhan positif dan pujian. Introvert 1. Memberi motivasi untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Menggunakan murid-murid yang mempunyai sahsiah positif sebagai µrole model¶. 2.

.

. Melantik mereka membimbing murid sedarjah dalam aktiviti kumpulan. Memberi mereka aktiviti pengayaan. Ekstrovert 1. Menggunakan kaedah inkuiri-penemuan dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran. Menggalakkan murid mengemukakan soalan 2. 3. 4.

Perkins (Human Development and Learning (1974) ) .V.PENGERTIAN KONSEP KENDIRI H.

serta nilai yang khusus dipegang oleh seseorang individu tentang dirinya. perasaan. kepercayaan. . sikap. Konsep kendiri terdiri daripada persepsi.

Vernon (1980) .

Amir Awang (1991) . Konsep kendiri ialah pandangan kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta disokong dengan maklum balas tentang dirinya daripada orang lain.

. Konsep kendiri ialah integrasi penilaian diri sendiri. penilaian orang lain dan penilaian tentang tanggapan orang lain terhadap dirinya.

.

termasuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Konsep kendiri boleh diertikan sebagai penilaian. kepercayaan. . pandangan. tanggapan.

guru. sekolah. dan warga masyarakat serta pengalaman dan penyesuaian diri dengan persekitarannya. . Terbentuk daripada hasil interaksi dengan keluarga. rakan sebaya.

Bersikap bertimbang rasa serta berpandangan terbuka. Menikmati lebih banyak kejayaan daripada kegagalan.   . Konsep kendiri positif Mempunyai personaliti yang harmonis dan seimbang.JENIS-JENIS KONSEP KENDIRI 1. Bersifat tenang dan penuh ketabahan apabila menghadapi cabaran.

Mudah diterima oleh orang lain Mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Sentiasa menerima pujian. .   Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri. kasih sayang. Mudah bersosialisasi dengan orang lain. pertolongan dan perhatian daripada orang lain.

prasangka tidak percaya kepada orang lain dan diri sendiri.2. Terlalu sensitif terhadap teguran dan kritikan orang lain. Konsep Kendiri Negatif Pasif dan tidak suka bergaul atau bekerjasama dengan orang lain. Tidak suka mendengar atau menerima pendapat orang lain.  . Mempunyai perasaan curiga .

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KONSEP KENDIRI 1. Emosi mempengaruhi perasaan. 2. Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku. 3. Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan. 5. Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan. 4. . Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah.

rakan ataupun guru di sekolah. . Perasaan yang dirasai akan membawanya menerima dan menghargai dirinya. Penolakan diri berlaku jika seseorang kurang mendapat penerimaan daripada orang-orang yang berinteraksi dengannya.PENGARUH KONSEP KENDIRI TERHADAP TINGKAH LAKU INDIVIDU a) Penerimaan atau penolakan diri Penerimaan kendiri apabila seseorang itu berperasaan kasih sayang dengan keluarga.

.b) Penghargaan kendiri Penghargaan kendiri tinggi Bersikap positif. merasa konflik dalam kehidupan. Penghargaan kendiri rendah Ragu tentang kebolehan sendiri dan berusaha melepaskan diri daripada masalah. Penghargaan kendiri sederhana Kurang keyakinan diri. berusaha bersungguh-sungguh sehingga berjaya.

. Setiap individu membentuk konsep kendiri yang unik yang berbeza dengan orang lain. Setiap individu mempunyai kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan kendiri. Tingkah laku yang ditonjolkan oleh individu adalah selaras dengan konsep kendirinya dan kepercayaannya.TEORI PEMBELAJARAN CARL ROGERS Pengalaman setiap individu adalah fenomena-logikal. iaitu pengalamannya hanya dialami dan difahami oleh individu sendiri.

IMPLIKASI KONSEP KENDIRI TERHADAP TINGKAH LAKU PELAJAR .

Merancang aktiviti pembelajaran yang berpusatkan muridnya. Memberi bimbingan yang wajar dengan membetulkan kesilapan murid dalam pembelajaran. Menerima murid-murid sebagai dirinya. Peranan guru dalam pembentukan konsep kendiri positif Memberi dorongan. . bantuan dan sokongan kepada usaha pembelajaran.