KONSEP 5 P DALAM KURIKULUM BAHASA MELAYU

1. Penggabungjalinan
- proses menggabungkan beberapa kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran.

Tujuan Strategi Penggabungjalinan 
 

Beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak Menjadikan bentuk pengajaran lebih menarik dan bermakna Membolehkan suasana pembelajaran lebih berkesan Boleh mewujudkan pelbagai aktiviti dan melibatkan lebih ramai murid

Penggabungjalinan kemahiran dalam satu mata pelajaran ( bahasa ). 2.Sekurang-kurangnya ). Penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran.Sekurang2 kemahiran. .Bentuk penggabungjalinan 1.

Penggabungjalinan dalam Satu Mata Pelajaran ( bahasa ) 1. Kemahiran bertutur 3. Kemahiran menulis Contoh: lisan menulis tatabahasa * Melibatkan sekurang-kurangnya 2 kemahiran sekurangmembaca . Kemahiran mendengar 2. Kemahiran membaca 4.

soal jawab .Contoh pengabungjalinan aspek kemahiran bahasa dalam P&P Bacaan Lisan : : membaca senyap latihan kefahaman .memberi pendapat .latihan kefahaman Bertulis : .latihan tatabahasa ( dilakukan secara tidak langsung) .

Penyerapan Konsep: -Proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu. kemahiran berfikir dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. .2. nilai murni.

Bentuk Penyerapan
1. Penyerapan isi mata pelajaran lain dalam mata pelajaran bahasa. 2. Penyerapan nilai

Penyerapan isi mata pelajaran lain - satu strategi untuk menyerapkan isi pengetahuan daripada beberapa mata pelajaran ke dalam satu mata pelajaran lain. Contoh: Dalam PP bahasa, isi pengetahuan daripada mata pelajaran Sains dan Kesihatan diserapkan seiring dengan penguasaan kemahiran-kemahiran bahasa. kemahiran-

Penyerapan Nilai: Nilai murni dan semangat kewarganegaraan masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dalam P&P, walaupun penyerapan dilakukan secara sedar dan terancang, namun murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural.

yakin kepada diri sendiri .Ada 17 nilai yang perlu diserapkan dalam P&P: 1.murah hati . Baik hati 2.bertanggungjawab .sedia memaafkan . Berdikari .belas kasihan .bertindak sendiri .saling memahami .bertimbang rasa .jaya diri .

mengaku kesalahan sendiri . Hemah tinggi .ramah mesra 4.taat kpd raja & negara .kesopanan .hormat kepada undangundangundang . Hormat-menghormati Hormat.3.dan lain-lain lain- .hormat kpd ibu bapa .menghargai masuah diri .hormat kpd hak asasi .hormat kpd orang yang lebih tua .

sayang kpd nyawa . Kasih sayang .sayang kpd alam sekeliling .saksama .cinta kpd keamanan dan keharmonian 6.adil .5. Keadilan .cinta kpd negara .

berani dengan tidak membuta tuli .kebebasan dalam sistem demokrasi 8.7. Keberanian .kebebasan di sisi undangundang-undang .berani mempertahanmempertahankan kebenaran .berani bertanggungbertanggungjawab .berani kerana benar . Kebebasan .

9.amanah .bercakap benar .kebersihan diri . Kejujuran .kebersihan persekiran .ikhlas .pertuturan dan kelakelakuan yang sopan 10. Kebersihan fizikal dan mental .

daya usaha .11.gotong-royong gotong.kebaikan bersama .cekal .tekun 12.t/jawab bersama .perpaduan .toleransi . Kerjasama .dedikasi . Kerajinan .gigih .persaudaraan .

penghargaan .berterima kasih katkan kepentingan . Kesyukuran .sederhana dlm mening .mengenang budi diri dan orang lain .13.Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku . Keserdahanaan 14.

kejiranan penaakulan .peka kpd isu-isu isu.boleh membuat pena..15.bermuafakat .berfikiran logik dan sosial dan masyarakat terbuka . Rasional 16. Semangat bermasya .boleh membuat rakat pertimbangan .

17. Semangat kewarganegaraan .berbangga menjadi rakyat malaysia .berusaha dan produktif .bersemangat patriotik .

Pemulihan Koh Boh Boon (1982): Pendidikan pemulihan adalah lebih terbatas dan lebih khusus sifatnya kerana ia bertujuan membaiki kelemahan pembelajaran. iaitu mereka yang lembab mencapai pembelajaran berbanding dengan kanak-kanak kanakyang lain. . Pencapaian pembelajaran murid-murid muridini biasanya di bawah tahap pencapaian yang sepatutnya. Ia melibatkan murid-murid yang muridlambat.3.

minat dan kebolehan. Laporan J/K Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran antaranya menetapkan: a. Kenaikan darjah secara automatik tetapi murid yang lemah dalam bidang kemahiran tertentuhendaklah diberi pendidikan pemulihan secara teratur. . Murid berbeza dari segi pengalaman. ii. Sebab itu murid yang lemah/menghadapi masalah tertentu perlu diberi perhatian.Rasional Pendidikan Pemulihan i.

. Kurikulum perlu diubah suai bukan sahaja untuk membolehkan murid-murid yang lemah muridmencapai kemahiran-kemahiran asas.b. bahkan kemahiranuntuk membolehkan murid-murid cerdas terus muridmaju.

Untuk membolehkan murid-murid mendapat muridlayanan dan kemudahan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mental mereka. Untuk membolehkan murid-murid menguasai muridkemahirankemahiran-kemahiran tertentu dengan mengikuti aktiviti-aktiviti alternatif yang aktivitisesuai dengan mereka.Objektif Pendidikan Pemulihan 1. . 2.

sama aktivitiada di dalam atau di luar bilik darjah. Untuk membolehkan murid-murid mendapat muridpeluang yang sama dengan melibatkan diri sepenuhnya dalam aktiviti-aktiviti sosial. .3. 5. Untuk membolehkan murid-murid muridmengurangkan masalah yang dihadapi melalui bantuan guru dan pihak-pihak lain. pihak4. Untuk membolehkan murid-murid cuba muridmengembangkan potensi mereka dalam pelajaran dan minat mereka ke tahap yang lebih maju.

7. Untuk membolehkan murid-murid membina. masing- . Untuk membolehkan murid-murid muridmeneruskan pelajaran mereka dalam sistem persekolahan biasa atau sekolah khas yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing. muridmemperoleh dan mengembangkan sikap percayakan diri sendiri dan berdikari apabila berada di dalam sesuatu kumpulan atau masyarakat.6.

.Prinsip P&P Pemulihan 1. berpasangan atau kumpulan yang sama taraf pencapaian ‡ Libatkan mereka dalam aktiviti kelas dengan bantuan / panduan guru ‡ Beri penghargaan jika berjaya dalam proses pemulihan ‡ Wujudkan situasi untuk membolehkan mereka memahami pelajarannya. Membangkitkan semangat yakin diri sendiri ‡ Jalin hubungan mesra g-m dan m-m gm‡ Beri perhatian secara individu.

‡ Membentuk sesuatu huruf /perkataan dengan bahanbahan-bahan maujud supaya dapat menajamkan pengecamannya. Melibatkan deria rasa. . sebut dan latih tubi sebutan ‡ Meneliti dan mengaggarkan panjang pendek sesuatu perkataan ‡ Melarikan jari di bawah sesuatu huruf / perkataan yang menjadi masalah sambil menyebutnya.2. penglihatan dan pandangan dalam aktiviti-aktiviti pemulihan aktiviti‡ Dengar.

Menulis sesuatu huruf / perkataan mengikut urutan atau rentetan tatatingkat gerak kerja menulis. seperti: Menyambung titik-titik atau garis putus-putus titikputusMenyurih bentuk-bentuk huruf atau perkataan bentukdengan kertas surih Menyalin bentuk-bentuk huruf /perkataan dari bentukcontoh yang diberi. Menulis huruf atau perkataan tanpa panduan.‡ ‡ - - - Menekap dan menyurih sesuatu huruf atau perkataan sambil menyebutnya. .

tatabahasa Senaraikan masalah-masalah tersebut. tulisan. bacaan. masalah- . temu bual dengan guru darjah. rekod prestasi dan profil. Mengenal pasti murid dan masalah pembelajaran - - Mengenal pasti murid : pemerhatian.Peringkat-peringkat Pengajaran PeringkatPembelajaran Pemulihan 1. latihan harian. soal jawab. ibu bapa dll. ujian. Penentuan masalah: lisan.

‡ Pernyataan masalah oleh murid sendiri ( melalui perbualan). . ‡ Ujian diagnostik ± untuk menentukan masalah pembelajaran tertentu seseorang murid. Boleh dijalankan secara lisan atau tulisan.Cara mengenal pasti masalah pembelajaran: pembelajaran: ‡ Memerhati cara murid menjalankan aktivitiaktivitiaktiviti pembelajaran. bacaan dan tulisan). ‡ Membuat tafsiran terhadap kesilapan yang kerap dilakukan ( sebutan.

3. pendengaran dan pertuturan. tidak mempunyai akan yang cerdas dan kurang pengalaman tentang alam sekeliling. 2. . tidak boleh mengingat kembali.Lemah dalam membaca.Lemah dalam koordinasi pancaindera dengan pemikiran dari segi pengamatan.CiriCiri-ciri murid yang menghadapi masalah pembelajaran: 1. menulis dan mengira serta kelemahan dalam daya pemikiran yang abstrak.Lemah di dalam penerimaan konsep-konsep konsepbaru.

Lemah dalam daya penyebutan seperti gagap.Kurang keyakinan diri kerana dikuasai perasaan rendah diri. 7.Mudah tertarik dengan gangguan luar (tiada dorongan diri sendiri). 8.4. pelat dan sengau.Kurang perbendaharaan kata /kosa kata menyebabkan sukar untuk membeza yang penting dengan yang tidak penting. . 5. 6.Tidak boleh mengikuti pelajaran dalam jangka waktu yang panjang.

10.Gembira ketika diberi peluang belajar dengan menggunkan benda-benda maujud. 13. 14. benda- .Mempunyai pencapaian yang rendah sejak peringkat awal lagi.9.Tidak mampu membuat gambaran secara jelas. 12.Kurang tekun ketika membuat sesuatu kerja.Sering terjadi gangguan kesihatan menyebabkan emosi tidak stabil. 11.Kurang zat makanan dan mengalamai kecacatan fizikal.

kesihatan .kurang perhatian keluarga . pembelajaran .kaedah pengajaran .ponteng sekolah . dll ii.bahan p&p tidak sesuai . dll .cuai dalam menjalankan aktiviti.masalah sosial. peribadi .2. Penentuan Punca Masalah -Faktor-faktor yang menjadi punca: Faktori.

dll iv.iii. psikologi -takut -benci -rendah diri -pendiam -pemalu. kecerdasan -lambat berfikir/bertindak -lekas lupa -sukar memahami sesuatu -lemah pengamatan. dll .

Kecacatan fizikal .gagap .v.bisu .kurang pendengaran .sengau .telor . dsb .kurang penglihatan.pekak .

penyakit atau kemalangan.bising . vii. Kecacatan mental dan terencat akal . Persekitan sekolah . dll .disebabkan keadaan semula jadi.vi.bilik sesak.

. Aktiviti perlu selari dengan kesediaan belajar murid. Pilih ganti Tindakan -Ketika membuat perancangan prinsip-prinsip prinsipberikut perlu dipatuhi: a. b. c. Tumpuan perlu kepada kelemahan-kelemahan kelemahanpembelajaran yang telah dikenal pasti.3. Pengajaran pemulihan hendaklah seimbang dengan kebolehan murid.

h. Aktiviti mengikut langkah-langkah kecil langkahsupaya murid boleh menguasai sesuatu kemahiran g. Murid memperoleh maklum balas segera daripada aktiviti yang dijalankannya. Aktiviti pembelajaran tidak boleh banyak.d. Bahan-bahan pemulihan hendaklah sesuai dari Bahansegi saiz dan rupa yang menarik . Perlu melibatkan pelbagai deria agar meningkatkan kefahaman serta ingatan murid. f. e.

Strategi pengajaran hendaklah melibatkan muridmurid-murid secara aktif. j.i. k. Urutan pengajaran bermula dari yang senang kepada yang susah. Latihan perlu diberi dihujung pengajaran untuk memastikan pencapaian objektifnya. .

.membimbingan individu Individubagi mengatasi masalah yang dihadapi dengan alat bantu yang sesuai. Pengajaran Kumpulan Kecil ± membimbing muridmurid-murid yang mempunyai masalah yang sama tetapi perhatian secara individu. Ahli mungkin bertukar-tukar dan guru bertukarmenggunakan beraneka jenis bahan yang menarik.Strategi Pengajaran Pemulihan  Pengajaran Individu.

  Pengajaran Kumpulan Besar Pengajaran Bimbingan Rakan Sebaya Pengajaran Kolaboratif .

kembali kepada kumpulan yang sejajar.pemerhatian .4.soal jawab / kuiz .Tindakan susulan: murid yang sudah menguasai kemahairan. Penilaian -dijalankan bagi memastikan sama ada objektif pengajaran pemulihan telah tercapai / tidak .latihan.Penyimpanan rekod .Cara penilaian: . dll . .

ii. Tentukan masalah yang sama tidak berulang iii. Rancang dan pilih teknik pengajaran yang sesuai.PerkaraPerkara-perkara yang harus diambil kira ketika menjalankan langkah-langkah pemulihan: langkahi. Ikuti kemajuan murid-murid tersebut dengan muridmenggunakan senarai semak. iv. Tentukan aktiviti-aktiviti pengukuhan yang aktivitisesuai dan secocok bagi menyelesaikan masalah. .

-dilakukan semasa murid-murid lain masih muridberada dalam proses pembelajaran ke taraf yang diperlukan/menguasai kemahiran asas. . Pengayaan . -diberi kepada kumpulan murid yang telah mencapai taraf yang memuaskan/telah menguasai kemahiran asas.4.ialah aktiviti-aktiviti tambahan kepada aktivitiaktivitiaktiviti-aktiviti asas pembelajaran yang dijalankan di dalam atau di luar darjah.

daya kreativiti. bakat kepimpinan serta melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri. sikap berdikari. kumpulan dan masyarakat. Memberi peluang kepada murid mengembangkan minat.- - Mengandungi unsur-unsur untuk meluaskan unsurpengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. sifat ingin tahu. .

Objektif Aktiviti Pengayaan 1. Membolehkan murid menjalani aktivitiaktivitiaktiviti yang lebih mencabar kebolehan mereka. Menggunakan masa lapang yang berfaedah mengikut keperluan. Menambahkan minat dan pengalaman yang boleh membantu ke arah perkembangan diri dan bakat mereka. 3. minat dan bakat mereka. . 2.

Meminati dan menguasai bacaan luas dengan membuat rujukan pelbagai bahan / sumber. . 7. Mempunyai asas kepimpinan untuk diperkembangkan ke peringkat yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan mereka. Berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup. 6.4. Melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendiri. 5.

mencabar dan sesuai dengan kebolehan. minat dan bakat murid yang berbezaberbeza-beza.PrinsipPrinsip-prinsip Penting Untuk Menyediakan Aktiviti Pengayaan 1. mengandungi arahan yang jelas supaya murid boleh melakukannya sendiri. 2. Bercorak belajar sendiri. Boleh dijalankan secara individu atau kumpulan. Menarik. 3. Boleh berbentuk program harian atau projek. .

murid5. Seelok-eloknya bahanSeelokbahanbahan itu mengandungi aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran yang telah dipelajari sama ada secara langsung atau tidak langsung. Mengandungi bahan-bahan yang bahandipelbagaikan sama ada dibuat sendiri atau diperoleh dari pasaran.4. . Diletak atau disimpan di tempat yang mudah digunakan oleh murid-murid.

bahan-bahan yang dihasilkan dipamerkan bahan2. Pilihan Guru .ditentukan oleh guru selepas murid menguasai kemahiran asas.Pengelolaan Aktiviti Pengayaan 1.murid-murid jalankan sendiri aktiviti yang muridtelah disediakan. . Pilihan Murid . . Tujuan untuk memperkukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. .lebih berbentuk belajar sendiri.

waktu Bahasa Melayu/Matematik 2. . Dalam masa yang dipilih khas pada setiap hari .Masa Melaksanakan Pengayaan 1. Selepas menguasai sesuatu /sekumpulan kemahiran 3. Selepas menguasai semua kemahiran dalam sesuatu unit pembelajaran.

. Permainan dan rekreasi. Kerja projek 3.Aktiviti Pengayaan Ada 3 bahagian: 1.Bacaan 2. Bacaan tambahan/latihan tambahan 1.

. Penilaian Penilaian merupakan satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi memperoleh maklumat yang berguna dalam menentukan sesuatu prestasi.5.

Jenis Penilaian  Penilaian Formatif Penilaian Sumatif .

Penilaian Formatif  Dikenali juga sebagai ujian kemajuan (progressive test) Dijalankan: > semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung > setelah tamat satu bahagian pembelajaran ( tetapi bukan untuk tujuan pengredan) .

Penilaian Formatif Tujuan: > Mengesan kemajuan pembelajaran yang berlaku semasa pengajaran / melihat setakat mana keberkesanan pengajaran guru > Membantu perkembangan murid > Guru dapat melihat kesilapan yang dilakukan > Menentukan sama ada murid sudah bersedia untuk menerima pelajaran baru .

AlatAlat-alat untuk mengukur Penilaian Formatif     Lisan ( menyoal ) Kerja bertulis Kajian luar Projek Perbincangan Pemerhatian Temu bual Soal selidik dsb .

PMR. . SPM. dsbnya.Penilaian Sumatif  Dikenali juga dengan ujian pencapaian Dijalankan: > pada akhir sesuatu penggal/semester/kursus Contoh: ujian pertengahan tahun ujian akhir tahun UPSR.

Tujuan   Memberi gred Pensijilan Menentukan jurusan Perbandingan pencapaian antara murid/ mengkelaskan murid. .

Alat untuk mengukur Melibatkan pelbagai alat bergantung kepada objektif sesuatu kursus / pembelajaran itu: Ujian bertulis ( objektif/ esei ) Lisan - .

Klasifikasi ujian  Ujian Rujukan Norma Ujian Rujukan Kriteria .

Ujian Rujukan Norma Bertujuan untuk: . .Memberi pangkat / gred * Menggunakan alat pengukur yang sama .membandingkan pencapaian murid.membandingkan prestasi murid dalam kelas yang sama atau dengan kelas yang lain. .

 .Ujian Rujukan Kriteria Digunakan untuk mengetahui sejauh mana seseorang murid itu menguasai sesuatu kemahiran /topik. Tujuan: -menentukan prestasi murid berdasarkan sesuatu kriteria. -tidak membandingkan pencapaian individu *sesuai untuk menguji kemahairan asas dan disusuli dengan aktiviti pengayaan dan pemulihan.