KONSEP 5 P DALAM KURIKULUM BAHASA MELAYU

1. Penggabungjalinan
- proses menggabungkan beberapa kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran.

Tujuan Strategi Penggabungjalinan 
 

Beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak Menjadikan bentuk pengajaran lebih menarik dan bermakna Membolehkan suasana pembelajaran lebih berkesan Boleh mewujudkan pelbagai aktiviti dan melibatkan lebih ramai murid

Penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran.Sekurang-kurangnya ).Bentuk penggabungjalinan 1.Sekurang2 kemahiran. 2. Penggabungjalinan kemahiran dalam satu mata pelajaran ( bahasa ). .

Kemahiran bertutur 3. Kemahiran mendengar 2.Penggabungjalinan dalam Satu Mata Pelajaran ( bahasa ) 1. Kemahiran menulis Contoh: lisan menulis tatabahasa * Melibatkan sekurang-kurangnya 2 kemahiran sekurangmembaca . Kemahiran membaca 4.

memberi pendapat .soal jawab .Contoh pengabungjalinan aspek kemahiran bahasa dalam P&P Bacaan Lisan : : membaca senyap latihan kefahaman .latihan tatabahasa ( dilakukan secara tidak langsung) .latihan kefahaman Bertulis : .

nilai murni.2. kemahiran berfikir dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Penyerapan Konsep: -Proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu. .

Bentuk Penyerapan
1. Penyerapan isi mata pelajaran lain dalam mata pelajaran bahasa. 2. Penyerapan nilai

Penyerapan isi mata pelajaran lain - satu strategi untuk menyerapkan isi pengetahuan daripada beberapa mata pelajaran ke dalam satu mata pelajaran lain. Contoh: Dalam PP bahasa, isi pengetahuan daripada mata pelajaran Sains dan Kesihatan diserapkan seiring dengan penguasaan kemahiran-kemahiran bahasa. kemahiran-

Penyerapan Nilai: Nilai murni dan semangat kewarganegaraan masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dalam P&P, walaupun penyerapan dilakukan secara sedar dan terancang, namun murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural.

murah hati . Baik hati 2.sedia memaafkan .jaya diri .Ada 17 nilai yang perlu diserapkan dalam P&P: 1.yakin kepada diri sendiri .bertindak sendiri .bertimbang rasa .saling memahami .belas kasihan . Berdikari .bertanggungjawab .

Hemah tinggi .dan lain-lain lain- .kesopanan . Hormat-menghormati Hormat.taat kpd raja & negara .hormat kpd ibu bapa .3.hormat kpd orang yang lebih tua .hormat kpd hak asasi .menghargai masuah diri .mengaku kesalahan sendiri .hormat kepada undangundangundang .ramah mesra 4.

Kasih sayang .cinta kpd keamanan dan keharmonian 6.sayang kpd alam sekeliling .adil . Keadilan .sayang kpd nyawa .saksama .5.cinta kpd negara .

kebebasan di sisi undangundang-undang .7.berani kerana benar . Keberanian .berani bertanggungbertanggungjawab .berani mempertahanmempertahankan kebenaran .kebebasan dalam sistem demokrasi 8.berani dengan tidak membuta tuli . Kebebasan .

kebersihan diri .kebersihan persekiran .ikhlas . Kejujuran .pertuturan dan kelakelakuan yang sopan 10. Kebersihan fizikal dan mental .9.bercakap benar .amanah .

persaudaraan .cekal . Kerajinan .gigih .toleransi .t/jawab bersama .tekun 12.daya usaha .gotong-royong gotong. Kerjasama .11.perpaduan .kebaikan bersama .dedikasi .

berterima kasih katkan kepentingan .penghargaan . Keserdahanaan 14.sederhana dlm mening .13. Kesyukuran .Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku .mengenang budi diri dan orang lain .

berfikiran logik dan sosial dan masyarakat terbuka .boleh membuat pena.peka kpd isu-isu isu. Rasional 16.kejiranan penaakulan ..bermuafakat . Semangat bermasya .boleh membuat rakat pertimbangan .15.

Semangat kewarganegaraan .berbangga menjadi rakyat malaysia .berusaha dan produktif .bersemangat patriotik .17.

Ia melibatkan murid-murid yang muridlambat. iaitu mereka yang lembab mencapai pembelajaran berbanding dengan kanak-kanak kanakyang lain.3. Pemulihan Koh Boh Boon (1982): Pendidikan pemulihan adalah lebih terbatas dan lebih khusus sifatnya kerana ia bertujuan membaiki kelemahan pembelajaran. Pencapaian pembelajaran murid-murid muridini biasanya di bawah tahap pencapaian yang sepatutnya. .

ii. minat dan kebolehan. Laporan J/K Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran antaranya menetapkan: a. Kenaikan darjah secara automatik tetapi murid yang lemah dalam bidang kemahiran tertentuhendaklah diberi pendidikan pemulihan secara teratur.Rasional Pendidikan Pemulihan i. Murid berbeza dari segi pengalaman. Sebab itu murid yang lemah/menghadapi masalah tertentu perlu diberi perhatian. .

Kurikulum perlu diubah suai bukan sahaja untuk membolehkan murid-murid yang lemah muridmencapai kemahiran-kemahiran asas. bahkan kemahiranuntuk membolehkan murid-murid cerdas terus muridmaju. .b.

Objektif Pendidikan Pemulihan 1. Untuk membolehkan murid-murid mendapat muridlayanan dan kemudahan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mental mereka. 2. Untuk membolehkan murid-murid menguasai muridkemahirankemahiran-kemahiran tertentu dengan mengikuti aktiviti-aktiviti alternatif yang aktivitisesuai dengan mereka. .

Untuk membolehkan murid-murid muridmengurangkan masalah yang dihadapi melalui bantuan guru dan pihak-pihak lain. . sama aktivitiada di dalam atau di luar bilik darjah. Untuk membolehkan murid-murid mendapat muridpeluang yang sama dengan melibatkan diri sepenuhnya dalam aktiviti-aktiviti sosial. 5.3. pihak4. Untuk membolehkan murid-murid cuba muridmengembangkan potensi mereka dalam pelajaran dan minat mereka ke tahap yang lebih maju.

Untuk membolehkan murid-murid muridmeneruskan pelajaran mereka dalam sistem persekolahan biasa atau sekolah khas yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing. Untuk membolehkan murid-murid membina.6. masing- . muridmemperoleh dan mengembangkan sikap percayakan diri sendiri dan berdikari apabila berada di dalam sesuatu kumpulan atau masyarakat. 7.

Membangkitkan semangat yakin diri sendiri ‡ Jalin hubungan mesra g-m dan m-m gm‡ Beri perhatian secara individu.Prinsip P&P Pemulihan 1. . berpasangan atau kumpulan yang sama taraf pencapaian ‡ Libatkan mereka dalam aktiviti kelas dengan bantuan / panduan guru ‡ Beri penghargaan jika berjaya dalam proses pemulihan ‡ Wujudkan situasi untuk membolehkan mereka memahami pelajarannya.

2. . ‡ Membentuk sesuatu huruf /perkataan dengan bahanbahan-bahan maujud supaya dapat menajamkan pengecamannya. Melibatkan deria rasa. penglihatan dan pandangan dalam aktiviti-aktiviti pemulihan aktiviti‡ Dengar. sebut dan latih tubi sebutan ‡ Meneliti dan mengaggarkan panjang pendek sesuatu perkataan ‡ Melarikan jari di bawah sesuatu huruf / perkataan yang menjadi masalah sambil menyebutnya.

. Menulis sesuatu huruf / perkataan mengikut urutan atau rentetan tatatingkat gerak kerja menulis. Menulis huruf atau perkataan tanpa panduan. seperti: Menyambung titik-titik atau garis putus-putus titikputusMenyurih bentuk-bentuk huruf atau perkataan bentukdengan kertas surih Menyalin bentuk-bentuk huruf /perkataan dari bentukcontoh yang diberi.‡ ‡ - - - Menekap dan menyurih sesuatu huruf atau perkataan sambil menyebutnya.

masalah- . bacaan. latihan harian. Mengenal pasti murid dan masalah pembelajaran - - Mengenal pasti murid : pemerhatian. temu bual dengan guru darjah. tulisan. tatabahasa Senaraikan masalah-masalah tersebut. soal jawab. ujian. Penentuan masalah: lisan.Peringkat-peringkat Pengajaran PeringkatPembelajaran Pemulihan 1. ibu bapa dll. rekod prestasi dan profil.

bacaan dan tulisan). Boleh dijalankan secara lisan atau tulisan. ‡ Pernyataan masalah oleh murid sendiri ( melalui perbualan).Cara mengenal pasti masalah pembelajaran: pembelajaran: ‡ Memerhati cara murid menjalankan aktivitiaktivitiaktiviti pembelajaran. ‡ Ujian diagnostik ± untuk menentukan masalah pembelajaran tertentu seseorang murid. ‡ Membuat tafsiran terhadap kesilapan yang kerap dilakukan ( sebutan. .

menulis dan mengira serta kelemahan dalam daya pemikiran yang abstrak. tidak mempunyai akan yang cerdas dan kurang pengalaman tentang alam sekeliling. tidak boleh mengingat kembali. .Lemah dalam koordinasi pancaindera dengan pemikiran dari segi pengamatan.Lemah di dalam penerimaan konsep-konsep konsepbaru. pendengaran dan pertuturan. 3.CiriCiri-ciri murid yang menghadapi masalah pembelajaran: 1. 2.Lemah dalam membaca.

4.Mudah tertarik dengan gangguan luar (tiada dorongan diri sendiri).Lemah dalam daya penyebutan seperti gagap. pelat dan sengau. 6. .Kurang keyakinan diri kerana dikuasai perasaan rendah diri.Kurang perbendaharaan kata /kosa kata menyebabkan sukar untuk membeza yang penting dengan yang tidak penting. 7. 5.Tidak boleh mengikuti pelajaran dalam jangka waktu yang panjang. 8.

benda- . 11.Kurang zat makanan dan mengalamai kecacatan fizikal. 10.Tidak mampu membuat gambaran secara jelas. 14.9. 12.Mempunyai pencapaian yang rendah sejak peringkat awal lagi.Sering terjadi gangguan kesihatan menyebabkan emosi tidak stabil.Gembira ketika diberi peluang belajar dengan menggunkan benda-benda maujud. 13.Kurang tekun ketika membuat sesuatu kerja.

peribadi .2.masalah sosial. dll .kurang perhatian keluarga .bahan p&p tidak sesuai .ponteng sekolah .kaedah pengajaran . pembelajaran .kesihatan .cuai dalam menjalankan aktiviti. Penentuan Punca Masalah -Faktor-faktor yang menjadi punca: Faktori. dll ii.

psikologi -takut -benci -rendah diri -pendiam -pemalu. dll .iii.dll iv. kecerdasan -lambat berfikir/bertindak -lekas lupa -sukar memahami sesuatu -lemah pengamatan.

gagap . dsb .kurang penglihatan.v.pekak .telor .kurang pendengaran .bisu . Kecacatan fizikal .sengau .

disebabkan keadaan semula jadi.bilik sesak.bising . vii. Kecacatan mental dan terencat akal . penyakit atau kemalangan.vi. Persekitan sekolah . dll .

Tumpuan perlu kepada kelemahan-kelemahan kelemahanpembelajaran yang telah dikenal pasti. Aktiviti perlu selari dengan kesediaan belajar murid. Pilih ganti Tindakan -Ketika membuat perancangan prinsip-prinsip prinsipberikut perlu dipatuhi: a. b.3. c. . Pengajaran pemulihan hendaklah seimbang dengan kebolehan murid.

Aktiviti mengikut langkah-langkah kecil langkahsupaya murid boleh menguasai sesuatu kemahiran g. Bahan-bahan pemulihan hendaklah sesuai dari Bahansegi saiz dan rupa yang menarik . e. h.d. Perlu melibatkan pelbagai deria agar meningkatkan kefahaman serta ingatan murid. f. Aktiviti pembelajaran tidak boleh banyak. Murid memperoleh maklum balas segera daripada aktiviti yang dijalankannya.

i. j. Strategi pengajaran hendaklah melibatkan muridmurid-murid secara aktif. Latihan perlu diberi dihujung pengajaran untuk memastikan pencapaian objektifnya. . k. Urutan pengajaran bermula dari yang senang kepada yang susah.

Strategi Pengajaran Pemulihan  Pengajaran Individu.membimbingan individu Individubagi mengatasi masalah yang dihadapi dengan alat bantu yang sesuai. Ahli mungkin bertukar-tukar dan guru bertukarmenggunakan beraneka jenis bahan yang menarik. . Pengajaran Kumpulan Kecil ± membimbing muridmurid-murid yang mempunyai masalah yang sama tetapi perhatian secara individu.

  Pengajaran Kumpulan Besar Pengajaran Bimbingan Rakan Sebaya Pengajaran Kolaboratif .

Penilaian -dijalankan bagi memastikan sama ada objektif pengajaran pemulihan telah tercapai / tidak . . dll . kembali kepada kumpulan yang sejajar.Tindakan susulan: murid yang sudah menguasai kemahairan.soal jawab / kuiz .Cara penilaian: .4.pemerhatian .Penyimpanan rekod .latihan.

Ikuti kemajuan murid-murid tersebut dengan muridmenggunakan senarai semak. Tentukan masalah yang sama tidak berulang iii. Tentukan aktiviti-aktiviti pengukuhan yang aktivitisesuai dan secocok bagi menyelesaikan masalah. .PerkaraPerkara-perkara yang harus diambil kira ketika menjalankan langkah-langkah pemulihan: langkahi. Rancang dan pilih teknik pengajaran yang sesuai. ii. iv.

-dilakukan semasa murid-murid lain masih muridberada dalam proses pembelajaran ke taraf yang diperlukan/menguasai kemahiran asas. Pengayaan .ialah aktiviti-aktiviti tambahan kepada aktivitiaktivitiaktiviti-aktiviti asas pembelajaran yang dijalankan di dalam atau di luar darjah. .4. -diberi kepada kumpulan murid yang telah mencapai taraf yang memuaskan/telah menguasai kemahiran asas.

- - Mengandungi unsur-unsur untuk meluaskan unsurpengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. kumpulan dan masyarakat. sifat ingin tahu. . sikap berdikari. Memberi peluang kepada murid mengembangkan minat. daya kreativiti. bakat kepimpinan serta melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri.

3. 2. minat dan bakat mereka. Menambahkan minat dan pengalaman yang boleh membantu ke arah perkembangan diri dan bakat mereka.Objektif Aktiviti Pengayaan 1. Menggunakan masa lapang yang berfaedah mengikut keperluan. . Membolehkan murid menjalani aktivitiaktivitiaktiviti yang lebih mencabar kebolehan mereka.

Melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendiri. Mempunyai asas kepimpinan untuk diperkembangkan ke peringkat yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan mereka. . Berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup.4. Meminati dan menguasai bacaan luas dengan membuat rujukan pelbagai bahan / sumber. 5. 7. 6.

2. Boleh berbentuk program harian atau projek. . Bercorak belajar sendiri. Menarik. Boleh dijalankan secara individu atau kumpulan.PrinsipPrinsip-prinsip Penting Untuk Menyediakan Aktiviti Pengayaan 1. mengandungi arahan yang jelas supaya murid boleh melakukannya sendiri. mencabar dan sesuai dengan kebolehan. 3. minat dan bakat murid yang berbezaberbeza-beza.

Mengandungi bahan-bahan yang bahandipelbagaikan sama ada dibuat sendiri atau diperoleh dari pasaran. Seelok-eloknya bahanSeelokbahanbahan itu mengandungi aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran yang telah dipelajari sama ada secara langsung atau tidak langsung. . Diletak atau disimpan di tempat yang mudah digunakan oleh murid-murid. murid5.4.

ditentukan oleh guru selepas murid menguasai kemahiran asas. Pilihan Guru . . Tujuan untuk memperkukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari.lebih berbentuk belajar sendiri.bahan-bahan yang dihasilkan dipamerkan bahan2.murid-murid jalankan sendiri aktiviti yang muridtelah disediakan. Pilihan Murid . .Pengelolaan Aktiviti Pengayaan 1. .

Selepas menguasai sesuatu /sekumpulan kemahiran 3.waktu Bahasa Melayu/Matematik 2. Selepas menguasai semua kemahiran dalam sesuatu unit pembelajaran.Masa Melaksanakan Pengayaan 1. . Dalam masa yang dipilih khas pada setiap hari .

Permainan dan rekreasi. Bacaan tambahan/latihan tambahan 1. Kerja projek 3. .Aktiviti Pengayaan Ada 3 bahagian: 1.Bacaan 2.

Penilaian Penilaian merupakan satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi memperoleh maklumat yang berguna dalam menentukan sesuatu prestasi. .5.

Jenis Penilaian  Penilaian Formatif Penilaian Sumatif .

Penilaian Formatif  Dikenali juga sebagai ujian kemajuan (progressive test) Dijalankan: > semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung > setelah tamat satu bahagian pembelajaran ( tetapi bukan untuk tujuan pengredan) .

Penilaian Formatif Tujuan: > Mengesan kemajuan pembelajaran yang berlaku semasa pengajaran / melihat setakat mana keberkesanan pengajaran guru > Membantu perkembangan murid > Guru dapat melihat kesilapan yang dilakukan > Menentukan sama ada murid sudah bersedia untuk menerima pelajaran baru .

AlatAlat-alat untuk mengukur Penilaian Formatif     Lisan ( menyoal ) Kerja bertulis Kajian luar Projek Perbincangan Pemerhatian Temu bual Soal selidik dsb .

PMR. SPM.Penilaian Sumatif  Dikenali juga dengan ujian pencapaian Dijalankan: > pada akhir sesuatu penggal/semester/kursus Contoh: ujian pertengahan tahun ujian akhir tahun UPSR. . dsbnya.

Tujuan   Memberi gred Pensijilan Menentukan jurusan Perbandingan pencapaian antara murid/ mengkelaskan murid. .

Alat untuk mengukur Melibatkan pelbagai alat bergantung kepada objektif sesuatu kursus / pembelajaran itu: Ujian bertulis ( objektif/ esei ) Lisan - .

Klasifikasi ujian  Ujian Rujukan Norma Ujian Rujukan Kriteria .

Ujian Rujukan Norma Bertujuan untuk: . .Memberi pangkat / gred * Menggunakan alat pengukur yang sama .membandingkan prestasi murid dalam kelas yang sama atau dengan kelas yang lain. .membandingkan pencapaian murid.

Ujian Rujukan Kriteria Digunakan untuk mengetahui sejauh mana seseorang murid itu menguasai sesuatu kemahiran /topik. -tidak membandingkan pencapaian individu *sesuai untuk menguji kemahairan asas dan disusuli dengan aktiviti pengayaan dan pemulihan. Tujuan: -menentukan prestasi murid berdasarkan sesuatu kriteria. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful