SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG LA BESUT , TERENGGANU DARUL IMAN

KERTAS KERJA
³ Projek Landskap Sekolah ´

Oleh : Rahmat Sholihin Bin Mokhtar Mohd Rauhan bin Muhd Ruslan Program Intership 2010 Ijazah Sarjana Muda Perguruan (Pendidikan Jasamani) Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan Besut, Terengganu.

1.0

Pendahuluan

Internsip ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru p ermulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai projek / altiviti yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah atau aktiviti rutin yang menjadi amalan dan budaya sekolah. Pada peringkat dalam menjayaka n program intership ini satu projek dikenal pasti sebagai satu aktiviti yang boleh dijalankan di sekolah yang dipilih. Projek ini diberi nama ³dekorasi stor sukan´ ini membabitkan beberapa orang guru pelatih dalam menghias dan mengindahkan stor sukan Sekol ah Kebangsaan Kampung La.
2.0 Objektif

Melalui projek landskap ini, kami semua dapat :i. ii. iii. iv. v. Merancang dan melaksanakan aktiviti atau pun projek yang dipersetujuai oleh pihak sekolah. Menunjukkan komitmen yang tinggi kearah kecemerlangan, akuntabiliti dan integriti dalam melaksanakan tugas. Menjadikan stor sukan sekolah sebagai bilik yang cantik dan indah. Menyumbang tenaga dan buah fikiran dalam sebagai sumbangan terhadap sekolah. Menunjukkan inisiatif ke arah meningkatkan nilai profesionalisme keguruan secara berterusan.

3.0

Tarikh / Tempoh / Masa Tarikh Tempoh Masa

: 4 ± 29 Julai 2010 : 4 minggu : 5 petang ± 7 malam

4.0

Jawatankuasa Pelaksana
Penaung Penasihat Timb. Penasihat I : : : Pn.Rohana binti Abdul Rahim Guru Besar SK Kg. La En. Mukhtar bin Mat Ali Guru Pen. Kanan Ko -Kurikulum SK. Kg La Tn.Hj.Mat Hussin Sulaiman Guru Pen. Kanan 1

Timb.Penasihat II Penyelaras Projek Pengerusi Setiausaha

: : : :

En.Hassan bin Kadir Guru Pen.Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) En.Baizuri bin Rahmat Sholihin bin Mokhtar Mohd Rauhan bin Mohd Ruslan

Ahli Jawatankuasa:Peralatan Dekorasi Landskap Pokok dan Bunga Kebersihan / Kekemasan : : : : Mohd Rauhan bin Ruslan Rahmat Sholihin bin Mokhtar

5.0

Anggaran Perbelanjaan

Anggaran belanjawan adalah seperti berikut:

Bil. Perkara

Kuantiti

Jumlah

1.

Cat Batu 1 liter Biru Kuning Merah 1 1 1 RM 15.00 RM 15.00 RM 15.00

2.

Berus Cat Roller Cat Berus 4¶inci 4 4 1 RM 20.00 RM 30.00 RM 50.OO

3.

Rak Kayu

6.0

Lakaran Mural

7.0

Lampiran A Penutup
Di harap melalui projek dekorasi ini akan dapat mengeratkan kerjasama antara guru pelatih dan guru ± guru di sekolah tersebut . Pelajar juga harap mempelajari sebanyak mungkin sumber ilmu yang ditemui sepanjang projek dan juga pengalaman yang amat berharga sebagai panduan menjadi guru suatu masa nanti. Pihak jawatankuasa juga memohon kerjasama dan tindakan dari pihak pengurusan sekolah supaya

mempertimbangkan permohonan projek dekorasi ini . Kami dahului dengan jutaan terima kasih. Sekian, wassalam.

Disediakan oleh ,

Disemak oleh,

«««««.««««««««««««

«««««««««««««««.

( RAHMAT SHOLIHIN BIN MOKHTAR )

( PN.RAZANA BT. AZMI )

Setiausaha Projek Dekorasi Program Intership Institut Perguruan Sultan Mizan, Besut, Terengganu.

Mentor Program Intership Sekolah Kebangsaan Kampung La Besut, Terengganu

Disahkan oleh,

««..««««««««««««

(EN. MOKTHAR BIN )

Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum Sekolah Kebangsaan Kampung La Besut, Terengganu

Ulasan

:

Bahawasanya dengan sukacitanya saya meluluskan/ tidak meluluskan program dalam kertas kerja ini.

««««..«««««««««««««««««

(PN. ROHANA BINTI ABDUL RAHIM ) GURU BESAR Sekolah Kebangsaan Kampung La Besut, Terengganu