KAMPUS TEMENGGUNG IBRAHIM, JOHOR

³

Jelaskan apakah ciri-ciri utama dalam MS Excel dan tunjukkan bagaimana ia digunakan dalam menghasilkan maklumat tentang data peperiksaan.
KLIK SINI UNTUK TERUSKAN

Dipersembahan oleh: KPLI (BIMTMO)

³´

MOHD RIDHAUDIN BIN MAHMOOD

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KAMPUS TEMENGGUNG IBRAHIM, JOHOR

MENU UTAMA
PENGENALAN KEPADA MICROSOFT EXCEL MICROSOFT EXCEL DALAM PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN KESIMPULAN RUJUKAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KAMPUS TEMENGGUNG IBRAHIM, JOHOR

PENGENALAN KEPADA MICROSOFT EXCEL

APA ITU MICROSOFT EXCEL? CIRI-CIRI UTAMA DALAM MICROSOFT EXCEL MENU UTAMA

Apa itu Microsoft Excel? MENU UTAMA MENU PENGENALAN EXCEL Microsoft Excel adalah sebuah perisian spread-sheet ataupun hamparan elektronik yang membolehkan kita menguruskan dan mengeksploitasi data-data dengan: ‡ melakukan pengiraan ‡ membuat keputusan ‡ mempersembahkan graf Rujukan: A Workshop for San Diego State University Faculty and Staff (2000). San Diego State University. .

CiriCiri-ciri Utama Microsoft Excel MENU UTAMA MENU PENGENALAN EXCEL 3 komponen utama terdapat dalam Microsoft Excel iaitu: WORKSHEET GRAF PENGKALAN DATA .

CiriCiri-ciri Utama Microsoft Excel MENU UTAMA MENU PENGENALAN EXCEL 3 komponen utama terdapat dalam Microsoft Excel iaitu: WORKSHEET GRAF PENGKALAN DATA Worksheet adalah ruangan untuk kita memasukkan. . membuat pengiraan. memanipulasi dan menganalisa data samada ianya dalam bentuk nombor atau teks.

CiriCiri-ciri Utama Microsoft Excel MENU UTAMA MENU PENGENALAN EXCEL 3 komponen utama terdapat dalam Microsoft Excel iaitu: WORKSHEET GRAF PENGKALAN DATA Data-data yang telah kita susun dan manipulasi dalam MS Excel membolehkan kita mempersembahkannya dalam bentuk graf. .

menguruskan. dan mencari data-data. .CiriCiri-ciri Utama Microsoft Excel MENU UTAMA MENU PENGENALAN EXCEL 3 komponen utama terdapat dalam Microsoft Excel iaitu: WORKSHEET GRAF PENGKALAN DATA MS Excel juga digunakan sebagai ruangan untuk menyimpan.

PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN .

kedudukan.Isu Pengurusan Data Peperiksaan MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN MS Excel dengan mudah boleh memanipulasi data untuk mendapatkan jumlah. analisa dan sebagainya. .

.Isu Pengurusan Data Peperiksaan MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN Data disebelah menunjukkan markah peperiksaan yang diterima daripada setiap guru matapelajaran.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TEMENGGUNG IBRAHIM. JOHOR MICROSOFT EXCEL DALAM PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN MENU UTAMA PENGENALAN MENYUSUN NAMA MENGIKUT ABJAD MENJUMLAH MARKAH MENCARI PURATA MENENTUKAN GRED DAN KEPUTUSAN ANALISA DATA PERSEMBAHAN ANALISA DALAM BENTUK GRAF .

2.Menyusun Nama Mengikut Abjad MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN 1. Pilih keseluruhan nama dan markah murid. Di bawah Menu HOME pilih ikon Sort and Filter dalam kumpulan Editing 3. Pilih Custom Sort dan tetingkap Custom Sort akan terbuka. 4. Pilih sort by Nama Murid dan klik OK SILA KLIK PAUTAN VIDEO UNTUK DEMONSTRASI VIDEO .

.

Menjumlah Markah MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN 1. hanya perlu salin dwi klik pada tanda dot pada pemegang sel. 3. SILA KLIK PAUTAN VIDEO UNTUK DEMONSTRASI VIDEO . Untuk jumlah markah pelajar yang lain. 2. Klik pada simbol AUTOSUM yang terdapat dalam kumpulan Editing dibawah menu HOME. Klik pada sel dimana jumlah markah akan dipaparkan. Kemudian tekan kekunci ENTER.

.

.

.

.

.Menentukan Gred dan Keputusan MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN Markah 0 40 50 75 90 Gred E D C B A Keputusan Gagal Lulus Sederhana Baik Cemerlang ‡ Bina jadual di atas pada mana-mana bahagian sheet anda dan serlahkannya. ‡ Pilih tab Formulas > Define Names dan namakannya sebagai gred .

Menentukan Gred dan Keputusan MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN ‡ Klik pada sel di mana gred akan dipaparkan dan klik pada butang Function. ± Table_array: taipkan gred ± Col_index_num: taipkan 2 VIDEO SILA KLIK PAUTAN VIDEO UNTUK DEMONSTRASI . ‡ Pilih fungsi VLOOKUP dan isikan argumen yang diminta seperti berikut: ± Lookup_value: klik pada sel purata.

.

.

.

.

‡ Klik sel dimana gred A dipaparkan.Melayu dan kemudian tekan F4 untuk lock. Lihat contoh video untuk penerangan lebih jelas. ‡ Salin formula dengan kaedah drag untuk gred-gred yang lain. SILA KLIK PAUTAN VIDEO UNTUK DEMONSTRASI VIDEO . pilih seluruh Gred untuk B.Analisa Gred Matapelajaran MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN ‡ Untuk ruangan Range.

.

.

SILA KLIK PAUTAN VIDEO UNTUK DEMONSTRASI VIDEO . Gred dan analisa kekerapan gred. serlah tajuk BM. ‡ Pada jadual analisa.Graf Pai Berdasarkan Data Analisa MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN ‡ Contoh ini untuk menghasilkan graf analisa pai bagi subjek Bahasa Melayu. ‡ Klik menu Insert > Pie Chart > Pilih jenis pie chart.

.

.

Microsoft Press. (2006). Microsoft® Office Excel® 2007 Step by Step.com/microsoft-excel2007. ‡ Unknown (2010) MS Office Tutorial Training [online]. ‡ Curtis D. Frye. (2007). Microsoft Corporation.html (17 July 2010) .Rujukan MENU UTAMA ‡ EXCEL.msofficetutorial-training. Available:http://www. EXE Version 2007 [Computer Program].

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful