MS Excel Pengurusan Markah pelajar

KAMPUS TEMENGGUNG IBRAHIM, JOHOR

³

Jelaskan apakah ciri-ciri utama dalam MS Excel dan tunjukkan bagaimana ia digunakan dalam menghasilkan maklumat tentang data peperiksaan.
KLIK SINI UNTUK TERUSKAN

Dipersembahan oleh: KPLI (BIMTMO)

³´

MOHD RIDHAUDIN BIN MAHMOOD

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KAMPUS TEMENGGUNG IBRAHIM, JOHOR

MENU UTAMA
PENGENALAN KEPADA MICROSOFT EXCEL MICROSOFT EXCEL DALAM PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN KESIMPULAN RUJUKAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KAMPUS TEMENGGUNG IBRAHIM, JOHOR

PENGENALAN KEPADA MICROSOFT EXCEL

APA ITU MICROSOFT EXCEL? CIRI-CIRI UTAMA DALAM MICROSOFT EXCEL MENU UTAMA

Apa itu Microsoft Excel? MENU UTAMA MENU PENGENALAN EXCEL Microsoft Excel adalah sebuah perisian spread-sheet ataupun hamparan elektronik yang membolehkan kita menguruskan dan mengeksploitasi data-data dengan: ‡ melakukan pengiraan ‡ membuat keputusan ‡ mempersembahkan graf Rujukan: A Workshop for San Diego State University Faculty and Staff (2000). . San Diego State University.

CiriCiri-ciri Utama Microsoft Excel MENU UTAMA MENU PENGENALAN EXCEL 3 komponen utama terdapat dalam Microsoft Excel iaitu: WORKSHEET GRAF PENGKALAN DATA .

memanipulasi dan menganalisa data samada ianya dalam bentuk nombor atau teks.CiriCiri-ciri Utama Microsoft Excel MENU UTAMA MENU PENGENALAN EXCEL 3 komponen utama terdapat dalam Microsoft Excel iaitu: WORKSHEET GRAF PENGKALAN DATA Worksheet adalah ruangan untuk kita memasukkan. . membuat pengiraan.

CiriCiri-ciri Utama Microsoft Excel MENU UTAMA MENU PENGENALAN EXCEL 3 komponen utama terdapat dalam Microsoft Excel iaitu: WORKSHEET GRAF PENGKALAN DATA Data-data yang telah kita susun dan manipulasi dalam MS Excel membolehkan kita mempersembahkannya dalam bentuk graf. .

.CiriCiri-ciri Utama Microsoft Excel MENU UTAMA MENU PENGENALAN EXCEL 3 komponen utama terdapat dalam Microsoft Excel iaitu: WORKSHEET GRAF PENGKALAN DATA MS Excel juga digunakan sebagai ruangan untuk menyimpan. menguruskan. dan mencari data-data.

PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN .

kedudukan.Isu Pengurusan Data Peperiksaan MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN MS Excel dengan mudah boleh memanipulasi data untuk mendapatkan jumlah. analisa dan sebagainya. .

.Isu Pengurusan Data Peperiksaan MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN Data disebelah menunjukkan markah peperiksaan yang diterima daripada setiap guru matapelajaran.

JOHOR MICROSOFT EXCEL DALAM PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN MENU UTAMA PENGENALAN MENYUSUN NAMA MENGIKUT ABJAD MENJUMLAH MARKAH MENCARI PURATA MENENTUKAN GRED DAN KEPUTUSAN ANALISA DATA PERSEMBAHAN ANALISA DALAM BENTUK GRAF .INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TEMENGGUNG IBRAHIM.

Menyusun Nama Mengikut Abjad MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN 1. 4. Di bawah Menu HOME pilih ikon Sort and Filter dalam kumpulan Editing 3. Pilih sort by Nama Murid dan klik OK SILA KLIK PAUTAN VIDEO UNTUK DEMONSTRASI VIDEO . Pilih keseluruhan nama dan markah murid. Pilih Custom Sort dan tetingkap Custom Sort akan terbuka. 2.

.

3. hanya perlu salin dwi klik pada tanda dot pada pemegang sel. Kemudian tekan kekunci ENTER. Untuk jumlah markah pelajar yang lain. Klik pada sel dimana jumlah markah akan dipaparkan. 2. SILA KLIK PAUTAN VIDEO UNTUK DEMONSTRASI VIDEO . Klik pada simbol AUTOSUM yang terdapat dalam kumpulan Editing dibawah menu HOME.Menjumlah Markah MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN 1.

.

.

.

.

. ‡ Pilih tab Formulas > Define Names dan namakannya sebagai gred .Menentukan Gred dan Keputusan MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN Markah 0 40 50 75 90 Gred E D C B A Keputusan Gagal Lulus Sederhana Baik Cemerlang ‡ Bina jadual di atas pada mana-mana bahagian sheet anda dan serlahkannya.

Menentukan Gred dan Keputusan MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN ‡ Klik pada sel di mana gred akan dipaparkan dan klik pada butang Function. ‡ Pilih fungsi VLOOKUP dan isikan argumen yang diminta seperti berikut: ± Lookup_value: klik pada sel purata. ± Table_array: taipkan gred ± Col_index_num: taipkan 2 VIDEO SILA KLIK PAUTAN VIDEO UNTUK DEMONSTRASI .

.

.

.

.

Analisa Gred Matapelajaran MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN ‡ Untuk ruangan Range. SILA KLIK PAUTAN VIDEO UNTUK DEMONSTRASI VIDEO . Lihat contoh video untuk penerangan lebih jelas. pilih seluruh Gred untuk B. ‡ Salin formula dengan kaedah drag untuk gred-gred yang lain.Melayu dan kemudian tekan F4 untuk lock. ‡ Klik sel dimana gred A dipaparkan.

.

.

Graf Pai Berdasarkan Data Analisa MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN ‡ Contoh ini untuk menghasilkan graf analisa pai bagi subjek Bahasa Melayu. SILA KLIK PAUTAN VIDEO UNTUK DEMONSTRASI VIDEO . ‡ Pada jadual analisa. Gred dan analisa kekerapan gred. serlah tajuk BM. ‡ Klik menu Insert > Pie Chart > Pilih jenis pie chart.

.

.

EXE Version 2007 [Computer Program]. Available:http://www. Microsoft® Office Excel® 2007 Step by Step. Microsoft Press. (2006).html (17 July 2010) . (2007).com/microsoft-excel2007.msofficetutorial-training.Rujukan MENU UTAMA ‡ EXCEL. Frye. ‡ Curtis D. ‡ Unknown (2010) MS Office Tutorial Training [online]. Microsoft Corporation.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful