KAMPUS TEMENGGUNG IBRAHIM, JOHOR

³

Jelaskan apakah ciri-ciri utama dalam MS Excel dan tunjukkan bagaimana ia digunakan dalam menghasilkan maklumat tentang data peperiksaan.
KLIK SINI UNTUK TERUSKAN

Dipersembahan oleh: KPLI (BIMTMO)

³´

MOHD RIDHAUDIN BIN MAHMOOD

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KAMPUS TEMENGGUNG IBRAHIM, JOHOR

MENU UTAMA
PENGENALAN KEPADA MICROSOFT EXCEL MICROSOFT EXCEL DALAM PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN KESIMPULAN RUJUKAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KAMPUS TEMENGGUNG IBRAHIM, JOHOR

PENGENALAN KEPADA MICROSOFT EXCEL

APA ITU MICROSOFT EXCEL? CIRI-CIRI UTAMA DALAM MICROSOFT EXCEL MENU UTAMA

Apa itu Microsoft Excel? MENU UTAMA MENU PENGENALAN EXCEL Microsoft Excel adalah sebuah perisian spread-sheet ataupun hamparan elektronik yang membolehkan kita menguruskan dan mengeksploitasi data-data dengan: ‡ melakukan pengiraan ‡ membuat keputusan ‡ mempersembahkan graf Rujukan: A Workshop for San Diego State University Faculty and Staff (2000). . San Diego State University.

CiriCiri-ciri Utama Microsoft Excel MENU UTAMA MENU PENGENALAN EXCEL 3 komponen utama terdapat dalam Microsoft Excel iaitu: WORKSHEET GRAF PENGKALAN DATA .

CiriCiri-ciri Utama Microsoft Excel MENU UTAMA MENU PENGENALAN EXCEL 3 komponen utama terdapat dalam Microsoft Excel iaitu: WORKSHEET GRAF PENGKALAN DATA Worksheet adalah ruangan untuk kita memasukkan. membuat pengiraan. memanipulasi dan menganalisa data samada ianya dalam bentuk nombor atau teks. .

CiriCiri-ciri Utama Microsoft Excel MENU UTAMA MENU PENGENALAN EXCEL 3 komponen utama terdapat dalam Microsoft Excel iaitu: WORKSHEET GRAF PENGKALAN DATA Data-data yang telah kita susun dan manipulasi dalam MS Excel membolehkan kita mempersembahkannya dalam bentuk graf. .

CiriCiri-ciri Utama Microsoft Excel MENU UTAMA MENU PENGENALAN EXCEL 3 komponen utama terdapat dalam Microsoft Excel iaitu: WORKSHEET GRAF PENGKALAN DATA MS Excel juga digunakan sebagai ruangan untuk menyimpan. dan mencari data-data. . menguruskan.

PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN .

analisa dan sebagainya. kedudukan. .Isu Pengurusan Data Peperiksaan MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN MS Excel dengan mudah boleh memanipulasi data untuk mendapatkan jumlah.

.Isu Pengurusan Data Peperiksaan MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN Data disebelah menunjukkan markah peperiksaan yang diterima daripada setiap guru matapelajaran.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TEMENGGUNG IBRAHIM. JOHOR MICROSOFT EXCEL DALAM PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN MENU UTAMA PENGENALAN MENYUSUN NAMA MENGIKUT ABJAD MENJUMLAH MARKAH MENCARI PURATA MENENTUKAN GRED DAN KEPUTUSAN ANALISA DATA PERSEMBAHAN ANALISA DALAM BENTUK GRAF .

Di bawah Menu HOME pilih ikon Sort and Filter dalam kumpulan Editing 3.Menyusun Nama Mengikut Abjad MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN 1. Pilih Custom Sort dan tetingkap Custom Sort akan terbuka. Pilih sort by Nama Murid dan klik OK SILA KLIK PAUTAN VIDEO UNTUK DEMONSTRASI VIDEO . Pilih keseluruhan nama dan markah murid. 4. 2.

.

Menjumlah Markah MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN 1. Kemudian tekan kekunci ENTER. 3. Untuk jumlah markah pelajar yang lain. 2. hanya perlu salin dwi klik pada tanda dot pada pemegang sel. Klik pada simbol AUTOSUM yang terdapat dalam kumpulan Editing dibawah menu HOME. Klik pada sel dimana jumlah markah akan dipaparkan. SILA KLIK PAUTAN VIDEO UNTUK DEMONSTRASI VIDEO .

.

.

.

.

‡ Pilih tab Formulas > Define Names dan namakannya sebagai gred . .Menentukan Gred dan Keputusan MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN Markah 0 40 50 75 90 Gred E D C B A Keputusan Gagal Lulus Sederhana Baik Cemerlang ‡ Bina jadual di atas pada mana-mana bahagian sheet anda dan serlahkannya.

Menentukan Gred dan Keputusan MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN ‡ Klik pada sel di mana gred akan dipaparkan dan klik pada butang Function. ‡ Pilih fungsi VLOOKUP dan isikan argumen yang diminta seperti berikut: ± Lookup_value: klik pada sel purata. ± Table_array: taipkan gred ± Col_index_num: taipkan 2 VIDEO SILA KLIK PAUTAN VIDEO UNTUK DEMONSTRASI .

.

.

.

.

Melayu dan kemudian tekan F4 untuk lock. Lihat contoh video untuk penerangan lebih jelas. SILA KLIK PAUTAN VIDEO UNTUK DEMONSTRASI VIDEO . ‡ Klik sel dimana gred A dipaparkan. ‡ Salin formula dengan kaedah drag untuk gred-gred yang lain.Analisa Gred Matapelajaran MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN ‡ Untuk ruangan Range. pilih seluruh Gred untuk B.

.

.

Gred dan analisa kekerapan gred. ‡ Klik menu Insert > Pie Chart > Pilih jenis pie chart. serlah tajuk BM. SILA KLIK PAUTAN VIDEO UNTUK DEMONSTRASI VIDEO . ‡ Pada jadual analisa.Graf Pai Berdasarkan Data Analisa MENU UTAMA MENU PENGURUSAN DATA PEPERIKSAAN ‡ Contoh ini untuk menghasilkan graf analisa pai bagi subjek Bahasa Melayu.

.

.

‡ Curtis D. Microsoft® Office Excel® 2007 Step by Step.msofficetutorial-training. ‡ Unknown (2010) MS Office Tutorial Training [online].com/microsoft-excel2007.Rujukan MENU UTAMA ‡ EXCEL.html (17 July 2010) . (2006). Frye. EXE Version 2007 [Computer Program]. Microsoft Press. (2007). Microsoft Corporation. Available:http://www.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.