P. 1
Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu

Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu

|Views: 887|Likes:
Published by hazmie@22

More info:

Published by: hazmie@22 on Aug 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

(BAHASA DAN KOMUNIKASI) PKB 3104

WAN AHMAD HAZMI BIN A. RAHIM

PKB 3104

1

` ` ` DEFINISI DAN KONSEP BAHASA KOMPONEN BAHASA PENGUASAAN TATABAHASA PKB 3104 2 .

Malah haiwan juga dikatakan mempunyai bentuk ´bahasa´ mereka yang tersendiri untuk berkomunikasi sesama mereka. tapi apakah makna bahasa sebenarnya? Bagaimanakah bahasa itu diperolehi? Apakah yang ada dalam bahasa itu sendiri? Semua ini perlu kita ketahui sekiranya kita mahu menjadi seorang pengguna bahasa yang baik dan cekap. Kemampuan kita menguasai bahasa akan membolehkan kita menyampaikan pendapat atau perasaan dengan lebih baik lagi. Kita sering menyebut perkataan ´bahasa´. ` PKB 3104 3 .` Sebagai manusia kita sentiasa menggunakan bahasa untuk berinteraksi sesama sendiri.

` Definisi Bahasa Kamus Dewan Edisi Ketiga x Bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. PKB 3104 4 .

PKB 3104 5 . berinteraksi dan mengidentifikasikan diri.Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua Cetakan Kesepuluh x Bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrari yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama.

´ (Reed. 1994) ´Satu struktur yang unik daripada bunyi-bunyi dan ucapan yang dipilih dan disusun secara sewenang-wenangnya (arbitrary) untuk dipakai oleh sesuatu masyarakat untuk berhubung. C. jelas bahawa bahasa terdiri daripada lambang-lambang pertuturan yang dikeluarkan secara sewenangwenang (arbitrari). 1988) Daripada definisi bahasa di atas. arbitrari bermaksud sebagai ³ no necessary connection between the symbol and that which is symbolized«´ PKB 3104 6 .´Bahasa adalah lambang-lambang yang kita jadikan sebagai simbolsimbol khusus untuk mewakili sesuatu.´ (Bloom.A. Menurut Hayakawa (1964).. 1978) ´Lambang-lambang pertuturan yang dikeluarkan secara sewenangwenang dan dipersetujui dan digunakan untuk berkomunikasi.´ (Simanjuntak.

PKB 3104 7 .` Konsep Bahasa Abdullah Hassan (1984:14) x Dalam memberi definisi bahasa ini. Ciri-ciri bahasa tersebut akan hanya menjadi jelas apabila kita melihat bahasa dari segi guna dan sifatnya sebagai alat perhubungan. pentinglah kita mengetahui ciri-ciri bahasa tersebut.

Edward Sapir x Bahasa ialah suatu sistem lambang-lambang pertuturan yang digunakan oleh manusia secara arbitrari untuk menyampaikan fikiran dan perasaan. PKB 3104 8 . Raja Mukhtaruddin (1980:25) x Berpendapat bahawa ahli-ahli bahasa terlebih dahulu mendefinisikan bahasa sebagai suatu sistem lambanglambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh ahliahli sesebuah masyarakat untuk bergotong-royong.

Asmah Omar (1983:376) x Bahasa ialah bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ujaran yang terdapat dalam rongga mulut dan rongga tekak manusia. PKB 3104 9 . yang dipersetujui bersama.Lufti Abas (1975:4) x Bahasa ialah data yang dianalisis dalam linguistik. dipelajari oleh sekelompok manusia itu berkomunikasi. Menurut definisi linguistik bahasa ialah suatu sistem simbol-simbol yang terdiri daripada bunyi-bunyi yang diucapkan dalam atau melalui mulut manusia.

BENTUK (FORM) KANDUNGAN (CONTENT) KOMPONEN PENGGUNA AN (USE) PKB 3104 10 .

termasuk infleksi. PKB 3104 11 ` . Fonem dikenalpasti sebagai unit-unit bahasa. Bertindak sebagai penentu prosedur penyatuan bunyi sehingga membentuk perkataan dan ayat.Bentuk (form) ` Fonologi (fon-bunyi) Fonologi adalah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa ± Kamus Dewan Edisi Terkini. Set peraturan yang menentukan prosedur pembinaan perkataan (morfem bebas). Fonologi merupakan kajian berkenaan sistem bunyi dan bahasa. Fonem diertikan sebagai unit linguistik terkecil yang bertindak sebagai penanda perubahan dalam sesuatu definisi dan makna. Morfologi merupakan kajian berkenaan perkataan dan proses penyatuan fonem. terbitandan pemajmukan ± Kamus Dewan Edisi Terkini. Morfologi Morfologi adalah kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa.

peraturan.` Sintaksis Sintaksis adalah pengetahuan (cabang ilmu linguistik. x Ayat majmuk. dsb) tentang susunan kata dalam ayat ± Kamus Dewan Edisi Terkini. PKB 3104 12 . Sintaksis merupakan kajian berkenaan ayat dan prosedur penyatuan perkataan membentuk ayat. x Ayat kompleks. Variasi ayat : x Ayat tunggal.

Teori semantik membincangkan asas utama pembentukan perkataan. Peraturan semantik adalah peraturan penentuan morfem bebas yang dapat bergabung dan memaparkan maksud.Kandungan (content) ` Semantik Semantik adalah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata ± Kamus Dewan Edisi Terkini. PKB 3104 13 . Semantik merupakan kajian berkenaan makna perkataan.

Penggunaan (use) ` Pragmatik Pragmatik adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan kajian tentang makna dan kesan yang timbul daripada penggunaan bahasa dalam situasi tertentu ± Kamus Dewan Edisi Terkini. PKB 3104 14 . ´Penggunaan bahasa untuk meluahkan niat seseorang dan menjalankan perkara-perkara di dunia´ ± Gleason (2001). Pragmatik merupakan kajian berkenaan jalinan peraturan yang bertindak sebagai penentu penggunaan bahasa demi proses interaksi sosial dalam masyarakat. Item ini melibatkan kajian tentang peraturan dan fungsi komunikasi. Pragmatik merupakan penggunaan bahasa dalam proses komunikasi.

` ` PENERIMAAN/ RESEPTIF PENGLAHIRAN/ EKSPRESIF PKB 3104 15 .

selain perlu mempunyai perbendaharaan kata yang banyak.` Bahasa terdiri daripada bahasa penerimaan (receptive) dan bahasa pelahiran (expressive) yang terdapat dalam bentuk lisan dan tulisan. bentuk bahasa. ` ` Bahasa pelahiran : merupakan bentuk bahasa yang dipertuturkan atau ditulis. seseorang itu perlu juga menguasai aspek bahasa yang lain seperti tatabahasa. semantik. misalnya mempunyai perbendaharaan kata yang banyak akan memudahkan pemahaman seseorang tentang perkara yang didengar ataupun dibacanya. Penguasaan bahasa yang tinggi. Bahasa penerimaan : merupakan keupayaan memahami input komunikasi bahasa sama ada dalam bentuk percakapan ataupun penulisan. dan juga pragmatik. PKB 3104 16 . Bagi kedua-dua jenis bahasa ini.

bertindak balas secara tidak konsisten terhadap bunyi atau percakapan mempunyai tumpuan singkat walaupun terhadap perkara yang diminati kadang-kadang tidak menunjukkan sebarang reaksi (blank) ketika orang lain bercakap dengannya sukar memahami konsep yang abstrak mudah tertarik dengan bunyi-bunyi luaran ketika bercakap dengannya ada masalah dengan perkataan banyak makna bermasalah mengenal hubungan perkataan dengan idea kerap memberi jawapan yang tidak sesuai sukar mempelajari makna perkataan baru bermasalah dalam urutan peristiwa (cth: hari dalam seminggu) Kerap mengulangi soalan daripada memberi jawapan kepada soalan itu PKB 3104 17 . Mereka akan menunjukkan ciri-ciri tingkah laku seperti berikut.` Individu yang menghadapi masalah bahasa penerimaan menghadapi masalah memahami percakapan atau bacaan.

Individu yang menghadapi masalah bahasa pelahiran juga akan menunjukkan ciriciri tingkah laku berikut. seorang pendiam tidak mengambil bahagian dalam perbincangan kelas kerap salah menggunakan perkataan menggunakan perkataan dengan susunan yang salah dalam ayat lesu dan tidak bersemangat ketika bercakap banyak menggunakan gerakan fizikal daripada ekspresi verbal tidak dapat mencari perkataan-perkataan untuk penerangan dalam perbualan atau menulis sentiasa menggunakan ayat-ayat pendek berjalan-jalan bila diajukan soalan atau mendengar cerita menggunakan perkataan secara berlebihan untuk menjelaskan idea yang konkrit gagal memahami petunjuk (kiu) yang menandakan dia perlu berhenti bercakap sangat sukar mengingat PKB 3104 18 .` Begitu juga dengan masalah bahasa pelahiran.

` Pendekatan interaktif atau komunikatif sangat berkesan untuk membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah bahasa pelahiran atau bahasa penerimaan. Kanak-kanak ini perlu digalakkan berinteraksi sesama rakan sebaya mereka. dan ibu bapa dalam pelbagai situasi seperti ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. dengan guru. ketika melakukan aktiviti luar kelas seperti lawatan.. PKB 3104 19 . permainan. dan sebagainya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->