P. 1
Seni

Seni

|Views: 924|Likes:
Published by annihilate88

More info:

Published by: annihilate88 on Aug 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2013

pdf

text

original

MATLAMAT 1 SDP Seni dalam pendidikan dapat membantu perkembangan menyeluruh dan seimbang setiap insan dari segi

jasmani, emosi, rohani dan intelek sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ia juga bermatlamat untuk menyediakan guru permulaan sekolah rendah dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengintegrasikan aktiviti seni visual, muzik, dan pergerakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai bidang mata pelajaran lain.

MATLAMAT 2 SDP

- Matlamat pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan untuk melahirkan masyarakat berbudaya khususnya mempunyai imaginatif, kreatif, berdaya reka, berpengetahuan dan peka terhadap ciri-ciri estetik.

Seni

ruang

SENI DALAM PENDIDKAN

muzik

Rajah 1 : Seni dalam Pendidikan

bidang komunikasi. . .aplikasinya dalam industri pembuatan dan rekaan. memahami dan menghargai peranan seni sebagai satu keperluan dalam urusan hidup. . . muzik dan pergerakan. KEPENTINGAN SDP . kaitan dengan perkembangan sains dan teknologi. muzik menekankan penggunaan irama manakala gerakan lebih kepada penggunaan ruang.memahami hubungan dengan kejadian alam.SDP bertujuan untuk membolehkan pelajar menyedari. .SDP merupakan gabungan tiga komponen utama iaitu seni.peluangnya dalam kerjaya serta kesannya terhadap budaya kebangsaan.sumbangannya dalam bidang keusahawanan dan ekonomi Negara. reakrasi. Unsur warna. alam persekitaran dan kehidupan sehari-harian. irama dan pergerakan digabungkan untuk menghasilkan satu suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik. Seni menekankan unsur warna.

lahir individu berjiwa kreatif. inovatif dan berbudaya Pengenalan konsep membantu perkembangan kanak-kanak membentuk individu holistik Teori-teori dalam SDP Teori Kecerdasan Pelbagai (Howard Gardner) Pendekatan yang berintegrasi Terdapat lapan jenis kecerdasan yang disenaraikan Quadrant Concepts Mengkaji perkembangan otak kiri dan kanan Membantu pemikiran intuitif dan rasional kanakkanak Teori Konstruktisvisme kanak-kanak bina pengetahuan secara aktif SDP bantu kanakkanak melahirkan perasaan .Nota pengurusan grafik Bab 1 (Konsep dan latar belakang Seni dalam Pendidikan) matlamat.

inovatif dan imaginatif Matlamat SDP Membantu perkembangan diri Melengkapkan perkembangan otak kiri dan kanan .Pembelajaran lebih seronok bantu memahami diri sendiri bantu perkembangan intelek Kepentingan SDP motivasi untuk menjadi guru yang peka dan kreatif membantu perkembangan insan Tingkat rasa bersyukur kepada Tuhan Lahir generasi kritis.

.Latar belakang SDP Kreativiti Seni dalam Pendidikan Oleh Nor Anuwar Bin Hamat anuakrai@ipkb.edu.my.

peluangnya dalam kerjaya serta kesannya terhadap budaya kebangsaan. irama dan pergerakan untuk mendapat pengalaman baharu yang akan meningkatkan kreativiti mereka. sebaliknya ia bertujuan untuk melahirkan masyarakat berbudya khususnya mempunyai imaginatif. Dalam kontek pendidikan bersepadu mata pelajaran Pendidikan Seni Visual bertujuan untuk membolehkan pelajar menyedari. . pengalaman dan ekspresi. Seni dalam pendidikan merupakan gabungan tiga komponen utama iaitu seni. Hal ini akan mendorong guru dan pelajar lebih kreatif. sumbangannya dalam bidang keusahawanan dan ekonomi negara. kreatif. membantu pelajar meningkatkan pemahaman dan menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Seni menekankan unsur warna. irama dan pergerakan digabungkan untuk menghasilkan satu suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik. muzik dan pergerakan. Kanak-kanak akan meneroka warna. bidang komunikasi. memahami dan menghargai peranan seni sebagai satu keperluan dalam urusan hidup. warna dan ruang melalui penerokaan. kaitan dengan perkembangan sains dan teknologi. reakrasi. berdaya reka.Jabatan Kajian Sosial Pengenalan Matlamat pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) bukanlah bertujuan untuk melahirkan pelajar sebagai pelukis atau pereka semata-mata. hubungan dengan kejadian alam. Matlamat Seni dalam pendidikan dapat membantu perkembangan menyeluruh dan seimbang setiap insan dari segi jasmani. aplikasinya dalam industri pembuatan dan rekaan. Seni Dalam Pendidikan memberi peluang kepada guru-guru untuk mengesan kepekaaan deria kanak-kanak dengan irama. muzik menekankan penggunaan irama manakala gerakan lebih kepada penggunaan ruang. Seni dapat merangsang deria dan minda pelajar. berpengetahuan dan peka terhadap ciri-ciri estetik. alam persekitaran dan kehidupan sehari-harian. Unsur warna. Seni Dalam Pendidikan dilaksanakan di sekolah rendah dengan menghubungkaitkan mata pelajaran PSV dengan mata pelajaran lain.

Dalam Pendidikan Seni Visual. melukis corak. Irama Dan Pergerakan Warna. warna sekunder dan warna tertier. bunyi tapak kasut orang berjalan. bunyi degupan jantung. Warna merupakan satu unsur seni yang terdapat dalam mata pelajaran PSV. dan sebagainya. Mereka digalakkan untuk meneroka dan mencuba sesuatu yang baharu dengan bimbingan guru. Semua warna ini wujud dalam persekitaran kita. Biasanya irama boleh dinikmati apabila kita mendengar muzik. Ia juga mengambarkan emosi sedih dan sayu. Irama merujuk kepada sesuatu bunyi atau retak berulang. semangat berani dan juga keceriaan. psikologi dan budaya. Irama . Warna sejuk seperti warna hijau memberikan kesan emosi yang segar dan nyaman. rohani dan intelek sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Warna memberikan kesan kepada menusia melalui personaliti. dan pergerakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai bidang mata pelajaran lain. berkawad. Contohnya. Pengenalan Kepada Warna. warna daun. bergerak ke kiri dan ke kanan. Warna panas seperti warna merah meggambarkan emosi marah. irama dikaitkan dengan susunan sesuatu corak yang berulang-ulang. Kanak-kanak juga selalu menghasilkan irama dalam permainan mereka seperti bertepuk. wana pelangi. Kanak-kanak mula memahami dan mempelajari sesuatu kemahiran dalam irama semasa mereka menjalankan aktiviti seperti melompat. warna bangunan dan sebgainya. muzik. susunan sekata yang menampakan pergerakan.emosi. Melalui unsur-unsur ini pelajar akan lebih seronok mengikuti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Warna terdiri daripada warna asas. Ia juga bermatlamat untuk menyediakan guru permulaan sekolah rendah dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengintegrasikan aktiviti seni visual. Contohnya. kita sering temui pelbagai irama. bunyi kereta api dan sebagainya. menari. irama dan ruang merupakan unsur yang terdapat dalam persekitaran kehidupan harian kanak-kanak. Dalam kehidupan. mengetuk meja dan sebagainya.

Bilik darjah perlu disusun atur dengan baik untuk memastikan terdapat ruang yang cukup untuk guru dan pelajar melakukan aktiviti dengan selamat dan selesa. Kita memerlukan ruang untuk bergerak dan melakukan aktiviti. Artists and Art Education menyatakan aktiviti pendidikan seni boleh menjadi satu cabang komunikasi. Rajah 1: Seni Dalam Pendidikan Seni (Warna) Muzik (Irama) Pergerakan (Ruang) Pelaksanaan Seni Dalam Pendidikan Di Sekolah Kenneth M Langsing (1973) dalam bukunya Art. ruang. dapat menarik minat kanak-kanak untuk menyertai aktiviti dengan bersemangat dan meningkatkan potensi dan keseronokan mereka. Kanak-kanak merasa seronok melakukan aktiviti seperti menari dan melompat sambil mengikut irama muzik. bentuk. Ini dapat membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. rupa dan yang berkaitan dengannya. Mereka akan meneroka pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif apabila mereka bertindak balas dengan irama yang dimainkan. Hubungan seni. Menurut Haward Gardner (1983). Kebolehan guru memberi penerangan dan penggunaan kaedah yang betul dapat memenuhi keperluan komunikasi pelajar. Gambar 1 : Murid-murid sedang membuat catatan Ruang ialah kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau jarak antara dua objek. garisan. Guru perlu mahir mengolah sukatan pelajaran dengan menumpukan . Kita juga perlu menggunakan ruang dengan bijak untuk mendapat keselesaan dan keselamatan. kecerdasan ruang melibatkan kebolehankebolehan melihat dunia µvisual spatial¶ dengan lebih tepat. Guru wajar memahami dan menghayati kurikulum dan menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual. muzik dan pergerakan adalah sebagaimana rajah di bawah.dapat merangsang minda kanak-kanak untuk memberikan lebih tumpuan terhadap aktiviti yang dijalankan. Kecerdasan juga termasuk menjadi lebih peka terhadap warna.

dan mengolah objek atau bahan. Manusia belajar melalui berbagai cara untuk mencapai kecemerlangan.kepada perkembangan pengetahuan dan peningkatan kemahiran tertentu dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik yang sesuai. melalui aktiviti seni kanak-kanak boleh meluahkan idea secara bebas dan kreatif. Seni Dalam Pendidikan memberi peluang kepada kanakkanak untuk meneroka pelbagai Seni Dalam Pendidikan sudut yang mereka lihat. Mereka membina pengatahuan secara aktif. pemikiran serta emosi secara proaktif. sentuh. mengesyorkan bahawa terdapat sekurangkurangnya tujuh jenis kecerdasan. kreativiti. Teori ini menyokong pelaksanaan peroses pengajaran dan pembelajaran kreatif berkonsepkan Seni dalam pendidikan. Ia juga mengajar murid menangani sumber imaginasi. Pembelajaran secara aktif dan interaksi sosial digalakkan. mengeksprimen. bergerak dan berfikir dalam setiap aktiviti pembelajaran. Teori konstruktivisme berhubung rapat dengan perkembangan kreatif dan keperluan untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kebanyakan pengajaran memberi penekanan kepada kecerdasan linguistik dan logik matematik sahaja. Rajah 2 : Pelaksanaan Seni dalam pendidikan di sekolah (Kanak-Kanak Memperoleh Pengalaman) Membina konsep Persepsi Pemahaman Penemuan Kemahiran Proses Pengetahuan Proses Hasil Haward Gardner dalam Teori Keceedasan Manusia (1983). dengar. Kecerdasan lain kurang dirangsang. Mereka akan mengunakan beberapa jenis kecerdasan secara bergabung. Oleh itu. Kanak-kanak akan mendapat pengalaman baharu melalui aktiviti meneroka. Kanak-kanak di sekolah rendah belajar dalam suasana aktif. kanak-kanak tidak memperoleh pengetahuan secara pasif. Menurut ahli psikologi kognitif dan ahli teori konstruktivisme. .

Mereka boleh menggunakan maklumat hasil daripada pemerhatian yang dilakukan. Aktiviti perlu dirancang dengan teliti supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Contohnya pengajaran mata pelajaran Sains di bawah tajuk haiwan. dan mewujudkan persekitaran yang menginspirasikan. Pelaksanaan seni dalam pendidikan di Sekolah Gambar 2 : Kanak-kanak sedang melakukan aktiviti Pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah boleh dilaksanakan dengan menghubungkitkan mata pelajaran tertentu dengan unsur warna. pelajar boleh melukis rupa bentuk binatang tersebut. Guru boleh membawa pelajar melawat Taman Sains di sekolah untuk melihat sendiri jenis-jenis haiwan yang dipelihara. Mereka tidak terikat dengan kaedah pengajaran tradisional yang berpusatkan guru. Demikian juga. . sama ada dari segi bentuk tubuh badan. membuat catatan mengenai ciri-ciri binatang yang diperhatikan. Tiga unsur utama iaitu warna.Pelaksanaan Seni Dalam Pendidikan di sekolah rendah merentasi semua mata pelajaran. menggunakan teknik atau pendekatan baharu. memasukkan elemenelemen irama dan menggunakan ruang yang sesuai bagi merangsang minda pelajar semasa proses pengajaran dan pembalajaran. Pelajar diberi peluang untuk melukis dan mewarna haiwan pilih mereka. Guru perlu menggalakan murid-murid mengunakan kelebihan diri mereka. irama dan pergerakan. Pelajar perlu diberi peluang mencuba idea. irama dan ruang perlu digabungkan dengan baik untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif. menyediakan aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluan murid-murid yang mempunyai pelbagai gaya belajar. Guru perlu tahu menggunakan warna dengan baik. warna. Pelajar boleh memerhati. iaitu haiwan peliharaan dan haiwan liar. Guru mata pelajaran perlu kreatif dan melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan. saiz dan sebagainya. Pelajar akan melibatkan diri secara aktif dan rasa seronok melakukan aktiviti yang dijalankan.

Langkah seterusnya ialah setiap kumpulan akan membuat persembahan seperti menari dan menyanyi lagu yang berkaitan dengan haiwan yang mereka kaji. Cara ini akan meningkatkan daya kreativiti mereka. Dari segi penggunaan ruang pula. Gambar 3: Murid-murid sedang mewarna. Pelajar digalakan mencuba dan menggunakan pelbagai alatan dan bahan semasa mengadakan persembahan. mereka boleh membentangkan hasil kajiannya. bertepuk dan juga menghasilkan bunyi dengan mulut. Setiap kumpulan boleh memanfaatkan setiap ruang yang ada. Mereka boleh menggunakan alatan yang ada di sekitar mereka. Mereka juga boleh meneroka bunyi-bunyian yang akan dihasilkan dengan menggunakan kertas. Apabila pelajar selesai menjalankan kajian. Mereka boleh memilih ruang yang sesuai dengan bentuk persembahan. plastik yang dironyokkan. Mereka boleh menggunakan kreativiti sendiri semasa melakukan pembentangan di kelas. bunyi batang penyapu yang dilagakan. pengajaran yang berkonsepkan seni dalam pendidikan dapat membantu pelajar dalam meningkatkan keyakinan diri dengan cara memberikan peluang kepada pelajar membuat kajian. bunyi tapak kasut. pelajar digalakan menggunakan ruang dengan baik. Mereka juga boleh meniru pergerakan haiwan. Setiap Kumpulan boleh mencipta sendiri irama yang akan mengiringi persembahan mereka.Guru boleh memberikan bimbingan kepada pelajar yangbermasalah. Secara keseluruhannya. catatan. Pengalaman ini banyak membantu pelajar dalam meningkatkan kreativiti mereka. . Mereka boleh berbincang dengan ahli kumpulan untuk memghasilkan bentuk persembahan yang sesuai dan menarik. Mereka akan rasa seronok menjalani aktiviti hasil kreativiti mereka sendiri. Murid-murid bebas menggunakan kreativiti mereka memilih dan mencampur warna untuk mendapat hasil yang menarik. Sekiranya ruang tidak mencukupi. Pelajar juga dapat menggunakan daya ingatan dan imaginasi mereka dalam menghasilkan lukisan. Pembentangan boleh dilakukan dalam kumpulan. pelajar boleh mengubah susunan kerusi dan meja. bunyi haiwan dan sebagainya.

Ada juga yang berpendapat bahawa kreativiti dapat menyumbangkan idea atau hasil baharu dalam budaya (Csikszentmihalyi.pemerhatian. persoalan yang timbul ialah bagaimana untuk menjadi kreatif ? Persoalan ini bukan sekadar dalam kalangan pelajar. penerokaan dan sebagainya. dan menyatakan kebenaran dalam kebudayaan bangsa. kebebasan bersuara. . Goldberg (2001) menyatakan bahawa paling asas untuk memberikan perhatian terhadap Pendidikan Seni Visual di Sekolah Rendah ialah berkaitan isi kandungan pelajaran dengan proses kreativiti. membangunkan harga diri. membuat bentuk dan rekaan memberikan kebebasan kepada pelajar menerokai proses menerbitkan idea baharu. mengalakan kerjasama dan keharmonian kumpulan. Di sekolah. bidang mengambar. Semua ini dapat membantu meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi. Ia satu kebolehan menjana idea baharu dengan menggabung. Pendekatan lateral ialah kaedah penghasilan kreatif yang dipopularkan oleh Edward de Bono yang menghasilkan idea luar biasa. 2003). mengubah dan mengaplikasikan semua idea. Seni dapat mengembangkan peluang ekspresi diri kanak-kanak. Beliau menyatakan Pendidikan Seni Visual mempunyai perkaitan dengan budaya pembelajaran. di samping dapat merangsang deria pelajar untuk memahami pengajaran yang disampaikan dengan lebih berkesan. 2003) dan ia dianggap gabungan unik dan berguna (Sternberg & Lubart. Gambar 5 : Murid-murid manjalankan aktiviti dalam kumpulan . Namun begitu. Proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokan dan kondusif. malah juga pentadbir. Ainon dan Abdullah (1996). Gambar 4 : Kanak-kanak menjalankan aktiviti di luar bilik darjah Kreativiti Kreativiti dapat ditafsirkan sebagai kebolehan berimaginasi atau mencipta sesuatu yang baharu. i. pereka dan sebagainya (Nickerson. menyatakan bahawa terdapat beberapa cara dan pendekatan mikro yang digunakan untuk menjana idea kreatif. pengurus. memberikan kuasa pemikiran kepada guru-guru dan pelajar. 2003) .

ii. Kreativiti dapat dicungkil melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan. di atas kertas merupakan satu proses artistik yang penuh kreativiti. iii. Misalnya. Kaedah konstruktif merupakan proses kreatif yang menekankan kepada pembaikan dan membina idea yang telah ada dan diperbaharui. serpihan kulit kayu dan sebagainya. helaian daun kering. Proses ini menggabungkan beberapa jenis deria rangsangan dan dapat merangsang minda pelajar agar lebih kreatif dan berkesan. Aktiviti melalui penggunaan warna dapat merangsang minda pelajar lebih kreatif. reka cipta model kereta nasional pada tahun 2020. Mereka bebas menggabungkan warna pilihan untuk menghasilkan warna baharu yang sesuai dengan karya. Ketika menghasilkan karya catan misalnya. keratan kertas majalah. Imaginatif dapat dikesan melalui aktiviti menggambar seperti menggambarkan makhluk asing. Kaedah imaginatif merupakan kaedah yang paling banyak dilakukan dalam Pendidikan Seni. pelajar diberi peluang mencuba pelbagai warna yang mereka fikir sesuai. Kaedah imaginatif dapat menanam pemikiran kreatif dan futuristik dalam minda kanak-kanak. membuat eksprimen dan meneroka penggunaan bahan untuk menghasilkan karya. Dengan cara ini. pelajar bebas meneroka. iv. Ketika menghasilkan kolaj. cebisan kertas kotak. . pelajar dapat menggunakan kertas warna dan meneroka penggunaan bahan berwarna yang terdapat di sekitar mereka. Misalnya. Mereka akan menampal bahan-bahan pilihan untuk membentuk objek imaginasi. Pelajar dapat mencuba. dari kotak fikiran ke bentuk visual. meluahkan perasaan dan kreativiti. Melalui Seni Dalam Pendidikan pelajar dapat menggunakan bahan-bahan di sekitar mereka untuk membentuk. Proses memindahkan idea. Kaedah proses kreatif projektif adalah merupakan pendekatan meramal. gambaran mimpi dan sebagainya. Dalam pendidikan seni kanakkanak akan didedahkan tentang cara membuat bentuk dan mencari idea reka cipta baharu.

Gambar 6: Guru sedang memberikan penerangan tentang aktiviti yang akan dijalankan Penggunaan irama dalam pengajaran dan pembelajaran juga dapat menarik minat kanak-kanak untuk menyertai aktiviti yang dijalankan. alat audio dan juga dihasilkan sendiri oleh guru dan pelajar melalui tepukan. Pembelajaran mereka meliputi ruang yang lebih luas dan mendorong mencapai tahap kepuasan belajar sebagaimana diinfini. pelajar perlu mematuhi arahan yang diberikan oleh guru. irama digunakan untuk menbangkitkan mod situasi tertentu. dan mengalami suasana pembelajaran yang seronok. Ini akan membangkitkan semangat patriotisme dalam diri mereka. Mereka tidak terikat dengan bahan yang disediakan dalam bilik darjah. Kini pelajar bebas bergerak dalam kawasan yang difikirkan perlu dan selamat. rakaman serta ujikaji. Namun begitu. Aktiviti seperti nyanyian Lagu Kemerdekaan. Pelajar juga berpeluang mencipta aktiviti dan pergerakan sendiri. . berkawad seperti anggota tentera dan sebagainya sangat sesuai diringi dengan irama muzik. Biasanya kanak-kanak boleh memberikan reaksi secara spontan apabila dirangsang oleh sesuatu irama muzik. Irama beleh dihasilkan dengan menggunakan alat muzik. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar boleh menggunakan pengalaman sedia ada untuk digabungkan dengan pengalaman baharu untuk mendapatkan hasil. penyelidikan. Irama biasanya dimainkan untuk mengiringi nyanyian dan juga tarian. Irama boleh diaplikasikan dalam semua bidang mata pelajaran. catatan. Guru boleh membawa pelajar keluar dari bilik darjah untuk membuat pemerhatian. Pengalaman ini dapat merangsang minda pelajar agar bertindak lebih kreatif. Mereka tidak terkongkong di atas kerusi sahaja sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. hentakan kaki. Pelajar lebih aktif melakukan aktiviti yang dirancang oleh guru.membuat binaan dan sebagainya. Ikatan peraturan bilik darjah tradisional tidak sesuai lagi digunakan. Contohnya pengajaran penulisan bagi Mata Pelajaran Bahasa Melayu yang bertemakan Sambutan Hari Kemerdekaan. mengetuk meja dan sebagainya.

Pelajar yang berpeluang mengikuti pengajaran ini lebih bermotivasi. pihak sekolah sepatutnya tidak meminggirkan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. Hal ini kerana seni dalam pendidikan . Mereka dapat meluahkan idea dan perasaan dalam aktiviti yang dijalankan. Pelajar boleh mencipta pergerakan yang sesuai dengan irama yang dimainkan. Guru dapat kenal pasti punca dapat mendorong dan merangsang pelajar memahami isi pengajaran. Aspek keselamatan perlu diutamakan semasa menjalankan aktiviti sama ada di dalam mahupun di luar kelas. Penggunaan ruang secara terancang adalah sangat perlu supaya semua pelajar dapat menyertai aktiviti yang dijalankan dengan lancar. Susunan perabut termasuk kerusi dan meja perlu bersesuaian dengan suasana dan corak pembelajaran. Kreativiti akan dapat ditingkatkan apabila mereka menghasilkan irama dan pergerakan melalui alat yang digunakan. atau menggantikannya dengan mata pelajaran lain hanya kerana ingin pencapaian tinggi dalam peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah. Satu bentuk pengajaran yang menyeronokkan dan memberikan peluang kepada pelajar menunjukkan bakat dan daya kreativiti. pelajar digalakkan menghasilkan sendiri irama dan pergerakan. mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Pelajar boleh menghasilkan alat muzik dengan menggunakan botol mineral yang disi dengan batu kecil. Pelajar dapat mencuba berbagai-bagai pergerakan yang mereka fikir sesuai dengan irama dan juga mengikut lirik sesebuah lagu. Oleh sebab itu. Guru boleh menggunakan ruang di luar bilik darjah untuk menjalankan aktiviti yang dirancangkan.Berkenaan seni dalam pendidikan. lebih mudah berkarya dan mempunyai sikap positif. Ruang yang secukupnya akan membantu pelajar merancang aktiviti seperti pergarakan dan sebagainya dengan lebih kreatif. Kesimpulan Seni dalam pendidikan dapat memberikan satu lagi teknik pengajaran kepada guruguru di sekolah bagi mewujudkan idea-idea kreatif para pelajar. Ruang kosong yang terdapat di bahagian hadapan dan belakang kelas perlu disusun dengan baik bagi memudahkan guru dan pelajar menjalankan aktiviti dengan seronok dan selamat.

. J.).). (Eds. Teori dan Praktis. Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. I. 1992. Rupa dan Jiwa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Azhar Abd Hamid. Rujukan Csikszentmihalyi. Kreativiti : Konsep. ³Implications of a Systems Perspective for the Study of Creativity´ In Sternberg.J. Syed Ahmad Jamal. R. ³The concept of creativity: Prospects and Paradigms´ In Sternberg. Handbook of Craetivity. Handbook of Creativity. Zakaria Ali. 2004. J. 1989. R. Cambridge : University Press. Cambridge: University Press.mampu merangsang minda pelajar agar lebih kreatif. & Lubart. 2003. M. 2003. R.. Sternberg. Seni dan Seniman. (Eds. T. berkeyakinan dan berdaya maju.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->