Badan Beruniform

SEKOLAH MENENGAH

Definisi Badan Beruniform
Satu kumpulan yang terdiri daripada gabungan keahlian dan mempunyai dasar-dasar tertentu untuk diikuti dan dipatuhi

‡AKTA PERSATUAN ‡DAFTAR PERSATUAN ‡TUJUAN DAN MATLAMAT ‡PERATURAN / UNDANG-UNDANG ‡MOTO / LOGO / BENDERA ‡DAFTAR KEAHLIAN ‡PAKAIAN / UNIFORM ‡ORGANISASI ‡KURIKULUM PERSATUAN

Adakah murid-murid

WAJIB
menyertai
BADAN BERUNIFORM ?

Badan Beruniform di sekolah merupakan salah satu pasukan yang WAJIB disertai oleh murid-murid sekolah. Ini berdasarkan Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997 menyatakan mengenai penyertaan murid-murid dalam aktiviti kokurikulum.

Berapa lama masa yang diperuntukan dalam seminggu ?

PERUNTUKAN MASA
TINGKATAN ALIRAN
PERUNTUKAN MASA

Peralihan,1 - 3 SASTERA SAINS TEKNIK PERTANIAN PERDAGANGAN SRT

4 dan 5

6

180 minit 180 minit 140 minit 100 minit 140 minit 180 minit 180 minit 180 minit

Apakah jenis Badan Beruniform yang ada di sekolah-sekolah ?

‡ agensi kerajaan ‡ bukan agensi kerajaan ‡ kementerian pendidikan ‡ diluluskan oleh pendaftar

BADAN BERUNIFORM AGENSI KERAJAAN

1. KOR KADET POLIS 2. PASUKAN KADET BERSATU MALAYSIA (Darat / Laut ) 3. PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

4. UNIT TRAFIK SEKOLAH

5. PASUKAN KADET PERTAHANAN AWAM

PASUKAN BADAN BERUNIFORM

AGENSI BUKAN KERAJAAN

Persatuan Pengakap Malaysia Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Pandu Puteri

Pergerakan Puteri Islam Malaysia

Persatuan St. John Ambulans

BADAN BERUNIFORM KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Kadet Remaja Sekolah

BADAN BERUNIFORM YANG DILULUSKAN OLEH PENDAFTAR
‡

Pancaragam

‡ Seni Bela Diri yang diiktiraf dan berdaftar
SPI bil 2/97 ±Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam

Taekwando, Wushu, Judo, Karatedo, Silat Seni, Silambam

ALIRAN PENUBUHAN PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT
Sekolah Balai Bomba Dan Penyelamat s.k. Pejabat Pendidikan Daerah Jabatan Pendidikan Negeri
s.k 1. Kementerian Pendidikan Malaysia

Ibu Pejabat Bomba Dan Penyelamat, Negeri Lulus / Tidak Lulus

2. Ibu

Pejabat Bomba dan Penyelamat

Malaysia ( Bhg Latihan Dan PTM)
3. Jabatan 4. Pejabat 5. Balai

Pendidikan Negeri Pendidikan Daerah

Bomba Dan penyelamat

berkenaan

ALIRAN PENUBUHAN
PASUKAN KADET BERSATU MALAYSIA
Kementerian Pertahanan, Markas Tentera Darat (Markas Medan)

Kementerian Pendidikan Malaysia

Jabatan Pendidikan Negeri
‡Bahagian Pusat (Markas Divisyen ) ‡Cawangan Latih Pusat Perhubungan Unit Gabungan (Markas Briged) ‡Cawangan Latihan (Bahagian Kokurikulum) ‡Unit Gabungan

s.k PPD

Unit PKBM SEKOLAH

ALIRAN PENUBUHAN
PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH JPWP KETUA POLIS NEGERI KETUA POLIS NEGERI IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN (Bhg.Pembantu) KETUA POLIS DAERAH

JPWP

LULUS

TIDAK LULUS
Beri Jawapan kpd KPN/KPD/JPN/Pengetua

‡Borang Kaedah 5 ‡Surat Tajaan ‡Senarai nama ahli(1 Platun)

ALIRAN PENUBUHAN
PASUKAN JABATAN PERTAHANAN AWAM 3(JPA 3) SEKOLAH

JPWP

JPWP

IBU PEJABAT JPA3 NEGERI

LULUS

TIDAK LULUS
‡Surat Permohonan Penubuhan Beri Jawapan kpd JPN/Sekolah ‡Senarai namaahli(1 Platun)

ALIRAN PENUBUHAN
PASUKAN SENI BELA DIRI

MOU SEKOLAH dgn. Agensi Berkaitan JPWP (Unit Pendaftaran)untuk kelulusan Dapat kelulusan JPWP terus boleh bergerak di sekolah

ALIRAN PENUBUHAN
PERSATUAN PENGAKAP SEKOLAH
Borang pendaftaran Kumpulan (Dapatkan dari Pesuruhjaya Pengakap Daerah)

Pesuruhjaya Pengakap Daerah

Pesuruhjaya Pengakap Negeri
KELULUSAN BERSAMA NOMBOR KUMPULAN

Setiausaha Kerja Persekutuan Pengakap Malaysia

ALIRAN PENUBUHAN
PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

SEKOLAH
Surat Permohonan beserta senarai Keahlian

Pengerusi Cabang Daerah

Pengerusi Cawangan Negeri

Setiausaha Kerja Ibu Pejabat Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia

Badan Beruniform (NGO) Terbahagi kepada 4 bahagian a. PENUBUHAN 1. Mesyuarat Penaja 2. Surat Permohonan untuk Penubuhan Badan Beruniform kepada Pengetua selaku Penolong Pendaftar bersertakan 2.1 Draf Perlembagaan 2.2 Draf aktiviti asas 2.3 Senarai Jawatankuasa Penaja 3. Surat Pelantikan dari pengetua / Guru Besar kepada Guru pemimpin / Penasihat

4. Surat kelulusan penubuhan Pasukan Badan Beruniform dari Pengetua. 5. Tanggungjawab / Tugas guru pemimpin / penasihat 6. Surat Penurunan kuasa daripada pemimpin melalui Pengetua kepada AJK 7. Tanggungjawab / Tugas AJK 8. Surat permohonan menubuhkan Badan Beruniform kepada Agensi kerajaan dan Badan Bukan Kerajaan

b. PELAKSANAAN 1. Perlu ada Takwinm yang merangkumi 1.1 Pendaftaran 1.2 Mesyuarat J/Kuasa 1.3 Mesyuarat Agung 1.4 Mesyuarat J/Kuasa bagi kali 1,2 dan seterusnya 1.5 Rancangan Aktiviti 1.5 Hari Kokurikulum 1.6 Penilaian 1.7 Pelaporan 2. Surat permohonan mengutip derma keahlian kepada Pengetua selaku Penolong Pendaftar Sekolah

3. Surat Kelulusan mengutip derma dari Pengetua 4. Surat Pemberitahuan sekolah kepada ibu bapa tentang penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum 5. Surat pemberitahuan kepada ibu bapa / penjaga tentang ketidakhadiran murid dalam aktiviti kokurikulum

c. KANDUNGAN FAIL DAN BUKU PELAPORAN 1. Kandungan Fail Pasukan Badan Beruniform 2. Kandungan dalam buku pelaporan d. LAWATAN 1. Prosedur-prosedur lawatan - Akta Pelancongan 1957

TANGGUNGJAWAB GURU PEMIMPIN / PENASIHAT 1. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. 2. Memastikan adanya Perlembagaan dan Peraturan 3. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah 4. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan 5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid 6. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan

7. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform 8. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda / peralatan diuruskan dengan baik 9. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disediakan 10 . Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform kepada Pengetua / Badan Induk 11. Bertanggunjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli 12. Menguruskan penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat daerah / negeri / kebangsaan dengan baik.

13. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan 14. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli 15. Menandatangani buku kehadiran ahli 16. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili 17. Menentukan papan kenyataan diujudkan dan diguna dengan sepenuhnya 18. Menentukan tiada unsur subversif tersebar di kalangan ahli

19. Mencadangakan nama ahli yang layak menerima sijil penghargaan daripada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah 20. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program 21. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa

tamat