KULIAH 8

Biosfera
AG1133pplk0708/jurry08
1

BIOSFERA
Biosfera ialah lapisan bumi yang dibina oleh segala benda hidup yang juga disebut sebagai µbiotik¶. Biosfera adalah permukaan bumi dan bahagian atmosfera yang paling bawah di mana organisma hidup. (Simmons 1982) Biosfera ialah persekitaran organisma hidup, dibina oleh interaksi atmosfera-lautan, bumi dan persekitaranpermukaan bumi. (Bradshaw & Weaver 1992)

AG1133pplk0708/jurry08

2

BIOGEOGRAFI
Kajian biosfera dalam bidang geografi lebih dikenali sebagai µBIOGEOGRAFI¶ iaitu satu kajian yang mengkaji tentang hidupan di ruang bumi, terutama dari segi taburan, habitat, gangguan dan sebagainya. Biogeografi merupakan satu ilmu bagi memahami taburan tumbuhan tumbuhan dulu dan kini (Brown & Gibson 1983).

AG1133pplk0708/jurry08

3

Asas
Pengetahuan asas yang perlu ada bagi seseorang ahli
biogeografi ialah prinsip asas botani, zoologi dan ekologi (Jamaluddin 1987). Subjek kajian biogeografi adalah merangkumi semua hidupan di bumi, manakala skop kajian utamanya adalah taburan tumbuhan. Selain daripada itu, implikasi dan sebab-sebab keadaan tersebut berlaku juga dikaji (Ismail 1989).

Dua proses utama dalam biogeografi adalah :
1. Pertalian antara benda hidup dan benda tidak hidup 2. Pertalian antara manusia dengan biosfera.

AG1133pplk0708/jurry08

4

ELEMEN BIOSFERA

Segala hidupan (biotik) -Tumbuhan - Haiwan - Manusia
AG1133pplk0708/jurry08
5

PROSES DALAM BIOSFERA
(Biasanya proses biosfera wujud dalam ekosistem yang disebut proses ekologi. Penjelasan mengenai proses biosfera boleh dilakukan dengan mudah apabila melihat kitaran makanan/rantaian makanan, kitaran tenaga, kitaran nutrien dan banyak lagi) antara proses umum yang terdapat dalam biosfera ialah adalah perpeluhan, penguraian, adaptasi, persaingan, kelahiran, kematian, transpirasi, pengangkutan...

AG1133pplk0708/jurry08

6

Contoh ringkas:
Dalam satu proses fotosintesis (tumbuhan), tenaga suria membekalkan (input tenaga) cahaya dan haba kepada tumbuhan. Apabila tumbuhan menyerap (penyerapan) haba dan cahaya, maka tenaga haba bertukar (pemindahan tenaga) menjadi tenaga kinetik yang boleh mengangkut (proses pengangkutan) makanan (air dan nutrien) ke seluruh bahagian tumbuhan. Semasa tumbuhan memproses makanan, tenaga haba (output tenaga) dilepaskan dan proses ini dipanggil transpirasi (Pembebasan tenaga haba ke atmosfera). Pada masa yang sama juga wap air dibebaskan ke atmosfera.
AG1133pplk0708/jurry08
7

Contoh satu kitaran ekosistem

AG1133pplk0708/jurry08

8

Contoh aliran tenaga dalam satu rantaian makanan yang ringkas

Radiasi solar/ Tenaga matahari Pembebasan tenaga

Tumbuhan

Herbivor

Karnivor primer

Karinivor sekunder

Penguraian (Terurai)
9

AG1133pplk0708/jurry08

FENOMENA-FENOMENA/ ISU BERKAITAN BIOSFERA 
       

Kepupusan spesies Kepupusan habitat Pola kepelbagaian spesies Taburan tumbuhan mengikut iklim Taksonomi tumbuhan Kepelbagaian spesies di satu-satu ruang Manusia sebagai pengganggu ekosistem Adaptasi tumbuhan dan haiwan Dan banyak lagi
AG1133pplk0708/jurry08
10

KESIMPULAN
Umumnya, biosfera ialah lapisan bumi yang terdiri daripada benda hidup (biotik) di bumi. Kajian biosfera dalam bidang geografi ialah BIOGEOGRAFI. Elemen biosfera ialah tumbuhan, haiwan dan manusia. Manakala proses biasa yang terlibat dalam biosfera ialah pengangkutan makanan, penyerapan, pemindahan tenaga, transpirasi, perpeluhan, penguraian dan sebagainya.

AG1133pplk0708/jurry08

11