P. 1
Zati - Assignment

Zati - Assignment

|Views: 968|Likes:
Published by deen235

More info:

Published by: deen235 on Aug 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2

)

TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI)

SOALAN Salah satu Tonggak Dua Belas untuk penjawat awam ialah ketinggian peribadi. a) Huraikan amalan-amalan yang boleh menggambarkan seseorang penjawat awam itu tinggi peribadinya. b) Jelaskan langkah-langkah yang wajar diambil untuk menjadikan anggota organisasi anda tinggi peribadinya.

KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5

1

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2)

TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI)

1.0

Pendahuluan

Perkhidmatan Awam merupakan satu institusi yang utama dan penting dalam sesebuah negara. Ia amat perlu bagi memelihara hubungan keluarga, sosial dan menjamin kehidupan seluruh negara. Sesebuah kerajaan yang memerintah adalah bertanggungjawab menggubal dasar-dasar dan peraturan-peraturan yang difikirkan perlu untuk negara mencapai matlamat ekonomi dan sosial yang dirancang.

Setiap negara mempunyai hasrat supaya sistem pentadbirannya mencapai satu tahap yang tinggi dan mempunyai imej yang bersih serta dapat mendukung pembangunan negara ke arah peningkatan kualiti kehidupan rakyatnya. Hasrat inilah yang diharapkan oleh Kerajaan Malaysia yang berasaskan kepada kesedaran bahawa peranan Perkhidmatan Awam adalah amat penting dalam membantu usaha-usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju berasaskan kepada nilai-nilai murni sejagat. Penjawat Perkhidmatan Awam perlulah menghayati dan menanam sikap-sikap dan nilai-nilai yang positif agar ia menjadi teras atau tunggak kepada keperibadian atau tatakelakuan anggota Perkhidmatan Awam.

Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan agar nilai-nilai murni dan etika kerja yang baik dapat diterapkan di kalangan anggota perkhidmatan Awam. Secara ringkas, nilai-nilai dan etika Perkhidmatan Awam terkandung dalam institusi utama masyarakat iaitu agama, pendidikan, keluarga dan persekitaran masyarakat yang merupakan asas rasional bagi Perkhidmatan awam yang berkesan di negara ini. Nilai-nilai dan etika
KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 2

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2)

TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI)

Perkhidmatan Awam pada hakikatnya dicedok daripada intipati pegangan iman sesebuah masyarakat yang mengawal kehidupan masyarakat itu. Sumber-sumber nilai ini terdapat di dalam agama, pendidikan, keluarga dan persekitaran yang merupakan kebudayaan masyarakat tersebut. Warisan nilai-nilai sesebuah negara dapat dilihat daripada nilai-nilai dan etika yang sentiasa disebut oleh pemimpin negara.

Beberapa dasar atau pekeliling telah dikeluarkan oleh dengan tujuan agar nilai dan etika perkhidmatan awam dapat dihayati seperti Teras Perkhidmatan Awam, Tonggak 12 Perkhidmatan Awam, Dasar Pandang ke Timur, Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Pentadbiran, Kepimpinan melalui teladan, Gerakan Budaya Kerja Cemerlang, Pengurusan Kualiti dan Anugerah Kualiti dan Konsep Perkhidmatan Cemerlang

Tujuan Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam ialah untuk meninggikan mutu perkhidmatan awam, memelihara kepercayaan awam, memupuk tanggungjawab bersama, mewujudkan suasana sihat dan cekap, mengeratkan hubungan sesama kakitangan, membentuk sikap dan pembawaan yang bersesuaian dengan Rukun Negara. Selain itu, nilai atau etika Perkhidmatan Awam amat diperlukan kerana permintaan perkhidmatan awam meningkat, curiga atas kemampuan perkhidmatan awam, azam kerajaan untuk meningkatkan imej dan mutu perkhidmatan awam dan faktor lain termasuk persaingan globalisasi, ancaman keselamatan, kemerosotan ekonomi, dan gejala sosial.

KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5

3

Nilai Murni adalah seperti adil dalam perlantikan. bertanggungjawab dalam memberi khidmat. agama. Definisi Etika Etika berasal daripada perkataan Greek µEthos¶ yang bermaksud µadat¶ atau µcara hidup¶ Ia juga bermaksud satu set peraturan tingkah laku spt kod etika perguruan. Nilai dibentuk pada asanya oleh tradisi keagamaan sedangkan norma pula dibentuk pada asasnya oleh keperluan-keperluan dalam kegiatan hidup berkelompok´ Y. Di dalam perkhidmatan awam.Bhg Tan Sri Dato¶ Seri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid (Tahun) Nilai ialah pegangan yang mendorong seseorang atau organisasi untuk bertindak dan merangka tanggapan yang membentuk dan mempengaruhi tingkahlaku. dedikasi dalam perkhidmatan awam. Nilai boleh dikategorikan seperti berikut iaitu. budaya. amanah dalam menjalankan tugas. etika perubatan dan lain . KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 4 . nilai secara relatifnya merupakan rangka keutamaan dalam membentuk pilihan yang kekal yang membentuk dan mempengaruhi perilaku semulajadi individu.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Apakah yang dimaksudkan sebagai Nilai? ³«Oleh kerana itu.sementara norma memperlihatkan ketentuan-ketentuan dan tangunggjawabtanggungjawab sosial. ikhlas dalam perkhidmatan awam. Nilai seseorang akan memperlihatkan kecenderungannya dalam melakukan sesuatu.lain. tekun dalam perkhidmatan awam dan berdisplin dalam perkhidmatan awam. etika dan juga moral.

Selain itu. simpati (sympathy) dan empati (empathy). ketenteraman (peacefulness). pembacaan. mudah didampingi (accessibility). etika yang perlu ada adalah seperti kejujuran (honesty). menghadiri seminar atau bengkel dan mengatasi kelemahan diri sendiri selain menyumbang kepada meningkatkan mutu perkhidmatan jabatan. keadilan (justice). bersama membenteras kelamahan serta musuh dan berpegang teguh kepada ajaran agama Setiap penjawat awam perlu meningkatkan mutu perkhidmatan dengan kemahiran menerusi latihan. keberanian (courage). Dalam pentadbiran. kesabaran (patience). bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara. hukumanhukuman. Di dalam Etika Perkhidmatan Awam (1979) Teras Perkhidmatan Awam (Perkhidmatan Cemerlang) telah menggariskan beberapa panduan kepada penjawat awam untuk dijadikan satu aras dalam menjalankan perkhidmatan dengan lebih cemerlang iaitu bekerja dengan penuh tanggungjawab. Perkataan akhlak (moral) itu sendiri ditakrifkan sebagai perilaku yang baik dan tidak baik atau yang membezakan di antara yang baik dan buruk. berusaha mengikis sikap pentingkan diri. The Oxford English Dictionary mentakrifkan etika sebagai ilmu berkaitan dengan dasar-dasar akhlak atau moral atau sistem dasar-dasar akhlak. berkhidmat dengan muhibah. kebenaran (veracity). kesopanan (politeness). tingkahlaku atau kelakuan bagi sesuatu kumpulan atau organisasi. kemaafan (forgiveness).TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Manakala. penjawat awam juga seharusnya memupuk sikap kreatif dalam kerjaya KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 5 .

maka amatlah perlu kepada memupuk nilai toleransi dan menjalin muhibah tanpa mengira masa samada di tempat kerja atau sebaliknya. Sebagai penjawat awam yang cemerlang dalam tugasnya. Selain itu. sebagai penjawat awam juga kita perlu bijak mengawal perasaan misalnya sabar. Menyedari tentang keunikan Malaysia sebagai Negara yang berbilang kaum. menyedarkan rakyat tentang pembangunan. meninggikan taraf hidup rakyat dengan melibatkan golongan tersebut dalam aktiviti pembangunan dan juga memahami dasar-dasar kerajaan. Dalam menjalankan tugasan juga. penjawat awam perlu menggunakan kuasa dan wang dengan saksama dan cermat serta tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan. Adalah perlu untuk kita memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara dengan membimbing rakyat di mana yang bersesuaian. Justeru itu. selalu senyum. penjawat awam mesti berkomunikasi dengan berkesan dan memberi peluang bertanya. Di samping itu. Perdana Menteri Malaysia ke 6 menjadi pemangkin kepada pemupukan nilai-nilai yang telah dinyatakan tadi.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) dengan mencari pembaharuan atau pemodenan dalam sistem kerja dan pengurusan. bertimbang rasa. Aspirasi 1Malaysia yang diilhamkan oleh Yang Berbahagia Dato¶ Sri Najib Tun Razak. kita perlu berusaha mengikis sikap pentingkan diri serta menghapuskan sifat sombong atau bongkak. kita KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 6 . beri layanan mesra tanpa pilih kasih dan yang paling penting adalah cekal dalam menghadapi cabaran. Penjawat awam juga harus bekerja dengan penuh tanggungjawab dengan menghayati spesifikasi kerja serta sumbangan tenaga yang lebih dalam menjalankan tugas bagi mencapai tingkat seoptima yang mungkin. Selain itu. penjawat awam semestinya menepati janji seperti yang telah diikrarkan serta dapat menyelesaikan masalah dengan cepat meskipun tanpa arahan daripada pihak atasan.

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) perlu melibatkan diri dalam kerja-kerja sukarela untuk membantu rakyat. 2. dadah. baik di rumahnya sendiri. Oleh sebab itu. pemerdagangan manusia dan lain-lain. di dalam organisasinya dan di dalam masyarakat umum. Dengan penerapan agama yang menyeluruh maka kita dapat menghindarkan diri dari terlibat dalam pelbagai kegiatan tidak bermoral seperti jenayah. pelampau. Maka tugas penjawat awamlah yang diperlukan untuk membersih pentadbiran negara bukan sahaja daripada rasuah bahkan juga membanteras kemiskinan. subversif. Amalan negatif ini akan menjadi barah dalam pentadbiran negara jika tiada langkah ± langkah drastik dijalankan. penjawat awam haruslah berpegang teguh kepada ajaran agama. dan lain-lain. Namun watak sahaja tidak cukup untuk membentuk keperibadian yang baik. penyalahgunaan serta penyeludupan dadah. Perilaku atau pekerti yang penuh adab dan sopan santun turut mewarnakan KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 7 . Walau bagaimanapun. Tidak dapat dinafikan bahawa pengalaman hidup biasanya juga dikira sebagai membina watak. perilaku dan gaya pembawaan diri dalam pergaulan sesama manusia. Penerapan nilai-nilai murni yang kukuh ini menjadi perisai untuk menghadapi segala rintangan pada masa hadapan. kejahilan. sikap. pentadbiran yang cekap belum tentu boleh dianggap sebagai pentadbiran yang bersih jika amalan rasuah dan penyelewengan kuasa terus bermaharajalela.0 Definisi Konsep Peribadi seseorang ialah ³the total personality´ di mana ianya berkaitan antara watak. rasuah. Sikap yang positif dan terbuka membantu seseorang meningkatkan peribadinya ke tahap yang lebih tinggi.

sebagai mana cuka merosakkan madu. Selain itu. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 8 . dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. selaras dengan cabaran keempat Wawasan 2020 iaitu membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya. Kerajaan sedar akan kepentingan nilai-nilai integriti perlu diterapkan secara holistik di kalangan rakyat khususnya kakitangan awam di negara kita.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) peribadi. Ketinggian peribadinya akan dilihat sebagai contoh seseorang yang berjiwa besar dan berakhlak tinggi. Keperluan terhadap nilai dan etika sebagai salah satu cabang nilai dalam kehidupan manusia bermula selaras dengan martabat manusia yang diutuskan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. kemas dan bersih menambahkan lagi hiasan luaran peribadi. Oleh itu. gaya yang segak. adalah penting untuk kita ketahui bagaimanakah pengamalan nilai dan etika dalam melaksanakan tugas kita agar berupaya melahirkan generasi modal insan berkualiti yang bertaraf minda kelas pertama. Pendidikan adalah merupakan salah satu komponen yang penting dalam melahirkan masyarakat Malaysia yang berintegriti. bermoral dan beretika. Menurut Imam Al ±Ghazali ´Buruk laku itu menambah buruknya amalan. bersikap belas kasihan tetapi tegas. Dari sudut sifat dalaman pula seseorang itu perlu tenang. beramah mesra. kuat disiplin diri dan pemaaf terhadap kesalahan orang lain.´ Sebagai pensyarah di zaman serba mencabar ini. setiap manusia dianugerahkan dengan sifat-sifat dan nilai-nilai mulia yang menjadi pegangan setiap manusia secara fitrah dan semulajadi.

Pengaruh teladan (Influence of examples) 8. Kewajipan menjalankan tugas (Obligation of duty) 9. Kekuatan sifat baik hati (Value of kindness) 7. Ketekunan membawa kejayaan (Success of perseaverance) 3. Keutamaan kesabaran (Virtue of patience) 11. Ketinggian peribadi (Worth of Character) 6. Peningkatan bakat (Improvement of talent) 12. contoh-contoh nilai dan etika serta amalan-amalan baik yang perlu diamalkan dan amalan-amalan negatif yang perlu ditinggalkan. Menghargai Masa (Value of time) 2. Ianya mengemukakan panduan-panduan. Antara amalan-amalan yang perlu diamalkan ialah:1. Nikmat mencipta (Joy of originating) KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 9 .TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Tonggak 12 (Twelve Pillars) Tonggak 12 (Twelve Pillars) terdiri daripada dua belas tonggak yang perlu diamalkan oleh semua peringkat kakitangan awam di semua peringkat organisasi. Kebijaksanaan berhemat (Wisdom of economy) 10. Kemuliaan kesederhanaan (Dignity of simplicity) 5. Keseronokan bekerja (Pleasure of working) 4.

Keteguhan iman dan bertakwa dalam setiap tindakan Seorang penjawat awam yang mempunyai ketinggian peribadi boleh dilihat melalui teguhnya keimanan dan dia sorang yang bertakwa dalam setiap tindakan. bersih. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 10 .TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Rajah di bawah menunjukkan Tonggak Dua Belas (Twelve Pillars) MENGHARG AI MASA NIKMAT MENCIPTA KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN PENINGKATAN BAKAT KESERONOKAN BEKERJA KEUTAMAAN KESABARAN TONGGAK DUA BELAS KEMULIAAN KESEDERHANA AN KEBIJAK SANAAN BEKHIDMAT KETINGGI AN PERIBADI KEWAJIPAN MENJALANKAN TUGAS PENGARUH TELADAN KEKUATAN SIFAT BAIK HATI 3. manis dan menyenangkan.0 Amalan-amalan yang boleh menggambarkan seseorang penjawat awam itu mempunyai ketinggian peribadi 3. Dia juga cenderong ke arah kebaikan dan menggalakkannya serta peka kepada kejahatan dan mencegahnya.1. Ini dapat dilihat melalui air mukanya yang jernih.

Di samping itu.3. cukup bagimu amalan yang sedikit´ Di samping itu. Menyempurnakan tugas dengan amanah Amanah adalah satu konsep yang luas meliputi sikap bertanggungjawab terhadap Allah dan sesama manusia. apabila diberikan amanah oleh rakan atau sesama insan.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3. Dia juga tidak merasa megah dengan pujian dan sanjungan kerana mengetahui bahawa teguran adalah peringatan ke KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 11 . kritikan.Maidah :1 3. Selain itu. kita perlulah menunaikan tanggungjawab dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Kita semua hanyalah khalifah atau pemegang amanah yang diamanahkan dengan harta tertentu dan ianya hanya bersifat sementara. Ia biasanya dikaitkan dengan naluri semula jadi manusia yang menjadi asas budi pekerti umum. Di dalam konsep amanah sesama manusia.2. sempurnakanlah janjimu´ Al. Bersifat ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab Ikhlas pula dikaitkan dengan niat atau dorongan di dalam melakukan sesuatu. Menurut perspektif Islam. Amanah di sini dikhususkan kepada konsep berpegang teguh dengan janji sama ada nyata atau tersirat. Sebuah hadis Rasulullah berbunyi:´Ikhlaslah terhadap agamamu. nilai faedah atau pahala yang diperolehi dari satu amalan yang baik akan berlipat ganda jika dilakukan dengan penuh ikhlas. bangkangan dan pertentangan pendapat. setiap kita adalah dibebankan dengan tanggungjawab sebagai kahlifah di muka bumi untuk memimpin dan menunjukkan contoh yang baik. seseorang penjawat awam yang ikhlas tidak akan mudah melatah dengan teguran. Sepertimana di dalam firmanNya ³Wahai orang yang beriman. dia juga seorang yang menyempurnakan tugas dengan amanah di mana tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh pihak atasan. Jadi kita perlu melaksanakan amanah ini dengan baik.

jika berperanan sebagai seorang ketua. Seseorang yang adil selalu bersedia mengakui kesilapannya dan bersedia memaafkan kesilapan orang lain. Orang yang berilmu selalu menjaga lidahnya untuk menuturkan perkara yang benar. Dari sudut tatatertib pekerjaan.5. serta melaksanakan sesuatu tugas dalam tempoh yang ditetapkan tanpa mengira waktu sama ada di pejabat atau selepas waktu pejabat. dia selalu mengiktiraf kebaikan dan kelebihan orang lain dengan memberi peluang untuk meningkatkan kerjayanya. sentiasa bijaksana dalam percakapan. tidak memilih-milih kerja dan melakukan apa saja tugas yang telah diberikan. tidak memuji diri dan selalu memberi nasihat yang baik dengan ikhlas. tidak mencerca. berbohong dan sebagainya. Orang yang berilmu sentiasa berusaha untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan untuk pembangunan diri (self-development) pekerjaannya. Ciri-ciri pekerja yang ikhlas antaranya ialah dia tidak menunjuk-nunjuk dalam melaksanakan tugas kepada ketuanya. tidak berlebih-lebihan.4. Mengutamakan keadilan dalam setiap perbuatan Selain itu. dan juga bersedia mempelajari teknik-teknik baru dalam 3. mengajak kepada kebaikan. 3. percanggahan kepentingan dianggap KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 12 .TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) arah kesempurnaan peribadinya dan pujian adalah amaran supaya dia mengawasi keikhlasannya. baik. Berilmu dan berpengetahuan luas Seseorang penjawat awam yang mencintai ilmu dan berpengetahuan luas akan selalu menyebarkan kebaikan.

dia melakukannya secara sopan dan bijaksana. Sebagai penjawat awam. seorang penjawat awam adalah seorang yang sentiasa menjaga maruah diri dan orang lain. Bertimbang rasa tetapi tegas Seorang penjawat awam yang tegas dan berani tidak teragak-agak mempertahankan kebenaran. Selain itu. Namun begitu. Walaupun begitu. Islam tidak membenarkan sama sekali hukuman dikenakan tanpa pembuktian kukuh. kita perlu melihat sejauh mana sebarang pertuduhan atau sabitan kepada tahap menyalahi kepentingan sebelum memutuskan bahawa seseorang telah melakukan satu kesalahan. Bila dia memuji dia ikhlas dengan pujiannya dan apabila dia menegur atau memarahi tidak di depan kakitangan yang lain. berani menilai diri sendiri dan orang lain secara bijaksana. Di samping itu.6.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) sebagai salah satu kesalahan oleh majikan apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan semasa bertugas atau memegang jawatan tertentu untuk kepentingan sendiri. dia akan memberi kepada yang berhak. dia juga mestilah seorang bertimbang rasa dan sentiasa sensitif terhadap kebajikan orang di bawah jagaannya akan melakukan sesuatu tanpa disuruh asal sahaja beliau sedar bahawa sesuatu itu perlu diambil tindakan. 3. perkara penting yang sering diabaikan ialah seberat mana tindakan tersebut berbanding salahguna yang dilakukan iaitu sama rata dan tidak memihak. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 13 . kebaikan dan keadilan walaupun terpaksa menghadapi risiko yang tinggi. Selain dari membuktikan sabitan tuduhan. bagi memastikan keadilan dilaksanakan.

Dia akan faham peranan dan kedudukannya dan dengan itu tidak segan silu untuk menunjukkan perasaan hormat melalui tingkah laku yang sesuai dan sederhana dalam kelakuannya. budaya kerjasama KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 14 . 3. seorang yang bersopan santun dan berakhlak mulia.10. kita perlu mendidik sikap untuk tidak mementingkan diri sendiri melalui pengorbanan. melalui kekemasan berpakaian. Sedia berkorban Tidak dapat dinafikan bahawa sifat pengorbanan demi menjaga nama baik organisasi dan juga masyarakat adalah satu amalan mulia.7. pemikiran dan tindakan) Berada di dalam lingkungan kerjaya sebagai penjawat awam. 3. Hal ini kerana. masyarakat dapat menilai imej yang ditonjolkan. Sekiranya berbicara mengenai disiplin pemakaian.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3. para penjawat awam perlu mengikuti etika pemakaian yang ditetapkan. Kemas luaran/tindakan ( dalam pakaian.8.9. Sifat-sifat murni ini memang nampak mudah dikatakan tetapi sebenarnya sukar untuk dipraktikkan jika masing-masing enggan bertoleransi dan mempunyai sifat iri antara satu sama lain. kita tidak dapat lari daripada kekemasan. 3. memahami adab bila berhadapan dengan orang yang lebih tua atau berpangkat lebih tinggi daripadanya. Bersopan santun serta sederhana dalam setiap perbuatan Di samping itu. Bukan sahaja kekemasan dari segi berpakaian bahkan perlu mementingkan kekemasan kerja. Bekerjasama dan saling hormat-menghormati Amalan bekerjasama di antara para penjawat awam dan sikap saling hormat menghormati dapat melancarkan urusan kerja seharian. Oleh itu. Sebagai seorang penjawat awam.

3. Namun.12. Berlumba-lumba utk membuat kebajikan Di dalam zaman yang serba mencabar dan bersifat material ini. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 15 . sekiranya memiliki kesabaran yang tinggi.11. 3. 3. Bersifat sabar dan teguh menghadapi cabaran Sebagai seorang manusia. sifat sabar merupakan satu nilai murni yang sukar untuk dipraktikkan apatah lagi jika berada di dalam tekanan. sikap menyebarkan kebaikan atau kebajikan makin terpinggir. Dengan kesabaran.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) dan hormat menghormati menjadi tonggak utama dalam mencapai kualiti di dalam perkhidmatan. bersopan santun dan berhemah tinggi. golongan yang berjawatan atau berkuasa masing-masing hanya mementingkan keuntungan peribadi. maka ianya merupakan satu kelebihan kepada individu yang berkhidmat sebagai penjawat awam. Melalui sifat penyayang dapat melahirkan individu yang bertoleransi. hormat menghormati. para penjawat awam seharusnya berlumba-lumba membuat kebajikan dan membantu mereka yang berada di dalam kesusahan misalnya membantu golongan awam yang tidak mempunyai penempatan yang tetap mahupun golongan berpendapatan rendah. Maka. Dari situ jugalah dapat mengukur sejauh mana keteguhan peribadi kita dalam menghadapi sesuatu cabaran. Natijahnya. Bersifat penyayang Sifat penyayang merupakan salah satu ciri-ciri kemanusiaan yang perlu wujud dalam diri seorang penjawat awam. segala tekanan yang dihadapi dalam kerjaya dapat diatasi.13.

Amalan ini juga harus dipraktikkan di dalam perkhidmatan di mana para penjawat awam perlulah sentiasa bersyukur dan menghargai setiap kebaikan yang diterima samada daripada Allah s. 3.15. Bersih daripada sifat dengki Sebagai seorang penjawat awam yang bersifat professional. dan juga sesama manusia. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 16 . maka dapat melahirkan penjawat awam yang berintegriti dan rasional. 3.17. perlu untuk menghindari sifat hasad dengki sesama penjawat awam.t. Dengan cara ini.t.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3.w. Dengan cara ini segala urusan dapat dilaksanakan secara telus dan cepat. Taat setia yang tinggi menunjukkan individu tersebut dapat dipercayai untuk memberi khidmat sebagai penjaga kepentingan masyarakat.14. kerana memberi kenikmatan setiap hari. 3.16. Taat setia dan patuh kpd arahan Perkara penting yang perlu ada dalam diri penjawat awam adalah sikap taat dan patuh kepada arahan yang diberi oleh pihak atasan. Bersyukur dan menghargai kebaikan Sebagai Muslim rasa bersyukur adalah manifestasi kepada ucapan terima kasih kepada Allah s. Berani dan berpendirian teguh Bersikap berani untuk menyuarakan pandangan dan juga berpendirian teguh membuat keputusan yang diyakini benar adalah satu sikap berintegriti tinggi yang perlu ada dalam diri seseorang penjawat awam.w.

Cergas dan cekap dalam menjalankan tugas Para penjawat awam harus cergas dan cekap dalam memikul tugas yang diamanahkan oleh kerajaan. 3.20.19. Dengan cara ini para penjawat awam tidak akan sewenang-wenangnya membuat pembaziran yang terarah kepada unsur peribadi. Tertib dan baik budi bicara Tatakelakuan yang tertib dan baik budi bicara adalah sahsiah yang terpuji yang seharusnya ada pada semua penjawat awam. Saranan Perdana Menteri untuk mengurangkan majlis-majlis keraian yang bersifat mewah adalah satu langkah permulaan yang baik. 3. 3. Bertanggungjawab dan sedia berbakti Akauntabiliti menjadi unsur yang paling penting untuk mengukur sejauhmana seseorang penjawat awam cekap dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 17 .TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3. Melalui budaya jimat cermat dapat mengukuhkan lagi ekonomi Negara yang berada di dalam keadaan berisiko.18. Melalui cara ini maka dapat membuat pemantauan atau senarai semak untuk masa akan datang. Dengan cara inilah masyarakat akan memandang tinggi ataupun menghormati para penjawat awam.21. Melalui sikap kebertanggungjawaban dan sikap sedia berbakti menjadi intipati yang berguna untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan. Jimat cermat dalam segala aspek Amalan berjimat cermat di dalam setiap aspek harus diamalkan setiap masa.

22.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3. Amalan-amalan negatif yang perlu dihindari oleh seseorang penjawat awam yang dalam membentuk ketinggian peribadi. Cekal menghadapi cabaran Tidak dapat dinafikan bahawa dalam kerjaya sebagai seorang penjawat awam adalah menjadi keuntamaan untuk sentiasa cekal menghadapi cabaran. 4. 4. Pemarah dan tidak sabar Pegawai yang perengus dan pemarah akan bertindak secara membuta tuli misalnya melemparkan fail kerana kerja-kerja yang diarah tidak memuaskan hatinya.2. Antara amalan-amalan negatif yang perlu dihindari oleh setiap penjawat awam adalah seperti berikut:4. Kekuatan mental adalah perlu untuk menjadi lebih cekap meskipun terpaksa menghadapi rintangan dari pelbagai sumber yang ada.0. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 18 .1. Dia sepatutnya menyatakan perkara-perkara yang tidak memuaskan itu untuk diperbaiki secara berhemah. kuasa dan kemudahan untuk memuaskan keperluan peribadi. misalnya membaiki atau membesar bilik pejabat mengikut selera peribadi. Tamak dalam mengejar pangkat dan kedudukan Penjawat awam yang menggunakan kedudukan.

barangan atau perkhidmatan terjejas kerana sebahagian kos diambil oleh rasuah.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4. kegiatan rasuah juga akan membawa µripple effect¶ atau kesan yang merebak kepada ekonomi dan kesejahteraan negara. Gejala rasuah jika tidak di tangani dengan berkesan. Tanggapan ini sebenarnya menyentuh kebanyakan jabatan-jabatan kerajaan.3.4. dia akan menjuruskan kepada kekejaman dan kezaliman sepertimana setiap keputusan mesti mengikut peraturan rasmi walaupun tidak bersesuaian atau semua keputusan mesti dibuat oleh seseorang tertentu walaupun hanya perkara rutin. Integriti perkhidmatan awam akan tergugat secara serius. Kualiti infrastruktur. mungkin timbul krisis kepercayaan dalam perkhidmatan awam. akan terus meningkat dan akhirnya akan melumpuhkan harapan rakyat terhadap perkhidmatan awam. Masyarakat miskin ditindas kerana tidak cukup wang kopi. tanggapan dan persepsi ini perlu dilenyapkan. Dengan itu. Kecenderungan ini masih wujud pada hari ini bahkan berleluasa. Jika tidak. Ini disebabkan orang ramai cenderung mengaitkan perkhidmatan awam yang mempunyai kuasa pentadiran dan penguatkuasaan undang-undang mudah melakukan rasuah. Kakitangan kerajaan akan dipandang serong. Amalan rasuah Imej perkhidmatan awam juga dicemari gejala rasuah. Selain aspek moral. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 19 . Kes perniagaan dan kos hidup akan meningkat kerana kelambatan atau penyelewengan harga akibat daripada rasuah. walaupun merekalah yang paling memerlukan bantuan dan petolongan 4. walaupun ada yang tidak pernah meminta atau menerima rasuah. Bersikap birokratik dan autokratik dalam membuat keputusan Apabila seseorang itu terlalu bersikap birokratik dan autokratik.

Oleh itu. Percaya perkara tahyul Percaya perkara tahyul akan merugikan bahkan membawa kepada syirik. Kita akan kerugian masa kerana sentiasa bergantung kepada untung nasib.5. Ini kerana ianya memburukkan perhubungan sesama manusia. Tidak ambil berat Sikap tidak mengambil berat akan menyebabkan penjawat awam kekal berada di takuk lama.9. Ini akan menyebabkan kerugian dari segi keteguhan peribadi kerana sentiasa dalam keadaan takut dan risau. 4. setiap KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 20 . 4.6. Oleh itu. Bersikap sambil lewa dan budaya ³tak apa´ membuatkan para penjawat awam masih gagal memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat di luar sana.7. 4.8. 4. dia perlu meluaskan pandangan dan mencuba sesuatu yang baru menunjukkan sikap ingin maju. Ini bererti kita selalu was-was dan ianya adalah dilarang dalam agama. Bersungguh-sungguh mempertahankan kelemahan dan keburukan diri Seseorang yang berdegil tidak mahu mengubah cara membuat sesuatu tidak akan maju kerana dia sentiasa berada pada tahap yang sama. rugi harta benda kerana berbelanja benda-benda yang tidak perlu. Suka mengintip salah silap orang lain Mengintip kesilapan orang lain adalah merupakan satu amalan yang buruk. Tidak berdisiplin Antara amalan negatif yang menunjukkan sikap tidak berdisiplin ialah mengambil keputusan pada masa yang tidak sesuai untuk kepentingan diri sendiri.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4.

Bertaraf dunia yang dimaksudkan adalah mencakupi keperluan pelanggan dengan khidmat cemerlang. di majlis-majlis rasmi atau tidak rasmi. 4. etika dan kebebasan dari rasuah. Dengan itu. Kelemahan-kelemahan ini walaupun tidak berleluasa pada peringkat ini. lembab. Urusan tanah dan pembinaan misalnya. serta tidak cekap dan tidak professional dalam menjalankan tugas.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) pekerja tidak boleh membincangkan hal-hal peribadi pada waktu bermain di padang. Hal ini akan menjejaskan usaha-usaha pembangunan negara. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 21 .10. tidak mesra. ianya tidak boleh dibiarkan berlarutan. Walaupun beberapa langkah telah diambil. Rakyat akan mundur dan menderita dan penjawat am tidak terkecuali dalam menanggung kesusahan. tidak responsif kepada keperluan rakyat. produktiviti serta efisiensi. terkenal dengan proses yang mengambil masa begitu lama hingga bertahun tahun meskipun semua syarat telah dipenuhi. Persepsi negatif ini sedikit sebanyak dipengaruhi oleh prejudis lama. tetapi ia juga berasaskan kenyataan semasa. Lembab dan malas berusaha Kelemahan ketara ialah imej negatif perkhidmatan awam yang dipegang sebahagian rakyat. perkhidmatan awan masih dianggap birokratik. Boleh dikatakakan ramai rakyat yang pernah mengalami layanan kurang memuaskan daripada kakitangan kerajaan.kelemahan kita. matlamat yang kita harus perjuangkan ialah untuk memperbaiki kelemahan . menangani cabaran yang dihadapi dan menjadikan perkhidmatan awam malaysia sebuah perkhidmatan yang bertaraf dunia.

Jika perkhidmatan yang diberi hanya untuk menunjuk-nunjuk semata-mata dan tidak ikhlas menyebabkan kebaikan kita tidak dinilai secara spiritual. Bersikap sombong dan suka menunjuk-nunjuk Seorang anggota penjawat awam perlu bersikap merendah diri dan mesra dengan masyarakat. Gopoh dalam bertindak Setiap tindakan yang diambil perlulah dilakukan secara berhemah dan berhati-hati. perlulah menilai kesan-akibat yang kemungkinan berlaku KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 22 . 4. 4.13.14. anggota perlu bersikap tegas terutama dalam soal prinsip. Jika seseorang anggota penjawat awam tidak mempunyai prinsip dan pendirian tidak tetap menyebabkan imejnya akan merudum di mata masyarakat dan mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain untuk kepentingan sendiri.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4. Selalu berpura-pura dalam tindakan Sikap berpura-pura dalam tindakan atau hipokrit boleh menyebabkan masyarakat memandang serong kepada anggota penjawat awam. Sikap sombong dan suka menunjuk-nunjuk akan menyebabkan mereka dinilai secara negatif bukan sahaja oleh masyarakat bahkan juga di kalangan rakan sejawat.12. Kemungkinan besar anggota tidak akan merasa kepuasan dalam kerjaya.11. Sebelum membuat keputusan. 4. Tiada prinsip ( pendirian tidak tetap) Sebagai seorang penjawat awam. Soal pendirian dalam kerjaya perlulah ditetapkan dan tidak bersikap seperti resmi lalang.

Masyarakat akan memandang serong dan prejudis terhadap sikap buruk tersebut. cekap dan amanah. Tidak wajar mengkhianati amanah yang diberi kerana ianya akan menjejaskan integriti anggota itu sendiri dan sekaligus jabatan. Dasar ini sekaligus mewujudkan etika kerja dan sikap berkhidmat yang baru di mana meningkatkan hasil dan mutu kerja. Berdendam serta hasad dengki Sikap dendam dan hasad dengki menjadi punca kepada perpecahan di kalangan anggota penjawat awam. 4.18. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 23 . Sikap gopoh hanya memakan diri sendiri dan menyebabkan tindakan yang diambil akan menemui kegagalan. 4. 4. Tidak boleh dipercayai dan tidak amanah Sebagai seorang penjawat awam. Khianat dalam melaksanakan tugas Pengkhianatan adalah satu sifat yang paling keji dan tidak patut wujud dalam diri seorang anggota penjawat awam. 4.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) disebabkan oleh keputusan tersebut.16.15. Sikap buruk ini akan memakan diri sendiri dan akhirnya mencemarkan integriti jabatan itu sendiri. Mungkir janji Sikap paling negatif yang tidak boleh sesekali diamalkan oleh anggota penjawat awam adalah mungkir janji. sifat amanah dan boleh dipercayai menjadi satu kemestian dalam keperibadian anggota.17. Sifat ini sejajar dengan dasar awam yang diperkenalkan oleh kerajaan iaitu bersih. Sikap ini boleh menyebabkan imej anggota terjejas dan sekali gus memberi impak kepada jabatan.

Ianya berketepatan dengan maksud firman Allah s. iaitu: ³Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat. Memfitnah orang lain Seorang penjawat yang tidak berketinggian peribadi sentiasa tuduh menuduh tanpa mencari punca sebenar.´ (Al-Buruuj: 10) KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 24 . Dalam perspektif Islam sendiri turut menyatakan secara tegas tentang bahaya fitnah yang diibaratkan lebih dahsyat dari membunuh.t.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4. maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar. Sikap buruk ini akan memecahbelahkan perpaduan di kalangan anggota penjawat awam.19.w.

5. Sistem Perkhidmatan Awam Malaysia menghadapi cabaran-cabaran yang bukan sahaja untuk mengekalkan kecemerlangan tetapi juga perlu mempunyai daya tahan yang tinggi demi mencipta kegemilangan sebagai pembolehubah wawasan Negara. Dalam era globalisasi dan liberalisasi. Setiap anggota penjawat awam hendaklah berperibadi atau memiliki sahsiah yang cemerlang kerana di tangan mereka terletaknya masa depan Negara dan masyarakat. Mereka perlu berfikir secara strategik dan mampu bertindak sejajar dengan situasi semasa bagi memenuhi aspirasi Negara. perlulah diterapkan KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 25 . penerapan nilai-nilai keagamaan atau spiritual dan mewujudkan budaya kepimpinan melalui teladan. Usaha yang dapat memupuk dan mengekal keperibadian tinggi di kalangan anggota penjawat awam adalah seperti penyertaan dalam kem-kem motivasi dan ceramah. pemberian anugerah pekerja cemerlang. kerana apabila sikap bertukar maka bertukarlah tindakan manusia.1 Kem Motivasi dan ceramah Maksud motivasi adalah motivasi adalah dorongan untuk mengubah sikap mental manusia. Oleh itu. sesungguhnya allah mengasihani seseorang yang melakukan sesuatu kerja dengan tekun dan yang paling baik (maksud hadith) sebagai kakitangan awam. modal insan dan penggunaan teknologi.0.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 5. Pelbagai langkah yang dapat dipraktikkan untuk melahirkan anggota penjawat awam yang cemerlang dengan mengambilkira pelbagai jenis factor misalnya keupayaan organisasi. setiap anggota penjawat awam hendaklah memupuk minda dan sikap inginkan kecemerlangan. Langkah-langkah yang wajar diambil untuk menjadikan anggota organisasi anda tinggi peribadinya.

KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 26 . prihatin. 5. Anugerah pekerja cemerlang bukanlah hanya sebagai prestij semata-mata tetapi dinilai sebagai satu lonjakan untuk memberikan yang lebih baik dalam perkhidmatan. Ceramah yang diadakan dari masa ke semasa adalah sebagai satu kaedah untuk memotivasikan anggota penjawat awam untuk terus beristiqamah membentuk keperibadian yang cemerlang dalam diri masing-masing. kualiti kerja yang lebih dari kualiti biasa dan juga sentiasa ingatkan Tuhan. sentiasa bermotivasi.2 Anugerah Pekerja Cemerlang Memang tidak dapat dinafikan bahawa setiap perbuatan atau hasil mempunyai ganjaran di hujungnya. Untuk menjadi seorang pekerja cemerlang bukanlah suatu perkara yang mudah. dan kata-kata perangsang. Begitu juga dengan anggota penjawat awam di mana mereka akan terasa dihargai apabila terpilih sebagai pekerja cemerlang. Elemen-elemen inilah yang menjadi resepi kepada setiap anggota penjawat awam untuk diiktirafkan sebagai pekerja cemerlang. penyayang. Terdapat beberapa ciri-ciri wajib yang perlu ada sebelum diiktiraf sebagai pekerja cemerlang antaranya ialah kerja dianggap sebagai hobi. Dari situ juga dapat meningkatkan keperibadian anggota penjawat awam untuk terus mengamalkan sikap-sikap positif seperti yang dilakukan sebelumnya. mementingkan disiplin. beri perhatian. menghormati serta bersangka baik kepada rakan sekerja.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) perkara-pekara berikut seperti kepuasan kerja. Mereka juga yakin bahawa dengan anugerah yang diperolehi menunjukkan segala usaha mereka selama ini adalah berbaloi. teladan.

Bagi penganut Budha dan Hindu juga mempercayai hukum karma di mana kebaikan balasannya adalah kebaikan juga begitu juga sebaliknya. pembangunan sumber manusia menjadi fokus utama pembangunan Islam. Dengan cara demikian dapat membentuk anggota penjawat awam yang berkeperibadian yang tinggi. Oleh kerana itu. Sebagai manusia.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 5. Begitu juga sebagai penjawat awam adalah penting untuk mereka mengamalkan nilainilai murni seperti yang dilafazkan melalui ikrar penjawat awam termasuklah berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. anggota penjawat awam merupakan agen pembangunan yang utama di muka bumi ini. Sekiranya aspekaspek ini diberi perhatian serius maka implikasinya akan lebih positif dan mampu melahirkan anggota penjawat awam yang mampan dan berdaya saing. Mereka juga akan lebih taat dan ikhlas dalam memberikan khidmat kepada masyarakat. Sumber manusia menjadi penentu dan kayu ukur kepada keupayaan satu-satu pembangunan yang dibina.3 Penerapan Nilai Agama atau Spiritual Masyarakat Islam percaya bahawa setiap amalan baik yang dilakukan ganjarannya adalah berupa kebaikan juga yakni syurga. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 27 . Berjaya atau tidak pembangunan di dunia adalah bergantung kepada manusia. Oleh sebab itulah maka dalam pembangunan Islam apa yang paling terserlah sekali ialah sistem latihan dan strategi penyediaan keupayaan manusia yang tersusun dan terancang dari aspek rohani dan jasmani. Dengan itu maka pembangunan Islam mesti menyediakan tenaga manusia dan barisan pelapis yang mencukupi untuk melaksanakan pembangunan yang cemerlang.

Nilai yang diterapkan dan diamalkan bersifat positif serta universal iaitu boleh diterima oleh semua bangsa dan agama sejajar dengan aspirasi 1Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia.4 Mewujudkan Budaya Kerja Kepimpinan Melalui Teladan Menurut perspektif Islam. Maka dengan cara ini anggota penjawat awam yang masih baru dapat menjadikan rakan sejawat yang lebih senior sebagai role model di masa hadapan. Budaya kepimpinan melalui teladan juga adalah termasuk dalam salah satu dasar yang diterapkan di dalam dasar-dasar sosial dan etika kerja. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 28 .TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 5. Rasionalnya penerapan nilai murni kepimpinan melalui teladan ini bakal melahirkan anggota penjawat awam yang beridentiti dan disegani masyarakat. Antara yang perlu dijaga oleh seseorang pemimpin ialah menjaga dirinya daripada melakukan perbuatan mungkar dan menunaikan kewajipan syarak dan tugas-tugas yang dipikulkan kepadanya dengan baik dan adil. mentadbir dan menjaga apa yang diamanahkan kepadanya. manakala pemimpin pula adalah bertanggungjawab dalam mengurus. kepimpinan merupakan sesuatu amanah yang wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

menyalahgunakan kuasa & sebagainya. Sifat individu antara lain jujur. Dalam konteks perkhidmatan awam. anggota penjawat awam mempunyai pelbagai panduan untuk melatih diri menjadi pekerja yang lebih baik. bebas dari pengaruh yang memesongkan matlamat kerja. ikhlas. membentuk kelab pidato. Rumusan Secara umumnya. Untuk mencapai tujuan ini. bersih. ceramah berkala dan juga penerbitan bahan-bahan bacaan yang dapat dijadikan rujukan kepada semua anggota. Segala panduan yang diterapkan perlulah diamalkan dan dijadikan sebagai satu cabaran untuk terus memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada masyarakat. tidak mementingkan diri sendiri.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 6. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 29 . integriti ini lebih kepada sifat profesionalisme seseorang kakitangan awam itu dalam melaksanakan kerja dengan penuh teliti. kepuasan kerja melalui kepuasan pelanggan. integriti merupakan ciri dalaman seseorang individu. bersungguh-sungguh. yakin diri. cinta kepada hasil kerja yang sempurna. amanah. Kesimpulannya. memberi amanat yang mencabar. cekap dan amanah dalam masa yang singkat. Bukan satu perkara yang mudah untuk mewujudkan anggota penjawat awam yang berintegriti. Pelbagai kaedah yang boleh dilakukan untuk menggalakan amalan-amalan nilai dan etika secara berterusan misalnya dengan mewujudkan sudut Q. para pemimpin di semua peringkat & lapisan mestilah mengutamakan tugas serta amanah yang dipertanggungjawabkan. patuh kepada peraturan. setia kepada kerja sebagai amanah. tekun. menerima rasuah. mengadakan sikap bina sikap. perbincangan secara mingguan atau bulanan. cemerlang dan berkualiti secara berterusan.0.

nsf/084459627731a4344825762e001256ec/acca24aa0 5a56adf48256e7e00036054?OpenDocument http://www.mohr.gov. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.pdf http://www.kpkt. Kerajaan Malaysia (2007). Norma dan Etika Perkhidmatan) (2007).aspx http://info.gov. International Law Book Services.my/perkhidmatan/notaPTKbaru/PIN/PELAN%20INTEGRITI%20N ASIONAL. Institut Tadbiran Awam (INTAN) Laman web: http://bersamayapeim.pd http://sbmb.scribd.com/doc/19870863/Pelan-Integriti-Nasional-Pin http://www.gov. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia.my/knb/soalanlazim/nb_soalan_lazim. Kamus Dewan (Edisi Keempat) (2007). Edisi Pelancaran PIN. Malaysia Kita: Panduan dan Rujukan Untuk Peperiksaan Am Kerajaan.php?option=com_content&task=view&id=155&Ite mid=67 KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 30 .blogspot. Tonggak Dua Belas (Penerapan Nilai.my/transfer/Ringkasan_Mengenai_Pelan_Integriti_Nasional.gov.com/2008/05/menunai-amanah-sebagai-khalifah.ilim.parlimen.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Bibliografi Imam Ghazali dipetik daripada Kata-kata Bestari Kepimpinan (1984). Pelan Integriti Nasional (2004).html http://aplikasi.my/ILIM/index.my/ucapan. Kuala Lumpur : Institut Integriti Nasional.dbp.gov.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->