TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2

)

TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI)

SOALAN Salah satu Tonggak Dua Belas untuk penjawat awam ialah ketinggian peribadi. a) Huraikan amalan-amalan yang boleh menggambarkan seseorang penjawat awam itu tinggi peribadinya. b) Jelaskan langkah-langkah yang wajar diambil untuk menjadikan anggota organisasi anda tinggi peribadinya.

KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5

1

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2)

TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI)

1.0

Pendahuluan

Perkhidmatan Awam merupakan satu institusi yang utama dan penting dalam sesebuah negara. Ia amat perlu bagi memelihara hubungan keluarga, sosial dan menjamin kehidupan seluruh negara. Sesebuah kerajaan yang memerintah adalah bertanggungjawab menggubal dasar-dasar dan peraturan-peraturan yang difikirkan perlu untuk negara mencapai matlamat ekonomi dan sosial yang dirancang.

Setiap negara mempunyai hasrat supaya sistem pentadbirannya mencapai satu tahap yang tinggi dan mempunyai imej yang bersih serta dapat mendukung pembangunan negara ke arah peningkatan kualiti kehidupan rakyatnya. Hasrat inilah yang diharapkan oleh Kerajaan Malaysia yang berasaskan kepada kesedaran bahawa peranan Perkhidmatan Awam adalah amat penting dalam membantu usaha-usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju berasaskan kepada nilai-nilai murni sejagat. Penjawat Perkhidmatan Awam perlulah menghayati dan menanam sikap-sikap dan nilai-nilai yang positif agar ia menjadi teras atau tunggak kepada keperibadian atau tatakelakuan anggota Perkhidmatan Awam.

Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan agar nilai-nilai murni dan etika kerja yang baik dapat diterapkan di kalangan anggota perkhidmatan Awam. Secara ringkas, nilai-nilai dan etika Perkhidmatan Awam terkandung dalam institusi utama masyarakat iaitu agama, pendidikan, keluarga dan persekitaran masyarakat yang merupakan asas rasional bagi Perkhidmatan awam yang berkesan di negara ini. Nilai-nilai dan etika
KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 2

TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2)

TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI)

Perkhidmatan Awam pada hakikatnya dicedok daripada intipati pegangan iman sesebuah masyarakat yang mengawal kehidupan masyarakat itu. Sumber-sumber nilai ini terdapat di dalam agama, pendidikan, keluarga dan persekitaran yang merupakan kebudayaan masyarakat tersebut. Warisan nilai-nilai sesebuah negara dapat dilihat daripada nilai-nilai dan etika yang sentiasa disebut oleh pemimpin negara.

Beberapa dasar atau pekeliling telah dikeluarkan oleh dengan tujuan agar nilai dan etika perkhidmatan awam dapat dihayati seperti Teras Perkhidmatan Awam, Tonggak 12 Perkhidmatan Awam, Dasar Pandang ke Timur, Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Pentadbiran, Kepimpinan melalui teladan, Gerakan Budaya Kerja Cemerlang, Pengurusan Kualiti dan Anugerah Kualiti dan Konsep Perkhidmatan Cemerlang

Tujuan Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam ialah untuk meninggikan mutu perkhidmatan awam, memelihara kepercayaan awam, memupuk tanggungjawab bersama, mewujudkan suasana sihat dan cekap, mengeratkan hubungan sesama kakitangan, membentuk sikap dan pembawaan yang bersesuaian dengan Rukun Negara. Selain itu, nilai atau etika Perkhidmatan Awam amat diperlukan kerana permintaan perkhidmatan awam meningkat, curiga atas kemampuan perkhidmatan awam, azam kerajaan untuk meningkatkan imej dan mutu perkhidmatan awam dan faktor lain termasuk persaingan globalisasi, ancaman keselamatan, kemerosotan ekonomi, dan gejala sosial.

KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5

3

etika dan juga moral.lain. Nilai dibentuk pada asanya oleh tradisi keagamaan sedangkan norma pula dibentuk pada asasnya oleh keperluan-keperluan dalam kegiatan hidup berkelompok´ Y. Definisi Etika Etika berasal daripada perkataan Greek µEthos¶ yang bermaksud µadat¶ atau µcara hidup¶ Ia juga bermaksud satu set peraturan tingkah laku spt kod etika perguruan. bertanggungjawab dalam memberi khidmat. agama. Nilai Murni adalah seperti adil dalam perlantikan. Di dalam perkhidmatan awam. etika perubatan dan lain . budaya. Nilai seseorang akan memperlihatkan kecenderungannya dalam melakukan sesuatu.sementara norma memperlihatkan ketentuan-ketentuan dan tangunggjawabtanggungjawab sosial.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Apakah yang dimaksudkan sebagai Nilai? ³«Oleh kerana itu. ikhlas dalam perkhidmatan awam. dedikasi dalam perkhidmatan awam.Bhg Tan Sri Dato¶ Seri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid (Tahun) Nilai ialah pegangan yang mendorong seseorang atau organisasi untuk bertindak dan merangka tanggapan yang membentuk dan mempengaruhi tingkahlaku. nilai secara relatifnya merupakan rangka keutamaan dalam membentuk pilihan yang kekal yang membentuk dan mempengaruhi perilaku semulajadi individu. tekun dalam perkhidmatan awam dan berdisplin dalam perkhidmatan awam. Nilai boleh dikategorikan seperti berikut iaitu. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 4 . amanah dalam menjalankan tugas.

Di dalam Etika Perkhidmatan Awam (1979) Teras Perkhidmatan Awam (Perkhidmatan Cemerlang) telah menggariskan beberapa panduan kepada penjawat awam untuk dijadikan satu aras dalam menjalankan perkhidmatan dengan lebih cemerlang iaitu bekerja dengan penuh tanggungjawab. menghadiri seminar atau bengkel dan mengatasi kelemahan diri sendiri selain menyumbang kepada meningkatkan mutu perkhidmatan jabatan. ketenteraman (peacefulness). tingkahlaku atau kelakuan bagi sesuatu kumpulan atau organisasi. Dalam pentadbiran. keadilan (justice). pembacaan. The Oxford English Dictionary mentakrifkan etika sebagai ilmu berkaitan dengan dasar-dasar akhlak atau moral atau sistem dasar-dasar akhlak. Selain itu. simpati (sympathy) dan empati (empathy). kesopanan (politeness). etika yang perlu ada adalah seperti kejujuran (honesty). bersama membenteras kelamahan serta musuh dan berpegang teguh kepada ajaran agama Setiap penjawat awam perlu meningkatkan mutu perkhidmatan dengan kemahiran menerusi latihan. berusaha mengikis sikap pentingkan diri. berkhidmat dengan muhibah. penjawat awam juga seharusnya memupuk sikap kreatif dalam kerjaya KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 5 . kebenaran (veracity). Perkataan akhlak (moral) itu sendiri ditakrifkan sebagai perilaku yang baik dan tidak baik atau yang membezakan di antara yang baik dan buruk. kemaafan (forgiveness).TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Manakala. kesabaran (patience). hukumanhukuman. mudah didampingi (accessibility). keberanian (courage). bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara.

Selain itu. Menyedari tentang keunikan Malaysia sebagai Negara yang berbilang kaum. Sebagai penjawat awam yang cemerlang dalam tugasnya. Dalam menjalankan tugasan juga. penjawat awam semestinya menepati janji seperti yang telah diikrarkan serta dapat menyelesaikan masalah dengan cepat meskipun tanpa arahan daripada pihak atasan. kita KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 6 . Perdana Menteri Malaysia ke 6 menjadi pemangkin kepada pemupukan nilai-nilai yang telah dinyatakan tadi. Di samping itu. kita perlu berusaha mengikis sikap pentingkan diri serta menghapuskan sifat sombong atau bongkak. Penjawat awam juga harus bekerja dengan penuh tanggungjawab dengan menghayati spesifikasi kerja serta sumbangan tenaga yang lebih dalam menjalankan tugas bagi mencapai tingkat seoptima yang mungkin. beri layanan mesra tanpa pilih kasih dan yang paling penting adalah cekal dalam menghadapi cabaran. penjawat awam perlu menggunakan kuasa dan wang dengan saksama dan cermat serta tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan. meninggikan taraf hidup rakyat dengan melibatkan golongan tersebut dalam aktiviti pembangunan dan juga memahami dasar-dasar kerajaan. selalu senyum. penjawat awam mesti berkomunikasi dengan berkesan dan memberi peluang bertanya.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) dengan mencari pembaharuan atau pemodenan dalam sistem kerja dan pengurusan. Adalah perlu untuk kita memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara dengan membimbing rakyat di mana yang bersesuaian. Selain itu. bertimbang rasa. sebagai penjawat awam juga kita perlu bijak mengawal perasaan misalnya sabar. Aspirasi 1Malaysia yang diilhamkan oleh Yang Berbahagia Dato¶ Sri Najib Tun Razak. maka amatlah perlu kepada memupuk nilai toleransi dan menjalin muhibah tanpa mengira masa samada di tempat kerja atau sebaliknya. Justeru itu. menyedarkan rakyat tentang pembangunan.

Dengan penerapan agama yang menyeluruh maka kita dapat menghindarkan diri dari terlibat dalam pelbagai kegiatan tidak bermoral seperti jenayah. di dalam organisasinya dan di dalam masyarakat umum. Maka tugas penjawat awamlah yang diperlukan untuk membersih pentadbiran negara bukan sahaja daripada rasuah bahkan juga membanteras kemiskinan. 2. subversif.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) perlu melibatkan diri dalam kerja-kerja sukarela untuk membantu rakyat. Sikap yang positif dan terbuka membantu seseorang meningkatkan peribadinya ke tahap yang lebih tinggi. penjawat awam haruslah berpegang teguh kepada ajaran agama. Oleh sebab itu. pemerdagangan manusia dan lain-lain. Namun watak sahaja tidak cukup untuk membentuk keperibadian yang baik. pelampau. rasuah. kejahilan. baik di rumahnya sendiri. Tidak dapat dinafikan bahawa pengalaman hidup biasanya juga dikira sebagai membina watak. dadah. Walau bagaimanapun. sikap. perilaku dan gaya pembawaan diri dalam pergaulan sesama manusia. penyalahgunaan serta penyeludupan dadah. Penerapan nilai-nilai murni yang kukuh ini menjadi perisai untuk menghadapi segala rintangan pada masa hadapan. dan lain-lain. Perilaku atau pekerti yang penuh adab dan sopan santun turut mewarnakan KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 7 .0 Definisi Konsep Peribadi seseorang ialah ³the total personality´ di mana ianya berkaitan antara watak. pentadbiran yang cekap belum tentu boleh dianggap sebagai pentadbiran yang bersih jika amalan rasuah dan penyelewengan kuasa terus bermaharajalela. Amalan negatif ini akan menjadi barah dalam pentadbiran negara jika tiada langkah ± langkah drastik dijalankan.

kemas dan bersih menambahkan lagi hiasan luaran peribadi. Ketinggian peribadinya akan dilihat sebagai contoh seseorang yang berjiwa besar dan berakhlak tinggi. selaras dengan cabaran keempat Wawasan 2020 iaitu membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya. beramah mesra. gaya yang segak. Kerajaan sedar akan kepentingan nilai-nilai integriti perlu diterapkan secara holistik di kalangan rakyat khususnya kakitangan awam di negara kita.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) peribadi.sebagai mana cuka merosakkan madu. kuat disiplin diri dan pemaaf terhadap kesalahan orang lain.´ Sebagai pensyarah di zaman serba mencabar ini. dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. Dari sudut sifat dalaman pula seseorang itu perlu tenang. Pendidikan adalah merupakan salah satu komponen yang penting dalam melahirkan masyarakat Malaysia yang berintegriti. Selain itu. Keperluan terhadap nilai dan etika sebagai salah satu cabang nilai dalam kehidupan manusia bermula selaras dengan martabat manusia yang diutuskan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh itu. adalah penting untuk kita ketahui bagaimanakah pengamalan nilai dan etika dalam melaksanakan tugas kita agar berupaya melahirkan generasi modal insan berkualiti yang bertaraf minda kelas pertama. bermoral dan beretika. setiap manusia dianugerahkan dengan sifat-sifat dan nilai-nilai mulia yang menjadi pegangan setiap manusia secara fitrah dan semulajadi. bersikap belas kasihan tetapi tegas. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 8 . Menurut Imam Al ±Ghazali ´Buruk laku itu menambah buruknya amalan.

Ketekunan membawa kejayaan (Success of perseaverance) 3. Nikmat mencipta (Joy of originating) KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 9 . Kewajipan menjalankan tugas (Obligation of duty) 9. Ianya mengemukakan panduan-panduan. Peningkatan bakat (Improvement of talent) 12. Kemuliaan kesederhanaan (Dignity of simplicity) 5. Kebijaksanaan berhemat (Wisdom of economy) 10. Pengaruh teladan (Influence of examples) 8. Ketinggian peribadi (Worth of Character) 6. Keseronokan bekerja (Pleasure of working) 4. Kekuatan sifat baik hati (Value of kindness) 7. contoh-contoh nilai dan etika serta amalan-amalan baik yang perlu diamalkan dan amalan-amalan negatif yang perlu ditinggalkan. Keutamaan kesabaran (Virtue of patience) 11. Menghargai Masa (Value of time) 2. Antara amalan-amalan yang perlu diamalkan ialah:1.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Tonggak 12 (Twelve Pillars) Tonggak 12 (Twelve Pillars) terdiri daripada dua belas tonggak yang perlu diamalkan oleh semua peringkat kakitangan awam di semua peringkat organisasi.

manis dan menyenangkan. Keteguhan iman dan bertakwa dalam setiap tindakan Seorang penjawat awam yang mempunyai ketinggian peribadi boleh dilihat melalui teguhnya keimanan dan dia sorang yang bertakwa dalam setiap tindakan. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 10 . Ini dapat dilihat melalui air mukanya yang jernih. Dia juga cenderong ke arah kebaikan dan menggalakkannya serta peka kepada kejahatan dan mencegahnya. bersih.1.0 Amalan-amalan yang boleh menggambarkan seseorang penjawat awam itu mempunyai ketinggian peribadi 3.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Rajah di bawah menunjukkan Tonggak Dua Belas (Twelve Pillars) MENGHARG AI MASA NIKMAT MENCIPTA KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN PENINGKATAN BAKAT KESERONOKAN BEKERJA KEUTAMAAN KESABARAN TONGGAK DUA BELAS KEMULIAAN KESEDERHANA AN KEBIJAK SANAAN BEKHIDMAT KETINGGI AN PERIBADI KEWAJIPAN MENJALANKAN TUGAS PENGARUH TELADAN KEKUATAN SIFAT BAIK HATI 3.

2. kita perlulah menunaikan tanggungjawab dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Bersifat ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab Ikhlas pula dikaitkan dengan niat atau dorongan di dalam melakukan sesuatu. setiap kita adalah dibebankan dengan tanggungjawab sebagai kahlifah di muka bumi untuk memimpin dan menunjukkan contoh yang baik. seseorang penjawat awam yang ikhlas tidak akan mudah melatah dengan teguran. Amanah di sini dikhususkan kepada konsep berpegang teguh dengan janji sama ada nyata atau tersirat. Di samping itu. nilai faedah atau pahala yang diperolehi dari satu amalan yang baik akan berlipat ganda jika dilakukan dengan penuh ikhlas. Jadi kita perlu melaksanakan amanah ini dengan baik.3. Dia juga tidak merasa megah dengan pujian dan sanjungan kerana mengetahui bahawa teguran adalah peringatan ke KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 11 . Selain itu. cukup bagimu amalan yang sedikit´ Di samping itu. Ia biasanya dikaitkan dengan naluri semula jadi manusia yang menjadi asas budi pekerti umum. apabila diberikan amanah oleh rakan atau sesama insan. dia juga seorang yang menyempurnakan tugas dengan amanah di mana tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh pihak atasan.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3. bangkangan dan pertentangan pendapat. sempurnakanlah janjimu´ Al. Sebuah hadis Rasulullah berbunyi:´Ikhlaslah terhadap agamamu. Kita semua hanyalah khalifah atau pemegang amanah yang diamanahkan dengan harta tertentu dan ianya hanya bersifat sementara. Menurut perspektif Islam. Menyempurnakan tugas dengan amanah Amanah adalah satu konsep yang luas meliputi sikap bertanggungjawab terhadap Allah dan sesama manusia. Di dalam konsep amanah sesama manusia. kritikan.Maidah :1 3. Sepertimana di dalam firmanNya ³Wahai orang yang beriman.

tidak berlebih-lebihan. baik. 3. serta melaksanakan sesuatu tugas dalam tempoh yang ditetapkan tanpa mengira waktu sama ada di pejabat atau selepas waktu pejabat. Berilmu dan berpengetahuan luas Seseorang penjawat awam yang mencintai ilmu dan berpengetahuan luas akan selalu menyebarkan kebaikan.5. Orang yang berilmu sentiasa berusaha untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan untuk pembangunan diri (self-development) pekerjaannya.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) arah kesempurnaan peribadinya dan pujian adalah amaran supaya dia mengawasi keikhlasannya. tidak memilih-milih kerja dan melakukan apa saja tugas yang telah diberikan. Mengutamakan keadilan dalam setiap perbuatan Selain itu. mengajak kepada kebaikan. tidak mencerca. percanggahan kepentingan dianggap KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 12 . Orang yang berilmu selalu menjaga lidahnya untuk menuturkan perkara yang benar. Seseorang yang adil selalu bersedia mengakui kesilapannya dan bersedia memaafkan kesilapan orang lain. Ciri-ciri pekerja yang ikhlas antaranya ialah dia tidak menunjuk-nunjuk dalam melaksanakan tugas kepada ketuanya. sentiasa bijaksana dalam percakapan. Dari sudut tatatertib pekerjaan.4. berbohong dan sebagainya. dia selalu mengiktiraf kebaikan dan kelebihan orang lain dengan memberi peluang untuk meningkatkan kerjayanya. jika berperanan sebagai seorang ketua. tidak memuji diri dan selalu memberi nasihat yang baik dengan ikhlas. dan juga bersedia mempelajari teknik-teknik baru dalam 3.

Di samping itu. Namun begitu. 3. Selain itu. Bila dia memuji dia ikhlas dengan pujiannya dan apabila dia menegur atau memarahi tidak di depan kakitangan yang lain. berani menilai diri sendiri dan orang lain secara bijaksana. Sebagai penjawat awam. Selain dari membuktikan sabitan tuduhan.6. Walaupun begitu. bagi memastikan keadilan dilaksanakan. dia akan memberi kepada yang berhak. seorang penjawat awam adalah seorang yang sentiasa menjaga maruah diri dan orang lain.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) sebagai salah satu kesalahan oleh majikan apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan semasa bertugas atau memegang jawatan tertentu untuk kepentingan sendiri. perkara penting yang sering diabaikan ialah seberat mana tindakan tersebut berbanding salahguna yang dilakukan iaitu sama rata dan tidak memihak. kita perlu melihat sejauh mana sebarang pertuduhan atau sabitan kepada tahap menyalahi kepentingan sebelum memutuskan bahawa seseorang telah melakukan satu kesalahan. dia melakukannya secara sopan dan bijaksana. Islam tidak membenarkan sama sekali hukuman dikenakan tanpa pembuktian kukuh. dia juga mestilah seorang bertimbang rasa dan sentiasa sensitif terhadap kebajikan orang di bawah jagaannya akan melakukan sesuatu tanpa disuruh asal sahaja beliau sedar bahawa sesuatu itu perlu diambil tindakan. kebaikan dan keadilan walaupun terpaksa menghadapi risiko yang tinggi. Bertimbang rasa tetapi tegas Seorang penjawat awam yang tegas dan berani tidak teragak-agak mempertahankan kebenaran. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 13 .

Sekiranya berbicara mengenai disiplin pemakaian.10. para penjawat awam perlu mengikuti etika pemakaian yang ditetapkan. 3. Kemas luaran/tindakan ( dalam pakaian. budaya kerjasama KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 14 . Sifat-sifat murni ini memang nampak mudah dikatakan tetapi sebenarnya sukar untuk dipraktikkan jika masing-masing enggan bertoleransi dan mempunyai sifat iri antara satu sama lain.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3. 3. Bekerjasama dan saling hormat-menghormati Amalan bekerjasama di antara para penjawat awam dan sikap saling hormat menghormati dapat melancarkan urusan kerja seharian. Sedia berkorban Tidak dapat dinafikan bahawa sifat pengorbanan demi menjaga nama baik organisasi dan juga masyarakat adalah satu amalan mulia. kita tidak dapat lari daripada kekemasan.9.8. Bersopan santun serta sederhana dalam setiap perbuatan Di samping itu. melalui kekemasan berpakaian. 3. seorang yang bersopan santun dan berakhlak mulia. Sebagai seorang penjawat awam. Dia akan faham peranan dan kedudukannya dan dengan itu tidak segan silu untuk menunjukkan perasaan hormat melalui tingkah laku yang sesuai dan sederhana dalam kelakuannya. pemikiran dan tindakan) Berada di dalam lingkungan kerjaya sebagai penjawat awam. Hal ini kerana. masyarakat dapat menilai imej yang ditonjolkan. kita perlu mendidik sikap untuk tidak mementingkan diri sendiri melalui pengorbanan. memahami adab bila berhadapan dengan orang yang lebih tua atau berpangkat lebih tinggi daripadanya. Oleh itu.7. Bukan sahaja kekemasan dari segi berpakaian bahkan perlu mementingkan kekemasan kerja.

Bersifat sabar dan teguh menghadapi cabaran Sebagai seorang manusia. Maka. hormat menghormati. Natijahnya.12. para penjawat awam seharusnya berlumba-lumba membuat kebajikan dan membantu mereka yang berada di dalam kesusahan misalnya membantu golongan awam yang tidak mempunyai penempatan yang tetap mahupun golongan berpendapatan rendah.11. Bersifat penyayang Sifat penyayang merupakan salah satu ciri-ciri kemanusiaan yang perlu wujud dalam diri seorang penjawat awam.13. sekiranya memiliki kesabaran yang tinggi. Melalui sifat penyayang dapat melahirkan individu yang bertoleransi. 3. Dari situ jugalah dapat mengukur sejauh mana keteguhan peribadi kita dalam menghadapi sesuatu cabaran. 3. bersopan santun dan berhemah tinggi. sikap menyebarkan kebaikan atau kebajikan makin terpinggir. Berlumba-lumba utk membuat kebajikan Di dalam zaman yang serba mencabar dan bersifat material ini. maka ianya merupakan satu kelebihan kepada individu yang berkhidmat sebagai penjawat awam. golongan yang berjawatan atau berkuasa masing-masing hanya mementingkan keuntungan peribadi. segala tekanan yang dihadapi dalam kerjaya dapat diatasi. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 15 . Dengan kesabaran.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) dan hormat menghormati menjadi tonggak utama dalam mencapai kualiti di dalam perkhidmatan. sifat sabar merupakan satu nilai murni yang sukar untuk dipraktikkan apatah lagi jika berada di dalam tekanan. 3. Namun.

w.t. Bersyukur dan menghargai kebaikan Sebagai Muslim rasa bersyukur adalah manifestasi kepada ucapan terima kasih kepada Allah s. dan juga sesama manusia. 3. Bersih daripada sifat dengki Sebagai seorang penjawat awam yang bersifat professional. kerana memberi kenikmatan setiap hari. maka dapat melahirkan penjawat awam yang berintegriti dan rasional. Dengan cara ini segala urusan dapat dilaksanakan secara telus dan cepat. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 16 .17.15. Berani dan berpendirian teguh Bersikap berani untuk menyuarakan pandangan dan juga berpendirian teguh membuat keputusan yang diyakini benar adalah satu sikap berintegriti tinggi yang perlu ada dalam diri seseorang penjawat awam.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3. Amalan ini juga harus dipraktikkan di dalam perkhidmatan di mana para penjawat awam perlulah sentiasa bersyukur dan menghargai setiap kebaikan yang diterima samada daripada Allah s. perlu untuk menghindari sifat hasad dengki sesama penjawat awam. Taat setia yang tinggi menunjukkan individu tersebut dapat dipercayai untuk memberi khidmat sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Taat setia dan patuh kpd arahan Perkara penting yang perlu ada dalam diri penjawat awam adalah sikap taat dan patuh kepada arahan yang diberi oleh pihak atasan.w. Dengan cara ini. 3.14.t. 3.16.

21. 3. Dengan cara ini para penjawat awam tidak akan sewenang-wenangnya membuat pembaziran yang terarah kepada unsur peribadi.20. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 17 . Bertanggungjawab dan sedia berbakti Akauntabiliti menjadi unsur yang paling penting untuk mengukur sejauhmana seseorang penjawat awam cekap dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3.19.18. Dengan cara inilah masyarakat akan memandang tinggi ataupun menghormati para penjawat awam. 3. 3. Tertib dan baik budi bicara Tatakelakuan yang tertib dan baik budi bicara adalah sahsiah yang terpuji yang seharusnya ada pada semua penjawat awam. Jimat cermat dalam segala aspek Amalan berjimat cermat di dalam setiap aspek harus diamalkan setiap masa. Cergas dan cekap dalam menjalankan tugas Para penjawat awam harus cergas dan cekap dalam memikul tugas yang diamanahkan oleh kerajaan. Melalui cara ini maka dapat membuat pemantauan atau senarai semak untuk masa akan datang. Melalui budaya jimat cermat dapat mengukuhkan lagi ekonomi Negara yang berada di dalam keadaan berisiko. Saranan Perdana Menteri untuk mengurangkan majlis-majlis keraian yang bersifat mewah adalah satu langkah permulaan yang baik. Melalui sikap kebertanggungjawaban dan sikap sedia berbakti menjadi intipati yang berguna untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan.

Cekal menghadapi cabaran Tidak dapat dinafikan bahawa dalam kerjaya sebagai seorang penjawat awam adalah menjadi keuntamaan untuk sentiasa cekal menghadapi cabaran. Kekuatan mental adalah perlu untuk menjadi lebih cekap meskipun terpaksa menghadapi rintangan dari pelbagai sumber yang ada. Antara amalan-amalan negatif yang perlu dihindari oleh setiap penjawat awam adalah seperti berikut:4. kuasa dan kemudahan untuk memuaskan keperluan peribadi.0. Amalan-amalan negatif yang perlu dihindari oleh seseorang penjawat awam yang dalam membentuk ketinggian peribadi.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 3.1. 4.22.2. 4. Tamak dalam mengejar pangkat dan kedudukan Penjawat awam yang menggunakan kedudukan. Pemarah dan tidak sabar Pegawai yang perengus dan pemarah akan bertindak secara membuta tuli misalnya melemparkan fail kerana kerja-kerja yang diarah tidak memuaskan hatinya. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 18 . misalnya membaiki atau membesar bilik pejabat mengikut selera peribadi. Dia sepatutnya menyatakan perkara-perkara yang tidak memuaskan itu untuk diperbaiki secara berhemah.

walaupun ada yang tidak pernah meminta atau menerima rasuah. Selain aspek moral. Kakitangan kerajaan akan dipandang serong. tanggapan dan persepsi ini perlu dilenyapkan. Jika tidak. barangan atau perkhidmatan terjejas kerana sebahagian kos diambil oleh rasuah. Kes perniagaan dan kos hidup akan meningkat kerana kelambatan atau penyelewengan harga akibat daripada rasuah. Tanggapan ini sebenarnya menyentuh kebanyakan jabatan-jabatan kerajaan. Amalan rasuah Imej perkhidmatan awam juga dicemari gejala rasuah. mungkin timbul krisis kepercayaan dalam perkhidmatan awam. Gejala rasuah jika tidak di tangani dengan berkesan. walaupun merekalah yang paling memerlukan bantuan dan petolongan 4. Kualiti infrastruktur. Integriti perkhidmatan awam akan tergugat secara serius.4. Dengan itu. Kecenderungan ini masih wujud pada hari ini bahkan berleluasa. akan terus meningkat dan akhirnya akan melumpuhkan harapan rakyat terhadap perkhidmatan awam.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4. kegiatan rasuah juga akan membawa µripple effect¶ atau kesan yang merebak kepada ekonomi dan kesejahteraan negara. Bersikap birokratik dan autokratik dalam membuat keputusan Apabila seseorang itu terlalu bersikap birokratik dan autokratik. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 19 . Masyarakat miskin ditindas kerana tidak cukup wang kopi.3. dia akan menjuruskan kepada kekejaman dan kezaliman sepertimana setiap keputusan mesti mengikut peraturan rasmi walaupun tidak bersesuaian atau semua keputusan mesti dibuat oleh seseorang tertentu walaupun hanya perkara rutin. Ini disebabkan orang ramai cenderung mengaitkan perkhidmatan awam yang mempunyai kuasa pentadiran dan penguatkuasaan undang-undang mudah melakukan rasuah.

4. 4. Tidak berdisiplin Antara amalan negatif yang menunjukkan sikap tidak berdisiplin ialah mengambil keputusan pada masa yang tidak sesuai untuk kepentingan diri sendiri.9.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4. rugi harta benda kerana berbelanja benda-benda yang tidak perlu. Bersungguh-sungguh mempertahankan kelemahan dan keburukan diri Seseorang yang berdegil tidak mahu mengubah cara membuat sesuatu tidak akan maju kerana dia sentiasa berada pada tahap yang sama. Oleh itu. Tidak ambil berat Sikap tidak mengambil berat akan menyebabkan penjawat awam kekal berada di takuk lama.7. 4. Bersikap sambil lewa dan budaya ³tak apa´ membuatkan para penjawat awam masih gagal memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat di luar sana. Percaya perkara tahyul Percaya perkara tahyul akan merugikan bahkan membawa kepada syirik.8. Kita akan kerugian masa kerana sentiasa bergantung kepada untung nasib. Ini kerana ianya memburukkan perhubungan sesama manusia.5. Oleh itu. Ini akan menyebabkan kerugian dari segi keteguhan peribadi kerana sentiasa dalam keadaan takut dan risau.6. setiap KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 20 . dia perlu meluaskan pandangan dan mencuba sesuatu yang baru menunjukkan sikap ingin maju. Ini bererti kita selalu was-was dan ianya adalah dilarang dalam agama. 4. Suka mengintip salah silap orang lain Mengintip kesilapan orang lain adalah merupakan satu amalan yang buruk.

Lembab dan malas berusaha Kelemahan ketara ialah imej negatif perkhidmatan awam yang dipegang sebahagian rakyat. perkhidmatan awan masih dianggap birokratik. Hal ini akan menjejaskan usaha-usaha pembangunan negara. 4. Dengan itu. terkenal dengan proses yang mengambil masa begitu lama hingga bertahun tahun meskipun semua syarat telah dipenuhi. Bertaraf dunia yang dimaksudkan adalah mencakupi keperluan pelanggan dengan khidmat cemerlang. ianya tidak boleh dibiarkan berlarutan. di majlis-majlis rasmi atau tidak rasmi. lembab. Walaupun beberapa langkah telah diambil. Kelemahan-kelemahan ini walaupun tidak berleluasa pada peringkat ini. Rakyat akan mundur dan menderita dan penjawat am tidak terkecuali dalam menanggung kesusahan. tetapi ia juga berasaskan kenyataan semasa.kelemahan kita. menangani cabaran yang dihadapi dan menjadikan perkhidmatan awam malaysia sebuah perkhidmatan yang bertaraf dunia. etika dan kebebasan dari rasuah. Persepsi negatif ini sedikit sebanyak dipengaruhi oleh prejudis lama. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 21 . produktiviti serta efisiensi. Urusan tanah dan pembinaan misalnya.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) pekerja tidak boleh membincangkan hal-hal peribadi pada waktu bermain di padang.10. serta tidak cekap dan tidak professional dalam menjalankan tugas. tidak responsif kepada keperluan rakyat. tidak mesra. matlamat yang kita harus perjuangkan ialah untuk memperbaiki kelemahan . Boleh dikatakakan ramai rakyat yang pernah mengalami layanan kurang memuaskan daripada kakitangan kerajaan.

11. Jika seseorang anggota penjawat awam tidak mempunyai prinsip dan pendirian tidak tetap menyebabkan imejnya akan merudum di mata masyarakat dan mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain untuk kepentingan sendiri. Sikap sombong dan suka menunjuk-nunjuk akan menyebabkan mereka dinilai secara negatif bukan sahaja oleh masyarakat bahkan juga di kalangan rakan sejawat. Bersikap sombong dan suka menunjuk-nunjuk Seorang anggota penjawat awam perlu bersikap merendah diri dan mesra dengan masyarakat.12. Soal pendirian dalam kerjaya perlulah ditetapkan dan tidak bersikap seperti resmi lalang.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4. Gopoh dalam bertindak Setiap tindakan yang diambil perlulah dilakukan secara berhemah dan berhati-hati. 4. Kemungkinan besar anggota tidak akan merasa kepuasan dalam kerjaya.13. Tiada prinsip ( pendirian tidak tetap) Sebagai seorang penjawat awam. perlulah menilai kesan-akibat yang kemungkinan berlaku KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 22 . Sebelum membuat keputusan. 4.14. Jika perkhidmatan yang diberi hanya untuk menunjuk-nunjuk semata-mata dan tidak ikhlas menyebabkan kebaikan kita tidak dinilai secara spiritual. 4. Selalu berpura-pura dalam tindakan Sikap berpura-pura dalam tindakan atau hipokrit boleh menyebabkan masyarakat memandang serong kepada anggota penjawat awam. anggota perlu bersikap tegas terutama dalam soal prinsip.

Khianat dalam melaksanakan tugas Pengkhianatan adalah satu sifat yang paling keji dan tidak patut wujud dalam diri seorang anggota penjawat awam.18. Sikap ini boleh menyebabkan imej anggota terjejas dan sekali gus memberi impak kepada jabatan. Berdendam serta hasad dengki Sikap dendam dan hasad dengki menjadi punca kepada perpecahan di kalangan anggota penjawat awam. sifat amanah dan boleh dipercayai menjadi satu kemestian dalam keperibadian anggota. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 23 . 4. 4. 4. cekap dan amanah.16. Tidak boleh dipercayai dan tidak amanah Sebagai seorang penjawat awam.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) disebabkan oleh keputusan tersebut. Sifat ini sejajar dengan dasar awam yang diperkenalkan oleh kerajaan iaitu bersih. Dasar ini sekaligus mewujudkan etika kerja dan sikap berkhidmat yang baru di mana meningkatkan hasil dan mutu kerja. Masyarakat akan memandang serong dan prejudis terhadap sikap buruk tersebut. Tidak wajar mengkhianati amanah yang diberi kerana ianya akan menjejaskan integriti anggota itu sendiri dan sekaligus jabatan.15. Sikap gopoh hanya memakan diri sendiri dan menyebabkan tindakan yang diambil akan menemui kegagalan. Sikap buruk ini akan memakan diri sendiri dan akhirnya mencemarkan integriti jabatan itu sendiri.17. 4. Mungkir janji Sikap paling negatif yang tidak boleh sesekali diamalkan oleh anggota penjawat awam adalah mungkir janji.

maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.t. iaitu: ³Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat. Memfitnah orang lain Seorang penjawat yang tidak berketinggian peribadi sentiasa tuduh menuduh tanpa mencari punca sebenar.w. Ianya berketepatan dengan maksud firman Allah s. Sikap buruk ini akan memecahbelahkan perpaduan di kalangan anggota penjawat awam. Dalam perspektif Islam sendiri turut menyatakan secara tegas tentang bahaya fitnah yang diibaratkan lebih dahsyat dari membunuh.´ (Al-Buruuj: 10) KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 24 .19.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 4.

Langkah-langkah yang wajar diambil untuk menjadikan anggota organisasi anda tinggi peribadinya.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 5. Sistem Perkhidmatan Awam Malaysia menghadapi cabaran-cabaran yang bukan sahaja untuk mengekalkan kecemerlangan tetapi juga perlu mempunyai daya tahan yang tinggi demi mencipta kegemilangan sebagai pembolehubah wawasan Negara. pemberian anugerah pekerja cemerlang. Oleh itu. Usaha yang dapat memupuk dan mengekal keperibadian tinggi di kalangan anggota penjawat awam adalah seperti penyertaan dalam kem-kem motivasi dan ceramah. modal insan dan penggunaan teknologi. penerapan nilai-nilai keagamaan atau spiritual dan mewujudkan budaya kepimpinan melalui teladan. Pelbagai langkah yang dapat dipraktikkan untuk melahirkan anggota penjawat awam yang cemerlang dengan mengambilkira pelbagai jenis factor misalnya keupayaan organisasi. setiap anggota penjawat awam hendaklah memupuk minda dan sikap inginkan kecemerlangan.0.1 Kem Motivasi dan ceramah Maksud motivasi adalah motivasi adalah dorongan untuk mengubah sikap mental manusia. Mereka perlu berfikir secara strategik dan mampu bertindak sejajar dengan situasi semasa bagi memenuhi aspirasi Negara. 5. sesungguhnya allah mengasihani seseorang yang melakukan sesuatu kerja dengan tekun dan yang paling baik (maksud hadith) sebagai kakitangan awam. perlulah diterapkan KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 25 . kerana apabila sikap bertukar maka bertukarlah tindakan manusia. Setiap anggota penjawat awam hendaklah berperibadi atau memiliki sahsiah yang cemerlang kerana di tangan mereka terletaknya masa depan Negara dan masyarakat. Dalam era globalisasi dan liberalisasi.

Mereka juga yakin bahawa dengan anugerah yang diperolehi menunjukkan segala usaha mereka selama ini adalah berbaloi. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 26 . beri perhatian. penyayang. 5.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) perkara-pekara berikut seperti kepuasan kerja. mementingkan disiplin. Ceramah yang diadakan dari masa ke semasa adalah sebagai satu kaedah untuk memotivasikan anggota penjawat awam untuk terus beristiqamah membentuk keperibadian yang cemerlang dalam diri masing-masing. Terdapat beberapa ciri-ciri wajib yang perlu ada sebelum diiktiraf sebagai pekerja cemerlang antaranya ialah kerja dianggap sebagai hobi. kualiti kerja yang lebih dari kualiti biasa dan juga sentiasa ingatkan Tuhan. Dari situ juga dapat meningkatkan keperibadian anggota penjawat awam untuk terus mengamalkan sikap-sikap positif seperti yang dilakukan sebelumnya. menghormati serta bersangka baik kepada rakan sekerja. dan kata-kata perangsang. sentiasa bermotivasi. prihatin. Begitu juga dengan anggota penjawat awam di mana mereka akan terasa dihargai apabila terpilih sebagai pekerja cemerlang. Untuk menjadi seorang pekerja cemerlang bukanlah suatu perkara yang mudah. Anugerah pekerja cemerlang bukanlah hanya sebagai prestij semata-mata tetapi dinilai sebagai satu lonjakan untuk memberikan yang lebih baik dalam perkhidmatan. Elemen-elemen inilah yang menjadi resepi kepada setiap anggota penjawat awam untuk diiktirafkan sebagai pekerja cemerlang. teladan.2 Anugerah Pekerja Cemerlang Memang tidak dapat dinafikan bahawa setiap perbuatan atau hasil mempunyai ganjaran di hujungnya.

3 Penerapan Nilai Agama atau Spiritual Masyarakat Islam percaya bahawa setiap amalan baik yang dilakukan ganjarannya adalah berupa kebaikan juga yakni syurga. Mereka juga akan lebih taat dan ikhlas dalam memberikan khidmat kepada masyarakat. Bagi penganut Budha dan Hindu juga mempercayai hukum karma di mana kebaikan balasannya adalah kebaikan juga begitu juga sebaliknya. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 27 . pembangunan sumber manusia menjadi fokus utama pembangunan Islam. anggota penjawat awam merupakan agen pembangunan yang utama di muka bumi ini. Sekiranya aspekaspek ini diberi perhatian serius maka implikasinya akan lebih positif dan mampu melahirkan anggota penjawat awam yang mampan dan berdaya saing. Oleh sebab itulah maka dalam pembangunan Islam apa yang paling terserlah sekali ialah sistem latihan dan strategi penyediaan keupayaan manusia yang tersusun dan terancang dari aspek rohani dan jasmani. Sumber manusia menjadi penentu dan kayu ukur kepada keupayaan satu-satu pembangunan yang dibina. Dengan itu maka pembangunan Islam mesti menyediakan tenaga manusia dan barisan pelapis yang mencukupi untuk melaksanakan pembangunan yang cemerlang. Begitu juga sebagai penjawat awam adalah penting untuk mereka mengamalkan nilainilai murni seperti yang dilafazkan melalui ikrar penjawat awam termasuklah berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Berjaya atau tidak pembangunan di dunia adalah bergantung kepada manusia. Dengan cara demikian dapat membentuk anggota penjawat awam yang berkeperibadian yang tinggi.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 5. Oleh kerana itu. Sebagai manusia.

4 Mewujudkan Budaya Kerja Kepimpinan Melalui Teladan Menurut perspektif Islam. Antara yang perlu dijaga oleh seseorang pemimpin ialah menjaga dirinya daripada melakukan perbuatan mungkar dan menunaikan kewajipan syarak dan tugas-tugas yang dipikulkan kepadanya dengan baik dan adil. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 28 . kepimpinan merupakan sesuatu amanah yang wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. manakala pemimpin pula adalah bertanggungjawab dalam mengurus. Nilai yang diterapkan dan diamalkan bersifat positif serta universal iaitu boleh diterima oleh semua bangsa dan agama sejajar dengan aspirasi 1Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia. mentadbir dan menjaga apa yang diamanahkan kepadanya.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 5. Maka dengan cara ini anggota penjawat awam yang masih baru dapat menjadikan rakan sejawat yang lebih senior sebagai role model di masa hadapan. Rasionalnya penerapan nilai murni kepimpinan melalui teladan ini bakal melahirkan anggota penjawat awam yang beridentiti dan disegani masyarakat. Budaya kepimpinan melalui teladan juga adalah termasuk dalam salah satu dasar yang diterapkan di dalam dasar-dasar sosial dan etika kerja.

bersih. ceramah berkala dan juga penerbitan bahan-bahan bacaan yang dapat dijadikan rujukan kepada semua anggota. perbincangan secara mingguan atau bulanan. ikhlas. kepuasan kerja melalui kepuasan pelanggan. patuh kepada peraturan. bersungguh-sungguh. para pemimpin di semua peringkat & lapisan mestilah mengutamakan tugas serta amanah yang dipertanggungjawabkan.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) 6. menerima rasuah. menyalahgunakan kuasa & sebagainya. Dalam konteks perkhidmatan awam. integriti ini lebih kepada sifat profesionalisme seseorang kakitangan awam itu dalam melaksanakan kerja dengan penuh teliti. membentuk kelab pidato. memberi amanat yang mencabar. Rumusan Secara umumnya. tidak mementingkan diri sendiri. Kesimpulannya. yakin diri. KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 29 . Sifat individu antara lain jujur. cekap dan amanah dalam masa yang singkat. cinta kepada hasil kerja yang sempurna. amanah. integriti merupakan ciri dalaman seseorang individu. tekun. Untuk mencapai tujuan ini. Bukan satu perkara yang mudah untuk mewujudkan anggota penjawat awam yang berintegriti. setia kepada kerja sebagai amanah. mengadakan sikap bina sikap. cemerlang dan berkualiti secara berterusan. Pelbagai kaedah yang boleh dilakukan untuk menggalakan amalan-amalan nilai dan etika secara berterusan misalnya dengan mewujudkan sudut Q. anggota penjawat awam mempunyai pelbagai panduan untuk melatih diri menjadi pekerja yang lebih baik.0. Segala panduan yang diterapkan perlulah diamalkan dan dijadikan sebagai satu cabaran untuk terus memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada masyarakat. bebas dari pengaruh yang memesongkan matlamat kerja.

gov.my/perkhidmatan/notaPTKbaru/PIN/PELAN%20INTEGRITI%20N ASIONAL.gov.scribd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Pelan Integriti Nasional (2004).php?option=com_content&task=view&id=155&Ite mid=67 KIPA KOHORT 5 ± KUMPULAN 5 30 . Norma dan Etika Perkhidmatan) (2007).my/ucapan.mohr.ilim.my/knb/soalanlazim/nb_soalan_lazim.aspx http://info.com/2008/05/menunai-amanah-sebagai-khalifah.html http://aplikasi.my/ILIM/index.pd http://sbmb. Edisi Pelancaran PIN.kpkt.gov. Institut Tadbiran Awam (INTAN) Laman web: http://bersamayapeim.gov.parlimen. Malaysia Kita: Panduan dan Rujukan Untuk Peperiksaan Am Kerajaan. Kamus Dewan (Edisi Keempat) (2007).com/doc/19870863/Pelan-Integriti-Nasional-Pin http://www. International Law Book Services. Tonggak Dua Belas (Penerapan Nilai.dbp. Kuala Lumpur : Institut Integriti Nasional.pdf http://www.nsf/084459627731a4344825762e001256ec/acca24aa0 5a56adf48256e7e00036054?OpenDocument http://www. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia.TUGASAN INDIVIDU (SOALAN 2) TONGGAK DUA BELAS (KETINGGIAN PERIBADI) Bibliografi Imam Ghazali dipetik daripada Kata-kata Bestari Kepimpinan (1984).my/transfer/Ringkasan_Mengenai_Pelan_Integriti_Nasional. Kerajaan Malaysia (2007).blogspot.gov.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.