Keperibadian nabi muhammad S.A.

W

Nabi muhammad memiliki 4 sifat terpuji
Sifat terpuji Sidiq Amanah Tabliq Fatanah Maksud Berkata benar Dipercayai Menyampaikan bijaksana

Baginda digelar Al-Amin oleh orang Arab Quraisy kerana perbuatan dan perkataan baginda sentiasa dipercayai. Buktinya khadijah menyerahkan modal yang besar kepada baginda untuk diperniagakan.

Baginda merupakan tokoh pemimpin yang unggul. Buktinya sewaktu peristiwa peletakan semula Aswad.

Baginda merupakan ketua keluarga yang patut dicontohi kerana kepimpinannya, sifat pengasihnya.

Baginda mengamalkan cara hidup yang sederhana

Baginda sentiasa merendah diri. Ini terbukti daripada pergaulan dengan semua lapisan masyarakat samada kaya atau miskin Baginda juga bersifat penyayang terhadap orang tua dan juga kanak-kanak Baginda juga bersifat pemaaf contohnya orang Arab Quraisy yang menyerah diri telah diampunkan dan dibebaskan Baginda terkenal dengan sifat bijaksana dalam menyesalkan sesuatu masalah. Buktinya semasa termetrai Perjanjian Hudaibiyah (628M) dengan orang Arab Quraisy Makkah walaupun isi kandungan perjanjian berat sebelah, baginda menerimanya sebagai satu hikmah untuk menyebarkan Islam Baginda bersifat tabah dan sabar. Buktinya sebelum dilantik menjadi rasul , baginda sering mengasingkan diriuntuk beribadat untuk mencari cara untuk mengubah pegangan orang jahiliah