³KESAN OBESITI DAN KEGEMUKKAN TERHADAP KEMURUNGAN DALAM KALANGAN WANITA DI SABAH´

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Masalah pertambahan berat badan adalah satu fenomena yang menjadi topik utama yang popular dibincangkan bagi sesebuah negara maju dan negara yang sedang pesat membangun seperti Malaysia. Pada masa ini, obesiti dianggap sebagai suatu masalah kesihatan epidemik yang melanda di seluruh dunia (Anon Ahmad, 2000, dlm. Dietz, W.H. 1990). Ia juga bukan hanya masalah yang dihadapi oleh penduduk di negaranegara kaya atau maju mahupun golongan atasan dalam kelas sosial masyarakat, tetapi juga dalam kalangan golongan kelas sosial yang lebih rendah. Terdapat banyak faktor risiko dan penyumbang kepada berlakunya keadaan ini, baik daripada aspek biologi, genetik, persekitaran mahupun sosiobudaya dan biasanya ia berlaku bukan hanya disebabkan faktor ini sahaja tetap lebih kepada gabungan beberapa faktor. Obesiti sering dikaitkan dengan wanita berbanding lelaki, pelbagai nama diberi kepada wanita yang obes antaranya gemuk, gendut, gebu dan sebagainya.

Obesiti juga bukanlah sesuatu yang boleh berlaku dalam tempoh yang pendek tetapi merupakan suatu kesan jangka panjang. Dalam pada masa yang sama, obesiti juga merupakan faktor risiko yang penting kepada berlakunya penyakit-penyakit kronik yang mempunyai kaitan kuat dengan kelebihan nutrien.

Selain daripada kesan secara langsung kepada aspek kesihatan fizikal, obesiti juga memberikan kesan secara tidak langsung kepada aspek psikologi dan sosial. Di barat, orang yang obes seringkali dikaitkan dengan keadaan murung atau mengalami tekanan emosi akibat daripada keadaan fizikal mereka seperti mempunyai tahap keyakinan diri yang rendah. Menurut Gregory Simon M.D, (2008) wanita pada pertengahan umur lebih murung apabila mereka obes. Peningkatan berat badan kesan daripada pengambilan makanan yang tinggi kalori akan menyebabkan wanita mengalami kemurungan. Obesiti dan kemurungan saling berhubungan antara satu sama lain kerana apabila seseorang itu mengalami peningkatan berat badan, mereka akan mengalami kemurungan dan akan bertambah murung sekiranya individu terbabit sukar untuk menurunkan berat badan.

Dalam kajian yang dijalankan seramai 4641 responden yang berumur 40 hingga 65 tahun telah di temubual melalui telefon. Kajian menunjukkan hampir keseluruhan wanita obesiti mengalami kemurungan dua kali ganda berbanding wanita yang mempunyai berat badan ideal. Hubungan antara kemurungan dan obesiti dilihat juga dari aspek perkahwinan, pendidikan, amalan merokok dan ubat anti kemurungan. Selain itu juga faktor stigma masyarakat terhadap indiviudu yang obes juga telah mempengaruhi hasil kajian ini. Hal ini menyebabkan penghargaan kendiri mereka rendah dan mereka juga kurang bergaul dengan orang ramai kerana kurang diterima oleh masyarakat (Anon Ahmad, 2000, dlm. Dietz, W.H. 1990)

1.2 Permasalahan Kajian

Kajian dan laporan sejak kebelakangan ini menyatakan masalah kegemukan dan obesiti di Malaysia semakin meningkat. Utusan Malaysia melaporkan satu juta wanita berusia antara 25 dan 64 tahun di negara ini gemuk berbanding 850,000 orang lelaki gemuk dalam lingkungan usia yang sama. Masalah µ3G¶ iaitu gebu, gempal dan gemuk bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan tetapi turut mempengaruhi psikologi individu. seperti konsep kendiri yang rendah, penarikan diri daripada membina

hubungan, pengasingan sosial, kebimbangan dan kesan-kesan psikologi yang lain.Gejala 3G ini dikatakan menjadi masalah kesihatan yang semakin serius. Hal ini kerana kegemukan adalah permulaan untuk mendapat penyakit kronik seperti jantung, koronari, diabetes dan strok.

Memandangkan gejala µ3G¶ ini sudah menjadi masalah kesihatan yang semakin serius, langkah-langkah pencegahan perlu dilaksanakan oleh semua pihak. Masalah kegemukan bukan sahaja dialami oleh penduduk negara ini. Kajian oleh American Medical Association menunjukkan peningkatan jumlah kes obesiti dari tahun 1991 hingga 1998 di Amerika Syarikat. Seorang ahli psikologi menjelaskan bahawa masyarakat Amerika Syarikat mempunyai wang yang lebih dan mengalami gaya hidup yang lebih sibuk. Oleh itu, cara pemakanan turut berubah di mana mereka lebih menggemari makanan segera. Kajian ini juga mendapati terlalu banyak makanan yang menyelerakan dan kurang senaman juga antara punca kegemukan (Utusan Malaysia, 2007)

Tambahan pula obesiti dikaitkan

dengan kesan psikologikal seperti mempunyai

konsep kendiri yang rendah, mengalami masalah psikologikal seperti mempunyai tingkah laku untuk mengawal berat badan yang tidak sihat seperti bulimia.Wanita yang mengalami masalah gemuk yang berlebihan juga dilaporkan lebih cenderung untuk mengamalkan diet yang berlebihan, tidak makan mengikut jadual waktu yang sepatutnya dan menghabiskan masa yang panjang dihadapan televisyen. Kesan jangka masa panjang pula ialah mereka menerima layanan yang kurang adil di tempat kerja dan kadar perkahwinan yang rendah (Bryan J, dan Tiggemann M, 2001)

1.3 Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk melihat keadaan tahap kemurungan terhadap wanita obesiti. Antara tujuan kajian ini ialah:

y y

Mengkaji hubungan di antara umur dengan tahap kemurungan Mengkaji perbezaan di antara lima tahap Body Mass Index (BMI) (kurang berat badan, berat badan ideal, berlebihan berat badan, Obesiti tahap 1 dan Obesiti tahap 2) dari segi tahap kemurungan

y

Mengkaji pengaruh pengetahuan pemakanan seimbang dalam kalangan subjek ke atas tahap kemurungan.

1.4 Kepentingan Kajian

Terdapat banyak kajian yang mengaitkan kemurungan dengan bunuh diri, stres dan strategi daya tindak. Namun kurang kajian yang menekankan kepada obesiti. Kajian dalam negara juga hanya menekankan aspek dari segi mental sahaja, sedangkan kemurungan juga dilihat memberi kesan kepada aspek fizikal. Kajian ini juga dapat memberi gambaran kepada kita kepada masyarakat tentang kesan obesiti ke atas tahap kemurungan terhadap wanita obes. Kajian ini juga dapat membantu pengkaji akan datang untuk merekabentuk kajian mereka dengan lebih baik dan teliti. Pengkaji yang berminat mengkaji tentang aspek obesiti dapat menjadikan kajian ini sebagai panduan atau rujukan. Pengkaji juga berharap melalui hasil kajian ini dapat memberi pendedahan kepada masyarakat tentang kesan kepada perubahan fizikal seseorang ke atas tahap kemurungan.

1.5 Kajian Lepas

Kajian oleh James E.R dan Barbara M.R (2004) mengkaji hubungan antara obesiti dan sumber tekanan, masalah mental, kemurungan dan karekteristik demografi. Kajian ini dilakukan terhadap 345 orang subjek dan menggunakan soal selidik yang mengandungi item-item berkaitan amalan pemakanan, penjagaan kesihatan, kesihatan mental dan sokongan sosial. Alat kajian yang digunakan adalah Duke Support and Stress Scale (DUCOS) dan ditadbir menggunakan kaedah Chi Square dan Regresi Mudah

Hasil kajian mendapati, kebanyakan keluarga khususnya wanita akan cenderung menjadi obes apabila mereka kekurangan kasih sayang dan sokongan sosial. Tambahan lagi, tekanan hidup yang memerlukan wanita pada hari ini bekerja bagi menambah pendapatan keluraga akan mempengaruhi tahap kesihatan seseorang. Selain itu, kajian ini mendapati tempat di mana sesebuah komuniti itu tinggal akan mempengaruhi pemakanan dan seterusnya menjadi faktor menjadi obesiti. Hal ini kerana, kedudukannya dalam skala sosial atau jenis makanan yang dimakan mungkin mempengaruhi kecenderungan keobesan yang akan diperoleh.

Perbezaan yang dapat dilihat dengan ketara ialah di negara-negara kaya. Golongan yang berpendapatan tinggi kurang terdedah kepada masalah obesiti

berbanding yang berpendapatan rendah. Ini dipercayai dipengaruhi oleh faktor kesedaran terhadap kepentingan penjagaan kesihatan seperti pemakanan dan senaman. Penjagaan pemakanan yang berkualiti dan sihat memerlukan kos yang tinggi.

Mohd Hamim, Baharudin dan Suhaina (1997) berpendapat

makanan boleh

memberikan rasa tenang dan enak kepada individu. Keenakan tersebut telah terprogram di dalam otak sebagai tindak balas terhadap rasa sakit, keresahan dan keterujaan di mana otak akan menghasilkan sejenis sebatian menyerupai morfin (opiatlike) yang akan meningkatkan ketahanan terhadap rasa sakit dan memberikan ketenangan. Pengaruh yang sama ditunjukkan oleh makanan terhadap otak. Sebatian yang dihasilkan akibat ransangan yang berpunca daripada makanan akan

menenangkan dan memberikan rasa enak.

Ini akhirnya akan menyebabkan berlakunya obesiti pada individu yang cuba untuk menyelesaikan keresahan atau sebarang masalah diri dengan makan.

Kajian seterusnya yang dilakukan terhadap 250 pelajar di Florida mendapati, faktor psikologikal dikatakan mempengaruhi tabiat makan seseorang, hal ini kerana emosi merupakan antara faktor penentu dalam pemilihan makanan, baik dari segi bentuk, tekstur, rasa dan jumlah yang diingini (Epal E., Lapidusb, R., McEwanc, B. dan Brownwell, K. 2001) menyatakan bahawa peningkatan dalam emosi negatif sebagai tindak balas terhadap tekanan mempunyai kaitan yang signifikan dengan pengambilan makanan yang banyak.

Berdasarkan temubual dan soal selidik yang diedarkan, individu kajian didapati makan lebih banyak pada hari-hari tekanan, tetapi makan pada jumlah yang sama dengan individu kawalan pada hari-hari tidak tertekan. Tindak balas psikologikal terhadap tekanan boleh mempengaruhi tabiat makan secara berterusan (Dressler, W.W., Ribeirob, R.P., Othsa, K.S. dan Balieiroc, M. C 2003). Dalam jangka masa tertentu, perubahan ini boleh memberi kesan terhadap berat badan dan kesihatan seperti obesiti dan penyakit yang berkaitan dengannya.

Kajian oleh Tuschl, R.J (1990) menunjukkan terdapat hubung kait antara pertambahan selera makan semasa menonton televisien. Ini menyumbang kepada pertambahan berat badan. Kajian ini telah dilakukan terhadap pelajar di bandar Ohio. Seramai 120 orang subjek telah terlibat dan menggunakan soal selidik bagi melihat perhubungan antara gaya hidup dan amalan pemakanan seseorang. Hasil kajian

mencadangkan dengan mengurangkan pengambilan makanan dan meningkatkan aktiviti bersenam, mampu mengurangkan kehadiran hormon obesiti yang meningkatkan nafsu makan yang dikenali sebagai Ieptin. Sesetengah orang akan mengambil makanan dengan berlebihan ketika sedang mengalami gangguan emosi seperti ketegangan fikiran, kekecewaan, tekanan mental dan kesepian. Terdapat individu yang ketagihan makanan berkalori tinggi yang berlebihan sehingga mereka menjadi obesiti. Makanan berkalori tinggi mengandungi seakan bahan kimia yang dapat meredakan ketegangan.

Kebanyakan pakar pemakanan berpendapat dan bersetuju bahawa penyebab utama menjadi obes ialah pengambilan makanan yang berlebihan dan pengambilan kalori banyak berbanding dengan kalori yang digunakan. Ini boleh berlaku apabila seseorang itu mengambil makanan yang tidak seimbang dan tinggi kalorinya tanpa melakukan aktiviti yang boleh membuang kalori tersebut. Akibatnya kalori yang semakin banyak ini akan terkumpul sebagai lemak yang menyebabkan seseorang individu yang obesiti kelihatan gemuk. Orang yang bekerja kuat banyak menggunakan tenaga, dan ini menyebabkan mereka kurang mengalami obesiti. Sedangkan orang yang bekerja di pejabat atau yang kurang bersukan lebih cenderung untuk menjadi gemuk. Menurut Pyke (1975), obesiti terjadi apabila amaun makanan yang diambil oleh seseorang adalah tidak seimbang. Keadaan ini akan menyebabkan terjadi bahagian lebihan tenaga yang akan disimpan sebagai lemak.

Selain itu, corak pemakanan akan menentukan tahap kesihatan individu, apa yang dimakan oleh seseorang merujuk kepada istilah sikap, bentuk, saiz badan dan

kehidupan berdasarkan cara pengambilan pemakanan seimbang. Istilah pemakanan berkenaan adalah kaedah yang baik untuk dijadikan contoh corak pemakanan bagi menjamin cara kehidupan yang lebih sihat. Menikmati hidangan yang berlebihan setiap kali waktu makan boleh memudaratkan kesihatan sekiranya tidak mengikut cara pemakanan seimbang seperti yang disyorkan. Menurut Lembaga Pembangunan Penduduk Keluarga Negara, satu kajian yang dilakukan di sekitar Klang terhadap 200 wanita yang bekerja menunjukkan kesihatan manusia pada hari ini diparas

membimbangkan. Jumlah kematian berlaku berpunca daripada penyakit berbahaya yang datangnya daripada corak pemakanan yang tidak betul dan mengamalkan cara hidup yang tidak sihat (Utusan Malaysia, 2007)

1.6 Pendekatan Teoritikal

1.6.1 Teori Daya Tindak Tekanan

Kesan tekanan terhadap kesihatan kuat dipengaruhi oleh diri seseorang, khususnya dari segi kemampuan mereka bertindak terhadap masalah tekanan. Peristiwa dalam kehidupan dianggap sebagai penekan dalam hidup. Contohnya, apabila seseorang mengalami peristiwa yang menekan dalam hidup, satu proses percubaan akan di cari bagi mengurus atau mengatur masalah tersebut. Percubaan seseorang untuk berdaya tindak terhadap tekanan boleh jadi sama ada sihat atau sebaliknya. Misalnya apabila seseorang wanita cenderung untuk makan dalam kuantiti yang banyak ketika

mengahadapi tekanan atau berasa sunyi. Kesan-kesan fizikal daripada tekanan juga dapat mengeluarkan cecair gastrik yang berlebihan menyebabkan seseorang akan makan atau minum secara berlebihan.

Menurut Sam (1996) sesetengah orang makan dengan banyak ketika mengalami gangguan emosi, seperti ketegangan fikiran, kekecewaan, tekanan mental atau pun kesepian. Ada juga yang ketagihan makanan berkalori tinggi sehingga akhirnya menyebabkan mereka menjadi obes. Selanjutnya, keobesan ini menjadi beban fikiran mereka dan mengakibatkan mereka makan dengan lebih banyak lagi. Bagi sesetengah orang, emosi sangat mempengaruhi tabiat makan. Ramai orang gemar makan sebagai tindak balas kepada emosi yang negatif seperti kebosanan, tekanan, kesedihan dan juga kemarahan. Keadaan hidup pada zaman ini yang serba mencabar akan memberi tekanan kepada manusia. Tekanan yang dihadapi juga boleh berpunca daripada pelbagai sebab seperti di tempat kerja atau belajar, di rumah mahpun daripada persekitaran sosial (Jacoby dan Goldstein, 2003)

1.7 Kerangka Teoritikal

Umur

Tahap Obesiti

Tahap Kemurungan

Pengetahuan Pemakanan Seimbang

Rajah 1: Menunjukan Hubungan Antara Umur, Tahap Obesiti dan Pengetahuan Pemakanan Seimbang dengan Tahap Kemurungan.

Kerangka kajian dapat memberi gambaran tentang pembolehubah yang terlibat dalam kajian ini. Dalam kajian ini, pembolehubah bebas dan pembolehubah terikat telah dikenalpasti bagi menguji hipotesis. Antaranya umur, tahap Indeks Jisim Tubuh atau Body Mass Index (BMI) dan pengetahuan makanan seimbang. Manakala kemurungan merupakan pembolehubah terikat.

1.8 Definisi Konsep

1.8.1 Konsep Kemurungan

Menurut Carlson (1990) mengatakan kemurungan merupakan gangguan perasaan yang mana kesedihan yang berpanjangan, kelemahan dari segi pemikiran dan

pergerakan serta kadangkala mengalami perasaan gelisah.

Selain itu, kemurungan ditakrifkan sebagai satu keadaan perasaan negatif yang berpanjangan yang mempunyai ciri-ciri seperti keadaan, sikap mudah putus asa, kekecewaan, bersifat pasif, sukar untuk membuat keputusan, mempunyai pemikiran untuk membunuh diri, mengalami gangguan tidur, dan gejala dari aspek mental dan fizikal yang berkaitan dengan kecelaruan perasaan (Lazarus dan Colman, 1995).

1.8.2 Konsep Obesiti

Obesiti ditakrifkan sebagai suatu keadaan di mana terdapat lebihan lemak dalam tubuh, dengan berat badan melebihi 20% daripada berat badan ideal seseorang (Townsend dan Roth, 2000) ataupun Indeks Jisim Tubuh, IJT melebihi 25 kg/m2. Lemak berlebihan ini merupakan lebihan kalori yang diambil tetapi tidak digunakan, lalu disimpan oleh tubuh sebagai lemak dibawah tisu adipos dan juga disekitar organ-organ penting dalam badan.

Secara amnya, obesiti merupakan pengumpulan lemak berlebihan yang terkumpul di dalam badan seseorang. Obesiti kini dianggap sebagai satu penyakit dan terjadi apabila tisu-tisu lemak menjadi keterlaluan. Lebih teruk lagi, obesiti boleh mengganggu dan mencederakan organ-organ badan dan seterusnya akan

menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Selain daripada menghadkan kegiatan fizikal dan sosial, jangka hayat penghidapnya juga semakin pendek.

1.8.3 Konsep Indeks Jisim Tubuh (IJT)

Indeks jisim tubuh mengukur berat dalam hubungannya terhadap tinggi dan ia dikira dengan membahagikan berat tubuh dalam kilogram kepada tinggi dalam unit meter kuasa dua (WHO, 2000). Penggunaan IJT dalam menilai berat badan tidak memerlukan kemahiran yang tinggi. Kelemahan utama dalam penggunaan IJT ialah berfungsi sebagai andaian bahawa kelebihan berat badan adalah hasil daripada lemak berlebihan. Ia tidak mengambilkira sebab lain seperti edema atau berat otot yang besar yang biasanya terjadi dalam kalangan ahli sukan seperti sukan bina badan (Schiller, 2003)

Jadual 1 Klasifikasi Indeks Jisim Tubuh Orang Asia

KLASIFIKASI Kurang berat badan Berat badan ideal Berlebihan berat badan Obesiti 1 Obesiti 11

NILAI IJT <18.5 18.5-22.9 23-24.9 25.29.9 >30

1.9 Definisi Operasi

1.9.1 Kemurungan

Dalam kajian ini, kemurungan bermaksud tahap kemurungan yang dialami oleh wanita. Tahap kemurungan ini akan diukur berdasarkan Beck Depression Index II (BDI-II). Semakin tinggi skor yang diperolehi semakin tinggi tahap kemurungan. Antara item yang digunakan untuk mengukur tahap kemurungan seperti perubahan dalam selera makan dan kesukaran membuat keputusan. Semakin tinggi skor yang diperolehi semakin tinggi tahap kemurungan.

1.9.2 Pengetahuan Pemakanan Seimbang

Dalam aspek pengetahuan terhadap pemakanan seimbang, subjek akan diuji dengan soal selidik yang mengandungi item mengenai pengetahuan mereka dalam

pengambilan makanan seimbang. Antara contoh item yang mengukur pengetahuan terhadap pemakanan seperti zat yang membantu pembentukan tubuh dan zat yang paling banyak membekalkan tenaga. Semakin tinggi skor pada bahagian ini, semakin tinggi pengetahuan terhadap pemakanan seimbang. Skor tertinggi adalah 21 dan terendah 1.

1.9.3 Obesiti (Body Mass Index)

Obesiti dalam kajian ini merujuk kepada tahap berat badan seseorang yang diukur berdasarkan Body Mass Index (BMI). Ini dikira berdasarkan formula berat didarab berat dan dibahagi tinggi. Hasil tersebut akan dilihat pada skala yang telah ditetapka dalam

Indeks Jisim Badan (IJT) Terdapat 5 skala bagi BMI iaitu, kurang berat badan, berat badan ideal, berlebihan berat badan, obesiti tahap 1 dan obesiti tahap 2.

Rajah 2 Pengiraan Indeks Jisim Tubuh (IJT)

Formula : Berat (kg) X Berat (kg) Tinggi (cm)

Contoh : 53 kg X 53 kg 152 cm = 18.50 (Berat badan ideal)

1.10 Hipotesis Kajian

Pengkaji telah membentuk sebanyak tiga hipotesis dibentuk. Hipotesis ini dibentuk berdasarkan tujuan kajian dan kajian-kajian yang lepas. Hipotesis-hipotesis tersebut adalah seperti berikut:

Hip 1 : Terdapat hubungan yang signifikan di antara umur dengan tahap kemurungan

Hip

2

: Terdapat perbezaan yang signifikan di antara lima tahap Body Mass Index(BMI)

(kurang berat badan, berat badan ideal, berlebihan berat badan, Obesiti tahap 1 dan Obesiti tahap 2,) dari segi tahap kemurungan

Hip

3

: Terdapat pengaruh pengetahuan pemakanan seimbang dalam kalangan subjek

ke atas tahap kemurungan.

BAB 2

METODOLOGI

2.1 Pengenalan

Dalam bab ini, pengkaji membincangkan tentang metodologi kajian yang digunakan sepanjang menjalankan kajian ini. Ia termasuklah rekabentuk kajian, tempat kajian, subjek kajian, alat kajian, cara pemarkatan, kebolehpercayaan alat kajian, prosedur kajian dan cara menganalisis data.

2.2 Reka bentuk Kajian

Kajian ini merupakan satu kajian kuantitatif secara lapangan di dua lokasi yang menggunakan soal selidik untuk mengumpul data. Soal selidik dipilih kerana ia mudah ditadbir dan difahami. Selain itu pilihan jawapan yang disediakan memudahkan subjek menjawab soal selidik. Subjek yang dipilih terdiri daripada peserta Seminar Stres dalam kalangan guru wanita di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Marudu dan peserta yang mengikuti Seminar Keselamatan Keluarga di Kota Kinabalu. Subjek terdiri daripada kalangan pekerja wanita yang bekerja dengan badan kerajaan.

2.3 Subjek Kajian Kajian ini telah dijalankan ke atas 63 orang subjek wanita yang lingkungan umur dari 24 tahun hingga 50 tahun yang bekerja dengan badan kerajaan.

2.4 Tempat Kajian

Kajian ini dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Marudu dan di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu.

2.5 Prosedur Kajian

Setiap subjek diberi satu soal selidik sebelum seminar berlangsung. Subjek diminta untuk mengisikan soal selidik bagi setiap bahagian item yang mengukur pengetahuan pemakanan seimbang, penjagaan kesihatan diri dan tahap kemurungan. Subjek diberi peluang bertanya kepada pengkaji sekiranya mempunyai masalah atau keraguan semasa mengisi soal selidik. Soal menjawab. selidik akan dikutip selepas selesai subjek

2.6 Alat Kajian

Bagi mendapatkan maklumat daripada subjek, maka satu set soal selidik yang terdiri daripada empat bahagian perlu dijawab, iaitu Bahagian A : maklumat diri, Bahagian B : pengetahuan pemakanan seimbang, Bahagian C : penjagaan kesihatan diri dan Bahagian D : tahap kemurungan.

Bahagian A

Bahagian ini adalah mengaitkan dengan maklumat demografi subjek seperti umur, jantina bangsa, taraf perkahwinan, berat dan tinggi

Bahagian B

Bahagian ini akan mengukur pengetahuan subjek terhadap pemakanan seimbang. Cara pemarkatan bagi bahagian ini adalah melibatkan jumlah jawapan yang betul. Sekiranya subjek menjawab dengan betul, satu item dinilai sebagai empat markah.

Semakin tinggi jumlah skor, semakin tinggi pengetahuan subjek terhadap pemakanan seimbang.

Jadual 3 Cara Pemarkatan Pengetahuan Terhadap Pemakanan Seimbang ________________________________________________________________ TAHAP SKOR ________________________________________________________________ Baik Sederhana Lemah 15-21 8-14 1-7

________________________________________________________________

Bahagian C

Dalam bahagian ini mengandungi aspek penjagaan kesihatan diri. Dalam bahagian ini, subjek akan disoal mengenai sikap mereka terhadap kesihatan diri. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin baik sikap kurang mereka mengambil berat tentang penjagaan kesihatan.

Jadual 4 Cara Pemarkatan Penjagaan Kesihatan Diri

________________________________________________________________ TAHAP SKOR ________________________________________________________________ Baik 1-14 Lemah 15-28

Bahagian D

Bahagian D mengukur kemurungan dengan menggunakan Beck Depression Index II (BDI-II). Soal selidik ini merangkumi 21 item telah digunakan untuk mengkaji tahap kemurungan. Setiap item dalam BDI-II terdapat empat pilihan jawapan, 0 merupakan markah minimum dan 3 merupakan markah maksimum. Jumlah skor mewakili tahap kemurungan yang terdapat pada subjek, semakin tinggi skor bermakna semakin tinggi tahap kemurungan subjek. Terdapat empat tahap kemurungan telah dikelaskan dengan julat jumlah skor iaitu

Jadual 5 Cara Pemarkatan Beck Depression Indeks II (BDI-II)

TAHAP Minimum Ringan Sederhana Sangat teruk

SKOR 0-9 10-18 19-29 30-63

2.7 Analisis Data Setelah soal selidik dikutip balik, data dianalisis menggunakan Statistic Package for the Social Science 13.0. Soal selidik yang dikutip akan ditadbir menggunakan kaedah deskriptif dan inferensi iaitu analisis Korelasi, ANOVA sehala dan Regresi Mudah.

2.8 Kebolehpercayaan Alat Kajian

Kebolehpercayaan alat kajian adalah satu elemen yang sangat penting dalam mengukur kriteria-kriteria yang ada pada diri subjek terhadap sesuatu perkara yang ingin dikaji melalui alat kajian yang dipilih. Alat kajian yang menggunakan realibiliti adalah satu alat kajian yang akan menghasilkan ukuran yang tepat, tekal dan jitu. Menurut Gregory (2000) menyatakan bahawa realibiliti merujuk kepada sifat ketekalan dalam pengukuran yang diukur dari segi tahap iaitu tahap tinggi atau rendah kebolehpercayaan sesuatu alat pengukuran itu. Bloch (1998) pula berpendapat bahawa realibiliti dipengaruhi oleh tindakan dan bukan tindakan, kerja-kerja dan pengabaian oleh operasi, kumpulan penyelenggara, bahagian teknikal, kakitangan yang merancang dan sebagainya. Kajian ini menggunakan kaedah Alpha Cronbach untuk mengukur kebolehpercayaan alat kajian yang menunjukkan tahap realibiliti yang boleh diterima adalah nilai alpha yang mencapai .60 dan ke atas. Instrumen yang digunakan dalam kajian dianggap mempunyai nilai realibiliti yang rendah sekiranya nilai pekali tersebut kurang dari .60.

Bagi menguji kebolehpercayaan alat kajian, pengkaji telah menjalankan satu kajian rintis (pilot test) sebelum mengendalikan kajian yang sebenar. Pengkaji menggunakan kaedah pekali Alpha Cronbach untuk mengukur nilai kebolehpercayaan item-item dari segi ketekalan dalaman. Pengkaji juga menggunakan teknik korelasi item keseluruhan untuk melihat keesahan alat kajian. Menurut Murphy dan Davidshofer (1998), validiti merupakan ketepatan kesimpulan atau keputusan kepada atribut yang ingin diukur. Pengukuran validiti dapat mengenal pasti sama ada sesuatu ujian mengukur apa yang sepatutnya diukur. Pengkaji telah menguji alat kajian ini dengan menggunakan kaedah validiti konvergen.

Pemilihan kaedah ini adalah berdasarkan andaian yang menganggap bahawa tahap kemurungan adalah berkorelasi antara gagasan yang ingin dikaji. Kaedah ini bertujuan untuk menghasilkan faktor-faktor yang bersesuaian dengan data. Dengan itu, kaedah ini akan menghasilkan korelasi di antara faktor dengan dimensi yang ingi dikaji. Nilai pekali korelasi atau nilai r yang menghampiri 1.0 dikatakan mempunyai hubungan yang baik dan tinggi manakala nilai r yang menghampiri sifar adalah menunjukkan terdapat hubungan yang lemah di antara dua pembolehubah yang diuji.

BAB 3 KEPUTUSAN

3.1 Pengenalan

Bab ini akan membincangkan tentang keputusan kajian. Keputusan

kajian akan

diterangkan dalam dua bentuk statistik, iaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Sementara itu, pengkaji juga menjelaskan tentang keputusan ujian rintis untuk tahap kebolehpercayaan dan keesahan alat kajian. Statistik deskriptif digunakan untuk meenerangkan dari segi kekerapan dan peratusan. Manakala statistik inferensi digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dibina pada aras keyakinan iaitu pada aras keyakinan 0.05. Dalam kajian ini pengkaji telah menggunakan analisis korelasi, ANOVA sehala dan regresi mudah untuk menguji hipotesis-hipotesis kajian.

3.2 Keputusan Tahap kebolehpercayaan dan Keesahan Alat Kajian

Pengkaji telah menggunakan kaedah pekali Alpha Cronbach untuk menilai tahap kebolehpercayaan alat kajian. Jadual 6 telah menunjukkan nilai kebolehpercayaan alat kajian yang telah digunakan dalam kajian rintis.

Jadual 6 Keputusan Tahap Kebolehpercayaan Alat Kajian B Item-item Bahagian B Nilai Alpha Cronbach .62

Berdasarkan Jadual 6, mendapati bahawa tahap kebolehpercayaan bahagian B adalah agak tinggi dan baik, iaitu .62 Pengkaji juga menggunakan teknik korelasi item keseluruhan untuk melihat tahap keesahan alat kajian. Jadual 6 dapat memberi gambaran jelas tentang korelasi item secara keseluruhan dan nilai jika item tersebut disingkirkan.

Daripada hasil analisis menunjukkan bahawa setiap item berkorelasi secara positif. Ini bermakna semua item dalam alat kajian ini mengukur apa yang sepatutnya diukur. Hasil kajian menunjukkan bahawa pekali korelasi bernilai di antara .101 hingga 0.62 Ia adalah satu tahap keesahan yang agak baik dan tinggi.

Jadual 7 Keputusan Tahap Kebolehpercayaan Alat Kajian C

Item-item Bahagian C

Nilai Alpha Cronbach .57

Berdasarkan keputusan yang didapati, bahagian C iaitu penjagaan kesihatan diri menunjukkan realibiliti yang sederhana dengan pekali yang diperoleh adalah .57. dalam bahagian ini hanya mengandungi 6 item sahaja. Ini menunjukkan kebolehpercayaan yang rendah dan ia hanya boleh mengukur penjagaan kesihatan diri yang rendah. Dengan kata lain, terdapat hal lain yang perlu diambil kira untuk mengukur penjagaan kesihatan diri. Bagi analisis keesahan setiap item berkorelasi positif iaitu .166 hingga .57.

Jadual 8 Keputusan Tahap Kebolehpercayaan Alat Kajian D Item-item Bahagian D Nilai Alfa Cronbach .73

Beck Depression Inventory (BDI) mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dalam kajian ini dengan nilai alpha .732. Beck, Steer dan Garbin (1988), menyatakan bahawa Beck Depression Inventory (BDI) menunjukkan konsistensi dalaman yang tinggi dengan nilai alpha .086 untuk populasi psikiatrik dan nilai alpha 0.81 untuk populasi bukan psikiatrik. Bagi analisis kebolehpercayaan alat kajian bahagian D, mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi iaitu .732.

3.3 Analisis Deskriptif

Kaedah statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan kekerapan dan peratusan mengenai profil subjek

3.3.1 Kategori Indeks Jisim Tubuh (BMI)

Kategori Indeks Jisim Tubuh terbahagi kepada

kurang berat badan, berat badan

normal, berlebihan berat badan, Obesiti tahap 1 dan Obesiti tahap 2. Taburan bagi wanita kurang berat badan ialah 5 orang (7.9%), berat badan normal seramai 23 orang (36.5%), berlebihan berat badan seramai 6 orang (9.5%), Obesiti tahap 1 seramai 16 orang (25.4%) dan Obesiti tahap 2 seramai 13 orang (20.6%)

Jadual 9 Kategori Indeks Jisim Tubuh (BMI) ________________________________________________________________ Kategori Indeks Jisim Tubuh (BMI) N Peratus

________________________________________________________________ Kurang berat badan Berat badan normal Berlebihan berat badan Obesiti tahap 1 Obesiti tahap 2 5 23 6 16 13 7.9 36.5 9.5 25.4 20.6

________________________________________________________________ 63 100

________________________________________________________________ 3.3.2 Status Perkahwinan

Jadual 9 menunjukkan seramai 17 orang wanita (27.0%) adalah bujang. Bagi status perkahwinan wanita yang berkahwin, 44 (69.8%). Manakala bagi wanita yang kematian suami atau balu adalah 2 orang (3.2%)

Jadual 10 Status Perkahwinan Subjek Status N Peratus

Bujang Berkahwin Balu

17 44 2

27.0 69.8 3.2

63

100

Jadual 10 menunjukan hasil analisis tahap kemurungan yang dialami oleh subjek. Pada tahap kemurungan minimum seramai 22 orang (35.1%). Tahap kemurungan ringan seramai 13 orang (20.1%), tahap kemurungan sederhana 20 orang (32%) dan tahap kemurungan sangat teruk adalah 7 orang (12.8%)

Jadual 11 Keputusan Tahap Kemurungan Tahap N Peratus

________________________________________________________________Minimu m Ringan Sederhana Sangat teruk 22 14 20 7 63 35.1 20.1 32 12.8 100

3.3.3 Penjagaan Kesihatan Diri

Bagi hasil analisis penjagaan diri, wanita yang dalam kategori baik adalah 14 orang (22.3 %) dan bagi wanita yang dalam kategori lemah dalam menjaga kesihatan diri adalah 49 orang (77.7%)

Jadual 12 Tahap Penjagaan Kesihatan Diri

Tahap Baik Lemah

N 14 49 63

Peratus 22.3 77.7 100

3.4 Analisis Inferensi

Kesemua hipotesis dianalisis secara berasingan dengan menggunakan teknik statistik inferensi. Hipotesis 1 dianalisis menggunakan kaedah Korelasi, hipotesis 2

menggunakan kaedah ANOVA dan hipotesis 3 dianalisis menggunakan kaedah Regresi mudah

3.4.1 Hipotesis 1 : Terdapat hubungan yang signifikan di antara umur dengan tahap kemurungan

Korelasi Pearson telah digunakan bagi menguji hipotesis untuk melihat hubungan antara umur dengan tahap kemurungan. Keputusan yang diperoleh dapat dilihat dalam jadual 3.1

Jadual 13 Keputusan Hubungan Umur Dengan Tahap Kemurungan ________________________________________________________________ Pembolehubah r Sig ________________________________________________________________ Umur .58 .11 Tahap Kemurungan ________________________________________________________________ Nota : k < .05

Jadual 13 menunjukkan hasil ujian Korelasi yang melihat hubungan di antara umur dengan tahap kemurungan wujud hubungan positif yang tidak signifikan nilai (r= .11, k>.05) ini bermakna hipotesis 1 ditolak. Hasil analisis mendapati tiada hubungan di antara umur dengan tahap kemurungan.

3.4.2 Hipotesis 2 : Terdapat perbezaan yang signifikan di antara empat tahap Body Mass Index (BMI) (kurang berat badan, berat badan ideal, berlebihan berat badan, Obesiti tahap 1 dan Obesiti tahap 2,) dari segi tahap kemurungan

Jadual 13 Keputusan Perbezaan Di antara Lima Tahap (BMI) Dari Segi Tahap Kemurungan Tahap Kemurungan Antara Kumpulan dk 4 JKD 658.06 MKD 164.51 2.4 Dalam Kumpulan 58 1746.91 69.876 .08 F Sig.

Nota : k < .05

Jadual 13 menunjukkan

keputusan bagi ANOVA sehala bagi perbezaan di antara

tahap Body Mass Index (BMI) dari segi tahap kemurungan. Berdasarkan analisis ANOVA sehala, didapati lima tahap Body Mass Indeks atau berat badan ideal tidak berbeza secara signifikan dengan tahap kemurungan di mana nilai
f (4, 58) =

.34, k >0.05 menunjukkan aspek berat badan ideal dan tahap kemurungan

tidak berbeza secara signifikan. Ini bermakna hipotesis 2 ditolak.

3.4.3 Hip3 : Terdapat pengaruh pengetahuan pemakanan seimbang dalam kalangan subjek ke atas tahap kemurungan.

Pemakanan Seimbang

Beta

R2 .22

F

Sig.

________________________________________________________________ Tahap Kemurungan Nota : k < .05 Hasil analisis Regresi mudah mendapati tidak terdapat pengaruh pengetahuan pemakanan seimbang ke atas tahap kemurungan (Beta, 3.0) Ini bermaksud hipotesis 3 ditolak. BAB 3 3.0 3.14 .081

PERBINCANGAN

3.0 Pengenalan Bab ini akan menerangkan hasil dapatan kajian yang dianalisis daripada bahagian keputusan. Pengkaji akan mencari fakta-fakta bagi menyokong hasil keputusan yang diperoleh.

3.1 Tidak terdapat hubungan umur dengan tahap kemurungan

Hasil analisis mendapati umur wanita tidak mempunyai hubungan dengan tahap kemurungan yang dialami mereka, berdasarkan subjek yang berumur lingkungan 20 an higga 50 tahun. Menurut Dr. David V.S (2006), mendapati tahap umur seseorang tidak mempengaruhi dalam tahap kemurungan yang dialami oleh seseorang. Menurut beliau, kemurungan bukanlah bergantung kepada tahap umur kerana kanak-kanak seawal berusia 10 tahun juga boleh mengalami tekanan. Selain daripada itu, terdapat faktorfaktor lain yang mempengaruhi tahap kemurungan. Antaranya penyakit kronik yang

dialami oleh mereka seperti darah tinggi dan jantung yang akan memberi tekanan kepada penghidapnya.

Tekanan

juga

sering

menyumbang

kepada

permasalahan

dari

segi

perkembangan fizikal dan psikologikal seseorang, terutama sekali ketika individu tersebut mengalami kemurungan. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa walaupun wanita terlibat dalam pekerjaan, tetapi mereka masih lagi memikul lebih kurang 75% tanggungjawab keluarga, khususnya ke atas anak mereka. Ini bersesuaian dengan kenyataan Parsons dan Bales (1995) yang menekankan kepada

tanggungjawab antara kerja dan rumahtangga penyumbang kepada kemurungan. Wanita bekerja lebih tertekan dalam tanggungjawab mengasuh anak-anak kerana mereka harus memikul tanggungjawab sebagai seorang ibu. Kebanyakan pengkaji berpendapat bahawa wanita yang memegang dua peranan akan mempunyai masalah dalam kesihatan mental. Kadangkala wanita yang bekerja tidak mampu untuk membahagikan antara kerjaya dan rumahtangga dengan sempurna. Keadaan ini akan menyebabkan mereka tertekan dan mencari jalan penyelesaian.

Selain daripada itu, gaya hidup sihat bagi boleh dicapai dengan menghayati sikap dan amalan seperti menjaga kebersihan diri, keluarga, rumah dan persekitaran, mengamalkan sikap ambil berat tentang kesihatan dan keselamatan diri serta keluarga. Menjaga berat badan supaya sepadan dengan ketinggian diri supaya mencapai BMI (Body Mass Index) 18 hingga 25 sahaja, senaman, tidak merokok dan kurangkan pengambilan gula dan garam. Pemakanan sihat perlu dengan melebihkan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran, kurang atau elakkan pengambilan alkohol, elakkan

penyalahgunaan dadah, elakkan hubungan jenis rambang, berhati-hati di jalan raya, hutan belantara, sungai dan lautan, jangan cemarkan alam sekitar, pentingkan pelalian/imunisasi, amalkan penyusuan ibu (Breast Fedding) dan saringan berjadual (Screening Examination).

Kesemua perkara ini jika dilaksanakan dengan betul dan bersungguh-sungguh akan memberi kesan yang sangat baik dan optima kepada kesihatan diri, keluarga dan masyarakat. Kesan positif daripada gaya hidup sihat melalui sikap dan amalan kebersihan diri, keluarga, rumah dan persekitaran sangat penting dalam pencegahan pelbagai penyakit seperti penyakit kulit dan jangkitan kuman bakteria, virus, kulat dan parasit yang menyebabkan kudis, kurap, kutu, cacing, cirit-birit, demam kepialu, denggi dan banyak lagi. Sikap ambil berat merupakan sikap terpuji dan proaktif. Banyak penyakit termasuk barah dapat disembuh jika dikesan dengan awal. Sikap berlawanan seperti µtunggu dan lihat¶ membahayakan kesihatan dan keselamatan diri dan keluarga.

Tidak Terdapat Perbezaan tahap Body Mass Index (BMI) iaitu kurang berat badan, berat badan ideal, berlebihan berat badan, obesiti 1 dan obesiti 2 dengan tahap kemurungan

Menurut kaji selidik oleh Malaysian Association For Obesity (MASO), sebanyak 15% orang Malaysia adalah berlebihan berat badan manakala 5% adalah obes. Tiga daripada 10 orang dewasa dalam negara ini adalah berpeluang untuk menjadi obes menurut peraturan yang diluluskan oleh World Helath Organisation (WHO) untuk mengkelaskan berat ideal orang-orang Asia. Pengerusi MASO, Mohd Ismail (2001),

berpendapat bahawa walaupun berlaku peningkatan kefahaman biologikal dan tabiat yang disebabkan oleh obesiti tetapi masih banyak yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Melalui tinjauan yang dijalankan mendapati tidak terdapat perbezaan tekanan dan kemurungan antara perbezaan berat badan yang dialami oleh subjek.

Tidak Terdapat Pengaruh pengetahuan pemakanan seimbang dengan tahap kemurungan

Hasil kajian mendapati pengetahuan pemakanan seimbang tidak memberi pengaruh kepada kemurungan. Hasil kajian ini disokong oleh Sam (1996) yang menyatakan kawalan pemakanan bergantung kepada cara hidup seseorang. Menurut Sam (1996), dalam keadaan normal, pengawalan nafsu makan kita akan berfungsi dengan baik. Appestat merupakan pusat kawalan selera makan yang terletak di bahagian hipotalamus dalam otak. Ia dikawal oleh tahap darah. Ia berfungsi seakan-akan termostat dalam darah. Appestat akan rosak sekiranya pengambilan makanan ringan dan gula yang tinggi tidak si kawalAppestat ini akan menurunkan atau mematikan nafsu makan pada waktu tertentu dan biasanya berfungsi tepat pada waktunya. Jika appestat ini tidak berfungsi dengan baik, dua kemungkinan boleh berlaku iaitu sama ada ingin makan sepanjang masa atau terus tiada selera makan.

Kebanyakan pakar berpendapat dan bersetuju bahawa penyebab utama keobesan ialah pengambilan makanan yang berlebihan dan pengambilan kalori yang banyak berbanding kalori yang digunakan. (Shahron, 1989). Ini boleh berlaku apabila

seseorang itu mengambil makanan yang tinggi kalori tanpa melakukan aktiviti yang boleh membuang kalori tersebut. Akibatnya, kalori yang semakin banyak ini akan terkumpul sebagai lemak yang menyebabkan seseorang menjadi obes. Hasil kajian ini juga disokong oleh kajian Universiti Putra Malaysia, di mana kebanyakan rakyat Malaysia gemuk kerana tabiat makan malam. Makan pada waktu malam iaitu pada waktu hendak masuk tidur juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan obesiti. Ini adalah kerana makan pada waktu malam ini akan diikuti dengan tidur. Ketika tidur tiada sebarang aktiviti fizikal yang boleh membakar kalori yang akhirnya bertukar menjadi lemak.

Daripada kajian oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 1996, mendapati bahawa corak pemakanan orang Malaysia telah beralih kepada

pengambilan produk berasaskan haiwan serta pengambilan lemak yang tinggi. Corak pemakanan ini biasanya diamalkan oleh negara-negara perindustrian. Pertukaran corak pemakanan ini adalah seiring dengan peningkatan urbanisasi yang akan mewujudkan diet yang berkaitan dengan peningkatan urbanisasi yang akan mewujudkan diet yang berkaitan dengan penyakit kronik seperti obesiti dan penyakit kardivaskular. Kajian oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, didapati bahawa peratusan orang Malaysia yang menjadi obes, berlebihan berat badan dan kekurangan berat ialah masing-masing 4.4%, 16.6% dan 25.1%. Min BMI yang diperoleji dari kajian ini ialah 22.48 kg/m²(Fatimah, 1999)

Kita kadang kala terdorong untuk meningkat atau menambahkan dorongan dan mencari kebangkitan dan bukan mengurangkannya. Menurut Ma¶rof dan Haslinda (2003), bangkitan adalah merujuk kepada keadaan kewaspadaan dan pengaktifan fizikal dan mental. Kita adalah terdorong mengekalkan tingkat optimum bangkitan. Sekiranya, bangkitan adalah kurang daripada tahap optimum, kita berbuat sesuatu untuk merangsangkannya. Sekiranya bangkitan melebihi tahap optimum, kita berbuat sesuatu untuk mengurangan rangsangan. Tahap bangkitan akan memberi kesan kepada perasaan kita. Perasaan emosi adalah negatif di ke dua-dua hujung kontinum ekstrim bangkitan. Manusia biasanya berasa selesa secara emosinya apabila tahap bangkitan adalah dipertengahan kontinum. Apabila bangkitan adalah rendah, motif rangsangan seperti ingin tahu dan motif untuk menjelajah, memanipulasi objek serta untuk bermain akan menyebabkan rangsangan bertambah dan sebaliknya.