P. 1
Pengertian n Konsep Pentaksiran-1

Pengertian n Konsep Pentaksiran-1

|Views: 1,786|Likes:
Published by sitimardiahyusop

More info:

Published by: sitimardiahyusop on Aug 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 1: PENGERTIAN DAN KONSEP Tahukah anda, penilaian hendaklah

dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P & P), bukannya semata-mata dijalankan melalui ujian dan peperiksaan sahaja. Ia merupakan satu proses pengumpulan maklumat berkenaan dengan kemajuan dan prestasi pelajar. Dengan itu, di peringkat sekolah berbagai-bagai kaedah penilaian digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan dan pencapaian pelajar 1.1 Sinopsis Topik ini membincangkan konsep-konsep penting dalam penilaian dan pentaksiran bahasa Melayu iaitu pentaksiran, pengujian, penilaian. Di akhir topi k, para pelajar akan menjalankan beberapa aktiviti serta menjawab beberapa soalan untuk menguji pemahaman anda. Rujukan lanjut melalui sumber internet, perbincangan dalam talian serta aktiviti kolaboratif bersama pensyarah anda boleh juga dilakukan.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1.2 Hasil pembelajaran 1.2.1. Konsep pentaksiran 1.2.2. Konsep pengujian 1.2.3. Konsep penilaian 1.2.4. Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian 1.3 Kerangka Konsep 1.4Pentaksiran Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Maklumat meliputi halhal berkaitan topik, bukti dan prestasi. Penghakiman melibatkan hal-hal seperti pertimbangan dan pencapaian aspek pendidikan, manakala produk pula melibatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Proses pendidikan pula

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3 melibatkan operasi, dapatan dan hasil. Aspek-aspek utama dalam pentaksiran ialah:i. Instrumen ii. Kumpulan yang ditaksir iii. Respon iv. Kumpulan yang menaksir v. Skor 1.5 Pengujian . Merupakan satu kaedah dalam pengukuran dan dijalankan dengan cara yang sistematik. . Ia juga satu cara bagi mengukur tingkah laku seseorang individu. . Ia dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu, sebelum, semasa dan selepas sesuatu pengajaran . Ujian boleh diberikan sebelum sesuatu pengajaran berlaku dengan tujuan untuk mengumpul maklumat. Ujian itu dikenali sebagai ujian pra atau pretest. . Semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku ujian diberikan sama ada secara lisan atau bertulis. Ujian ini bagi mengetahui kemajuan yang dicapai oleh pelajar-pelajar dan pemahaman mereka terhadap P&P guru. Ujian ialah satu alat. Dalam P & P bahasa, ujian ialah bahan yang bertulis atau tercetak atau terakam yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Misalnya, guru membina ujian kloz bagi menguji kefahaman membaca atau ujian imlak bagi menguji kefahaman mendengar. Namun, perlu diingat bahawa ujian mungkin menjadi kurang baik jika pentadbir ujian menggunakannya dan menginterpretasinya secara tidak jujur. Oleh itu, ujian perlulah digunakan sesuai dengan perkara yang hendak diuji itu. Contohnya,

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH jika guru menguji tahap kefahaman murid Tahun 4 dengan menggunakan bahan bacaan yang layak untuk Tingkatan 1, sudah semestinya keputusan pelajar ini tidak menggalakkan. 1.6 Penilaian Penilaian telah didefinisikan dengan banyak cara. Stufflebeam et. al. (1971: xxv ) menyatakan penilaian sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives. Terry D. TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan. Penilaian merupakan satu proses untuk memperolehi maklumat kuantitatif. Ia adalah satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai. Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran, kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan sesebuah kurikulum. Pentafsiran penilaian berdasarkan data kuantitatif dan penghuraian kualitatif. Ia boleh dijalankan sebelum, semasa atau selepas satu sesi pengajaran guru. Ia boleh dijalankan berdasarkan sesuatu pembelajaran spesifik atau kepada keseluruhan kurkulum.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5 Kepentingan Penilaian Ujian Di Bilik Darjah Penilaian dan ujian mempunyai beberapa tujuan. Antaranya ialah untuk: . mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara yang hendak diajar. . menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari perkara yang telah disampaikan. . membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan temanteman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah. . menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka. . membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapat meningkatkan pengajaran mereka; dan . membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1. Pengujian dan Penilaian Rajah 1. . kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan mempunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. PENILAIAN PENGUJIAN PENTAKSIRAN Berdasarkan rajah di atas.7 Perkaitan antara Pentaksiran. Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P&P membabitkan ketiga-tiga aspek bekenaan.

dan pengukuran ini dalam bentuk grafik. a. semester dan akhir tahun. semester dan akhir tahun yang dibina menepati ciri-ciri pentaksiran yang berkesan? . Sila buat catatan dan rumusan tentang perbezaan antara konsepkonsep pengujian. dan penilaian dilakukan. penilaian. c. Sila nyatakan tujuan-tujuan pengujian. Sejauh manakah kertas ujian bulanan. sila jawab soalan-soalan dibawah. pengukuran. b.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1.8 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki mengumpul satu set bahan ujian bulanan. Berdasarkan maklumat yang diperoleh.

Membina jadual spesifikasi ujian dan soalan ujian Bahasa Melayu. . dua aspek ini akan dibincangkan serta aktiviti yang berkaitan boleh dijalankan bersama pensyarah anda untuk memudahkan pemahaman anda. Menjelaskan taksonomi Bloom.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 2: TAKSONOMI DAN DOMAIN KRATHWOHL 2. tujuan pendidikan dibahagi kepada beberapa domain (ranah. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. dan domain Krathwohl.2. Menghuraikan konsep pentaksiran.1 Sinopsis Sebagaimana yang anda tahu. taksonomi Solo. dan penilaian.Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan.3.2. Menilai dan memilih jenis dan kaedah penilaian kemahiran bahasa dan sistem bahasa Melayu dan melaksanakan pemarkahan ujian Bahasa Melayu. 2. pengujian.2. Dalam panduan pembelajaran ini. kawasan) dan setiap domain tersebut diperincikan berdasarkan hierarkinya.1.2. Selamat berjaya ! 2. Bloom pada tahun 1956 dan seterusnya Domain Krathwohl.4. 2.2 Hasil Pembelajaran 2. Dalam hal ini. 2.2.

iaitu: 1. berenang. Psychomotor Domain (Domain Psikomotor) mengenai perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motor seperti tulisan tangan. .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2.3 Kerangka Konsep 2.4 Taksonomi Bloom Tujuan pendidikan dibahagikan kepada tiga domain. pengertian. melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual. apresiasi. Affective Domain (Domain Afektif) melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. Cognitive Domain (Domain Kognitif). sikap. dan keterampilan berfikir. seperti minat. 3. seperti pengetahuan. 2. dan mengoperasi mesin. dan cara penyesuaian diri.

urutan. laporan. metodologi . . rumus. pola. Kemampuan dan Keterampilan Intelektual Pengetahuan (Knowledge) Berasaskan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan. fakta-fakta. metodologi. definisi. Pengetahuan ii. diagram. peraturan. seseorang pelajar memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan. gagasan. jadual . dan sebagainya. Domain ini terdiri dari dua tahap iaitu: i. prosedur. seseorang akan mampu menganalisa maklumat yang diperoleh dan mencerakinkannya atau menstrukturkan maklumat itu ke dalam bahagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan mampu mengenali serta membezakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah senario yang rumit. arahan. prinsip dasar. Aplikasi (Application) Pada tahap ini. Analisis (Analysis) Pada tahap analisis.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Domain Kognitif Bloom membahagikan domain kognitif kepada enam tahap. teori dan sebagainya di dalam persekitaran sebenar. Pemahaman (Comprehension) Dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran. dan sebagainya.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 11 Sintesis (Synthesis) Seseorang pelajar pada tahap sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah senario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau maklumat yang harus didapati untuk menghasilkan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Penciptaan (Origination) . Penyesuaian (Adaptation) 7. . Respon Tampak yang Kompleks (Complex Overt Response) 6. Respons Terpimpin 4. metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai atau standard yang ada untuk memastikan nilai efektif atau manfaatnya. gagasan. Persepsi 2. Domain Psikomotor 1. Mekanisme (Mechanism) 5. Penilaian (Evaluation) Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap penyelesaian.. Persediaan (Set) 3.

Domain Afektif . Tanggapan (Responding) .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 12 2. Penghargaan (Valuing) . Pengorganisasian (Organization) . Penerimaan (Receiving/Attending) .5 Domain David Krathwohl . Perwatakan Berdasarkan Nilai-nilai (Characterization by a Value or Value Complex) .

Sila huraikan sejauh manakah penggunaan Domain Krathwohl dalam soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun untuk setiap kelas di sekolah anda.htm 3.6 Aktiviti Anda dikehendaki membuat rujukan dan memahami Taksonomi Bloom dan Domain Krathwolh.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Arahan: 2.pdf .gmu. http://classweb.my/~upak/pdffile/2008E/aqilah. Aras kesukaran/ kognitif Taksonomi Bloom.com/~Donclark/hrd/bloom. 1.ukm. c. http://pkukmweb. Sila nyatakan bilangan soalan yang dianalisis mengikut aras Bloom. Analisis soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun di sekolah anda dari segi: a. Setelah itu. http://www.edu/ndabbagh/Resources/Resources2/krath stax. anda dikehendaki menyiapkan tugasan yang diberikan. b.nwlink. Lawatilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat lanjut: 1.html 2.

1. Guru-guru di sekolah seringkali membina soalan-soalan ujian secara spontan dan tidak terancang.2.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 3: JADUAL SPESIFIKASI UJIAN 3. Ujian yang tidak mempunyai perancangan yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi.2 Hasil pembelajaran 3. 3. Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan menyediakan JSU yang merupakan rancangan persediaan item/ soalan. JSU dikenali juga sebagai Test Blue Print dan Test Specification. JSU merupakan matrik dua paksi iaitu paksi Kandungan (menegak) dan paksi Aras Kemahiran (melintang).1 Sinopsis Jadual Spesifikasi Ujian atau JSU merupakan aspek penting dalam penyediaan sesuatu ujian. Penggunaan JSU dalam pembinaan item ujian . Memahami aspek-aspek dalam penyediaan JSU 3.2.2.

80%. . Kandungan Ujian tentang topik-topik pelajaran. Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. esei. Bilangan item yang mengikut bentuk. . Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 % .5 Kepentingan JSU .3 Kerangka konsep 3.4 Definisi / Konsep Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU) . . Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar. .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 15 3. kandungan dan aras kemahiran. 3. . amali. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran. Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan. kertas kursus dan lain-lain. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN KEPENTINGAN JSU DEFINISI LANGKAH PEMBINAAN JSU . Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan. . . .

cara penghasilan 3 2 1 1 . Contoh di atas boleh disesuaikan dengan keperluan dan spesifikasi di sekolah. alat artikulasi. Pengenalan linguistik Definisi. Fonem segmental 2 2 1 1 1 . Fonem suprasegmental 1 1 Jumlah 40 32 Jadual 1: Contoh JSU .1 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu 5 4 . Asal usul BM. . Linguistik Diskriptif 1 5 4 1 1 1.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 16 . Memberikan panduan untuk membentuk format ujian. BM sebelum dan selepas merdeka 2 2 1. Bil Bentuk Soalan Objektif Kemahiran Aras Kognitif Bidang/Topik/Topik Kecil Jam 1 2 3 4 5 6 Jumlah Item 1.2 Linguistik BM 15 12 .3 Fonologi 20 16 . Sejarah. Definisi.

Ujian struktur . .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 17 3. Ujian esei. Sintesis 4. 1 markah bagi 1 item c. Penilaian Sukar 5. Ujian objektif . jumlah soalan bagi setiap topik dikira: = Jumlah masa X Jumlah soalan Jumlah Masa keseluruhan Langkah III: Tentukan model aras kesukaran item Biasanya JPU menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom Tiga domain: kognitif. Kefahaman 1. dan lain-lain. dan psikomotor Domain Kognitif 6. afektif. Pengetahuan Mudah Langkah IV: Apakah jenis ujian yang akan diuji? .6 Langkah-langkah Membina JSU Langkah 1: Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji Langkah II: Tentukan soalan yang akan dibina itu a. Analisis 3. Penggunaan 2. soalan objektif (30 soalan) b.

JPU berperanan penting. Pemarkahan Langkah VI . Justeru. . Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah soalan sukar) . data yang tercetus daripada ujian yang sedemikian tidak layak digunakan bagi tujuan pemilihan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 18 Langkah V: . Nyatakan mata pelajaran . pengkelasan atau bimbingan. esei dll) . struktur. Susunan nombor soalan mengikut tajuk Rumusan Dalam penilaian. Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif. Nyatakan tingkatan . guru yang mengajar dan ibu bapa berhak dalam erti kata sebenarnya menolak sesuatu ujian itu jika diragukan kesahannya. Orang-orang yang berkaitan dengan ujian seperti calon.

geocities. . 1. Kertas 1 mengandungi 20 soalan objektif. peruntukan masa dan peratusan item mengikut aras kognitif berdasarkan topik dalam sukatan pelajaran.7 Aktiviti . Tetapkan bilangan item.htm 3.pdf 2.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 19 Arahan: Anda dikehendaki menyediakan kertas 1 Peperiksaan Semester yang telah ditetapkan. . Layarilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat tambahan.com/kheru2006/iv. Sediakan satu JSU berdasarkan format ditetapkan. http://www.gov.my/ipba/rdipba/cd1/article123. http://apps.emoe.

2 Hasil Pembelajaran 4. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan objektif.2.2. Dalam topik ini anda. Dengan itu.2. dalam proses menilai ini. Memahami serta menghuraikan konsep-konsep ujian. guru sewajarnya dapat menentukan dengan jelas kedudukan ujian sebagai alat penilaian dalam pendidikan. .3. 4.1. 4. anda bolehlah menjawab soalan-soalan dalam aktiviti yang diberi serta berbincang dengan pensyarah anda.2. Ujian bermaksud bahan-bahan yang tertulis yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. 4. 4. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan subjektif. Mengaplikasikan kemahiran pembinaan soalan .4.1 Sinopsis Anda telah membincangkan konsep penilaian dan kepentingannya dalam pendidikan serta P&P di dalam bilik darjah.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 4 : PEMBINAAN UJIAN 4. kita akan membincangkan bagaimana untuk membina bahanbahan ujian untuk para pelajar kita dan pada akhir topik ini. Hasil tugasan anda perlu dimasukkan dalam folio pembelajaran anda.2.

Jenis-jenis Ujian Berikut ialah beberapa jenis ujian iaitu ujian objektif dan ujian subjektif. item jenis padanan.1. kelemahan dan kekuatan pelajarpelajar dalam pembelajaran mereka. item jenis aneka pilihan dan kloz.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 4.5. 4. Ujian Objektif Item ujian jenis objektif ini memerlukan pelajar menulis atau memilih satu jawapan yang betul atau yang paling baik.3 Kerangka Konsep 4.5. Antara item ujian ini termasuklah item jawapan pendek.4 Pendahuluan Selaku guru bahasa kita seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pembelajaran pelajar-pelajar. Ini berguna bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti P&P. . 4.

Item Salah -Betul Item ini dikenali sebagai Item Dua Pilihan iaitu item yang mengandungi penyataan yang perlu ditandakan dengan dua pilihan sahaja iaitu: betul (B) atau salah (S). b) Saya terpaksa ________ adik saya kerana emak saya bekerja. . Item Melengkapkan Penyataan contoh: a) Kita mesti _______bermain sekarang kerana hujan sudah turun. Item-item itu ialah format salah-betul. padanan. Ada ketika guru menggunakan setuju (S) atau tidak setuju (TS) pada penyataan atau ya (Y) atau tidak (T) pada soalan. Jenis soalan: contoh: a) Apakah lawan bagi perkataan rajin? ( malas) b) Apakah makna simpulan bahasa kaki ayam? (tidak memakai kasut) ii.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Respons Bebas i. dan aneka pilihan. Item Respons Tetap ( Item Objektif Jenis Pilihan) Soalan jenis ini memerlukan pelajar memilih jawapan betul atau paling tepat. Jawapan mungkin dipilih daripada dua atau lebih pilihan.

Gadis cantik itu anak Pak Zaini. Kata Adjektif Bentuk C. Analogi . Kata Adjektif Pancaindera B. Budak baik selalu dipuji. Dia amat rindu akan emaknya.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Padanan Item Padanan atau Suaian biasanya mengandungi dua kumpulan objek/ perkara yang berkaitan. Item aneka pilihan berbentuk soalan b. Pelajar dikehendaki memilih jawapannya dengan memadankan objek/ perkara yang berkaitan di sebelah kiri dengan objek/ perkara di sebelah kanan. Kata Adjektif Perasaan D. Jalan bengkok ke kampung itu telah ditutup. Kata Adjektif Sifatan A. 3. Jenis jawapan terbaik c. Jenis item aneka pilihan adalah seperti yang berikut. 4. Item Aneka Pilihan Item aneka pilihan adalah daripada golongan item jawapan tetap kerana diberikan tindak balas terbatas. 2. Kata Bilangan Contoh 1. a.

berasaskan kefahaman mereka ke atas teks itu keseluruhannya. Pembinaan Ujian .5. Item Jenis Esei . 4.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 24 Item Jenis Cantuman Teknik Kloz Teknik menggunakan ujian kloz. Soalan Subjektif Soalan jenis subjektif terbahagi kepada beberapa pecahan seperti berikut:. Pada mulanya. sebagai alat bagi menguji kefahaman bacaan boleh digunakan untuk pelajar-pelajar sekolah rendah . ini semua tidak sukar dilakukan. Item Jenis Struktur . Dalam ujian kloz pelajar diminta mengisi tempat kosong yang telah sengaja dikosongkan oleh guru/ penguji dalam sesuatu keratan bacaan. pentadbiran dan pemarkahan. Kemudian. mereka akan mencuba mengisi tempat yang dikosongkan dengan perkataan yang paling sesuai menurut makna keseluruhan teks.2. pelajar diminta melihat dan membaca keratan itu secara keseluruhannya. dan sepatutnya boleh diuruskan oleh guru-guru Bahasa Melayu. Sungguhpun teknik kloz memerlukan prosedur tertentu dari segi pembinaan ujian.

Penilaian dan Pengujian Mestilah Bersifat Kesahan (validity) a. Kesahan Gagasan ii. Kesahan Serentak d. Kebolehpercayaan Ujian Kebolehpercayaan merujuk kepada ciri skor berhubung dengan ketepatan dan ketekalan skor bagi menggambarkan prestasi calon dalam perkara yang diuji.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Prinsip-prinsip Asas Pengujian dan Penilaian Antara prinsip dasar yang harus dijadikan garis panduan dalam pembinaan sesuatu instrumen penilaian dan pengujian ialah: i. Kesahan Isi b. kemahiran-kemahiran yang akan diuji dan seterusnya aras ujian itu sendiri. Kesahan Ramalan c. kandungannya. Rumusan Dalam proses pembinaan item ujian beberapa perkara yang berhubungan dengan pembinaan item ujian tersebut harus dipertimbangkan. . Antaranya ialah objektif ujian.

sintesis dan penilaian.Tunjukkan soalan-soalan yang dibina itu kepada guru panitia Bahasa Melayu dan bincangkan bersamanya tentang kelebihan dan kelemahan pembinaan item objektif tersebut berdasarkan garis panduan membina item ujian objektif. kefahaman. b.7 Aktiviti Anda dikehendaki membaca dan memahami aspek-aspek pembinaan ujian dan sila sediakan carta pengurusan grafik bagi perkara-perkara yang berikut: a. Kemudian buat laporan menyeluruh tentang pencapaian pelajar anda dan kaitkan keputusan itu dengan item yang telah dibina dari segi kelebihan atau kelemahannya. . analisis. Item yang anda bina mestilah merangkumi 4 soalan untuk setiap aras iaitu pengetahuan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Arahan : 4. Senaraikan dan huraikan garis panduan membina item objektif dan esei. aplikasi. Sila bina 24 item objektif aneka pilihan untuk menguji kemahiran tatabahasa bagi pelajar anda. Aplikasikan atau ujikan item tersebut kepada pelajar anda.

http://www.my/ipba/rdipba/cd1/article123. http://apps.emoe.my/education/publication/JPP239_ PEMBINAAN%20DAN%20PENGESAHAN%20UJIAN%20MEMBACA. 1.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Layari Internet untuk mendapatkan maklumat lanjut.usm.pdf 2.gov.pdf .

Pencapaian. Jenis penilaian tersebut merangkumi ujian Formatif.3 Menerangkan dan menganalisis ujian kefasihan. kemajuan dan ujian bakat.1 Menghuraikan dan menjelaskan jenis penilaian bahasa.2.2 Menganalisis dan membanding-beza jenis penilaian.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 5 : JENIS PENILAIAN BAHASA 5.2 Hasil Pembelajaran 5.2.3 Kerangka Konsep . 5. 5. pencapaian. 5. 5. Ujian Kefasihan.2. Kemajuan.Sumatif. Ujian Bakat.1 Sinopsis Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui dan mendalami jenis penilaian bahasa yang boleh digunakan oleh guru dalam menjalankan proses p&p Bahasa Melayu.

jangka masa P&P atau objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak diuji. Biasanya skop pengajaran dan pembelajaran ujian tersebut agak terhad dan tidak luas.ujian kemajuan. Biasanya ujian ini dijalankan dalam bentuk pemerhatian atau pun dalam satu siri ujian yang pendek. 5. 5. iaitu ujian formatif. Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif pada asasnya berdasarkan skop kemahiran.5 Ujian Formatif Ujian Formatif adalah bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar. ujian bakat dan ujian pencapaian.Tujuan utama guru menjalankan ujian formatif untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran.6 Ujian Sumatif Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pembelajaran dalam kalangan murid. Skop pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk Ujian Sumatif diasaskan dan dibina secara luas dan melibatkan kesemua kemahiran dan aspek bahasa. .4 Ujian Formatif dan Sumatif Terdapat beberapa jenis ujian. Ujian Formatif dapat mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara serta-merta.ujian kefasihan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5. ujian sumatif.

psikomotor dan afektif Penekanan 3. Ujian Pencapaian. Kognitif. Ujian Kefasihan pula bertujuan untuk menentukan setakat manakah seseorang telah mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan. Rujukan kriteria Jenis ujian 7. . Seterusnya anda dikehendaki membuat bacaan tambahan dan mengakses internet untuk mendapatkan maklumat tambahan. Ujian Pencapaian bertujuan untuk menentukan setakat manakah muridmurid telah menguasai kemahiran.7 Perbezaan Antara Ujian Formatif dan Ujian Sumatif Ujian Formatif Perbezaan Ujian Sumatif 1. Ujian Kefasihan dan Ujian Kemajuan Manakala ujian bakat bertujuan mengesan bakat seseorang dalam menguasai bahasa asing.Kognitif 4. Terhad kepada tugasan Sifat 4. Sepanjang pengajaran Masa 2. Ujian Kemajuan merupakan ujian yang menentukan kemajuan murid dari semasa ke semasa di sepanjang pembelajaran mereka. bahan atau isi pelajaran yang telah dipelajari.Rujukan norma 5. Fungsi 1. Peperiksaan akhir tahun 7. Dibentuk khas Alat 6.8 Ujian Bakat. Pensijilan atau penggredan 2. Senang sukar 6. Pada akhir unit/kursus 3. Maklum balas kepada pelajar dan guru: kemajuan dan kelemahan. Berubah-ubah Kesukaran 5.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5. Beraneka jenis 5.

menentukan makna berdasarkan konteks dan sebagainya. . Setelah hasil ujian dianalisis guru dapat mengenal pasti murid-murid yang berbakat dan berpotensi untuk mempelajari sesuatu bahasa dengan cepat.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH NOTA TAMBAHAN Ujian Bakat Ujian bakat biasanya melibatkan data-data bahasa yang mengandungi unsur-unsur bahasa seperti fonetik. Biasanya ujian ini digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan dan kebolehan mereka.Sejauh mana sesuatu kemahiran itu dikuasai dalam satu jangkamasa yang ditetapkan boleh ditentukan melalui dua set ujian yang berlainan. atau struktur sesuatu bahasa. Ujian Kefasihan Ujian ini menilai kebolehan umum seseorang terhadap bahasa yang dipelajarinya. Melalui ujian ini murid-murid akan melakukan berbagai-bagai aktiviti bahasa seperti meniru penyebutan bunyi-bunyi. Ujian ini dinamakan ujian pra dan ujian pos.tatabahasa dan kosa kata. mengubah bentuk. Ujian Pencapaian Ujian ini boleh dijalankan pada akhir kursus atau setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran.

Nyatakan kesesuaian dan keberkesanan kaedah tersebut untuk menguji kemahiran bahasa yang telah anda pilih itu. 2. Sila ambil satu contoh kaedah penilaian bahasa di atas untuk menilai satu kemahiran bahasa.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI Arahan 1. Kemudian buat banding beza antara kaedah-kaedah penilaian bahasa yang telah dihuraikan di atas menggunakan borang pengurusan grafik. . Anda dikehendaki mendapatkan seberapa banyak maklumat yang berkaitan dengan tajuk di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan.

2 Hasil Pembelajaran 6. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 6 : KAEDAH PENILAIAN BAHASA 6. 6.2. . Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu. Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui pemerhatian penilaian melalui portfolio.3.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel.2. bermakna dan tidak menakutkan pelajar. 6.1 Menghuraikan kaedah penilaian melalui portfolio.2.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui pemerhatian. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. 6.

Ia memerlukan perancangan. pelaksanaan dan penilaian yang teliti.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6. Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga ke akhir. Terdapat beberapa jenis portfolio untuk tujuan dan konteks pembelajaran yang berbeza. Selain portfolio. rekod anekdot dan lain-lain bukti pembelajaran yang lain boleh digunakan untuk menghasilkan penilaian yang menyeluruh.4 Penilaian Melalui Porfolio Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama.3 Kerangka Konsep 6. . Portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur.

prosedur kerja. 6. Ini adalah kaedah konkrit untuk pelajar menghasilkan kerja melalui pengalaman sendiri ketika melakukan kerja-kerja amali atau kerja-kerja lapangan. . .2 Kegunaan Portfolio . Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi. . menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan. .4.4. digunakan bagi menggambarkan keperluan spesifik dalam penyempurnaan gred. halatuju.3 Ciri-ciri Portfolio (a) Menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti pelajar iaitu rasional. . Memberi peluang pelajar mendokumentasi kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan.1 Tujuan Portfolio Tujuan portfolio ialah untuk : . menunjukkan kesesuaian kurikulum dan kejayaan pelajar 6. (b) Sesuatu yang dilaksanakan oleh pelajar secara auntentik. pengalaman dan harapan. Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik. menilai perkembangan dalam satu tempoh (authentic assessment).BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 35 6. . matlamat.4. . menilai secara sumatif pembelajaran.

(d) Membuat catatan pembimbing yang membantu pelajar merenung dan membuat refleksi tentang kerja yang dibuat untuk menentukan tindakan susulan.5 Bagaimana Menilai Portfolio? . komen. (e) Kriteria penilaian yang dipilih diterangkan dan dipersetujui bersama dengan pelajar sebagai penggalak kepada pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif. Portfolio Kerja Harian . Portfolio Hasil Terbaik . dan cadangan harus direkod untuk menghadapi dan mengatasi sesuatu tugasan pembelajaran. pengetahuan dan kefahaman.4. 6. Sebagai contoh mari kita lihat peta perkembangan pembelajaran pelajar yang mempunyai lima tahap perkembangan. Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahirankemahiran. Menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar yang memberi gambaran perkembangan yang lebih menyeluruh dari awal hingga akhir.4.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 36 (c) Menunjukkan perlakuan pelajar yang dibimbing oleh guru seperti ulasan. E 5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan J 4 Mencantum suku kata dengan bimbingan guru A 3 Membentuk suku kata A 2 Menyebut bunyi huruf N 1 Permulaan mengenal huruf . .4 Jenis-jenis Portfolio Yang Boleh Dibina. . seperti di bawah ini. Portfolio Dokumen 6.

Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti seperti hasil pemerhatian.4. Dapat memotivasikan murid-murid dan meningkatkan tahap kefahaman kendiri mengenai tugasan pembelajaran yang diberi oleh guru. Membuat laporan samada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja.7 Kebaikan Penilaian Portfolio .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 37 . jurnal dan rekod anekdot sebelum membuat anggaran seimbang (on-balance) tentang tahap pencapaian pelajar. . Aspek yang diperhatikan menyeluruh meliputi aspek kognitif.5 Penilaian Melalui Pemerhatian. Catatan jurnal . 6. Penilaian melalui kaedah ini dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan P&P. Refleksi kendiri murid . 6.4.afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran.6 Aspek-aspek yang perlu dalam sesebuah Portfolio Sesebuah portfolio mengandungi: . Penglibatan murid sepenuhnya dalam pengajajaran dan pembelajaran . Buku log . Senarai semak yang disediakan oleh guru . Merupakan satu cara untuk menilai tahap perkembangan murid-murid . Gambar dan foto 6. . Guru mendapat banyak maklumat untuk menilai pencapaian muri-murid . Nota-nota yang disediakan oleh guru .

. 6. Jenis-jenis Pemerhatian 6.5. . . Menjalankan tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian yang dijalankan.4 Fungsi Pemerhatian . bahan dan persekitaran.5. 6. .2 Strategi Pemerhatian .1 Jenis Pemerhatian Berdasarkan tujuan dan aspek yang hendak dinilai: .psikomotor. . Kaedah pemerhatian boleh dilakukan secara global dan analitikal berdasarkan objektif yang ditentukan oleh guru. . Memerhati untuk jangka pendek dan uangk panjang. afektif. rekod anekdot. . Dilakukan oleh pelajar untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran. Memerhati apa yang telah dirancang secara open ended .5. rubrik yang merangkumi aspek kognitif. Antaranya ialah: . Guru boleh menggunakan instrumen seperti senarai semak. Melihat perkembangan individu atau kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran. Berterusan mengikut keperluan yang dirancang. Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 38 6. .3 Pelaksanaan Proses Pemerhatian Beberapa perkara perlu diambil kira dalam melaksanakan proses pemerhatian. Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran dan tanggapan. Kualiti Pemerhatian . Bentuk Perancangan .5.

Sediakan laporan ringkas tentang kelebihan dan kelemahan kaedah penilaian tersebut. Anda juga dikehendaki membuat penilaian murid dalam kelas anda berdasarkan penilaian portfolio. dan sikap bias serta prasangka penilai. Anda dikehendaki mendapatkan maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. 2. Penilaian cara ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya pengamatan penilai. .6 Rumusan. pengetahuan serta pengalaman sebenar penilai tentang bidang yang berkenaan. AKTIVITI 1. Anda perlu ingat bahawa pemerhatian memang mudah dilaksanakan tetapi untuk menjamin kesahihan dapatannya agak sukar.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6.

7.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 7: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 7. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. bermakna dan tidak menakutkan pelajar.2.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui soal jawab. 7.2 Hasil Pembelajaran 7. .2.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui kontrak pembelajaran. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.

Biasanya terdapat kompromi berkenaan kriteria yang ditentukan. . Kontrak ini biasanya ditandatangani apabila kedua-dua pihak bersetuju dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah disenaraikan.4.1 Cara Pelaksanaan .3 Kerangka Konsep 7.4 Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran 7. . Kriteria ditetapkan oleh guru agar tahap pencapaian yang diharapkan tidak terjejas. Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem pengredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan. Guru menentukan sistem pengredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 41 Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian Melalui Soal Jawab 7. Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran dikenali juga sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis.

2 Fungsi Kontrak Pembelajaran Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran tugasan yang berasaskan tahap keupayaan kendiri untuk membolehkan : a. b.4 Format Kontrak Pembelajaran Keperluan Kontrak Pembelajaran boleh dibuat dalam bentuk tertentu mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat. . Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya.4. pelajar mengenal pasti dan merekod. c.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 42 .3 Bagaimanakah kontrak pembelajaran digunakan? . mengenal pasti kaedah-kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut. 7. yang prosedurnya dinyatakan dengan jelas. Hasil Pembelajaran . Sesetengah tugasan memerlukan kontrak yang amat formal. Format / Bentuk 7. Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaan. menetapkan objektif dan matlamat pembelajaran kendiri. Penilaian .4. . Penilaian objektif tugasan . 7. Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan.4.

............................. 2........................................................................................... Nama: Nama: Nama: ..BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Sebaliknya sesetengah kontrak pembelajaran juga boleh dibuat secara tidak formal tetapi terancang dan jelas........... Objektif : 1................................. Nama : ............................................... .............................................................. 3............. Contoh Format Kontrak Pembelajaran Individu KONTRAK PEMBELAJARAN Mata Pelajaran : .............................................. Perkembangan Peringkat Apa yang ingin dicapai pada peringkat ini Bagaimana akan dilaksanakan pada peringkat ini Tempoh masa pelaksanaan peringkat ini Bagaimana penilaian peringkat ini dibuat Catatan Tandatangan murid Tandatangan rakan sebaya Tandatangan guru ............. Tahun/Tingkatan :............................. .... Tugasan : ................................................. ................................................................................................................................

penglibatan dan percaya diri dalam kalangan pelajar. ia dapat dijadikan teras kepada pembinaan konsepkonsep . kesanggupan memberi penyataan dan melahirkan perasaan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7. Kejayaan penggunaan teknik ini dalam P&P bergantung kepada kebolehan guru untuk menguasai teknik menyoal.5. . Bahasa Melayu akan dapat melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara berkesan. Penggunaan teknik ini dalam P&P. soalan-soalan yang dikemukakan memerlukan pelajar berfikir.1 Cara Pelaksanaan Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberikan tindak balas yang sewajarnya. Biasanya. di samping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.5 Penilaian Melalui Soal Jawab Teknik soal jawab merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. Di samping itu. 7.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI 1. 2. anda mahu menguji dan menilai murid melalui kaedah soal jawab. sediakan soalan-soalan yang sesuai untuk menguji pemahaman murid tentang grafik. Sediakan rumusan tentang pencapaian murid anda dan keberkesanan kaedah tersebut. Bagaimana anda menjalankan Penilaian Kontrak Pembelajaran semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah. Pilih satu bahan pengajaran grafik untuk sesi pengajaran Bahasa Melayu kelas KBSR. . Huraikan dengan contoh-contoh yang tepat dan cara pelaksanaannya.

bermakna dan tidak menakutkan pelajar. 8.2. Tajuk penilaian melalui kertas kerja akan disampaikan ketika interaksi bersemuka.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel.2.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 8: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 8. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu. Modul ini membincangkan tajuk penilaian melalui projek sahaja. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui projek 8.2 Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui projek 8.2 Hasil Pembelajaran 8. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira.3 Kerangka Konsep .

Dalam konteks kurikulum sekolah. (Wiggins. .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 47 8. . Projek ialah satu aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. . Apakah tujuan pembelajaran Projek ini? Sebagai satu aktiviti pembelajaran projek membawa tujuan berikut: . Tugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan dan dilaksanakan dalam satu jangka masa yang munasabah. Menggalakkan pelajar bekerjasama dan memikul tanggungjawab. Memberi kebebasan pelajar untuk menunjukkan kreativiti dan inovasi. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data persediaan satu laporan yang betul. 1989). Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah kepada tahap hasil disediakan.4 Penilaian Melalui Projek . Memberi peluang pelajar menggunakan bahan sumber yang terdapat di luar bilik darjah. Penilaian cara ini berupa aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar. projek bermaksud secara amali.

. . . kinestetik ). Portfolio-koleksi tugasan berdasarkan prestasi.7 Langkah-langkah untuk menjalankan Projek. Tidak ada satu jawapan yang benar. membina model. Langkah 5 : Penilaian hasil projek. Langkah 1 : Penentuan tajuk dan skop Projek. kemahiran merancang. lakonan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 48 8. Projek mempunyai pelbagai reka bentuk ( lisan. integrasi pengetahuan. Langkah 3 : Pelaksanaan strategi.5 Ciri-ciri Penilaian Projek . Langkah 2 : Penilaian awal projek. . . 8. . Tugasan boleh dilaksanakan secara kumpulan atau individu. . Extended tasks assignment seperti menulis puisi. persembahan. Langkah 4 : Pemprosesan Maklumat. 8. . . visual. poster atau model. . Latihan dan soalan open-ended untuk pelajar meneroka secara lisan atau bertulis. Merupakan peluang menilai pelajar dalam kreativiti. Tugasan prestasi drama. kebolehan membuat tugasan bersama orang lain. Menunjukkan peranan sebenar dalam situasi sebenar. melaksana dan menerangkan keputusan ujikaji. Jangka masa yang panjang . . Pelajar melaksana dan menghasilkan sesuatu. . Pelajar perlu melibatkan diri secara aktif sama ada ketika menyediakan projek atau dalam kumpulan.6 Jenis-jenis penilaian Projek . Pelajar mengamalkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah. Pelajar boleh membina penyelesaian alternatif. Pelajar menunjukkan kebolehan mengkaji/membentukkan sesuatu.

.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 49 Arahan: 1. Soalan 2 hendaklah dijawab secara bertaip dan diserahkan kepada pensyarah/tutor anda. anda dikehendaki menyediakan senarai semak yang lengkap untuk menilai keberkesanan produk atau bahan yang dihasilkan oleh murid. Murid-murid secara berkumpulan akan menghasilkan pelbagai bahan dan produk. Pastikan anda membuat latihan yang diberikan untuk membolehkan anda menguasai modul ini. Soalan 1 hendaklah dibincangkan bersama pensyarah / tutor anda. Anda memberi tugasan membuat satu projek tentang galakan membaca dalam kalangan murid-murid di sekolah anda. Arahan:. ----------------------------------------MODUL TAMAT-------------------------------------------AKTIVITI . Anda dikehendaki membaca dan memahami tajuk di atas. kemudian sila lengkapkan pengetahuan anda dalam borang pengurusan grafik yang sesuai. 2. Tahniah ! Anda telah berjaya menamatkan Modul Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dengan jayanya.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->