P. 1
Pengertian n Konsep Pentaksiran-1

Pengertian n Konsep Pentaksiran-1

|Views: 1,783|Likes:
Published by sitimardiahyusop

More info:

Published by: sitimardiahyusop on Aug 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 1: PENGERTIAN DAN KONSEP Tahukah anda, penilaian hendaklah

dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P & P), bukannya semata-mata dijalankan melalui ujian dan peperiksaan sahaja. Ia merupakan satu proses pengumpulan maklumat berkenaan dengan kemajuan dan prestasi pelajar. Dengan itu, di peringkat sekolah berbagai-bagai kaedah penilaian digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan dan pencapaian pelajar 1.1 Sinopsis Topik ini membincangkan konsep-konsep penting dalam penilaian dan pentaksiran bahasa Melayu iaitu pentaksiran, pengujian, penilaian. Di akhir topi k, para pelajar akan menjalankan beberapa aktiviti serta menjawab beberapa soalan untuk menguji pemahaman anda. Rujukan lanjut melalui sumber internet, perbincangan dalam talian serta aktiviti kolaboratif bersama pensyarah anda boleh juga dilakukan.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1.2 Hasil pembelajaran 1.2.1. Konsep pentaksiran 1.2.2. Konsep pengujian 1.2.3. Konsep penilaian 1.2.4. Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian 1.3 Kerangka Konsep 1.4Pentaksiran Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Maklumat meliputi halhal berkaitan topik, bukti dan prestasi. Penghakiman melibatkan hal-hal seperti pertimbangan dan pencapaian aspek pendidikan, manakala produk pula melibatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Proses pendidikan pula

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3 melibatkan operasi, dapatan dan hasil. Aspek-aspek utama dalam pentaksiran ialah:i. Instrumen ii. Kumpulan yang ditaksir iii. Respon iv. Kumpulan yang menaksir v. Skor 1.5 Pengujian . Merupakan satu kaedah dalam pengukuran dan dijalankan dengan cara yang sistematik. . Ia juga satu cara bagi mengukur tingkah laku seseorang individu. . Ia dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu, sebelum, semasa dan selepas sesuatu pengajaran . Ujian boleh diberikan sebelum sesuatu pengajaran berlaku dengan tujuan untuk mengumpul maklumat. Ujian itu dikenali sebagai ujian pra atau pretest. . Semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku ujian diberikan sama ada secara lisan atau bertulis. Ujian ini bagi mengetahui kemajuan yang dicapai oleh pelajar-pelajar dan pemahaman mereka terhadap P&P guru. Ujian ialah satu alat. Dalam P & P bahasa, ujian ialah bahan yang bertulis atau tercetak atau terakam yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Misalnya, guru membina ujian kloz bagi menguji kefahaman membaca atau ujian imlak bagi menguji kefahaman mendengar. Namun, perlu diingat bahawa ujian mungkin menjadi kurang baik jika pentadbir ujian menggunakannya dan menginterpretasinya secara tidak jujur. Oleh itu, ujian perlulah digunakan sesuai dengan perkara yang hendak diuji itu. Contohnya,

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH jika guru menguji tahap kefahaman murid Tahun 4 dengan menggunakan bahan bacaan yang layak untuk Tingkatan 1, sudah semestinya keputusan pelajar ini tidak menggalakkan. 1.6 Penilaian Penilaian telah didefinisikan dengan banyak cara. Stufflebeam et. al. (1971: xxv ) menyatakan penilaian sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives. Terry D. TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan. Penilaian merupakan satu proses untuk memperolehi maklumat kuantitatif. Ia adalah satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai. Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran, kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan sesebuah kurikulum. Pentafsiran penilaian berdasarkan data kuantitatif dan penghuraian kualitatif. Ia boleh dijalankan sebelum, semasa atau selepas satu sesi pengajaran guru. Ia boleh dijalankan berdasarkan sesuatu pembelajaran spesifik atau kepada keseluruhan kurkulum.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5 Kepentingan Penilaian Ujian Di Bilik Darjah Penilaian dan ujian mempunyai beberapa tujuan. Antaranya ialah untuk: . mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara yang hendak diajar. . menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari perkara yang telah disampaikan. . membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan temanteman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah. . menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka. . membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapat meningkatkan pengajaran mereka; dan . membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya.

PENILAIAN PENGUJIAN PENTAKSIRAN Berdasarkan rajah di atas. kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan mempunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1. Pengujian dan Penilaian Rajah 1. . Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P&P membabitkan ketiga-tiga aspek bekenaan.7 Perkaitan antara Pentaksiran.

c. penilaian. Sila buat catatan dan rumusan tentang perbezaan antara konsepkonsep pengujian. Sila nyatakan tujuan-tujuan pengujian. a. Sejauh manakah kertas ujian bulanan. Berdasarkan maklumat yang diperoleh. b.8 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki mengumpul satu set bahan ujian bulanan. semester dan akhir tahun yang dibina menepati ciri-ciri pentaksiran yang berkesan? . dan penilaian dilakukan. pengukuran. dan pengukuran ini dalam bentuk grafik. sila jawab soalan-soalan dibawah. semester dan akhir tahun.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1.

Menghuraikan konsep pentaksiran. Dalam hal ini. dan penilaian. Selamat berjaya ! 2.Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan.2. tujuan pendidikan dibahagi kepada beberapa domain (ranah.1 Sinopsis Sebagaimana yang anda tahu. kawasan) dan setiap domain tersebut diperincikan berdasarkan hierarkinya.2. 2. Bloom pada tahun 1956 dan seterusnya Domain Krathwohl. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Dalam panduan pembelajaran ini. 2.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 2: TAKSONOMI DAN DOMAIN KRATHWOHL 2.3. 2.4. Menjelaskan taksonomi Bloom. dan domain Krathwohl. . taksonomi Solo.2. pengujian.1. Menilai dan memilih jenis dan kaedah penilaian kemahiran bahasa dan sistem bahasa Melayu dan melaksanakan pemarkahan ujian Bahasa Melayu.2.2. dua aspek ini akan dibincangkan serta aktiviti yang berkaitan boleh dijalankan bersama pensyarah anda untuk memudahkan pemahaman anda. Membina jadual spesifikasi ujian dan soalan ujian Bahasa Melayu.2 Hasil Pembelajaran 2.

. 3. apresiasi. sikap.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2.3 Kerangka Konsep 2. Affective Domain (Domain Afektif) melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. dan cara penyesuaian diri. 2. seperti pengetahuan. pengertian. dan mengoperasi mesin. berenang. seperti minat. Cognitive Domain (Domain Kognitif). Psychomotor Domain (Domain Psikomotor) mengenai perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motor seperti tulisan tangan.4 Taksonomi Bloom Tujuan pendidikan dibahagikan kepada tiga domain. dan keterampilan berfikir. melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual. iaitu: 1.

dan sebagainya. prosedur. definisi. urutan. rumus. pola. peraturan. metodologi. Kemampuan dan Keterampilan Intelektual Pengetahuan (Knowledge) Berasaskan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan. . arahan. metodologi . fakta-fakta. seseorang pelajar memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan. diagram. Analisis (Analysis) Pada tahap analisis. Aplikasi (Application) Pada tahap ini. seseorang akan mampu menganalisa maklumat yang diperoleh dan mencerakinkannya atau menstrukturkan maklumat itu ke dalam bahagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan mampu mengenali serta membezakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah senario yang rumit. laporan. Pengetahuan ii. prinsip dasar. Domain ini terdiri dari dua tahap iaitu: i. dan sebagainya. gagasan. jadual . teori dan sebagainya di dalam persekitaran sebenar. Pemahaman (Comprehension) Dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Domain Kognitif Bloom membahagikan domain kognitif kepada enam tahap.

Penyesuaian (Adaptation) 7. Respons Terpimpin 4. gagasan. Persediaan (Set) 3.. . Domain Psikomotor 1. Penciptaan (Origination) . Persepsi 2. Penilaian (Evaluation) Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap penyelesaian. Mekanisme (Mechanism) 5. Respon Tampak yang Kompleks (Complex Overt Response) 6. metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai atau standard yang ada untuk memastikan nilai efektif atau manfaatnya.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 11 Sintesis (Synthesis) Seseorang pelajar pada tahap sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah senario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau maklumat yang harus didapati untuk menghasilkan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Tanggapan (Responding) . Penerimaan (Receiving/Attending) . Pengorganisasian (Organization) .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 12 2. Domain Afektif . Penghargaan (Valuing) .5 Domain David Krathwohl . Perwatakan Berdasarkan Nilai-nilai (Characterization by a Value or Value Complex) .

http://pkukmweb.ukm. anda dikehendaki menyiapkan tugasan yang diberikan.6 Aktiviti Anda dikehendaki membuat rujukan dan memahami Taksonomi Bloom dan Domain Krathwolh. Sila nyatakan bilangan soalan yang dianalisis mengikut aras Bloom.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Arahan: 2.edu/ndabbagh/Resources/Resources2/krath stax. Setelah itu. Aras kesukaran/ kognitif Taksonomi Bloom. Sila huraikan sejauh manakah penggunaan Domain Krathwohl dalam soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun untuk setiap kelas di sekolah anda.html 2.my/~upak/pdffile/2008E/aqilah.pdf . http://www.gmu. Analisis soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun di sekolah anda dari segi: a.nwlink.com/~Donclark/hrd/bloom. 1.htm 3. b. c. http://classweb. Lawatilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat lanjut: 1.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 3: JADUAL SPESIFIKASI UJIAN 3. Memahami aspek-aspek dalam penyediaan JSU 3.2. Ujian yang tidak mempunyai perancangan yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan menyediakan JSU yang merupakan rancangan persediaan item/ soalan.2 Hasil pembelajaran 3.1 Sinopsis Jadual Spesifikasi Ujian atau JSU merupakan aspek penting dalam penyediaan sesuatu ujian. JSU dikenali juga sebagai Test Blue Print dan Test Specification. 3.2. Penggunaan JSU dalam pembinaan item ujian .2. JSU merupakan matrik dua paksi iaitu paksi Kandungan (menegak) dan paksi Aras Kemahiran (melintang). Guru-guru di sekolah seringkali membina soalan-soalan ujian secara spontan dan tidak terancang.1.

3. Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar. . . . .5 Kepentingan JSU .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 15 3. Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. .3 Kerangka konsep 3. Bilangan item yang mengikut bentuk. amali. esei. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran. Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan. . kandungan dan aras kemahiran.80%. Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan. Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 % . Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif. .4 Definisi / Konsep Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU) . JADUAL SPESIFIKASI UJIAN KEPENTINGAN JSU DEFINISI LANGKAH PEMBINAAN JSU . . Kandungan Ujian tentang topik-topik pelajaran. kertas kursus dan lain-lain.

Fonem suprasegmental 1 1 Jumlah 40 32 Jadual 1: Contoh JSU .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 16 . . Sejarah. Definisi. Contoh di atas boleh disesuaikan dengan keperluan dan spesifikasi di sekolah. BM sebelum dan selepas merdeka 2 2 1. Pengenalan linguistik Definisi. cara penghasilan 3 2 1 1 . Linguistik Diskriptif 1 5 4 1 1 1. alat artikulasi.1 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu 5 4 . Asal usul BM. Memberikan panduan untuk membentuk format ujian. Bil Bentuk Soalan Objektif Kemahiran Aras Kognitif Bidang/Topik/Topik Kecil Jam 1 2 3 4 5 6 Jumlah Item 1.2 Linguistik BM 15 12 .3 Fonologi 20 16 . Fonem segmental 2 2 1 1 1 .

Penggunaan 2. Ujian esei. afektif. Ujian objektif . dan psikomotor Domain Kognitif 6.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 17 3. Kefahaman 1. Pengetahuan Mudah Langkah IV: Apakah jenis ujian yang akan diuji? . Penilaian Sukar 5. . Sintesis 4. soalan objektif (30 soalan) b. Ujian struktur . 1 markah bagi 1 item c.6 Langkah-langkah Membina JSU Langkah 1: Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji Langkah II: Tentukan soalan yang akan dibina itu a. Analisis 3. dan lain-lain. jumlah soalan bagi setiap topik dikira: = Jumlah masa X Jumlah soalan Jumlah Masa keseluruhan Langkah III: Tentukan model aras kesukaran item Biasanya JPU menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom Tiga domain: kognitif.

guru yang mengajar dan ibu bapa berhak dalam erti kata sebenarnya menolak sesuatu ujian itu jika diragukan kesahannya. JPU berperanan penting. data yang tercetus daripada ujian yang sedemikian tidak layak digunakan bagi tujuan pemilihan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 18 Langkah V: . Pemarkahan Langkah VI . . Orang-orang yang berkaitan dengan ujian seperti calon. pengkelasan atau bimbingan. Susunan nombor soalan mengikut tajuk Rumusan Dalam penilaian. Nyatakan tingkatan . Justeru. esei dll) . Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif. Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah soalan sukar) . Nyatakan mata pelajaran . struktur.

Tetapkan bilangan item. Kertas 1 mengandungi 20 soalan objektif. 1. . . Layarilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat tambahan.gov. peruntukan masa dan peratusan item mengikut aras kognitif berdasarkan topik dalam sukatan pelajaran.com/kheru2006/iv.htm 3.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 19 Arahan: Anda dikehendaki menyediakan kertas 1 Peperiksaan Semester yang telah ditetapkan. Sediakan satu JSU berdasarkan format ditetapkan.my/ipba/rdipba/cd1/article123.emoe. http://www. http://apps.7 Aktiviti .pdf 2.geocities.

Dalam topik ini anda. 4.1.2. Hasil tugasan anda perlu dimasukkan dalam folio pembelajaran anda. Mengaplikasikan kemahiran pembinaan soalan .2.2 Hasil Pembelajaran 4.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 4 : PEMBINAAN UJIAN 4. dalam proses menilai ini.2. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan objektif. 4. Dengan itu. anda bolehlah menjawab soalan-soalan dalam aktiviti yang diberi serta berbincang dengan pensyarah anda. 4.1 Sinopsis Anda telah membincangkan konsep penilaian dan kepentingannya dalam pendidikan serta P&P di dalam bilik darjah. guru sewajarnya dapat menentukan dengan jelas kedudukan ujian sebagai alat penilaian dalam pendidikan. 4. Ujian bermaksud bahan-bahan yang tertulis yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. kita akan membincangkan bagaimana untuk membina bahanbahan ujian untuk para pelajar kita dan pada akhir topik ini.4. .2. Memahami serta menghuraikan konsep-konsep ujian. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan subjektif.2.3.

kelemahan dan kekuatan pelajarpelajar dalam pembelajaran mereka. Ujian Objektif Item ujian jenis objektif ini memerlukan pelajar menulis atau memilih satu jawapan yang betul atau yang paling baik. . Jenis-jenis Ujian Berikut ialah beberapa jenis ujian iaitu ujian objektif dan ujian subjektif. 4. item jenis aneka pilihan dan kloz.3 Kerangka Konsep 4. item jenis padanan.5.1. 4. Ini berguna bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti P&P.4 Pendahuluan Selaku guru bahasa kita seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pembelajaran pelajar-pelajar. Antara item ujian ini termasuklah item jawapan pendek.5.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 4.

Item Melengkapkan Penyataan contoh: a) Kita mesti _______bermain sekarang kerana hujan sudah turun. Jawapan mungkin dipilih daripada dua atau lebih pilihan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Respons Bebas i. dan aneka pilihan. Jenis soalan: contoh: a) Apakah lawan bagi perkataan rajin? ( malas) b) Apakah makna simpulan bahasa kaki ayam? (tidak memakai kasut) ii. Item Salah -Betul Item ini dikenali sebagai Item Dua Pilihan iaitu item yang mengandungi penyataan yang perlu ditandakan dengan dua pilihan sahaja iaitu: betul (B) atau salah (S). Ada ketika guru menggunakan setuju (S) atau tidak setuju (TS) pada penyataan atau ya (Y) atau tidak (T) pada soalan. padanan. Item-item itu ialah format salah-betul. Item Respons Tetap ( Item Objektif Jenis Pilihan) Soalan jenis ini memerlukan pelajar memilih jawapan betul atau paling tepat. . b) Saya terpaksa ________ adik saya kerana emak saya bekerja.

Analogi . 4. 2. Kata Adjektif Perasaan D. Gadis cantik itu anak Pak Zaini. Jenis jawapan terbaik c. Dia amat rindu akan emaknya. Budak baik selalu dipuji. Kata Adjektif Bentuk C. a. Item Aneka Pilihan Item aneka pilihan adalah daripada golongan item jawapan tetap kerana diberikan tindak balas terbatas.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Padanan Item Padanan atau Suaian biasanya mengandungi dua kumpulan objek/ perkara yang berkaitan. Pelajar dikehendaki memilih jawapannya dengan memadankan objek/ perkara yang berkaitan di sebelah kiri dengan objek/ perkara di sebelah kanan. Kata Bilangan Contoh 1. Kata Adjektif Pancaindera B. Item aneka pilihan berbentuk soalan b. Kata Adjektif Sifatan A. Jenis item aneka pilihan adalah seperti yang berikut. 3. Jalan bengkok ke kampung itu telah ditutup.

pelajar diminta melihat dan membaca keratan itu secara keseluruhannya. berasaskan kefahaman mereka ke atas teks itu keseluruhannya. Kemudian. sebagai alat bagi menguji kefahaman bacaan boleh digunakan untuk pelajar-pelajar sekolah rendah .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 24 Item Jenis Cantuman Teknik Kloz Teknik menggunakan ujian kloz. ini semua tidak sukar dilakukan. pentadbiran dan pemarkahan. Pembinaan Ujian . mereka akan mencuba mengisi tempat yang dikosongkan dengan perkataan yang paling sesuai menurut makna keseluruhan teks. 4. Soalan Subjektif Soalan jenis subjektif terbahagi kepada beberapa pecahan seperti berikut:.5. Dalam ujian kloz pelajar diminta mengisi tempat kosong yang telah sengaja dikosongkan oleh guru/ penguji dalam sesuatu keratan bacaan.2. Item Jenis Struktur . Pada mulanya. dan sepatutnya boleh diuruskan oleh guru-guru Bahasa Melayu. Item Jenis Esei . Sungguhpun teknik kloz memerlukan prosedur tertentu dari segi pembinaan ujian.

kemahiran-kemahiran yang akan diuji dan seterusnya aras ujian itu sendiri. Rumusan Dalam proses pembinaan item ujian beberapa perkara yang berhubungan dengan pembinaan item ujian tersebut harus dipertimbangkan. kandungannya. Kebolehpercayaan Ujian Kebolehpercayaan merujuk kepada ciri skor berhubung dengan ketepatan dan ketekalan skor bagi menggambarkan prestasi calon dalam perkara yang diuji. Kesahan Serentak d. Kesahan Gagasan ii.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Prinsip-prinsip Asas Pengujian dan Penilaian Antara prinsip dasar yang harus dijadikan garis panduan dalam pembinaan sesuatu instrumen penilaian dan pengujian ialah: i. . Antaranya ialah objektif ujian. Kesahan Isi b. Penilaian dan Pengujian Mestilah Bersifat Kesahan (validity) a. Kesahan Ramalan c.

Sila bina 24 item objektif aneka pilihan untuk menguji kemahiran tatabahasa bagi pelajar anda. analisis. b.Tunjukkan soalan-soalan yang dibina itu kepada guru panitia Bahasa Melayu dan bincangkan bersamanya tentang kelebihan dan kelemahan pembinaan item objektif tersebut berdasarkan garis panduan membina item ujian objektif. Aplikasikan atau ujikan item tersebut kepada pelajar anda.7 Aktiviti Anda dikehendaki membaca dan memahami aspek-aspek pembinaan ujian dan sila sediakan carta pengurusan grafik bagi perkara-perkara yang berikut: a. Senaraikan dan huraikan garis panduan membina item objektif dan esei. aplikasi.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Arahan : 4. . Item yang anda bina mestilah merangkumi 4 soalan untuk setiap aras iaitu pengetahuan. kefahaman. sintesis dan penilaian. Kemudian buat laporan menyeluruh tentang pencapaian pelajar anda dan kaitkan keputusan itu dengan item yang telah dibina dari segi kelebihan atau kelemahannya.

http://www.gov.emoe.my/ipba/rdipba/cd1/article123. 1.pdf .usm.my/education/publication/JPP239_ PEMBINAAN%20DAN%20PENGESAHAN%20UJIAN%20MEMBACA.pdf 2. http://apps.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Layari Internet untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Sumatif. Ujian Bakat.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 5 : JENIS PENILAIAN BAHASA 5.3 Kerangka Konsep .2 Menganalisis dan membanding-beza jenis penilaian.1 Menghuraikan dan menjelaskan jenis penilaian bahasa. pencapaian. Pencapaian.1 Sinopsis Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui dan mendalami jenis penilaian bahasa yang boleh digunakan oleh guru dalam menjalankan proses p&p Bahasa Melayu.2. 5. kemajuan dan ujian bakat. Ujian Kefasihan.2 Hasil Pembelajaran 5. Kemajuan. Jenis penilaian tersebut merangkumi ujian Formatif.2.2. 5. 5. 5.3 Menerangkan dan menganalisis ujian kefasihan.

. Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif pada asasnya berdasarkan skop kemahiran.6 Ujian Sumatif Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pembelajaran dalam kalangan murid. ujian bakat dan ujian pencapaian. Ujian Formatif dapat mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara serta-merta. ujian sumatif.5 Ujian Formatif Ujian Formatif adalah bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar.ujian kemajuan. iaitu ujian formatif. 5.ujian kefasihan. Biasanya ujian ini dijalankan dalam bentuk pemerhatian atau pun dalam satu siri ujian yang pendek.Tujuan utama guru menjalankan ujian formatif untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran.4 Ujian Formatif dan Sumatif Terdapat beberapa jenis ujian. 5. jangka masa P&P atau objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak diuji. Skop pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk Ujian Sumatif diasaskan dan dibina secara luas dan melibatkan kesemua kemahiran dan aspek bahasa.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5. Biasanya skop pengajaran dan pembelajaran ujian tersebut agak terhad dan tidak luas.

Maklum balas kepada pelajar dan guru: kemajuan dan kelemahan. . Dibentuk khas Alat 6. Senang sukar 6. Beraneka jenis 5.Kognitif 4. Peperiksaan akhir tahun 7. Pada akhir unit/kursus 3. bahan atau isi pelajaran yang telah dipelajari. Ujian Kemajuan merupakan ujian yang menentukan kemajuan murid dari semasa ke semasa di sepanjang pembelajaran mereka. Pensijilan atau penggredan 2. Sepanjang pengajaran Masa 2. Fungsi 1. Berubah-ubah Kesukaran 5. Ujian Pencapaian. Terhad kepada tugasan Sifat 4. Rujukan kriteria Jenis ujian 7.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5. Ujian Kefasihan pula bertujuan untuk menentukan setakat manakah seseorang telah mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan. Ujian Kefasihan dan Ujian Kemajuan Manakala ujian bakat bertujuan mengesan bakat seseorang dalam menguasai bahasa asing. psikomotor dan afektif Penekanan 3. Seterusnya anda dikehendaki membuat bacaan tambahan dan mengakses internet untuk mendapatkan maklumat tambahan.Rujukan norma 5.8 Ujian Bakat. Ujian Pencapaian bertujuan untuk menentukan setakat manakah muridmurid telah menguasai kemahiran.7 Perbezaan Antara Ujian Formatif dan Ujian Sumatif Ujian Formatif Perbezaan Ujian Sumatif 1. Kognitif.

tatabahasa dan kosa kata. atau struktur sesuatu bahasa. Melalui ujian ini murid-murid akan melakukan berbagai-bagai aktiviti bahasa seperti meniru penyebutan bunyi-bunyi. Ujian Pencapaian Ujian ini boleh dijalankan pada akhir kursus atau setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran. Biasanya ujian ini digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan dan kebolehan mereka.Sejauh mana sesuatu kemahiran itu dikuasai dalam satu jangkamasa yang ditetapkan boleh ditentukan melalui dua set ujian yang berlainan. Ujian Kefasihan Ujian ini menilai kebolehan umum seseorang terhadap bahasa yang dipelajarinya. .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH NOTA TAMBAHAN Ujian Bakat Ujian bakat biasanya melibatkan data-data bahasa yang mengandungi unsur-unsur bahasa seperti fonetik. mengubah bentuk. Setelah hasil ujian dianalisis guru dapat mengenal pasti murid-murid yang berbakat dan berpotensi untuk mempelajari sesuatu bahasa dengan cepat. Ujian ini dinamakan ujian pra dan ujian pos. menentukan makna berdasarkan konteks dan sebagainya.

. Sila ambil satu contoh kaedah penilaian bahasa di atas untuk menilai satu kemahiran bahasa. Anda dikehendaki mendapatkan seberapa banyak maklumat yang berkaitan dengan tajuk di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. Nyatakan kesesuaian dan keberkesanan kaedah tersebut untuk menguji kemahiran bahasa yang telah anda pilih itu.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI Arahan 1. 2. Kemudian buat banding beza antara kaedah-kaedah penilaian bahasa yang telah dihuraikan di atas menggunakan borang pengurusan grafik.

2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui pemerhatian.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 6 : KAEDAH PENILAIAN BAHASA 6.2. 6.1 Menghuraikan kaedah penilaian melalui portfolio.2 Hasil Pembelajaran 6. . Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu. bermakna dan tidak menakutkan pelajar.2. Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui pemerhatian penilaian melalui portfolio.3.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. 6. 6.2.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6. Portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur. Terdapat beberapa jenis portfolio untuk tujuan dan konteks pembelajaran yang berbeza. rekod anekdot dan lain-lain bukti pembelajaran yang lain boleh digunakan untuk menghasilkan penilaian yang menyeluruh. .4 Penilaian Melalui Porfolio Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. Ia memerlukan perancangan. pelaksanaan dan penilaian yang teliti. Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga ke akhir. Selain portfolio.3 Kerangka Konsep 6.

menilai secara sumatif pembelajaran. pengalaman dan harapan. .4. .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 35 6.4.1 Tujuan Portfolio Tujuan portfolio ialah untuk : . matlamat. Memberi peluang pelajar mendokumentasi kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan.3 Ciri-ciri Portfolio (a) Menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti pelajar iaitu rasional.2 Kegunaan Portfolio . . menilai perkembangan dalam satu tempoh (authentic assessment). Ini adalah kaedah konkrit untuk pelajar menghasilkan kerja melalui pengalaman sendiri ketika melakukan kerja-kerja amali atau kerja-kerja lapangan. digunakan bagi menggambarkan keperluan spesifik dalam penyempurnaan gred. menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan. Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik. (b) Sesuatu yang dilaksanakan oleh pelajar secara auntentik. . prosedur kerja. . halatuju. Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi. .4. . 6. menunjukkan kesesuaian kurikulum dan kejayaan pelajar 6.

Menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar yang memberi gambaran perkembangan yang lebih menyeluruh dari awal hingga akhir. Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahirankemahiran. Sebagai contoh mari kita lihat peta perkembangan pembelajaran pelajar yang mempunyai lima tahap perkembangan. komen.5 Bagaimana Menilai Portfolio? . E 5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan J 4 Mencantum suku kata dengan bimbingan guru A 3 Membentuk suku kata A 2 Menyebut bunyi huruf N 1 Permulaan mengenal huruf . . seperti di bawah ini.4. (d) Membuat catatan pembimbing yang membantu pelajar merenung dan membuat refleksi tentang kerja yang dibuat untuk menentukan tindakan susulan.4. Portfolio Kerja Harian . pengetahuan dan kefahaman. dan cadangan harus direkod untuk menghadapi dan mengatasi sesuatu tugasan pembelajaran. Portfolio Dokumen 6. .4 Jenis-jenis Portfolio Yang Boleh Dibina.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 36 (c) Menunjukkan perlakuan pelajar yang dibimbing oleh guru seperti ulasan. 6. (e) Kriteria penilaian yang dipilih diterangkan dan dipersetujui bersama dengan pelajar sebagai penggalak kepada pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif. Portfolio Hasil Terbaik .

jurnal dan rekod anekdot sebelum membuat anggaran seimbang (on-balance) tentang tahap pencapaian pelajar. 6. Nota-nota yang disediakan oleh guru . Aspek yang diperhatikan menyeluruh meliputi aspek kognitif. Membuat laporan samada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja.5 Penilaian Melalui Pemerhatian. Refleksi kendiri murid .7 Kebaikan Penilaian Portfolio . Guru mendapat banyak maklumat untuk menilai pencapaian muri-murid . Merupakan satu cara untuk menilai tahap perkembangan murid-murid . Catatan jurnal . 6.6 Aspek-aspek yang perlu dalam sesebuah Portfolio Sesebuah portfolio mengandungi: . Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti seperti hasil pemerhatian. Buku log .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 37 . Penglibatan murid sepenuhnya dalam pengajajaran dan pembelajaran .4. . Senarai semak yang disediakan oleh guru . . Penilaian melalui kaedah ini dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan P&P. Dapat memotivasikan murid-murid dan meningkatkan tahap kefahaman kendiri mengenai tugasan pembelajaran yang diberi oleh guru. Gambar dan foto 6.4.afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran.

5.1 Jenis Pemerhatian Berdasarkan tujuan dan aspek yang hendak dinilai: . Berterusan mengikut keperluan yang dirancang. Guru boleh menggunakan instrumen seperti senarai semak. Bentuk Perancangan .5.5. Kualiti Pemerhatian . . Memerhati apa yang telah dirancang secara open ended . 6. Antaranya ialah: . . . Jenis-jenis Pemerhatian 6.4 Fungsi Pemerhatian .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 38 6. Dilakukan oleh pelajar untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran. . Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek. bahan dan persekitaran. Memerhati untuk jangka pendek dan uangk panjang.psikomotor. Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran dan tanggapan. afektif. rekod anekdot. rubrik yang merangkumi aspek kognitif. . Menjalankan tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian yang dijalankan. Kaedah pemerhatian boleh dilakukan secara global dan analitikal berdasarkan objektif yang ditentukan oleh guru. 6. . Melihat perkembangan individu atau kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran. .2 Strategi Pemerhatian .5.3 Pelaksanaan Proses Pemerhatian Beberapa perkara perlu diambil kira dalam melaksanakan proses pemerhatian. .

dan sikap bias serta prasangka penilai. Sediakan laporan ringkas tentang kelebihan dan kelemahan kaedah penilaian tersebut.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6. Anda dikehendaki mendapatkan maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. 2. pengetahuan serta pengalaman sebenar penilai tentang bidang yang berkenaan. Anda perlu ingat bahawa pemerhatian memang mudah dilaksanakan tetapi untuk menjamin kesahihan dapatannya agak sukar. Anda juga dikehendaki membuat penilaian murid dalam kelas anda berdasarkan penilaian portfolio. AKTIVITI 1.6 Rumusan. . Penilaian cara ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya pengamatan penilai.

Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui soal jawab.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui kontrak pembelajaran.2 Hasil Pembelajaran 7. 7. 7. . kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira.2.2. bermakna dan tidak menakutkan pelajar. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 7: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 7.

1 Cara Pelaksanaan . Kriteria ditetapkan oleh guru agar tahap pencapaian yang diharapkan tidak terjejas.3 Kerangka Konsep 7. Kontrak ini biasanya ditandatangani apabila kedua-dua pihak bersetuju dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah disenaraikan. Biasanya terdapat kompromi berkenaan kriteria yang ditentukan. Guru menentukan sistem pengredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan.4. Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem pengredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan. . .4 Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran 7. Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran dikenali juga sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 41 Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian Melalui Soal Jawab 7.

Format / Bentuk 7.4. yang prosedurnya dinyatakan dengan jelas. Penilaian . Hasil Pembelajaran . . Penilaian objektif tugasan .4.4. 7. Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya. 7.3 Bagaimanakah kontrak pembelajaran digunakan? . c. Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan. Sesetengah tugasan memerlukan kontrak yang amat formal. b.4 Format Kontrak Pembelajaran Keperluan Kontrak Pembelajaran boleh dibuat dalam bentuk tertentu mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat. pelajar mengenal pasti dan merekod. Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaan.2 Fungsi Kontrak Pembelajaran Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran tugasan yang berasaskan tahap keupayaan kendiri untuk membolehkan : a. mengenal pasti kaedah-kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 42 . . menetapkan objektif dan matlamat pembelajaran kendiri.

............................................ .......................................................... Perkembangan Peringkat Apa yang ingin dicapai pada peringkat ini Bagaimana akan dilaksanakan pada peringkat ini Tempoh masa pelaksanaan peringkat ini Bagaimana penilaian peringkat ini dibuat Catatan Tandatangan murid Tandatangan rakan sebaya Tandatangan guru ..............................................................................BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Sebaliknya sesetengah kontrak pembelajaran juga boleh dibuat secara tidak formal tetapi terancang dan jelas....... Contoh Format Kontrak Pembelajaran Individu KONTRAK PEMBELAJARAN Mata Pelajaran : ......................................................................... 2.............................................................................. Objektif : 1................... ...................... ............................... Tugasan : ........................................................................... Tahun/Tingkatan :.................................. Nama : ....... 3................ Nama: Nama: Nama: ...............

1 Cara Pelaksanaan Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberikan tindak balas yang sewajarnya. Penggunaan teknik ini dalam P&P. soalan-soalan yang dikemukakan memerlukan pelajar berfikir.5 Penilaian Melalui Soal Jawab Teknik soal jawab merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. 7. Bahasa Melayu akan dapat melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara berkesan. ia dapat dijadikan teras kepada pembinaan konsepkonsep . penglibatan dan percaya diri dalam kalangan pelajar. di samping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. kesanggupan memberi penyataan dan melahirkan perasaan.5.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7. Kejayaan penggunaan teknik ini dalam P&P bergantung kepada kebolehan guru untuk menguasai teknik menyoal. Biasanya. Di samping itu. .

Huraikan dengan contoh-contoh yang tepat dan cara pelaksanaannya. anda mahu menguji dan menilai murid melalui kaedah soal jawab. Bagaimana anda menjalankan Penilaian Kontrak Pembelajaran semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah. sediakan soalan-soalan yang sesuai untuk menguji pemahaman murid tentang grafik.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI 1. Pilih satu bahan pengajaran grafik untuk sesi pengajaran Bahasa Melayu kelas KBSR. 2. . Sediakan rumusan tentang pencapaian murid anda dan keberkesanan kaedah tersebut.

3 Kerangka Konsep . Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 8: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 8.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui projek 8.2 Hasil Pembelajaran 8. Tajuk penilaian melalui kertas kerja akan disampaikan ketika interaksi bersemuka. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira.2.2. 8. Modul ini membincangkan tajuk penilaian melalui projek sahaja.2 Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui projek 8. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel. bermakna dan tidak menakutkan pelajar.

1989). Memberi peluang pelajar menggunakan bahan sumber yang terdapat di luar bilik darjah. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data persediaan satu laporan yang betul. Apakah tujuan pembelajaran Projek ini? Sebagai satu aktiviti pembelajaran projek membawa tujuan berikut: . Dalam konteks kurikulum sekolah. Tugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan dan dilaksanakan dalam satu jangka masa yang munasabah. . . Menggalakkan pelajar bekerjasama dan memikul tanggungjawab. . Memberi kebebasan pelajar untuk menunjukkan kreativiti dan inovasi. Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah kepada tahap hasil disediakan. projek bermaksud secara amali. Projek ialah satu aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. (Wiggins.4 Penilaian Melalui Projek .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 47 8. Penilaian cara ini berupa aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar.

8. Menunjukkan peranan sebenar dalam situasi sebenar. kemahiran merancang. visual. Langkah 5 : Penilaian hasil projek. . Merupakan peluang menilai pelajar dalam kreativiti.7 Langkah-langkah untuk menjalankan Projek. Tugasan boleh dilaksanakan secara kumpulan atau individu.6 Jenis-jenis penilaian Projek . . Pelajar boleh membina penyelesaian alternatif. Langkah 2 : Penilaian awal projek. melaksana dan menerangkan keputusan ujikaji. . Jangka masa yang panjang . Portfolio-koleksi tugasan berdasarkan prestasi. Extended tasks assignment seperti menulis puisi. Langkah 4 : Pemprosesan Maklumat. Langkah 1 : Penentuan tajuk dan skop Projek. . . lakonan. Latihan dan soalan open-ended untuk pelajar meneroka secara lisan atau bertulis.5 Ciri-ciri Penilaian Projek . . Projek mempunyai pelbagai reka bentuk ( lisan. membina model. Pelajar perlu melibatkan diri secara aktif sama ada ketika menyediakan projek atau dalam kumpulan. Pelajar menunjukkan kebolehan mengkaji/membentukkan sesuatu. . integrasi pengetahuan. Tidak ada satu jawapan yang benar. Tugasan prestasi drama. persembahan. Pelajar mengamalkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah. kebolehan membuat tugasan bersama orang lain. . Pelajar melaksana dan menghasilkan sesuatu. . Langkah 3 : Pelaksanaan strategi. . kinestetik ). poster atau model. . 8.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 48 8. .

----------------------------------------MODUL TAMAT-------------------------------------------AKTIVITI . Soalan 1 hendaklah dibincangkan bersama pensyarah / tutor anda. Anda dikehendaki membaca dan memahami tajuk di atas. Tahniah ! Anda telah berjaya menamatkan Modul Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dengan jayanya. Arahan:. kemudian sila lengkapkan pengetahuan anda dalam borang pengurusan grafik yang sesuai. anda dikehendaki menyediakan senarai semak yang lengkap untuk menilai keberkesanan produk atau bahan yang dihasilkan oleh murid. .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 49 Arahan: 1. Soalan 2 hendaklah dijawab secara bertaip dan diserahkan kepada pensyarah/tutor anda. Pastikan anda membuat latihan yang diberikan untuk membolehkan anda menguasai modul ini. 2. Anda memberi tugasan membuat satu projek tentang galakan membaca dalam kalangan murid-murid di sekolah anda. Murid-murid secara berkumpulan akan menghasilkan pelbagai bahan dan produk.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->