PENDAHULUAN

Nama saya Khairil Fiqri bin Khalid. Saya Belajar di tingkatan 3 Bijaksana di Malay College Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan. Sebagai Memenuhi Keperluan mata pelajaran Geografi, saya diwajibkan membuat satu kerja lapangan iaitu Kajian Goegrafi Tempatan (KGT). Saya telah menjalankan KGT ini selama 8 minggu.

Saya telah memilih tajuk Jaringan Sistem Pengangkutan Di Bandar Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan. Negara yang dibandingkan ialah Negara Jepun. Sebab- sebab pemilihan adalah kerana terdapat pelbagai perbandingan jaringan sistem pengangkutan antara Bandar Kuala Selangor dengan Jepun. Kuala Selangor adalah kampung saya. Oleh yang demikian,akan
memudahkan saya untuk mengkaji secara lebih dalam bagi menghasilkan kerja khusus ini.

OBJEKTIF KAJIAN
1. Mengenal pasti dengan lebih mendalam jenis-jenis sistem pengangkutan yang terdapat di Bandar Kuala Selangor dan mewujudkan semangat cinta akan negara. -Terdapat pelbagai jenis pengangkutan di kawasan kajian yang telah saya pilih.

2. Mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jaringan sistem pengangkutan di Bandar
Kuala Selangor.

-Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut faktor yang mempengaruhi sistem jaringan di
Bandar Kuala Selangor.

3. Menyatakan kesan-kesan perkembangan jaringan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar di Bandar Kuala Selangor. -Saya akan menerangkan kesan-kesan positif dan negatif jaringan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar di Bandar Kuala Selangor. 4. Mengkaji langkah-langkah mengatasi masalah dan kesan negatif terhadap perkembangan jaringan sistem pengangkutan di Bandar Kuala Selangor. -Saya akan membentangkan kaedah dan langkah mengatasi masalah dan kesan negatif terhadap perkembangan jaringan sistem pengangkutan di Bandar Kuala Selangor.

Melalui kajian ini saya bersyukur kerana berpeluang untuk mengetahui dengan lebih mendalam mengenai jenis pengangkutan di Taman Wangsa Melawati serta Singapura.

KAEDAH KAJIAN
Kaedah kajian yang telah saya gunakan ialah a) Kaedah Pemerhatian b)Bancian c) Internet.

Pemerhatian - Selama menjalankan kajian ini, saya telah memerhatikan jenis-jenis pengangkutan yang terdapat di Bandar Kuala Selangor, saya telah memerhatikan jenis-jenis pengangkutan yang terdapat di Kuala Selangor.Saya telah menjalankan pemerhatian bersama rakan saya tentang bentuk muka bumi.

b) Bancian -Saya dan ahli kumpulan telah menjalankan bancian terhadap penggunaan jalan raya Kuala Selangor , pada hari Isnin 27 Mei 2008 pukul 3.00-6.00 petang.

Internet - Saya telah melayari internet untuk mendapatkan isi – isi yang penting bagi menyiapkan kerja kursus ini.

DAPATAN

KAJIAN

JENIS-JENIS SISTEM PENGANGKUTAN YANG TERDAPAT DI BANDAR KUALA SELANGOR, SELANGOR DARUL EHSAN Hanya terdapat satu jenis sistem pengangkutan di Bandar Kuala Selangor iaitu jalan raya. Jaringan jalan raya di Bandar Kuala Selangor adalah padat. Jaringan jalan raya ini menghubungkan Bandar Kuala Selangor dengan kawasan persekitarannya seperti taman perumahan dan sekolah-sekolah. Terdapat juga semua jenis pengangkutan darat di kawasan kajian.Termasuklah Lori,Bas,Kereta,Motosikal,dan Van.

PENGANGKUTAN AWAM Terdapat pengangkutan awam seperti bas dan teksi. Hal ini dapat memudahkan penduduk untuk pergi ke sesuatu tempat sekiranya mereka tidak mempunyai kenderaan

PENGANGKUATAN PERSENDIRIAN Penduduk Kuala Selangor juga mempunyai kenderaan persendirian mereka sendiri. Sebagai contoh, mereka menggunakan kereta, motosikal, van dan lain-lain. Hal ini membolehkan mereka berulang-alik ke mana sahaja

PENGANGKUTAN BARANG Kebanyakan peniaga lebih kerap menggunakan kenderaan pengangkutan barang seperti van dan lori. Dengan menggunakan kenderaan ini, mereka dpat mengangkut barangan mereka seperti sayur dan ikan ke pasar untuk di jual.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGKUTAN DI BANDAR KUALA SELANGOR

JARINGAN

SISTEM

-Jalan raya Kuala Selangor telah dibina diatas kawasan tanah pamah dan beralun dengan tujuan untuk mengelakkan kesesakan lalulintas di pusat bandar Kuala Selangor .Saya berasa bersyukur kerana di kawasan saya mempunyai system pengangkutan yang baik.

- Perkembangan ekonomi yang pesat di Bandar Kuala Selangor menyebabkan pembinaan jalan raya. Pembinaan jalan raya dan projek memperbesar jalan raya dilakukan bagi menampung jumlah kenderaan yang semakin bertambah dari hari ke sehari. Bangunan baru juga di bina untuk tujuan perniagaan. Oleh itu, sistem pengangkutan di Kuala Selangor semakin maju.

Saya amat bersyukur dengan kurniaan bentuk muka bumi yang unik yang membolehkan pembinaan sistem jalan raya.

KEPENTINGAN JARINGAN SISTEM PENGANGKUTAN DI BANDAR KUALA SELANGOR DAN NEGARA JEPUN… BANDAR KUALA SELANGOR 1- Melalui penggunaan jaringan sistem pengangkutan di Bandar Kuala Selangor, ia dapat memajukan lagi sektor pelancongan.Ketersampaian yang tinggi melalui jalan raya dapat menarik lebih ramai pelancong tidak kira pelancong domestik atau antarabangsa yang suka melawat tempat-tempat yang menarik seperti Bukit Melawati. Selain itu, sistem pengangkutan di Bandar Kuala Selangor juga dapat membantu pergerakan penduduk dari satu tempat ke suatu tempat yang lain NEGARA 1- Sistem jaringan pengangkutan di Tokyo, Jepun juga dapat menarik lebih ramai bilangan pelancong. Pelancong asing boleh melihat terowong bawah tanah yang terdapat di Terowong Osakako Sakishima dan pelancong juga dapat merasai kemajuan teknologi pengangkutan yang canggih seperti Kereta Api Shinkansen. JEPUN

2- Di Tokyo, Jepun juga sistem pengangkutannya yang canggih dapat menghubungkan 7000 buah pulau yang menganjur sejauh 3000 km dengan sistem lebuhraya dan perkhidmatan udara serta pengangkutan laut yang cekap.

Sebagai rakyat Malaysia, saya bersyukur dengan penyediaan jaringan sistem pengangkutan yang baik dapat menarik minat para pelancong untuk pembanggunan negara kita walaupun tidak secanggih Jepun.

KESAN-KESAN PERKEMBANGAN JARINGAN SISTEM PENGANGKUTAN TERHADAP ALAM SEKITAR DI BANDAR KUALA SELANGOR DAN NEGARA JEPUN… BANDAR KUALA SELANGOR KESAN POSITIF 1- Melalui penggunaan pengangkutan awam, kesesakan lalu lintas dapat dikurangkan. 2- Selain itu, penggunaan pengangkutan awam juga dapat membantu mengurangkan pencemaran udara. KESAN NEGATIF 1- Dengan penggunaan pengangkutan yang membakar bahan api fosil melepaskan gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara. 2- Gas hidrokarbon dan gas oksida nitrogen yang dilepaskan oleh kenderaan dapat menghasilkan jerebu dan kabut foto kimia yang mengancam kesihatan manusia.

NEGARA KESAN

JEPUN POSITIF

1- Di Jepun, sistem pengangkutan jalan raya dapat menggalakkan perkembangan sector pertanian, perindustrian, perdagangan dan pelancongan. 2- Sistem jaringan pengangkutan juga penting untuk membawa barang-barang dan bahan mentah KESAN dengan penggunaan lori dan kereta api. NEGATIF

1- Projek melurus dan melebarkan jalan melibatkan pemotongan cerun-cerun bukit dan tanah tinggi. Ini akan menjadi penyebab berlakunya kejadian tanah runtuh.

2- Bunyi kenderaan berat, kereta api dan kapal terbang boleh mengganggu ketenteraman

manusia. Kita sepatutnya mencontohi negara Jepun kerana sebahagian besar penduduknya suka menggunakan kenderaan awam. Saya berbangga menjadi rakyat Malaysia kerana sistem jalan raya setaraf dengan negara maju seperti Negara Jepun.

Pencemaran udara

Kesan negatif

Kemalangan Jalan raya

Kesesakkan Jalan raya

LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN

Di Bandar Kuala Selangor dan Di Negara Jepun

Malaysia telah menjalankan kempen penggunaan petrol tanpa plumbum untuk mengurangkan kandungan plumbum dalam pelepasan asap kenderaan.Begitu juga kerajaan Singapura telah menggalakan penggunaan petrol tanpa plumbum untuk tujuan sama.Terdapat juga kenderaan yang menggunakan catalytic converter untuk mengelakkan pencemaran udara.Saya amat bersyukur kerana langkah tersebut dapat mengurangkan tahap pencemaran udara dunia.

Penanaman pokok bertujuan untuk mengurangkan pencemaran udara dan boleh menyerap gas karbon dioksida dalam proses fotosintesis.Kita perlu menanam sebanyak pokok yang mungkin dan tidak menebangnya untuk mengurangkan pencemaran udara.Usaha yang sama juga dilakukan oleh kerajaan Singapura yang menganjurkan program “Green Earth” iaitu setiap rumah wajib memiliki sekurang – kurangnya sebuah pokok di halaman rumah..Saya amat berbangga kerana kawasan kajian saya masih lagi mempunyai kawasan hijau walaupun pembangunannya pesat.

Kita perlu memandu dengan lebih cermat untuk mengelakkan kejadian kemalangan.Kita harus mematuhi peraturan dan mengikut had laju yang di tetapkan.Kebanyakkan kemalangan berlaku kerana kecuaian pemandu dan membawa kenderaan melebihi had laju.

Sebagai rakyat Malaysia, saya perlu peka dengan masalah yang dihadapi dan bertindak sewajarnya.

RUMUSAN Hasil daripada kajian yang telah saya jalankan menunjukkan bahawa kawasan ini mempunyai banyak sistem pengangkutan yang amat berguna kepada masyarakat setempat. Pengangkutan amat diperlukan bagi menjalankan kerja seharian ataupun urusan yang perlu dilakukan diluar tempat. Daripada kajian yang saya jalankan di Bandar Kuala Selangor mengikut usia dengan kerjasama orang responden, saya dapati kebanyakan orang dewasa memiliki pengangkutan persendirian untuk pergi bekerja di luar tempat selain dari Bandar Kuala Selangor seperti ke Cheras, Shah Alam, dan sebagainya. Masyarakat setempat lebih akrab menggunakan pengangkutan persendirian berbanding pengangkutan awam. Bagaimanapun, pengangkutan awam masih digunakan dan kebanyakan penggunanya adalah daripada kalangan remaja.

Faktor yang mempengaruhi jaringan sistem pengangkutan yang terdapat di kawasan Bandar Kuala Selangor adalah seperti bentuk muka bumi yang rata dan dasar pembangunan. Penduduk kawasan kajian ini hidup dalam keadaan harmoni dan saling membantu antara satu sama lain. Ini menunjukkan rakyat Malaysia dapat bersama dan dan bersatu dalam satu Negara yang aman damai seterusnya dapat menuju ke arah wawasan 2020. Ini adalah peringkat pertama bagi memajukan negara kita supaya setaraf dengan negara maju lain yang terkenal dan selalu disebut-sebut oleh semua orang seperti negera yang telah dibandingkan iaitu Negara Jepun.. Saya amat berbangga menjadi rakyat Malaysia.

PENGHARGAAN
Terlebih dahulu saya bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia-nya saya dapat menyiapkan kerja kursus ini dengan jayanya dan dapat menghantar pada waktu yang ditetapkan.

Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada guru mata pelajaran Goegrafi saya iaitu Pn.Norsyazila kerana telah memberi tunjuk ajar dan bimbingan beliau dalam menjalankan Kajian Geografi Tempatan (KGT). Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada pengetua Malay College Kuala Kangsar,En Mohd Rauhi bin Mohd Isa yang telah membenarkan kami menjalankan kajian ini sehingga selesai.

Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapa saya iaitu Encik Khalid bin Othman dan ibu saya Puan Noorina bt Shaari yang sentiasa memberi dorongan, galakan dan bantuan kewangan sepanjang saya menjalankan tugasan ini. Kepada rakan-rakan saya,Ahmad Fauzan, Luqman, Aris Nazman ,dan banyak lagi.Terima Kasih atas atas segala cadangan, tunjuk ajar dan bantuan yang telah anda kongsikan bersama.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada penduduk Kuala Selangor atas kerjasama yang telah pihak tuan puan berikan.

KAWASAN KAJIAN
Kuala Selangor merupakan bandar dan daerah di zon utara negeri Selangor, Malaysia. Daerah Kuala Selangor mempunyai kawasan seluas 117,844 hektar atau 291,193 ekar. Daerah ini terdiri daripada sembilan mukim iaitu Mukim Api-api, Batang Berjuntai, Ijok, Jeram, Kuala Selangor, Pasangan, Tanjung Karang, Ujong Permatang, dan Ulu Tinggi Nama Kuala Selangor bermula dari sebuah pekan di pinggir Sungai Selangor. Timbulnya nama Kuala Selangor adalah sempena sungainya. Kuala sungai ini dinamakan Kuala Selangor. Zaman dahulu memang telah menjadi kebiasaan orang menamakan sesuatu tempat itu dari nama sungai. Sebagaimana yang diketahui mereka tinggal di tebing sungai yang menjadi alat perhubungan ketika itu. Penduduk Kuala Selangor yang awal adalah dari orang laut yang hidup dengan menangkap ikan. Mereka tinggal disepanjang tebing sungai Selangor kira-kira 3 batu dari kuala sungai hingga ke hulunya.

Bandingannya – Negara Jepun….
Jepun terdiri daripada gugusan pulau-pulau yang terletak di persisiran Lautan Pasifik di timurbenua Asia. Pulau-pulau utama jepun , dari utara ke selatan, adalah Hokkaido, Honshu (pulau paling utama), Shikoku, dan kepulauan Ryukyu yang terletak 600 km selatan barat dari Kyushu. Naha dan Okinawa merupakan salah satu daripada pulau-pulau yang terkanal di kepulau Ryukyu. Di samping itu, kepulauan (archipelago) Jepun mempunyai 3,000 pulau-pulau kecil.73% daripada negara Jepun terdiri daripada gunung-ganang yang merentasi setiap pulaupulau utama. Gunung yang paling tinggi adalah Gunung Fuji dengan ketinggian 3,776 m. Disebabkan oleh peratusan tanah rata yang rendah, kebanyakan lereng-lereng bukit dgunakan

sepenuhnya untuk perusahaan pertanian. Dan bandar-bandar utama dibangunkan di setiap tanah rata yang terdapat di negaraJepun.Jepun terletak di dalam zon gunung berapi iaitu di atas Lilitan Gunung Berapi Pasifik (PacificRing of Fire). Ini menyebabkan Jepun kerap mengalami gegaran bumi berkekuatan rendah dan kadang-kala merasai letusan gunung berapi. Gempa bumi yang membinasakan juga dirasai beberapa kali dalam satu abad. Gempa bumi ini sering menyebabkan terbentuknya tsunami.Gempa bumi yang terbaru adalah Great Hanshin Earthquake yang terjadi pada tahun 1995. Disebabkan oleh kedudukan geografinya, terdapat banyak mata air panas di Jepun dan kebanyakkanya dijadikan tempat peranginan

-Peta daerah kuala Selangor-

Peta Jepun

Jumlah pengguna jalan raya Kuala Selangor ,pada hari isnin 27 Mei 2008 pukul 4.00 – 6.00 petang

Bil 1

Jenis kenderaan Lori

Kekerapan

Jumlah 112

2

Bas

23

3

Kereta

560

4

Motosikal

679

5

Van

99

Jadual kekerapan pengangkutan di kuala selangor

Jumlah pengguna jalan raya Kuala Selangor ,pada hari isnin 27 Mei 2008 pukul 4.00 – 6.00 petang

Lori Bas Kereta Motosikal Van

Pulau di Jepun

Nama: Khairil Fiqri bin Khalid No kp: 930703-10-6401 Angka giliran: Nama guru: Puan Norsyazila Abd Rahman

Tandatangan murid

Tandatangan guru

………………………………. ……….

…………………………

SENARAI KANDUNGAN

BIL. ISI KANDUNGAN 01 Penghargaan

HALAMAN

02 03 04 05 06 07 08 09

Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian Rumusan Lampiran Rujukan