P. 1
BIMBINGAN KAUNSELING

BIMBINGAN KAUNSELING

|Views: 714|Likes:
Published by cristito_kualah

More info:

Published by: cristito_kualah on Aug 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2013

pdf

text

original

BIMBINGAN KAUNSELING Written by Rosaineh Suhaibul Saturday, 04 April 2009 11:19 UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SK KOLOMBONG

FAIL MEJA

Fail Meja merupakan pendokumentasian senarai tugas dan huraian terperinci bagaimana sesuatu bidang tugas itu dilaksanakan oleh penjawatnya. Fail Meja ini juga menerangkan tentang proses bagaimana sesuatu kerja itu dijalankan berdasarkan carta aliran yang menampakkan pelbagai pihak yang terlibat (pihak pentadbir hingga pihak bawahan). Dengan ini Fail Meja dapat memberi panduan kepada sesiapa sahaja yang akan mengambil alih tugas penjawat asal dengan teratur. Bagaimanapun, bagi menjalankan sesi kaunseling penjawatnya mestilah mereka yang mendapat latihan secukupnya di dalam bidang ini. Sekurang-kurangnya mendapat latihan 14 minggu dari mana-mana maktab perguruan di Malaysia.

Objektif 1. menyatakan dengan jelas kepada penyandang jawatan tentang bidang tugas yang perlu diketahui untuk dilaksanakannya, 2. memudahkan penyandang jawatan berkaitan melakukan tugas-tugasnya cekap dan cepat, 3. memberi penerangan dan memudahkan kepada penyandang jawatan khususnya penyandang baru, berhubung dengan prosedur melakukan sesuatu bidang tugas, dan 4. meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran organisasi penyandang jawatan berkenaan

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Warganegara Malaysia yang baik ®Percaya dan patuh kepada Tuhan; ®Berilmu pengetahuan; ®Berakhlak mulia; ®Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara; ®Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara; ®Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. Unsur Intelek Unsur Intelek ini mengambil kira aspek-aspek berikut: ®hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa kepada kebenaran; ®daya pemikiran yang kreatif dan inovatif;

®daya pemikiran yang logik dan analitis; ®ilmu yang bermanfaat; ®masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan memiliki sikap suka membaca serta cintakan ilmu pengetahuan. Unsur Rohani dan Emosi Unsur-unsur rohani dan emosi merangkumi aspek-aspek berikut: ®keyakinan terhadap tuhan; ®kepercayaan beragama; ®kemantapan jiwa; ®penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat; ®berbudi pekerti mulia; ®berbakti dan berkorban. Unsur Jasmani Ciri-ciri Unsur Jasmani ialah: ®kecergasan fizikal dan kesihatan diri; ®dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal sendiri untuk berdikari dan hidup bermasyarakat.

VISI, MISI DAN FALSAFAH PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING VISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENJADI PENERAJU UTAMA DALAM MEWUJUDKAN SUASANA YANG TERAPUTIK DAN KONDUSIF DI SEKOLAH MENJELANG TAHUN 2010 MISI UNTUK MEREALISASIKAN VISI, KAMI AKAN MEMASTIKAN MISI BERIKUT DILAKSANAKAN DENGAN JAYANYA: • MENGURUSKAN PROGRAM DAN AKTIVITI KAUNSELING DENGAN CEKAP DAN BERKESAN. • MELAHIRKAN PELAJAR YANG MEMPUNYAI KEPINTARAN EMOSI (EQ) YANG TINGGI DAN BERAKHLAK MULIA. • MEMBIMBING PELAJAR KE ARAH MENCAPAI PRESTASI YANG TINGGI DALAM AKADEMIK. • MEWUJUDKAN SUASANA PEMBELAJARAN YANG MEMBERANGSANGKAN MELALUI PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING. • MEMBERIKAN PENDIDIKAN KERJAYA BERSEPADU KEPADA PELAJAR. • MEMUPUK SEMANGAT PATRIOTIK DAN KUALITI KEPIMPINAN DI KALANGAN PELAJAR.

FALSAFAH BIMBINGAN DAN KAUNSELING BAHAWASANYA SETIAP PELAJAR MEMPUNYAI POTENSI YANG BOLEH DIGEMBELINGKAN SECARA OPTIMUM MENERUSI PENGURUSAN MENYELURUH PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING YANG CEKAP, BERKESAN DAN BERAMANAH BERTERASKAN SUMBER DALAMAN DAN LUARAN BAGI MELAHIRKAN PELAJAR YANG SEIMBANG DARI ASPEK INTELEKTUAL, JASMANI, EMOSI DAN ROHANI SERTA BERIMAN DAN BERAMAL SOLEH

MISI ϖ Melahirkan semangat kekitaan dan rasa kepunyaan di kalangan warga SMK Bandau ϖ Mencungkil dan mengembangkan potensi diri pelajar pada era globalisasi

ϖ Memupuk semangat belajar yang tinggi, beriltizam, beristiqamah dan konsisten di kalangan pelajar.

VISI ϖ Melahirkan pelajar yang cemerlang sejajar dengan Rukun Negara, Wawasan Negara, Falsafah Pendidikan Negara, Matlamat Jabatan Pendidikan Negeri dan Motto Sekolah. ϖ Membentuk semangat jati diri pelajar yang mampu berdaya saing, berdaya juang dan berdaya maju. ϖ Melahirkan pelajar yang cemerlang dan unggul dalam bidang akademik dan kokurikulum. MATLAMAT ϖ Memberi pendidikan kepada seluruh pelajar sekolah ini supaya beroleh kejayaan maksimum ϖ Melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik, mempunyai akhlak yang tinggi dan mulia serta sentiasa menjaga nama baik diri. Melahirkan bakal pemimpin masyarakat dan rakyat yangϖ bersikap mulia dan telus serta bersedia berkorban untuk agama, bangsa dan negara. ϖ Mewujudkan sikap hormat-menghormati dan memiliki semangat tolong-menolong.

IKRAR GURU

BAHAWASANYA KAMI GURU NEGARA MALAYSIA DENGAN INI BERIKRAR ϖ Mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami ϖ Kami sedia berbakti kepada masyarakat dan negara kami ϖ Kami sentiasa menjunjung Perlembagaan Negara kami dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukunegara pada setiap masa

TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG ϖ Berazam meninggikan mutu perkhidmatan ϖ Bekerja dengan penuh tanggungjawab ϖ Berusaha mengikis sikap terlalu mementingkan diri sendiri ϖ Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan ϖ Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara ϖ Berpegang teguh kepada ajaran agama

PIAGAM PELANGGAN KAMI WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN KOLOMBONG, DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM AKAN MENUMPUKAN SEPENUH TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK:

Mendidik dan membimbing pelajar-pelajar membentuk sahsiah yang mulia melalui pemupukan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan selaras dengan kehendak Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Negara ϖ Melahirkan insan yang dinamis dan progresif mengikut paradigma globalisasi ϖ Memperkembangkan potensi dan bakat individu para pelajar dari segi rohani, intelek, jasmani dan emosi ϖ Mewujudkan iklim sekolah yang bersih, kondusif dan menarik ϖ Mewujudkan budaya sekolah yang sihat, luhur, unggul dan harmonis ϖ Membimbing pelajar-pelajar ke arah kecemerlangan akademik dan ko-kurikulum ϖ Bersedia menerima dan melayan tetamu yang berurusan dengan sekolah secara cekap dan mesra

TATASUSILA PROFESION KEGURUAN MALAYSIA Guru-guru Malaysia yakin bahawa peranan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang dan yang percaya kepada demokrasi, kebebasan dan Prinsip-prinsip Rukunegara. Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperoleh pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran untuk masa hadapan. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR 1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain. 2. Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial keturunan dan agama. 3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. 4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau mata-mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. 5. Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar. 6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA 1. Menghormati dan melayani ibu bapa ketika berurusan dengan mereka di mana sahaja 2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra serta bekerjasama secara harmonis di antara institusi pendidikan dengan masyarakat 3. Berusaha sedaya upaya menyimpan semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah tangga atau mengenai anak mereka sebagai maklumat sulit dan tidak akan membocorkan atau menyebarkannya kepada sesiapa kecuali mereka yang berhak mengetahuinya 4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dengan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana

5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar (rasuah) 6. Sedaya upaya mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata kesat atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan para pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT 1. Kaunselor hendaklah saling berusaha meningkatkan tahap kecekapan profesionalismenya. 2. Kaunselor hendaklah menunjukkan sikap menghormati, adil dan terbuka terhadap rakan profesionalnya. 3. Kaunselor bertanggungjawab untuk mencegah, mendedahkan serta memperbetulkan perlakuan rakan kaunselor yang tidak beretika. 4. Kaunselor hendaklah bersedia untuk mempertahankan, membantu serta membela rakan kaunselor yang teraniaya akibat tuduhan dan tohmahan perlakuan yang tidak beretika. Tanggungjawab Terhadap Organisasi Dan Majikan 1. Kaunselor hendaklah mematuhi persetujuan komitmen yang ditandatangani dengan organisasi tempat dia berkhidmat. 2. Kaunselor hendaklah berusaha untuk mengikuti polisi dan prosedur serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan organisasinya. 3. Kaunselor hendaklah bertindak untuk mencegah berlakunya diskriminasi dalam organisasi dan dalam perlaksanaan dan di dalam amalan polisi pekerjaan. 4. Kaunselor tidak boleh menyalahgunakan kemudahan dan sumber organisasinya. 5. Kaunselor hendaklah melaksanakan bidang kepakaran dan tahap kecekapan profesionalnya. 6. Kaunselor hendaklah mewujudkan hubungan interpersonal dan persetujuan kerja dengan penyelianya dan stafnya mengenai khidmat kaunseling khususnya mengenai unsur kerahsiaan, perbezaan antara fakta umum atau peribadi, beban kerja dan akauntabiliti. 7. Kaunselor hendaklah memberitahu kepada pihak majikan tentang keadaan yang boleh menyebabkan konflik yang merosakkan atau menyekat keberkesanan perkhidmatannya. 8. Kaunselor hendaklah membenarkan dirinya dinilai secara profesional dari masa ke masa. 9. Kaunselor hendaklah bersama-sama bertanggungjawab ke atas peningkatan kerjanya untuk dirinya dan stafnya.

TANGUNGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA 1 Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati unsur sosiobudaya masyarakat di mana dia berkhidmat. 2 Kaunselor hendaklah mematuhi undang-undang negara dan melaksanakan tugasannya berlandaskan undang-undang tersebut. 3 Mengelakkan diri dan menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan serta memesongkan pemikiran pelajar, masyarakat atau mengkhianati negara, ataupun yang bertentangan dengan Rukunegara 4 Membina dan memupuk diri setiap pelajar mengenai sikap dan nilai yang boleh membantu dan menolong mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia,bertanggungjawab dan berguna, serta menghormati orang yang lebih tua dan menghormati ada perbezaan kepercayaan, kebudayaan, keturunan dan agama. 5 Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. 6 Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. 7 Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawanan masyarakat.

Ia juga merangkumi etika perlakuan yang piawai mengenal tata laku yang sesuai dengan kedudukan dan identiti sebagai seorang kaunselor. peribadi. Kod Etika ini tidak seharusnya digunakan sebagai instrumen untuk menyekat peluang dan kebebasan kaunselor dalam mengamalkan khidmat kaunseling.00 pagi hingga 3. 4. Ia juga tidak harus digunakan untuk mengenakan tindakan disiplin kepada kaunselor tanpa diberi hak perlindungan dan keadilan yang maksimum. Ia juga berasaskan kepada profesion kaunseling itu sendiri yang mengutamakan nilai-nilai murni. 3. emosi. 2. Kod Etika ini berasaskan kepada nilai-nilai utama perkhidmatan kaunseling dan memberi penekanan terhadap penghargaan kendiri dan keunikan individu termasuk hak-hak serta peluang-peluang mereka. Masa perkhidmatan ialah di antara 7. majikan.8 Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Antara objektif perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah ini menekankan kepada dua perkara utama iaitu: 1. Perkhidmatan UBK ini dibuka kepada semua pelajar sekolah ini dan juga bekas-bekas pelajar sekolah ini. Apabila menghadapi situasi yang memerlukan intervensi kaunselor hendaklah menunaikan tanggungjawab etika dengan memberi pertimbangan berasaskan kepada kesemua prinsip yang terkandung dalam Kod Etika. Kod Etika ini bertujuan untuk menyediakan satu garis panduan bagi kaunselor dan juga menjadi asas dalam menyelesaikan isu etika yang timbul dan dianggap menyeleweng daripada piawaian perakuan kaunselor. merosakkan harta benda sekolah dan lain-lain. boleh menentukan arah tujuan diri sendiri dan menggunakan potensi diri ke peringkat yang paling maksimum dalam segala aspek kesejahteraan hidupnya. 2.00 petang semasa hari persekolahan.kerjaya. rakan-rakan kaunselor. SKOP KAUNSELING . huraian mengenai objektif unit ini dapat dijelaskan lagi secara terperinci di dalam penyediaan Fail Meja Unit Bimbingan dan Kaunseling. Kod Etika ini tidak menggariskan semua peraturan mengenai perlakuan kaunselor dalam menghadapi keadaan yang begitu kompleks dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Ahli Jawatankuasa UBK Tahun 2009 UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengenalan Unit ini menawarkan perkhidmatannya dalam pelbagai bidang dan tanggungjawab yang meliputi bidang akademik. melahirkan golongan pelajar yang memperoleh kemahiran dan kebolehan memahami diri sendiri dengan baik. Dengan demikian. kerjaya. Rujuk Lampiran 1 KOD ETIKA KAUNSELING SEKOLAH 1. 5. merokok. Segala perkhidmatan yang dijalankan oleh kaunselor bertauliah adalah tertakluk di bawah AKTA KAUNSELOR 1998 (AKTA 580). Bermula tahun 2008 perkhidmatan ini dijalankan sepenuh masa oleh kaunselor pelajar yang terlatih dalam bidang Bimbingan dan Kaunseling. individu dan profesion am serta masyarakat keseluruhannya. Dengan demikian dan harapan pihak UBK dan sekolah para pelajar akan dapat menjauhkan diri mereka daripada terlibat dengan aktiviti-aktiviti anti-sosial dan tidak produktif seperti terlibat dengan dadah. psikososial & kesejahteraan mental. bahkan konsultasi ibu bapa juga dijalankan dari semasa ke semasa. Kod Etika ini menggariskan piawaian perlakuan dalam menjalin perhubungan profesional dengan klien. keibubapaan dan masalah pelajar. / psikologi secara berkesan. syabu. melahirkan golongan pelajar yang mampu menghadapi dan menyelesaikan masalahnya sendiri seperti dalam permasalahan pelajaran.

objektif dan jujur selaras dengan profesion kaunseling. 9. jantina. seksual. 7. kawan karib atau sesiapa yang mempunyai hubungan intim dengannya atau mempunyai hubungan dengan pihak pentadbiran yang membuat penilaian.kaunselor hendaklah memelihara kesejahteraan fizikal dan psikologi klien dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendiri sama ada dari aspek kewangan. membuat keputusan menangani krisis. proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling. Kaunselor hendaklah sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan kecekapan dan kemahiran dalam bidang profesionnya. KOD TATALAKU KAUNSELOR 1. Kaunselor hendaklah menjelaskan kepada klien mengenai keperluan. 4. Dalam kes yang jelas terbukti bahawa klien atau orang lain berada dalam keadaan bahaya. . Persetujuan antara kaunselor dan klien mengenai kerahsiaan boleh disemak semula dan diubah dengan persetujuan bersama. Kaunselor hendaklah memastikan bahawa kliennya tidak menjalani kaunseling dengan kaunselor yang lain pada masa yang sama. mempersetujui atau menggalakkan diskriminasi berasaskan ras. 3. Kaunselor mestilah diawasi serta dinilai tugas kaunselingnya oleh penyelia profesional melalui penyeliaan lazim (regular supervision) dan sokongan perundingan (consultative support). status ideologi. Ia merangkumi usaha kerja dengan individu atau kumpulan. klien memerlukan perkhidmatan luar daripada bidang kepakarannya kaunselor hendaklah merujuk klien tersebut kepada pihak yang berkenaan. ikhlas. Kaunselor hendaklah mencapai persetujuan dengan kliennya di peringkat awal sesi kaunseling mengenai batasan unsur kerahsiaan. Semasa menjalankan sesi kaunseling. 14. mengembangkan persefahaman kendiri meningkatkan ketahanan emosi semasa menghadapi konflik dalaman atau memperbaiki dan mempertingkatkan hubungan dan interaksi dengan individu lain. 5. 2. Sekiranya mengikut pertimbangan kaunselor. TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR TERHADAP KLIEN 1. Kaunselor hendaklah berkhidmat dengan penuh dedikasi. Kaunselor hendaklah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Kaunselor bertanggungjawab untuk mengutamakan kepentingan klien sama ada klien individu atau klien kelompok. Kaunselor tidak boleh menghalang klien yang hendak menamatkan sesi kaunseling atau ingin bertukar kepada kaunselor yang lain. jujur dan membuktikan kemahiran serta kecakapan profesionalismenya. emosi dan sebagainya. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang sosiobudaya klien. kaunselor hendaklah menggunakan budi bicaranya untuk menjaga kepentingan klien dan orang lain yang terlibat. Objektif perhubungan kaunseling berbeza mengikut klien. nilai dan keupayaannya. Kaunselor juga perlu menghormati keputusan atau penentuan sendiri yang dibuat oleh klien. mental atau diskriminasi dalam bentuk apa sekalipun. 2.1. 11. Kaunselor hendaklah membimbing klien ke arah pembentukan sikap bertanggungjawab terhadap tingkah lakunya. 8. 2. Kaunselor hendaklah menjaga tata lakunya demi memelihara piawaian dan identiti sebagai seorang kaunselor dan integriti profesion kaunseling. 4. Skop perkhidmatan kaunseling meliputi isu-isu perkembangan analisis dan penyelesaian masalah. 10. 12. Kaunselor tidak boleh mengamalkan. 3. Kaunselor berperanan sebagai fasilitator kepada klien dalam menangani isu dan masalah yang dihadapi dengan menghormati martabat diri. agama. A. Kaunselor hendaklah menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperoleh semasa kaunseling melainkan maklumat yang akan membahayakan klien atau orang-orang di persekitarannya. Perkhidmatan Kaunseling ialah perkhidmatan yang memberi peluang kepada klien untuk berkembang ke arah kehidupan yang Iebih bahagia dan bermakna. 3. 13. Kaunselor tidak digalakkan memberi perkhidmatan kaunseling kepada saudara mara. 6. 15. kecacatan fizikal.

Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. 6. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. ibu bapa dan bekas pelajar. menyedia. rokok dan alkohol. 21. menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris & Dasar Bahasa Tambahan. Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. 12. Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar guru. Merancang. 18. kakitangan bukan guru. . 9. Merancang. 22. Merancang. SENARAI TUGAS GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA (GBKSM) 1. inhalan. 13. Merancang. 11. melaksana. melaksana. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan Dadah. kem jaya diri. Mengumpul. Merancang. 19. guru. instrumen. 4. mengawal selia perkhidmatan kaunseling individu secara profesional dan beretika. mengawal selia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. 20. 10. 23. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Program Sekolah Selamat. Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. melaksana. 14. guru. termasuk juga sesi kaunseling yang dirakam atau dipita videokan. mengawal selia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. motivasi. 2. Klien tidak seharusnya diperhatikan oleh orang luar melainkan dengan kebenarannya. Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisme perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. pentadbir. Merancang. Merancang.16. melaksana. Mengenal pasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. modul. kakitangan sekolah. berhubung Bimbingan dan Kaunseling. 5. 15. mengawal selia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. Penempatan (Kemasukan) pelajar di sekolah. melaksana. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. melaksana. model. Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang merangsang perkembangan pelajar secara optimum. mengawal selia dan mengemas kini rekod dan inventori pelajar. menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang. 8. mengawal selia serta menilai program dan aktiviti untuk peperiksaan seperti UPSR dan murid Tahun 1 hingga 5. Menjadi ahli Jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. soal selidik. 7. Merancang. mengawal selia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. 16. kursus ketatanegaraan dan sebagainya. Kaunselor hendaklah menyediakan tempat yang selesa dan private untuk sesi kaunseling. dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukannya. Membuat penilaian aktiviti. 3. pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisme perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Dasar Pendidikan Wajib. 17. Merancang. Menjadi Penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah.

Mencatat/ mengambil nota c. berwawasan dan berketerampilan. Menjadi ex-officio dalam Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang. berjiwa besar dan waja. Inventori minat kerjaya 2. Inventori nilai 4. Membaca b. Menjadi Penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling. 26. Kelompok Bimb. Pemilihan Mata pelajaran elektif 5. Mengingat f. Pengumpulan Bimb. Kursus / Bengkel / Seminar Perkhemahan Tayangan Video Taklimat 2 KERJAYA 1. Jabatan Pelajaran Negeri. Individu Lawatan Ceramah/Forum Seminar Tayangan Video Pertandingan -Pertandingan Esei Buku Skrap kerjaya /Poster . Mendengar 6 Kemahiran Pengurusan Masa 7 Kemahiran Pengurusan Diri 8 Strategi Menghadapi Peperiksaan 9 Hala tuju pelajar lepasan UPSR berhubung dengan peluang-peluang melanjutkan pelajaran di IPTA / IPTS Bimbingan kelompok / bimbingan individu Kaunseling kelompok / kaunseling individu biblio kaunseling. Inventori Personaliti 3. BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan bimbingan dan kaunseling tercapai.24. masyarakat dan negara perlu dilaksanakan dengan secara seimbang dalam semua bidang seperti berikut: Bil Bidang Input Kaedah 1 AKADEMIK 1 Penerang Peperiksaan UPSR 2 Mata Pelajaran Teras 3 Pemilihan mata pelajaran elektif 4 Pemilihan mata pelajaran mengikut minat kerjaya 5 Kemahiran Belajar a. Mengulang kaji g. kaedah penyampaian perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa. Pengurusan Diri e. Pengurusan masa d. Menjawab soalan peperiksaan h. 25. Menghadapi peperiksaan i. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju ke arah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri.

Kelompok Bimb. Isu-isu Kekeluargaan 3. Individu Kauns. Merujuk Kad Maklumat Diri 4. Kemahiran Komunikasi . Konsep Kendiri 17. MASALAH PELAJAR (Pembangunan Pelajar) 1.1. Individu Biblio kaunseling Forum / Kursus Bengkel/Seminar Kem Bina Insan/Diri Kolokium Lawatan Tayangan video Latihan Dlaam Kumpulan Aktiviti simulai kumpulan Perkhemahan ibadat Ceramah Kaunseling Keluarga PRS 4 KEIBUB APAAN 1. Perkembangan keremajaan 16. Pengendalian Kendiri 18. Pengurusan Tekanan 8. Program Orientasi Bimbingan Kerjaya merentasi Kurikulum dan Kurikulum PRS Bimb. Kerukunan dan kesejahteraan keluarga Ceramah/Seminar Forum / Bengkel Perkhemahan keluarga/ Hari Keluarga Lawatan Ke rumah (Home Visit) Kaunseling keluarga Khidmat Konsultasi Kursus Kemahiran Keibubapaan Buletin Keluarga Pameran 5. Kemahiran Komunikasi 5. Pengekalan penghargaan sendiri/Self Esteem 15. Ujian Personaliti 2. Perkembangan individu 3. Kemahiran Asertif /Tegas diri 6. Kemahiran aplikasi 12. Kemahiran Rohani 9. Senarai semak masalah 3. Komunikasi 2.3. Kelompok Kauns. Kemahiran pengawalan diri 11.3 PSIKOSOSIAL KESEJAHTERAAN MENTAL 1. Perkembangan remaja masa kini dan akan datang 3.2. Kepimpinan 3.Kemahiran Sintesis 13. Kemahiran analisis kritikal 14. Penyaringan maklumat 7. Kemahiran membuat keputusan 10.

Kemahiran Asertif 5. Kemahiran Asertif 5. Pendidikan Kekeluargaan 4. Ini juga akan memberi motivasi kepada pelajar dalam menghadapi alam persekolahan. Kepimpinan 4. Sikap Benci Kepada Dadah Ceramah Seminar Ujian Urin Bengkel Rakan Sebaya 7 KAUNSELING HIV / AIDS 1. Komunikasi 2. Kemahiran ini membolehkan pelajar meningkatkan kecemerlangan akademik. Kemahiran Sosial 7. Kemahiran Menghindar Jangkitan HIV / AIDS Ujian HIV Bengkel Seminar Ceramah Rujukan Kepada Kementerian Kesihatan KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN BIMBINGAN & KAUNSELING: SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN A: AKADEMIK Dalam bahagian ini pelajar-pelajar diperkenalkan kepada kemahiran-kemahiran belajar. 1. Kemahiran Sosial 6. Kelompok Latihan dalam kumpulan Lawatan ke rumah Ceramah Bengkel Praktikum PRS 6 PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 1. Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) 6. Komunikasi 2. Kemahiran tegas diri 5. Individu Kauns. Kemahiran Penyelesaian masalah 3.2.1 Mata Pelajaran Teras 1. Kemahiran Pemilihan aktiviti keutamaan Kauns.3 Pemilihan mata Pelajaran mengikut minat kerjaya . Pembangunan Individu 3. pemilihan mata pelajaran dan peluang-peluang melanjutkan pelajaran. Pemilihan Mata Pelajaran: 1.2 Pemilihan Mata Pelajaran Elektif 1. Kemahiran Sosial 6. Pendidikan Perkembangan Seksual 7. Pendidikan Kekeluargaan 4. Pembangunan Individu 3.

1 Kemahiran komunikasi 2.1 Mengenal sahsiah diri 1.4 Kemahiran berfikir 2.4 Membentuk rohani .4 Maklumat mengenai bekerja secara bersendirian.5 Kemahiran mengingat 2.2. Sahsiah yang cemerlang akan menghasilkan pelajar berketerampilan.3 Pengurusan tekanan 2. Kemahiran Pengurusan Diri 4. Kemahiran Psikososial: 2.3 Perkembangan Pasaran Kerjaya di dalam dan luar negara 2.3 Mengenal pasti nilai 2.7 Kemahiran menjawab soalan peperiksaan 3. Kemahiran Pengurusan Masa 5. 1. Pendidikan Perkembangan Kerjaya: 2. Mereka juga didedahkan dengan maklumat-maklumat tentang perkembangan kerjaya. Pembentukan Sahsiah: 1.1 Pengenalan bidang dan jenis-jenis kerjaya 2.3 Penerimaan kendiri 2.3 Penempatan ke alam pekerjaan BAHAGIAN B: KERJAYA Dalam bahagian ini pelajar-pelajar didedahkan kepada diri dari segi personaliti.2 Kesepadanan pemilihan pakej persijilan terbuka. kerajaan dan korporat 2.2 Kemahiran mencatat/mengambil nota 2.1 Penempatan selepas UPSR 6. Ini membolehkan pelajar-pelajar membuat pemilihan kerjaya yang sesuai dengan minat.6 Sumber kewangan bagi melanjutkan pendidikan dan latihan kerjaya BAHAGIAN C: PSIKOLOGI DAN KESIHATAN MENTAL Dalam bidang ini pelajar diperkenalkan kepada pelbagai kemahiran untuk membentuk sahsiah cemerlang. Kemahiran Belajar: 2. Strategi Menghadapi Peperiksaan 6.2 Mengenal pasti personaliti 1. pelajar perlu dilatih menguasai kemahiran-kemahiran sosial yang asas bagi kesejahteraan diri.2 Penempatan Sekolah terpilih 6. 1. asertif serta kental semasa menghadapi segala bentuk cabaran atau kekurangan dan sentiasa bersyukur. personaliti dan nilai dengan kerjaya 2.3 Kemahiran mendengar 2.1 Kemahiran membaca 2. minat dan nilai. nilai personaliti dan pasaran kerjaya terkini.2 Membentuk sifat tegas diri / asertif 2. minat.6 Kemahiran mengulang kaji 2. Penempatan: 6.5 Peluang pendidikan dan latihan kerjaya 2.2 Membentuk sahsiah cemerlang 1. produktif.1 Mengenal pasti minat 1. Di samping itu.

7 Kefahaman normal dan nilai masyarakat 3.2 Ciri-ciri suka menolong 1.6 Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikal 2. Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah bersifat: 1.1 Kemahiran menyesuaikan diri 3.4 Pengurusan diri 2. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan peluang kemudahan dan pengalaman yang sejajar dengan kemampuan dan potensi pelajar. Pelbagai mobiliti.4. Terbuka.5 Pembelajaran 3. sosioemosi dan kerjaya. Program bimbingan yang dicadangkan oleh Unit Bahagian Sekolah-sekolah. penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Menyediakan khidmat pencegahan seperti menghindarkan pelajar dan terlibat dalam masalah disiplin tingkah laku yang tidak bersopan. iaitu penglibatan pelajar secara aktif adalah digalakkan. vokasional atau kerjaya.6 Latihan membuat keputusan PERKHIDMATAN BIMBINGAN Mengikut buku Panduan Pelaksanaan Khidmat Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.3 Tegas diri/asertif 2. Perkembangan.4. 5. Bersepadu. 3.2 Kemahiran penampilan diri 3.5 Mengendalikan mesyuarat 2. 3.4.5 Kemahiran melindungi diri BAHAGIAN D: KEPIMPINAN 1. Kemahiran Sosial 3.1 Komunikasi 2. psikomotor. Latihan Kemahiran: 2. iaitu unsur-unsur bimbingan diterapkan melalui kurikulum dan kokurikulum. afektif jasmani.4 Kemahiran mengendalikan tekanan 3.2 Kaunseling asas 2.4 Rakan Sebaya 3. 2.4. pembaikan dan pemulihan. 4. program bimbingan mempunyai beberapa objektif seperti berikut: 1.3 Keluarga 3.2 Kewangan 3. 4. moral atau agama.3 Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikal 3.1 Ciri-ciri kepimpinan 1.4. iaitu ia hendaklah meliputi pelbagai aspek perkembangan individu seperti kognitif. Kesedaran Potensi Diri 1. Menyeluruh.5 Kemahiran pengawalan diri 2. iaitu khidmat bimbingan adalah untuk semua kelompok di sekolah. Memberi khidmat penyuburan dan pengayaan yang meliputi semua aspek perkembangan pelajar. 2.1 Perasaan 3. Menyediakan perkhidmatan pemulihan seperti membantu pelajar mengatasi masalah dari segi akademik.3 Kekuatan diri 2. . Menyediakan perkhidmatan kaunseling krisis. kejantinaan.2.

masalah pelajaran. Memberi maklumat tentang pencapaian dan kemajuan pelajar bermasalah untuk tujuan diberi pendidikan pemulihan. Ini dapat dilakukan melalui penerbitan risalah-risalah. Mengawasi corak kehadiran pelajar yang dirujuk untuk tujuan bimbingan atau kaunseling. 6. perkhidmatan penempatan. poster. perkhidmatan penyelarasan sumber. 4. Menyelaras. JENIS-JENlS PERKHIDMATAN Jenis-jenis perkhidmatan bimbingan yang harus disediakan di sekolah-sekolah hendaklah mengandungi sepuluh aspek. latihan dan kerjaya kepada pelajar. PERKHIDMATAN MEMBERI MAKLUMAT 1. jasmani. Memberi maklumat tentang kerjaya kepada sesiapa sahaja yang memerlukannya. 3. PERKHIDMATAN INVENTORI INDIVIDU DAN REKOD 1. perkhidmatan mencegah penyalahgunaan dadah. perkhidmatan bimbingan kelompok. PERKHIDMATAN BIMBINGAN KELOMPOK 1. 5. afektif. buletin dan pengendalian hari kerjaya dan pameran kerjaya. masalah sosial dan lain-lain topik seperti yang dicadangkan oleh pelajar dari semasa ke semasa. sosial dan peribadi. 2. 3. 6. perkhidmatan memberi maklumat. Memberi penerangan mengenai cara mengisi borang memohon pekerjaan. 5. PERKHIDMATAN KAUNSELING 1. Mengumpul dan merekodkan butir-butir berkaitan dengan penilaian dan pentafsiran minat pelajar. vokasional. perkhidmatan perbincangan dengan ibu bapa. moral atau agama. Membantu pelajar memilih mata pelajaran pilihan untuk peperiksaan PMR. Menjalankan kaji selidik dan membuat pentafsiran tentang kes pelajar jika dirasakan perlu. Kesemua bimbingan ini bertujuan untuk penyuburan diri. iaitu perkhidmatan inventori individu dan rekod. Bimbingan ini lebih bersifat penyesuaian.6. pencapaian akademik yang kurang memuaskan. Merancang dan menyelaras aktiviti-aktiviti bimbingan kelompok dan tunjuk ajar yang boleh menggalakkan perkembangan konsep kendiri yang positif. Mengumpul dan menyebar maklumat pelajaran. Menambah dan mengemas kini fail-fail maklumat kerjaya. Untuk mengajar sama ada melalui bimbingan individu atau kelompok. psikososial. vokasional. Mengadakan bimbingan kelompok tentang masalah disiplin. 2. 2. 4. peluang-peluang latihan. SPM dan STPM. Perkhidmatan kaunseling dengan pelajar boleh dilakukan secara individu atau kelompok tentang perkara-perkara berikut: a. dan perkhidmatan penilaian. bukubuku kecil. Mengendalikan fail bimbingan bagi setiap pelajar. perkhidmatan perundingan dan rujukan. Mengendalikan lawatan kerjaya ke kilang-kilang. . kejantinaan. pendidikan. Mengelolakan program pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah. perkhidmatan kaunseling. aspek kognitif. 3. menjaga dan mengemas kini rekod pelajar.

Memberi bantuan kepada pelajar supaya dapat rnenyesuaikan diri ke alam sekolah selepas tamat pemulihan. Merancang bersama-sama guru tentang cara-cara yang paling berkesan untuk mengawasi kemajuan pelajar. 3. PERKHIDMATAN PENEMPATAN Membantu pelajar rnemilih kegiatan bidang kokurikulum yang sejajar dengan kebolehan. membantu Bahagian Pendidikan Vokasional dan Teknik dengan membekal data tentang pelajar lepasan sekolah vokasional dan teknik. b. Mengadakan bimbingan individu atau kelompok untuk menanam dan memupuk sikap benci akan dadah. 6. minat dan kemampuannya. Menolong ibu bapa pelajar dalam hal kebajikan pelajar. 3. c. Berunding dengan staf sekolah tentang cara-cara untuk meningkatkan tahap prestasi khidmat bimbingan di sekolah. rujukan yang dibuat olek guru-guru dan ibu bapa. kemahirankemahiran berkomunikasi. ketidakhadiran untuk kegiatan kokurikulum. 5. Kaunseling tunjuk ajar seperti guru bimbingan mengadakan kelas untuk mengajar perkara-perkara seperti penilaian kendiri. 4. c. 1. . Membuat penilaian dan memberi maklum balas kepada jabatan pendidikan negeri tentang program pencegahan penyalahgunaan dadah di peringkat sekolah. pelajaran dan sebagainya jika perlu. masalah-masalah disiplin seperti lewat ke sekolah. 2. pegawai kebajikan dan sebagainya. bergaduh dan menyalah gunakan dadah. 4. pakar kanak-kanak. Mengadakan prosedur-prosedur yang tertentu dalam merujuk kes-kes tertentu kepada agensi-agcnsi atau pakar-pakar seperti doktor. keriaya. PERKHIDMATAN BIMBINGAN Perkhidimatan Perundingan dan Rujukan 1. ponteng sekolah. Menolong pihak pentadbir dan staf sekolah dalam memahami dengan lebik mendalam akan program bimbingan di sekolah. Kaunseling keluarga boleh diadakan jika perlu untuk memahami masalah pelajar serta mendapatkan kerjasama daripada ibu bapa. Memberi pertolongan kepada pelajar untuk mendapatkan bantuan pemulihan atau rawatan. merokok.b. d. membuat keputusan dan cara-cara mengelakkan diri dari penglibatan dalam penyalahgunaan dadah. menghadapi masalah-masalah. 3. Penempatan pekerjaan: a. 2. PERKHIDMATAN MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DADAH 1. Menolong pelajar lepasan sekolah dalam hal-hal peribadi. membantu menempatkan pelajar lepasan sekolah menengah vokasional dan teknik untuk memasuki kilang-kilang atau firma-firma (jika dirujuk). pakar jiwa. penjelasan nilai-nilai. e. aspek peribadi dan kerjaya. menjadi penyelaras menempatkan pelajar mengikuti program pengalaman bekerja jika program seperti mi diadakan. 2.

Mengadakan program pembimbing rakan sebaya dan program latihan. Menjadi penyelaras program orientasi untuk pelajar dan ibu bapa. 5. Menilai model bimbingan sebelum dilaksanakan di sekolah. 4. 4. Menjadi penyelaras bagi aktiviti-aktiviti berkaitan dengan kebajikan pelajar di antara sekolah dengan agensi-agensi luar. SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 1. Bekerjasama dengan ibu bapa dalam mewujudkan disiplin di kalangan pelajar. 7. Melatih PRS di peringkat sekolah. Mengawal selia dan menasihat ahli PRS dalam peningkatan prestasi akademik dan sahsiah. 2. PERKHIDMATAN PENILALAN 1. 3. Menilai program bimbingan di sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan mutunya. 3. PERKHIDMATAN PERBINCANGAN DENGAN IBU BAPA 1. 3. Menjadi fasilitator dalam aktiviti-aktiviti PRS sekolah. Mengadakan mesyuarat agung. 5. Merancang menyelia dan melaksanakan program PRS. 2. Merancang dan menjadi penyelaras dalam usaha untuk memperkenalkan aktiviti-aktiviti bimbingan kepada agensi-agensi tertentu dan komuniti tempatan. Mengadakan sesi bimbingan keluarga jika didapati masalah yang dihadapi oleh pelajar berpunca dari keluarga. Menjadi penyelaras untuk melibatkan majikan. Menghubungi ibu bapa apabila kemajuan pelajar tidak memuaskan.PERKHIDMATAN PENYELARASAN SUMBER 1. 2. Mengadakan hubungan dengan ibu bapa pelajar untuk bersama mengawasi kemajuan mereka terutamanya dalam pelajaran. Menjadi guru pengiring/fasilitator di kursus-kursus PRS anjuran daerah /negeri/kebangsaan. 3. agensi. 4. 6. . • Yang pernah menjadi ahli PRS • Yang berminat • Yang mempunyai ciri-ciri dan personaliti PRS • Yang mempunyai ciri-ciri kepemimpinan diri yang menonjol. 2.agensi kebajikan dan orang-orang kenamaan tempatan dalam program bimbingan di sekolah. Membuat pemilihan ahli PRS. Menjadi pakar rujuk dalam kegiatan kokurikulum.

Pernyataan isu ( ahli / kaunselor ) .membincangkan isu .masalah emosi . daerah. PROSEDUR KERJA KAUNSELING INDIVIDU .masalah pembelajaran (Lampiran 3) .kerahsiaan .Takruf . Memastikan ahli-ahli PRS membuat laporan di dalam buku rekod PRS.Penstrukturan . Menjadi pakar rujuk (konsultasi) terhadap isu-isu dari ahli PRS. 10 Menggalakkan ahli PRS melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti anjuran sekolah.penamatan KAUNSELING KERJAYA Ujian Minat Kerjaya Ceramah .Etika kelompok .masalah disiplin Surat Temujanji .selesaikan unfinish businness semua ahli . 9. Membimbing PRS dalam memainkan peranannya di sekolah.belajar drpd ahli lain ( cari alternatif ) .8.masalah psikososial .masalah tingkah laku . 11. negeri dan kebangsaan.kebajikan dan sebagainya Sesi Kaunseling Tindakan segera Menjalankan beberapa sesi kaunseling hingga tamat Surat panggilan (Lampiran 4) KAUNSELING KELOMPOK Kaunselor / guru Pelaja membentuk Mengelompokkan kelompok sendiri pelajar berdasarkan masalah Sesi Kaunseling .kurang motivasi .

Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran 1959 5. Game Watch' 15. Pembuangan Murid-Murid Daripada Sekolah Rendah Kerana Kelakuan Curang 2. Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-Murid Yang Melakukan Perbuatan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran 20. 4/84) 22. Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan 27. guru. Tatatertib Di Sekolah-sekolah 3. Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah 19. Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di sekolah 28. Langkah-Langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah 24. SURAT-SURAT PEKELILING IKHTISAS MENGENAI DISIPLIN PELAJAR 1. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian 32. SEMINAR. ibu bapa dan pelajar mengenai peraturan sekolah. Maklumat kursus / Bengkel / Seminar 4. Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah (Pindaan) 23. Penampilan Diri Pelajar. Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah 29. Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di Sekolah-Sekolah 16. Potongan Rambut Murid-Murid 9. Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah 17. Laporan Murid-Murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan 14. Acara Suai kenal Di Sekolah-Sekolah 13. Permainan 'Pin-Table. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah 25. Bimbingan kaunseling dan motivasi 2. Menangani Masalah Ponteng Di Sekolah 30. Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan Di Kalangan Pelajar 33. KOLOKIUM DAN LAIN-LAIN) MENJALANKAN / MENGADAKAN KURSUS / SEMINAR LAPORAN SUKU TAHUN / SETENGAH TAHUN / TAHUNAN Unit Bimbingan dan Kaunseling perlu melaporkan perkara berikut kepada Pejabat Pelajaran Gabungan setiap empat bulan sekali. PERTANDINGAN. Program Pendidikan Pencegahan Dadah (Lampiran 13) 3. Tambahan Kepada Surat Pekeliling "Profesional" 4. Murid-Murid Menghisap Rokok 6. Pelantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa Di Sekolah . KURSUS . Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi Di Sekolah-Sekolah 10. Tata Kelakuan Pelajar Ketika Di Masjid 26. Larangan Bermain Bahan-Bahan Letupan 18. 1. Perhimpunan Sekolah (Tambahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Peraturan-Peraturan Sekolah Untuk Murid-Murid 8. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah 31.MEMBAWA PELAJAR MENYERTAI AKTIVITI LUAR (PERKHEMAHAN. Salah guna Dadah – Garis panduan Untuk Guru Panduan Dan Guru Besar 7. Menganjur Dan Menjual Loteri Di Sekolah-Sekolah 12. Perhimpunan Sekolah 21. Aktiviti Pembimbing Rakan Sebaya SUMBER RUJUKAN DAN MAKLUMAT SURAT PEKELILING ADAB PELAJAR DAN HAL-HAL BERKAITAN DENGAN PENGURUSAN PENDIDIKAN Surat pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk rujukan para kaunselor. Pengelolaan Walkaton Di Sekolah-Sekolah 11. Video Game.

FAIL/ TARIKH ISI PENTING Bil.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Jika munasabah murid tersebut boleh dibuang sekolah. Satu salinan semua amaran penggantungan atau pembuangan mestilah dikirim kepada Pendaftar Sekolah dan Pengarah Lembaga Sekolah. 5. b. MURID-MURID MENGHISAP ROKOK SURAT/NO. 2.8548/8/ (75) Tarikh: 5/9/1975 1. September 1968 1. Murid. Penghisapan rokok adalah dilarang kerana sebab-sebab kesihatan. PERATURAN-PERATURAN (TATATERTIB SEKOLAH) PELAJARAN 1959 SURAT/NO. Tatatertib ialah tindakan yang diambil untuk menentukan supaya peraturan sekolah diikuti. d. 4. Guru Besar/Pengetua boleh menggantung persekolahan maksimum dua minggu.Siri: Bil. 3. Langkah-langkah ke atas murid-murid yang merokok. Selepas tempoh pengampunan murid yang merokok akan menghadapi tindakan disiplin.Fail:0504/11/(144) Tarikh: 4/2/1972 1. Ibu bapa atau penjaga boleh membuat rayuan dalam masa satu bulan selepas tarikh pembuangan kepada Menteri Pendidikan. 3. Kelakuan curang yang serius. Hukuman dera terhadap murid lelaki dihadkan pada pukulan dengan rotan kecil ke atas tapak tangan atau punggung yang berlapik. persetujuan Pendaftar Sekolah hendaklah diperlukan. ibu bapa dan penjaga diberi amaran bertulis berkaitan dengan kesalahan dan satu salinan borang jawapan disertakan untuk penjaga memberi akuan terima. Guru-guru mempunyai peranan untuk menyelesaikan masalah-masalah pelajar. Jika rayuan diterima.Menengah PEMBUANGAN MURID DARIPADA SEKOLAH KERANA KELAKUAN CURANG SURAT/NO. 2.8/68 KP. Hukuman hanya diberikan oleh Guru Besar atau dengan kuasa yang diberikannya. 8543 02(12) 18hb. 3.8543/(10) 10hb September 1968 1. Kesalahan berat dikenakan tindakan pembuangan atau penggantungan sementara (tidak melebihi 10 hari). Penggantungan pelajar. Guru-guru Besar/Pengetua perlu memberhentikan murid sementara waktu untuk dibuat penyelidikan. . 4. Tindakan disiplin akan diambil ke atas murid yang tidak mematuhi peraturan. 2.Fail:K.siri: Bil.6/88 Bil. maksimum 14 hari. c. Hukuman dera terhadap murid-murid perempuan adalah dilarang. Sekiranya murid tidak patuh. TAMBAHAN KEPADA SURAT PEKELILING "PROFESSIONAL" SURAT//NO.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. 2.FAIL/ TARIKH ISI PENTING Bil.6A/1975 No.P.1/1972 No.FAIL/ TARIKH ISI PENTING Bil. 6. Tempoh pengampunan selama seminggu kepada pelajar untuk membuat pengukuran.6/88 dan 9/68 KP. Kesalahan berat diserah kepada Guru Besar/Pengetua. Surat amaran kedua dihantar kepada ibu bapa sekiranya kelakuan murid tidak bertambah baik. Pakaian mestilah sesuai dengan peraturan sekolah.8543(11) 12hb Oktober 1968 1. TATATERTIB DI SEKOLAH-SEKOLAH SURAT/NO. 2. Semasa perhimpunan Guru Besar dikehendaki memaklumkan kepada pelajar bahawa :a.

Rambut murid-murid lelaki. Rambut murid-murid perempuan. Guru mesti menjadi teladan baik kepada murid. Rujukan oleh Guru-guru/murid.P.Fail:K. Guru panduan menyimpan rekod untuk tujuan penyelidikan Kementerian Pelajaran. Fail: KP. PENGELOLAAN WALKATON DI SEKOLAH-SEKOLAH SURAT/NO. SALAHGUNA DADAH . Penjualan alat-alat permainan berunsur judi di kantin sekolah dilarang. Murid dirujuk kepada guru panduan untuk nasihat.8543/ Vol. b. c. Fail: K. `Checklist’ tindakan yang harus diambil. 4.GARIS PANDUAN UNTUK GURU PANDUAN DAN GURU BESAR SURAT/NO. Perpustakaan dan Bilik-bilik Mata-mata Pelajaran Praktikal. Matlamat Kementerian Pelajaran membantu pelajar dan mengelakkan dari publisiti. guru dan kakitangan lain.FAIL / TARIKH ISI PENTING .Siri: 11/1976 No.P. PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH UNTUK MURID-MURID SURAT/NO. Menjadi tanggungjawab guru dan kakitangan lain memberi teladan yang baik kepada pelajar.Siri: 2/1976 No. c. Tindakan-tindakan yang harus diambil a. 3. d. POTONGAN RAMBUT MURID-MURID SURAT/NO. b. Tindakan disiplin selepas pertolongan gagal dan selepas berunding dengan Pengarah Pelajaran Negeri.2(55) Tarikh: 4/11/1975 1. MENGHARAMKAN SEMUA JENIS PERMAINAN JUDI DI SEKOLAH-SEKOLAH SURAT/NO. Perkara-perkara Tatatertib yang dianggap berat .Lampiran C.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. 5. 5. Rujukan dibuat atas keputusan tindakan disiplin. Peraturan merangkumi murid-murid sekolah.P.Lampiran A.8543/ Vol. siri: 9/1975 No. siri: 7/1975 No.Lampiran B. Fail: K. Peraturan-peraturan Sekolah yang Bertulis untuk murid-murid.II(58) Tarikh : 7/1/1976 1. 2.a. 3. Rujukan sendiri.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Peraturan-peraturan Khas untuk Asrama. 5. Guru Besar dan semua guru bertanggungjawab menjaga disiplin sesebuah sekolah. Guru Besar dan semua guru mesti memahami ordinan-ordinan/surat-surat Pekeliling /Pekeliling Ikhtisas .8591-9 (11) Tarikh: 9/10/1976 1.8548/8/(67) Tarikh: 19/8/1975 1. 3. 4. 2.FAIL/ TARIKH CATATAN No. 2. Jenis-jenis dadah yang disalah gunakan.FAIL/ TARIKH ISIPENTING No. Misai dan janggut. Ibu bapa/Penjaga pelajar diberitahu. 4. Tindakan disiplin yang sewajarnya. Tindakan oleh tiap-tiap sekolah . 2. Permainan berunsur judi dilarang di sekolah-sekolah. 6.

8610/(30) Tarikh: 3/10/1977 1.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. i. kebajikan dan keselamatan pelajar.8591/(97) Tarikh: 1hb. Mereka yang terlibat akan diberhentikan dari sekolah tanpa amaran.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.7/77 No. 2. 2.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. MENGANJUR DAN MENJUAL LOTERI DI SEKOLAH-SEKOLAH SURAT/NO. LAPORAN MURID-MURID DALAM KEADAAN RISIKO PENYALAHGUNAAN DADAH YANG MEMERLUKAN PERTOLONGAN SURAT/NO. video game’ dan lain permainan yang seumpama.Oktober 1982 1.Fail: 8610-3B(15) Tarikh: 7/9/1977 1.FAIL/ TARIKH ISI PENTING .4/1978 No.8542/07/ Jld.siri: Bil. iii.siri: Bil.2/1979 No. Penjualan loteri oleh sekolah-sekolah melalui Persatuan Ibu bapa dan Guru-guru dan badan-badan yang berkaitan dengan sekolah dilarang.No.P. GARIS PANDUAN KEMPEN ANTI MEROKOK DI SEKOLAH-SEKOLAH SURAT/NO. Penjualan loteri kepada murid-murid dalam kawasan sekolah yang dianjur oleh mana-mana pihak dilarang.Siri: Bil.IV/(20) Tarikh: 26hb.siri: 9/1977 No. 2. 2.XI/(85) Tarikh: 2hb Mei 1978 1. 4/1982 No. Arahan membuat laporan terperinci mengenai pelajar-pelajar sekolah yang dalam keadaan risiko penyalahgunaan dadah yang memerlukan pertolongan. Waktu mencari penaja. Melarang pelajar sekolah: a) bermain permarkahan `pin-table. VIDEO GAME. GAME WATCH' SURAT/NO. ACARA SUAIKENAL DI SEKOLAH-SEKOLAH SURAT/NO. ii. 3. Perkara-perkara yang perlu dipatuhi oleh Guru Besar. Pihak sekolah perlu berikhtiar dengan cara lain untuk mendapatkan wang. Pengelolaan Walkaton dirancang dan dikawal supaya tidak menjejas pelajaran. Fail: KP. PERMAINAN 'PIN-TABLE. b) membawa ke sekolah segala jenis `game watch’. Mac 1979 1. Melarang `ragging’ yang bertopeng suai kenal di sekolah-sekolah.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. siri: Bil. Mengambil tindakan yang sewajar terhadap pelajar yang bersalah. Keselamatan dan kebajikan murid. Persetujuan ibu bapa murid.Fail: KP(BS)878651/Jld. Fail: KP.Fail: K.

(7) Tarikh: 11hb April 1983 1. Pakaian ketika bersenam/ bersukan c.Fail: KP(BS)8591/ Jld.II/(17) Tarikh: 7hb Nov.1983 1. Panduan mengelolakan perhimpunan sekolah dalam aspek a.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. PERHIMPUNAN SEKOLAH SURAT/NO.4/1984 No. Kewajipan Guru Besar dalam membimbing guru-guru dalam menjalankan tugas mengenai disiplin pelajar.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.siri: Bil. Kasut LARANGAN BERMAIN BAHAN-BAHAN LETUPAN SURAT/NO.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Mengemaskini arahan yang berhubung dengan pakaian murid-murid daripada sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam aspekaspek: a.II/(2) Tarikh: 9hb Mac 1983 1.3/1983 No. Mewajibkan sekolah mengadakan perhimpunan sekolah sebagai majlis rasmi pada setiap minggu. Pakaian seragam khas f.siri: Bil.Fail: KP(BS)8591/ Jld. Menyarankan kepada guru besar dan guru-guru kepentingan mengenakan tindakan yang adil dan sejajar bagi jenis kelolaan tersebut 2.Fail: KP(BS)8591/ Jld.Fail:KP(BS)8591/ Jld. MENGENAKAN HUKUMAN BIASA TERHADAP MURID-MURID YANG MELAKUKAN PERBUATAN SALAH LAKU YANG TIDAK DINYATAKAN DALAM PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN SURAT/NO. 3.II/(6) Tarikh: 23hb April 1983 1.1983 1. Pakaian seragam sekolah b.8591/(99) Tarikh: 25hb Feb.Fail: KP. Memberi ingatan mengenai bahaya dan larangan bermain dan menggunakan bahan-bahan letupan adalah satu langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah untuk menyedar dan menginsafkan murid-murid tentang bahayanya GARIS PANDUAN MENGENAI PUNGUTAN DERMA MELIBATKAN MURID-MURID SEKOLAH SURAT/NO. Menyatakan beberapa prinsip dan garis panduan mengenai pungutan derma yang dijalankan di sekolah.6/1983 No. Pakaian dalam Pasukan Beruniform d. Guru Besar juga disarankan menjalankan langkah-langkah positif untuk mendisiplinkan murid-muridnya. PAKAIAN SERAGAM MURID-MURID SEKOLAH SURAT/NO. 2.siri: Bil. Langkah-langkah positif bagi menjayakan kempen anti-merokok.FAIL/ TARIKH CATATAN No.1/1983 No.7/1983 No.siri: Bil.II/(24) Tarikh: 14hb Jun 1984 1.II.siri: Bil.8/1983 No.Fail: KP(BS)8591/ Jld.No. Pakaian murid-murid Islam hari Jumaat e.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. masa .siri: Bil.

Perlu mempunyai maklumat ordinan pelajaran. Diingatkan semua pihak di sekolah sentiasa berwaspada terhadap kemungkinan berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini. KESELAMATAN DIRI PELAJAR DI SEKOLAH SURAT/NO. Menggalakkan penglibatan kakitangan bukan guru f.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Am Bil.8.Fail: KP(BS)8591/ Jld. surat pekeliling dan buku panduan disiplin. Mengadakan aktiviti positif dan dilarang menjalankan hukuman disiplin kepada pelajar PERHIMPUNAN SEKOLAH (TAMBAHAN KEPADA SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 4/84) SURAT/NO. 5.latihan.1984 1. Menekankan aspek keselamatan melalui :. .8/1988 No. aturcara 3. peraturan.b.memaklumkan kepada ibu bapa mengenai penggal dan aktiviti sekolah. 2. PAKAIAN SERAGAM MURID-MURID SEKOLAH SURAT/NO. Tumpukan kepada faktor sekolah yang boleh dikawal dan diubah seperti mewujudkan iklim yang baik dalam sekolah dan bilik darjah.II/(39) Tarikh:22hb Nov.4/1975 c.siri: Bil. bimbingan dan amalan. LANGKAH-LANGKAH KEBERKESANAN DISIPLIN SEKOLAH SURAT/NO. 2.siri: Bil. Kasut murid-murid sekolah rendah dan menengah adalah berwarna putih dan diperbuat daripada `canvas’/bahan sintetik yang mempunyai daya resap dan penyaluran gerak udara.III/(10) Tarikh : 1 Mac 1988 1.pengajaran. ke atas diri pelajar.1975 d.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.siri: Bil.FAIL/ TARIKH CATATAN No.II/(26) Tarikh: 10 Sept.4/1984 No.II/(56) Tarikh: 1hb Ogos 1986 1. 4. Perlu diadakan perhimpunan khas setiap hari sebelum waktu pertama bermula untuk menyanyikan lagu `Negaraku’ dan `Malaysia Berjaya’. Menubuhkan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid peringkat sekolah.Fail: KP(BS)8591/ Jld. . Penglibatan semua guru/ pelajar e. 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Pejabat Pelajaran Daerah juga perlu berusaha mengambil langkah-langkah bagi mengurangi masalah disiplin.23 Tahun 1996 b. Setokin berwarna putih. Nyanyian dengan teratur dan tertib. Pengetua atau Guru Besar mempunyai kuasa bagi mengawal Organisasi Sekolah dan bagi menentukan disiplin.Fail: KP(BS)8591/ Jld.Fail: KP(BS)8591/ Jld.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Berkuasa menentukan hukuman yang munasabah.1985 1. Memasukkan Lagu `Malaysia Berjaya’ semasa perhimpunan (selepas Lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri) 2.7/1986 No.siri: Bil.8/1985 No. Pihak sekolah dikehendaki memberi perhatian dalam perkara berikut : a.

siri:Bil.7/1995 No. Terdapat laporan mengatakan pihak sekolah telah mengenakan tindakan dan hukuman yang keterlaluan di atas kesalahan disiplin para .6/1994 No.Menjadikan peraturan keselamatan sebagai sebagai peraturan sekolah TATA KELAKUAN PELAJAR KETIKA DI MASJID SURAT/NO. memperingatkan para pelajar mengenai adab dan tatatertib di masjid.siri: Bil. Pihak Kementerian telah menerbit dan mengedarkan Buku Panduan bagi mengatasi masalah ponteng di sekolah. Cadangan undangan ke upacara tertentu hendaklah dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan.Sistem berteman .siri:Bil. MENANGANI MASALAH PONTENG DI SEKOLAH SURAT/NO. Semua upacara tersebut perlu dijalankan dengan penuh penghayatan dari semua pihak.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.Mengawasi kawasan dengan kerap .siri:Bil.menyediakan tempat berkumpul yang selamat dan terkawal.Fail:KP(BS)8591/ Jld.VIII/(9) Tarikh: 5 Sept.V(95) Tarikh:16hb Mei 1991 1.5(11) Tarikh: 12 Sept. TATACARA MENGENAKAN TINDAKAN DAN HUKUMAN TERHADAP PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH SURAT/NO.1994 1. Ponteng sekolah dan ponteng kelas dua masalah yang perlu diatasi dengan segera oleh semua pegawai yang berkaitan. Tindakan yang perlu diambil: i.. 5. Semangat patriotisme dan senaman ringkas disarankan supaya dapat diadakan di semua sekolah dan serta-merta.Fail:KP(BS)8591/ Jld.V/(60) Tarikh: 5hb Feb. Pelajar dikelompok mengikut kumpulan dan diketuai oleh seorang Pengawas. . USAHA MENANAM SEMANGAT PATRIOTISME DI KALANGAN PELAJAR DAN SENAMAN RINGKAS DALAM BILIK DARJAH SURAT/NO. 1995 1.3/1991 No.siri: Bil.6/1995 No.siri: Bil. Saranan dan cadangan dalam buku ini diyakini dapat mengatasi dua masalah di atas. iii. YB.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. 3. 2. YB Menteri menyarankan supaya senaman ringkas diadakan di dalam bilik darjah sebelum memulakan P&P.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Menteri Pendidikan mengarah supaya semangat patriotisme ini ditanam melalui upacara perhimpunan mingguan atau harian. ii. 2.3/1991 No. Semua pihak hendaklah bersama-sama mengambil sikap yang serius mengenai soal taat setia dan cinta terhadap negara. 2.Fail: KP(BS)8591/ Jld.Fail: KP(BS)8591/ Jld.sistem kawalan rekod yang kemas .FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. 1995 1.2/1991 No. MENGUNDANG ORANG-ORANG KENAMAAN KE UPACARA SEKOLAH/INSTITUSI PENDIDIKAN SURAT/NO. 4.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.Fail: KP(BS)8586/ 090/Jld. Guru perlu mengawas kelakuan pelajar. 1991 1.VIII(10) Tarikh: 11 Okt. Pelajar tidak mempunyai tatatertib yang baik ketika berada di masjid.

mencedera dan bergaduh.VII(33) Tarikh: 24 Jun 1996 1. PENAMPILAN DIRI PELAJAR. Tindakan Pengetua dan Guru Besar i. PERLANTIKAN GURU KAUNSELING SEPENUH MASA SEKOLAH MENENGAH SURAT/NO. Pengetua dikehendaki dengan serta merta melaporkan kepada Kementerian Pendidikan. Kelulusan Ikhtisas. Meminta semua sekolah mengambil langkah-langkah dan tindakan yang wajar. Surat ini mengingatkan semua yang terlibat agar mematuhi garis panduan seperti yang terkandung dalam Lampiran ini. Pelantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa telah diluluskan dan dilaksanakan secara berperingkat. iv.siri: Bil.1/1996 No. 2.siri: Bil. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. KEKEMASAN DAN KERAPIAN BERPAKAIAN SURAT/NO. 2. Guru yang belum disahkan dalam jawatan.V/(96) Tarikh:16 Mei 1991 1. konsisten dan tegas bagi memastikan amalan-amalan ke arah pembinaan sahsiah dan penampilan diri yang baik di kawasan para pelajar. Kuala Lumpur . 2. 1996 1. i. PELAPORAN KEJADIAN TIDAK DIINGINI DI SEKOLAH SURAT/ NO. Pelantikan perlu mengambil kira. Bibliografi Ee Ah Meng (1989).pelajar yang terlibat.2/1996 No.VIII(32) Tarikh: 13 Feb. Mengambil tindakan positif dalam memupuk kesedaran dan rasa tanggungjawab bagi menjaga keindahan dan kebersihan sekolah. Keadaan ini boleh menjejaskan maruah dan reputasi Kementerian Pendidikan. SIKAP MENGUTAMAKAN KECERIAAN DAN KEBERSIHAN DI KALANGAN PELAJAR SURAT/NO. 3.Fail: KP(BS)8591/ Jld.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. 2. PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri. Pelajar menjadi mangsa kepada perbuatan jenayah penceroboh dan pelajar terlibat melancarkan mogok. ii.siri: Bil.siri:Bil.Fail: KP(BS)8591/ Jld.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Fajar Bakti Sdn.3/1996 No.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.Bimbingan dan Kaunseling ii.VII/(35) Tarikh: 11 Julai 1996 1.Fail: KP(BS)8591/ Jld. iii. Guru yang layak tetapi mengajar kelas peperiksaan.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.4/1991 No. Sikap pelajar ke arah mengutamakan kebersihan perlu dibina dalam diri pelajar. Guru yang layak tetapi menolak pelantikan sebagai Kaunselor sepenuh masa. Bhd.Fail:KP(BS)8591(Jld. merusuh. Meningkatkan usaha dan menggunakan inisiatif serta kreatif untuk memastikan sekolah dalam keadaan bersih.

Sdn.Hussien Mahmood (1993). Bahagian Sekolah. Pusat Bandar Damansara. Institut Tadbir Awam Negara. Asas Pendidikan IV. Kuala Lumpur. Pembimbing Rakan Sebaya. Kuala Lumpur INTAN (1991). Surat Pekelilang Kementerian Pendidikan Malaysia. Longman Malaysia. KOTA MARUDU RINGKASAN TEMUBUAL PERTEMUAN PERTAMA Masa Mula ____________________hingga _________ Bil Sesi ___ Masalah Utama : Latar belakang kes Situasi Semasa Sejarah Psikologi . dan Institut Aminuddin Baki Kementerian Pendidikan Malaysia. Bhd. Kuala Lumpur Laman Web Kementerian Pendidikan Malaysia (2000). Dewan Bahasa dan Pustaka. 50604 Kuala Lumpur Othman. Contoh Format Ringkasan Temubual UNIT PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SMK BANDAU. (1992). (1995). Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Petaling Jaya Unit Bimbingan dan Kaunseling. et all.

. B. Perlu Ujian : ………. Ringkasan Kes : . C. Sesi Akan Datang (Jika Perlu): ……………. Lain-lain Tandatangan Kaunselor Tarikh CONTOH FORMAT . Latar belakang kes: 2.Harapan terhadap kaunseling Cadangan Catatan A.Laporan Kaunseling 1.

……………………………. 2. SENARAI SEMAK / CHECK LIST PROSEDUR MENGENDALI SESI KAUNSELING BIL TINDAKAN TANDA ( /) CATATAN 1. Cadangan : Disediakan oleh : Disahkan oleh: ……………………………………. . 6.. Guru Bimbingan dan Kaunseling Guru Besar SK Kolombong Inanam SK Kolombong Inanam Tarikh : …………………………………. 4. 5. 3.3.

KOLOMBONG BULAN : JANUARI BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURU BIMBINGAN .3 Fasa Ketiga : Mencari alternatif 3. 8.Laporan sesi/UKK/JPN .1 Fasa Pertama : Membina hubungan : Penerokaan 3. Persediaan mengendalikan sesi Pra sesi – klien perlu membaca.Borang RSDK/UKK/JPN . memahami dan menandatangani kontrak sesi. . 3.7.2 Fasa Kedua : Kenalpasti masalah Membuat keputusan 3.Buku Log Tindakan susulan Proses kaunseling ditamatkan PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK. -Borang Kontrak Sesi/UKK/JPN Melaksanakan sesi.2 Fasa Keempat : Melaksanakan alternatif Menamatkan sesi kaunseling Membuat temujanji selanjutnya Membuat laporan dan rekod sesi.

-Mewujudkan budaya selamat di sekolah dan persekitaran. Perjumpaan pertama PRS 7. Bimbingan Kelas Maklumat (Bengkel Membina Media Maklumat Kelas) 6. -Mempromosikan perkhidmatan B&K . .1. Program Perkembangan dan Pembangunan Staf (Motivasi kerja – Pengurusan Stress) . Mengemaskini rekod perkhidmatan 2.Mengemaskini rekod perkhidmatan untuk memulakan perkhidmatan bagi tahun 2008 . Mesyuarat B&K Kali Pertama 3.Pembentangan laporan 2007 dan aktiviti B&K sepanjang tahun 2008. Reach-Out B&K 5.Meningkatkan penguasaan maklumat dan menambahkan keceriaan kelas. Mesyuarat / Bengkel Maklumat Sekolah Selamat 3.

.Iklan .Perancangan tahunan PRS -Kertas Kerja & Modul -Bengkel UBK AJK Unit B&K ( Guru-Guru ) AJK Program Sekolah Selamat Semua Guru &Murid Murid Tahun 6 Ahli-ahli PRS yang telah terpilih Semua guru Guru – Guru .Pelaksanaan .Fail & laporan -Perbincangan dan Penetapan tarikh bersama GB. .Modul .SWOT .Meningkatkan kualiti dan mewujudkan keseronokan bekerja.Modul .Orientasi ahli-ahli baru PRS.Kertas Kerja . . -Edaran surat jemputan mesyuarat -Buka dan rujuk Fail Meja Sekolah Selamat -Mengedar dan menampal brouser dari kelas ke kelas -Pengumuman UBK semasa Perhimpunan .

P PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK.PIBG Jabatan & Agensi Luar AJK UBK AJK UBK Guru Kelas Guru PRS AJK Perkembangan dan pembangunan staf Hospital Mesra B. SMART UPSR K. SMART UPSR K. SMART UPSR K.KOLOMBONG BULAN : FEBRUARI BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURU BIMBINGAN 1.3 (F1. Pelancaran Program “ Study Group ” Tahun 5 .1 Majlis permuafakatan UPSR Ibu Bapa Guru Tahun 6 (Konferens Ibu Bapa) 2.2 Pelancaran Program Mentor-Mentee (Fasa 1-Penetapan Matlamat) 3.Program Maju Diri) 4.

.Membantu menyuburkan budaya sekolah yang sihat bagi meningkatkan pencapaian akademik. . .Penubuhan kumpulan belajar yang mampu dipantau secara berjadual.5. -Kertas Kerja & Modul -Surat jemputan -Taklimat -Modul -Perjumpaan -Buku Rekod Mentor-Mentee -Kertas Kerja -Modul -Jadual -Sebaran -Taklimat -Pelaksanaan -SWOT -Kertas Kerja & Modul -Surat menyurat -Taklimat Semua Ibu Bapa Murid Tahun 6 Murid Tahun 6 Semua Murid Tahun 6 Murid Rendah Pencapaian Tahun 5 .Memberi kesedaran mengenai tanggungjawab dan potensi diri. Bimbingan Kelas Kerjaya -Mewujudkan kerjasama untuk meningkatkan Kecemerlangan.

SMART UPSR K.Penyelaras T.6 Guru–Guru Tahun 6 AJK UBK Penyelaras T.4 (Program Motivasi Kecemerlangan) (Pengetahuan Dan Penerimaan Kendiri ) 3. Guru-Guru Tahun 6 Penyelaras T.5) . Bengkel Program Sekolah Selamat 4. Program Cakna (F1 – Thn.KOLOMBONG BULAN : MAC BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN 1. SMART UPSR K.5 Guru-guru Tahun 5 PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK.2 (Fasa 2 – Perjumpaan Mentor-Mentee) 2.6. Guru-Guru Tahun 6 Penyelaras T.6.

Modul .5.Meningkatkan sikap prihatin guru-pelajar. -Meningkatkan kesedaran murid yang mereka berpotensi menjadi individu yang cemerlang. -Membantu murid menguasai kemahiran membaca dan menulis. -Rekod Mentor mante -Menyediakan kertas kerja. . -Meningkatkan keselamatan murid semasa berada di sekolah.Meningkatkan pencapaian akademik murid.Meningkatkan semangat murid untuk berjaya dalam UPSR .Kertas Kerja . Program Intervensi (BM) (Perkhidmatan Pemulihan -Akademik) .Pelaksanaan -Kertas Kerja -Modul .Memberi kesedaran kepada murid tentang peranan sebagai seorang anak dan pelajar. bahan & Modul -Taklimat Program -Surat – menyurat -Pelaksanaan . .

HEM JK Sekolah Selamat .-Jadual -Sebaran -Pelaksanaan -Penyediaan instrumen celik huruf -Pemilihan murid -Taklimat -Pelaksanaan & Laporan Murid Tahun 6 Semua Murid Tahun 6 Semua Murid Tahap 1 & 2 Murid Tahun 5 Murid Tahun 6 Mentor (guru) Semua guru PK.

-Murid mengenal pasti cara gaya pembelajaran dan penggunaanya. Ketua Kelas & Penolong.5.Penyelaras T.Kertas Kerja -Taklimat -Modul -Pelaksanaan & Dokumentasi . Minggu Bijak Belajar Seminar Belajar Cara Belajar (Motivasi Pencapaian -Penentuan Matlamat) 2.Memberi pendedahan asas tentang peranan sebagai pemimpin dan fasilitator.Kertas Kerja . Guru-guru tahun 5 Guru Pemulihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK. serta menerangkan strategi dalam membuat tugasan / proses belajar.Mini Ceramah . 2008 BULAN : APRIL BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN 1. Kursus Kepimpinan Fasa 1 (Pengawas. . PRS) -Memupuk keyakinan diri dan semangat belajar. PPS. -SWOT .KOLOMBONG.Bengkel Murid Tahun 4&5 .

SMART UPSR K. .5 Semua Guru Tahun 4&5 PK HEM Ketua Guru Disiplin AJK Unit Disiplin Guru Pusat Sumber Guru PRS PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK. PPS PRS Penyelaras T.SMART UPSR K.Program DTS ( Disiplin Tingkahlaku Seharian ) .4.Meningkatkan pencapaian akademik. T.Pengawas Ketua Kelas & Penolong. -Meningkatkan kesedaran kepada murid agar menjauhi diri dari dadah.5 (Klinik Menjawab Soalan-soalan UPSR) 4. KOLOMBONG BULAN : MEI BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN 1.Perjumpaan Mentor-Mentee) 2. Program Seni Pendidikan Pencegahan Dadah (Perkhidmatan Pencegahan) 3.2 (Fasa 3 .

Taklimat . .-Memantapkan penguasaan murid dalam menjawab soalan – soalan UPSR. -Rekod Mentor-Mentee -Kertas Kerja -Modul -Taklimat -Surat menyurat .SWOT .Kertas Kerja .Meningkatkan disiplin dalam diri pelajar dan tingkahlaku seharian.Pelaksanaan -Modul -Risalah edaran -Mini ceramah Murid Tahun 6 Murid Tahap 1 & 2 Semua Guru Murid Tahun 6 Murid Tahap 1 & 2 Mentor (guru) AJK Program Polis ADK PEMADAM Daerah .

Program Kerjaya (Perkhidmatan Pengembangan) -Perbincangan aktiviti semester kedua dan laporan aktiviti semester 1 -Mengeratkan silaturrahim antara guru. PIBG dan Ibu Bapa. murid. -Surat jemputan -Minit mesyuarat -laporan -Kertas Kerja -Surat menyurat -Modul -Taklimat -Pelaksanaan .Penyelaras T.6 Guru Tahun 6 & Panitia M/Pelajaran Teras Guru Disiplin PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK. -Murid dapat membanding minat dan kemahiran mereka dalam pekerjaan yang diminati.Program Hari Keluarga (Konferens Ibu Bapa) 3.Mesyuarat Unit Bimbingan & Kaunseling Kali Ke-2 2. KOLOMBONG BULAN : JUN BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURU BIMBINGAN 1.

HEM PK.-Kertas Kerja -Modul -Lawatan -Surat menyurat -Taklimat AJK Unit B&K Semua Warga Sekolah Ibu Bapa PIBG Murid Tahap 2 Guru Besar PK.SMART UPSR K.Reach-Out B & K .HEM AJK Program PK.6 (Program Pengukuhan Subjek UPSR) 2.HEM AJK Program Jabatan/Agensi Luar PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK. KOLOMBONG BULAN : JULAI BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN 1.

7 (Program Pecutan Terakhir UPSR) 4. .3. SMART UPSR K.Murid dapat mentakrifkan dan berbincang makna konsep kendiri positif.Mendedahkan teknik-teknik pengurusan masa terakhir . .Taklimat .Minggu Penghayatan Nilai-Nilai Murni (Pengetahuan & Penerimaan Kendiri) 5.Murid-murid akan sentiasa bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan.SWOT . -Murid mengamalkan sikap kepimpinan.Memberi kesedaran kepada murid tentang peranan sebagai seorang anak dan pelajar. . PRS ) (Perkhidmatan Pencegahan) 6. disiplin diri / masa dan tanggungjawab sebagai ketua.Program Cakna (F2 – Tahun 4) . -Mempromosikan perkhidmatan B&K . PPS. Ketua Kelas & Penolong.Kursus Kepimpinan Fasa 2 (Fasa 2 – Pengawas.Pelaksanaan -Edaran Brouser -Perhimpunan .Meningkatkan pencapaian akademik.Kertas Kerja . .

Pelaksanaan -Kertas Kerja -Modul -Taklimat . Pengawas Pusat Sumber PRS Murid Tahun 4 guru .Kertas Kerja .Pelaksanaan -Kertas Kerja -Modul -Surat menyurat -Taklimat -Pelaksanaan -Kertas Kerja -Modul -Jadual -Sebaran -Pelaksanaan Murid Tahun 6 Semua Warga Sekolah Murid Tahap 6 Murid Tahap 1 & 2 Pengawas Sekolah Ketua Kelas & Penolong.Taklimat ..

Program Anakku Sayang . SMART UPSR K.8 (Motivasi Persediaan UPSR ) (Membuat keputusan / Menyelesai masalah) 2.KOLOMBONG BULAN : OGOS BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN 1.6 Guru-guru Tahun 6 & AJK Program Ketua Panitia P. Program Rekreasi Minda & Kendiri 3.Agama Islam & P.AJK B&K Penyelaras T.Moral PK HEM Ketua Guru Disiplin AJK Unit Disiplin Guru Pusat Sumber Guru PRS Penyelaras Tahun 4 Guru-guru tahun 4 PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK.

Sambutan Bulan Kemerdekaan (Kemahiran Interpersonal & Komunikasi) 6. SMART UPSR K.Taklimat .Pelaksanaan .Murid dapat meningkatkan kreativiti minda dan kecerdasan kendiri.SWOT .Taklimat .4.Kertas Kerja . -Memberi pendedahan kepada pelajar mengenai keremajaan -Memberi pendedahan awal suasana UPSR.9 (Orentasi UPSR) (Motivasi Pencapaian) 5.10 (Program Solat Hajat) -Memantapkan persediaan murid pada saat-saat akhir menjelang UPSR -Murid akan menganalisa kemahiran mereka sendiri untuk mengambil keputusan peribadi & pendidikan . . -Murid menunjukkan keperluan untuk bekerjasama.Kertas Kerja .SMART UPSR K.Pelaksanaan -Kertas Kerja -Taklimat -Bahan -Kertas Kerja -Modul -Surat menyurat -Taklimat .SWOT . bersaing dan bertolahk ansur antara satu sama lain.Kertas Kerja .Pelaksanaan .Taklimat .

-Latihan Murid Tahun 6 Murid Tahun 4 Murid Tahun 5 Semua Murid Tahun 6 Murid Tahap 2 Penyelaras Tahun 6 Guru-guru tahun 6 Panitia PJK AJK B&K Panitia PJK AJK B&K AJK Program Semua Guru Panitia AJK Program Guru Persatuan Kokum PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING .

SK.KOLOMBONG BULAN : SEPTEMBER BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN 1. -Membantu murid memilih KoKurikulum berdasarkan minat kecenderungan. -Panduan menghadapi kebakaran.Program Sekolah Selamat (Latihan Kebakaran) 4.Pelancaran Minggu Personaliti (Psikososial) 3. Murid Tahap 2 . Penempatan Kokurikulum 2008 (Perkhidmatan penempatan) -Murid mengetahui personality diri. -Modul -Borang Ujian Personaliti -Surat menyurat -Pelaksanaan -Taklimat dan edaran borang -Proses pengagihan & maklumat.

KOLOMBONG BULAN : OKTOBER BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN 1.HEM Ketua JK Keselamatan sekolah Jabatan Bomba PK Kokum SU KOKUM PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK. Mesyuarat B&K Kali Ke-3 5.Fail Maklumat Murid 4.Semua warga sekolah Semua murid tahun 4 Guru Kelas PK.Perancangan Program Memperkasa UPSR 2010 .Kajian Tindakan Program B&K.Program Selangkah Ke Sekolah Menengah (Perkhidmatan Intervensi & Mediator) 3. (Perkhidmatan Penyelidikan & Penilaian) 2.

-Persediaan menghadapi alam sekolah menengah. -Mengemaskini data murid 001R. -Pembentangan Laporan dan membincangkan perancangan 2010 -Menyediakan rancangan untuk calon UPSR 2010 -Borang -Temuramah -Dokumentasi -Kertas Kerja -Modul -Surat menyurat -Taklimat -Lawatan -Fail Maklumat -Temuramah -Surat menyurat -Laporan -Senarai Nama -Keputusan Peperiksaan Warga Sekolah Ibu Bapa Komuniti Semua Murid Tahun 6 .-Mengenalpasti keberkesanan & kelemahan program sebagai panduan perancangan aktiviti pada tahun hadapan. Rekod Profil dll.

SESI 2008 BULAN : NOVEMBER BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURU BIMBINGAN 1.Takwim B&K 2007.Laporan & Pendokumentasian Pogram / Aktiviti UBK 2. -Mengemaskini Pengurusan & Pentadbiran Perkhidmatan B&K 2010 -Membuat perancangan aktiviti / program perkhidmatan B&K .HEM AJK Program Guru Tahun 6 Guru Kaunseling Sekolah Menengah Guru Kelas Semua guru PK Akademik SUP PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK.KOLOMBONG.Semua Murid Semua guru Semua Murid Tahun 5 PK.

KOLOMBONG BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN S E P A N J A N G .HEM PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK.2010 -Dokumentasi -Sistem Fail & Rekod -Rancangan Tahunan -Kertas Kerja -Modul JPN/SPPK PP(G)KK PPD KK JPN/SPPK PP(G)KK PPD KK AJK Unit B&K PK.

Kaunseling / Bimbingan Individu.T A H U N 1. ( 2 SESI pada SETIAP MINGGU PERSEKOLAHAN) 3. guru mata pelajaran & guru disiplin. Pengurusan & Pentadbiran 4. . -Klien dirujuk -Klien sukarela -Mendapatkan klien dari guru kelas. Latihan PRS -Menolong murid supaya berkembang menjadi individu yang lebih baik dan lengkap dari segi intelek. -Menyediakan bilik B&K yang Kondusif. rohani & social. emosi. -Memahami diri dan menimbulkan rasa penerimaan diri. guru mata pelajaran & guru disiplin.Meningkatkan kecekapan ahli tentang PRS -Klien dirujuk -Klien sukarela -Mendapatkan klien dari guru kelas. . Bimbingan Kelas ( Rujuk Bidang ) 5. Kaunseling / Bimbingan Kelompok. -Membantu proses pemantapan P& P dan perkembangan murid. Bermaklumat dan Ceria. ( 2 SESI pada SETIAP MINGGU PERSEKOLAHAN) 2. -Membantu murid menyedari peranan mereka dalam hubungan dengan orang lain dan saling menghormati. -Menyediakan perkhidmatan yang sistematik dan aktif.

5 dan 6 Semua AJK Unit Bimbingan & Kaunseling PK.5 & 6) Ahli-ahli PRS yang terdiri daripada tahun 4.Mengendalikan -Sistem fail -Inventori Murid -Laporan kes -Buku log harian -Fail & Rekod sesi BI & BK -Mesyuarat -Keceriaan bilik -Media Maklumat -Dokumentasi -Rujuk jadual -Kelas Ganti -Modul Aktiviti -Rujuk takwim PRS -Modul Aktiviti PRS Murid yang berkaitan Murid yang berkaitan Semua Warga Sekolah JPN PPD(G)KK PPD KK Komuniti Kelas Tahap 2 (4.1 Guru Kelas Guru Mata Pelajaran PK KOKUM Guru PRS .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->