P. 1
BIMBINGAN KAUNSELING

BIMBINGAN KAUNSELING

|Views: 716|Likes:
Published by cristito_kualah

More info:

Published by: cristito_kualah on Aug 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2013

pdf

text

original

BIMBINGAN KAUNSELING Written by Rosaineh Suhaibul Saturday, 04 April 2009 11:19 UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SK KOLOMBONG

FAIL MEJA

Fail Meja merupakan pendokumentasian senarai tugas dan huraian terperinci bagaimana sesuatu bidang tugas itu dilaksanakan oleh penjawatnya. Fail Meja ini juga menerangkan tentang proses bagaimana sesuatu kerja itu dijalankan berdasarkan carta aliran yang menampakkan pelbagai pihak yang terlibat (pihak pentadbir hingga pihak bawahan). Dengan ini Fail Meja dapat memberi panduan kepada sesiapa sahaja yang akan mengambil alih tugas penjawat asal dengan teratur. Bagaimanapun, bagi menjalankan sesi kaunseling penjawatnya mestilah mereka yang mendapat latihan secukupnya di dalam bidang ini. Sekurang-kurangnya mendapat latihan 14 minggu dari mana-mana maktab perguruan di Malaysia.

Objektif 1. menyatakan dengan jelas kepada penyandang jawatan tentang bidang tugas yang perlu diketahui untuk dilaksanakannya, 2. memudahkan penyandang jawatan berkaitan melakukan tugas-tugasnya cekap dan cepat, 3. memberi penerangan dan memudahkan kepada penyandang jawatan khususnya penyandang baru, berhubung dengan prosedur melakukan sesuatu bidang tugas, dan 4. meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran organisasi penyandang jawatan berkenaan

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Warganegara Malaysia yang baik ®Percaya dan patuh kepada Tuhan; ®Berilmu pengetahuan; ®Berakhlak mulia; ®Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara; ®Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara; ®Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. Unsur Intelek Unsur Intelek ini mengambil kira aspek-aspek berikut: ®hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa kepada kebenaran; ®daya pemikiran yang kreatif dan inovatif;

®daya pemikiran yang logik dan analitis; ®ilmu yang bermanfaat; ®masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan memiliki sikap suka membaca serta cintakan ilmu pengetahuan. Unsur Rohani dan Emosi Unsur-unsur rohani dan emosi merangkumi aspek-aspek berikut: ®keyakinan terhadap tuhan; ®kepercayaan beragama; ®kemantapan jiwa; ®penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat; ®berbudi pekerti mulia; ®berbakti dan berkorban. Unsur Jasmani Ciri-ciri Unsur Jasmani ialah: ®kecergasan fizikal dan kesihatan diri; ®dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal sendiri untuk berdikari dan hidup bermasyarakat.

VISI, MISI DAN FALSAFAH PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING VISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENJADI PENERAJU UTAMA DALAM MEWUJUDKAN SUASANA YANG TERAPUTIK DAN KONDUSIF DI SEKOLAH MENJELANG TAHUN 2010 MISI UNTUK MEREALISASIKAN VISI, KAMI AKAN MEMASTIKAN MISI BERIKUT DILAKSANAKAN DENGAN JAYANYA: • MENGURUSKAN PROGRAM DAN AKTIVITI KAUNSELING DENGAN CEKAP DAN BERKESAN. • MELAHIRKAN PELAJAR YANG MEMPUNYAI KEPINTARAN EMOSI (EQ) YANG TINGGI DAN BERAKHLAK MULIA. • MEMBIMBING PELAJAR KE ARAH MENCAPAI PRESTASI YANG TINGGI DALAM AKADEMIK. • MEWUJUDKAN SUASANA PEMBELAJARAN YANG MEMBERANGSANGKAN MELALUI PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING. • MEMBERIKAN PENDIDIKAN KERJAYA BERSEPADU KEPADA PELAJAR. • MEMUPUK SEMANGAT PATRIOTIK DAN KUALITI KEPIMPINAN DI KALANGAN PELAJAR.

FALSAFAH BIMBINGAN DAN KAUNSELING BAHAWASANYA SETIAP PELAJAR MEMPUNYAI POTENSI YANG BOLEH DIGEMBELINGKAN SECARA OPTIMUM MENERUSI PENGURUSAN MENYELURUH PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING YANG CEKAP, BERKESAN DAN BERAMANAH BERTERASKAN SUMBER DALAMAN DAN LUARAN BAGI MELAHIRKAN PELAJAR YANG SEIMBANG DARI ASPEK INTELEKTUAL, JASMANI, EMOSI DAN ROHANI SERTA BERIMAN DAN BERAMAL SOLEH

MISI ϖ Melahirkan semangat kekitaan dan rasa kepunyaan di kalangan warga SMK Bandau ϖ Mencungkil dan mengembangkan potensi diri pelajar pada era globalisasi

ϖ Memupuk semangat belajar yang tinggi, beriltizam, beristiqamah dan konsisten di kalangan pelajar.

VISI ϖ Melahirkan pelajar yang cemerlang sejajar dengan Rukun Negara, Wawasan Negara, Falsafah Pendidikan Negara, Matlamat Jabatan Pendidikan Negeri dan Motto Sekolah. ϖ Membentuk semangat jati diri pelajar yang mampu berdaya saing, berdaya juang dan berdaya maju. ϖ Melahirkan pelajar yang cemerlang dan unggul dalam bidang akademik dan kokurikulum. MATLAMAT ϖ Memberi pendidikan kepada seluruh pelajar sekolah ini supaya beroleh kejayaan maksimum ϖ Melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik, mempunyai akhlak yang tinggi dan mulia serta sentiasa menjaga nama baik diri. Melahirkan bakal pemimpin masyarakat dan rakyat yangϖ bersikap mulia dan telus serta bersedia berkorban untuk agama, bangsa dan negara. ϖ Mewujudkan sikap hormat-menghormati dan memiliki semangat tolong-menolong.

IKRAR GURU

BAHAWASANYA KAMI GURU NEGARA MALAYSIA DENGAN INI BERIKRAR ϖ Mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami ϖ Kami sedia berbakti kepada masyarakat dan negara kami ϖ Kami sentiasa menjunjung Perlembagaan Negara kami dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukunegara pada setiap masa

TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG ϖ Berazam meninggikan mutu perkhidmatan ϖ Bekerja dengan penuh tanggungjawab ϖ Berusaha mengikis sikap terlalu mementingkan diri sendiri ϖ Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan ϖ Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara ϖ Berpegang teguh kepada ajaran agama

PIAGAM PELANGGAN KAMI WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN KOLOMBONG, DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM AKAN MENUMPUKAN SEPENUH TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK:

Mendidik dan membimbing pelajar-pelajar membentuk sahsiah yang mulia melalui pemupukan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murni berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan selaras dengan kehendak Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Negara ϖ Melahirkan insan yang dinamis dan progresif mengikut paradigma globalisasi ϖ Memperkembangkan potensi dan bakat individu para pelajar dari segi rohani, intelek, jasmani dan emosi ϖ Mewujudkan iklim sekolah yang bersih, kondusif dan menarik ϖ Mewujudkan budaya sekolah yang sihat, luhur, unggul dan harmonis ϖ Membimbing pelajar-pelajar ke arah kecemerlangan akademik dan ko-kurikulum ϖ Bersedia menerima dan melayan tetamu yang berurusan dengan sekolah secara cekap dan mesra

TATASUSILA PROFESION KEGURUAN MALAYSIA Guru-guru Malaysia yakin bahawa peranan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang dan yang percaya kepada demokrasi, kebebasan dan Prinsip-prinsip Rukunegara. Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperoleh pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran untuk masa hadapan. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR 1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain. 2. Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial keturunan dan agama. 3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. 4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau mata-mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. 5. Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar. 6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA 1. Menghormati dan melayani ibu bapa ketika berurusan dengan mereka di mana sahaja 2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra serta bekerjasama secara harmonis di antara institusi pendidikan dengan masyarakat 3. Berusaha sedaya upaya menyimpan semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah tangga atau mengenai anak mereka sebagai maklumat sulit dan tidak akan membocorkan atau menyebarkannya kepada sesiapa kecuali mereka yang berhak mengetahuinya 4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dengan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana

5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar (rasuah) 6. Sedaya upaya mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata kesat atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan para pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT 1. Kaunselor hendaklah saling berusaha meningkatkan tahap kecekapan profesionalismenya. 2. Kaunselor hendaklah menunjukkan sikap menghormati, adil dan terbuka terhadap rakan profesionalnya. 3. Kaunselor bertanggungjawab untuk mencegah, mendedahkan serta memperbetulkan perlakuan rakan kaunselor yang tidak beretika. 4. Kaunselor hendaklah bersedia untuk mempertahankan, membantu serta membela rakan kaunselor yang teraniaya akibat tuduhan dan tohmahan perlakuan yang tidak beretika. Tanggungjawab Terhadap Organisasi Dan Majikan 1. Kaunselor hendaklah mematuhi persetujuan komitmen yang ditandatangani dengan organisasi tempat dia berkhidmat. 2. Kaunselor hendaklah berusaha untuk mengikuti polisi dan prosedur serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan organisasinya. 3. Kaunselor hendaklah bertindak untuk mencegah berlakunya diskriminasi dalam organisasi dan dalam perlaksanaan dan di dalam amalan polisi pekerjaan. 4. Kaunselor tidak boleh menyalahgunakan kemudahan dan sumber organisasinya. 5. Kaunselor hendaklah melaksanakan bidang kepakaran dan tahap kecekapan profesionalnya. 6. Kaunselor hendaklah mewujudkan hubungan interpersonal dan persetujuan kerja dengan penyelianya dan stafnya mengenai khidmat kaunseling khususnya mengenai unsur kerahsiaan, perbezaan antara fakta umum atau peribadi, beban kerja dan akauntabiliti. 7. Kaunselor hendaklah memberitahu kepada pihak majikan tentang keadaan yang boleh menyebabkan konflik yang merosakkan atau menyekat keberkesanan perkhidmatannya. 8. Kaunselor hendaklah membenarkan dirinya dinilai secara profesional dari masa ke masa. 9. Kaunselor hendaklah bersama-sama bertanggungjawab ke atas peningkatan kerjanya untuk dirinya dan stafnya.

TANGUNGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA 1 Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati unsur sosiobudaya masyarakat di mana dia berkhidmat. 2 Kaunselor hendaklah mematuhi undang-undang negara dan melaksanakan tugasannya berlandaskan undang-undang tersebut. 3 Mengelakkan diri dan menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan serta memesongkan pemikiran pelajar, masyarakat atau mengkhianati negara, ataupun yang bertentangan dengan Rukunegara 4 Membina dan memupuk diri setiap pelajar mengenai sikap dan nilai yang boleh membantu dan menolong mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia,bertanggungjawab dan berguna, serta menghormati orang yang lebih tua dan menghormati ada perbezaan kepercayaan, kebudayaan, keturunan dan agama. 5 Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. 6 Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. 7 Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawanan masyarakat.

Ia juga tidak harus digunakan untuk mengenakan tindakan disiplin kepada kaunselor tanpa diberi hak perlindungan dan keadilan yang maksimum.kerjaya. Kod Etika ini menggariskan piawaian perlakuan dalam menjalin perhubungan profesional dengan klien. / psikologi secara berkesan. emosi. 2. Masa perkhidmatan ialah di antara 7. Segala perkhidmatan yang dijalankan oleh kaunselor bertauliah adalah tertakluk di bawah AKTA KAUNSELOR 1998 (AKTA 580). 4. boleh menentukan arah tujuan diri sendiri dan menggunakan potensi diri ke peringkat yang paling maksimum dalam segala aspek kesejahteraan hidupnya. Kod Etika ini tidak menggariskan semua peraturan mengenai perlakuan kaunselor dalam menghadapi keadaan yang begitu kompleks dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Ahli Jawatankuasa UBK Tahun 2009 UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengenalan Unit ini menawarkan perkhidmatannya dalam pelbagai bidang dan tanggungjawab yang meliputi bidang akademik. Bermula tahun 2008 perkhidmatan ini dijalankan sepenuh masa oleh kaunselor pelajar yang terlatih dalam bidang Bimbingan dan Kaunseling. peribadi. Perkhidmatan UBK ini dibuka kepada semua pelajar sekolah ini dan juga bekas-bekas pelajar sekolah ini. SKOP KAUNSELING . Dengan demikian dan harapan pihak UBK dan sekolah para pelajar akan dapat menjauhkan diri mereka daripada terlibat dengan aktiviti-aktiviti anti-sosial dan tidak produktif seperti terlibat dengan dadah. Ia juga merangkumi etika perlakuan yang piawai mengenal tata laku yang sesuai dengan kedudukan dan identiti sebagai seorang kaunselor. rakan-rakan kaunselor. Kod Etika ini bertujuan untuk menyediakan satu garis panduan bagi kaunselor dan juga menjadi asas dalam menyelesaikan isu etika yang timbul dan dianggap menyeleweng daripada piawaian perakuan kaunselor. huraian mengenai objektif unit ini dapat dijelaskan lagi secara terperinci di dalam penyediaan Fail Meja Unit Bimbingan dan Kaunseling. majikan. individu dan profesion am serta masyarakat keseluruhannya. Kod Etika ini tidak seharusnya digunakan sebagai instrumen untuk menyekat peluang dan kebebasan kaunselor dalam mengamalkan khidmat kaunseling. melahirkan golongan pelajar yang mampu menghadapi dan menyelesaikan masalahnya sendiri seperti dalam permasalahan pelajaran. Dengan demikian. syabu. Ia juga berasaskan kepada profesion kaunseling itu sendiri yang mengutamakan nilai-nilai murni. merosakkan harta benda sekolah dan lain-lain. Apabila menghadapi situasi yang memerlukan intervensi kaunselor hendaklah menunaikan tanggungjawab etika dengan memberi pertimbangan berasaskan kepada kesemua prinsip yang terkandung dalam Kod Etika.8 Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Rujuk Lampiran 1 KOD ETIKA KAUNSELING SEKOLAH 1. 5.00 petang semasa hari persekolahan. 3.00 pagi hingga 3. 2. Kod Etika ini berasaskan kepada nilai-nilai utama perkhidmatan kaunseling dan memberi penekanan terhadap penghargaan kendiri dan keunikan individu termasuk hak-hak serta peluang-peluang mereka. bahkan konsultasi ibu bapa juga dijalankan dari semasa ke semasa. melahirkan golongan pelajar yang memperoleh kemahiran dan kebolehan memahami diri sendiri dengan baik. keibubapaan dan masalah pelajar. psikososial & kesejahteraan mental. Antara objektif perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah ini menekankan kepada dua perkara utama iaitu: 1. kerjaya. merokok.

kaunselor hendaklah memelihara kesejahteraan fizikal dan psikologi klien dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendiri sama ada dari aspek kewangan. Skop perkhidmatan kaunseling meliputi isu-isu perkembangan analisis dan penyelesaian masalah. 14. Perkhidmatan Kaunseling ialah perkhidmatan yang memberi peluang kepada klien untuk berkembang ke arah kehidupan yang Iebih bahagia dan bermakna. Semasa menjalankan sesi kaunseling. 6. mempersetujui atau menggalakkan diskriminasi berasaskan ras. . Kaunselor hendaklah mencapai persetujuan dengan kliennya di peringkat awal sesi kaunseling mengenai batasan unsur kerahsiaan. Kaunselor hendaklah menjaga tata lakunya demi memelihara piawaian dan identiti sebagai seorang kaunselor dan integriti profesion kaunseling. 3. KOD TATALAKU KAUNSELOR 1. ikhlas. Kaunselor tidak boleh menghalang klien yang hendak menamatkan sesi kaunseling atau ingin bertukar kepada kaunselor yang lain. seksual. Kaunselor hendaklah membimbing klien ke arah pembentukan sikap bertanggungjawab terhadap tingkah lakunya. 5. Sekiranya mengikut pertimbangan kaunselor. Kaunselor berperanan sebagai fasilitator kepada klien dalam menangani isu dan masalah yang dihadapi dengan menghormati martabat diri. 2. 4. 2. jantina. TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR TERHADAP KLIEN 1. membuat keputusan menangani krisis. 4. 3. kecacatan fizikal. 12. 9. Dalam kes yang jelas terbukti bahawa klien atau orang lain berada dalam keadaan bahaya. Kaunselor hendaklah sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan kecekapan dan kemahiran dalam bidang profesionnya. nilai dan keupayaannya. mental atau diskriminasi dalam bentuk apa sekalipun. 7. Kaunselor bertanggungjawab untuk mengutamakan kepentingan klien sama ada klien individu atau klien kelompok. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang sosiobudaya klien. klien memerlukan perkhidmatan luar daripada bidang kepakarannya kaunselor hendaklah merujuk klien tersebut kepada pihak yang berkenaan. Kaunselor hendaklah menjelaskan kepada klien mengenai keperluan. mengembangkan persefahaman kendiri meningkatkan ketahanan emosi semasa menghadapi konflik dalaman atau memperbaiki dan mempertingkatkan hubungan dan interaksi dengan individu lain.1. jujur dan membuktikan kemahiran serta kecakapan profesionalismenya. 3. status ideologi. Ia merangkumi usaha kerja dengan individu atau kumpulan. objektif dan jujur selaras dengan profesion kaunseling. Persetujuan antara kaunselor dan klien mengenai kerahsiaan boleh disemak semula dan diubah dengan persetujuan bersama. 13. emosi dan sebagainya. Kaunselor hendaklah memastikan bahawa kliennya tidak menjalani kaunseling dengan kaunselor yang lain pada masa yang sama. agama. Kaunselor tidak boleh mengamalkan. Objektif perhubungan kaunseling berbeza mengikut klien. kaunselor hendaklah menggunakan budi bicaranya untuk menjaga kepentingan klien dan orang lain yang terlibat. 8. 15. Kaunselor mestilah diawasi serta dinilai tugas kaunselingnya oleh penyelia profesional melalui penyeliaan lazim (regular supervision) dan sokongan perundingan (consultative support). proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling. Kaunselor hendaklah berkhidmat dengan penuh dedikasi. A. Kaunselor juga perlu menghormati keputusan atau penentuan sendiri yang dibuat oleh klien. Kaunselor tidak digalakkan memberi perkhidmatan kaunseling kepada saudara mara. 2. 10. Kaunselor hendaklah menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperoleh semasa kaunseling melainkan maklumat yang akan membahayakan klien atau orang-orang di persekitarannya. 11. Kaunselor hendaklah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. kawan karib atau sesiapa yang mempunyai hubungan intim dengannya atau mempunyai hubungan dengan pihak pentadbiran yang membuat penilaian.

Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan Dadah.16. melaksana. kakitangan bukan guru. kursus ketatanegaraan dan sebagainya. . 21. Mengenal pasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar guru. melaksana. dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. rokok dan alkohol. 22. 19. 20. mengawal selia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. Mengumpul. model. kakitangan sekolah. 2. Merancang. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. 5. Merancang. Dasar Pendidikan Wajib. 23. mengawal selia dan mengemas kini rekod dan inventori pelajar. Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang merangsang perkembangan pelajar secara optimum. mengawal selia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. Merancang. menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang. melaksana. 6. 7. 8. pentadbir. 3. mengawal selia perkhidmatan kaunseling individu secara profesional dan beretika. Klien tidak seharusnya diperhatikan oleh orang luar melainkan dengan kebenarannya. Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. SENARAI TUGAS GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA (GBKSM) 1. Menjadi Penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah. 15. melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. melaksana. 4. Merancang. motivasi. Merancang. Kaunselor hendaklah menyediakan tempat yang selesa dan private untuk sesi kaunseling. melaksana. modul. berhubung Bimbingan dan Kaunseling. Penempatan (Kemasukan) pelajar di sekolah. termasuk juga sesi kaunseling yang dirakam atau dipita videokan. 13. 9. instrumen. Merancang. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris & Dasar Bahasa Tambahan. 11. menyedia. ibu bapa dan bekas pelajar. Merancang. Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. mengawal selia serta menilai program dan aktiviti untuk peperiksaan seperti UPSR dan murid Tahun 1 hingga 5. kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukannya. Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisme perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. melaksana. menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 16. inhalan. 14. 17. soal selidik. Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. 12. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Program Sekolah Selamat. 18. mengawal selia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. Membuat penilaian aktiviti. pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisme perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. Merancang. kem jaya diri. Merancang. guru. guru. mengawal selia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 10. Menjadi ahli Jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah.

Menjawab soalan peperiksaan h. masyarakat dan negara perlu dilaksanakan dengan secara seimbang dalam semua bidang seperti berikut: Bil Bidang Input Kaedah 1 AKADEMIK 1 Penerang Peperiksaan UPSR 2 Mata Pelajaran Teras 3 Pemilihan mata pelajaran elektif 4 Pemilihan mata pelajaran mengikut minat kerjaya 5 Kemahiran Belajar a. Kursus / Bengkel / Seminar Perkhemahan Tayangan Video Taklimat 2 KERJAYA 1. Individu Lawatan Ceramah/Forum Seminar Tayangan Video Pertandingan -Pertandingan Esei Buku Skrap kerjaya /Poster . Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa. kaedah penyampaian perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju ke arah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri. Pemilihan Mata pelajaran elektif 5. Pengumpulan Bimb. BIDANG DAN TANGGUNGJAWAB Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan bimbingan dan kaunseling tercapai. Jabatan Pelajaran Negeri.24. Membaca b. Menjadi Penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling. berjiwa besar dan waja. Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang. 26. Inventori Personaliti 3. Mengingat f. Menjadi ex-officio dalam Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). Pengurusan masa d. berwawasan dan berketerampilan. 25. Pengurusan Diri e. Mengulang kaji g. Mendengar 6 Kemahiran Pengurusan Masa 7 Kemahiran Pengurusan Diri 8 Strategi Menghadapi Peperiksaan 9 Hala tuju pelajar lepasan UPSR berhubung dengan peluang-peluang melanjutkan pelajaran di IPTA / IPTS Bimbingan kelompok / bimbingan individu Kaunseling kelompok / kaunseling individu biblio kaunseling. Kelompok Bimb. Menghadapi peperiksaan i. Inventori nilai 4. Inventori minat kerjaya 2. Mencatat/ mengambil nota c.

Merujuk Kad Maklumat Diri 4. Perkembangan remaja masa kini dan akan datang 3. Kemahiran aplikasi 12. Pengurusan Tekanan 8. Isu-isu Kekeluargaan 3. Ujian Personaliti 2. Kemahiran pengawalan diri 11. Program Orientasi Bimbingan Kerjaya merentasi Kurikulum dan Kurikulum PRS Bimb. Kemahiran membuat keputusan 10.3 PSIKOSOSIAL KESEJAHTERAAN MENTAL 1. Konsep Kendiri 17. Senarai semak masalah 3. Kemahiran Asertif /Tegas diri 6. Penyaringan maklumat 7. Kemahiran Rohani 9.3. Perkembangan individu 3. Komunikasi 2. Kerukunan dan kesejahteraan keluarga Ceramah/Seminar Forum / Bengkel Perkhemahan keluarga/ Hari Keluarga Lawatan Ke rumah (Home Visit) Kaunseling keluarga Khidmat Konsultasi Kursus Kemahiran Keibubapaan Buletin Keluarga Pameran 5.Kemahiran Sintesis 13. Kelompok Bimb. Perkembangan keremajaan 16. Kemahiran Komunikasi .1.2. Kemahiran analisis kritikal 14. Pengekalan penghargaan sendiri/Self Esteem 15. Kepimpinan 3. Individu Biblio kaunseling Forum / Kursus Bengkel/Seminar Kem Bina Insan/Diri Kolokium Lawatan Tayangan video Latihan Dlaam Kumpulan Aktiviti simulai kumpulan Perkhemahan ibadat Ceramah Kaunseling Keluarga PRS 4 KEIBUB APAAN 1. Kemahiran Komunikasi 5. Pengendalian Kendiri 18. Individu Kauns. Kelompok Kauns. MASALAH PELAJAR (Pembangunan Pelajar) 1.

Pendidikan Kekeluargaan 4. Kemahiran Penyelesaian masalah 3. Komunikasi 2.2. Kemahiran Sosial 6. Sikap Benci Kepada Dadah Ceramah Seminar Ujian Urin Bengkel Rakan Sebaya 7 KAUNSELING HIV / AIDS 1.2 Pemilihan Mata Pelajaran Elektif 1. Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) 6. Kemahiran Asertif 5. Kelompok Latihan dalam kumpulan Lawatan ke rumah Ceramah Bengkel Praktikum PRS 6 PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 1.3 Pemilihan mata Pelajaran mengikut minat kerjaya . Kemahiran Sosial 6. Kemahiran Sosial 7. Pendidikan Kekeluargaan 4. 1. pemilihan mata pelajaran dan peluang-peluang melanjutkan pelajaran. Pembangunan Individu 3.1 Mata Pelajaran Teras 1. Kemahiran ini membolehkan pelajar meningkatkan kecemerlangan akademik. Pembangunan Individu 3. Kepimpinan 4. Ini juga akan memberi motivasi kepada pelajar dalam menghadapi alam persekolahan. Kemahiran tegas diri 5. Komunikasi 2. Pemilihan Mata Pelajaran: 1. Kemahiran Menghindar Jangkitan HIV / AIDS Ujian HIV Bengkel Seminar Ceramah Rujukan Kepada Kementerian Kesihatan KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN BIMBINGAN & KAUNSELING: SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN A: AKADEMIK Dalam bahagian ini pelajar-pelajar diperkenalkan kepada kemahiran-kemahiran belajar. Individu Kauns. Kemahiran Pemilihan aktiviti keutamaan Kauns. Pendidikan Perkembangan Seksual 7. Kemahiran Asertif 5.

3 Perkembangan Pasaran Kerjaya di dalam dan luar negara 2. minat dan nilai.2. Di samping itu.2 Penempatan Sekolah terpilih 6. Pembentukan Sahsiah: 1. Mereka juga didedahkan dengan maklumat-maklumat tentang perkembangan kerjaya.3 Penempatan ke alam pekerjaan BAHAGIAN B: KERJAYA Dalam bahagian ini pelajar-pelajar didedahkan kepada diri dari segi personaliti.3 Mengenal pasti nilai 2.2 Mengenal pasti personaliti 1. Sahsiah yang cemerlang akan menghasilkan pelajar berketerampilan. produktif. Strategi Menghadapi Peperiksaan 6. nilai personaliti dan pasaran kerjaya terkini.1 Mengenal pasti minat 1.6 Kemahiran mengulang kaji 2.2 Kesepadanan pemilihan pakej persijilan terbuka. pelajar perlu dilatih menguasai kemahiran-kemahiran sosial yang asas bagi kesejahteraan diri. personaliti dan nilai dengan kerjaya 2.2 Kemahiran mencatat/mengambil nota 2. Ini membolehkan pelajar-pelajar membuat pemilihan kerjaya yang sesuai dengan minat. 1. Kemahiran Pengurusan Diri 4. asertif serta kental semasa menghadapi segala bentuk cabaran atau kekurangan dan sentiasa bersyukur.3 Penerimaan kendiri 2.1 Penempatan selepas UPSR 6. Kemahiran Belajar: 2.5 Kemahiran mengingat 2.1 Mengenal sahsiah diri 1.3 Kemahiran mendengar 2. 1. Kemahiran Pengurusan Masa 5.2 Membentuk sahsiah cemerlang 1.3 Pengurusan tekanan 2.4 Kemahiran berfikir 2.6 Sumber kewangan bagi melanjutkan pendidikan dan latihan kerjaya BAHAGIAN C: PSIKOLOGI DAN KESIHATAN MENTAL Dalam bidang ini pelajar diperkenalkan kepada pelbagai kemahiran untuk membentuk sahsiah cemerlang.7 Kemahiran menjawab soalan peperiksaan 3. Penempatan: 6.1 Pengenalan bidang dan jenis-jenis kerjaya 2. minat. kerajaan dan korporat 2.4 Membentuk rohani .4 Maklumat mengenai bekerja secara bersendirian.5 Peluang pendidikan dan latihan kerjaya 2. Kemahiran Psikososial: 2.2 Membentuk sifat tegas diri / asertif 2.1 Kemahiran komunikasi 2. Pendidikan Perkembangan Kerjaya: 2.1 Kemahiran membaca 2.

Perkembangan. Bersepadu. afektif jasmani.2 Ciri-ciri suka menolong 1. . 2. 4. Memberi khidmat penyuburan dan pengayaan yang meliputi semua aspek perkembangan pelajar.4. iaitu khidmat bimbingan adalah untuk semua kelompok di sekolah.4. program bimbingan mempunyai beberapa objektif seperti berikut: 1.1 Perasaan 3.6 Latihan membuat keputusan PERKHIDMATAN BIMBINGAN Mengikut buku Panduan Pelaksanaan Khidmat Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.5 Kemahiran melindungi diri BAHAGIAN D: KEPIMPINAN 1.5 Kemahiran pengawalan diri 2. penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Latihan Kemahiran: 2.1 Komunikasi 2.2 Kaunseling asas 2. Kemahiran Sosial 3.7 Kefahaman normal dan nilai masyarakat 3. 3.2.2 Kewangan 3.3 Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikal 3. kejantinaan. 5.5 Pembelajaran 3.4. iaitu penglibatan pelajar secara aktif adalah digalakkan. Program bimbingan yang dicadangkan oleh Unit Bahagian Sekolah-sekolah.5 Mengendalikan mesyuarat 2.4 Pengurusan diri 2. Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah bersifat: 1. 4.1 Kemahiran menyesuaikan diri 3. 3. moral atau agama.3 Kekuatan diri 2.4. psikomotor.1 Ciri-ciri kepimpinan 1.2 Kemahiran penampilan diri 3. vokasional atau kerjaya.4 Kemahiran mengendalikan tekanan 3. sosioemosi dan kerjaya. Pelbagai mobiliti.4. pembaikan dan pemulihan. Menyediakan perkhidmatan kaunseling krisis. 2. iaitu unsur-unsur bimbingan diterapkan melalui kurikulum dan kokurikulum. Menyediakan perkhidmatan pemulihan seperti membantu pelajar mengatasi masalah dari segi akademik. Terbuka. Menyediakan khidmat pencegahan seperti menghindarkan pelajar dan terlibat dalam masalah disiplin tingkah laku yang tidak bersopan.3 Keluarga 3.4 Rakan Sebaya 3. Kesedaran Potensi Diri 1. Menyeluruh. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan peluang kemudahan dan pengalaman yang sejajar dengan kemampuan dan potensi pelajar. iaitu ia hendaklah meliputi pelbagai aspek perkembangan individu seperti kognitif.3 Tegas diri/asertif 2.6 Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikal 2.

Mengawasi corak kehadiran pelajar yang dirujuk untuk tujuan bimbingan atau kaunseling. perkhidmatan memberi maklumat. perkhidmatan perbincangan dengan ibu bapa. perkhidmatan perundingan dan rujukan. latihan dan kerjaya kepada pelajar. . menjaga dan mengemas kini rekod pelajar. Kesemua bimbingan ini bertujuan untuk penyuburan diri. Mengelolakan program pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah. dan perkhidmatan penilaian. 2. Menambah dan mengemas kini fail-fail maklumat kerjaya. vokasional. Mengadakan bimbingan kelompok tentang masalah disiplin. bukubuku kecil. afektif. 4. PERKHIDMATAN MEMBERI MAKLUMAT 1. perkhidmatan penempatan.6. sosial dan peribadi. Mengendalikan lawatan kerjaya ke kilang-kilang. 2. Perkhidmatan kaunseling dengan pelajar boleh dilakukan secara individu atau kelompok tentang perkara-perkara berikut: a. 4. Memberi maklumat tentang pencapaian dan kemajuan pelajar bermasalah untuk tujuan diberi pendidikan pemulihan. Merancang dan menyelaras aktiviti-aktiviti bimbingan kelompok dan tunjuk ajar yang boleh menggalakkan perkembangan konsep kendiri yang positif. pencapaian akademik yang kurang memuaskan. Mengumpul dan menyebar maklumat pelajaran. Mengumpul dan merekodkan butir-butir berkaitan dengan penilaian dan pentafsiran minat pelajar. moral atau agama. Untuk mengajar sama ada melalui bimbingan individu atau kelompok. JENIS-JENlS PERKHIDMATAN Jenis-jenis perkhidmatan bimbingan yang harus disediakan di sekolah-sekolah hendaklah mengandungi sepuluh aspek. pendidikan. jasmani. 5. Mengendalikan fail bimbingan bagi setiap pelajar. PERKHIDMATAN BIMBINGAN KELOMPOK 1. PERKHIDMATAN KAUNSELING 1. 3. peluang-peluang latihan. 6. Menyelaras. kejantinaan. masalah pelajaran. 2. Menjalankan kaji selidik dan membuat pentafsiran tentang kes pelajar jika dirasakan perlu. 6. buletin dan pengendalian hari kerjaya dan pameran kerjaya. poster. 3. Bimbingan ini lebih bersifat penyesuaian. iaitu perkhidmatan inventori individu dan rekod. PERKHIDMATAN INVENTORI INDIVIDU DAN REKOD 1. Memberi maklumat tentang kerjaya kepada sesiapa sahaja yang memerlukannya. SPM dan STPM. aspek kognitif. psikososial. vokasional. perkhidmatan bimbingan kelompok. 3. perkhidmatan kaunseling. perkhidmatan mencegah penyalahgunaan dadah. masalah sosial dan lain-lain topik seperti yang dicadangkan oleh pelajar dari semasa ke semasa. perkhidmatan penyelarasan sumber. Membantu pelajar memilih mata pelajaran pilihan untuk peperiksaan PMR. Memberi penerangan mengenai cara mengisi borang memohon pekerjaan. Ini dapat dilakukan melalui penerbitan risalah-risalah. 5.

ponteng sekolah. Menolong ibu bapa pelajar dalam hal kebajikan pelajar. 6. masalah-masalah disiplin seperti lewat ke sekolah. Penempatan pekerjaan: a. 4. Mengadakan prosedur-prosedur yang tertentu dalam merujuk kes-kes tertentu kepada agensi-agcnsi atau pakar-pakar seperti doktor. Membuat penilaian dan memberi maklum balas kepada jabatan pendidikan negeri tentang program pencegahan penyalahgunaan dadah di peringkat sekolah. PERKHIDMATAN BIMBINGAN Perkhidimatan Perundingan dan Rujukan 1. 3. 3. Merancang bersama-sama guru tentang cara-cara yang paling berkesan untuk mengawasi kemajuan pelajar.b. keriaya. membantu menempatkan pelajar lepasan sekolah menengah vokasional dan teknik untuk memasuki kilang-kilang atau firma-firma (jika dirujuk). 2. 2. rujukan yang dibuat olek guru-guru dan ibu bapa. Kaunseling tunjuk ajar seperti guru bimbingan mengadakan kelas untuk mengajar perkara-perkara seperti penilaian kendiri. b. kemahirankemahiran berkomunikasi. menghadapi masalah-masalah. Menolong pihak pentadbir dan staf sekolah dalam memahami dengan lebik mendalam akan program bimbingan di sekolah. pakar kanak-kanak. ketidakhadiran untuk kegiatan kokurikulum. Memberi bantuan kepada pelajar supaya dapat rnenyesuaikan diri ke alam sekolah selepas tamat pemulihan. 2. PERKHIDMATAN PENEMPATAN Membantu pelajar rnemilih kegiatan bidang kokurikulum yang sejajar dengan kebolehan. Berunding dengan staf sekolah tentang cara-cara untuk meningkatkan tahap prestasi khidmat bimbingan di sekolah. c. pakar jiwa. 4. . Menolong pelajar lepasan sekolah dalam hal-hal peribadi. menjadi penyelaras menempatkan pelajar mengikuti program pengalaman bekerja jika program seperti mi diadakan. membantu Bahagian Pendidikan Vokasional dan Teknik dengan membekal data tentang pelajar lepasan sekolah vokasional dan teknik. pegawai kebajikan dan sebagainya. merokok. Memberi pertolongan kepada pelajar untuk mendapatkan bantuan pemulihan atau rawatan. penjelasan nilai-nilai. 5. c. PERKHIDMATAN MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DADAH 1. bergaduh dan menyalah gunakan dadah. Kaunseling keluarga boleh diadakan jika perlu untuk memahami masalah pelajar serta mendapatkan kerjasama daripada ibu bapa. e. aspek peribadi dan kerjaya. d. minat dan kemampuannya. Mengadakan bimbingan individu atau kelompok untuk menanam dan memupuk sikap benci akan dadah. pelajaran dan sebagainya jika perlu. 3. membuat keputusan dan cara-cara mengelakkan diri dari penglibatan dalam penyalahgunaan dadah. 1.

Merancang menyelia dan melaksanakan program PRS. . 4. 2. agensi. SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 1. 3. 3.agensi kebajikan dan orang-orang kenamaan tempatan dalam program bimbingan di sekolah. 2. Mengadakan mesyuarat agung. • Yang pernah menjadi ahli PRS • Yang berminat • Yang mempunyai ciri-ciri dan personaliti PRS • Yang mempunyai ciri-ciri kepemimpinan diri yang menonjol. Menjadi penyelaras bagi aktiviti-aktiviti berkaitan dengan kebajikan pelajar di antara sekolah dengan agensi-agensi luar. Menilai model bimbingan sebelum dilaksanakan di sekolah. 4. Mengadakan program pembimbing rakan sebaya dan program latihan. Mengadakan hubungan dengan ibu bapa pelajar untuk bersama mengawasi kemajuan mereka terutamanya dalam pelajaran. Mengadakan sesi bimbingan keluarga jika didapati masalah yang dihadapi oleh pelajar berpunca dari keluarga. 7. Menjadi fasilitator dalam aktiviti-aktiviti PRS sekolah. 3. Menilai program bimbingan di sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan mutunya. PERKHIDMATAN PENILALAN 1.PERKHIDMATAN PENYELARASAN SUMBER 1. Menghubungi ibu bapa apabila kemajuan pelajar tidak memuaskan. Menjadi pakar rujuk dalam kegiatan kokurikulum. 3. Membuat pemilihan ahli PRS. Mengawal selia dan menasihat ahli PRS dalam peningkatan prestasi akademik dan sahsiah. Menjadi penyelaras untuk melibatkan majikan. 5. 2. 6. Bekerjasama dengan ibu bapa dalam mewujudkan disiplin di kalangan pelajar. Menjadi guru pengiring/fasilitator di kursus-kursus PRS anjuran daerah /negeri/kebangsaan. 2. 4. 5. Menjadi penyelaras program orientasi untuk pelajar dan ibu bapa. PERKHIDMATAN PERBINCANGAN DENGAN IBU BAPA 1. Melatih PRS di peringkat sekolah. Merancang dan menjadi penyelaras dalam usaha untuk memperkenalkan aktiviti-aktiviti bimbingan kepada agensi-agensi tertentu dan komuniti tempatan.

negeri dan kebangsaan.masalah emosi . PROSEDUR KERJA KAUNSELING INDIVIDU .belajar drpd ahli lain ( cari alternatif ) .Etika kelompok .kebajikan dan sebagainya Sesi Kaunseling Tindakan segera Menjalankan beberapa sesi kaunseling hingga tamat Surat panggilan (Lampiran 4) KAUNSELING KELOMPOK Kaunselor / guru Pelaja membentuk Mengelompokkan kelompok sendiri pelajar berdasarkan masalah Sesi Kaunseling .penamatan KAUNSELING KERJAYA Ujian Minat Kerjaya Ceramah .masalah tingkah laku .masalah disiplin Surat Temujanji . Memastikan ahli-ahli PRS membuat laporan di dalam buku rekod PRS.Pernyataan isu ( ahli / kaunselor ) . 11. daerah.selesaikan unfinish businness semua ahli .masalah pembelajaran (Lampiran 3) .kerahsiaan .kurang motivasi .8. 10 Menggalakkan ahli PRS melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti anjuran sekolah. Membimbing PRS dalam memainkan peranannya di sekolah. Menjadi pakar rujuk (konsultasi) terhadap isu-isu dari ahli PRS.membincangkan isu .Penstrukturan .Takruf . 9.masalah psikososial .

Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian 32. Tata Kelakuan Pelajar Ketika Di Masjid 26.MEMBAWA PELAJAR MENYERTAI AKTIVITI LUAR (PERKHEMAHAN. Pelantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa Di Sekolah . SURAT-SURAT PEKELILING IKHTISAS MENGENAI DISIPLIN PELAJAR 1. Video Game. Maklumat kursus / Bengkel / Seminar 4. Perhimpunan Sekolah 21. Pengelolaan Walkaton Di Sekolah-Sekolah 11. Tambahan Kepada Surat Pekeliling "Profesional" 4. Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah 17. 4/84) 22. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah 25. Laporan Murid-Murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan 14. Larangan Bermain Bahan-Bahan Letupan 18. Menangani Masalah Ponteng Di Sekolah 30. Murid-Murid Menghisap Rokok 6. Aktiviti Pembimbing Rakan Sebaya SUMBER RUJUKAN DAN MAKLUMAT SURAT PEKELILING ADAB PELAJAR DAN HAL-HAL BERKAITAN DENGAN PENGURUSAN PENDIDIKAN Surat pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk rujukan para kaunselor. Tatatertib Di Sekolah-sekolah 3. Acara Suai kenal Di Sekolah-Sekolah 13. Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah 19. Menganjur Dan Menjual Loteri Di Sekolah-Sekolah 12. Program Pendidikan Pencegahan Dadah (Lampiran 13) 3. Game Watch' 15. Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah 29. ibu bapa dan pelajar mengenai peraturan sekolah. KURSUS . Perhimpunan Sekolah (Tambahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Penampilan Diri Pelajar. Langkah-Langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah 24. KOLOKIUM DAN LAIN-LAIN) MENJALANKAN / MENGADAKAN KURSUS / SEMINAR LAPORAN SUKU TAHUN / SETENGAH TAHUN / TAHUNAN Unit Bimbingan dan Kaunseling perlu melaporkan perkara berikut kepada Pejabat Pelajaran Gabungan setiap empat bulan sekali. Peraturan-Peraturan Sekolah Untuk Murid-Murid 8. Permainan 'Pin-Table. Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan 27. guru. Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di Sekolah-Sekolah 16. Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi Di Sekolah-Sekolah 10. Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-Murid Yang Melakukan Perbuatan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran 20. 1. Pembuangan Murid-Murid Daripada Sekolah Rendah Kerana Kelakuan Curang 2. Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan Di Kalangan Pelajar 33. Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran 1959 5. Bimbingan kaunseling dan motivasi 2. Salah guna Dadah – Garis panduan Untuk Guru Panduan Dan Guru Besar 7. Potongan Rambut Murid-Murid 9. Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di sekolah 28. Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah (Pindaan) 23. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah 31. SEMINAR. PERTANDINGAN.

Hukuman dera terhadap murid-murid perempuan adalah dilarang. .1/1972 No. PERATURAN-PERATURAN (TATATERTIB SEKOLAH) PELAJARAN 1959 SURAT/NO. September 1968 1. persetujuan Pendaftar Sekolah hendaklah diperlukan. MURID-MURID MENGHISAP ROKOK SURAT/NO. 2. 8543 02(12) 18hb. 6. Hukuman hanya diberikan oleh Guru Besar atau dengan kuasa yang diberikannya. 3.8543/(10) 10hb September 1968 1. Jika rayuan diterima. Guru-guru Besar/Pengetua perlu memberhentikan murid sementara waktu untuk dibuat penyelidikan. Ibu bapa atau penjaga boleh membuat rayuan dalam masa satu bulan selepas tarikh pembuangan kepada Menteri Pendidikan. Langkah-langkah ke atas murid-murid yang merokok. Sekiranya murid tidak patuh. Guru-guru mempunyai peranan untuk menyelesaikan masalah-masalah pelajar. TAMBAHAN KEPADA SURAT PEKELILING "PROFESSIONAL" SURAT//NO. b. Murid.FAIL/ TARIKH ISI PENTING Bil.Siri: Bil.8/68 KP.P. maksimum 14 hari. Penghisapan rokok adalah dilarang kerana sebab-sebab kesihatan. Satu salinan semua amaran penggantungan atau pembuangan mestilah dikirim kepada Pendaftar Sekolah dan Pengarah Lembaga Sekolah. ibu bapa dan penjaga diberi amaran bertulis berkaitan dengan kesalahan dan satu salinan borang jawapan disertakan untuk penjaga memberi akuan terima. Kelakuan curang yang serius.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. 3.8548/8/ (75) Tarikh: 5/9/1975 1. Jika munasabah murid tersebut boleh dibuang sekolah. Semasa perhimpunan Guru Besar dikehendaki memaklumkan kepada pelajar bahawa :a. Tatatertib ialah tindakan yang diambil untuk menentukan supaya peraturan sekolah diikuti. d.FAIL/ TARIKH ISI PENTING Bil. Pakaian mestilah sesuai dengan peraturan sekolah. Tindakan disiplin akan diambil ke atas murid yang tidak mematuhi peraturan. 2. Kesalahan berat diserah kepada Guru Besar/Pengetua. Penggantungan pelajar.Fail:0504/11/(144) Tarikh: 4/2/1972 1. Selepas tempoh pengampunan murid yang merokok akan menghadapi tindakan disiplin. Tempoh pengampunan selama seminggu kepada pelajar untuk membuat pengukuran.FAIL/ TARIKH ISI PENTING Bil.8543(11) 12hb Oktober 1968 1. 2. Guru Besar/Pengetua boleh menggantung persekolahan maksimum dua minggu. Kesalahan berat dikenakan tindakan pembuangan atau penggantungan sementara (tidak melebihi 10 hari).6A/1975 No.6/88 dan 9/68 KP. 2. 4. TATATERTIB DI SEKOLAH-SEKOLAH SURAT/NO. Surat amaran kedua dihantar kepada ibu bapa sekiranya kelakuan murid tidak bertambah baik.Fail:K. 3. Hukuman dera terhadap murid lelaki dihadkan pada pukulan dengan rotan kecil ke atas tapak tangan atau punggung yang berlapik.6/88 Bil.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. 2. 4. 5.siri: Bil. c.Menengah PEMBUANGAN MURID DARIPADA SEKOLAH KERANA KELAKUAN CURANG SURAT/NO.

guru dan kakitangan lain. Menjadi tanggungjawab guru dan kakitangan lain memberi teladan yang baik kepada pelajar. siri: 7/1975 No. POTONGAN RAMBUT MURID-MURID SURAT/NO.8543/ Vol.FAIL/ TARIKH ISIPENTING No. 3.2(55) Tarikh: 4/11/1975 1. Guru Besar dan semua guru mesti memahami ordinan-ordinan/surat-surat Pekeliling /Pekeliling Ikhtisas .P. 4. siri: 9/1975 No. 4. 5.Siri: 2/1976 No.Fail:K.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.FAIL / TARIKH ISI PENTING . c. 5. d. Guru mesti menjadi teladan baik kepada murid. Peraturan-peraturan Khas untuk Asrama.Siri: 11/1976 No. PENGELOLAAN WALKATON DI SEKOLAH-SEKOLAH SURAT/NO. 2. 3.Lampiran B. Perpustakaan dan Bilik-bilik Mata-mata Pelajaran Praktikal.Lampiran C. Peraturan-peraturan Sekolah yang Bertulis untuk murid-murid. Perkara-perkara Tatatertib yang dianggap berat . 3. Rujukan dibuat atas keputusan tindakan disiplin. 2. `Checklist’ tindakan yang harus diambil. b. 6. Tindakan disiplin selepas pertolongan gagal dan selepas berunding dengan Pengarah Pelajaran Negeri. PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH UNTUK MURID-MURID SURAT/NO.GARIS PANDUAN UNTUK GURU PANDUAN DAN GURU BESAR SURAT/NO. Guru panduan menyimpan rekod untuk tujuan penyelidikan Kementerian Pelajaran. Murid dirujuk kepada guru panduan untuk nasihat. Ibu bapa/Penjaga pelajar diberitahu.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.8591-9 (11) Tarikh: 9/10/1976 1. Fail: K. Permainan berunsur judi dilarang di sekolah-sekolah.Lampiran A. Tindakan oleh tiap-tiap sekolah . Tindakan-tindakan yang harus diambil a. Jenis-jenis dadah yang disalah gunakan. 2. Rambut murid-murid lelaki. MENGHARAMKAN SEMUA JENIS PERMAINAN JUDI DI SEKOLAH-SEKOLAH SURAT/NO. 2. Tindakan disiplin yang sewajarnya.P. Peraturan merangkumi murid-murid sekolah.P.8548/8/(67) Tarikh: 19/8/1975 1. 4. Fail: K. 5. Rambut murid-murid perempuan.a.II(58) Tarikh : 7/1/1976 1. Misai dan janggut. b. Penjualan alat-alat permainan berunsur judi di kantin sekolah dilarang. Rujukan sendiri. Fail: KP. Rujukan oleh Guru-guru/murid. Matlamat Kementerian Pelajaran membantu pelajar dan mengelakkan dari publisiti. SALAHGUNA DADAH . Guru Besar dan semua guru bertanggungjawab menjaga disiplin sesebuah sekolah. c.FAIL/ TARIKH CATATAN No.8543/ Vol.

Penjualan loteri kepada murid-murid dalam kawasan sekolah yang dianjur oleh mana-mana pihak dilarang. kebajikan dan keselamatan pelajar. Arahan membuat laporan terperinci mengenai pelajar-pelajar sekolah yang dalam keadaan risiko penyalahgunaan dadah yang memerlukan pertolongan. MENGANJUR DAN MENJUAL LOTERI DI SEKOLAH-SEKOLAH SURAT/NO.No.2/1979 No. Persetujuan ibu bapa murid. Waktu mencari penaja. ACARA SUAIKENAL DI SEKOLAH-SEKOLAH SURAT/NO.siri: Bil.8591/(97) Tarikh: 1hb. Fail: KP. b) membawa ke sekolah segala jenis `game watch’. Keselamatan dan kebajikan murid.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Fail: KP. iii. 3. Mereka yang terlibat akan diberhentikan dari sekolah tanpa amaran. ii.IV/(20) Tarikh: 26hb. 2.siri: Bil.Siri: Bil.8610/(30) Tarikh: 3/10/1977 1.4/1978 No.XI/(85) Tarikh: 2hb Mei 1978 1.Fail: K. VIDEO GAME.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Mac 1979 1. 2. siri: Bil. video game’ dan lain permainan yang seumpama. i.P.Fail: 8610-3B(15) Tarikh: 7/9/1977 1.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Penjualan loteri oleh sekolah-sekolah melalui Persatuan Ibu bapa dan Guru-guru dan badan-badan yang berkaitan dengan sekolah dilarang.FAIL/ TARIKH ISI PENTING .FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. 4/1982 No. Mengambil tindakan yang sewajar terhadap pelajar yang bersalah.Fail: KP(BS)878651/Jld.8542/07/ Jld. 2. PERMAINAN 'PIN-TABLE. Melarang pelajar sekolah: a) bermain permarkahan `pin-table. Perkara-perkara yang perlu dipatuhi oleh Guru Besar.7/77 No. Pihak sekolah perlu berikhtiar dengan cara lain untuk mendapatkan wang. GARIS PANDUAN KEMPEN ANTI MEROKOK DI SEKOLAH-SEKOLAH SURAT/NO.Oktober 1982 1. Melarang `ragging’ yang bertopeng suai kenal di sekolah-sekolah. GAME WATCH' SURAT/NO. LAPORAN MURID-MURID DALAM KEADAAN RISIKO PENYALAHGUNAAN DADAH YANG MEMERLUKAN PERTOLONGAN SURAT/NO. 2. Pengelolaan Walkaton dirancang dan dikawal supaya tidak menjejas pelajaran.siri: 9/1977 No.

siri: Bil.Fail: KP(BS)8591/ Jld. Pakaian murid-murid Islam hari Jumaat e.siri: Bil. Kasut LARANGAN BERMAIN BAHAN-BAHAN LETUPAN SURAT/NO.siri: Bil. Mewajibkan sekolah mengadakan perhimpunan sekolah sebagai majlis rasmi pada setiap minggu.FAIL/ TARIKH CATATAN No.siri: Bil. Menyarankan kepada guru besar dan guru-guru kepentingan mengenakan tindakan yang adil dan sejajar bagi jenis kelolaan tersebut 2.Fail: KP(BS)8591/ Jld.No. Pakaian dalam Pasukan Beruniform d. MENGENAKAN HUKUMAN BIASA TERHADAP MURID-MURID YANG MELAKUKAN PERBUATAN SALAH LAKU YANG TIDAK DINYATAKAN DALAM PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN SURAT/NO.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Langkah-langkah positif bagi menjayakan kempen anti-merokok. Pakaian ketika bersenam/ bersukan c.siri: Bil.1/1983 No. Guru Besar juga disarankan menjalankan langkah-langkah positif untuk mendisiplinkan murid-muridnya.II/(2) Tarikh: 9hb Mac 1983 1.1983 1. PERHIMPUNAN SEKOLAH SURAT/NO.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Menyatakan beberapa prinsip dan garis panduan mengenai pungutan derma yang dijalankan di sekolah.Fail: KP.Fail: KP(BS)8591/ Jld. 3.Fail:KP(BS)8591/ Jld.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.4/1984 No. Kewajipan Guru Besar dalam membimbing guru-guru dalam menjalankan tugas mengenai disiplin pelajar. Panduan mengelolakan perhimpunan sekolah dalam aspek a. Pakaian seragam khas f.3/1983 No.II.Fail: KP(BS)8591/ Jld. Mengemaskini arahan yang berhubung dengan pakaian murid-murid daripada sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam aspekaspek: a. Memberi ingatan mengenai bahaya dan larangan bermain dan menggunakan bahan-bahan letupan adalah satu langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah untuk menyedar dan menginsafkan murid-murid tentang bahayanya GARIS PANDUAN MENGENAI PUNGUTAN DERMA MELIBATKAN MURID-MURID SEKOLAH SURAT/NO.(7) Tarikh: 11hb April 1983 1. PAKAIAN SERAGAM MURID-MURID SEKOLAH SURAT/NO.8/1983 No.1983 1.8591/(99) Tarikh: 25hb Feb. Pakaian seragam sekolah b.II/(24) Tarikh: 14hb Jun 1984 1.II/(17) Tarikh: 7hb Nov.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. masa .siri: Bil.6/1983 No.II/(6) Tarikh: 23hb April 1983 1. 2.7/1983 No.

Pejabat Pelajaran Daerah juga perlu berusaha mengambil langkah-langkah bagi mengurangi masalah disiplin. Kasut murid-murid sekolah rendah dan menengah adalah berwarna putih dan diperbuat daripada `canvas’/bahan sintetik yang mempunyai daya resap dan penyaluran gerak udara. 3. bimbingan dan amalan. Perlu diadakan perhimpunan khas setiap hari sebelum waktu pertama bermula untuk menyanyikan lagu `Negaraku’ dan `Malaysia Berjaya’. Pengetua atau Guru Besar mempunyai kuasa bagi mengawal Organisasi Sekolah dan bagi menentukan disiplin.siri: Bil.23 Tahun 1996 b. 4. Perlu mempunyai maklumat ordinan pelajaran.siri: Bil.4/1975 c. peraturan.siri: Bil. Penglibatan semua guru/ pelajar e.1984 1. Memasukkan Lagu `Malaysia Berjaya’ semasa perhimpunan (selepas Lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri) 2.Fail: KP(BS)8591/ Jld. LANGKAH-LANGKAH KEBERKESANAN DISIPLIN SEKOLAH SURAT/NO. Menekankan aspek keselamatan melalui :. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Am Bil. 2. KESELAMATAN DIRI PELAJAR DI SEKOLAH SURAT/NO. surat pekeliling dan buku panduan disiplin. Nyanyian dengan teratur dan tertib.8.Fail: KP(BS)8591/ Jld.II/(39) Tarikh:22hb Nov. 2.1975 d.memaklumkan kepada ibu bapa mengenai penggal dan aktiviti sekolah.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.Fail: KP(BS)8591/ Jld.latihan.pengajaran.1985 1.siri: Bil. Setokin berwarna putih.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. 5. Pihak sekolah dikehendaki memberi perhatian dalam perkara berikut : a.III/(10) Tarikh : 1 Mac 1988 1. Menubuhkan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid peringkat sekolah.8/1985 No.b.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.7/1986 No.II/(26) Tarikh: 10 Sept. .Fail: KP(BS)8591/ Jld. ke atas diri pelajar. Berkuasa menentukan hukuman yang munasabah. aturcara 3. 2. . Mengadakan aktiviti positif dan dilarang menjalankan hukuman disiplin kepada pelajar PERHIMPUNAN SEKOLAH (TAMBAHAN KEPADA SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 4/84) SURAT/NO. Menggalakkan penglibatan kakitangan bukan guru f. Diingatkan semua pihak di sekolah sentiasa berwaspada terhadap kemungkinan berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini.8/1988 No.II/(56) Tarikh: 1hb Ogos 1986 1. Tumpukan kepada faktor sekolah yang boleh dikawal dan diubah seperti mewujudkan iklim yang baik dalam sekolah dan bilik darjah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. PAKAIAN SERAGAM MURID-MURID SEKOLAH SURAT/NO.4/1984 No.FAIL/ TARIKH CATATAN No.

Semua pihak hendaklah bersama-sama mengambil sikap yang serius mengenai soal taat setia dan cinta terhadap negara. MENANGANI MASALAH PONTENG DI SEKOLAH SURAT/NO.Sistem berteman . 1995 1.siri: Bil.Fail:KP(BS)8591/ Jld.Fail: KP(BS)8591/ Jld..FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. memperingatkan para pelajar mengenai adab dan tatatertib di masjid.VIII/(9) Tarikh: 5 Sept.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Pelajar tidak mempunyai tatatertib yang baik ketika berada di masjid.VIII(10) Tarikh: 11 Okt. YB. Ponteng sekolah dan ponteng kelas dua masalah yang perlu diatasi dengan segera oleh semua pegawai yang berkaitan.Menjadikan peraturan keselamatan sebagai sebagai peraturan sekolah TATA KELAKUAN PELAJAR KETIKA DI MASJID SURAT/NO.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. Tindakan yang perlu diambil: i.siri: Bil. 1995 1. USAHA MENANAM SEMANGAT PATRIOTISME DI KALANGAN PELAJAR DAN SENAMAN RINGKAS DALAM BILIK DARJAH SURAT/NO.siri: Bil. 4.6/1994 No. Menteri Pendidikan mengarah supaya semangat patriotisme ini ditanam melalui upacara perhimpunan mingguan atau harian.Mengawasi kawasan dengan kerap . Saranan dan cadangan dalam buku ini diyakini dapat mengatasi dua masalah di atas. iii. Cadangan undangan ke upacara tertentu hendaklah dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan. Terdapat laporan mengatakan pihak sekolah telah mengenakan tindakan dan hukuman yang keterlaluan di atas kesalahan disiplin para .3/1991 No. Pihak Kementerian telah menerbit dan mengedarkan Buku Panduan bagi mengatasi masalah ponteng di sekolah. 2.sistem kawalan rekod yang kemas .3/1991 No. 5. Semua upacara tersebut perlu dijalankan dengan penuh penghayatan dari semua pihak. 1991 1.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.5(11) Tarikh: 12 Sept. Semangat patriotisme dan senaman ringkas disarankan supaya dapat diadakan di semua sekolah dan serta-merta. Guru perlu mengawas kelakuan pelajar.siri:Bil.siri:Bil.V(95) Tarikh:16hb Mei 1991 1.Fail: KP(BS)8591/ Jld.7/1995 No. Pelajar dikelompok mengikut kumpulan dan diketuai oleh seorang Pengawas. MENGUNDANG ORANG-ORANG KENAMAAN KE UPACARA SEKOLAH/INSTITUSI PENDIDIKAN SURAT/NO. ii.2/1991 No.1994 1. YB Menteri menyarankan supaya senaman ringkas diadakan di dalam bilik darjah sebelum memulakan P&P.6/1995 No.menyediakan tempat berkumpul yang selamat dan terkawal.V/(60) Tarikh: 5hb Feb. 2. TATACARA MENGENAKAN TINDAKAN DAN HUKUMAN TERHADAP PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH SURAT/NO.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. .Fail: KP(BS)8586/ 090/Jld. 3.siri:Bil.Fail:KP(BS)8591/ Jld. 2.

Guru yang layak tetapi mengajar kelas peperiksaan.siri: Bil. Kuala Lumpur . 2. Fajar Bakti Sdn. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.VII/(35) Tarikh: 11 Julai 1996 1. PELAPORAN KEJADIAN TIDAK DIINGINI DI SEKOLAH SURAT/ NO. PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri.Fail: KP(BS)8591/ Jld.pelajar yang terlibat. Meningkatkan usaha dan menggunakan inisiatif serta kreatif untuk memastikan sekolah dalam keadaan bersih. KEKEMASAN DAN KERAPIAN BERPAKAIAN SURAT/NO. Pengetua dikehendaki dengan serta merta melaporkan kepada Kementerian Pendidikan. merusuh. Surat ini mengingatkan semua yang terlibat agar mematuhi garis panduan seperti yang terkandung dalam Lampiran ini. mencedera dan bergaduh.Fail: KP(BS)8591/ Jld. Guru yang belum disahkan dalam jawatan.3/1996 No.Bimbingan dan Kaunseling ii. Tindakan Pengetua dan Guru Besar i. Guru yang layak tetapi menolak pelantikan sebagai Kaunselor sepenuh masa.1/1996 No. Pelajar menjadi mangsa kepada perbuatan jenayah penceroboh dan pelajar terlibat melancarkan mogok.V/(96) Tarikh:16 Mei 1991 1. iii. 2.2/1996 No.VII(33) Tarikh: 24 Jun 1996 1. PERLANTIKAN GURU KAUNSELING SEPENUH MASA SEKOLAH MENENGAH SURAT/NO. SIKAP MENGUTAMAKAN KECERIAAN DAN KEBERSIHAN DI KALANGAN PELAJAR SURAT/NO.Fail:KP(BS)8591(Jld. Keadaan ini boleh menjejaskan maruah dan reputasi Kementerian Pendidikan. Bibliografi Ee Ah Meng (1989). Meminta semua sekolah mengambil langkah-langkah dan tindakan yang wajar. Bhd. Pelantikan perlu mengambil kira. 2. Mengambil tindakan positif dalam memupuk kesedaran dan rasa tanggungjawab bagi menjaga keindahan dan kebersihan sekolah.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No. konsisten dan tegas bagi memastikan amalan-amalan ke arah pembinaan sahsiah dan penampilan diri yang baik di kawasan para pelajar. i.siri: Bil. 3. 2. iv. ii.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.siri:Bil.siri: Bil. Pelantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa telah diluluskan dan dilaksanakan secara berperingkat. PENAMPILAN DIRI PELAJAR.Fail: KP(BS)8591/ Jld.FAIL/ TARIKH ISI PENTING No.VIII(32) Tarikh: 13 Feb. Kelulusan Ikhtisas.4/1991 No. 1996 1. Sikap pelajar ke arah mengutamakan kebersihan perlu dibina dalam diri pelajar.

Kuala Lumpur INTAN (1991). Bhd. Pembimbing Rakan Sebaya. Kuala Lumpur. Pusat Bandar Damansara. (1995). (1992).Hussien Mahmood (1993). Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur Laman Web Kementerian Pendidikan Malaysia (2000). Contoh Format Ringkasan Temubual UNIT PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SMK BANDAU. et all. Sdn. 50604 Kuala Lumpur Othman. Surat Pekelilang Kementerian Pendidikan Malaysia. Asas Pendidikan IV. KOTA MARUDU RINGKASAN TEMUBUAL PERTEMUAN PERTAMA Masa Mula ____________________hingga _________ Bil Sesi ___ Masalah Utama : Latar belakang kes Situasi Semasa Sejarah Psikologi . Institut Tadbir Awam Negara. dan Institut Aminuddin Baki Kementerian Pendidikan Malaysia. Petaling Jaya Unit Bimbingan dan Kaunseling. Longman Malaysia. Bahagian Sekolah.

Harapan terhadap kaunseling Cadangan Catatan A. C.. B.Laporan Kaunseling 1. Sesi Akan Datang (Jika Perlu): ……………. Lain-lain Tandatangan Kaunselor Tarikh CONTOH FORMAT . Perlu Ujian : ………. Latar belakang kes: 2. Ringkasan Kes : .

4. ……………………………. Cadangan : Disediakan oleh : Disahkan oleh: …………………………………….. SENARAI SEMAK / CHECK LIST PROSEDUR MENGENDALI SESI KAUNSELING BIL TINDAKAN TANDA ( /) CATATAN 1. 6. .3. 3. Guru Bimbingan dan Kaunseling Guru Besar SK Kolombong Inanam SK Kolombong Inanam Tarikh : …………………………………. 5. 2.

Laporan sesi/UKK/JPN .7.3 Fasa Ketiga : Mencari alternatif 3. -Borang Kontrak Sesi/UKK/JPN Melaksanakan sesi.2 Fasa Kedua : Kenalpasti masalah Membuat keputusan 3. 3. .2 Fasa Keempat : Melaksanakan alternatif Menamatkan sesi kaunseling Membuat temujanji selanjutnya Membuat laporan dan rekod sesi. memahami dan menandatangani kontrak sesi.Borang RSDK/UKK/JPN . 8. Persediaan mengendalikan sesi Pra sesi – klien perlu membaca.1 Fasa Pertama : Membina hubungan : Penerokaan 3.Buku Log Tindakan susulan Proses kaunseling ditamatkan PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK.KOLOMBONG BULAN : JANUARI BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURU BIMBINGAN .

-Mewujudkan budaya selamat di sekolah dan persekitaran.Pembentangan laporan 2007 dan aktiviti B&K sepanjang tahun 2008. Mengemaskini rekod perkhidmatan 2. Reach-Out B&K 5. Perjumpaan pertama PRS 7. Mesyuarat B&K Kali Pertama 3.Meningkatkan penguasaan maklumat dan menambahkan keceriaan kelas. -Mempromosikan perkhidmatan B&K . Program Perkembangan dan Pembangunan Staf (Motivasi kerja – Pengurusan Stress) . . Mesyuarat / Bengkel Maklumat Sekolah Selamat 3.1. Bimbingan Kelas Maklumat (Bengkel Membina Media Maklumat Kelas) 6.Mengemaskini rekod perkhidmatan untuk memulakan perkhidmatan bagi tahun 2008 .

-Edaran surat jemputan mesyuarat -Buka dan rujuk Fail Meja Sekolah Selamat -Mengedar dan menampal brouser dari kelas ke kelas -Pengumuman UBK semasa Perhimpunan .Modul . .Perancangan tahunan PRS -Kertas Kerja & Modul -Bengkel UBK AJK Unit B&K ( Guru-Guru ) AJK Program Sekolah Selamat Semua Guru &Murid Murid Tahun 6 Ahli-ahli PRS yang telah terpilih Semua guru Guru – Guru .SWOT .Orientasi ahli-ahli baru PRS..Iklan .Kertas Kerja .Modul . .Meningkatkan kualiti dan mewujudkan keseronokan bekerja.Fail & laporan -Perbincangan dan Penetapan tarikh bersama GB.Pelaksanaan .

Program Maju Diri) 4. Pelancaran Program “ Study Group ” Tahun 5 .PIBG Jabatan & Agensi Luar AJK UBK AJK UBK Guru Kelas Guru PRS AJK Perkembangan dan pembangunan staf Hospital Mesra B.1 Majlis permuafakatan UPSR Ibu Bapa Guru Tahun 6 (Konferens Ibu Bapa) 2.2 Pelancaran Program Mentor-Mentee (Fasa 1-Penetapan Matlamat) 3. SMART UPSR K.3 (F1. SMART UPSR K. P PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK. SMART UPSR K.KOLOMBONG BULAN : FEBRUARI BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURU BIMBINGAN 1.

Penubuhan kumpulan belajar yang mampu dipantau secara berjadual. Bimbingan Kelas Kerjaya -Mewujudkan kerjasama untuk meningkatkan Kecemerlangan.Membantu menyuburkan budaya sekolah yang sihat bagi meningkatkan pencapaian akademik.Memberi kesedaran mengenai tanggungjawab dan potensi diri. -Kertas Kerja & Modul -Surat jemputan -Taklimat -Modul -Perjumpaan -Buku Rekod Mentor-Mentee -Kertas Kerja -Modul -Jadual -Sebaran -Taklimat -Pelaksanaan -SWOT -Kertas Kerja & Modul -Surat menyurat -Taklimat Semua Ibu Bapa Murid Tahun 6 Murid Tahun 6 Semua Murid Tahun 6 Murid Rendah Pencapaian Tahun 5 . . . .5.

SMART UPSR K.4 (Program Motivasi Kecemerlangan) (Pengetahuan Dan Penerimaan Kendiri ) 3. Program Cakna (F1 – Thn. Bengkel Program Sekolah Selamat 4.6 Guru–Guru Tahun 6 AJK UBK Penyelaras T.6.KOLOMBONG BULAN : MAC BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN 1. Guru-Guru Tahun 6 Penyelaras T.2 (Fasa 2 – Perjumpaan Mentor-Mentee) 2.5 Guru-guru Tahun 5 PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK.6.Penyelaras T.SMART UPSR K.5) . Guru-Guru Tahun 6 Penyelaras T.

Meningkatkan semangat murid untuk berjaya dalam UPSR . .Pelaksanaan -Kertas Kerja -Modul .Meningkatkan pencapaian akademik murid.Modul . Program Intervensi (BM) (Perkhidmatan Pemulihan -Akademik) . -Rekod Mentor mante -Menyediakan kertas kerja. . -Meningkatkan kesedaran murid yang mereka berpotensi menjadi individu yang cemerlang.Meningkatkan sikap prihatin guru-pelajar.5. -Membantu murid menguasai kemahiran membaca dan menulis.Memberi kesedaran kepada murid tentang peranan sebagai seorang anak dan pelajar. bahan & Modul -Taklimat Program -Surat – menyurat -Pelaksanaan . -Meningkatkan keselamatan murid semasa berada di sekolah.Kertas Kerja .

-Jadual -Sebaran -Pelaksanaan -Penyediaan instrumen celik huruf -Pemilihan murid -Taklimat -Pelaksanaan & Laporan Murid Tahun 6 Semua Murid Tahun 6 Semua Murid Tahap 1 & 2 Murid Tahun 5 Murid Tahun 6 Mentor (guru) Semua guru PK.HEM JK Sekolah Selamat .

. Kursus Kepimpinan Fasa 1 (Pengawas. 2008 BULAN : APRIL BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN 1. PRS) -Memupuk keyakinan diri dan semangat belajar.5.Kertas Kerja -Taklimat -Modul -Pelaksanaan & Dokumentasi .Memberi pendedahan asas tentang peranan sebagai pemimpin dan fasilitator. -SWOT .Bengkel Murid Tahun 4&5 .KOLOMBONG.Penyelaras T. Guru-guru tahun 5 Guru Pemulihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK. PPS.Kertas Kerja . serta menerangkan strategi dalam membuat tugasan / proses belajar.Mini Ceramah . Ketua Kelas & Penolong. Minggu Bijak Belajar Seminar Belajar Cara Belajar (Motivasi Pencapaian -Penentuan Matlamat) 2. -Murid mengenal pasti cara gaya pembelajaran dan penggunaanya.

SMART UPSR K.SMART UPSR K.Perjumpaan Mentor-Mentee) 2.Program DTS ( Disiplin Tingkahlaku Seharian ) . PPS PRS Penyelaras T. T.5 Semua Guru Tahun 4&5 PK HEM Ketua Guru Disiplin AJK Unit Disiplin Guru Pusat Sumber Guru PRS PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK.Pengawas Ketua Kelas & Penolong.4.5 (Klinik Menjawab Soalan-soalan UPSR) 4.2 (Fasa 3 . KOLOMBONG BULAN : MEI BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN 1.Meningkatkan pencapaian akademik. -Meningkatkan kesedaran kepada murid agar menjauhi diri dari dadah. Program Seni Pendidikan Pencegahan Dadah (Perkhidmatan Pencegahan) 3. .

Kertas Kerja . .Pelaksanaan -Modul -Risalah edaran -Mini ceramah Murid Tahun 6 Murid Tahap 1 & 2 Semua Guru Murid Tahun 6 Murid Tahap 1 & 2 Mentor (guru) AJK Program Polis ADK PEMADAM Daerah .-Memantapkan penguasaan murid dalam menjawab soalan – soalan UPSR.Taklimat .Meningkatkan disiplin dalam diri pelajar dan tingkahlaku seharian. -Rekod Mentor-Mentee -Kertas Kerja -Modul -Taklimat -Surat menyurat .SWOT .

PIBG dan Ibu Bapa.Mesyuarat Unit Bimbingan & Kaunseling Kali Ke-2 2.Penyelaras T. Program Kerjaya (Perkhidmatan Pengembangan) -Perbincangan aktiviti semester kedua dan laporan aktiviti semester 1 -Mengeratkan silaturrahim antara guru. -Murid dapat membanding minat dan kemahiran mereka dalam pekerjaan yang diminati.Program Hari Keluarga (Konferens Ibu Bapa) 3.6 Guru Tahun 6 & Panitia M/Pelajaran Teras Guru Disiplin PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK. KOLOMBONG BULAN : JUN BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURU BIMBINGAN 1. -Surat jemputan -Minit mesyuarat -laporan -Kertas Kerja -Surat menyurat -Modul -Taklimat -Pelaksanaan . murid.

HEM AJK Program PK.HEM PK. KOLOMBONG BULAN : JULAI BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN 1.6 (Program Pengukuhan Subjek UPSR) 2.SMART UPSR K.HEM AJK Program Jabatan/Agensi Luar PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK.Reach-Out B & K .-Kertas Kerja -Modul -Lawatan -Surat menyurat -Taklimat AJK Unit B&K Semua Warga Sekolah Ibu Bapa PIBG Murid Tahap 2 Guru Besar PK.

Mendedahkan teknik-teknik pengurusan masa terakhir .Minggu Penghayatan Nilai-Nilai Murni (Pengetahuan & Penerimaan Kendiri) 5. .SWOT . Ketua Kelas & Penolong. . SMART UPSR K.3.Pelaksanaan -Edaran Brouser -Perhimpunan . . PPS.Taklimat . PRS ) (Perkhidmatan Pencegahan) 6.Memberi kesedaran kepada murid tentang peranan sebagai seorang anak dan pelajar.7 (Program Pecutan Terakhir UPSR) 4.Meningkatkan pencapaian akademik. disiplin diri / masa dan tanggungjawab sebagai ketua. . -Mempromosikan perkhidmatan B&K .Kursus Kepimpinan Fasa 2 (Fasa 2 – Pengawas.Program Cakna (F2 – Tahun 4) .Murid-murid akan sentiasa bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan. -Murid mengamalkan sikap kepimpinan.Kertas Kerja .Murid dapat mentakrifkan dan berbincang makna konsep kendiri positif.

Pelaksanaan -Kertas Kerja -Modul -Taklimat ..Kertas Kerja . Pengawas Pusat Sumber PRS Murid Tahun 4 guru .Pelaksanaan -Kertas Kerja -Modul -Surat menyurat -Taklimat -Pelaksanaan -Kertas Kerja -Modul -Jadual -Sebaran -Pelaksanaan Murid Tahun 6 Semua Warga Sekolah Murid Tahap 6 Murid Tahap 1 & 2 Pengawas Sekolah Ketua Kelas & Penolong.Taklimat .

6 Guru-guru Tahun 6 & AJK Program Ketua Panitia P.Agama Islam & P.8 (Motivasi Persediaan UPSR ) (Membuat keputusan / Menyelesai masalah) 2.KOLOMBONG BULAN : OGOS BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN 1. SMART UPSR K. Program Rekreasi Minda & Kendiri 3.Moral PK HEM Ketua Guru Disiplin AJK Unit Disiplin Guru Pusat Sumber Guru PRS Penyelaras Tahun 4 Guru-guru tahun 4 PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK.AJK B&K Penyelaras T. Program Anakku Sayang .

Pelaksanaan .SMART UPSR K.Kertas Kerja .Murid dapat meningkatkan kreativiti minda dan kecerdasan kendiri.Pelaksanaan -Kertas Kerja -Taklimat -Bahan -Kertas Kerja -Modul -Surat menyurat -Taklimat .9 (Orentasi UPSR) (Motivasi Pencapaian) 5. bersaing dan bertolahk ansur antara satu sama lain.SWOT . -Murid menunjukkan keperluan untuk bekerjasama.Taklimat .4.Sambutan Bulan Kemerdekaan (Kemahiran Interpersonal & Komunikasi) 6.Kertas Kerja . .SWOT .Kertas Kerja .Pelaksanaan . SMART UPSR K.Taklimat .Taklimat .10 (Program Solat Hajat) -Memantapkan persediaan murid pada saat-saat akhir menjelang UPSR -Murid akan menganalisa kemahiran mereka sendiri untuk mengambil keputusan peribadi & pendidikan . -Memberi pendedahan kepada pelajar mengenai keremajaan -Memberi pendedahan awal suasana UPSR.

-Latihan Murid Tahun 6 Murid Tahun 4 Murid Tahun 5 Semua Murid Tahun 6 Murid Tahap 2 Penyelaras Tahun 6 Guru-guru tahun 6 Panitia PJK AJK B&K Panitia PJK AJK B&K AJK Program Semua Guru Panitia AJK Program Guru Persatuan Kokum PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING .

SK. Penempatan Kokurikulum 2008 (Perkhidmatan penempatan) -Murid mengetahui personality diri. -Membantu murid memilih KoKurikulum berdasarkan minat kecenderungan.Pelancaran Minggu Personaliti (Psikososial) 3. -Modul -Borang Ujian Personaliti -Surat menyurat -Pelaksanaan -Taklimat dan edaran borang -Proses pengagihan & maklumat. -Panduan menghadapi kebakaran. Murid Tahap 2 .KOLOMBONG BULAN : SEPTEMBER BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN 1.Program Sekolah Selamat (Latihan Kebakaran) 4.

Semua warga sekolah Semua murid tahun 4 Guru Kelas PK.Perancangan Program Memperkasa UPSR 2010 . (Perkhidmatan Penyelidikan & Penilaian) 2.Program Selangkah Ke Sekolah Menengah (Perkhidmatan Intervensi & Mediator) 3.Kajian Tindakan Program B&K.KOLOMBONG BULAN : OKTOBER BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN 1. Mesyuarat B&K Kali Ke-3 5.Fail Maklumat Murid 4.HEM Ketua JK Keselamatan sekolah Jabatan Bomba PK Kokum SU KOKUM PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK.

-Mengenalpasti keberkesanan & kelemahan program sebagai panduan perancangan aktiviti pada tahun hadapan. Rekod Profil dll. -Mengemaskini data murid 001R. -Pembentangan Laporan dan membincangkan perancangan 2010 -Menyediakan rancangan untuk calon UPSR 2010 -Borang -Temuramah -Dokumentasi -Kertas Kerja -Modul -Surat menyurat -Taklimat -Lawatan -Fail Maklumat -Temuramah -Surat menyurat -Laporan -Senarai Nama -Keputusan Peperiksaan Warga Sekolah Ibu Bapa Komuniti Semua Murid Tahun 6 . -Persediaan menghadapi alam sekolah menengah.

-Mengemaskini Pengurusan & Pentadbiran Perkhidmatan B&K 2010 -Membuat perancangan aktiviti / program perkhidmatan B&K .HEM AJK Program Guru Tahun 6 Guru Kaunseling Sekolah Menengah Guru Kelas Semua guru PK Akademik SUP PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK.Takwim B&K 2007.Laporan & Pendokumentasian Pogram / Aktiviti UBK 2. SESI 2008 BULAN : NOVEMBER BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURU BIMBINGAN 1.Semua Murid Semua guru Semua Murid Tahun 5 PK.KOLOMBONG.

KOLOMBONG BULAN / TARIKH (Cadangan) AKTIVITI / BIDANG OBJEKTIF PROSEDUR SASARAN PERSONALIA BUKAN GURUBIMBINGAN S E P A N J A N G .2010 -Dokumentasi -Sistem Fail & Rekod -Rancangan Tahunan -Kertas Kerja -Modul JPN/SPPK PP(G)KK PPD KK JPN/SPPK PP(G)KK PPD KK AJK Unit B&K PK.HEM PERANCANGAN AKTIVITI & PROGRAM TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING SK.

Kaunseling / Bimbingan Kelompok. -Membantu murid menyedari peranan mereka dalam hubungan dengan orang lain dan saling menghormati. -Menyediakan perkhidmatan yang sistematik dan aktif. Bermaklumat dan Ceria. -Membantu proses pemantapan P& P dan perkembangan murid. Bimbingan Kelas ( Rujuk Bidang ) 5.Meningkatkan kecekapan ahli tentang PRS -Klien dirujuk -Klien sukarela -Mendapatkan klien dari guru kelas. ( 2 SESI pada SETIAP MINGGU PERSEKOLAHAN) 3. . ( 2 SESI pada SETIAP MINGGU PERSEKOLAHAN) 2. -Menyediakan bilik B&K yang Kondusif. Pengurusan & Pentadbiran 4. emosi. . Latihan PRS -Menolong murid supaya berkembang menjadi individu yang lebih baik dan lengkap dari segi intelek. Kaunseling / Bimbingan Individu. guru mata pelajaran & guru disiplin. -Klien dirujuk -Klien sukarela -Mendapatkan klien dari guru kelas. guru mata pelajaran & guru disiplin. -Memahami diri dan menimbulkan rasa penerimaan diri. rohani & social.T A H U N 1.

5 & 6) Ahli-ahli PRS yang terdiri daripada tahun 4.Mengendalikan -Sistem fail -Inventori Murid -Laporan kes -Buku log harian -Fail & Rekod sesi BI & BK -Mesyuarat -Keceriaan bilik -Media Maklumat -Dokumentasi -Rujuk jadual -Kelas Ganti -Modul Aktiviti -Rujuk takwim PRS -Modul Aktiviti PRS Murid yang berkaitan Murid yang berkaitan Semua Warga Sekolah JPN PPD(G)KK PPD KK Komuniti Kelas Tahap 2 (4.1 Guru Kelas Guru Mata Pelajaran PK KOKUM Guru PRS .5 dan 6 Semua AJK Unit Bimbingan & Kaunseling PK.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->