ANALISA SOALAN-SOALAN STPM

Analisa Soalan-soalan Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden STPM 1998 – 2005
Bahagian A (Soalan 1) Tahun Soalan Catatan / Aspek 1998 1. “Sajak merupakan salah satu jenis Kesusasteraan Melayu Moden yang mendapat tempat di Malaysia sebelum perang dunia kedua lagi.” Dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai, huraikan ciri-ciri sajak sebelum perang berdasarkan aspek-aspek berikut; a. Tema b. Bentuk c. Gaya Bahasa 5. “ Sarjana sastera banyak memperkatakan tentang pembaharuan yang dibawa oleh Abdullah Munsyi dalam kesusasteraan Melayu Moden”. Bincangkan dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai lima aspek pembaharuan yang diperkenalkan oleh Abdullah Munsyi melalui karyakaryanya. Genre Sajak Tokoh (lama) Abdullah Munsyi 1999 5. “Perkembangan novel-novel Melayu moden mengalami zaman kegemilangannya dalam tahun-tahun 60-an . Banyak karya dan tokoh yang lahir pada zaman tersebut adalah hasil daripada sumbangan beberapa institusi yang wujud pada waktu itu.” Jelaskan sumbangan institusi di bawah dalam hubungannya dengan pernyataan di atas. a. Dewan Bahasa dan Pustaka [16] b. Jabatan Pengajian Melayu [9] 6.”Keris Mas ialah Sasterawan Negara yang telah meningkatkan perkembangan kesusasteraan Melayu Moden.” Huraikan a. latar kehidupannya, [5] b. keistemewaan ketokohan dan karya-karya, dan [12] c. sumbangan beliau dalam memperjuangkan gagasan ‘sastera untuk masyarakat’ [8] Genre Novel dan Institutsi

Syed Sheikh Al-Hadi ialah sasterawan dan ulama yang progresif. 6. Salleh dalam tahun 70-an telah memberi warna bagi puisi Melayu moden. [25] Tokoh -Syed Sheikh Al-Hadi Persoalan & Realiti Masyarakat -Perpaduan 2002 1. Ahmad Rasyid Talu merupakan antara tokoh yang terkenal dalam kesusasteraan Melayu . tema yang berkaitan dengan masalah hubungan kaum menjadi perhatian beberapa pengarang. “Kemunculan Muhammad Hj. Nyatakan juga tema-tema utama yang dibincangkan dalam karya-karya mereka. Selepas merdeka . Empat sumbangan beliau kepada perkembangan kesusasteraan Melayu moden dan pemikiran Islam.Salleh 2001 5. a. Institutsi -MPSI Tokoh -Muhammad Hj. salleh dalam gagasan intelektualisme kepada perkembangan puisi Melayu moden. beliau telah menghasilkan novel-novel yang membawa pemikiran pembaharuan Islam. Tiga aspek latar belakang dan pendidikan beliau b.”Bincangkan keistemewaan dan sumbangan Muhammad Hj. Sumbangan guru Melayu MPSI dalam perkembangan novel Melayu moden sebelum merdeka.DBP JPM Tokoh -Keris Mas 2000 5. Merujuk kepada contoh-contoh karya yang sesuai. bincangkan lima persoalan yang berkaitan dengan perpaduan kaum di Malaysia. Merujuk kepada tokoh ini jelaskan perkara yang beikut. 6.

Bincangkan sumbangan beliau dalam perkembangan penulisan novel Melayu. nyatakan dua tokoh penulis tahun 1920-an yang membawa reformasi pendidikan agama. a).moden. a.” Berdasarkan Pernyataan di atas.” Berdasarkan pernyataan ini. [25] Institutsi -PKM 2005 1. huraikan tiga faktor yang menimbulkan kesedaran reformasi dalam sistem pendidikan selepas tahun 1930-an [9] Persoalan & Realiti Masyarakat -Reformasi Pendidikan Golongan Penulis -Penulis agama Rumusan(Mengikut Tajuk) 1998 . [12] c). jelaskan dengan memberikan contoh. [25] Tokoh -Ahmad Rasyid Talu 2003 1. Jelaskan lima sebab tertubuhnya Pejabat Karang-mengarang Sultan Idris Training College(SITC) dan empat sumbangannya terhadap perkembangan kesusasteraan Melayu moden. Salleh) . [4] b). “Persoalan reformasi pendidikan dalam karya-karya awal kesusasteraan Melayu moden telah punbermula sejak 1920-an.Sejarah Perkembangan (Genre Sajak) 1998 – Tokoh (Abdullah Munsyi) 1999 – Institutsi (DBP & JPM UM-perkembangan novel) 1999 – Tokoh (Keris Mas) 2000 – Institutsi (Sumbangan MPSI-Novel) 2000 – Tokoh (Muhammad Hj. huraikan empat sumbangan lazim GAPENA [16] Institutsi -Gapena 2004 1. dan [9] b. empat bentuk reformasi pendidikan pada tahun 1920-an dan 1930-an. jelaskan tiga tujuan penubuhan GAPENA. “Gabungan Persatuan Penulis Nasional (Gapena) banyak memberikan sumbangan terhadap perkembangan kesusasteraan tanah air.

2 Fungsi: i. Selepas Perang (Tahun 60-an & 70-an) 4.1 Definisi: Tanggapan awal dan kini 4.2. Yahya Ismail iv. Ramli Isin ix.3 Ciri: i. Sahlan Mohd.3 Isu: (Penting) . Bermula tahun1949(STPM 2000) ii. Penghayatan karya 4. Penganalisaan vi. Tahun 50 (ASAS 50) iii.1. Teguran (STPM 2004) iii. Pendekatan v.1. Saman(STPM 2003) vii.1. Mohd. Abdul Rajman Hanafiah viii. Asraf ii.2 Sejarah Ringkas: 4.Reformasi Pendidikan (tokoh penulis agama/bentuk /faktor kesedaran) Posted by Mohd Nasir at 6:11 PM SOALAN DAN SKEMA KRITIKAN KRITIKAN SASTERA 1 Pengenalan Kritikan 4. Yusof Hasan 4. Hashim Awang (STPM 2001) v. Kassim Ahmad vi.1 Tahap: Zaman Sebelum Perang Dunia kedua @ sebelum era kritikan Aminuddin Baki (STPM 2000 & 2005) i.2001 – Tokoh (Syed Sheikh Al-Hadi) 2001 – Isu dan Persoalan (Perpaduan) 2002 – Tokoh (Ahmad Rasyid Talu) 2003 – Institutsi (GAPENA) 2004 – Institutsi (Pejabat Karang-mengarang) 2005 . Penilaian 4.2. Sanjungan/Pujian (STPM 2004) ii. Saranan (STPM 2004) iv.2.2 Tokoh: i. Hamzah iii. Proses berkarya ii.

Hubungan Watak-watak karya dengan realiti masyarakat iii. Konsep sastera Islam/Murni v. Keharmonian unsur dalam karya 4.3. Soalan dan skema contoh ini adalah berdasarkan soalan-soalan peperiksaan percubaan peringkat negeri di samping soalan-soalan STPM sebenar dan juga soalan-soalan klon STPM.3.3 Kemasyarakatan (Sosiologi) (STPM 1999) i. imaginasi dan wawasan ii. Keindahan dan keistemewaan dalam pengolahan karya. Pengajaran yang ditinggalkan iv. . Nilai-nilai keagamaan ii.i.2 Agama/Moral: (STPM 2002) i. Karya sebagai cerminan masyarakat iii. Karya sebagai dokumen sosial 4.4 Kemanusiaan (Psikologi) (STPM 1998 & 2006) i. perasaan.3.3. Memahami dan menghayati keindahan penggunaan bahasa dalam karya sastera iii. Kejiwaan dan pemikiran pengarang 4. Konsep pertentangan funsi seni ii. Hal-hal tersurat dan tersirat iii.1 Formalistik: i.3. Nilai-nilai murni/Moral dalam karya 4. Hubungan sastera dengan kejiwaan manusia ii. Idealisme formalistik iii. Kaitan karya dengan masyarakat tempat karya itu dilahirkan ii. Penggunaan pendekatan Barat dengan Pendekatan Islam Pendekatan: 4. Ciri-ciri formal dalam karya sastera ii. Kaitan sastera dengan masyarakat iv. Ulasan: Trend soalan berulang .5 Keindahan (Estetik/bahasa) i. Kesan keindahan pengalaman.calon seharusnya memberi tumpuan kepada semua aspek dalam bahagian kritikan di samping penekanan juga harus diberikan pada aspek-aspek yang belum disoal dalam peperiksaan pada peringkat STPM.

Huraian/Contoh: Tugas pengkritik peringkat awal lebih kepada mencari kelemahan dan kesalahan yang terdapat dalam sesebuah karya kreatif. Huraikan mengapa ciri ”pujian dan sanjungan” mempunyai hubungan dengan kebudayaan Melayu [10] Skema cadangan: a. kecaman. a. . bidasan dan celaan. puisi mahupun drama. Berdasarkan kenyatan tersebut. Lutfi Abas [3] c. Huraian/contoh: Kritikan pada peringkat awal kemunculannya lebih berbentuk teguran keras terhadap sesebuah karya sastera/kreatif mengikut pendapat masing-masing. Mana Sikana [3] iii. tanggapan awal kritikan sastera Fakta 1:Perkataan kritik itu sendiri membawa konotasi kecelakaan terhadap karya kreatif. Hashim Awang [3] ii. Ali Ahmad [3] iv. Ini jelas dapat dilihat pada bentuk awal kritikan Fakta 2: Kata-kata teguran keras. dan jelaskan definisi sebenar kritikan sastera mengikut pendapat i. Teguran keras ini dapat dilihat menerusi tulisan Anak Negeri yang bertajuk ”Kita dengan Munsyi Abdullah” yang mengecam sikap Abdullah sebagai pengampu orang asing. Berikan tanggapan awal kritikan sastera [3] b.Genre kritikan sastera dianggap sebagai baru kelahirannya berbanding dengan genre-genre lain seperti novel. cerpen.

ii. 2 markah Huraian/Contoh) 1 isi x 3 markah = 3 markah Taburan markah 1 isi x 3 markah= 3 markah b. Hashim Awang Satu wacana budaya yang mengolah pandangan. iv. Lutfi Abas Kajian kelemahan teori keindahan karya sastera. menunjukkan kesalahan. Mana Sikana [3] iii. dan jelaskan definisi sebenar kritikan sastera mengikut pendapat i. Setiap 1 isi = 3 markah 4 isi x 3 markah = 12 markah. Lutfi Abas [3] i. .kritikan menghakimi sesebuah karya sastera.Pilih 1 isi sahaja 1 isi = 3 markah (1 markah fakta. Mana Sikana Kritikan berkait dengan kerja kritikus yang bertindak sebagai hakim dalam kesusasteraan. Fakta 2: Orang Melayu bertolak ansur / bertimbangrasa Huraian: Corak kehidupan orang Melayu lebih banyak bertolak ansur khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. membandingkan dan menikmati sesbuah karya. memuji. Ali Ahmad Kritikan adalah satu kerja menilai. Huraikan mengapa ciri ”pujian dan sanjungan” mempunyai hubungan dengan kebudayaan Melayu Fakta 1: Orang Melayu sensitif Huraian: Orang Melayu memiliki perasaan halus mudah terasa dan mudah tersinggung dan serba sederhana dalam kehidupan. Ali Ahmad [3] iv. iii. c. Hashim Awang [3] ii. mempertimbangkan dan menganalisis karya sastera.

Fakta 6: Orang Melayu menghormati golongan berilmu Huraian: Orang berilmu juga menerima sanjungan kerana memiliki daya intelektualan yang sangat tinggi dan maju. ciri-cirinya ialah: i. 1 markah Huraian) 5 isi x 2 markah = 10 markah. menyanjung untuk tujuan mendidik. Teguran iii. seseorang kritikawan atau pengkritik tidak terlepas daripada terikat dengan ciri-ciri tertentu yang perlu dilaksanakan. Pemikiran yang dikemukakan oleh pengarang.pengarang seperti Abdullah Munsyi contoh dalam karyanya seperti Hikayat Abdullah yang dianggap kritis dan tajam pemikirannya. Posted by Mohd Nasir at 9:38 PM NOTa KRITIKAN Ciri-ciri Kritikan Sastera Dalam melaksanakan kerja-kerja kritikan. Penganalisaan vi. Fakta 4: Kebudayaan orang Melayu yang lemah lembut / sopan santun. Penilaian i. Pilih 5 isi sahaja 1 isi = 2 markah ( 1 markah Fakta.Fakta 3: Orang Melayu merendah diri Huraian: Dalam kehidupan orang Melayu bersifat pemalu tidak suka menunjuk-nunjuk dan lebih mengutamakan orang lain. Sanjungan ii. Huraian: Sistem komunikasi / perhubungan orang Melayu apabila berhubung dengan orang lain lebih banyak menggunakan kiasan/ kias ibarat/ kata-kata berlapik dan tidak berterus terang. Sanjungan . Fakta 7: Orang Melayu suka berkias / sindiran/ perumpamaan tidak berterus terang. Huraian: Kehidupan orang Melayu dilingkungi oleh adab sopan yang diwarisi secara turun temurun dan menjadi pegangan hidup. Pendekatan v. ianya bersesuaian atau selaras dengan kritikan sastera itu sebagai satu disiplin ilmu yang bersifat bersistematik. Saranan iv. Fakta 5: Orang Melayu suka contoh dan teladan Huraian: contoh dan teladan yang baik seperti menegur / membanding.

Ianya mungkin bersifat yang positif atau mungkin negatif. pertimbangan yang wajar serta rasional berpandukan hujah. bukti serta pendapat. ii. Teguran yang diberikan mestilah bersifat membina bukannya bertujuan menghancur atau memperlekeh sesebuah karya sastera. jitu serta matang dalam memartabatkan dunia sastera. bermutu. Hasilnya pengkritik atau pembaca akan melahirkan sanjungan terhadap karya tersebut. Saranan Ianya melibatkan aspek-aspek pembinaan yang lebih ke arah menghasilkan sesebuah karya yang lebih bermutu dan mantap. Teguran Kebiasannya seseorang pengkritik juga akan menegur hasil daripada penelitian yang dibuat berdasarkan sesebuah karya yang dibacanya. pentafsiran. di antara pendekatan yang diguna pakai dalam ukutara sesebuah kritikan ialah Formalistik.Hasil daripada pembacaan terhadap sesebuah karya kreatif. perasaan tidak puashati atau merasakan karya yang dibacanya mempunyai kelebihan atau menampakkan kelainan. moral Psikologi dan Linguistik. sosiologi. Fungsi Kritikan Sastera . bernas. Penganalisaan Cerakinan yang dibuat terutamanya dalam aspek persolan yang diutarakan oleh sesebuah karya sastera.besar sederhana mahupun kecil. penganalisaan. sama ada dari aspek isi. Kebiasaanya ia melibatkan ilmu-ilmu tertentu sesuai dengan kritikan sebagai satu disiplin ilmu. Pengkritik yang jujur. Kesinambungannya pula ialah membolehkan seseorang pengkritik meletakkan ukuran dalam penentuan nilai bagi sesebuah karya sastera sama ada hebat. iii. Penilaian Justifikasi atau penghakiman yang dibuat terhadap sesbuah karya sastera setelah dilakukan pengamatan. teknik persembahan mahupun pengarang yang menulis karya tersebut. baik biasanya mahu melihat perkembangan kesusasteraan yang lebih mantap selaras dengan matlamat itu biasanya pengkritik akan memberi saranan yang bertanggungjawab. Pendekatan Persediaan atau kaedah yang diguna pakai ia juga membawa maksud cara bagaimana mendekati atau menganalisa karya sastera. nasionalisme dan sebagainya. Di samping itu juga pengkritik mungkin akan membuat pemerincian tentang watak yang terlibat berhubung dengan pelbagai perkara seperti aspek psikologi. maka akan timbul reaksi atau tindakbalas pembaca terhadap karya itu sendiri. v. Yang melibatkan cadangan atau pandangan serta idea-idea berbentuk perubahan. vi. Pengkritik biasanya akan menggabungjalinkannya dengan aspek sosiobudaya. iv.

Proses Berkarya a. Membantu pengarang menepati kehendak pembaca / kelompok pembaca karya kreatif (Memberi keterangan kepada pengarang bagaimana menyesuaikan diri sendiri dengan pembaca) d. Dunia Kritikan a. Penghayatan Karya a. bagi membantu pengarang menghasilkan karya yang lebih baik c. Menolong pengarang mendidik orang ramai ii. Memperkembang serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan b. Memperkenalkan buku-buku baru kepada orang yang tidak sempat membacanya iii. Menyedarkan masyarakat tentang realiti sebenar kesusasteraan (Menolong menghapuskan sebarang prasangka yang buruk terhadap sastera) d. Memudahkan pengarang melihat ciri-ciri karya kreatif yang bermutu.Sebagai satu cabang disiplin ilmu yang bersistematik serta bersifat saintifik. Memudahkan pembaca menikmati / menghayati sesebuah karya kreatif (kupasan / analisa) b. (Memberi perangsang dan mendidik orang ramai supaya lebih giat membaca) d. Membudayakan budaya membaca. Menentukan status sesebuah karya kreatif sama ada berkualiti atau tidak b. Mempromosi / mempopularkan ilmu kritikan sebagai satu disiplin ilmu yang boleh membantu percambahan pengetahuan c. Membantu menjadi jalan tengah di antara pembaca dengan penulis (Membaiki salah faham di antara pengarang dengan pembaca) Sejarah Ringkas Kritikan Sejarah Sebelum Perang Dunia 1935 – 1941 . Menepati kiteria-kiteria karya kreatif e. Membantu pembaca memilih karya yang berkualiti (menolong membezakan karya yang baik dan yang tidak baik) c. kritikan juga mempunyai tujuan serta fungsi yang tertentu: i.

Kebanyakkan kritikan yang dibuat tidak memperkatakan tentang isi sesebuah karya iii. Perawan Muar. Ciri-Ciri Kritikan Era 1935-1941 i. Definisi “Kritikan Sastera” Wong Seng Tong ialah: “berbagai-bagai makalah ringan yang menggambarkan bermacam-macam fikiran dan perasaan terhadap seni sastera daripada para pembaca peminat sastera”. Kebanyakkan hasil penulisan mereka ini disiarkan dalam penerbitan sama ada surat khabar ataupun majalah. Kebanyakan kritikan yang ditulis lebih menekankan aspek pemujaan / memuji tokoh atau penulis s seperti hasil penulisan Keris Melayu 1935 “Tun Seri Lanang dan Abdullah Munsyi” ii. penilaian menyeluruh dan mendatar terhadap cerpen ii. Penilaian yang dibuat kebanyakannya bersifat dangkal . Ahmad dan beberapa orang tokoh yang lain.Kritikan sastera dalam tahap ini lahir untuk membentuk tradisinya bersama-sama dengan perkembangan penulisan cerpen yang pesat berlaku dalam akhbar dan majalah. Dalam melaksanakan kerja-kerja kritikan. Penilaian yang dibuat lebih tertumpu kepada aspek persoalan atau tema karya-karya seperti Sejarah melayu. Ahmad Alkaf. Kritikan yang lahir kemudiannya . kebanyakkan pengkritik tidak menggunakan dasar atau pendekatan yang khusus. di antaranya ialah Majalah Guru dan Suratkhabar Majlis. Ktirikan yang muncul berlaku secara kecil-kecilan. mereka bukanlah tokoh pengkritik dalam erti kata yang sebenar. Walau bagaimanapun beliau tidak mengiktirafnya sebagai kritikan yang sebenar. iv. Mahanum Hj. Wong Seng Tong dalam kajian ilmiahnya (Ijazah Sarjana Sastera Universiti Malaya) mengatakan bahawa kritikan sastera Melayu bermula dengan tulisan Keris Melayu atau nama sebenarnya Muhammad Yassin Makmur pada tahun 1935. kritikan tanpa penggunaan satu-satu dasar atau pendekatan khusus yang bersifat saintifik dan objektif. bersifat emosional dan subjektif. penyaranan beberapa sifat cerpen yang baik dan perlu dihasilkan Penulis-penulis yang terlibat dalam kritikan pada ketika ini terhad bilangannya. Di antara tokoh-tokoh pengkritik yang lahir pada era ini ialah Muhammad Yusof Ahmad. Antara tahun 1940 hingga 1941 kritikan yang lahir kebanyakkannya membuat penilaian dalam dua hal yang utama iaitu i. Kebanyakkan yang terlibat terdiri dari kalangan mereka yang bekerja sebagai guru dan juga wartawan. Hikayat Abdullah dan Kisah Pelayaran Abdullah. tidak memiliki nilai yang tinggi serta penilaiannya agak dangkal.

tetapi juga permasalahan bagaimana isi itu wajar disampaikan dalam bentuk yang lebih berkesan.Samad Said dan Masuri S. Kritikan yang dibuat oleh beliau turut menimbulkan beberapa pesoalan tentang isi atau tema. Kritikan beliau telah disiarkan dalam akhbar Utusan Zaman keluaran 12 Jun 1949 yang bertajuk “Pandangan Seorang Penuntut Tinggi Kita Tentang Sebuah Buku Melayu”. Abu Zaki Fadhil. Walaupun tidak mendalam sudah ada daya kritis dan analisis. Mereka berdua adalah merupakan di antara tokoh pengkritik yang ikatakan paling aktif. Beliau menyatakan bahawa temanya adalah soal masyarakat. Keris Mas. Tokoh seperti Asraf dengan idea “Seni Untuk Masyarakat” manakala Hamzah pula dengan idea “Seni UNtuk Seni”. Wujudnya polemik di antara penulis yang membawa idea serta aliran yang berbeza pada konsep atau fungsi seni itu sendiri telah menyebabkan kritikan semakin berkembang. Seperti beliau menyanjung penulis Dewa Asmara melalui cerita “Peristiwa Dinihari” yang memperkatakan tentang kehidupan nelayan. baginya karya sastera harus memberi kepuasan pada pencipta dan juga pada pembaca. plotnya seperti sungai mengalir dan dia mempertikai bahasa Keris Mas yang teradun dengan bahasa Inggeris sambil menjelaskan cara-cara sebaiknya memperkenalkan perwatakan.N Kebanyakkan kritikan yang dibuat disampaikan dalam bentuk esei. Aminuddin Baki mengkritik novel “Korban Kesucian” karya Keris Mas . Kritikan yang dibuat oleh beliau telah memperlihatkan suatu dasar atau pendekatan yang tertetu iaitu pendekatan bercorak formalistik. namun begitu dalam masa yang sama juga terdapat tokoh-tokoh lain seperti Usman Awang. iaitu yang boleh membantu dan membina rakyat. A.Era Aminuddin Baki 1949 / ASAS 50 Aminuddin Baki dianggap pelopor atau perintis kritikan era baru yang menjurus ke arah huraian dan penilaian terhadap 2 aspek penting karya sastera iaitu isi dan teknik (bentuk). di samping itu juga terdapat kritikan yang disiarkan di radio dalam bentuk ceramah mahupun diskusi sastera. Bagi Asraf karya sastera harus bertunjangkan seni untuk masyarakat. Perkembangan kritikan lebih ketara apabila tertubuhnya ASAS 50. . Bagi Hamzah pula.

Wujudnya polemik yang berpanjangan di antara tokoh-tokoh pengkritik yang masing-masing cuba mempertahankan ideologi tersendiri iv. majalah . Singapura telah melahirkan lebih ramai pengkritik yang mempunyai kelulusan serta memiliki ilmu kritikan yang jitu. Aspek penilaian telah menjadi salah satu ciri penting dalam kritikan iii. Di antara tokoh-tokoh pengkritik tersebut ialah Baha Zain. Pada tahun 1952 tertubuhnya Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya . Ahmad dan sebagainya Ciri-ciri Kritikan: i. . Mulai memperlihatkan kemajuan serta pengkritik mulai menggunakan pendekatan-pendekatan yang tertentu ii. Kritikan yang dihasilkan lebih mendapat tempat dan mula tersebarluas menerusi pelbagai media antaranya akhbar. Ali Hj. Kassim Ahmad. Ismail Hussein.Kebanyakkannya berkisar kepada permasalahan keunggulan karya sastera. Pengkritik-pengkritik yang lahir pada era ASAS 50 memperlihatkan satu bentuk kritikan yang cenderung kepada suatu ideologi atau pegangan tertentu. radio serta majlis-majlis diskusi dan ceramah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful