ANALISA SOALAN-SOALAN STPM

Analisa Soalan-soalan Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden STPM 1998 – 2005
Bahagian A (Soalan 1) Tahun Soalan Catatan / Aspek 1998 1. “Sajak merupakan salah satu jenis Kesusasteraan Melayu Moden yang mendapat tempat di Malaysia sebelum perang dunia kedua lagi.” Dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai, huraikan ciri-ciri sajak sebelum perang berdasarkan aspek-aspek berikut; a. Tema b. Bentuk c. Gaya Bahasa 5. “ Sarjana sastera banyak memperkatakan tentang pembaharuan yang dibawa oleh Abdullah Munsyi dalam kesusasteraan Melayu Moden”. Bincangkan dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai lima aspek pembaharuan yang diperkenalkan oleh Abdullah Munsyi melalui karyakaryanya. Genre Sajak Tokoh (lama) Abdullah Munsyi 1999 5. “Perkembangan novel-novel Melayu moden mengalami zaman kegemilangannya dalam tahun-tahun 60-an . Banyak karya dan tokoh yang lahir pada zaman tersebut adalah hasil daripada sumbangan beberapa institusi yang wujud pada waktu itu.” Jelaskan sumbangan institusi di bawah dalam hubungannya dengan pernyataan di atas. a. Dewan Bahasa dan Pustaka [16] b. Jabatan Pengajian Melayu [9] 6.”Keris Mas ialah Sasterawan Negara yang telah meningkatkan perkembangan kesusasteraan Melayu Moden.” Huraikan a. latar kehidupannya, [5] b. keistemewaan ketokohan dan karya-karya, dan [12] c. sumbangan beliau dalam memperjuangkan gagasan ‘sastera untuk masyarakat’ [8] Genre Novel dan Institutsi

Syed Sheikh Al-Hadi ialah sasterawan dan ulama yang progresif. tema yang berkaitan dengan masalah hubungan kaum menjadi perhatian beberapa pengarang.”Bincangkan keistemewaan dan sumbangan Muhammad Hj. Tiga aspek latar belakang dan pendidikan beliau b. [25] Tokoh -Syed Sheikh Al-Hadi Persoalan & Realiti Masyarakat -Perpaduan 2002 1. Selepas merdeka . Empat sumbangan beliau kepada perkembangan kesusasteraan Melayu moden dan pemikiran Islam. Institutsi -MPSI Tokoh -Muhammad Hj. bincangkan lima persoalan yang berkaitan dengan perpaduan kaum di Malaysia.Salleh 2001 5. “Kemunculan Muhammad Hj.DBP JPM Tokoh -Keris Mas 2000 5. Salleh dalam tahun 70-an telah memberi warna bagi puisi Melayu moden. Merujuk kepada tokoh ini jelaskan perkara yang beikut. a. beliau telah menghasilkan novel-novel yang membawa pemikiran pembaharuan Islam. Nyatakan juga tema-tema utama yang dibincangkan dalam karya-karya mereka. 6. Sumbangan guru Melayu MPSI dalam perkembangan novel Melayu moden sebelum merdeka. Ahmad Rasyid Talu merupakan antara tokoh yang terkenal dalam kesusasteraan Melayu . salleh dalam gagasan intelektualisme kepada perkembangan puisi Melayu moden. 6. Merujuk kepada contoh-contoh karya yang sesuai.

” Berdasarkan Pernyataan di atas. dan [9] b. huraikan tiga faktor yang menimbulkan kesedaran reformasi dalam sistem pendidikan selepas tahun 1930-an [9] Persoalan & Realiti Masyarakat -Reformasi Pendidikan Golongan Penulis -Penulis agama Rumusan(Mengikut Tajuk) 1998 . a. empat bentuk reformasi pendidikan pada tahun 1920-an dan 1930-an. jelaskan tiga tujuan penubuhan GAPENA. [4] b). Bincangkan sumbangan beliau dalam perkembangan penulisan novel Melayu.moden. jelaskan dengan memberikan contoh. a). [12] c). Salleh) . “Persoalan reformasi pendidikan dalam karya-karya awal kesusasteraan Melayu moden telah punbermula sejak 1920-an. Jelaskan lima sebab tertubuhnya Pejabat Karang-mengarang Sultan Idris Training College(SITC) dan empat sumbangannya terhadap perkembangan kesusasteraan Melayu moden.Sejarah Perkembangan (Genre Sajak) 1998 – Tokoh (Abdullah Munsyi) 1999 – Institutsi (DBP & JPM UM-perkembangan novel) 1999 – Tokoh (Keris Mas) 2000 – Institutsi (Sumbangan MPSI-Novel) 2000 – Tokoh (Muhammad Hj. [25] Institutsi -PKM 2005 1. “Gabungan Persatuan Penulis Nasional (Gapena) banyak memberikan sumbangan terhadap perkembangan kesusasteraan tanah air. [25] Tokoh -Ahmad Rasyid Talu 2003 1. nyatakan dua tokoh penulis tahun 1920-an yang membawa reformasi pendidikan agama. huraikan empat sumbangan lazim GAPENA [16] Institutsi -Gapena 2004 1.” Berdasarkan pernyataan ini.

1 Tahap: Zaman Sebelum Perang Dunia kedua @ sebelum era kritikan Aminuddin Baki (STPM 2000 & 2005) i. Ramli Isin ix. Saman(STPM 2003) vii. Sanjungan/Pujian (STPM 2004) ii. Mohd. Yusof Hasan 4.3 Ciri: i. Penghayatan karya 4. Tahun 50 (ASAS 50) iii. Selepas Perang (Tahun 60-an & 70-an) 4.2. Pendekatan v. Kassim Ahmad vi. Bermula tahun1949(STPM 2000) ii.2 Tokoh: i.2. Proses berkarya ii. Penilaian 4. Abdul Rajman Hanafiah viii.1. Saranan (STPM 2004) iv. Yahya Ismail iv. Teguran (STPM 2004) iii.1.2.3 Isu: (Penting) . Asraf ii.2 Sejarah Ringkas: 4.2 Fungsi: i. Penganalisaan vi. Hamzah iii.1 Definisi: Tanggapan awal dan kini 4.Reformasi Pendidikan (tokoh penulis agama/bentuk /faktor kesedaran) Posted by Mohd Nasir at 6:11 PM SOALAN DAN SKEMA KRITIKAN KRITIKAN SASTERA 1 Pengenalan Kritikan 4.1.2001 – Tokoh (Syed Sheikh Al-Hadi) 2001 – Isu dan Persoalan (Perpaduan) 2002 – Tokoh (Ahmad Rasyid Talu) 2003 – Institutsi (GAPENA) 2004 – Institutsi (Pejabat Karang-mengarang) 2005 . Sahlan Mohd. Hashim Awang (STPM 2001) v.

4 Kemanusiaan (Psikologi) (STPM 1998 & 2006) i.3. Memahami dan menghayati keindahan penggunaan bahasa dalam karya sastera iii.3.3. Hubungan Watak-watak karya dengan realiti masyarakat iii. Hubungan sastera dengan kejiwaan manusia ii. Idealisme formalistik iii. Ulasan: Trend soalan berulang . . Keindahan dan keistemewaan dalam pengolahan karya.3.5 Keindahan (Estetik/bahasa) i. Karya sebagai dokumen sosial 4. perasaan.3.2 Agama/Moral: (STPM 2002) i. Kesan keindahan pengalaman. imaginasi dan wawasan ii.i. Konsep sastera Islam/Murni v. Nilai-nilai keagamaan ii. Pengajaran yang ditinggalkan iv.3 Kemasyarakatan (Sosiologi) (STPM 1999) i. Penggunaan pendekatan Barat dengan Pendekatan Islam Pendekatan: 4. Kaitan sastera dengan masyarakat iv. Soalan dan skema contoh ini adalah berdasarkan soalan-soalan peperiksaan percubaan peringkat negeri di samping soalan-soalan STPM sebenar dan juga soalan-soalan klon STPM.1 Formalistik: i. Keharmonian unsur dalam karya 4. Kaitan karya dengan masyarakat tempat karya itu dilahirkan ii. Karya sebagai cerminan masyarakat iii. Konsep pertentangan funsi seni ii.calon seharusnya memberi tumpuan kepada semua aspek dalam bahagian kritikan di samping penekanan juga harus diberikan pada aspek-aspek yang belum disoal dalam peperiksaan pada peringkat STPM. Ciri-ciri formal dalam karya sastera ii. Hal-hal tersurat dan tersirat iii. Nilai-nilai murni/Moral dalam karya 4. Kejiwaan dan pemikiran pengarang 4.

cerpen. Huraian/contoh: Kritikan pada peringkat awal kemunculannya lebih berbentuk teguran keras terhadap sesebuah karya sastera/kreatif mengikut pendapat masing-masing. Mana Sikana [3] iii. bidasan dan celaan. Berdasarkan kenyatan tersebut. Hashim Awang [3] ii. Berikan tanggapan awal kritikan sastera [3] b. kecaman. Huraikan mengapa ciri ”pujian dan sanjungan” mempunyai hubungan dengan kebudayaan Melayu [10] Skema cadangan: a. . Lutfi Abas [3] c. Ini jelas dapat dilihat pada bentuk awal kritikan Fakta 2: Kata-kata teguran keras. Huraian/Contoh: Tugas pengkritik peringkat awal lebih kepada mencari kelemahan dan kesalahan yang terdapat dalam sesebuah karya kreatif. puisi mahupun drama. a. tanggapan awal kritikan sastera Fakta 1:Perkataan kritik itu sendiri membawa konotasi kecelakaan terhadap karya kreatif. Ali Ahmad [3] iv. Teguran keras ini dapat dilihat menerusi tulisan Anak Negeri yang bertajuk ”Kita dengan Munsyi Abdullah” yang mengecam sikap Abdullah sebagai pengampu orang asing.Genre kritikan sastera dianggap sebagai baru kelahirannya berbanding dengan genre-genre lain seperti novel. dan jelaskan definisi sebenar kritikan sastera mengikut pendapat i.

iii. Mana Sikana Kritikan berkait dengan kerja kritikus yang bertindak sebagai hakim dalam kesusasteraan. menunjukkan kesalahan. dan jelaskan definisi sebenar kritikan sastera mengikut pendapat i. ii. Ali Ahmad [3] iv. Fakta 2: Orang Melayu bertolak ansur / bertimbangrasa Huraian: Corak kehidupan orang Melayu lebih banyak bertolak ansur khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. membandingkan dan menikmati sesbuah karya. iv. Lutfi Abas Kajian kelemahan teori keindahan karya sastera. Mana Sikana [3] iii.kritikan menghakimi sesebuah karya sastera. memuji. Hashim Awang [3] ii. 2 markah Huraian/Contoh) 1 isi x 3 markah = 3 markah Taburan markah 1 isi x 3 markah= 3 markah b. Setiap 1 isi = 3 markah 4 isi x 3 markah = 12 markah. Hashim Awang Satu wacana budaya yang mengolah pandangan. Lutfi Abas [3] i.Pilih 1 isi sahaja 1 isi = 3 markah (1 markah fakta. . Ali Ahmad Kritikan adalah satu kerja menilai. Huraikan mengapa ciri ”pujian dan sanjungan” mempunyai hubungan dengan kebudayaan Melayu Fakta 1: Orang Melayu sensitif Huraian: Orang Melayu memiliki perasaan halus mudah terasa dan mudah tersinggung dan serba sederhana dalam kehidupan. mempertimbangkan dan menganalisis karya sastera. c.

Saranan iv. ciri-cirinya ialah: i. Fakta 7: Orang Melayu suka berkias / sindiran/ perumpamaan tidak berterus terang. Fakta 6: Orang Melayu menghormati golongan berilmu Huraian: Orang berilmu juga menerima sanjungan kerana memiliki daya intelektualan yang sangat tinggi dan maju. seseorang kritikawan atau pengkritik tidak terlepas daripada terikat dengan ciri-ciri tertentu yang perlu dilaksanakan. Huraian: Sistem komunikasi / perhubungan orang Melayu apabila berhubung dengan orang lain lebih banyak menggunakan kiasan/ kias ibarat/ kata-kata berlapik dan tidak berterus terang. Sanjungan . Fakta 4: Kebudayaan orang Melayu yang lemah lembut / sopan santun. Penganalisaan vi. Huraian: Kehidupan orang Melayu dilingkungi oleh adab sopan yang diwarisi secara turun temurun dan menjadi pegangan hidup. Pemikiran yang dikemukakan oleh pengarang. Pilih 5 isi sahaja 1 isi = 2 markah ( 1 markah Fakta.pengarang seperti Abdullah Munsyi contoh dalam karyanya seperti Hikayat Abdullah yang dianggap kritis dan tajam pemikirannya. ianya bersesuaian atau selaras dengan kritikan sastera itu sebagai satu disiplin ilmu yang bersifat bersistematik. Posted by Mohd Nasir at 9:38 PM NOTa KRITIKAN Ciri-ciri Kritikan Sastera Dalam melaksanakan kerja-kerja kritikan. Teguran iii. Penilaian i. menyanjung untuk tujuan mendidik. Fakta 5: Orang Melayu suka contoh dan teladan Huraian: contoh dan teladan yang baik seperti menegur / membanding. Pendekatan v.Fakta 3: Orang Melayu merendah diri Huraian: Dalam kehidupan orang Melayu bersifat pemalu tidak suka menunjuk-nunjuk dan lebih mengutamakan orang lain. 1 markah Huraian) 5 isi x 2 markah = 10 markah. Sanjungan ii.

Hasilnya pengkritik atau pembaca akan melahirkan sanjungan terhadap karya tersebut. pertimbangan yang wajar serta rasional berpandukan hujah. penganalisaan. nasionalisme dan sebagainya. Di samping itu juga pengkritik mungkin akan membuat pemerincian tentang watak yang terlibat berhubung dengan pelbagai perkara seperti aspek psikologi.Hasil daripada pembacaan terhadap sesebuah karya kreatif. v. Teguran yang diberikan mestilah bersifat membina bukannya bertujuan menghancur atau memperlekeh sesebuah karya sastera. Fungsi Kritikan Sastera . pentafsiran. Ianya mungkin bersifat yang positif atau mungkin negatif. ii. moral Psikologi dan Linguistik. maka akan timbul reaksi atau tindakbalas pembaca terhadap karya itu sendiri. Kebiasaanya ia melibatkan ilmu-ilmu tertentu sesuai dengan kritikan sebagai satu disiplin ilmu. Penilaian Justifikasi atau penghakiman yang dibuat terhadap sesbuah karya sastera setelah dilakukan pengamatan. Saranan Ianya melibatkan aspek-aspek pembinaan yang lebih ke arah menghasilkan sesebuah karya yang lebih bermutu dan mantap. jitu serta matang dalam memartabatkan dunia sastera. Kesinambungannya pula ialah membolehkan seseorang pengkritik meletakkan ukuran dalam penentuan nilai bagi sesebuah karya sastera sama ada hebat. bernas. iii. Teguran Kebiasannya seseorang pengkritik juga akan menegur hasil daripada penelitian yang dibuat berdasarkan sesebuah karya yang dibacanya. bermutu. Pengkritik biasanya akan menggabungjalinkannya dengan aspek sosiobudaya. iv. Pendekatan Persediaan atau kaedah yang diguna pakai ia juga membawa maksud cara bagaimana mendekati atau menganalisa karya sastera. Penganalisaan Cerakinan yang dibuat terutamanya dalam aspek persolan yang diutarakan oleh sesebuah karya sastera. Pengkritik yang jujur.besar sederhana mahupun kecil. Yang melibatkan cadangan atau pandangan serta idea-idea berbentuk perubahan. bukti serta pendapat. sama ada dari aspek isi. sosiologi. vi. teknik persembahan mahupun pengarang yang menulis karya tersebut. di antara pendekatan yang diguna pakai dalam ukutara sesebuah kritikan ialah Formalistik. perasaan tidak puashati atau merasakan karya yang dibacanya mempunyai kelebihan atau menampakkan kelainan. baik biasanya mahu melihat perkembangan kesusasteraan yang lebih mantap selaras dengan matlamat itu biasanya pengkritik akan memberi saranan yang bertanggungjawab.

Memudahkan pengarang melihat ciri-ciri karya kreatif yang bermutu. Menentukan status sesebuah karya kreatif sama ada berkualiti atau tidak b. Dunia Kritikan a. Proses Berkarya a. Penghayatan Karya a. Membantu menjadi jalan tengah di antara pembaca dengan penulis (Membaiki salah faham di antara pengarang dengan pembaca) Sejarah Ringkas Kritikan Sejarah Sebelum Perang Dunia 1935 – 1941 . Memperkenalkan buku-buku baru kepada orang yang tidak sempat membacanya iii. Membantu pembaca memilih karya yang berkualiti (menolong membezakan karya yang baik dan yang tidak baik) c. Menepati kiteria-kiteria karya kreatif e. Mempromosi / mempopularkan ilmu kritikan sebagai satu disiplin ilmu yang boleh membantu percambahan pengetahuan c. bagi membantu pengarang menghasilkan karya yang lebih baik c. Membantu pengarang menepati kehendak pembaca / kelompok pembaca karya kreatif (Memberi keterangan kepada pengarang bagaimana menyesuaikan diri sendiri dengan pembaca) d. Membudayakan budaya membaca. Memudahkan pembaca menikmati / menghayati sesebuah karya kreatif (kupasan / analisa) b. Memperkembang serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan b. kritikan juga mempunyai tujuan serta fungsi yang tertentu: i. (Memberi perangsang dan mendidik orang ramai supaya lebih giat membaca) d. Menolong pengarang mendidik orang ramai ii.Sebagai satu cabang disiplin ilmu yang bersistematik serta bersifat saintifik. Menyedarkan masyarakat tentang realiti sebenar kesusasteraan (Menolong menghapuskan sebarang prasangka yang buruk terhadap sastera) d.

Ktirikan yang muncul berlaku secara kecil-kecilan. Di antara tokoh-tokoh pengkritik yang lahir pada era ini ialah Muhammad Yusof Ahmad. Kebanyakan kritikan yang ditulis lebih menekankan aspek pemujaan / memuji tokoh atau penulis s seperti hasil penulisan Keris Melayu 1935 “Tun Seri Lanang dan Abdullah Munsyi” ii. Walau bagaimanapun beliau tidak mengiktirafnya sebagai kritikan yang sebenar. kebanyakkan pengkritik tidak menggunakan dasar atau pendekatan yang khusus. Ahmad dan beberapa orang tokoh yang lain. Antara tahun 1940 hingga 1941 kritikan yang lahir kebanyakkannya membuat penilaian dalam dua hal yang utama iaitu i. Wong Seng Tong dalam kajian ilmiahnya (Ijazah Sarjana Sastera Universiti Malaya) mengatakan bahawa kritikan sastera Melayu bermula dengan tulisan Keris Melayu atau nama sebenarnya Muhammad Yassin Makmur pada tahun 1935.Kritikan sastera dalam tahap ini lahir untuk membentuk tradisinya bersama-sama dengan perkembangan penulisan cerpen yang pesat berlaku dalam akhbar dan majalah. tidak memiliki nilai yang tinggi serta penilaiannya agak dangkal. Dalam melaksanakan kerja-kerja kritikan. bersifat emosional dan subjektif. iv. Kebanyakkan yang terlibat terdiri dari kalangan mereka yang bekerja sebagai guru dan juga wartawan. Definisi “Kritikan Sastera” Wong Seng Tong ialah: “berbagai-bagai makalah ringan yang menggambarkan bermacam-macam fikiran dan perasaan terhadap seni sastera daripada para pembaca peminat sastera”. Mahanum Hj. Penilaian yang dibuat kebanyakannya bersifat dangkal . mereka bukanlah tokoh pengkritik dalam erti kata yang sebenar. Perawan Muar. penyaranan beberapa sifat cerpen yang baik dan perlu dihasilkan Penulis-penulis yang terlibat dalam kritikan pada ketika ini terhad bilangannya. Hikayat Abdullah dan Kisah Pelayaran Abdullah. Ahmad Alkaf. kritikan tanpa penggunaan satu-satu dasar atau pendekatan khusus yang bersifat saintifik dan objektif. Penilaian yang dibuat lebih tertumpu kepada aspek persoalan atau tema karya-karya seperti Sejarah melayu. Kritikan yang lahir kemudiannya . di antaranya ialah Majalah Guru dan Suratkhabar Majlis. penilaian menyeluruh dan mendatar terhadap cerpen ii. Ciri-Ciri Kritikan Era 1935-1941 i. Kebanyakkan hasil penulisan mereka ini disiarkan dalam penerbitan sama ada surat khabar ataupun majalah. Kebanyakkan kritikan yang dibuat tidak memperkatakan tentang isi sesebuah karya iii.

baginya karya sastera harus memberi kepuasan pada pencipta dan juga pada pembaca. iaitu yang boleh membantu dan membina rakyat. Beliau menyatakan bahawa temanya adalah soal masyarakat. .Era Aminuddin Baki 1949 / ASAS 50 Aminuddin Baki dianggap pelopor atau perintis kritikan era baru yang menjurus ke arah huraian dan penilaian terhadap 2 aspek penting karya sastera iaitu isi dan teknik (bentuk). Aminuddin Baki mengkritik novel “Korban Kesucian” karya Keris Mas . A. tetapi juga permasalahan bagaimana isi itu wajar disampaikan dalam bentuk yang lebih berkesan. Wujudnya polemik di antara penulis yang membawa idea serta aliran yang berbeza pada konsep atau fungsi seni itu sendiri telah menyebabkan kritikan semakin berkembang. di samping itu juga terdapat kritikan yang disiarkan di radio dalam bentuk ceramah mahupun diskusi sastera. namun begitu dalam masa yang sama juga terdapat tokoh-tokoh lain seperti Usman Awang. Tokoh seperti Asraf dengan idea “Seni Untuk Masyarakat” manakala Hamzah pula dengan idea “Seni UNtuk Seni”. Seperti beliau menyanjung penulis Dewa Asmara melalui cerita “Peristiwa Dinihari” yang memperkatakan tentang kehidupan nelayan. Mereka berdua adalah merupakan di antara tokoh pengkritik yang ikatakan paling aktif.N Kebanyakkan kritikan yang dibuat disampaikan dalam bentuk esei. Perkembangan kritikan lebih ketara apabila tertubuhnya ASAS 50. plotnya seperti sungai mengalir dan dia mempertikai bahasa Keris Mas yang teradun dengan bahasa Inggeris sambil menjelaskan cara-cara sebaiknya memperkenalkan perwatakan. Bagi Asraf karya sastera harus bertunjangkan seni untuk masyarakat. Bagi Hamzah pula. Kritikan yang dibuat oleh beliau telah memperlihatkan suatu dasar atau pendekatan yang tertetu iaitu pendekatan bercorak formalistik. Keris Mas. Kritikan yang dibuat oleh beliau turut menimbulkan beberapa pesoalan tentang isi atau tema. Walaupun tidak mendalam sudah ada daya kritis dan analisis.Samad Said dan Masuri S. Kritikan beliau telah disiarkan dalam akhbar Utusan Zaman keluaran 12 Jun 1949 yang bertajuk “Pandangan Seorang Penuntut Tinggi Kita Tentang Sebuah Buku Melayu”. Abu Zaki Fadhil.

Ahmad dan sebagainya Ciri-ciri Kritikan: i. Ali Hj. Aspek penilaian telah menjadi salah satu ciri penting dalam kritikan iii. . radio serta majlis-majlis diskusi dan ceramah. Kassim Ahmad.Kebanyakkannya berkisar kepada permasalahan keunggulan karya sastera. Pengkritik-pengkritik yang lahir pada era ASAS 50 memperlihatkan satu bentuk kritikan yang cenderung kepada suatu ideologi atau pegangan tertentu. Pada tahun 1952 tertubuhnya Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya . Singapura telah melahirkan lebih ramai pengkritik yang mempunyai kelulusan serta memiliki ilmu kritikan yang jitu. majalah . Wujudnya polemik yang berpanjangan di antara tokoh-tokoh pengkritik yang masing-masing cuba mempertahankan ideologi tersendiri iv. Kritikan yang dihasilkan lebih mendapat tempat dan mula tersebarluas menerusi pelbagai media antaranya akhbar. Ismail Hussein. Mulai memperlihatkan kemajuan serta pengkritik mulai menggunakan pendekatan-pendekatan yang tertentu ii. Di antara tokoh-tokoh pengkritik tersebut ialah Baha Zain.