P. 1
stpm

stpm

|Views: 416|Likes:
Published by Mas Qadar

More info:

Published by: Mas Qadar on Aug 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2011

pdf

text

original

ANALISA SOALAN-SOALAN STPM

Analisa Soalan-soalan Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden STPM 1998 – 2005
Bahagian A (Soalan 1) Tahun Soalan Catatan / Aspek 1998 1. “Sajak merupakan salah satu jenis Kesusasteraan Melayu Moden yang mendapat tempat di Malaysia sebelum perang dunia kedua lagi.” Dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai, huraikan ciri-ciri sajak sebelum perang berdasarkan aspek-aspek berikut; a. Tema b. Bentuk c. Gaya Bahasa 5. “ Sarjana sastera banyak memperkatakan tentang pembaharuan yang dibawa oleh Abdullah Munsyi dalam kesusasteraan Melayu Moden”. Bincangkan dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai lima aspek pembaharuan yang diperkenalkan oleh Abdullah Munsyi melalui karyakaryanya. Genre Sajak Tokoh (lama) Abdullah Munsyi 1999 5. “Perkembangan novel-novel Melayu moden mengalami zaman kegemilangannya dalam tahun-tahun 60-an . Banyak karya dan tokoh yang lahir pada zaman tersebut adalah hasil daripada sumbangan beberapa institusi yang wujud pada waktu itu.” Jelaskan sumbangan institusi di bawah dalam hubungannya dengan pernyataan di atas. a. Dewan Bahasa dan Pustaka [16] b. Jabatan Pengajian Melayu [9] 6.”Keris Mas ialah Sasterawan Negara yang telah meningkatkan perkembangan kesusasteraan Melayu Moden.” Huraikan a. latar kehidupannya, [5] b. keistemewaan ketokohan dan karya-karya, dan [12] c. sumbangan beliau dalam memperjuangkan gagasan ‘sastera untuk masyarakat’ [8] Genre Novel dan Institutsi

Merujuk kepada tokoh ini jelaskan perkara yang beikut. Empat sumbangan beliau kepada perkembangan kesusasteraan Melayu moden dan pemikiran Islam. Selepas merdeka . Nyatakan juga tema-tema utama yang dibincangkan dalam karya-karya mereka. 6. tema yang berkaitan dengan masalah hubungan kaum menjadi perhatian beberapa pengarang. bincangkan lima persoalan yang berkaitan dengan perpaduan kaum di Malaysia. Tiga aspek latar belakang dan pendidikan beliau b. [25] Tokoh -Syed Sheikh Al-Hadi Persoalan & Realiti Masyarakat -Perpaduan 2002 1. salleh dalam gagasan intelektualisme kepada perkembangan puisi Melayu moden.Salleh 2001 5.DBP JPM Tokoh -Keris Mas 2000 5.”Bincangkan keistemewaan dan sumbangan Muhammad Hj. beliau telah menghasilkan novel-novel yang membawa pemikiran pembaharuan Islam. Sumbangan guru Melayu MPSI dalam perkembangan novel Melayu moden sebelum merdeka. Salleh dalam tahun 70-an telah memberi warna bagi puisi Melayu moden. Syed Sheikh Al-Hadi ialah sasterawan dan ulama yang progresif. Ahmad Rasyid Talu merupakan antara tokoh yang terkenal dalam kesusasteraan Melayu . Merujuk kepada contoh-contoh karya yang sesuai. “Kemunculan Muhammad Hj. a. Institutsi -MPSI Tokoh -Muhammad Hj. 6.

jelaskan tiga tujuan penubuhan GAPENA. empat bentuk reformasi pendidikan pada tahun 1920-an dan 1930-an. jelaskan dengan memberikan contoh. Bincangkan sumbangan beliau dalam perkembangan penulisan novel Melayu.” Berdasarkan pernyataan ini. nyatakan dua tokoh penulis tahun 1920-an yang membawa reformasi pendidikan agama. a). huraikan empat sumbangan lazim GAPENA [16] Institutsi -Gapena 2004 1. “Persoalan reformasi pendidikan dalam karya-karya awal kesusasteraan Melayu moden telah punbermula sejak 1920-an. huraikan tiga faktor yang menimbulkan kesedaran reformasi dalam sistem pendidikan selepas tahun 1930-an [9] Persoalan & Realiti Masyarakat -Reformasi Pendidikan Golongan Penulis -Penulis agama Rumusan(Mengikut Tajuk) 1998 .” Berdasarkan Pernyataan di atas. “Gabungan Persatuan Penulis Nasional (Gapena) banyak memberikan sumbangan terhadap perkembangan kesusasteraan tanah air. [12] c). Jelaskan lima sebab tertubuhnya Pejabat Karang-mengarang Sultan Idris Training College(SITC) dan empat sumbangannya terhadap perkembangan kesusasteraan Melayu moden. dan [9] b. [25] Tokoh -Ahmad Rasyid Talu 2003 1.moden. [25] Institutsi -PKM 2005 1.Sejarah Perkembangan (Genre Sajak) 1998 – Tokoh (Abdullah Munsyi) 1999 – Institutsi (DBP & JPM UM-perkembangan novel) 1999 – Tokoh (Keris Mas) 2000 – Institutsi (Sumbangan MPSI-Novel) 2000 – Tokoh (Muhammad Hj. a. Salleh) . [4] b).

Reformasi Pendidikan (tokoh penulis agama/bentuk /faktor kesedaran) Posted by Mohd Nasir at 6:11 PM SOALAN DAN SKEMA KRITIKAN KRITIKAN SASTERA 1 Pengenalan Kritikan 4.1 Definisi: Tanggapan awal dan kini 4.2 Tokoh: i. Selepas Perang (Tahun 60-an & 70-an) 4. Proses berkarya ii. Penganalisaan vi.2. Hamzah iii.2001 – Tokoh (Syed Sheikh Al-Hadi) 2001 – Isu dan Persoalan (Perpaduan) 2002 – Tokoh (Ahmad Rasyid Talu) 2003 – Institutsi (GAPENA) 2004 – Institutsi (Pejabat Karang-mengarang) 2005 .2. Saranan (STPM 2004) iv. Asraf ii.3 Isu: (Penting) . Sahlan Mohd.2 Fungsi: i. Tahun 50 (ASAS 50) iii. Yusof Hasan 4. Ramli Isin ix. Kassim Ahmad vi.2.1. Saman(STPM 2003) vii.1. Penilaian 4.2 Sejarah Ringkas: 4.1 Tahap: Zaman Sebelum Perang Dunia kedua @ sebelum era kritikan Aminuddin Baki (STPM 2000 & 2005) i. Abdul Rajman Hanafiah viii. Teguran (STPM 2004) iii. Yahya Ismail iv.1. Bermula tahun1949(STPM 2000) ii. Mohd.3 Ciri: i. Pendekatan v. Hashim Awang (STPM 2001) v. Sanjungan/Pujian (STPM 2004) ii. Penghayatan karya 4.

Konsep sastera Islam/Murni v. Kaitan sastera dengan masyarakat iv. imaginasi dan wawasan ii. Ciri-ciri formal dalam karya sastera ii. Hal-hal tersurat dan tersirat iii. Penggunaan pendekatan Barat dengan Pendekatan Islam Pendekatan: 4.3.2 Agama/Moral: (STPM 2002) i.1 Formalistik: i. Konsep pertentangan funsi seni ii.3. Kesan keindahan pengalaman.5 Keindahan (Estetik/bahasa) i. Keharmonian unsur dalam karya 4.i. Keindahan dan keistemewaan dalam pengolahan karya. Pengajaran yang ditinggalkan iv. Hubungan Watak-watak karya dengan realiti masyarakat iii. Memahami dan menghayati keindahan penggunaan bahasa dalam karya sastera iii.3 Kemasyarakatan (Sosiologi) (STPM 1999) i. Nilai-nilai murni/Moral dalam karya 4.3. Soalan dan skema contoh ini adalah berdasarkan soalan-soalan peperiksaan percubaan peringkat negeri di samping soalan-soalan STPM sebenar dan juga soalan-soalan klon STPM.4 Kemanusiaan (Psikologi) (STPM 1998 & 2006) i. Kaitan karya dengan masyarakat tempat karya itu dilahirkan ii.3. Ulasan: Trend soalan berulang . Karya sebagai cerminan masyarakat iii. Kejiwaan dan pemikiran pengarang 4.calon seharusnya memberi tumpuan kepada semua aspek dalam bahagian kritikan di samping penekanan juga harus diberikan pada aspek-aspek yang belum disoal dalam peperiksaan pada peringkat STPM. perasaan. Karya sebagai dokumen sosial 4.3. . Hubungan sastera dengan kejiwaan manusia ii. Nilai-nilai keagamaan ii. Idealisme formalistik iii.

Berikan tanggapan awal kritikan sastera [3] b. kecaman. Hashim Awang [3] ii. a. puisi mahupun drama. Mana Sikana [3] iii. Huraian/contoh: Kritikan pada peringkat awal kemunculannya lebih berbentuk teguran keras terhadap sesebuah karya sastera/kreatif mengikut pendapat masing-masing. Huraian/Contoh: Tugas pengkritik peringkat awal lebih kepada mencari kelemahan dan kesalahan yang terdapat dalam sesebuah karya kreatif. bidasan dan celaan. Lutfi Abas [3] c.Genre kritikan sastera dianggap sebagai baru kelahirannya berbanding dengan genre-genre lain seperti novel. tanggapan awal kritikan sastera Fakta 1:Perkataan kritik itu sendiri membawa konotasi kecelakaan terhadap karya kreatif. Berdasarkan kenyatan tersebut. dan jelaskan definisi sebenar kritikan sastera mengikut pendapat i. Ali Ahmad [3] iv. . Huraikan mengapa ciri ”pujian dan sanjungan” mempunyai hubungan dengan kebudayaan Melayu [10] Skema cadangan: a. Ini jelas dapat dilihat pada bentuk awal kritikan Fakta 2: Kata-kata teguran keras. Teguran keras ini dapat dilihat menerusi tulisan Anak Negeri yang bertajuk ”Kita dengan Munsyi Abdullah” yang mengecam sikap Abdullah sebagai pengampu orang asing. cerpen.

c. 2 markah Huraian/Contoh) 1 isi x 3 markah = 3 markah Taburan markah 1 isi x 3 markah= 3 markah b. ii. Setiap 1 isi = 3 markah 4 isi x 3 markah = 12 markah. Hashim Awang Satu wacana budaya yang mengolah pandangan.kritikan menghakimi sesebuah karya sastera. dan jelaskan definisi sebenar kritikan sastera mengikut pendapat i. Lutfi Abas [3] i. Huraikan mengapa ciri ”pujian dan sanjungan” mempunyai hubungan dengan kebudayaan Melayu Fakta 1: Orang Melayu sensitif Huraian: Orang Melayu memiliki perasaan halus mudah terasa dan mudah tersinggung dan serba sederhana dalam kehidupan. mempertimbangkan dan menganalisis karya sastera. Hashim Awang [3] ii. Mana Sikana Kritikan berkait dengan kerja kritikus yang bertindak sebagai hakim dalam kesusasteraan. iv. Fakta 2: Orang Melayu bertolak ansur / bertimbangrasa Huraian: Corak kehidupan orang Melayu lebih banyak bertolak ansur khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. memuji. menunjukkan kesalahan. Ali Ahmad Kritikan adalah satu kerja menilai. . Lutfi Abas Kajian kelemahan teori keindahan karya sastera. Mana Sikana [3] iii.Pilih 1 isi sahaja 1 isi = 3 markah (1 markah fakta. iii. membandingkan dan menikmati sesbuah karya. Ali Ahmad [3] iv.

Fakta 6: Orang Melayu menghormati golongan berilmu Huraian: Orang berilmu juga menerima sanjungan kerana memiliki daya intelektualan yang sangat tinggi dan maju. Fakta 5: Orang Melayu suka contoh dan teladan Huraian: contoh dan teladan yang baik seperti menegur / membanding. Teguran iii. Posted by Mohd Nasir at 9:38 PM NOTa KRITIKAN Ciri-ciri Kritikan Sastera Dalam melaksanakan kerja-kerja kritikan.pengarang seperti Abdullah Munsyi contoh dalam karyanya seperti Hikayat Abdullah yang dianggap kritis dan tajam pemikirannya. Fakta 7: Orang Melayu suka berkias / sindiran/ perumpamaan tidak berterus terang.Fakta 3: Orang Melayu merendah diri Huraian: Dalam kehidupan orang Melayu bersifat pemalu tidak suka menunjuk-nunjuk dan lebih mengutamakan orang lain. Huraian: Kehidupan orang Melayu dilingkungi oleh adab sopan yang diwarisi secara turun temurun dan menjadi pegangan hidup. Penilaian i. ianya bersesuaian atau selaras dengan kritikan sastera itu sebagai satu disiplin ilmu yang bersifat bersistematik. Saranan iv. 1 markah Huraian) 5 isi x 2 markah = 10 markah. Pemikiran yang dikemukakan oleh pengarang. Pendekatan v. Sanjungan ii. Fakta 4: Kebudayaan orang Melayu yang lemah lembut / sopan santun. Penganalisaan vi. Huraian: Sistem komunikasi / perhubungan orang Melayu apabila berhubung dengan orang lain lebih banyak menggunakan kiasan/ kias ibarat/ kata-kata berlapik dan tidak berterus terang. seseorang kritikawan atau pengkritik tidak terlepas daripada terikat dengan ciri-ciri tertentu yang perlu dilaksanakan. Pilih 5 isi sahaja 1 isi = 2 markah ( 1 markah Fakta. Sanjungan . ciri-cirinya ialah: i. menyanjung untuk tujuan mendidik.

maka akan timbul reaksi atau tindakbalas pembaca terhadap karya itu sendiri. Hasilnya pengkritik atau pembaca akan melahirkan sanjungan terhadap karya tersebut. Penilaian Justifikasi atau penghakiman yang dibuat terhadap sesbuah karya sastera setelah dilakukan pengamatan. Di samping itu juga pengkritik mungkin akan membuat pemerincian tentang watak yang terlibat berhubung dengan pelbagai perkara seperti aspek psikologi. iii. ii. Saranan Ianya melibatkan aspek-aspek pembinaan yang lebih ke arah menghasilkan sesebuah karya yang lebih bermutu dan mantap. pentafsiran. pertimbangan yang wajar serta rasional berpandukan hujah. Fungsi Kritikan Sastera . sosiologi. Pengkritik biasanya akan menggabungjalinkannya dengan aspek sosiobudaya. bernas. Ianya mungkin bersifat yang positif atau mungkin negatif.besar sederhana mahupun kecil. Pendekatan Persediaan atau kaedah yang diguna pakai ia juga membawa maksud cara bagaimana mendekati atau menganalisa karya sastera. Pengkritik yang jujur.Hasil daripada pembacaan terhadap sesebuah karya kreatif. moral Psikologi dan Linguistik. bermutu. baik biasanya mahu melihat perkembangan kesusasteraan yang lebih mantap selaras dengan matlamat itu biasanya pengkritik akan memberi saranan yang bertanggungjawab. penganalisaan. teknik persembahan mahupun pengarang yang menulis karya tersebut. perasaan tidak puashati atau merasakan karya yang dibacanya mempunyai kelebihan atau menampakkan kelainan. vi. Kesinambungannya pula ialah membolehkan seseorang pengkritik meletakkan ukuran dalam penentuan nilai bagi sesebuah karya sastera sama ada hebat. bukti serta pendapat. Teguran yang diberikan mestilah bersifat membina bukannya bertujuan menghancur atau memperlekeh sesebuah karya sastera. nasionalisme dan sebagainya. v. iv. sama ada dari aspek isi. Teguran Kebiasannya seseorang pengkritik juga akan menegur hasil daripada penelitian yang dibuat berdasarkan sesebuah karya yang dibacanya. di antara pendekatan yang diguna pakai dalam ukutara sesebuah kritikan ialah Formalistik. jitu serta matang dalam memartabatkan dunia sastera. Penganalisaan Cerakinan yang dibuat terutamanya dalam aspek persolan yang diutarakan oleh sesebuah karya sastera. Kebiasaanya ia melibatkan ilmu-ilmu tertentu sesuai dengan kritikan sebagai satu disiplin ilmu. Yang melibatkan cadangan atau pandangan serta idea-idea berbentuk perubahan.

Menentukan status sesebuah karya kreatif sama ada berkualiti atau tidak b. Penghayatan Karya a. Mempromosi / mempopularkan ilmu kritikan sebagai satu disiplin ilmu yang boleh membantu percambahan pengetahuan c. Proses Berkarya a. Membudayakan budaya membaca. Menepati kiteria-kiteria karya kreatif e. Memperkembang serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan b. Memudahkan pembaca menikmati / menghayati sesebuah karya kreatif (kupasan / analisa) b. Membantu pembaca memilih karya yang berkualiti (menolong membezakan karya yang baik dan yang tidak baik) c. Menolong pengarang mendidik orang ramai ii. kritikan juga mempunyai tujuan serta fungsi yang tertentu: i. Membantu pengarang menepati kehendak pembaca / kelompok pembaca karya kreatif (Memberi keterangan kepada pengarang bagaimana menyesuaikan diri sendiri dengan pembaca) d. Memperkenalkan buku-buku baru kepada orang yang tidak sempat membacanya iii. Memudahkan pengarang melihat ciri-ciri karya kreatif yang bermutu.Sebagai satu cabang disiplin ilmu yang bersistematik serta bersifat saintifik. (Memberi perangsang dan mendidik orang ramai supaya lebih giat membaca) d. Dunia Kritikan a. Menyedarkan masyarakat tentang realiti sebenar kesusasteraan (Menolong menghapuskan sebarang prasangka yang buruk terhadap sastera) d. bagi membantu pengarang menghasilkan karya yang lebih baik c. Membantu menjadi jalan tengah di antara pembaca dengan penulis (Membaiki salah faham di antara pengarang dengan pembaca) Sejarah Ringkas Kritikan Sejarah Sebelum Perang Dunia 1935 – 1941 .

Ahmad Alkaf. Wong Seng Tong dalam kajian ilmiahnya (Ijazah Sarjana Sastera Universiti Malaya) mengatakan bahawa kritikan sastera Melayu bermula dengan tulisan Keris Melayu atau nama sebenarnya Muhammad Yassin Makmur pada tahun 1935. penyaranan beberapa sifat cerpen yang baik dan perlu dihasilkan Penulis-penulis yang terlibat dalam kritikan pada ketika ini terhad bilangannya. Definisi “Kritikan Sastera” Wong Seng Tong ialah: “berbagai-bagai makalah ringan yang menggambarkan bermacam-macam fikiran dan perasaan terhadap seni sastera daripada para pembaca peminat sastera”. Kebanyakkan hasil penulisan mereka ini disiarkan dalam penerbitan sama ada surat khabar ataupun majalah. Ciri-Ciri Kritikan Era 1935-1941 i. di antaranya ialah Majalah Guru dan Suratkhabar Majlis. Kebanyakan kritikan yang ditulis lebih menekankan aspek pemujaan / memuji tokoh atau penulis s seperti hasil penulisan Keris Melayu 1935 “Tun Seri Lanang dan Abdullah Munsyi” ii. Penilaian yang dibuat kebanyakannya bersifat dangkal . Walau bagaimanapun beliau tidak mengiktirafnya sebagai kritikan yang sebenar. Kritikan yang lahir kemudiannya . Hikayat Abdullah dan Kisah Pelayaran Abdullah. Antara tahun 1940 hingga 1941 kritikan yang lahir kebanyakkannya membuat penilaian dalam dua hal yang utama iaitu i. penilaian menyeluruh dan mendatar terhadap cerpen ii. Kebanyakkan kritikan yang dibuat tidak memperkatakan tentang isi sesebuah karya iii. Dalam melaksanakan kerja-kerja kritikan. tidak memiliki nilai yang tinggi serta penilaiannya agak dangkal. Mahanum Hj. Penilaian yang dibuat lebih tertumpu kepada aspek persoalan atau tema karya-karya seperti Sejarah melayu. Ktirikan yang muncul berlaku secara kecil-kecilan.Kritikan sastera dalam tahap ini lahir untuk membentuk tradisinya bersama-sama dengan perkembangan penulisan cerpen yang pesat berlaku dalam akhbar dan majalah. Perawan Muar. Ahmad dan beberapa orang tokoh yang lain. iv. mereka bukanlah tokoh pengkritik dalam erti kata yang sebenar. bersifat emosional dan subjektif. kebanyakkan pengkritik tidak menggunakan dasar atau pendekatan yang khusus. Di antara tokoh-tokoh pengkritik yang lahir pada era ini ialah Muhammad Yusof Ahmad. Kebanyakkan yang terlibat terdiri dari kalangan mereka yang bekerja sebagai guru dan juga wartawan. kritikan tanpa penggunaan satu-satu dasar atau pendekatan khusus yang bersifat saintifik dan objektif.

Seperti beliau menyanjung penulis Dewa Asmara melalui cerita “Peristiwa Dinihari” yang memperkatakan tentang kehidupan nelayan. Kritikan yang dibuat oleh beliau telah memperlihatkan suatu dasar atau pendekatan yang tertetu iaitu pendekatan bercorak formalistik. iaitu yang boleh membantu dan membina rakyat. Abu Zaki Fadhil.Era Aminuddin Baki 1949 / ASAS 50 Aminuddin Baki dianggap pelopor atau perintis kritikan era baru yang menjurus ke arah huraian dan penilaian terhadap 2 aspek penting karya sastera iaitu isi dan teknik (bentuk).N Kebanyakkan kritikan yang dibuat disampaikan dalam bentuk esei. Walaupun tidak mendalam sudah ada daya kritis dan analisis. plotnya seperti sungai mengalir dan dia mempertikai bahasa Keris Mas yang teradun dengan bahasa Inggeris sambil menjelaskan cara-cara sebaiknya memperkenalkan perwatakan. . di samping itu juga terdapat kritikan yang disiarkan di radio dalam bentuk ceramah mahupun diskusi sastera. Bagi Hamzah pula.Samad Said dan Masuri S. Wujudnya polemik di antara penulis yang membawa idea serta aliran yang berbeza pada konsep atau fungsi seni itu sendiri telah menyebabkan kritikan semakin berkembang. Mereka berdua adalah merupakan di antara tokoh pengkritik yang ikatakan paling aktif. tetapi juga permasalahan bagaimana isi itu wajar disampaikan dalam bentuk yang lebih berkesan. Keris Mas. Perkembangan kritikan lebih ketara apabila tertubuhnya ASAS 50. A. Beliau menyatakan bahawa temanya adalah soal masyarakat. Bagi Asraf karya sastera harus bertunjangkan seni untuk masyarakat. Kritikan beliau telah disiarkan dalam akhbar Utusan Zaman keluaran 12 Jun 1949 yang bertajuk “Pandangan Seorang Penuntut Tinggi Kita Tentang Sebuah Buku Melayu”. Kritikan yang dibuat oleh beliau turut menimbulkan beberapa pesoalan tentang isi atau tema. Tokoh seperti Asraf dengan idea “Seni Untuk Masyarakat” manakala Hamzah pula dengan idea “Seni UNtuk Seni”. Aminuddin Baki mengkritik novel “Korban Kesucian” karya Keris Mas . namun begitu dalam masa yang sama juga terdapat tokoh-tokoh lain seperti Usman Awang. baginya karya sastera harus memberi kepuasan pada pencipta dan juga pada pembaca.

majalah . Singapura telah melahirkan lebih ramai pengkritik yang mempunyai kelulusan serta memiliki ilmu kritikan yang jitu. Ahmad dan sebagainya Ciri-ciri Kritikan: i. Pada tahun 1952 tertubuhnya Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya . radio serta majlis-majlis diskusi dan ceramah. Wujudnya polemik yang berpanjangan di antara tokoh-tokoh pengkritik yang masing-masing cuba mempertahankan ideologi tersendiri iv. Ali Hj. Pengkritik-pengkritik yang lahir pada era ASAS 50 memperlihatkan satu bentuk kritikan yang cenderung kepada suatu ideologi atau pegangan tertentu. Aspek penilaian telah menjadi salah satu ciri penting dalam kritikan iii. . Di antara tokoh-tokoh pengkritik tersebut ialah Baha Zain. Kassim Ahmad.Kebanyakkannya berkisar kepada permasalahan keunggulan karya sastera. Mulai memperlihatkan kemajuan serta pengkritik mulai menggunakan pendekatan-pendekatan yang tertentu ii. Kritikan yang dihasilkan lebih mendapat tempat dan mula tersebarluas menerusi pelbagai media antaranya akhbar. Ismail Hussein.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->