ANALISA SOALAN-SOALAN STPM

Analisa Soalan-soalan Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden STPM 1998 – 2005
Bahagian A (Soalan 1) Tahun Soalan Catatan / Aspek 1998 1. “Sajak merupakan salah satu jenis Kesusasteraan Melayu Moden yang mendapat tempat di Malaysia sebelum perang dunia kedua lagi.” Dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai, huraikan ciri-ciri sajak sebelum perang berdasarkan aspek-aspek berikut; a. Tema b. Bentuk c. Gaya Bahasa 5. “ Sarjana sastera banyak memperkatakan tentang pembaharuan yang dibawa oleh Abdullah Munsyi dalam kesusasteraan Melayu Moden”. Bincangkan dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai lima aspek pembaharuan yang diperkenalkan oleh Abdullah Munsyi melalui karyakaryanya. Genre Sajak Tokoh (lama) Abdullah Munsyi 1999 5. “Perkembangan novel-novel Melayu moden mengalami zaman kegemilangannya dalam tahun-tahun 60-an . Banyak karya dan tokoh yang lahir pada zaman tersebut adalah hasil daripada sumbangan beberapa institusi yang wujud pada waktu itu.” Jelaskan sumbangan institusi di bawah dalam hubungannya dengan pernyataan di atas. a. Dewan Bahasa dan Pustaka [16] b. Jabatan Pengajian Melayu [9] 6.”Keris Mas ialah Sasterawan Negara yang telah meningkatkan perkembangan kesusasteraan Melayu Moden.” Huraikan a. latar kehidupannya, [5] b. keistemewaan ketokohan dan karya-karya, dan [12] c. sumbangan beliau dalam memperjuangkan gagasan ‘sastera untuk masyarakat’ [8] Genre Novel dan Institutsi

Institutsi -MPSI Tokoh -Muhammad Hj. Merujuk kepada tokoh ini jelaskan perkara yang beikut. 6. [25] Tokoh -Syed Sheikh Al-Hadi Persoalan & Realiti Masyarakat -Perpaduan 2002 1. Syed Sheikh Al-Hadi ialah sasterawan dan ulama yang progresif. Salleh dalam tahun 70-an telah memberi warna bagi puisi Melayu moden. tema yang berkaitan dengan masalah hubungan kaum menjadi perhatian beberapa pengarang. Nyatakan juga tema-tema utama yang dibincangkan dalam karya-karya mereka. Ahmad Rasyid Talu merupakan antara tokoh yang terkenal dalam kesusasteraan Melayu .DBP JPM Tokoh -Keris Mas 2000 5. Selepas merdeka . 6. bincangkan lima persoalan yang berkaitan dengan perpaduan kaum di Malaysia. Empat sumbangan beliau kepada perkembangan kesusasteraan Melayu moden dan pemikiran Islam. Sumbangan guru Melayu MPSI dalam perkembangan novel Melayu moden sebelum merdeka.”Bincangkan keistemewaan dan sumbangan Muhammad Hj. Tiga aspek latar belakang dan pendidikan beliau b. “Kemunculan Muhammad Hj. beliau telah menghasilkan novel-novel yang membawa pemikiran pembaharuan Islam. salleh dalam gagasan intelektualisme kepada perkembangan puisi Melayu moden. Merujuk kepada contoh-contoh karya yang sesuai. a.Salleh 2001 5.

nyatakan dua tokoh penulis tahun 1920-an yang membawa reformasi pendidikan agama. jelaskan dengan memberikan contoh. huraikan empat sumbangan lazim GAPENA [16] Institutsi -Gapena 2004 1. [25] Tokoh -Ahmad Rasyid Talu 2003 1. Jelaskan lima sebab tertubuhnya Pejabat Karang-mengarang Sultan Idris Training College(SITC) dan empat sumbangannya terhadap perkembangan kesusasteraan Melayu moden.” Berdasarkan pernyataan ini. huraikan tiga faktor yang menimbulkan kesedaran reformasi dalam sistem pendidikan selepas tahun 1930-an [9] Persoalan & Realiti Masyarakat -Reformasi Pendidikan Golongan Penulis -Penulis agama Rumusan(Mengikut Tajuk) 1998 . Salleh) . jelaskan tiga tujuan penubuhan GAPENA. [4] b).” Berdasarkan Pernyataan di atas. “Persoalan reformasi pendidikan dalam karya-karya awal kesusasteraan Melayu moden telah punbermula sejak 1920-an. empat bentuk reformasi pendidikan pada tahun 1920-an dan 1930-an.Sejarah Perkembangan (Genre Sajak) 1998 – Tokoh (Abdullah Munsyi) 1999 – Institutsi (DBP & JPM UM-perkembangan novel) 1999 – Tokoh (Keris Mas) 2000 – Institutsi (Sumbangan MPSI-Novel) 2000 – Tokoh (Muhammad Hj. dan [9] b. Bincangkan sumbangan beliau dalam perkembangan penulisan novel Melayu.moden. [12] c). “Gabungan Persatuan Penulis Nasional (Gapena) banyak memberikan sumbangan terhadap perkembangan kesusasteraan tanah air. a). a. [25] Institutsi -PKM 2005 1.

Penghayatan karya 4.2.Reformasi Pendidikan (tokoh penulis agama/bentuk /faktor kesedaran) Posted by Mohd Nasir at 6:11 PM SOALAN DAN SKEMA KRITIKAN KRITIKAN SASTERA 1 Pengenalan Kritikan 4. Hamzah iii.1. Yusof Hasan 4. Pendekatan v. Ramli Isin ix.2. Penilaian 4.2 Tokoh: i. Mohd. Saman(STPM 2003) vii. Sanjungan/Pujian (STPM 2004) ii. Teguran (STPM 2004) iii. Sahlan Mohd. Selepas Perang (Tahun 60-an & 70-an) 4.2 Sejarah Ringkas: 4.1.1 Tahap: Zaman Sebelum Perang Dunia kedua @ sebelum era kritikan Aminuddin Baki (STPM 2000 & 2005) i.1.2001 – Tokoh (Syed Sheikh Al-Hadi) 2001 – Isu dan Persoalan (Perpaduan) 2002 – Tokoh (Ahmad Rasyid Talu) 2003 – Institutsi (GAPENA) 2004 – Institutsi (Pejabat Karang-mengarang) 2005 .2 Fungsi: i.2. Saranan (STPM 2004) iv. Tahun 50 (ASAS 50) iii. Asraf ii.3 Ciri: i. Penganalisaan vi. Yahya Ismail iv.3 Isu: (Penting) .1 Definisi: Tanggapan awal dan kini 4. Abdul Rajman Hanafiah viii. Bermula tahun1949(STPM 2000) ii. Proses berkarya ii. Hashim Awang (STPM 2001) v. Kassim Ahmad vi.

3. Konsep pertentangan funsi seni ii. Pengajaran yang ditinggalkan iv. Soalan dan skema contoh ini adalah berdasarkan soalan-soalan peperiksaan percubaan peringkat negeri di samping soalan-soalan STPM sebenar dan juga soalan-soalan klon STPM. Konsep sastera Islam/Murni v. Penggunaan pendekatan Barat dengan Pendekatan Islam Pendekatan: 4. Karya sebagai cerminan masyarakat iii.5 Keindahan (Estetik/bahasa) i.3. Karya sebagai dokumen sosial 4.3.3 Kemasyarakatan (Sosiologi) (STPM 1999) i. Hubungan sastera dengan kejiwaan manusia ii.2 Agama/Moral: (STPM 2002) i. . Kaitan karya dengan masyarakat tempat karya itu dilahirkan ii. Idealisme formalistik iii. imaginasi dan wawasan ii. Keindahan dan keistemewaan dalam pengolahan karya. Ulasan: Trend soalan berulang . Memahami dan menghayati keindahan penggunaan bahasa dalam karya sastera iii. Nilai-nilai murni/Moral dalam karya 4. Keharmonian unsur dalam karya 4. Kejiwaan dan pemikiran pengarang 4. Hal-hal tersurat dan tersirat iii.calon seharusnya memberi tumpuan kepada semua aspek dalam bahagian kritikan di samping penekanan juga harus diberikan pada aspek-aspek yang belum disoal dalam peperiksaan pada peringkat STPM.3.1 Formalistik: i. Hubungan Watak-watak karya dengan realiti masyarakat iii. Ciri-ciri formal dalam karya sastera ii.i. perasaan. Nilai-nilai keagamaan ii.4 Kemanusiaan (Psikologi) (STPM 1998 & 2006) i. Kesan keindahan pengalaman.3. Kaitan sastera dengan masyarakat iv.

Huraikan mengapa ciri ”pujian dan sanjungan” mempunyai hubungan dengan kebudayaan Melayu [10] Skema cadangan: a. Teguran keras ini dapat dilihat menerusi tulisan Anak Negeri yang bertajuk ”Kita dengan Munsyi Abdullah” yang mengecam sikap Abdullah sebagai pengampu orang asing. Berdasarkan kenyatan tersebut.Genre kritikan sastera dianggap sebagai baru kelahirannya berbanding dengan genre-genre lain seperti novel. cerpen. Berikan tanggapan awal kritikan sastera [3] b. dan jelaskan definisi sebenar kritikan sastera mengikut pendapat i. Huraian/Contoh: Tugas pengkritik peringkat awal lebih kepada mencari kelemahan dan kesalahan yang terdapat dalam sesebuah karya kreatif. a. Lutfi Abas [3] c. kecaman. . tanggapan awal kritikan sastera Fakta 1:Perkataan kritik itu sendiri membawa konotasi kecelakaan terhadap karya kreatif. puisi mahupun drama. Huraian/contoh: Kritikan pada peringkat awal kemunculannya lebih berbentuk teguran keras terhadap sesebuah karya sastera/kreatif mengikut pendapat masing-masing. Hashim Awang [3] ii. Mana Sikana [3] iii. bidasan dan celaan. Ini jelas dapat dilihat pada bentuk awal kritikan Fakta 2: Kata-kata teguran keras. Ali Ahmad [3] iv.

Lutfi Abas [3] i. dan jelaskan definisi sebenar kritikan sastera mengikut pendapat i. iv. Fakta 2: Orang Melayu bertolak ansur / bertimbangrasa Huraian: Corak kehidupan orang Melayu lebih banyak bertolak ansur khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Huraikan mengapa ciri ”pujian dan sanjungan” mempunyai hubungan dengan kebudayaan Melayu Fakta 1: Orang Melayu sensitif Huraian: Orang Melayu memiliki perasaan halus mudah terasa dan mudah tersinggung dan serba sederhana dalam kehidupan. Hashim Awang Satu wacana budaya yang mengolah pandangan. Mana Sikana [3] iii. Ali Ahmad [3] iv. Hashim Awang [3] ii. Lutfi Abas Kajian kelemahan teori keindahan karya sastera. membandingkan dan menikmati sesbuah karya. memuji.Pilih 1 isi sahaja 1 isi = 3 markah (1 markah fakta. mempertimbangkan dan menganalisis karya sastera. . 2 markah Huraian/Contoh) 1 isi x 3 markah = 3 markah Taburan markah 1 isi x 3 markah= 3 markah b. ii. Ali Ahmad Kritikan adalah satu kerja menilai. Mana Sikana Kritikan berkait dengan kerja kritikus yang bertindak sebagai hakim dalam kesusasteraan.kritikan menghakimi sesebuah karya sastera. menunjukkan kesalahan. iii. Setiap 1 isi = 3 markah 4 isi x 3 markah = 12 markah. c.

Fakta 5: Orang Melayu suka contoh dan teladan Huraian: contoh dan teladan yang baik seperti menegur / membanding. seseorang kritikawan atau pengkritik tidak terlepas daripada terikat dengan ciri-ciri tertentu yang perlu dilaksanakan. Saranan iv. 1 markah Huraian) 5 isi x 2 markah = 10 markah. Fakta 4: Kebudayaan orang Melayu yang lemah lembut / sopan santun.Fakta 3: Orang Melayu merendah diri Huraian: Dalam kehidupan orang Melayu bersifat pemalu tidak suka menunjuk-nunjuk dan lebih mengutamakan orang lain. ciri-cirinya ialah: i. Pendekatan v. Penilaian i. Pilih 5 isi sahaja 1 isi = 2 markah ( 1 markah Fakta. Huraian: Sistem komunikasi / perhubungan orang Melayu apabila berhubung dengan orang lain lebih banyak menggunakan kiasan/ kias ibarat/ kata-kata berlapik dan tidak berterus terang.pengarang seperti Abdullah Munsyi contoh dalam karyanya seperti Hikayat Abdullah yang dianggap kritis dan tajam pemikirannya. ianya bersesuaian atau selaras dengan kritikan sastera itu sebagai satu disiplin ilmu yang bersifat bersistematik. Sanjungan ii. Fakta 7: Orang Melayu suka berkias / sindiran/ perumpamaan tidak berterus terang. Fakta 6: Orang Melayu menghormati golongan berilmu Huraian: Orang berilmu juga menerima sanjungan kerana memiliki daya intelektualan yang sangat tinggi dan maju. Posted by Mohd Nasir at 9:38 PM NOTa KRITIKAN Ciri-ciri Kritikan Sastera Dalam melaksanakan kerja-kerja kritikan. Teguran iii. Sanjungan . Huraian: Kehidupan orang Melayu dilingkungi oleh adab sopan yang diwarisi secara turun temurun dan menjadi pegangan hidup. Pemikiran yang dikemukakan oleh pengarang. Penganalisaan vi. menyanjung untuk tujuan mendidik.

penganalisaan. di antara pendekatan yang diguna pakai dalam ukutara sesebuah kritikan ialah Formalistik. Pengkritik biasanya akan menggabungjalinkannya dengan aspek sosiobudaya. Ianya mungkin bersifat yang positif atau mungkin negatif. vi. jitu serta matang dalam memartabatkan dunia sastera. teknik persembahan mahupun pengarang yang menulis karya tersebut. Pendekatan Persediaan atau kaedah yang diguna pakai ia juga membawa maksud cara bagaimana mendekati atau menganalisa karya sastera. ii. Saranan Ianya melibatkan aspek-aspek pembinaan yang lebih ke arah menghasilkan sesebuah karya yang lebih bermutu dan mantap. iv.Hasil daripada pembacaan terhadap sesebuah karya kreatif. moral Psikologi dan Linguistik. pentafsiran. Penilaian Justifikasi atau penghakiman yang dibuat terhadap sesbuah karya sastera setelah dilakukan pengamatan. bukti serta pendapat. Penganalisaan Cerakinan yang dibuat terutamanya dalam aspek persolan yang diutarakan oleh sesebuah karya sastera. Teguran Kebiasannya seseorang pengkritik juga akan menegur hasil daripada penelitian yang dibuat berdasarkan sesebuah karya yang dibacanya. bernas. iii. perasaan tidak puashati atau merasakan karya yang dibacanya mempunyai kelebihan atau menampakkan kelainan. Di samping itu juga pengkritik mungkin akan membuat pemerincian tentang watak yang terlibat berhubung dengan pelbagai perkara seperti aspek psikologi. nasionalisme dan sebagainya. sosiologi. Teguran yang diberikan mestilah bersifat membina bukannya bertujuan menghancur atau memperlekeh sesebuah karya sastera. bermutu. baik biasanya mahu melihat perkembangan kesusasteraan yang lebih mantap selaras dengan matlamat itu biasanya pengkritik akan memberi saranan yang bertanggungjawab. v. Hasilnya pengkritik atau pembaca akan melahirkan sanjungan terhadap karya tersebut.besar sederhana mahupun kecil. Kesinambungannya pula ialah membolehkan seseorang pengkritik meletakkan ukuran dalam penentuan nilai bagi sesebuah karya sastera sama ada hebat. Kebiasaanya ia melibatkan ilmu-ilmu tertentu sesuai dengan kritikan sebagai satu disiplin ilmu. Fungsi Kritikan Sastera . pertimbangan yang wajar serta rasional berpandukan hujah. Yang melibatkan cadangan atau pandangan serta idea-idea berbentuk perubahan. sama ada dari aspek isi. Pengkritik yang jujur. maka akan timbul reaksi atau tindakbalas pembaca terhadap karya itu sendiri.

Memudahkan pengarang melihat ciri-ciri karya kreatif yang bermutu.Sebagai satu cabang disiplin ilmu yang bersistematik serta bersifat saintifik. kritikan juga mempunyai tujuan serta fungsi yang tertentu: i. Menolong pengarang mendidik orang ramai ii. Proses Berkarya a. Penghayatan Karya a. Memudahkan pembaca menikmati / menghayati sesebuah karya kreatif (kupasan / analisa) b. Membantu pengarang menepati kehendak pembaca / kelompok pembaca karya kreatif (Memberi keterangan kepada pengarang bagaimana menyesuaikan diri sendiri dengan pembaca) d. Dunia Kritikan a. bagi membantu pengarang menghasilkan karya yang lebih baik c. Menyedarkan masyarakat tentang realiti sebenar kesusasteraan (Menolong menghapuskan sebarang prasangka yang buruk terhadap sastera) d. Menentukan status sesebuah karya kreatif sama ada berkualiti atau tidak b. (Memberi perangsang dan mendidik orang ramai supaya lebih giat membaca) d. Mempromosi / mempopularkan ilmu kritikan sebagai satu disiplin ilmu yang boleh membantu percambahan pengetahuan c. Membudayakan budaya membaca. Membantu pembaca memilih karya yang berkualiti (menolong membezakan karya yang baik dan yang tidak baik) c. Membantu menjadi jalan tengah di antara pembaca dengan penulis (Membaiki salah faham di antara pengarang dengan pembaca) Sejarah Ringkas Kritikan Sejarah Sebelum Perang Dunia 1935 – 1941 . Menepati kiteria-kiteria karya kreatif e. Memperkenalkan buku-buku baru kepada orang yang tidak sempat membacanya iii. Memperkembang serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan b.

Kebanyakkan hasil penulisan mereka ini disiarkan dalam penerbitan sama ada surat khabar ataupun majalah. Walau bagaimanapun beliau tidak mengiktirafnya sebagai kritikan yang sebenar. Kritikan yang lahir kemudiannya . Wong Seng Tong dalam kajian ilmiahnya (Ijazah Sarjana Sastera Universiti Malaya) mengatakan bahawa kritikan sastera Melayu bermula dengan tulisan Keris Melayu atau nama sebenarnya Muhammad Yassin Makmur pada tahun 1935. bersifat emosional dan subjektif. Kebanyakkan yang terlibat terdiri dari kalangan mereka yang bekerja sebagai guru dan juga wartawan. penyaranan beberapa sifat cerpen yang baik dan perlu dihasilkan Penulis-penulis yang terlibat dalam kritikan pada ketika ini terhad bilangannya. kritikan tanpa penggunaan satu-satu dasar atau pendekatan khusus yang bersifat saintifik dan objektif. Ahmad dan beberapa orang tokoh yang lain. Definisi “Kritikan Sastera” Wong Seng Tong ialah: “berbagai-bagai makalah ringan yang menggambarkan bermacam-macam fikiran dan perasaan terhadap seni sastera daripada para pembaca peminat sastera”. tidak memiliki nilai yang tinggi serta penilaiannya agak dangkal. Dalam melaksanakan kerja-kerja kritikan. Kebanyakkan kritikan yang dibuat tidak memperkatakan tentang isi sesebuah karya iii. Di antara tokoh-tokoh pengkritik yang lahir pada era ini ialah Muhammad Yusof Ahmad. kebanyakkan pengkritik tidak menggunakan dasar atau pendekatan yang khusus. penilaian menyeluruh dan mendatar terhadap cerpen ii. Mahanum Hj.Kritikan sastera dalam tahap ini lahir untuk membentuk tradisinya bersama-sama dengan perkembangan penulisan cerpen yang pesat berlaku dalam akhbar dan majalah. Ktirikan yang muncul berlaku secara kecil-kecilan. Hikayat Abdullah dan Kisah Pelayaran Abdullah. Perawan Muar. Kebanyakan kritikan yang ditulis lebih menekankan aspek pemujaan / memuji tokoh atau penulis s seperti hasil penulisan Keris Melayu 1935 “Tun Seri Lanang dan Abdullah Munsyi” ii. iv. Ciri-Ciri Kritikan Era 1935-1941 i. mereka bukanlah tokoh pengkritik dalam erti kata yang sebenar. Antara tahun 1940 hingga 1941 kritikan yang lahir kebanyakkannya membuat penilaian dalam dua hal yang utama iaitu i. Ahmad Alkaf. Penilaian yang dibuat kebanyakannya bersifat dangkal . di antaranya ialah Majalah Guru dan Suratkhabar Majlis. Penilaian yang dibuat lebih tertumpu kepada aspek persoalan atau tema karya-karya seperti Sejarah melayu.

namun begitu dalam masa yang sama juga terdapat tokoh-tokoh lain seperti Usman Awang. Tokoh seperti Asraf dengan idea “Seni Untuk Masyarakat” manakala Hamzah pula dengan idea “Seni UNtuk Seni”. Walaupun tidak mendalam sudah ada daya kritis dan analisis. di samping itu juga terdapat kritikan yang disiarkan di radio dalam bentuk ceramah mahupun diskusi sastera. Abu Zaki Fadhil. Bagi Asraf karya sastera harus bertunjangkan seni untuk masyarakat. Bagi Hamzah pula. A. Mereka berdua adalah merupakan di antara tokoh pengkritik yang ikatakan paling aktif. Aminuddin Baki mengkritik novel “Korban Kesucian” karya Keris Mas . baginya karya sastera harus memberi kepuasan pada pencipta dan juga pada pembaca. iaitu yang boleh membantu dan membina rakyat. Keris Mas. Seperti beliau menyanjung penulis Dewa Asmara melalui cerita “Peristiwa Dinihari” yang memperkatakan tentang kehidupan nelayan. Kritikan yang dibuat oleh beliau turut menimbulkan beberapa pesoalan tentang isi atau tema. Beliau menyatakan bahawa temanya adalah soal masyarakat. Kritikan beliau telah disiarkan dalam akhbar Utusan Zaman keluaran 12 Jun 1949 yang bertajuk “Pandangan Seorang Penuntut Tinggi Kita Tentang Sebuah Buku Melayu”. tetapi juga permasalahan bagaimana isi itu wajar disampaikan dalam bentuk yang lebih berkesan. Wujudnya polemik di antara penulis yang membawa idea serta aliran yang berbeza pada konsep atau fungsi seni itu sendiri telah menyebabkan kritikan semakin berkembang.Era Aminuddin Baki 1949 / ASAS 50 Aminuddin Baki dianggap pelopor atau perintis kritikan era baru yang menjurus ke arah huraian dan penilaian terhadap 2 aspek penting karya sastera iaitu isi dan teknik (bentuk). Kritikan yang dibuat oleh beliau telah memperlihatkan suatu dasar atau pendekatan yang tertetu iaitu pendekatan bercorak formalistik. . plotnya seperti sungai mengalir dan dia mempertikai bahasa Keris Mas yang teradun dengan bahasa Inggeris sambil menjelaskan cara-cara sebaiknya memperkenalkan perwatakan.Samad Said dan Masuri S. Perkembangan kritikan lebih ketara apabila tertubuhnya ASAS 50.N Kebanyakkan kritikan yang dibuat disampaikan dalam bentuk esei.

Pada tahun 1952 tertubuhnya Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya . radio serta majlis-majlis diskusi dan ceramah. Wujudnya polemik yang berpanjangan di antara tokoh-tokoh pengkritik yang masing-masing cuba mempertahankan ideologi tersendiri iv. Aspek penilaian telah menjadi salah satu ciri penting dalam kritikan iii. majalah . Di antara tokoh-tokoh pengkritik tersebut ialah Baha Zain.Kebanyakkannya berkisar kepada permasalahan keunggulan karya sastera. Ismail Hussein. Kritikan yang dihasilkan lebih mendapat tempat dan mula tersebarluas menerusi pelbagai media antaranya akhbar. Ahmad dan sebagainya Ciri-ciri Kritikan: i. Mulai memperlihatkan kemajuan serta pengkritik mulai menggunakan pendekatan-pendekatan yang tertentu ii. . Singapura telah melahirkan lebih ramai pengkritik yang mempunyai kelulusan serta memiliki ilmu kritikan yang jitu. Pengkritik-pengkritik yang lahir pada era ASAS 50 memperlihatkan satu bentuk kritikan yang cenderung kepada suatu ideologi atau pegangan tertentu. Kassim Ahmad. Ali Hj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful