ANALISA SOALAN-SOALAN STPM

Analisa Soalan-soalan Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden STPM 1998 – 2005
Bahagian A (Soalan 1) Tahun Soalan Catatan / Aspek 1998 1. “Sajak merupakan salah satu jenis Kesusasteraan Melayu Moden yang mendapat tempat di Malaysia sebelum perang dunia kedua lagi.” Dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai, huraikan ciri-ciri sajak sebelum perang berdasarkan aspek-aspek berikut; a. Tema b. Bentuk c. Gaya Bahasa 5. “ Sarjana sastera banyak memperkatakan tentang pembaharuan yang dibawa oleh Abdullah Munsyi dalam kesusasteraan Melayu Moden”. Bincangkan dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai lima aspek pembaharuan yang diperkenalkan oleh Abdullah Munsyi melalui karyakaryanya. Genre Sajak Tokoh (lama) Abdullah Munsyi 1999 5. “Perkembangan novel-novel Melayu moden mengalami zaman kegemilangannya dalam tahun-tahun 60-an . Banyak karya dan tokoh yang lahir pada zaman tersebut adalah hasil daripada sumbangan beberapa institusi yang wujud pada waktu itu.” Jelaskan sumbangan institusi di bawah dalam hubungannya dengan pernyataan di atas. a. Dewan Bahasa dan Pustaka [16] b. Jabatan Pengajian Melayu [9] 6.”Keris Mas ialah Sasterawan Negara yang telah meningkatkan perkembangan kesusasteraan Melayu Moden.” Huraikan a. latar kehidupannya, [5] b. keistemewaan ketokohan dan karya-karya, dan [12] c. sumbangan beliau dalam memperjuangkan gagasan ‘sastera untuk masyarakat’ [8] Genre Novel dan Institutsi

salleh dalam gagasan intelektualisme kepada perkembangan puisi Melayu moden. Merujuk kepada tokoh ini jelaskan perkara yang beikut. Tiga aspek latar belakang dan pendidikan beliau b. Empat sumbangan beliau kepada perkembangan kesusasteraan Melayu moden dan pemikiran Islam. a. Merujuk kepada contoh-contoh karya yang sesuai. Salleh dalam tahun 70-an telah memberi warna bagi puisi Melayu moden. 6. Sumbangan guru Melayu MPSI dalam perkembangan novel Melayu moden sebelum merdeka. Syed Sheikh Al-Hadi ialah sasterawan dan ulama yang progresif. “Kemunculan Muhammad Hj. Nyatakan juga tema-tema utama yang dibincangkan dalam karya-karya mereka. tema yang berkaitan dengan masalah hubungan kaum menjadi perhatian beberapa pengarang.”Bincangkan keistemewaan dan sumbangan Muhammad Hj. 6.Salleh 2001 5. Institutsi -MPSI Tokoh -Muhammad Hj. Selepas merdeka . Ahmad Rasyid Talu merupakan antara tokoh yang terkenal dalam kesusasteraan Melayu . bincangkan lima persoalan yang berkaitan dengan perpaduan kaum di Malaysia. [25] Tokoh -Syed Sheikh Al-Hadi Persoalan & Realiti Masyarakat -Perpaduan 2002 1. beliau telah menghasilkan novel-novel yang membawa pemikiran pembaharuan Islam.DBP JPM Tokoh -Keris Mas 2000 5.

“Persoalan reformasi pendidikan dalam karya-karya awal kesusasteraan Melayu moden telah punbermula sejak 1920-an. Bincangkan sumbangan beliau dalam perkembangan penulisan novel Melayu. nyatakan dua tokoh penulis tahun 1920-an yang membawa reformasi pendidikan agama. dan [9] b.” Berdasarkan pernyataan ini. huraikan empat sumbangan lazim GAPENA [16] Institutsi -Gapena 2004 1.” Berdasarkan Pernyataan di atas. [4] b). Jelaskan lima sebab tertubuhnya Pejabat Karang-mengarang Sultan Idris Training College(SITC) dan empat sumbangannya terhadap perkembangan kesusasteraan Melayu moden. [12] c). jelaskan tiga tujuan penubuhan GAPENA. “Gabungan Persatuan Penulis Nasional (Gapena) banyak memberikan sumbangan terhadap perkembangan kesusasteraan tanah air. [25] Tokoh -Ahmad Rasyid Talu 2003 1.moden. a. empat bentuk reformasi pendidikan pada tahun 1920-an dan 1930-an. Salleh) . [25] Institutsi -PKM 2005 1. huraikan tiga faktor yang menimbulkan kesedaran reformasi dalam sistem pendidikan selepas tahun 1930-an [9] Persoalan & Realiti Masyarakat -Reformasi Pendidikan Golongan Penulis -Penulis agama Rumusan(Mengikut Tajuk) 1998 . a).Sejarah Perkembangan (Genre Sajak) 1998 – Tokoh (Abdullah Munsyi) 1999 – Institutsi (DBP & JPM UM-perkembangan novel) 1999 – Tokoh (Keris Mas) 2000 – Institutsi (Sumbangan MPSI-Novel) 2000 – Tokoh (Muhammad Hj. jelaskan dengan memberikan contoh.

1. Saman(STPM 2003) vii. Teguran (STPM 2004) iii.1 Tahap: Zaman Sebelum Perang Dunia kedua @ sebelum era kritikan Aminuddin Baki (STPM 2000 & 2005) i. Abdul Rajman Hanafiah viii. Penghayatan karya 4.2001 – Tokoh (Syed Sheikh Al-Hadi) 2001 – Isu dan Persoalan (Perpaduan) 2002 – Tokoh (Ahmad Rasyid Talu) 2003 – Institutsi (GAPENA) 2004 – Institutsi (Pejabat Karang-mengarang) 2005 . Asraf ii. Selepas Perang (Tahun 60-an & 70-an) 4.2.1 Definisi: Tanggapan awal dan kini 4. Sahlan Mohd.1. Yusof Hasan 4.3 Ciri: i. Tahun 50 (ASAS 50) iii. Yahya Ismail iv. Ramli Isin ix.2 Fungsi: i. Proses berkarya ii.2 Tokoh: i.Reformasi Pendidikan (tokoh penulis agama/bentuk /faktor kesedaran) Posted by Mohd Nasir at 6:11 PM SOALAN DAN SKEMA KRITIKAN KRITIKAN SASTERA 1 Pengenalan Kritikan 4. Bermula tahun1949(STPM 2000) ii. Penilaian 4. Sanjungan/Pujian (STPM 2004) ii. Pendekatan v. Mohd. Hashim Awang (STPM 2001) v.1.3 Isu: (Penting) . Penganalisaan vi. Kassim Ahmad vi. Hamzah iii.2 Sejarah Ringkas: 4. Saranan (STPM 2004) iv.2.2.

3. Konsep sastera Islam/Murni v. Idealisme formalistik iii. Kaitan sastera dengan masyarakat iv.3. Soalan dan skema contoh ini adalah berdasarkan soalan-soalan peperiksaan percubaan peringkat negeri di samping soalan-soalan STPM sebenar dan juga soalan-soalan klon STPM.4 Kemanusiaan (Psikologi) (STPM 1998 & 2006) i.2 Agama/Moral: (STPM 2002) i.3.3. perasaan.i.3.3 Kemasyarakatan (Sosiologi) (STPM 1999) i. Ulasan: Trend soalan berulang . Keindahan dan keistemewaan dalam pengolahan karya. Ciri-ciri formal dalam karya sastera ii. Karya sebagai cerminan masyarakat iii. Nilai-nilai keagamaan ii. Konsep pertentangan funsi seni ii. Memahami dan menghayati keindahan penggunaan bahasa dalam karya sastera iii.5 Keindahan (Estetik/bahasa) i. Hubungan Watak-watak karya dengan realiti masyarakat iii. Hubungan sastera dengan kejiwaan manusia ii. Penggunaan pendekatan Barat dengan Pendekatan Islam Pendekatan: 4. Karya sebagai dokumen sosial 4.calon seharusnya memberi tumpuan kepada semua aspek dalam bahagian kritikan di samping penekanan juga harus diberikan pada aspek-aspek yang belum disoal dalam peperiksaan pada peringkat STPM. Kaitan karya dengan masyarakat tempat karya itu dilahirkan ii. imaginasi dan wawasan ii. Kejiwaan dan pemikiran pengarang 4.1 Formalistik: i. Hal-hal tersurat dan tersirat iii. Keharmonian unsur dalam karya 4. Nilai-nilai murni/Moral dalam karya 4. . Kesan keindahan pengalaman. Pengajaran yang ditinggalkan iv.

Ini jelas dapat dilihat pada bentuk awal kritikan Fakta 2: Kata-kata teguran keras. kecaman. Berikan tanggapan awal kritikan sastera [3] b. dan jelaskan definisi sebenar kritikan sastera mengikut pendapat i. Huraian/Contoh: Tugas pengkritik peringkat awal lebih kepada mencari kelemahan dan kesalahan yang terdapat dalam sesebuah karya kreatif. Berdasarkan kenyatan tersebut. cerpen. Ali Ahmad [3] iv. Teguran keras ini dapat dilihat menerusi tulisan Anak Negeri yang bertajuk ”Kita dengan Munsyi Abdullah” yang mengecam sikap Abdullah sebagai pengampu orang asing. bidasan dan celaan.Genre kritikan sastera dianggap sebagai baru kelahirannya berbanding dengan genre-genre lain seperti novel. . Huraian/contoh: Kritikan pada peringkat awal kemunculannya lebih berbentuk teguran keras terhadap sesebuah karya sastera/kreatif mengikut pendapat masing-masing. puisi mahupun drama. a. Lutfi Abas [3] c. Hashim Awang [3] ii. Huraikan mengapa ciri ”pujian dan sanjungan” mempunyai hubungan dengan kebudayaan Melayu [10] Skema cadangan: a. tanggapan awal kritikan sastera Fakta 1:Perkataan kritik itu sendiri membawa konotasi kecelakaan terhadap karya kreatif. Mana Sikana [3] iii.

mempertimbangkan dan menganalisis karya sastera. iii. Huraikan mengapa ciri ”pujian dan sanjungan” mempunyai hubungan dengan kebudayaan Melayu Fakta 1: Orang Melayu sensitif Huraian: Orang Melayu memiliki perasaan halus mudah terasa dan mudah tersinggung dan serba sederhana dalam kehidupan. Lutfi Abas [3] i. Hashim Awang [3] ii. c. Ali Ahmad [3] iv. menunjukkan kesalahan. Fakta 2: Orang Melayu bertolak ansur / bertimbangrasa Huraian: Corak kehidupan orang Melayu lebih banyak bertolak ansur khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Mana Sikana [3] iii. . dan jelaskan definisi sebenar kritikan sastera mengikut pendapat i.Pilih 1 isi sahaja 1 isi = 3 markah (1 markah fakta. Hashim Awang Satu wacana budaya yang mengolah pandangan. Mana Sikana Kritikan berkait dengan kerja kritikus yang bertindak sebagai hakim dalam kesusasteraan. memuji. membandingkan dan menikmati sesbuah karya. Ali Ahmad Kritikan adalah satu kerja menilai. Setiap 1 isi = 3 markah 4 isi x 3 markah = 12 markah. 2 markah Huraian/Contoh) 1 isi x 3 markah = 3 markah Taburan markah 1 isi x 3 markah= 3 markah b. Lutfi Abas Kajian kelemahan teori keindahan karya sastera. iv.kritikan menghakimi sesebuah karya sastera. ii.

Penilaian i. seseorang kritikawan atau pengkritik tidak terlepas daripada terikat dengan ciri-ciri tertentu yang perlu dilaksanakan. Huraian: Kehidupan orang Melayu dilingkungi oleh adab sopan yang diwarisi secara turun temurun dan menjadi pegangan hidup. Pemikiran yang dikemukakan oleh pengarang. Penganalisaan vi. Pendekatan v.pengarang seperti Abdullah Munsyi contoh dalam karyanya seperti Hikayat Abdullah yang dianggap kritis dan tajam pemikirannya. Sanjungan . 1 markah Huraian) 5 isi x 2 markah = 10 markah. ciri-cirinya ialah: i. Saranan iv. Pilih 5 isi sahaja 1 isi = 2 markah ( 1 markah Fakta. Fakta 4: Kebudayaan orang Melayu yang lemah lembut / sopan santun. Fakta 7: Orang Melayu suka berkias / sindiran/ perumpamaan tidak berterus terang. Fakta 6: Orang Melayu menghormati golongan berilmu Huraian: Orang berilmu juga menerima sanjungan kerana memiliki daya intelektualan yang sangat tinggi dan maju. Huraian: Sistem komunikasi / perhubungan orang Melayu apabila berhubung dengan orang lain lebih banyak menggunakan kiasan/ kias ibarat/ kata-kata berlapik dan tidak berterus terang. ianya bersesuaian atau selaras dengan kritikan sastera itu sebagai satu disiplin ilmu yang bersifat bersistematik.Fakta 3: Orang Melayu merendah diri Huraian: Dalam kehidupan orang Melayu bersifat pemalu tidak suka menunjuk-nunjuk dan lebih mengutamakan orang lain. Fakta 5: Orang Melayu suka contoh dan teladan Huraian: contoh dan teladan yang baik seperti menegur / membanding. Posted by Mohd Nasir at 9:38 PM NOTa KRITIKAN Ciri-ciri Kritikan Sastera Dalam melaksanakan kerja-kerja kritikan. Sanjungan ii. Teguran iii. menyanjung untuk tujuan mendidik.

jitu serta matang dalam memartabatkan dunia sastera. v. maka akan timbul reaksi atau tindakbalas pembaca terhadap karya itu sendiri. teknik persembahan mahupun pengarang yang menulis karya tersebut. Saranan Ianya melibatkan aspek-aspek pembinaan yang lebih ke arah menghasilkan sesebuah karya yang lebih bermutu dan mantap. Kebiasaanya ia melibatkan ilmu-ilmu tertentu sesuai dengan kritikan sebagai satu disiplin ilmu. Pengkritik biasanya akan menggabungjalinkannya dengan aspek sosiobudaya. Ianya mungkin bersifat yang positif atau mungkin negatif. Di samping itu juga pengkritik mungkin akan membuat pemerincian tentang watak yang terlibat berhubung dengan pelbagai perkara seperti aspek psikologi. Yang melibatkan cadangan atau pandangan serta idea-idea berbentuk perubahan. moral Psikologi dan Linguistik. penganalisaan. ii. Pengkritik yang jujur. perasaan tidak puashati atau merasakan karya yang dibacanya mempunyai kelebihan atau menampakkan kelainan. Teguran yang diberikan mestilah bersifat membina bukannya bertujuan menghancur atau memperlekeh sesebuah karya sastera. baik biasanya mahu melihat perkembangan kesusasteraan yang lebih mantap selaras dengan matlamat itu biasanya pengkritik akan memberi saranan yang bertanggungjawab. Penganalisaan Cerakinan yang dibuat terutamanya dalam aspek persolan yang diutarakan oleh sesebuah karya sastera. Penilaian Justifikasi atau penghakiman yang dibuat terhadap sesbuah karya sastera setelah dilakukan pengamatan.besar sederhana mahupun kecil.Hasil daripada pembacaan terhadap sesebuah karya kreatif. di antara pendekatan yang diguna pakai dalam ukutara sesebuah kritikan ialah Formalistik. Hasilnya pengkritik atau pembaca akan melahirkan sanjungan terhadap karya tersebut. sosiologi. sama ada dari aspek isi. Fungsi Kritikan Sastera . iv. bermutu. Kesinambungannya pula ialah membolehkan seseorang pengkritik meletakkan ukuran dalam penentuan nilai bagi sesebuah karya sastera sama ada hebat. bernas. vi. Pendekatan Persediaan atau kaedah yang diguna pakai ia juga membawa maksud cara bagaimana mendekati atau menganalisa karya sastera. pentafsiran. iii. Teguran Kebiasannya seseorang pengkritik juga akan menegur hasil daripada penelitian yang dibuat berdasarkan sesebuah karya yang dibacanya. pertimbangan yang wajar serta rasional berpandukan hujah. nasionalisme dan sebagainya. bukti serta pendapat.

Menentukan status sesebuah karya kreatif sama ada berkualiti atau tidak b. bagi membantu pengarang menghasilkan karya yang lebih baik c. Memperkembang serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan b. Memperkenalkan buku-buku baru kepada orang yang tidak sempat membacanya iii. Memudahkan pengarang melihat ciri-ciri karya kreatif yang bermutu. kritikan juga mempunyai tujuan serta fungsi yang tertentu: i. Membudayakan budaya membaca. Mempromosi / mempopularkan ilmu kritikan sebagai satu disiplin ilmu yang boleh membantu percambahan pengetahuan c. Membantu pengarang menepati kehendak pembaca / kelompok pembaca karya kreatif (Memberi keterangan kepada pengarang bagaimana menyesuaikan diri sendiri dengan pembaca) d. Memudahkan pembaca menikmati / menghayati sesebuah karya kreatif (kupasan / analisa) b.Sebagai satu cabang disiplin ilmu yang bersistematik serta bersifat saintifik. Menepati kiteria-kiteria karya kreatif e. Dunia Kritikan a. Menolong pengarang mendidik orang ramai ii. (Memberi perangsang dan mendidik orang ramai supaya lebih giat membaca) d. Membantu pembaca memilih karya yang berkualiti (menolong membezakan karya yang baik dan yang tidak baik) c. Penghayatan Karya a. Menyedarkan masyarakat tentang realiti sebenar kesusasteraan (Menolong menghapuskan sebarang prasangka yang buruk terhadap sastera) d. Proses Berkarya a. Membantu menjadi jalan tengah di antara pembaca dengan penulis (Membaiki salah faham di antara pengarang dengan pembaca) Sejarah Ringkas Kritikan Sejarah Sebelum Perang Dunia 1935 – 1941 .

Ahmad dan beberapa orang tokoh yang lain. Kebanyakkan hasil penulisan mereka ini disiarkan dalam penerbitan sama ada surat khabar ataupun majalah. Di antara tokoh-tokoh pengkritik yang lahir pada era ini ialah Muhammad Yusof Ahmad. Ahmad Alkaf. Walau bagaimanapun beliau tidak mengiktirafnya sebagai kritikan yang sebenar.Kritikan sastera dalam tahap ini lahir untuk membentuk tradisinya bersama-sama dengan perkembangan penulisan cerpen yang pesat berlaku dalam akhbar dan majalah. Kebanyakan kritikan yang ditulis lebih menekankan aspek pemujaan / memuji tokoh atau penulis s seperti hasil penulisan Keris Melayu 1935 “Tun Seri Lanang dan Abdullah Munsyi” ii. Wong Seng Tong dalam kajian ilmiahnya (Ijazah Sarjana Sastera Universiti Malaya) mengatakan bahawa kritikan sastera Melayu bermula dengan tulisan Keris Melayu atau nama sebenarnya Muhammad Yassin Makmur pada tahun 1935. bersifat emosional dan subjektif. Definisi “Kritikan Sastera” Wong Seng Tong ialah: “berbagai-bagai makalah ringan yang menggambarkan bermacam-macam fikiran dan perasaan terhadap seni sastera daripada para pembaca peminat sastera”. iv. Kritikan yang lahir kemudiannya . Penilaian yang dibuat lebih tertumpu kepada aspek persoalan atau tema karya-karya seperti Sejarah melayu. penilaian menyeluruh dan mendatar terhadap cerpen ii. Kebanyakkan kritikan yang dibuat tidak memperkatakan tentang isi sesebuah karya iii. kebanyakkan pengkritik tidak menggunakan dasar atau pendekatan yang khusus. Hikayat Abdullah dan Kisah Pelayaran Abdullah. Perawan Muar. Dalam melaksanakan kerja-kerja kritikan. penyaranan beberapa sifat cerpen yang baik dan perlu dihasilkan Penulis-penulis yang terlibat dalam kritikan pada ketika ini terhad bilangannya. mereka bukanlah tokoh pengkritik dalam erti kata yang sebenar. Ciri-Ciri Kritikan Era 1935-1941 i. kritikan tanpa penggunaan satu-satu dasar atau pendekatan khusus yang bersifat saintifik dan objektif. Kebanyakkan yang terlibat terdiri dari kalangan mereka yang bekerja sebagai guru dan juga wartawan. Antara tahun 1940 hingga 1941 kritikan yang lahir kebanyakkannya membuat penilaian dalam dua hal yang utama iaitu i. Penilaian yang dibuat kebanyakannya bersifat dangkal . Mahanum Hj. tidak memiliki nilai yang tinggi serta penilaiannya agak dangkal. Ktirikan yang muncul berlaku secara kecil-kecilan. di antaranya ialah Majalah Guru dan Suratkhabar Majlis.

Aminuddin Baki mengkritik novel “Korban Kesucian” karya Keris Mas . Abu Zaki Fadhil. di samping itu juga terdapat kritikan yang disiarkan di radio dalam bentuk ceramah mahupun diskusi sastera. . namun begitu dalam masa yang sama juga terdapat tokoh-tokoh lain seperti Usman Awang. Beliau menyatakan bahawa temanya adalah soal masyarakat. Bagi Asraf karya sastera harus bertunjangkan seni untuk masyarakat.Samad Said dan Masuri S. Mereka berdua adalah merupakan di antara tokoh pengkritik yang ikatakan paling aktif. Perkembangan kritikan lebih ketara apabila tertubuhnya ASAS 50. Kritikan yang dibuat oleh beliau turut menimbulkan beberapa pesoalan tentang isi atau tema. tetapi juga permasalahan bagaimana isi itu wajar disampaikan dalam bentuk yang lebih berkesan. Kritikan yang dibuat oleh beliau telah memperlihatkan suatu dasar atau pendekatan yang tertetu iaitu pendekatan bercorak formalistik. Kritikan beliau telah disiarkan dalam akhbar Utusan Zaman keluaran 12 Jun 1949 yang bertajuk “Pandangan Seorang Penuntut Tinggi Kita Tentang Sebuah Buku Melayu”. Keris Mas.Era Aminuddin Baki 1949 / ASAS 50 Aminuddin Baki dianggap pelopor atau perintis kritikan era baru yang menjurus ke arah huraian dan penilaian terhadap 2 aspek penting karya sastera iaitu isi dan teknik (bentuk). plotnya seperti sungai mengalir dan dia mempertikai bahasa Keris Mas yang teradun dengan bahasa Inggeris sambil menjelaskan cara-cara sebaiknya memperkenalkan perwatakan. iaitu yang boleh membantu dan membina rakyat. A. Wujudnya polemik di antara penulis yang membawa idea serta aliran yang berbeza pada konsep atau fungsi seni itu sendiri telah menyebabkan kritikan semakin berkembang. Walaupun tidak mendalam sudah ada daya kritis dan analisis.N Kebanyakkan kritikan yang dibuat disampaikan dalam bentuk esei. Tokoh seperti Asraf dengan idea “Seni Untuk Masyarakat” manakala Hamzah pula dengan idea “Seni UNtuk Seni”. baginya karya sastera harus memberi kepuasan pada pencipta dan juga pada pembaca. Seperti beliau menyanjung penulis Dewa Asmara melalui cerita “Peristiwa Dinihari” yang memperkatakan tentang kehidupan nelayan. Bagi Hamzah pula.

Kritikan yang dihasilkan lebih mendapat tempat dan mula tersebarluas menerusi pelbagai media antaranya akhbar. Ahmad dan sebagainya Ciri-ciri Kritikan: i.Kebanyakkannya berkisar kepada permasalahan keunggulan karya sastera. Singapura telah melahirkan lebih ramai pengkritik yang mempunyai kelulusan serta memiliki ilmu kritikan yang jitu. Di antara tokoh-tokoh pengkritik tersebut ialah Baha Zain. Ismail Hussein. Mulai memperlihatkan kemajuan serta pengkritik mulai menggunakan pendekatan-pendekatan yang tertentu ii. Pada tahun 1952 tertubuhnya Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya . majalah . . Wujudnya polemik yang berpanjangan di antara tokoh-tokoh pengkritik yang masing-masing cuba mempertahankan ideologi tersendiri iv. radio serta majlis-majlis diskusi dan ceramah. Ali Hj. Kassim Ahmad. Aspek penilaian telah menjadi salah satu ciri penting dalam kritikan iii. Pengkritik-pengkritik yang lahir pada era ASAS 50 memperlihatkan satu bentuk kritikan yang cenderung kepada suatu ideologi atau pegangan tertentu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful