ANALISA SOALAN-SOALAN STPM

Analisa Soalan-soalan Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden STPM 1998 – 2005
Bahagian A (Soalan 1) Tahun Soalan Catatan / Aspek 1998 1. “Sajak merupakan salah satu jenis Kesusasteraan Melayu Moden yang mendapat tempat di Malaysia sebelum perang dunia kedua lagi.” Dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai, huraikan ciri-ciri sajak sebelum perang berdasarkan aspek-aspek berikut; a. Tema b. Bentuk c. Gaya Bahasa 5. “ Sarjana sastera banyak memperkatakan tentang pembaharuan yang dibawa oleh Abdullah Munsyi dalam kesusasteraan Melayu Moden”. Bincangkan dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai lima aspek pembaharuan yang diperkenalkan oleh Abdullah Munsyi melalui karyakaryanya. Genre Sajak Tokoh (lama) Abdullah Munsyi 1999 5. “Perkembangan novel-novel Melayu moden mengalami zaman kegemilangannya dalam tahun-tahun 60-an . Banyak karya dan tokoh yang lahir pada zaman tersebut adalah hasil daripada sumbangan beberapa institusi yang wujud pada waktu itu.” Jelaskan sumbangan institusi di bawah dalam hubungannya dengan pernyataan di atas. a. Dewan Bahasa dan Pustaka [16] b. Jabatan Pengajian Melayu [9] 6.”Keris Mas ialah Sasterawan Negara yang telah meningkatkan perkembangan kesusasteraan Melayu Moden.” Huraikan a. latar kehidupannya, [5] b. keistemewaan ketokohan dan karya-karya, dan [12] c. sumbangan beliau dalam memperjuangkan gagasan ‘sastera untuk masyarakat’ [8] Genre Novel dan Institutsi

Salleh dalam tahun 70-an telah memberi warna bagi puisi Melayu moden.Salleh 2001 5. 6. salleh dalam gagasan intelektualisme kepada perkembangan puisi Melayu moden.”Bincangkan keistemewaan dan sumbangan Muhammad Hj. bincangkan lima persoalan yang berkaitan dengan perpaduan kaum di Malaysia. “Kemunculan Muhammad Hj. a. beliau telah menghasilkan novel-novel yang membawa pemikiran pembaharuan Islam. Selepas merdeka . Merujuk kepada tokoh ini jelaskan perkara yang beikut. 6. tema yang berkaitan dengan masalah hubungan kaum menjadi perhatian beberapa pengarang. Empat sumbangan beliau kepada perkembangan kesusasteraan Melayu moden dan pemikiran Islam. Institutsi -MPSI Tokoh -Muhammad Hj. Merujuk kepada contoh-contoh karya yang sesuai.DBP JPM Tokoh -Keris Mas 2000 5. Ahmad Rasyid Talu merupakan antara tokoh yang terkenal dalam kesusasteraan Melayu . Sumbangan guru Melayu MPSI dalam perkembangan novel Melayu moden sebelum merdeka. [25] Tokoh -Syed Sheikh Al-Hadi Persoalan & Realiti Masyarakat -Perpaduan 2002 1. Nyatakan juga tema-tema utama yang dibincangkan dalam karya-karya mereka. Tiga aspek latar belakang dan pendidikan beliau b. Syed Sheikh Al-Hadi ialah sasterawan dan ulama yang progresif.

[25] Institutsi -PKM 2005 1.” Berdasarkan Pernyataan di atas. nyatakan dua tokoh penulis tahun 1920-an yang membawa reformasi pendidikan agama.moden. empat bentuk reformasi pendidikan pada tahun 1920-an dan 1930-an.” Berdasarkan pernyataan ini. “Persoalan reformasi pendidikan dalam karya-karya awal kesusasteraan Melayu moden telah punbermula sejak 1920-an. huraikan tiga faktor yang menimbulkan kesedaran reformasi dalam sistem pendidikan selepas tahun 1930-an [9] Persoalan & Realiti Masyarakat -Reformasi Pendidikan Golongan Penulis -Penulis agama Rumusan(Mengikut Tajuk) 1998 . [4] b).Sejarah Perkembangan (Genre Sajak) 1998 – Tokoh (Abdullah Munsyi) 1999 – Institutsi (DBP & JPM UM-perkembangan novel) 1999 – Tokoh (Keris Mas) 2000 – Institutsi (Sumbangan MPSI-Novel) 2000 – Tokoh (Muhammad Hj. Jelaskan lima sebab tertubuhnya Pejabat Karang-mengarang Sultan Idris Training College(SITC) dan empat sumbangannya terhadap perkembangan kesusasteraan Melayu moden. jelaskan tiga tujuan penubuhan GAPENA. dan [9] b. Bincangkan sumbangan beliau dalam perkembangan penulisan novel Melayu. jelaskan dengan memberikan contoh. a. a). huraikan empat sumbangan lazim GAPENA [16] Institutsi -Gapena 2004 1. Salleh) . [12] c). [25] Tokoh -Ahmad Rasyid Talu 2003 1. “Gabungan Persatuan Penulis Nasional (Gapena) banyak memberikan sumbangan terhadap perkembangan kesusasteraan tanah air.

2.1.2. Sahlan Mohd. Proses berkarya ii. Abdul Rajman Hanafiah viii. Bermula tahun1949(STPM 2000) ii. Tahun 50 (ASAS 50) iii. Selepas Perang (Tahun 60-an & 70-an) 4. Kassim Ahmad vi. Pendekatan v.2 Tokoh: i. Penilaian 4. Hashim Awang (STPM 2001) v.2.2001 – Tokoh (Syed Sheikh Al-Hadi) 2001 – Isu dan Persoalan (Perpaduan) 2002 – Tokoh (Ahmad Rasyid Talu) 2003 – Institutsi (GAPENA) 2004 – Institutsi (Pejabat Karang-mengarang) 2005 .1. Penganalisaan vi. Teguran (STPM 2004) iii.2 Fungsi: i. Yahya Ismail iv.3 Isu: (Penting) .1 Tahap: Zaman Sebelum Perang Dunia kedua @ sebelum era kritikan Aminuddin Baki (STPM 2000 & 2005) i. Saman(STPM 2003) vii. Saranan (STPM 2004) iv.2 Sejarah Ringkas: 4. Yusof Hasan 4. Sanjungan/Pujian (STPM 2004) ii.Reformasi Pendidikan (tokoh penulis agama/bentuk /faktor kesedaran) Posted by Mohd Nasir at 6:11 PM SOALAN DAN SKEMA KRITIKAN KRITIKAN SASTERA 1 Pengenalan Kritikan 4.3 Ciri: i.1. Ramli Isin ix. Penghayatan karya 4. Mohd. Asraf ii. Hamzah iii.1 Definisi: Tanggapan awal dan kini 4.

Nilai-nilai murni/Moral dalam karya 4.2 Agama/Moral: (STPM 2002) i. Penggunaan pendekatan Barat dengan Pendekatan Islam Pendekatan: 4. Karya sebagai dokumen sosial 4. Ulasan: Trend soalan berulang . Keharmonian unsur dalam karya 4. Kejiwaan dan pemikiran pengarang 4. Keindahan dan keistemewaan dalam pengolahan karya.3. Memahami dan menghayati keindahan penggunaan bahasa dalam karya sastera iii. . Idealisme formalistik iii.3.3. Hubungan Watak-watak karya dengan realiti masyarakat iii. Ciri-ciri formal dalam karya sastera ii. Hal-hal tersurat dan tersirat iii. Kesan keindahan pengalaman. perasaan.5 Keindahan (Estetik/bahasa) i.3. Hubungan sastera dengan kejiwaan manusia ii.3 Kemasyarakatan (Sosiologi) (STPM 1999) i. Konsep sastera Islam/Murni v.i. Kaitan sastera dengan masyarakat iv.1 Formalistik: i. Soalan dan skema contoh ini adalah berdasarkan soalan-soalan peperiksaan percubaan peringkat negeri di samping soalan-soalan STPM sebenar dan juga soalan-soalan klon STPM. imaginasi dan wawasan ii.calon seharusnya memberi tumpuan kepada semua aspek dalam bahagian kritikan di samping penekanan juga harus diberikan pada aspek-aspek yang belum disoal dalam peperiksaan pada peringkat STPM.4 Kemanusiaan (Psikologi) (STPM 1998 & 2006) i. Kaitan karya dengan masyarakat tempat karya itu dilahirkan ii. Konsep pertentangan funsi seni ii. Karya sebagai cerminan masyarakat iii. Pengajaran yang ditinggalkan iv. Nilai-nilai keagamaan ii.3.

Ini jelas dapat dilihat pada bentuk awal kritikan Fakta 2: Kata-kata teguran keras. dan jelaskan definisi sebenar kritikan sastera mengikut pendapat i. puisi mahupun drama. a. Berikan tanggapan awal kritikan sastera [3] b. Lutfi Abas [3] c. Teguran keras ini dapat dilihat menerusi tulisan Anak Negeri yang bertajuk ”Kita dengan Munsyi Abdullah” yang mengecam sikap Abdullah sebagai pengampu orang asing. Ali Ahmad [3] iv. Hashim Awang [3] ii. Mana Sikana [3] iii. . Berdasarkan kenyatan tersebut. Huraikan mengapa ciri ”pujian dan sanjungan” mempunyai hubungan dengan kebudayaan Melayu [10] Skema cadangan: a.Genre kritikan sastera dianggap sebagai baru kelahirannya berbanding dengan genre-genre lain seperti novel. tanggapan awal kritikan sastera Fakta 1:Perkataan kritik itu sendiri membawa konotasi kecelakaan terhadap karya kreatif. kecaman. Huraian/contoh: Kritikan pada peringkat awal kemunculannya lebih berbentuk teguran keras terhadap sesebuah karya sastera/kreatif mengikut pendapat masing-masing. cerpen. bidasan dan celaan. Huraian/Contoh: Tugas pengkritik peringkat awal lebih kepada mencari kelemahan dan kesalahan yang terdapat dalam sesebuah karya kreatif.

Mana Sikana [3] iii. Ali Ahmad Kritikan adalah satu kerja menilai. Huraikan mengapa ciri ”pujian dan sanjungan” mempunyai hubungan dengan kebudayaan Melayu Fakta 1: Orang Melayu sensitif Huraian: Orang Melayu memiliki perasaan halus mudah terasa dan mudah tersinggung dan serba sederhana dalam kehidupan. mempertimbangkan dan menganalisis karya sastera.kritikan menghakimi sesebuah karya sastera. ii. memuji. Ali Ahmad [3] iv. Mana Sikana Kritikan berkait dengan kerja kritikus yang bertindak sebagai hakim dalam kesusasteraan. Setiap 1 isi = 3 markah 4 isi x 3 markah = 12 markah.Pilih 1 isi sahaja 1 isi = 3 markah (1 markah fakta. Lutfi Abas [3] i. c. Lutfi Abas Kajian kelemahan teori keindahan karya sastera. 2 markah Huraian/Contoh) 1 isi x 3 markah = 3 markah Taburan markah 1 isi x 3 markah= 3 markah b. Hashim Awang [3] ii. dan jelaskan definisi sebenar kritikan sastera mengikut pendapat i. menunjukkan kesalahan. membandingkan dan menikmati sesbuah karya. Hashim Awang Satu wacana budaya yang mengolah pandangan. iv. iii. Fakta 2: Orang Melayu bertolak ansur / bertimbangrasa Huraian: Corak kehidupan orang Melayu lebih banyak bertolak ansur khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. .

Huraian: Sistem komunikasi / perhubungan orang Melayu apabila berhubung dengan orang lain lebih banyak menggunakan kiasan/ kias ibarat/ kata-kata berlapik dan tidak berterus terang. Teguran iii.Fakta 3: Orang Melayu merendah diri Huraian: Dalam kehidupan orang Melayu bersifat pemalu tidak suka menunjuk-nunjuk dan lebih mengutamakan orang lain. seseorang kritikawan atau pengkritik tidak terlepas daripada terikat dengan ciri-ciri tertentu yang perlu dilaksanakan.pengarang seperti Abdullah Munsyi contoh dalam karyanya seperti Hikayat Abdullah yang dianggap kritis dan tajam pemikirannya. Huraian: Kehidupan orang Melayu dilingkungi oleh adab sopan yang diwarisi secara turun temurun dan menjadi pegangan hidup. Sanjungan ii. Fakta 7: Orang Melayu suka berkias / sindiran/ perumpamaan tidak berterus terang. 1 markah Huraian) 5 isi x 2 markah = 10 markah. Penganalisaan vi. Fakta 6: Orang Melayu menghormati golongan berilmu Huraian: Orang berilmu juga menerima sanjungan kerana memiliki daya intelektualan yang sangat tinggi dan maju. Penilaian i. ianya bersesuaian atau selaras dengan kritikan sastera itu sebagai satu disiplin ilmu yang bersifat bersistematik. menyanjung untuk tujuan mendidik. ciri-cirinya ialah: i. Saranan iv. Posted by Mohd Nasir at 9:38 PM NOTa KRITIKAN Ciri-ciri Kritikan Sastera Dalam melaksanakan kerja-kerja kritikan. Pilih 5 isi sahaja 1 isi = 2 markah ( 1 markah Fakta. Pemikiran yang dikemukakan oleh pengarang. Fakta 4: Kebudayaan orang Melayu yang lemah lembut / sopan santun. Fakta 5: Orang Melayu suka contoh dan teladan Huraian: contoh dan teladan yang baik seperti menegur / membanding. Sanjungan . Pendekatan v.

pertimbangan yang wajar serta rasional berpandukan hujah. bernas. Saranan Ianya melibatkan aspek-aspek pembinaan yang lebih ke arah menghasilkan sesebuah karya yang lebih bermutu dan mantap. sosiologi. bukti serta pendapat. pentafsiran.Hasil daripada pembacaan terhadap sesebuah karya kreatif. penganalisaan. teknik persembahan mahupun pengarang yang menulis karya tersebut. Hasilnya pengkritik atau pembaca akan melahirkan sanjungan terhadap karya tersebut. iv. sama ada dari aspek isi. Ianya mungkin bersifat yang positif atau mungkin negatif. Pengkritik biasanya akan menggabungjalinkannya dengan aspek sosiobudaya. di antara pendekatan yang diguna pakai dalam ukutara sesebuah kritikan ialah Formalistik. maka akan timbul reaksi atau tindakbalas pembaca terhadap karya itu sendiri. Kebiasaanya ia melibatkan ilmu-ilmu tertentu sesuai dengan kritikan sebagai satu disiplin ilmu. nasionalisme dan sebagainya. iii. bermutu. ii. Pengkritik yang jujur. Fungsi Kritikan Sastera .besar sederhana mahupun kecil. Kesinambungannya pula ialah membolehkan seseorang pengkritik meletakkan ukuran dalam penentuan nilai bagi sesebuah karya sastera sama ada hebat. Penilaian Justifikasi atau penghakiman yang dibuat terhadap sesbuah karya sastera setelah dilakukan pengamatan. Penganalisaan Cerakinan yang dibuat terutamanya dalam aspek persolan yang diutarakan oleh sesebuah karya sastera. perasaan tidak puashati atau merasakan karya yang dibacanya mempunyai kelebihan atau menampakkan kelainan. v. jitu serta matang dalam memartabatkan dunia sastera. Di samping itu juga pengkritik mungkin akan membuat pemerincian tentang watak yang terlibat berhubung dengan pelbagai perkara seperti aspek psikologi. Teguran Kebiasannya seseorang pengkritik juga akan menegur hasil daripada penelitian yang dibuat berdasarkan sesebuah karya yang dibacanya. Yang melibatkan cadangan atau pandangan serta idea-idea berbentuk perubahan. Pendekatan Persediaan atau kaedah yang diguna pakai ia juga membawa maksud cara bagaimana mendekati atau menganalisa karya sastera. Teguran yang diberikan mestilah bersifat membina bukannya bertujuan menghancur atau memperlekeh sesebuah karya sastera. baik biasanya mahu melihat perkembangan kesusasteraan yang lebih mantap selaras dengan matlamat itu biasanya pengkritik akan memberi saranan yang bertanggungjawab. vi. moral Psikologi dan Linguistik.

bagi membantu pengarang menghasilkan karya yang lebih baik c. Memudahkan pengarang melihat ciri-ciri karya kreatif yang bermutu. (Memberi perangsang dan mendidik orang ramai supaya lebih giat membaca) d. Menentukan status sesebuah karya kreatif sama ada berkualiti atau tidak b. Membantu pengarang menepati kehendak pembaca / kelompok pembaca karya kreatif (Memberi keterangan kepada pengarang bagaimana menyesuaikan diri sendiri dengan pembaca) d. Dunia Kritikan a. Membantu pembaca memilih karya yang berkualiti (menolong membezakan karya yang baik dan yang tidak baik) c. Memudahkan pembaca menikmati / menghayati sesebuah karya kreatif (kupasan / analisa) b. Mempromosi / mempopularkan ilmu kritikan sebagai satu disiplin ilmu yang boleh membantu percambahan pengetahuan c. Membudayakan budaya membaca. Memperkembang serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan b.Sebagai satu cabang disiplin ilmu yang bersistematik serta bersifat saintifik. Proses Berkarya a. Memperkenalkan buku-buku baru kepada orang yang tidak sempat membacanya iii. Menepati kiteria-kiteria karya kreatif e. Menolong pengarang mendidik orang ramai ii. Menyedarkan masyarakat tentang realiti sebenar kesusasteraan (Menolong menghapuskan sebarang prasangka yang buruk terhadap sastera) d. Penghayatan Karya a. Membantu menjadi jalan tengah di antara pembaca dengan penulis (Membaiki salah faham di antara pengarang dengan pembaca) Sejarah Ringkas Kritikan Sejarah Sebelum Perang Dunia 1935 – 1941 . kritikan juga mempunyai tujuan serta fungsi yang tertentu: i.

Di antara tokoh-tokoh pengkritik yang lahir pada era ini ialah Muhammad Yusof Ahmad. kritikan tanpa penggunaan satu-satu dasar atau pendekatan khusus yang bersifat saintifik dan objektif. di antaranya ialah Majalah Guru dan Suratkhabar Majlis.Kritikan sastera dalam tahap ini lahir untuk membentuk tradisinya bersama-sama dengan perkembangan penulisan cerpen yang pesat berlaku dalam akhbar dan majalah. Ciri-Ciri Kritikan Era 1935-1941 i. Ahmad Alkaf. Penilaian yang dibuat lebih tertumpu kepada aspek persoalan atau tema karya-karya seperti Sejarah melayu. Kritikan yang lahir kemudiannya . Wong Seng Tong dalam kajian ilmiahnya (Ijazah Sarjana Sastera Universiti Malaya) mengatakan bahawa kritikan sastera Melayu bermula dengan tulisan Keris Melayu atau nama sebenarnya Muhammad Yassin Makmur pada tahun 1935. penyaranan beberapa sifat cerpen yang baik dan perlu dihasilkan Penulis-penulis yang terlibat dalam kritikan pada ketika ini terhad bilangannya. Perawan Muar. kebanyakkan pengkritik tidak menggunakan dasar atau pendekatan yang khusus. mereka bukanlah tokoh pengkritik dalam erti kata yang sebenar. Dalam melaksanakan kerja-kerja kritikan. Mahanum Hj. Kebanyakkan kritikan yang dibuat tidak memperkatakan tentang isi sesebuah karya iii. penilaian menyeluruh dan mendatar terhadap cerpen ii. Ktirikan yang muncul berlaku secara kecil-kecilan. Penilaian yang dibuat kebanyakannya bersifat dangkal . Ahmad dan beberapa orang tokoh yang lain. iv. bersifat emosional dan subjektif. Kebanyakkan yang terlibat terdiri dari kalangan mereka yang bekerja sebagai guru dan juga wartawan. Walau bagaimanapun beliau tidak mengiktirafnya sebagai kritikan yang sebenar. Hikayat Abdullah dan Kisah Pelayaran Abdullah. Kebanyakan kritikan yang ditulis lebih menekankan aspek pemujaan / memuji tokoh atau penulis s seperti hasil penulisan Keris Melayu 1935 “Tun Seri Lanang dan Abdullah Munsyi” ii. Definisi “Kritikan Sastera” Wong Seng Tong ialah: “berbagai-bagai makalah ringan yang menggambarkan bermacam-macam fikiran dan perasaan terhadap seni sastera daripada para pembaca peminat sastera”. Kebanyakkan hasil penulisan mereka ini disiarkan dalam penerbitan sama ada surat khabar ataupun majalah. tidak memiliki nilai yang tinggi serta penilaiannya agak dangkal. Antara tahun 1940 hingga 1941 kritikan yang lahir kebanyakkannya membuat penilaian dalam dua hal yang utama iaitu i.

plotnya seperti sungai mengalir dan dia mempertikai bahasa Keris Mas yang teradun dengan bahasa Inggeris sambil menjelaskan cara-cara sebaiknya memperkenalkan perwatakan. Perkembangan kritikan lebih ketara apabila tertubuhnya ASAS 50. Aminuddin Baki mengkritik novel “Korban Kesucian” karya Keris Mas . Tokoh seperti Asraf dengan idea “Seni Untuk Masyarakat” manakala Hamzah pula dengan idea “Seni UNtuk Seni”. Mereka berdua adalah merupakan di antara tokoh pengkritik yang ikatakan paling aktif. baginya karya sastera harus memberi kepuasan pada pencipta dan juga pada pembaca. Walaupun tidak mendalam sudah ada daya kritis dan analisis. Beliau menyatakan bahawa temanya adalah soal masyarakat. A. Kritikan yang dibuat oleh beliau telah memperlihatkan suatu dasar atau pendekatan yang tertetu iaitu pendekatan bercorak formalistik. Kritikan beliau telah disiarkan dalam akhbar Utusan Zaman keluaran 12 Jun 1949 yang bertajuk “Pandangan Seorang Penuntut Tinggi Kita Tentang Sebuah Buku Melayu”. Abu Zaki Fadhil.Era Aminuddin Baki 1949 / ASAS 50 Aminuddin Baki dianggap pelopor atau perintis kritikan era baru yang menjurus ke arah huraian dan penilaian terhadap 2 aspek penting karya sastera iaitu isi dan teknik (bentuk). Wujudnya polemik di antara penulis yang membawa idea serta aliran yang berbeza pada konsep atau fungsi seni itu sendiri telah menyebabkan kritikan semakin berkembang. Kritikan yang dibuat oleh beliau turut menimbulkan beberapa pesoalan tentang isi atau tema. Seperti beliau menyanjung penulis Dewa Asmara melalui cerita “Peristiwa Dinihari” yang memperkatakan tentang kehidupan nelayan. di samping itu juga terdapat kritikan yang disiarkan di radio dalam bentuk ceramah mahupun diskusi sastera. Bagi Hamzah pula. Bagi Asraf karya sastera harus bertunjangkan seni untuk masyarakat.N Kebanyakkan kritikan yang dibuat disampaikan dalam bentuk esei. iaitu yang boleh membantu dan membina rakyat. .Samad Said dan Masuri S. Keris Mas. tetapi juga permasalahan bagaimana isi itu wajar disampaikan dalam bentuk yang lebih berkesan. namun begitu dalam masa yang sama juga terdapat tokoh-tokoh lain seperti Usman Awang.

Kritikan yang dihasilkan lebih mendapat tempat dan mula tersebarluas menerusi pelbagai media antaranya akhbar. Wujudnya polemik yang berpanjangan di antara tokoh-tokoh pengkritik yang masing-masing cuba mempertahankan ideologi tersendiri iv. Singapura telah melahirkan lebih ramai pengkritik yang mempunyai kelulusan serta memiliki ilmu kritikan yang jitu. Pengkritik-pengkritik yang lahir pada era ASAS 50 memperlihatkan satu bentuk kritikan yang cenderung kepada suatu ideologi atau pegangan tertentu. Ismail Hussein. Di antara tokoh-tokoh pengkritik tersebut ialah Baha Zain. radio serta majlis-majlis diskusi dan ceramah. Kassim Ahmad. . Ahmad dan sebagainya Ciri-ciri Kritikan: i. Aspek penilaian telah menjadi salah satu ciri penting dalam kritikan iii. Pada tahun 1952 tertubuhnya Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya .Kebanyakkannya berkisar kepada permasalahan keunggulan karya sastera. Ali Hj. Mulai memperlihatkan kemajuan serta pengkritik mulai menggunakan pendekatan-pendekatan yang tertentu ii. majalah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful