ANALISA SOALAN-SOALAN STPM

Analisa Soalan-soalan Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden STPM 1998 – 2005
Bahagian A (Soalan 1) Tahun Soalan Catatan / Aspek 1998 1. “Sajak merupakan salah satu jenis Kesusasteraan Melayu Moden yang mendapat tempat di Malaysia sebelum perang dunia kedua lagi.” Dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai, huraikan ciri-ciri sajak sebelum perang berdasarkan aspek-aspek berikut; a. Tema b. Bentuk c. Gaya Bahasa 5. “ Sarjana sastera banyak memperkatakan tentang pembaharuan yang dibawa oleh Abdullah Munsyi dalam kesusasteraan Melayu Moden”. Bincangkan dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai lima aspek pembaharuan yang diperkenalkan oleh Abdullah Munsyi melalui karyakaryanya. Genre Sajak Tokoh (lama) Abdullah Munsyi 1999 5. “Perkembangan novel-novel Melayu moden mengalami zaman kegemilangannya dalam tahun-tahun 60-an . Banyak karya dan tokoh yang lahir pada zaman tersebut adalah hasil daripada sumbangan beberapa institusi yang wujud pada waktu itu.” Jelaskan sumbangan institusi di bawah dalam hubungannya dengan pernyataan di atas. a. Dewan Bahasa dan Pustaka [16] b. Jabatan Pengajian Melayu [9] 6.”Keris Mas ialah Sasterawan Negara yang telah meningkatkan perkembangan kesusasteraan Melayu Moden.” Huraikan a. latar kehidupannya, [5] b. keistemewaan ketokohan dan karya-karya, dan [12] c. sumbangan beliau dalam memperjuangkan gagasan ‘sastera untuk masyarakat’ [8] Genre Novel dan Institutsi

salleh dalam gagasan intelektualisme kepada perkembangan puisi Melayu moden. Nyatakan juga tema-tema utama yang dibincangkan dalam karya-karya mereka. Syed Sheikh Al-Hadi ialah sasterawan dan ulama yang progresif. Tiga aspek latar belakang dan pendidikan beliau b. [25] Tokoh -Syed Sheikh Al-Hadi Persoalan & Realiti Masyarakat -Perpaduan 2002 1. beliau telah menghasilkan novel-novel yang membawa pemikiran pembaharuan Islam.DBP JPM Tokoh -Keris Mas 2000 5.Salleh 2001 5. 6. Selepas merdeka . Salleh dalam tahun 70-an telah memberi warna bagi puisi Melayu moden. Ahmad Rasyid Talu merupakan antara tokoh yang terkenal dalam kesusasteraan Melayu . a. “Kemunculan Muhammad Hj. Merujuk kepada contoh-contoh karya yang sesuai. 6. bincangkan lima persoalan yang berkaitan dengan perpaduan kaum di Malaysia. Merujuk kepada tokoh ini jelaskan perkara yang beikut. Institutsi -MPSI Tokoh -Muhammad Hj. Empat sumbangan beliau kepada perkembangan kesusasteraan Melayu moden dan pemikiran Islam.”Bincangkan keistemewaan dan sumbangan Muhammad Hj. Sumbangan guru Melayu MPSI dalam perkembangan novel Melayu moden sebelum merdeka. tema yang berkaitan dengan masalah hubungan kaum menjadi perhatian beberapa pengarang.

a. [4] b). [25] Institutsi -PKM 2005 1. Salleh) . huraikan tiga faktor yang menimbulkan kesedaran reformasi dalam sistem pendidikan selepas tahun 1930-an [9] Persoalan & Realiti Masyarakat -Reformasi Pendidikan Golongan Penulis -Penulis agama Rumusan(Mengikut Tajuk) 1998 .moden. [25] Tokoh -Ahmad Rasyid Talu 2003 1. a). huraikan empat sumbangan lazim GAPENA [16] Institutsi -Gapena 2004 1.” Berdasarkan pernyataan ini.” Berdasarkan Pernyataan di atas. Bincangkan sumbangan beliau dalam perkembangan penulisan novel Melayu. [12] c). nyatakan dua tokoh penulis tahun 1920-an yang membawa reformasi pendidikan agama. Jelaskan lima sebab tertubuhnya Pejabat Karang-mengarang Sultan Idris Training College(SITC) dan empat sumbangannya terhadap perkembangan kesusasteraan Melayu moden. dan [9] b. jelaskan tiga tujuan penubuhan GAPENA. empat bentuk reformasi pendidikan pada tahun 1920-an dan 1930-an. jelaskan dengan memberikan contoh.Sejarah Perkembangan (Genre Sajak) 1998 – Tokoh (Abdullah Munsyi) 1999 – Institutsi (DBP & JPM UM-perkembangan novel) 1999 – Tokoh (Keris Mas) 2000 – Institutsi (Sumbangan MPSI-Novel) 2000 – Tokoh (Muhammad Hj. “Persoalan reformasi pendidikan dalam karya-karya awal kesusasteraan Melayu moden telah punbermula sejak 1920-an. “Gabungan Persatuan Penulis Nasional (Gapena) banyak memberikan sumbangan terhadap perkembangan kesusasteraan tanah air.

2001 – Tokoh (Syed Sheikh Al-Hadi) 2001 – Isu dan Persoalan (Perpaduan) 2002 – Tokoh (Ahmad Rasyid Talu) 2003 – Institutsi (GAPENA) 2004 – Institutsi (Pejabat Karang-mengarang) 2005 . Penganalisaan vi.1 Tahap: Zaman Sebelum Perang Dunia kedua @ sebelum era kritikan Aminuddin Baki (STPM 2000 & 2005) i.2 Fungsi: i. Saranan (STPM 2004) iv. Yusof Hasan 4. Sahlan Mohd. Saman(STPM 2003) vii.Reformasi Pendidikan (tokoh penulis agama/bentuk /faktor kesedaran) Posted by Mohd Nasir at 6:11 PM SOALAN DAN SKEMA KRITIKAN KRITIKAN SASTERA 1 Pengenalan Kritikan 4. Mohd.1. Abdul Rajman Hanafiah viii. Sanjungan/Pujian (STPM 2004) ii.2.1. Pendekatan v. Bermula tahun1949(STPM 2000) ii. Hamzah iii. Asraf ii. Tahun 50 (ASAS 50) iii.1 Definisi: Tanggapan awal dan kini 4. Hashim Awang (STPM 2001) v. Proses berkarya ii. Ramli Isin ix.2.3 Isu: (Penting) .2 Tokoh: i.2. Selepas Perang (Tahun 60-an & 70-an) 4.1.3 Ciri: i. Teguran (STPM 2004) iii. Kassim Ahmad vi. Penilaian 4. Yahya Ismail iv. Penghayatan karya 4.2 Sejarah Ringkas: 4.

Idealisme formalistik iii.3 Kemasyarakatan (Sosiologi) (STPM 1999) i.i. Keharmonian unsur dalam karya 4.3. Ciri-ciri formal dalam karya sastera ii.1 Formalistik: i. Karya sebagai cerminan masyarakat iii. Kesan keindahan pengalaman. Ulasan: Trend soalan berulang .calon seharusnya memberi tumpuan kepada semua aspek dalam bahagian kritikan di samping penekanan juga harus diberikan pada aspek-aspek yang belum disoal dalam peperiksaan pada peringkat STPM. Pengajaran yang ditinggalkan iv. Kaitan karya dengan masyarakat tempat karya itu dilahirkan ii. Karya sebagai dokumen sosial 4. Nilai-nilai murni/Moral dalam karya 4. Kejiwaan dan pemikiran pengarang 4.5 Keindahan (Estetik/bahasa) i.3. Keindahan dan keistemewaan dalam pengolahan karya. imaginasi dan wawasan ii. Konsep sastera Islam/Murni v. perasaan.4 Kemanusiaan (Psikologi) (STPM 1998 & 2006) i.3. Kaitan sastera dengan masyarakat iv. Hubungan sastera dengan kejiwaan manusia ii.2 Agama/Moral: (STPM 2002) i. Nilai-nilai keagamaan ii. .3. Soalan dan skema contoh ini adalah berdasarkan soalan-soalan peperiksaan percubaan peringkat negeri di samping soalan-soalan STPM sebenar dan juga soalan-soalan klon STPM. Konsep pertentangan funsi seni ii. Memahami dan menghayati keindahan penggunaan bahasa dalam karya sastera iii. Penggunaan pendekatan Barat dengan Pendekatan Islam Pendekatan: 4. Hal-hal tersurat dan tersirat iii. Hubungan Watak-watak karya dengan realiti masyarakat iii.3.

Huraian/Contoh: Tugas pengkritik peringkat awal lebih kepada mencari kelemahan dan kesalahan yang terdapat dalam sesebuah karya kreatif. bidasan dan celaan. Huraikan mengapa ciri ”pujian dan sanjungan” mempunyai hubungan dengan kebudayaan Melayu [10] Skema cadangan: a. Huraian/contoh: Kritikan pada peringkat awal kemunculannya lebih berbentuk teguran keras terhadap sesebuah karya sastera/kreatif mengikut pendapat masing-masing. . Ali Ahmad [3] iv. Ini jelas dapat dilihat pada bentuk awal kritikan Fakta 2: Kata-kata teguran keras. dan jelaskan definisi sebenar kritikan sastera mengikut pendapat i. Hashim Awang [3] ii. a.Genre kritikan sastera dianggap sebagai baru kelahirannya berbanding dengan genre-genre lain seperti novel. Teguran keras ini dapat dilihat menerusi tulisan Anak Negeri yang bertajuk ”Kita dengan Munsyi Abdullah” yang mengecam sikap Abdullah sebagai pengampu orang asing. Lutfi Abas [3] c. puisi mahupun drama. tanggapan awal kritikan sastera Fakta 1:Perkataan kritik itu sendiri membawa konotasi kecelakaan terhadap karya kreatif. Mana Sikana [3] iii. Berikan tanggapan awal kritikan sastera [3] b. kecaman. Berdasarkan kenyatan tersebut. cerpen.

menunjukkan kesalahan. dan jelaskan definisi sebenar kritikan sastera mengikut pendapat i. Hashim Awang Satu wacana budaya yang mengolah pandangan. . mempertimbangkan dan menganalisis karya sastera. Mana Sikana Kritikan berkait dengan kerja kritikus yang bertindak sebagai hakim dalam kesusasteraan. Ali Ahmad Kritikan adalah satu kerja menilai. memuji.Pilih 1 isi sahaja 1 isi = 3 markah (1 markah fakta. Lutfi Abas Kajian kelemahan teori keindahan karya sastera. ii. iii.kritikan menghakimi sesebuah karya sastera. membandingkan dan menikmati sesbuah karya. Lutfi Abas [3] i. Mana Sikana [3] iii. Setiap 1 isi = 3 markah 4 isi x 3 markah = 12 markah. c. Fakta 2: Orang Melayu bertolak ansur / bertimbangrasa Huraian: Corak kehidupan orang Melayu lebih banyak bertolak ansur khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Hashim Awang [3] ii. iv. Ali Ahmad [3] iv. Huraikan mengapa ciri ”pujian dan sanjungan” mempunyai hubungan dengan kebudayaan Melayu Fakta 1: Orang Melayu sensitif Huraian: Orang Melayu memiliki perasaan halus mudah terasa dan mudah tersinggung dan serba sederhana dalam kehidupan. 2 markah Huraian/Contoh) 1 isi x 3 markah = 3 markah Taburan markah 1 isi x 3 markah= 3 markah b.

Sanjungan ii. Pilih 5 isi sahaja 1 isi = 2 markah ( 1 markah Fakta. ianya bersesuaian atau selaras dengan kritikan sastera itu sebagai satu disiplin ilmu yang bersifat bersistematik. Penganalisaan vi. Fakta 4: Kebudayaan orang Melayu yang lemah lembut / sopan santun. Huraian: Sistem komunikasi / perhubungan orang Melayu apabila berhubung dengan orang lain lebih banyak menggunakan kiasan/ kias ibarat/ kata-kata berlapik dan tidak berterus terang. Penilaian i. 1 markah Huraian) 5 isi x 2 markah = 10 markah. Pemikiran yang dikemukakan oleh pengarang. Sanjungan .Fakta 3: Orang Melayu merendah diri Huraian: Dalam kehidupan orang Melayu bersifat pemalu tidak suka menunjuk-nunjuk dan lebih mengutamakan orang lain. Teguran iii. Huraian: Kehidupan orang Melayu dilingkungi oleh adab sopan yang diwarisi secara turun temurun dan menjadi pegangan hidup. menyanjung untuk tujuan mendidik.pengarang seperti Abdullah Munsyi contoh dalam karyanya seperti Hikayat Abdullah yang dianggap kritis dan tajam pemikirannya. Fakta 5: Orang Melayu suka contoh dan teladan Huraian: contoh dan teladan yang baik seperti menegur / membanding. seseorang kritikawan atau pengkritik tidak terlepas daripada terikat dengan ciri-ciri tertentu yang perlu dilaksanakan. Saranan iv. Pendekatan v. Fakta 7: Orang Melayu suka berkias / sindiran/ perumpamaan tidak berterus terang. Posted by Mohd Nasir at 9:38 PM NOTa KRITIKAN Ciri-ciri Kritikan Sastera Dalam melaksanakan kerja-kerja kritikan. Fakta 6: Orang Melayu menghormati golongan berilmu Huraian: Orang berilmu juga menerima sanjungan kerana memiliki daya intelektualan yang sangat tinggi dan maju. ciri-cirinya ialah: i.

Yang melibatkan cadangan atau pandangan serta idea-idea berbentuk perubahan. Pengkritik yang jujur. Penilaian Justifikasi atau penghakiman yang dibuat terhadap sesbuah karya sastera setelah dilakukan pengamatan. v.besar sederhana mahupun kecil. di antara pendekatan yang diguna pakai dalam ukutara sesebuah kritikan ialah Formalistik. baik biasanya mahu melihat perkembangan kesusasteraan yang lebih mantap selaras dengan matlamat itu biasanya pengkritik akan memberi saranan yang bertanggungjawab. Pendekatan Persediaan atau kaedah yang diguna pakai ia juga membawa maksud cara bagaimana mendekati atau menganalisa karya sastera. Saranan Ianya melibatkan aspek-aspek pembinaan yang lebih ke arah menghasilkan sesebuah karya yang lebih bermutu dan mantap. sosiologi. perasaan tidak puashati atau merasakan karya yang dibacanya mempunyai kelebihan atau menampakkan kelainan. pertimbangan yang wajar serta rasional berpandukan hujah. Penganalisaan Cerakinan yang dibuat terutamanya dalam aspek persolan yang diutarakan oleh sesebuah karya sastera. Kebiasaanya ia melibatkan ilmu-ilmu tertentu sesuai dengan kritikan sebagai satu disiplin ilmu. Ianya mungkin bersifat yang positif atau mungkin negatif. moral Psikologi dan Linguistik. Teguran yang diberikan mestilah bersifat membina bukannya bertujuan menghancur atau memperlekeh sesebuah karya sastera. iii. pentafsiran. bukti serta pendapat. Fungsi Kritikan Sastera . sama ada dari aspek isi. ii. nasionalisme dan sebagainya. bernas. Teguran Kebiasannya seseorang pengkritik juga akan menegur hasil daripada penelitian yang dibuat berdasarkan sesebuah karya yang dibacanya. vi. Kesinambungannya pula ialah membolehkan seseorang pengkritik meletakkan ukuran dalam penentuan nilai bagi sesebuah karya sastera sama ada hebat. Hasilnya pengkritik atau pembaca akan melahirkan sanjungan terhadap karya tersebut. maka akan timbul reaksi atau tindakbalas pembaca terhadap karya itu sendiri. penganalisaan. teknik persembahan mahupun pengarang yang menulis karya tersebut. jitu serta matang dalam memartabatkan dunia sastera. Di samping itu juga pengkritik mungkin akan membuat pemerincian tentang watak yang terlibat berhubung dengan pelbagai perkara seperti aspek psikologi. Pengkritik biasanya akan menggabungjalinkannya dengan aspek sosiobudaya. bermutu.Hasil daripada pembacaan terhadap sesebuah karya kreatif. iv.

Sebagai satu cabang disiplin ilmu yang bersistematik serta bersifat saintifik. Menolong pengarang mendidik orang ramai ii. Proses Berkarya a. bagi membantu pengarang menghasilkan karya yang lebih baik c. Memperkenalkan buku-buku baru kepada orang yang tidak sempat membacanya iii. Dunia Kritikan a. Menentukan status sesebuah karya kreatif sama ada berkualiti atau tidak b. Membantu pengarang menepati kehendak pembaca / kelompok pembaca karya kreatif (Memberi keterangan kepada pengarang bagaimana menyesuaikan diri sendiri dengan pembaca) d. Menyedarkan masyarakat tentang realiti sebenar kesusasteraan (Menolong menghapuskan sebarang prasangka yang buruk terhadap sastera) d. (Memberi perangsang dan mendidik orang ramai supaya lebih giat membaca) d. Memudahkan pengarang melihat ciri-ciri karya kreatif yang bermutu. Membantu menjadi jalan tengah di antara pembaca dengan penulis (Membaiki salah faham di antara pengarang dengan pembaca) Sejarah Ringkas Kritikan Sejarah Sebelum Perang Dunia 1935 – 1941 . Membantu pembaca memilih karya yang berkualiti (menolong membezakan karya yang baik dan yang tidak baik) c. Memudahkan pembaca menikmati / menghayati sesebuah karya kreatif (kupasan / analisa) b. Menepati kiteria-kiteria karya kreatif e. Memperkembang serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan b. Membudayakan budaya membaca. kritikan juga mempunyai tujuan serta fungsi yang tertentu: i. Mempromosi / mempopularkan ilmu kritikan sebagai satu disiplin ilmu yang boleh membantu percambahan pengetahuan c. Penghayatan Karya a.

Kebanyakkan kritikan yang dibuat tidak memperkatakan tentang isi sesebuah karya iii. Definisi “Kritikan Sastera” Wong Seng Tong ialah: “berbagai-bagai makalah ringan yang menggambarkan bermacam-macam fikiran dan perasaan terhadap seni sastera daripada para pembaca peminat sastera”. kritikan tanpa penggunaan satu-satu dasar atau pendekatan khusus yang bersifat saintifik dan objektif. Walau bagaimanapun beliau tidak mengiktirafnya sebagai kritikan yang sebenar. Perawan Muar. Penilaian yang dibuat lebih tertumpu kepada aspek persoalan atau tema karya-karya seperti Sejarah melayu. Ciri-Ciri Kritikan Era 1935-1941 i. penyaranan beberapa sifat cerpen yang baik dan perlu dihasilkan Penulis-penulis yang terlibat dalam kritikan pada ketika ini terhad bilangannya. Ahmad Alkaf. tidak memiliki nilai yang tinggi serta penilaiannya agak dangkal. Hikayat Abdullah dan Kisah Pelayaran Abdullah. Di antara tokoh-tokoh pengkritik yang lahir pada era ini ialah Muhammad Yusof Ahmad. Kebanyakkan hasil penulisan mereka ini disiarkan dalam penerbitan sama ada surat khabar ataupun majalah. mereka bukanlah tokoh pengkritik dalam erti kata yang sebenar. kebanyakkan pengkritik tidak menggunakan dasar atau pendekatan yang khusus. bersifat emosional dan subjektif. Mahanum Hj. Kritikan yang lahir kemudiannya . penilaian menyeluruh dan mendatar terhadap cerpen ii.Kritikan sastera dalam tahap ini lahir untuk membentuk tradisinya bersama-sama dengan perkembangan penulisan cerpen yang pesat berlaku dalam akhbar dan majalah. Ktirikan yang muncul berlaku secara kecil-kecilan. Ahmad dan beberapa orang tokoh yang lain. Wong Seng Tong dalam kajian ilmiahnya (Ijazah Sarjana Sastera Universiti Malaya) mengatakan bahawa kritikan sastera Melayu bermula dengan tulisan Keris Melayu atau nama sebenarnya Muhammad Yassin Makmur pada tahun 1935. Kebanyakan kritikan yang ditulis lebih menekankan aspek pemujaan / memuji tokoh atau penulis s seperti hasil penulisan Keris Melayu 1935 “Tun Seri Lanang dan Abdullah Munsyi” ii. Antara tahun 1940 hingga 1941 kritikan yang lahir kebanyakkannya membuat penilaian dalam dua hal yang utama iaitu i. Kebanyakkan yang terlibat terdiri dari kalangan mereka yang bekerja sebagai guru dan juga wartawan. Dalam melaksanakan kerja-kerja kritikan. di antaranya ialah Majalah Guru dan Suratkhabar Majlis. iv. Penilaian yang dibuat kebanyakannya bersifat dangkal .

iaitu yang boleh membantu dan membina rakyat. Kritikan beliau telah disiarkan dalam akhbar Utusan Zaman keluaran 12 Jun 1949 yang bertajuk “Pandangan Seorang Penuntut Tinggi Kita Tentang Sebuah Buku Melayu”. Kritikan yang dibuat oleh beliau turut menimbulkan beberapa pesoalan tentang isi atau tema. Beliau menyatakan bahawa temanya adalah soal masyarakat. . Tokoh seperti Asraf dengan idea “Seni Untuk Masyarakat” manakala Hamzah pula dengan idea “Seni UNtuk Seni”.N Kebanyakkan kritikan yang dibuat disampaikan dalam bentuk esei. plotnya seperti sungai mengalir dan dia mempertikai bahasa Keris Mas yang teradun dengan bahasa Inggeris sambil menjelaskan cara-cara sebaiknya memperkenalkan perwatakan. Bagi Hamzah pula. Walaupun tidak mendalam sudah ada daya kritis dan analisis. Abu Zaki Fadhil. Aminuddin Baki mengkritik novel “Korban Kesucian” karya Keris Mas . baginya karya sastera harus memberi kepuasan pada pencipta dan juga pada pembaca. Seperti beliau menyanjung penulis Dewa Asmara melalui cerita “Peristiwa Dinihari” yang memperkatakan tentang kehidupan nelayan. Bagi Asraf karya sastera harus bertunjangkan seni untuk masyarakat. Wujudnya polemik di antara penulis yang membawa idea serta aliran yang berbeza pada konsep atau fungsi seni itu sendiri telah menyebabkan kritikan semakin berkembang.Samad Said dan Masuri S. di samping itu juga terdapat kritikan yang disiarkan di radio dalam bentuk ceramah mahupun diskusi sastera. namun begitu dalam masa yang sama juga terdapat tokoh-tokoh lain seperti Usman Awang. Mereka berdua adalah merupakan di antara tokoh pengkritik yang ikatakan paling aktif. Perkembangan kritikan lebih ketara apabila tertubuhnya ASAS 50.Era Aminuddin Baki 1949 / ASAS 50 Aminuddin Baki dianggap pelopor atau perintis kritikan era baru yang menjurus ke arah huraian dan penilaian terhadap 2 aspek penting karya sastera iaitu isi dan teknik (bentuk). Keris Mas. tetapi juga permasalahan bagaimana isi itu wajar disampaikan dalam bentuk yang lebih berkesan. Kritikan yang dibuat oleh beliau telah memperlihatkan suatu dasar atau pendekatan yang tertetu iaitu pendekatan bercorak formalistik. A.

Aspek penilaian telah menjadi salah satu ciri penting dalam kritikan iii. radio serta majlis-majlis diskusi dan ceramah. . Ali Hj. Pada tahun 1952 tertubuhnya Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya . Ahmad dan sebagainya Ciri-ciri Kritikan: i.Kebanyakkannya berkisar kepada permasalahan keunggulan karya sastera. Pengkritik-pengkritik yang lahir pada era ASAS 50 memperlihatkan satu bentuk kritikan yang cenderung kepada suatu ideologi atau pegangan tertentu. Wujudnya polemik yang berpanjangan di antara tokoh-tokoh pengkritik yang masing-masing cuba mempertahankan ideologi tersendiri iv. Kassim Ahmad. Singapura telah melahirkan lebih ramai pengkritik yang mempunyai kelulusan serta memiliki ilmu kritikan yang jitu. Ismail Hussein. majalah . Di antara tokoh-tokoh pengkritik tersebut ialah Baha Zain. Mulai memperlihatkan kemajuan serta pengkritik mulai menggunakan pendekatan-pendekatan yang tertentu ii. Kritikan yang dihasilkan lebih mendapat tempat dan mula tersebarluas menerusi pelbagai media antaranya akhbar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful