Penyediaan Rancangan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 4

Unit Kurikulum Jabatan Pendidikan Johor Darul Takzim
Disediakan oleh:En. Nerwandy B. Yusof Jurulatih Utama Pendidikan Muzik Negeri Johor.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4

Minggu 1

Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1 IRAMA

Item ARAS 1 (a)

Hasil Pembelajaran ARAS 2 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang lapan bar dalam meter 3 4 4 dan 4 ARAS 3 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang dua belas bar dalam meter 3 dan 4. 4 4

Cadangan Aktiviti / Catatan

1.1.1 Detik  Detik berkala

Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang enam bar dalam meter 3 4 4 dan 4

Mengesan detik berkala pada lagu. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi.

2

Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian  Aplikasi teknik Postur ; Sebutan ; Pernafasan ; Penghasilan ton ; Ekspresi

ARAS 1 (a) Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi.

ARAS 2 Mengamalkan tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari.

alat muzik. Meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara. Memberi respon secara gerakan. perkusi badan. bertulis. Bahan improvisasi ARAS 1 (a) Menyusun pelbagai kesan bunyi secara kreatif menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan. alat improvisasi. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar. Mengecam lagu AB dan ABA. ARAS 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru. Memainkan alat muzik secara tidak konvensional. 3 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar.1 PENEROKAAN  Pengalaman menemui .Meneroka pelbagai bunyi : Perkusi badan .Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Menghasilkan lebih daripada satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan secara berkumpulan atau bersendirian.1  NYANYIAN Memberi respon  Warna ton  Tekstur  Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar. 4 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. lakaran grafik. Membuat reflekssi tentang . ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar.

6 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. 3 . Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 .2. 3 . dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu. dram tenor dan alat perkusi lain. 5 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1.2 Meter 2 . Latihan memegang dan memainkan dram getar. ARAS 3 Membanding beza meter 2 . 3 . dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang empat bar. ARAS 2 Menyatakan ciriciri meter 2 4. ARAS 2 Memainkan dram getar. 4 . 4. dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang dua bar. 4 4 4 3.1 IRAMA 1. 4 dengan 4 4 jelas. Skor lengkap:  dua alat perkusi  tiga alat perkusi  empat alat perkusi  . ARAS 3 Memainkan dram getar.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan lagu-lagu yang didengari . 4 dengan 4 4 jelas. Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental secara ensembel.1 Teknik dalam permainan perkusi  Memegang / Mengendalikan Memainkan ARAS 1 (a) Memainkan dram getar. 4 4 4 4 ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis meter pada lagulagu yang diperdengar dengan betul.

2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon Warna ton Tekstur Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. menulis refleksi. melakar. Membalas corak irama yang diberi dengan menggunakan alat perkusi. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. 8 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. ARAS 3 Mengimprovisasi corak irama sepanjang melebihi empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. ARAS 2 Mengimprovisasi corak irama sepanjang empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter. catatan rasa dan fikiran.2 IMPROVISASI  Pengalaman kreatif Mengimprovisasi corak irama ARAS 1 (a)Mengimprovi sasi corak irama sepanjang dua bar yang betul dari segi nilai not dan meter. Melukis. . pantun.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 7 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik.

3 Tempo  Lambat . Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo. do’ dalam keratan lagu yang diberi dengan tepat. Membuat latihan solfa dengan pic do . re . so . so . fa . ti . ARAS 2 Mengenal pasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul. do’ dalam lagu yang diberi dengan tepat. do’. mi . re . mi .2 PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 (a) Menyanyikan pic do . la . so . ti . fa . do’. re . la . Membaca notasi.4. Sederhana Perubahan tempo – Ansur cepat . re . mi . la . 2.2. re . ARAS 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo lagu yang diperdengar. ti . fa .1 IRAMA 1. ti . re. fa . Menyanyikan lagu atau keratan lagu yang mengandungi pic do . so . mi . menyanyi dan memainkan melodi mudah.1 Menyanyi  Solfa – do . ARAS 3 Menyatakan ciriciri perubahan tempo pada lagu yang diperdengar dengan jelas.  10 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. ti .1 Lambang not muzik dan tanda rehat              ARAS 1 (a) Mengenal pasti simbol notasi muzik tanpa baluk dengan betul. fa . so . dengan betul. do’ secara berpandu dengan tepat. la . la . 11 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik SISTEM NOTASI 1. ti .Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 9 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. . ARAS 3 Menyanyikan dengan tepat pic do .1. so . mi . la . fa . do’. ARAS 2 Menyanyikan pic do . mi . ARAS 3 Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik. Cepat . Ansur lambat ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis tempo pada lagulagu yang diperdengar dengan betul. Membaca dan menulis notasi muzik.

Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk. so.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 12 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. . ARAS 2 Mengimprovisasi dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. mi la. Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la. do 13 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. re la. mi. mi. Memainkan rekoder mengikut skor yang disediakan. ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. so. Mengecam 6-8 not pada baluk dengan betul dan pantas.2 IMPROVISASI  Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru.4  SISTEM NOTASI Kedudukan not pada baluk (b) Mengecam not pada baluk dengan betul. Mengecam semua not pada baluk dengan betul dan pantas. so. re.

Masri. 15 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 Memainkan alat perkusi • Kemahiran bermain perkusi ARAS 1 (a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik.3 4 4 4 secara solo dan berkumpulan.1 IRAMA 1.5 Corak irama  Rentak  Zapin ARAS 1 (a) Mengecam lagu berentak zapin daripada sekumpulan lagu yang diperdengar dengan betul.4 Nilai not dan tanda ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Menulis corak Memadankan nilai not yang diperdengar dengan . Membuat gerakan berdasarkan lagu berentak Mac. Membanding beza pelbagai rentak yang diperdengar.4. Waltz.1 IRAMA 1. 16 Aspek 1 1. tempo dan dinamik. ARAS 3 Menyatakan ciriciri rentak zapin dengan betul. tekanan.1. Waltz.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 14 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Menyanyi dan memainkan pelbagai lagu dalam meter 2.3. ARAS 2 Mengenal pasti corak irama rentak zapin dengan betul. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu berentak Mac. Inang dan Zapin.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.1. Masri. Inang dan Zapin.

Minggu Aspek PENGHARGAAN ESTETIK rehat Item (a) Hasil Pembelajaran Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul. Cadangan Aktiviti / Catatan notasi yang dipaparkan. Memainkan ostinato irama menggunakan alat perkusi. Penjarian.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi ARAS 1 ARAS 2 Memainkan corak irama sepanjang empat bar dengan lancar dan betul mengkut notasi. . 19 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. (b) Memainkan corak irama sepanjang dua bar dengan betul mengikut notasi.     17 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. Mengenal pasti not dan tanda rehat dalam corak irama yang diperdengar dengan betul. Pernafasan . 18 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1.5 Corak irama  Ostinato irama ARAS 1 (a) Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul. irama yang diperdengar dengan betul menggunakan not dan tanda rehat yang telah dipelajari. Mendengar. menyebut dan memainkan pelbagai ostinato irama.3. Membaca dan memainkan corak irama dan ostinato. ARAS 3 Memainkan corak irama sepanjang lapan bar atau lebih dengan lancar dan betul mengkut notasi. ARAS 3 Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul.1 IRAMA 1. ARAS 2 Mengajuk semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul. ARAS 1 (a) Menunjukkan teknik yang betul semasa bermain ARAS 2 Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan ARAS 3 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari Tunjuk cara dan latihan teknik.3.2 Memainkan alat perkusi  Aplikasi teknik – Postur .

2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon  Warna ton  Tekstur  Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik a)Melukis. catatan rasa dan fikiran. Tengah . rendah. tengah. Hasil Pembelajaran betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru. dengan betul semasa bermain rekoder tanpa bimbingan guru. tertinggi dan terendah. membunyikan dan memainkan pic tinggi.2. Tertinggi . Penglidahan .1 Pic  Aras pic – Tinggi . . tengah. \ ARAS 3 Menganalisis lagu dari segi pic dengan tepat. Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan.2 MELODI 1. rekoder. menulis refleksi. rendah. Mendengar. Rendah . ARAS 2 Mengenal pasti dengan betul pic tertinggi dan terendah dalam keratan lagu. pantun. melakar. tertinggi dan terendah daripada sekumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul.Minggu Aspek Item Embouchure . 21 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Cadangan Aktiviti / Catatan 20 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Membaca dan mengecam pic tertinggi dan terendah dalam lagu yang dinyanyikan. Penghasilan ton . b)Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. Terendah ARAS 1 (a) Mengenal pasti pic tinggi.

Mendengar. melompat. 22 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. memainkan pic menurun menaik. mengecam. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. Cadangan Aktiviti / Catatan c)Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. Mendatar .4 1. Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. Hasil Pembelajaran yang diperdengar. membunyikan.Minggu Aspek Item instrumental yang diperdengar.1  MELODI Pic Pergerakan pic –Melompat . instrumental yang diperdengar. mendatar dan bertangga. . Bertangga ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar. d)Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental.2. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul.

3. D. ARAS 2 Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul. C’.Minggu 23 Aspek Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL Item 2. E. G. D.4. F#. ARAS 3 Memainkan lagu melebihi lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar. E. C’.3. Bb . F. D’ 24 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. B. Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan. B. F. A. Latihan penjarian tanpa dan dengan tiupan.Not C tengah.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental  Melodi yang mengandungi pic C tengah.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (a) Kemahiran bermain dan membaca notasi ARAS 1 Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan (a)Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul. betul dan berekspresi. D  Irama ARAS 1 (b) Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan betul. Membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 4 3 4. . F#. A. Membaca notasi . G.4 secara solo dan berkumpulan.

1 Pic  Pergerakan pic –Melompat .4 MELODI ARAS 1 ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. 3 . (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal ARAS 1 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru. ARAS 2 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan lancar dan betul mengikut skor. Mendengar. mendatar dan bertangga. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental. Mendatar . Bertangga 26 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.corak irama  Ekspresi dinamik Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 25 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental   Harmoni melodi kaunter . ARAS 3 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter dengan lancar dan betul mengikut skor atau tanpa skor.3. Menggabungkan permainan melodi kaunter dengan melodi. membunyikan. mengecam. 4 4 4 4 . ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul.2. 1.meter 2 . melompat. Latihan memainkan melodi kaunter frasa demi frasa. Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. memainkan pic menurun menaik.Minggu Aspek Item .

mi la. so. re la. Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la. mi. do .2 MELODI 1. ARAS 2 Mengimprovisasi dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. so. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 27 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.2 Harmoni ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. re.2. ARAS 2 Mengecam jenisjenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. mi. so.  Lapisan suara Dron Mendengar.Inang Cina 28 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. ARAS 3 Membanding bezakan jenisjenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai.2 IMPROVISASI .Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  . ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru.

ARAS 2 Mengecam jenisjenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. keseimbangan dan koordinasi suara dan ARAS 3 Mengawal kesepaduan. Keseimbangan . Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  Inang Cina 29 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Koordinasi . Mendengar. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. Memainkan alat muzik dengan pelbagai jenis .2. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan. keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan ARAS 2 Mengawal kesepaduan. 1.2 MELODI ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. keseimbangan dan koordinasi suara dan Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan.2 Harmoni  Lapisan suara – Ostinato Melodi 30 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. ARAS 1 (a) Mengawal kesepaduan.4    Kriteria Persembahan Kesepaduan .Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Membanding bezakan jenisjenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai.

mereka cipta ostinato irama ARAS 1 (a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. ARAS 3 Membina lebih daripada dua ostinato irama untuk mengiringi lagu-lagu yang berlainan meter dan berlainan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumentaldeng an bimbingan guru. ARAS 2 Membina dua ostinato irama untuk mengiringi dua buah lagu yang berlainan meter dan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. Nipis ARAS 1 (a) Mengenal pasti tekstur muzik nyanyian dan muzik ARAS 2 Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyanyian ARAS 3 Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian Mendengar. 32 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa 1. Cadangan Aktiviti / Catatan lagu secara berkumpulan. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. bunyi dengan baik dan konsisten ketika persembahan muzik nyanyian dan istrumental.2. .3 Tekstur  Deskripsi tekstur Tebal . bunyi dengan baik ketika persembahan muzik nyanyian dan instrumental.2 MELODI 1. 31 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3.3 REKA CIPTA  Pengalaman Kreatif . Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu.

Tempo . ARAS 2 Membanding beza frasa.Minggu Muzik Aspek Item Hasil Pembelajaran instrumental yang diperdengar dengan betul. ARAS 3 Menyatakan ciriciri frasa lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu.2 MELODI 1. Membuat gerakan kreatif berdasarkan unit-unit frasa dalam lagu yang dinyanyikan. Cadangan Aktiviti / Catatan Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengar. dimainkan atau diperdengar.Tekstur . Ciri-ciri frasa:     bilangan bar melodi yang berulang corak yang berulang kontur 35 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul.Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau Mengecam lagu AB dan ABA. .2.frasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul.1 NYANYIAN  Memberi respon . Memainkan rekoder mengikut frasa. dan muzik instrumental yang diperdengar. 34 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.4 Bentuk  Frasa ARAS 1 (a) Mengenal pasti frasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar.

4 Bentuk  Struktur – AB .Tekstur ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat Mengecam lagu AB dan ABA. bertulis. Aspek 3 37 PENGHARGAAN ESTETIK 4. ARAS 2 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan empat buah lagu yang diperdengar. Mendengar . Menandakan seksyenseksyen dalam lagu. ARAS 3 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan enam buah lagu yang diperdengar. lakaran grafik. Hasil Pembelajaran diperdengar.2 MELODI 1. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. Cadangan Aktiviti / Catatan Memberi respon secara gerakan. menyanyi. Membanding beza seksyen-seksyen dalam lagu. memainkan dan lagu-lagu berbentuk AB dan ABA.1 NYANYIAN  Memberi respon .Minggu Aspek Item lagu yang diperdengar. ABA ARAS 1 (a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan tiga buah lagu yang diperdengar. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari. .2. lebih yang diperdengar. 36 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.

Kuat . Mendengar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata dan skor lagu yang mudah secara berpandu.Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza ARAS 2 Membanding beza konsep ARAS 3 Membanding beza konsep Melukis. ARAS 3 Menyatakan perbezaan dinamik dalam lagu-lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. dinyanyikan dan dimainkan.3 EKSPRESI ARAS 1 (a) Menyatakan jenis dinamik pada lagu-lagu yang diperdengar dengan betul. 38 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.3.Bentuk bagi dua buah lagu yang diperdengar. Beransur kuat Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan dinamik dalam lagu yang didengari. melakar. Beransur lembut . catatan rasa dan fikiran. Hasil Pembelajaran buah lagu yang diperdengar.2  MUZIK INSTRUMENTAL Memberi respon . Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari. ARAS 2 Menandakan dinamik dengan betul pada skor lagu seperti yang diperdengar. bertulis. lakaran grafik. Cadangan Aktiviti / Catatan Memberi respon secara gerakan. Memainkan dinamik dengan alat perkusi dan rekoder. 39 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. pantun. 1. buah lagu atau lebih yang diperdengar. . menulis refleksi.Minggu Aspek Item .1 Dinamik  Lembut .

dinyanyikan dan dimainkan. Hasil Pembelajaran muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. Takut . 40 Aspek 2 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Tenang ARAS 1 (a) Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengar dengan betul. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan mud dalam lagu yang didengari. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. ARAS 3 Menyatakan jenis mud lapan buah lagu yang diperdengar dengan betul. Cadangan Aktiviti / Catatan Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar.Minggu Aspek Item .Dinamik konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar.3 EKSPRESI 1.Rentak . ARAS 2 Menyatakan jenis mud enam buah lagu yang diperdengar dengan betul. .3. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental.2 Mud Riang . Sedih . Bersemangat . Cemas .

melakar. Tanda kromat . Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. ARAS 3 Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. Garis tamat .2 Item INSTRUMENTAL  Memberi respon . Klef trebel ARAS 1 (a) Menyebut tanda isyarat dan istilah muzik. membuat latihan menulis tanda-tanda isyarat.Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. fermata/pause . andante . menyalin. forte . 42 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. allegro .4. Hasil Pembelajaran ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. Harkat . Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. Menyatakan maksud istilah. legato .Warna ton .Tekstur .4 SISTEM NOTASI 1.frasa . catatan rasa dan fikiran. Frasa .2 Tanda Isyarat dan Istilah  piano .bilangan bar . staccato . Memadankan istilah dengan maksud yang diberi. pantun.Minggu 41 Aspek Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. ARAS 2 Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor muzik. Kaitan . Cadangan Aktiviti / Catatan Melukis. Baluk . dengan betul. Menyebut istilah yang diberi. dengan betul. Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada: . Garis bar . Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. menulis refleksi. Mengecam.

 jenis lagu  pakaian  alat muzik Contoh lagu Muzik Kuda Kepang Muzik Dikir Barat Muzik Dongdang Sayang Muzik Caklempong Muzik Tarian Singa Muzik Nobat .Upacara . Fungsi lagu seperti .Fungsi ARAS 1 (b) Mengenal pasti fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. ARAS 3 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi tiga buah atau lebih lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar.Perayaan . Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia.Tarian Membuat refleksi tentang muzik masyarakat Malaysia.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran - Cadangan Aktiviti / Catatan jenis not dinamik tempo tanda isyarat 43 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA  Meneliti . ARAS 2 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful