Penyediaan Rancangan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 4

Unit Kurikulum Jabatan Pendidikan Johor Darul Takzim
Disediakan oleh:En. Nerwandy B. Yusof Jurulatih Utama Pendidikan Muzik Negeri Johor.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4

Minggu 1

Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1 IRAMA

Item ARAS 1 (a)

Hasil Pembelajaran ARAS 2 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang lapan bar dalam meter 3 4 4 dan 4 ARAS 3 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang dua belas bar dalam meter 3 dan 4. 4 4

Cadangan Aktiviti / Catatan

1.1.1 Detik  Detik berkala

Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang enam bar dalam meter 3 4 4 dan 4

Mengesan detik berkala pada lagu. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi.

2

Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian  Aplikasi teknik Postur ; Sebutan ; Pernafasan ; Penghasilan ton ; Ekspresi

ARAS 1 (a) Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi.

ARAS 2 Mengamalkan tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari.

Mengecam lagu AB dan ABA. alat muzik. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar. Memainkan alat muzik secara tidak konvensional. Memberi respon secara gerakan. Membuat reflekssi tentang . alat improvisasi. Bahan improvisasi ARAS 1 (a) Menyusun pelbagai kesan bunyi secara kreatif menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan. 3 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3.1  NYANYIAN Memberi respon  Warna ton  Tekstur  Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar.1 PENEROKAAN  Pengalaman menemui . 4 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. lakaran grafik. ARAS 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Menghasilkan lebih daripada satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan secara berkumpulan atau bersendirian. perkusi badan. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar.Meneroka pelbagai bunyi : Perkusi badan . Meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara. bertulis.

ARAS 3 Membanding beza meter 2 . 4 4 4 4 ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis meter pada lagulagu yang diperdengar dengan betul.1 Teknik dalam permainan perkusi  Memegang / Mengendalikan Memainkan ARAS 1 (a) Memainkan dram getar. ARAS 3 Memainkan dram getar.1 IRAMA 1. 3 .2. dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang empat bar. ARAS 2 Menyatakan ciriciri meter 2 4. 3 . 4 dengan 4 4 jelas. Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental secara ensembel.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. dram tenor dan alat perkusi lain. 4 . 6 PENGALAMAN MUZIKAL 2. ARAS 2 Memainkan dram getar. Latihan memegang dan memainkan dram getar. 4 4 4 3. Skor lengkap:  dua alat perkusi  tiga alat perkusi  empat alat perkusi  . dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang dua bar. dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu.1. 4 dengan 4 4 jelas. 4.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan lagu-lagu yang didengari . 5 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. 3 . Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 .2 Meter 2 .

ARAS 3 Mengimprovisasi corak irama sepanjang melebihi empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter. melakar. Melukis.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon Warna ton Tekstur Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. pantun.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 7 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar.2 IMPROVISASI  Pengalaman kreatif Mengimprovisasi corak irama ARAS 1 (a)Mengimprovi sasi corak irama sepanjang dua bar yang betul dari segi nilai not dan meter. Membalas corak irama yang diberi dengan menggunakan alat perkusi. catatan rasa dan fikiran. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. 8 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. ARAS 2 Mengimprovisasi corak irama sepanjang empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. . menulis refleksi. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental.

Sederhana Perubahan tempo – Ansur cepat .Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 9 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. ARAS 2 Menyanyikan pic do . mi . la . la . fa .2 PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 (a) Menyanyikan pic do . re . re. dengan betul. mi . do’. so .1 Menyanyi  Solfa – do . ti .1 Lambang not muzik dan tanda rehat              ARAS 1 (a) Mengenal pasti simbol notasi muzik tanpa baluk dengan betul. . re .2. mi . Ansur lambat ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis tempo pada lagulagu yang diperdengar dengan betul. do’ dalam keratan lagu yang diberi dengan tepat. fa . mi .3 Tempo  Lambat . 11 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik SISTEM NOTASI 1.1. ti . la . la . so . do’ dalam lagu yang diberi dengan tepat. re . menyanyi dan memainkan melodi mudah. do’ secara berpandu dengan tepat. so . la .1 IRAMA 1. Membuat latihan solfa dengan pic do . so . ARAS 3 Menyatakan ciriciri perubahan tempo pada lagu yang diperdengar dengan jelas. do’. do’. mi . Membaca notasi. ARAS 3 Menyanyikan dengan tepat pic do . ARAS 3 Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik. fa . fa . mi . 2. fa . ARAS 2 Mengenal pasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo. fa . ti . ARAS 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo lagu yang diperdengar. re . Menyanyikan lagu atau keratan lagu yang mengandungi pic do . ti . so . Cepat . re .  10 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. Membaca dan menulis notasi muzik.4. so . ti . la . ti .

Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la. so. mi. so. ARAS 2 Mengimprovisasi dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. mi. do 13 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. so.2 IMPROVISASI  Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk. Mengecam semua not pada baluk dengan betul dan pantas. mi la. re la.4  SISTEM NOTASI Kedudukan not pada baluk (b) Mengecam not pada baluk dengan betul. Mengecam 6-8 not pada baluk dengan betul dan pantas. ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. . Memainkan rekoder mengikut skor yang disediakan.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 12 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. re.

16 Aspek 1 1.1. Waltz. Masri. tempo dan dinamik.4.3 4 4 4 secara solo dan berkumpulan.4 Nilai not dan tanda ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Menulis corak Memadankan nilai not yang diperdengar dengan . Membanding beza pelbagai rentak yang diperdengar. Waltz. Membuat gerakan berdasarkan lagu berentak Mac.3. tekanan.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 14 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Inang dan Zapin.5 Corak irama  Rentak  Zapin ARAS 1 (a) Mengecam lagu berentak zapin daripada sekumpulan lagu yang diperdengar dengan betul. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu berentak Mac.1 IRAMA 1.1. 15 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 Memainkan alat perkusi • Kemahiran bermain perkusi ARAS 1 (a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik. ARAS 2 Mengenal pasti corak irama rentak zapin dengan betul.1 IRAMA 1.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. Inang dan Zapin. Masri. Menyanyi dan memainkan pelbagai lagu dalam meter 2. ARAS 3 Menyatakan ciriciri rentak zapin dengan betul.

3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.1 IRAMA 1. ARAS 3 Memainkan corak irama sepanjang lapan bar atau lebih dengan lancar dan betul mengkut notasi. Cadangan Aktiviti / Catatan notasi yang dipaparkan. 19 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. ARAS 3 Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul. Penjarian. Mendengar.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. Pernafasan . menyebut dan memainkan pelbagai ostinato irama. irama yang diperdengar dengan betul menggunakan not dan tanda rehat yang telah dipelajari.3. ARAS 1 (a) Menunjukkan teknik yang betul semasa bermain ARAS 2 Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan ARAS 3 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari Tunjuk cara dan latihan teknik. . (b) Memainkan corak irama sepanjang dua bar dengan betul mengikut notasi.3. 18 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. ARAS 2 Mengajuk semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan.2 Memainkan alat perkusi  Aplikasi teknik – Postur . Membaca dan memainkan corak irama dan ostinato. Mengenal pasti not dan tanda rehat dalam corak irama yang diperdengar dengan betul.1.     17 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. Memainkan ostinato irama menggunakan alat perkusi.Minggu Aspek PENGHARGAAN ESTETIK rehat Item (a) Hasil Pembelajaran Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul.5 Corak irama  Ostinato irama ARAS 1 (a) Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi ARAS 1 ARAS 2 Memainkan corak irama sepanjang empat bar dengan lancar dan betul mengkut notasi..

Terendah ARAS 1 (a) Mengenal pasti pic tinggi. Rendah . Membaca dan mengecam pic tertinggi dan terendah dalam lagu yang dinyanyikan.2.Minggu Aspek Item Embouchure . . rendah. tengah. b)Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. Tengah . catatan rasa dan fikiran. Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan. rekoder. tertinggi dan terendah daripada sekumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. Penglidahan . ARAS 2 Mengenal pasti dengan betul pic tertinggi dan terendah dalam keratan lagu. \ ARAS 3 Menganalisis lagu dari segi pic dengan tepat. Tertinggi . membunyikan dan memainkan pic tinggi.1 Pic  Aras pic – Tinggi .2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon  Warna ton  Tekstur  Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik a)Melukis. pantun. melakar. rendah. Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. Cadangan Aktiviti / Catatan 20 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. dengan betul semasa bermain rekoder tanpa bimbingan guru. 21 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Penghasilan ton . Mendengar. menulis refleksi. tertinggi dan terendah. Hasil Pembelajaran betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru.2 MELODI 1. tengah.

ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. Mendatar . Cadangan Aktiviti / Catatan c)Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. melompat. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. d)Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental.4 1. . Mendengar. mendatar dan bertangga.2. 22 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. instrumental yang diperdengar.1  MELODI Pic Pergerakan pic –Melompat . Hasil Pembelajaran yang diperdengar. membunyikan.Minggu Aspek Item instrumental yang diperdengar. Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. Bertangga ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar. mengecam. memainkan pic menurun menaik.

3. G. Bb . F. F#. D.Minggu 23 Aspek Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL Item 2. E. Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor. Membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 4 3 4.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (a) Kemahiran bermain dan membaca notasi ARAS 1 Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan (a)Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan. . Latihan penjarian tanpa dan dengan tiupan. D’ 24 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. A. F#. C’. A. C’.Not C tengah. betul dan berekspresi. ARAS 3 Memainkan lagu melebihi lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar.4 secara solo dan berkumpulan. B. E.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. F.4.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. D. G. B.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental  Melodi yang mengandungi pic C tengah.3. D  Irama ARAS 1 (b) Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan betul. Membaca notasi . ARAS 2 Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul.

membunyikan. Mendengar.corak irama  Ekspresi dinamik Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 25 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.Minggu Aspek Item . (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental   Harmoni melodi kaunter . 4 4 4 4 .meter 2 . mengecam. Menggabungkan permainan melodi kaunter dengan melodi.1 Pic  Pergerakan pic –Melompat . Latihan memainkan melodi kaunter frasa demi frasa. mendatar dan bertangga. Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental. memainkan pic menurun menaik. 1.4 MELODI ARAS 1 ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. ARAS 2 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan lancar dan betul mengikut skor. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.3. melompat.2. ARAS 3 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter dengan lancar dan betul mengikut skor atau tanpa skor. Mendatar . 3 .2 Bermain Rekoder Secara Muzikal ARAS 1 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru. Bertangga 26 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.

Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  . ARAS 2 Mengecam jenisjenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.Inang Cina 28 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 27 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.  Lapisan suara Dron Mendengar. re. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. do . menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. so. mi la.2. Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la. ARAS 3 Membanding bezakan jenisjenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai. so. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan. re la.2 MELODI 1. ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. mi. so.2 Harmoni ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. mi. ARAS 2 Mengimprovisasi dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru.Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru.2 IMPROVISASI .

4    Kriteria Persembahan Kesepaduan . Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  Inang Cina 29 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Membanding bezakan jenisjenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai. ARAS 1 (a) Mengawal kesepaduan. ARAS 2 Mengecam jenisjenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. keseimbangan dan koordinasi suara dan ARAS 3 Mengawal kesepaduan. Koordinasi . Mendengar. keseimbangan dan koordinasi suara dan Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. Keseimbangan .2 Harmoni  Lapisan suara – Ostinato Melodi 30 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. Memainkan alat muzik dengan pelbagai jenis . menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. 1. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder.2. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan.2 MELODI ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan ARAS 2 Mengawal kesepaduan.

3 REKA CIPTA  Pengalaman Kreatif . Cadangan Aktiviti / Catatan lagu secara berkumpulan. ARAS 2 Membina dua ostinato irama untuk mengiringi dua buah lagu yang berlainan meter dan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.mereka cipta ostinato irama ARAS 1 (a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. bunyi dengan baik dan konsisten ketika persembahan muzik nyanyian dan istrumental.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumentaldeng an bimbingan guru.3 Tekstur  Deskripsi tekstur Tebal . ARAS 3 Membina lebih daripada dua ostinato irama untuk mengiringi lagu-lagu yang berlainan meter dan berlainan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. bunyi dengan baik ketika persembahan muzik nyanyian dan instrumental. 31 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3.2.2 MELODI 1. . Nipis ARAS 1 (a) Mengenal pasti tekstur muzik nyanyian dan muzik ARAS 2 Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyanyian ARAS 3 Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian Mendengar. 32 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa 1.

Minggu Muzik Aspek Item Hasil Pembelajaran instrumental yang diperdengar dengan betul. dan muzik instrumental yang diperdengar. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. Membuat gerakan kreatif berdasarkan unit-unit frasa dalam lagu yang dinyanyikan.Tekstur .frasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul. dimainkan atau diperdengar. ARAS 2 Membanding beza frasa. Memainkan rekoder mengikut frasa. . ARAS 3 Menyatakan ciriciri frasa lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul. Cadangan Aktiviti / Catatan Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengar.Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau Mengecam lagu AB dan ABA.2 MELODI 1.Tempo . Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. 34 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.2.1 NYANYIAN  Memberi respon . Ciri-ciri frasa:     bilangan bar melodi yang berulang corak yang berulang kontur 35 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4.4 Bentuk  Frasa ARAS 1 (a) Mengenal pasti frasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul.

menyanyi. Membanding beza seksyen-seksyen dalam lagu. ARAS 2 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan empat buah lagu yang diperdengar. Menandakan seksyenseksyen dalam lagu. Aspek 3 37 PENGHARGAAN ESTETIK 4. .2 MELODI 1. lakaran grafik. Mendengar . memainkan dan lagu-lagu berbentuk AB dan ABA. ABA ARAS 1 (a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan tiga buah lagu yang diperdengar.2. Hasil Pembelajaran diperdengar. Cadangan Aktiviti / Catatan Memberi respon secara gerakan.Tekstur ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat Mengecam lagu AB dan ABA.Minggu Aspek Item lagu yang diperdengar. ARAS 3 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan enam buah lagu yang diperdengar. 36 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari.1 NYANYIAN  Memberi respon . lebih yang diperdengar. bertulis. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar.4 Bentuk  Struktur – AB .

Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza ARAS 2 Membanding beza konsep ARAS 3 Membanding beza konsep Melukis. Beransur kuat Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan dinamik dalam lagu yang didengari. Cadangan Aktiviti / Catatan Memberi respon secara gerakan. Hasil Pembelajaran buah lagu yang diperdengar. dinyanyikan dan dimainkan. lakaran grafik. buah lagu atau lebih yang diperdengar. Beransur lembut . bertulis. ARAS 3 Menyatakan perbezaan dinamik dalam lagu-lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. catatan rasa dan fikiran. menulis refleksi. 1.Minggu Aspek Item . . 39 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4.Bentuk bagi dua buah lagu yang diperdengar. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari. 38 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Memainkan dinamik dengan alat perkusi dan rekoder. melakar.3. Kuat . Mendengar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata dan skor lagu yang mudah secara berpandu. ARAS 2 Menandakan dinamik dengan betul pada skor lagu seperti yang diperdengar.1 Dinamik  Lembut .3 EKSPRESI ARAS 1 (a) Menyatakan jenis dinamik pada lagu-lagu yang diperdengar dengan betul. pantun.2  MUZIK INSTRUMENTAL Memberi respon .

Bersemangat . Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan mud dalam lagu yang didengari. 40 Aspek 2 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. ARAS 2 Menyatakan jenis mud enam buah lagu yang diperdengar dengan betul. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. dinyanyikan dan dimainkan. muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. . Cemas .Dinamik konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. Cadangan Aktiviti / Catatan Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. ARAS 3 Menyatakan jenis mud lapan buah lagu yang diperdengar dengan betul.2 Mud Riang . Tenang ARAS 1 (a) Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengar dengan betul. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental.3 EKSPRESI 1. Sedih . Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. Takut .3.Minggu Aspek Item .Rentak . Hasil Pembelajaran muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar.

4. ARAS 2 Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor muzik. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. Kaitan . staccato . Tanda kromat . allegro . Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. dengan betul. menyalin. andante . menulis refleksi. fermata/pause . catatan rasa dan fikiran. ARAS 3 Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu. melakar. legato . Garis bar . 42 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik.bilangan bar .Tekstur . pantun. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. Hasil Pembelajaran ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar.Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar.2 Tanda Isyarat dan Istilah  piano .4 SISTEM NOTASI 1. Klef trebel ARAS 1 (a) Menyebut tanda isyarat dan istilah muzik.Minggu 41 Aspek Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Memadankan istilah dengan maksud yang diberi. forte .Warna ton . Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada: . Harkat .frasa . Menyebut istilah yang diberi. Frasa . Cadangan Aktiviti / Catatan Melukis. membuat latihan menulis tanda-tanda isyarat. Garis tamat . Baluk . dengan betul.2 Item INSTRUMENTAL  Memberi respon . Menyatakan maksud istilah. Mengecam.

Tarian Membuat refleksi tentang muzik masyarakat Malaysia.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran - Cadangan Aktiviti / Catatan jenis not dinamik tempo tanda isyarat 43 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA  Meneliti . Fungsi lagu seperti .Fungsi ARAS 1 (b) Mengenal pasti fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar.Perayaan .Upacara . ARAS 3 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi tiga buah atau lebih lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar.  jenis lagu  pakaian  alat muzik Contoh lagu Muzik Kuda Kepang Muzik Dikir Barat Muzik Dongdang Sayang Muzik Caklempong Muzik Tarian Singa Muzik Nobat . ARAS 2 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.