Penyediaan Rancangan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR Tahun 4

Unit Kurikulum Jabatan Pendidikan Johor Darul Takzim
Disediakan oleh:En. Nerwandy B. Yusof Jurulatih Utama Pendidikan Muzik Negeri Johor.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4

Minggu 1

Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1 IRAMA

Item ARAS 1 (a)

Hasil Pembelajaran ARAS 2 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang lapan bar dalam meter 3 4 4 dan 4 ARAS 3 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang dua belas bar dalam meter 3 dan 4. 4 4

Cadangan Aktiviti / Catatan

1.1.1 Detik  Detik berkala

Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang enam bar dalam meter 3 4 4 dan 4

Mengesan detik berkala pada lagu. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi.

2

Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian  Aplikasi teknik Postur ; Sebutan ; Pernafasan ; Penghasilan ton ; Ekspresi

ARAS 1 (a) Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi.

ARAS 2 Mengamalkan tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari.

Bahan improvisasi ARAS 1 (a) Menyusun pelbagai kesan bunyi secara kreatif menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan. Memainkan alat muzik secara tidak konvensional. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar.1  NYANYIAN Memberi respon  Warna ton  Tekstur  Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar. 3 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. ARAS 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru. lakaran grafik. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Menghasilkan lebih daripada satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan secara berkumpulan atau bersendirian.Meneroka pelbagai bunyi : Perkusi badan . perkusi badan. 4 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara. Membuat reflekssi tentang .1 PENEROKAAN  Pengalaman menemui . Memberi respon secara gerakan. alat improvisasi. alat muzik. Mengecam lagu AB dan ABA. bertulis.

4 4 4 3. dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang dua bar.1 IRAMA 1. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 . Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental secara ensembel. dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang empat bar. 4 . ARAS 2 Menyatakan ciriciri meter 2 4.1. ARAS 3 Membanding beza meter 2 .2 Meter 2 . 3 . 5 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. 3 . 3 . Latihan memegang dan memainkan dram getar. dram tenor dan alat perkusi lain. 4 dengan 4 4 jelas.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan lagu-lagu yang didengari . 6 PENGALAMAN MUZIKAL 2. Skor lengkap:  dua alat perkusi  tiga alat perkusi  empat alat perkusi  . ARAS 2 Memainkan dram getar.1 Teknik dalam permainan perkusi  Memegang / Mengendalikan Memainkan ARAS 1 (a) Memainkan dram getar. ARAS 3 Memainkan dram getar. dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu. 4 dengan 4 4 jelas. 4 4 4 4 ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis meter pada lagulagu yang diperdengar dengan betul. 4.2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.

Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. ARAS 2 Mengimprovisasi corak irama sepanjang empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter. Melukis.2 IMPROVISASI  Pengalaman kreatif Mengimprovisasi corak irama ARAS 1 (a)Mengimprovi sasi corak irama sepanjang dua bar yang betul dari segi nilai not dan meter.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon Warna ton Tekstur Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. melakar. Membalas corak irama yang diberi dengan menggunakan alat perkusi. ARAS 3 Mengimprovisasi corak irama sepanjang melebihi empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. menulis refleksi. .Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 7 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. pantun. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. 8 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. catatan rasa dan fikiran.

1 Lambang not muzik dan tanda rehat              ARAS 1 (a) Mengenal pasti simbol notasi muzik tanpa baluk dengan betul. mi . ti . 11 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik SISTEM NOTASI 1. do’. fa . so . mi . la . ti . mi .  10 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. ti . do’ dalam keratan lagu yang diberi dengan tepat. so . mi . ARAS 3 Menyanyikan dengan tepat pic do . la . so . ti . la . Ansur lambat ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis tempo pada lagulagu yang diperdengar dengan betul. fa . re . do’ dalam lagu yang diberi dengan tepat. mi . re .2 PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 (a) Menyanyikan pic do . so . menyanyi dan memainkan melodi mudah. Membuat latihan solfa dengan pic do .1 IRAMA 1. re . mi .2. so . Membaca notasi. re. la . ti . fa . do’ secara berpandu dengan tepat. Cepat . Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo. ARAS 3 Menyatakan ciriciri perubahan tempo pada lagu yang diperdengar dengan jelas. fa .1. fa . re . ARAS 2 Mengenal pasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul. Menyanyikan lagu atau keratan lagu yang mengandungi pic do . dengan betul. Membaca dan menulis notasi muzik. do’. 2. fa .Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 9 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.3 Tempo  Lambat . ti .1 Menyanyi  Solfa – do . ARAS 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo lagu yang diperdengar. Sederhana Perubahan tempo – Ansur cepat . do’.4. ARAS 3 Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik. . re . so . la . ARAS 2 Menyanyikan pic do . la .

Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 12 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. Mengecam 6-8 not pada baluk dengan betul dan pantas. Mengecam semua not pada baluk dengan betul dan pantas. Memainkan rekoder mengikut skor yang disediakan.2 IMPROVISASI  Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. mi. mi la. re la. . ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. mi. so. ARAS 2 Mengimprovisasi dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. re. so.4  SISTEM NOTASI Kedudukan not pada baluk (b) Mengecam not pada baluk dengan betul. so. do 13 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la.

Masri.3. tempo dan dinamik. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu berentak Mac. Membuat gerakan berdasarkan lagu berentak Mac.1 IRAMA 1. 15 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. Inang dan Zapin.1 IRAMA 1.5 Corak irama  Rentak  Zapin ARAS 1 (a) Mengecam lagu berentak zapin daripada sekumpulan lagu yang diperdengar dengan betul. ARAS 3 Menyatakan ciriciri rentak zapin dengan betul. Inang dan Zapin.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2 Memainkan alat perkusi • Kemahiran bermain perkusi ARAS 1 (a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik. ARAS 2 Mengenal pasti corak irama rentak zapin dengan betul. 16 Aspek 1 1.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 14 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Waltz.4. Masri. Membanding beza pelbagai rentak yang diperdengar.1.4 Nilai not dan tanda ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Menulis corak Memadankan nilai not yang diperdengar dengan . Menyanyi dan memainkan pelbagai lagu dalam meter 2. Waltz. tekanan.3 4 4 4 secara solo dan berkumpulan.1.

ARAS 3 Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul.2 Memainkan alat perkusi  Aplikasi teknik – Postur . Memainkan ostinato irama menggunakan alat perkusi.1.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi ARAS 1 ARAS 2 Memainkan corak irama sepanjang empat bar dengan lancar dan betul mengkut notasi.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.5 Corak irama  Ostinato irama ARAS 1 (a) Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul.Minggu Aspek PENGHARGAAN ESTETIK rehat Item (a) Hasil Pembelajaran Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul. ARAS 2 Mengajuk semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul.1 IRAMA 1. Mengenal pasti not dan tanda rehat dalam corak irama yang diperdengar dengan betul. 18 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. (b) Memainkan corak irama sepanjang dua bar dengan betul mengikut notasi. .3. Penjarian.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan.3. 19 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. Mendengar.. menyebut dan memainkan pelbagai ostinato irama. Cadangan Aktiviti / Catatan notasi yang dipaparkan.     17 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. ARAS 3 Memainkan corak irama sepanjang lapan bar atau lebih dengan lancar dan betul mengkut notasi. irama yang diperdengar dengan betul menggunakan not dan tanda rehat yang telah dipelajari. Pernafasan . Membaca dan memainkan corak irama dan ostinato. ARAS 1 (a) Menunjukkan teknik yang betul semasa bermain ARAS 2 Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan ARAS 3 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari Tunjuk cara dan latihan teknik.

\ ARAS 3 Menganalisis lagu dari segi pic dengan tepat. Penglidahan . Penghasilan ton . dengan betul semasa bermain rekoder tanpa bimbingan guru. b)Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. Mendengar. melakar.1 Pic  Aras pic – Tinggi . tertinggi dan terendah daripada sekumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. Tengah . 21 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. pantun. Hasil Pembelajaran betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru. menulis refleksi. Rendah . ARAS 2 Mengenal pasti dengan betul pic tertinggi dan terendah dalam keratan lagu. catatan rasa dan fikiran. Cadangan Aktiviti / Catatan 20 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. rendah. .Minggu Aspek Item Embouchure . Membaca dan mengecam pic tertinggi dan terendah dalam lagu yang dinyanyikan.2. tertinggi dan terendah. rekoder. tengah. Terendah ARAS 1 (a) Mengenal pasti pic tinggi. tengah. rendah.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon  Warna ton  Tekstur  Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik a)Melukis.2 MELODI 1. Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan. membunyikan dan memainkan pic tinggi. Tertinggi .

d)Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental.2. instrumental yang diperdengar. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. mengecam. membunyikan. Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. melompat. memainkan pic menurun menaik.Minggu Aspek Item instrumental yang diperdengar. Cadangan Aktiviti / Catatan c)Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. Mendengar. Hasil Pembelajaran yang diperdengar. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul.4 1. 22 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Bertangga ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar. Mendatar .1  MELODI Pic Pergerakan pic –Melompat . . mendatar dan bertangga.

ARAS 3 Memainkan lagu melebihi lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar. D’ 24 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. . B. F. Latihan penjarian tanpa dan dengan tiupan.4 secara solo dan berkumpulan. A. D.3. Membaca notasi . G. F#. A.Minggu 23 Aspek Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL Item 2.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. D  Irama ARAS 1 (b) Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan betul. D. F#.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (a) Kemahiran bermain dan membaca notasi ARAS 1 Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan (a)Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul. ARAS 2 Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul. G.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental  Melodi yang mengandungi pic C tengah. E. C’.3. F. B. Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor. Membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 4 3 4. betul dan berekspresi.4. C’.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. E.Not C tengah. Bb . Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan.

2 Bermain Rekoder Secara Muzikal ARAS 1 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru. mengecam. Mendatar . ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. melompat. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental. mendatar dan bertangga. memainkan pic menurun menaik.3. Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. Bertangga 26 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.meter 2 .4 MELODI ARAS 1 ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar. (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental   Harmoni melodi kaunter . 1. Mendengar. 4 4 4 4 . ARAS 2 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan lancar dan betul mengikut skor.1 Pic  Pergerakan pic –Melompat .Minggu Aspek Item .2. membunyikan. ARAS 3 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter dengan lancar dan betul mengikut skor atau tanpa skor.corak irama  Ekspresi dinamik Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 25 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Latihan memainkan melodi kaunter frasa demi frasa. Menggabungkan permainan melodi kaunter dengan melodi. 3 .3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.

re la. re. so. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan. Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la. mi.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 27 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.Inang Cina 28 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. mi la. do . Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  .2 Harmoni ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. mi. ARAS 2 Mengimprovisasi dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru.Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru.2 MELODI 1. so. ARAS 3 Membanding bezakan jenisjenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai.2. so.  Lapisan suara Dron Mendengar. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. ARAS 2 Mengecam jenisjenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.2 IMPROVISASI .

keseimbangan dan koordinasi suara dan ARAS 3 Mengawal kesepaduan. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan. ARAS 1 (a) Mengawal kesepaduan. ARAS 2 Mengecam jenisjenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. Keseimbangan . 1. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. Mendengar.4    Kriteria Persembahan Kesepaduan . Koordinasi .Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Membanding bezakan jenisjenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai. keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan ARAS 2 Mengawal kesepaduan. Memainkan alat muzik dengan pelbagai jenis .2 Harmoni  Lapisan suara – Ostinato Melodi 30 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2. keseimbangan dan koordinasi suara dan Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan.2 MELODI ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  Inang Cina 29 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.

2 MELODI 1.2.mereka cipta ostinato irama ARAS 1 (a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.3 Tekstur  Deskripsi tekstur Tebal . bunyi dengan baik ketika persembahan muzik nyanyian dan instrumental. bunyi dengan baik dan konsisten ketika persembahan muzik nyanyian dan istrumental. 32 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa 1. Cadangan Aktiviti / Catatan lagu secara berkumpulan. ARAS 3 Membina lebih daripada dua ostinato irama untuk mengiringi lagu-lagu yang berlainan meter dan berlainan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. 31 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3.Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumentaldeng an bimbingan guru. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. Nipis ARAS 1 (a) Mengenal pasti tekstur muzik nyanyian dan muzik ARAS 2 Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyanyian ARAS 3 Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian Mendengar. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu. ARAS 2 Membina dua ostinato irama untuk mengiringi dua buah lagu yang berlainan meter dan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.3 REKA CIPTA  Pengalaman Kreatif . .

2 MELODI 1. .Tekstur .4 Bentuk  Frasa ARAS 1 (a) Mengenal pasti frasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul.Minggu Muzik Aspek Item Hasil Pembelajaran instrumental yang diperdengar dengan betul.Tempo . Membuat gerakan kreatif berdasarkan unit-unit frasa dalam lagu yang dinyanyikan. Ciri-ciri frasa:     bilangan bar melodi yang berulang corak yang berulang kontur 35 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Cadangan Aktiviti / Catatan Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengar. 34 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. dan muzik instrumental yang diperdengar. Memainkan rekoder mengikut frasa. ARAS 2 Membanding beza frasa.1 NYANYIAN  Memberi respon . Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu.2. dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul. ARAS 3 Menyatakan ciriciri frasa lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai.frasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar.Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau Mengecam lagu AB dan ABA. dimainkan atau diperdengar.

lebih yang diperdengar. Aspek 3 37 PENGHARGAAN ESTETIK 4.2. Cadangan Aktiviti / Catatan Memberi respon secara gerakan. memainkan dan lagu-lagu berbentuk AB dan ABA. Mendengar . Menandakan seksyenseksyen dalam lagu. lakaran grafik. Membanding beza seksyen-seksyen dalam lagu.1 NYANYIAN  Memberi respon . ABA ARAS 1 (a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan tiga buah lagu yang diperdengar. 36 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.4 Bentuk  Struktur – AB . ARAS 3 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan enam buah lagu yang diperdengar. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari.Tekstur ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat Mengecam lagu AB dan ABA. bertulis.2 MELODI 1. Hasil Pembelajaran diperdengar. ARAS 2 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan empat buah lagu yang diperdengar. menyanyi.Minggu Aspek Item lagu yang diperdengar. .

menulis refleksi.1 Dinamik  Lembut .Minggu Aspek Item . melakar. ARAS 3 Menyatakan perbezaan dinamik dalam lagu-lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. 38 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.Bentuk bagi dua buah lagu yang diperdengar. Mendengar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata dan skor lagu yang mudah secara berpandu. 1. bertulis. lakaran grafik.3. Kuat . Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari. Memainkan dinamik dengan alat perkusi dan rekoder. Cadangan Aktiviti / Catatan Memberi respon secara gerakan. dinyanyikan dan dimainkan. 39 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Beransur kuat Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan dinamik dalam lagu yang didengari.Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza ARAS 2 Membanding beza konsep ARAS 3 Membanding beza konsep Melukis. . Beransur lembut .3 EKSPRESI ARAS 1 (a) Menyatakan jenis dinamik pada lagu-lagu yang diperdengar dengan betul. Hasil Pembelajaran buah lagu yang diperdengar. buah lagu atau lebih yang diperdengar. ARAS 2 Menandakan dinamik dengan betul pada skor lagu seperti yang diperdengar. catatan rasa dan fikiran. pantun.2  MUZIK INSTRUMENTAL Memberi respon .

40 Aspek 2 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.3 EKSPRESI 1. . Takut . Mengklasifikasikan warna ton alat muzik.Rentak . Sedih . ARAS 3 Menyatakan jenis mud lapan buah lagu yang diperdengar dengan betul. Hasil Pembelajaran muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. Tenang ARAS 1 (a) Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengar dengan betul. Cadangan Aktiviti / Catatan Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan mud dalam lagu yang didengari. muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. Bersemangat . ARAS 2 Menyatakan jenis mud enam buah lagu yang diperdengar dengan betul. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu.3.Dinamik konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. Cemas .2 Mud Riang .Minggu Aspek Item . dinyanyikan dan dimainkan.

Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar.2 Item INSTRUMENTAL  Memberi respon . dengan betul. Baluk . Kaitan . Hasil Pembelajaran ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. Garis tamat . catatan rasa dan fikiran. ARAS 2 Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor muzik. Tanda kromat . ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. menulis refleksi. Frasa . fermata/pause . Harkat .4 SISTEM NOTASI 1. Mengecam. dengan betul. Memadankan istilah dengan maksud yang diberi. pantun. allegro . menyalin.4. andante .Warna ton . Cadangan Aktiviti / Catatan Melukis. ARAS 3 Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu.Tekstur . Klef trebel ARAS 1 (a) Menyebut tanda isyarat dan istilah muzik. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. Menyatakan maksud istilah. Menyebut istilah yang diberi.frasa . staccato . 42 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.bilangan bar . membuat latihan menulis tanda-tanda isyarat.2 Tanda Isyarat dan Istilah  piano . Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental.Minggu 41 Aspek Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. melakar. Garis bar . Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada: . forte . legato .

Tarian Membuat refleksi tentang muzik masyarakat Malaysia. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia.  jenis lagu  pakaian  alat muzik Contoh lagu Muzik Kuda Kepang Muzik Dikir Barat Muzik Dongdang Sayang Muzik Caklempong Muzik Tarian Singa Muzik Nobat .Upacara . Fungsi lagu seperti .Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran - Cadangan Aktiviti / Catatan jenis not dinamik tempo tanda isyarat 43 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA  Meneliti . ARAS 3 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi tiga buah atau lebih lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar.Fungsi ARAS 1 (b) Mengenal pasti fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar.Perayaan . ARAS 2 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful