SOSIOLOGI SUKAN

seorang pelajar.1 Pengenalan sosiologi sukan a. birokratik. konflik.2 .empirikal.proses mengistitutsikan dan yang lain berkaitan. Proses : interaksi yang berlaku antara individu dan kumpulan dalam masyarakat dalam bentuk komunikasi. sistematik serta mengambil kira isu berkaitan validiti dan reliabiliti kaedah kajian yang digunakan Struktur : suatu organisasi yang wujud dalam masyarakat mikro dan makro seperti individu. . komersialisasi. seorang atlit dan seorang guru. sosialisasi. Definisi : Kajian saintifik tentang struktur dan proses sosial dalam masyarakat. Makro pula kumpulan pelajar atau satu unit pasukan. SOSIOLOGI SUKAN 2. Saintifik : sesuatu yang teratur.

strategi. . kemudahan dan peralatan sukan. dan format sesuatu aktiviti sukan. Komponen-komponen ini meliputi peraturan.B. Bermain menggambarkan keadaan dalam fikiran dan perasaan hasil daripada penglibatan dalam sukan. Sukan : Merujuk cara atau gaya tindakan dalam sukan. Konsep asas kesukanan Main : Menyatukan dugaan dan harapan seseorang melalui tindakannya semasa sukan. Koperatif (saling bekerjasama) dan kompetitif (sifat pertandingan) merupakan tingkah laku asas manusia yang biasa timbul semasa mereka berinteraksi. Kedua-duanya merupakan pengalaman yang diperoleh semasa bersukan walaupun mungkin satu daripadanya lebih dirasai daripada satu lagi. Permainan : Merujuk reka bentuk struktur.

Integrasi kaum Sukan untuk semua Sukan prestasi tinggi dan sukan Massa . Penglibatan penonton dan penyertaan Penyokong Sumber pendapatan 2. Budaya Budaya bersukan Masyarakat sihat dan cergas 4. Impak ekonomi Perniagaan yang memberi keuntungan Penganjuran 3.1.

Nilai sukan dalam masyarakat berdasarkan Kaum Negara Serantau Global .a. Konsep budaya dan nilai Budaya sebagaib cermin masyarakat Nilai sebagai idea atau pegangan sesuatu masyarakat b.

Konsep sosialisasi sukan : Merupakan satu proses yang memerlukan manusia mempelajari mengenai nilai dan budaya. nilai dan perlakuan yang diperlukan dalam sukan yang diceburi. berdisiplin serta menghormati individu lain dan peraturan membantu dalam proses pembentukan sikap. Ia akan mewujudkan satu bentuk integrasi yang sentiasa berjaya menyatupadukan individu daripada pelbagai latar belakang untuk berkongsi satu entiti yang umum. Sosialisasi menerusi sukan Sukan menjadi alat kepada proses sosialisasi. Penglibatan dalam sukan akan menyediakan ruang yang luas hingga berlakunya proses sosialisasi ini. Pengaruh agen-agen sosialisasi ini membantu membentuk sikap. Elemen-elemen dalam sukan seperti sikap bekerjasama. dorongan serta impak agen-agen sosialisasi sukan. Sosialisasi ke dalam sukan Individu memilih untuk melibatkan diri ke dalam sukan kesan dari pengaruh.seperti satu pasukan. toleransi. 2. . nilai dan perlakuan individu tersebut.

sukan juga menyedia dan menekankan pembentukan struktur terhadap ketidaksamaan sosial.(egalitarian) ‡Mereka yang berbakat tanpa mengambil kira latar belakang sosial (meritocratic) ‡Boleh mempunyai satu keadaan susun lapis masyarakat yang sangat tinggi spt. Institusi lain. ‡Minat dalam sukan boleh mengatasi kelas @ status & batasan sosial.‡Boleh dianggap sebagai hubungan antara kelas sosial dan bangsa. .

A. Kumpulan etnik adalah kategori manusia yang mempunyai sifat yang jelas di mana mereka berkongsi hidup yang digabungkan dgn. Kaum adalah kumpulan manusia yang mempunyai fahaman idea yang dipercayai bersama masyarakat tersebut.Perbezaan warna kulit dan warisan budaya mempengaruhi penglibatan individu dalam sukan yang diceburinya. Etnik adalah berasaskan kepada warisan budaya dalam sekumpulan manusia yang berkait rapat dengan budaya dan latar belakang budayanya. Konsep integrasi kaum dalam sukan Peringkat sekolah Peringkat Pengajian Tinggi Peringkat Daerah dan Negeri Peringkat Kebangsaan Peringkat Antarabangsa Sukan untuk semua Sukan Prestasi Tinggi . Latar belakang budaya yang sama.

B. Sukan dominan berdasarkan kaum Punca Contoh Implikasi Langkah mengatasi . Polarisasi kaum Punca Kesan C.

konflik peranan dan persamaan taraf Tiada masa Masalah pengangkutan Bimbang untuk berada diluar rumah apabila malam Kekurangan duit sendiri Halangan budaya kerana kerja Kurang yakin pada diri sendiri Imej diri Kepercayaan negatif terhadap diri Kurang mendapat dorongan Pakaian dan peralatan yang diperlukan Kawalan sosial Hal-hal agama dan bangsa . Peranan gender dalam masyarakat 1.a.1 Isu gender.

b. Sumbangan wanita dalam perkembangan sukan negara Penyokong Atlet Pegawai Jurulatih Pemasaran perniagaan kerjaya . Perkembangan penyertaan wanita dalam sukan Sekolah Kebangsaan Antarbangsa c.

Peranan sukan dalam peningkatan ekonomi Penganjuran acara sukan Pelancongan Tajaan Hak siaran Sportbiz Penghasilan produk sukan .

7. Bagaimanakah penganjuran acara sukan dapat mempertingkatkan dan menjana ekonomi negara. Sukan 2. 3. Bincangkan sukan dominan berdasarkan kaum boleh memberikan implikasi yang negatif dan bagaimana cara mengatasinya. Berikan sumbangan wanita dalam perkembangan sukan di negara ini. 5. main ii. Nyatakan bagaimana peranan sukan dapat menggalakkkan integrasi antara kaum . Permainan iii. Bezakan asas kesukanan berikut : i.Soalan Latihan 1. 6. Jelaskan perbezaan konsep sosialisasi ke dalam sukan dan sosialisasi menerusi sukan serta berikan contoh yang relevan. 4. Jelaskan isu wanita dan sukan memberikan konflik peranan dan bagaimana persamaan taraf dapat dipupuk dalam masyarakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful