SOSIOLOGI SUKAN

Makro pula kumpulan pelajar atau satu unit pasukan. komersialisasi. Definisi : Kajian saintifik tentang struktur dan proses sosial dalam masyarakat. sosialisasi.proses mengistitutsikan dan yang lain berkaitan. SOSIOLOGI SUKAN 2.1 Pengenalan sosiologi sukan a. seorang pelajar.2 . Saintifik : sesuatu yang teratur. sistematik serta mengambil kira isu berkaitan validiti dan reliabiliti kaedah kajian yang digunakan Struktur : suatu organisasi yang wujud dalam masyarakat mikro dan makro seperti individu. seorang atlit dan seorang guru. .empirikal. Proses : interaksi yang berlaku antara individu dan kumpulan dalam masyarakat dalam bentuk komunikasi. konflik. birokratik.

Permainan : Merujuk reka bentuk struktur.B. Koperatif (saling bekerjasama) dan kompetitif (sifat pertandingan) merupakan tingkah laku asas manusia yang biasa timbul semasa mereka berinteraksi. dan format sesuatu aktiviti sukan. Sukan : Merujuk cara atau gaya tindakan dalam sukan. Komponen-komponen ini meliputi peraturan. Bermain menggambarkan keadaan dalam fikiran dan perasaan hasil daripada penglibatan dalam sukan. kemudahan dan peralatan sukan. Konsep asas kesukanan Main : Menyatukan dugaan dan harapan seseorang melalui tindakannya semasa sukan. Kedua-duanya merupakan pengalaman yang diperoleh semasa bersukan walaupun mungkin satu daripadanya lebih dirasai daripada satu lagi. strategi. .

Budaya Budaya bersukan Masyarakat sihat dan cergas 4. Integrasi kaum Sukan untuk semua Sukan prestasi tinggi dan sukan Massa . Impak ekonomi Perniagaan yang memberi keuntungan Penganjuran 3.1. Penglibatan penonton dan penyertaan Penyokong Sumber pendapatan 2.

Nilai sukan dalam masyarakat berdasarkan Kaum Negara Serantau Global .a. Konsep budaya dan nilai Budaya sebagaib cermin masyarakat Nilai sebagai idea atau pegangan sesuatu masyarakat b.

Pengaruh agen-agen sosialisasi ini membantu membentuk sikap. nilai dan perlakuan yang diperlukan dalam sukan yang diceburi. nilai dan perlakuan individu tersebut.seperti satu pasukan. Sosialisasi menerusi sukan Sukan menjadi alat kepada proses sosialisasi. 2. berdisiplin serta menghormati individu lain dan peraturan membantu dalam proses pembentukan sikap. Ia akan mewujudkan satu bentuk integrasi yang sentiasa berjaya menyatupadukan individu daripada pelbagai latar belakang untuk berkongsi satu entiti yang umum. Sosialisasi ke dalam sukan Individu memilih untuk melibatkan diri ke dalam sukan kesan dari pengaruh. dorongan serta impak agen-agen sosialisasi sukan. . Elemen-elemen dalam sukan seperti sikap bekerjasama.Konsep sosialisasi sukan : Merupakan satu proses yang memerlukan manusia mempelajari mengenai nilai dan budaya. toleransi. Penglibatan dalam sukan akan menyediakan ruang yang luas hingga berlakunya proses sosialisasi ini.

(egalitarian) ‡Mereka yang berbakat tanpa mengambil kira latar belakang sosial (meritocratic) ‡Boleh mempunyai satu keadaan susun lapis masyarakat yang sangat tinggi spt.‡Boleh dianggap sebagai hubungan antara kelas sosial dan bangsa. ‡Minat dalam sukan boleh mengatasi kelas @ status & batasan sosial. sukan juga menyedia dan menekankan pembentukan struktur terhadap ketidaksamaan sosial. . Institusi lain.

Etnik adalah berasaskan kepada warisan budaya dalam sekumpulan manusia yang berkait rapat dengan budaya dan latar belakang budayanya.Perbezaan warna kulit dan warisan budaya mempengaruhi penglibatan individu dalam sukan yang diceburinya. Latar belakang budaya yang sama. Kaum adalah kumpulan manusia yang mempunyai fahaman idea yang dipercayai bersama masyarakat tersebut. Konsep integrasi kaum dalam sukan Peringkat sekolah Peringkat Pengajian Tinggi Peringkat Daerah dan Negeri Peringkat Kebangsaan Peringkat Antarabangsa Sukan untuk semua Sukan Prestasi Tinggi . A. Kumpulan etnik adalah kategori manusia yang mempunyai sifat yang jelas di mana mereka berkongsi hidup yang digabungkan dgn.

Polarisasi kaum Punca Kesan C. Sukan dominan berdasarkan kaum Punca Contoh Implikasi Langkah mengatasi .B.

1 Isu gender. Peranan gender dalam masyarakat 1.a. konflik peranan dan persamaan taraf Tiada masa Masalah pengangkutan Bimbang untuk berada diluar rumah apabila malam Kekurangan duit sendiri Halangan budaya kerana kerja Kurang yakin pada diri sendiri Imej diri Kepercayaan negatif terhadap diri Kurang mendapat dorongan Pakaian dan peralatan yang diperlukan Kawalan sosial Hal-hal agama dan bangsa .

Sumbangan wanita dalam perkembangan sukan negara Penyokong Atlet Pegawai Jurulatih Pemasaran perniagaan kerjaya . Perkembangan penyertaan wanita dalam sukan Sekolah Kebangsaan Antarbangsa c.b.

Peranan sukan dalam peningkatan ekonomi Penganjuran acara sukan Pelancongan Tajaan Hak siaran Sportbiz Penghasilan produk sukan .

Jelaskan isu wanita dan sukan memberikan konflik peranan dan bagaimana persamaan taraf dapat dipupuk dalam masyarakat. Bezakan asas kesukanan berikut : i.Soalan Latihan 1. Permainan iii. main ii. 3. Berikan sumbangan wanita dalam perkembangan sukan di negara ini. 5. 4. 6. 7. Jelaskan perbezaan konsep sosialisasi ke dalam sukan dan sosialisasi menerusi sukan serta berikan contoh yang relevan. Bincangkan sukan dominan berdasarkan kaum boleh memberikan implikasi yang negatif dan bagaimana cara mengatasinya. Bagaimanakah penganjuran acara sukan dapat mempertingkatkan dan menjana ekonomi negara. Nyatakan bagaimana peranan sukan dapat menggalakkkan integrasi antara kaum . Sukan 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful