SOSIOLOGI SUKAN

 Saintifik : sesuatu yang teratur. konflik.empirikal. komersialisasi. sistematik serta mengambil kira isu berkaitan validiti dan reliabiliti kaedah kajian yang digunakan Struktur : suatu organisasi yang wujud dalam masyarakat mikro dan makro seperti individu. seorang atlit dan seorang guru. Proses : interaksi yang berlaku antara individu dan kumpulan dalam masyarakat dalam bentuk komunikasi. SOSIOLOGI SUKAN 2. Definisi : Kajian saintifik tentang struktur dan proses sosial dalam masyarakat.1 Pengenalan sosiologi sukan a. sosialisasi. Makro pula kumpulan pelajar atau satu unit pasukan. seorang pelajar. birokratik. .2 .proses mengistitutsikan dan yang lain berkaitan.

Koperatif (saling bekerjasama) dan kompetitif (sifat pertandingan) merupakan tingkah laku asas manusia yang biasa timbul semasa mereka berinteraksi.B. Kedua-duanya merupakan pengalaman yang diperoleh semasa bersukan walaupun mungkin satu daripadanya lebih dirasai daripada satu lagi. dan format sesuatu aktiviti sukan. Bermain menggambarkan keadaan dalam fikiran dan perasaan hasil daripada penglibatan dalam sukan. Sukan : Merujuk cara atau gaya tindakan dalam sukan. Konsep asas kesukanan Main : Menyatukan dugaan dan harapan seseorang melalui tindakannya semasa sukan. strategi. Permainan : Merujuk reka bentuk struktur. Komponen-komponen ini meliputi peraturan. kemudahan dan peralatan sukan. .

Integrasi kaum Sukan untuk semua Sukan prestasi tinggi dan sukan Massa . Budaya Budaya bersukan Masyarakat sihat dan cergas 4. Impak ekonomi Perniagaan yang memberi keuntungan Penganjuran 3. Penglibatan penonton dan penyertaan Penyokong Sumber pendapatan 2.1.

Konsep budaya dan nilai Budaya sebagaib cermin masyarakat Nilai sebagai idea atau pegangan sesuatu masyarakat b. Nilai sukan dalam masyarakat berdasarkan Kaum Negara Serantau Global .a.

berdisiplin serta menghormati individu lain dan peraturan membantu dalam proses pembentukan sikap. . Elemen-elemen dalam sukan seperti sikap bekerjasama. Pengaruh agen-agen sosialisasi ini membantu membentuk sikap. Ia akan mewujudkan satu bentuk integrasi yang sentiasa berjaya menyatupadukan individu daripada pelbagai latar belakang untuk berkongsi satu entiti yang umum. 2. Sosialisasi ke dalam sukan Individu memilih untuk melibatkan diri ke dalam sukan kesan dari pengaruh. Sosialisasi menerusi sukan Sukan menjadi alat kepada proses sosialisasi.seperti satu pasukan. dorongan serta impak agen-agen sosialisasi sukan. toleransi. nilai dan perlakuan yang diperlukan dalam sukan yang diceburi.Konsep sosialisasi sukan : Merupakan satu proses yang memerlukan manusia mempelajari mengenai nilai dan budaya. nilai dan perlakuan individu tersebut. Penglibatan dalam sukan akan menyediakan ruang yang luas hingga berlakunya proses sosialisasi ini.

‡Minat dalam sukan boleh mengatasi kelas @ status & batasan sosial.(egalitarian) ‡Mereka yang berbakat tanpa mengambil kira latar belakang sosial (meritocratic) ‡Boleh mempunyai satu keadaan susun lapis masyarakat yang sangat tinggi spt. .‡Boleh dianggap sebagai hubungan antara kelas sosial dan bangsa. sukan juga menyedia dan menekankan pembentukan struktur terhadap ketidaksamaan sosial. Institusi lain.

Kumpulan etnik adalah kategori manusia yang mempunyai sifat yang jelas di mana mereka berkongsi hidup yang digabungkan dgn.Perbezaan warna kulit dan warisan budaya mempengaruhi penglibatan individu dalam sukan yang diceburinya. A. Kaum adalah kumpulan manusia yang mempunyai fahaman idea yang dipercayai bersama masyarakat tersebut. Etnik adalah berasaskan kepada warisan budaya dalam sekumpulan manusia yang berkait rapat dengan budaya dan latar belakang budayanya. Konsep integrasi kaum dalam sukan Peringkat sekolah Peringkat Pengajian Tinggi Peringkat Daerah dan Negeri Peringkat Kebangsaan Peringkat Antarabangsa Sukan untuk semua Sukan Prestasi Tinggi . Latar belakang budaya yang sama.

Sukan dominan berdasarkan kaum Punca Contoh Implikasi Langkah mengatasi .B. Polarisasi kaum Punca Kesan C.

Peranan gender dalam masyarakat 1. konflik peranan dan persamaan taraf Tiada masa Masalah pengangkutan Bimbang untuk berada diluar rumah apabila malam Kekurangan duit sendiri Halangan budaya kerana kerja Kurang yakin pada diri sendiri Imej diri Kepercayaan negatif terhadap diri Kurang mendapat dorongan Pakaian dan peralatan yang diperlukan Kawalan sosial Hal-hal agama dan bangsa .1 Isu gender.a.

b. Sumbangan wanita dalam perkembangan sukan negara Penyokong Atlet Pegawai Jurulatih Pemasaran perniagaan kerjaya . Perkembangan penyertaan wanita dalam sukan Sekolah Kebangsaan Antarbangsa c.

Peranan sukan dalam peningkatan ekonomi Penganjuran acara sukan Pelancongan Tajaan Hak siaran Sportbiz Penghasilan produk sukan .

6. main ii. 4. 7. Bincangkan sukan dominan berdasarkan kaum boleh memberikan implikasi yang negatif dan bagaimana cara mengatasinya. Jelaskan isu wanita dan sukan memberikan konflik peranan dan bagaimana persamaan taraf dapat dipupuk dalam masyarakat. 5. Sukan 2. Bagaimanakah penganjuran acara sukan dapat mempertingkatkan dan menjana ekonomi negara. Jelaskan perbezaan konsep sosialisasi ke dalam sukan dan sosialisasi menerusi sukan serta berikan contoh yang relevan. Bezakan asas kesukanan berikut : i. Permainan iii. 3. Nyatakan bagaimana peranan sukan dapat menggalakkkan integrasi antara kaum . Berikan sumbangan wanita dalam perkembangan sukan di negara ini.Soalan Latihan 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful