SOSIOLOGI SUKAN

sistematik serta mengambil kira isu berkaitan validiti dan reliabiliti kaedah kajian yang digunakan Struktur : suatu organisasi yang wujud dalam masyarakat mikro dan makro seperti individu. komersialisasi. Proses : interaksi yang berlaku antara individu dan kumpulan dalam masyarakat dalam bentuk komunikasi.proses mengistitutsikan dan yang lain berkaitan. birokratik.empirikal. Saintifik : sesuatu yang teratur. konflik. seorang atlit dan seorang guru. . Makro pula kumpulan pelajar atau satu unit pasukan. sosialisasi.2 . SOSIOLOGI SUKAN 2. seorang pelajar.1 Pengenalan sosiologi sukan a. Definisi : Kajian saintifik tentang struktur dan proses sosial dalam masyarakat.

Sukan : Merujuk cara atau gaya tindakan dalam sukan. Bermain menggambarkan keadaan dalam fikiran dan perasaan hasil daripada penglibatan dalam sukan. Konsep asas kesukanan Main : Menyatukan dugaan dan harapan seseorang melalui tindakannya semasa sukan. kemudahan dan peralatan sukan. Koperatif (saling bekerjasama) dan kompetitif (sifat pertandingan) merupakan tingkah laku asas manusia yang biasa timbul semasa mereka berinteraksi.B. dan format sesuatu aktiviti sukan. . Kedua-duanya merupakan pengalaman yang diperoleh semasa bersukan walaupun mungkin satu daripadanya lebih dirasai daripada satu lagi. strategi. Komponen-komponen ini meliputi peraturan. Permainan : Merujuk reka bentuk struktur.

Impak ekonomi Perniagaan yang memberi keuntungan Penganjuran 3. Budaya Budaya bersukan Masyarakat sihat dan cergas 4.1. Penglibatan penonton dan penyertaan Penyokong Sumber pendapatan 2. Integrasi kaum Sukan untuk semua Sukan prestasi tinggi dan sukan Massa .

a. Nilai sukan dalam masyarakat berdasarkan Kaum Negara Serantau Global . Konsep budaya dan nilai Budaya sebagaib cermin masyarakat Nilai sebagai idea atau pegangan sesuatu masyarakat b.

Konsep sosialisasi sukan : Merupakan satu proses yang memerlukan manusia mempelajari mengenai nilai dan budaya. toleransi. Penglibatan dalam sukan akan menyediakan ruang yang luas hingga berlakunya proses sosialisasi ini. nilai dan perlakuan yang diperlukan dalam sukan yang diceburi. nilai dan perlakuan individu tersebut. berdisiplin serta menghormati individu lain dan peraturan membantu dalam proses pembentukan sikap. Elemen-elemen dalam sukan seperti sikap bekerjasama. Ia akan mewujudkan satu bentuk integrasi yang sentiasa berjaya menyatupadukan individu daripada pelbagai latar belakang untuk berkongsi satu entiti yang umum. Pengaruh agen-agen sosialisasi ini membantu membentuk sikap. 2. Sosialisasi menerusi sukan Sukan menjadi alat kepada proses sosialisasi. . dorongan serta impak agen-agen sosialisasi sukan. Sosialisasi ke dalam sukan Individu memilih untuk melibatkan diri ke dalam sukan kesan dari pengaruh.seperti satu pasukan.

sukan juga menyedia dan menekankan pembentukan struktur terhadap ketidaksamaan sosial. .‡Boleh dianggap sebagai hubungan antara kelas sosial dan bangsa. ‡Minat dalam sukan boleh mengatasi kelas @ status & batasan sosial. Institusi lain.(egalitarian) ‡Mereka yang berbakat tanpa mengambil kira latar belakang sosial (meritocratic) ‡Boleh mempunyai satu keadaan susun lapis masyarakat yang sangat tinggi spt.

Kaum adalah kumpulan manusia yang mempunyai fahaman idea yang dipercayai bersama masyarakat tersebut. Latar belakang budaya yang sama. A.Perbezaan warna kulit dan warisan budaya mempengaruhi penglibatan individu dalam sukan yang diceburinya. Kumpulan etnik adalah kategori manusia yang mempunyai sifat yang jelas di mana mereka berkongsi hidup yang digabungkan dgn. Konsep integrasi kaum dalam sukan Peringkat sekolah Peringkat Pengajian Tinggi Peringkat Daerah dan Negeri Peringkat Kebangsaan Peringkat Antarabangsa Sukan untuk semua Sukan Prestasi Tinggi . Etnik adalah berasaskan kepada warisan budaya dalam sekumpulan manusia yang berkait rapat dengan budaya dan latar belakang budayanya.

B. Polarisasi kaum Punca Kesan C. Sukan dominan berdasarkan kaum Punca Contoh Implikasi Langkah mengatasi .

a.1 Isu gender. konflik peranan dan persamaan taraf Tiada masa Masalah pengangkutan Bimbang untuk berada diluar rumah apabila malam Kekurangan duit sendiri Halangan budaya kerana kerja Kurang yakin pada diri sendiri Imej diri Kepercayaan negatif terhadap diri Kurang mendapat dorongan Pakaian dan peralatan yang diperlukan Kawalan sosial Hal-hal agama dan bangsa . Peranan gender dalam masyarakat 1.

Perkembangan penyertaan wanita dalam sukan Sekolah Kebangsaan Antarbangsa c. Sumbangan wanita dalam perkembangan sukan negara Penyokong Atlet Pegawai Jurulatih Pemasaran perniagaan kerjaya .b.

Peranan sukan dalam peningkatan ekonomi Penganjuran acara sukan Pelancongan Tajaan Hak siaran Sportbiz Penghasilan produk sukan .

Jelaskan isu wanita dan sukan memberikan konflik peranan dan bagaimana persamaan taraf dapat dipupuk dalam masyarakat. 7. Berikan sumbangan wanita dalam perkembangan sukan di negara ini. 6. 4. 5. Sukan 2. main ii. Nyatakan bagaimana peranan sukan dapat menggalakkkan integrasi antara kaum . Bincangkan sukan dominan berdasarkan kaum boleh memberikan implikasi yang negatif dan bagaimana cara mengatasinya.Soalan Latihan 1. Jelaskan perbezaan konsep sosialisasi ke dalam sukan dan sosialisasi menerusi sukan serta berikan contoh yang relevan. Bagaimanakah penganjuran acara sukan dapat mempertingkatkan dan menjana ekonomi negara. 3. Permainan iii. Bezakan asas kesukanan berikut : i.