SOSIOLOGI SUKAN

2 . sistematik serta mengambil kira isu berkaitan validiti dan reliabiliti kaedah kajian yang digunakan Struktur : suatu organisasi yang wujud dalam masyarakat mikro dan makro seperti individu. birokratik. seorang atlit dan seorang guru. sosialisasi. konflik. .proses mengistitutsikan dan yang lain berkaitan.empirikal. seorang pelajar. Makro pula kumpulan pelajar atau satu unit pasukan. Proses : interaksi yang berlaku antara individu dan kumpulan dalam masyarakat dalam bentuk komunikasi. komersialisasi. Saintifik : sesuatu yang teratur. Definisi : Kajian saintifik tentang struktur dan proses sosial dalam masyarakat. SOSIOLOGI SUKAN 2.1 Pengenalan sosiologi sukan a.

Koperatif (saling bekerjasama) dan kompetitif (sifat pertandingan) merupakan tingkah laku asas manusia yang biasa timbul semasa mereka berinteraksi. kemudahan dan peralatan sukan. . Konsep asas kesukanan Main : Menyatukan dugaan dan harapan seseorang melalui tindakannya semasa sukan. Sukan : Merujuk cara atau gaya tindakan dalam sukan. Permainan : Merujuk reka bentuk struktur. Kedua-duanya merupakan pengalaman yang diperoleh semasa bersukan walaupun mungkin satu daripadanya lebih dirasai daripada satu lagi. strategi.B. Komponen-komponen ini meliputi peraturan. Bermain menggambarkan keadaan dalam fikiran dan perasaan hasil daripada penglibatan dalam sukan. dan format sesuatu aktiviti sukan.

Budaya Budaya bersukan Masyarakat sihat dan cergas 4.1. Impak ekonomi Perniagaan yang memberi keuntungan Penganjuran 3. Integrasi kaum Sukan untuk semua Sukan prestasi tinggi dan sukan Massa . Penglibatan penonton dan penyertaan Penyokong Sumber pendapatan 2.

Konsep budaya dan nilai Budaya sebagaib cermin masyarakat Nilai sebagai idea atau pegangan sesuatu masyarakat b. Nilai sukan dalam masyarakat berdasarkan Kaum Negara Serantau Global .a.

seperti satu pasukan. Elemen-elemen dalam sukan seperti sikap bekerjasama. Sosialisasi ke dalam sukan Individu memilih untuk melibatkan diri ke dalam sukan kesan dari pengaruh.Konsep sosialisasi sukan : Merupakan satu proses yang memerlukan manusia mempelajari mengenai nilai dan budaya. Pengaruh agen-agen sosialisasi ini membantu membentuk sikap. 2. nilai dan perlakuan yang diperlukan dalam sukan yang diceburi. Ia akan mewujudkan satu bentuk integrasi yang sentiasa berjaya menyatupadukan individu daripada pelbagai latar belakang untuk berkongsi satu entiti yang umum. nilai dan perlakuan individu tersebut. Sosialisasi menerusi sukan Sukan menjadi alat kepada proses sosialisasi. dorongan serta impak agen-agen sosialisasi sukan. . berdisiplin serta menghormati individu lain dan peraturan membantu dalam proses pembentukan sikap. toleransi. Penglibatan dalam sukan akan menyediakan ruang yang luas hingga berlakunya proses sosialisasi ini.

‡Minat dalam sukan boleh mengatasi kelas @ status & batasan sosial. .(egalitarian) ‡Mereka yang berbakat tanpa mengambil kira latar belakang sosial (meritocratic) ‡Boleh mempunyai satu keadaan susun lapis masyarakat yang sangat tinggi spt.‡Boleh dianggap sebagai hubungan antara kelas sosial dan bangsa. sukan juga menyedia dan menekankan pembentukan struktur terhadap ketidaksamaan sosial. Institusi lain.

Etnik adalah berasaskan kepada warisan budaya dalam sekumpulan manusia yang berkait rapat dengan budaya dan latar belakang budayanya. Kumpulan etnik adalah kategori manusia yang mempunyai sifat yang jelas di mana mereka berkongsi hidup yang digabungkan dgn. Konsep integrasi kaum dalam sukan Peringkat sekolah Peringkat Pengajian Tinggi Peringkat Daerah dan Negeri Peringkat Kebangsaan Peringkat Antarabangsa Sukan untuk semua Sukan Prestasi Tinggi . Latar belakang budaya yang sama.Perbezaan warna kulit dan warisan budaya mempengaruhi penglibatan individu dalam sukan yang diceburinya. Kaum adalah kumpulan manusia yang mempunyai fahaman idea yang dipercayai bersama masyarakat tersebut. A.

B. Sukan dominan berdasarkan kaum Punca Contoh Implikasi Langkah mengatasi . Polarisasi kaum Punca Kesan C.

a. konflik peranan dan persamaan taraf Tiada masa Masalah pengangkutan Bimbang untuk berada diluar rumah apabila malam Kekurangan duit sendiri Halangan budaya kerana kerja Kurang yakin pada diri sendiri Imej diri Kepercayaan negatif terhadap diri Kurang mendapat dorongan Pakaian dan peralatan yang diperlukan Kawalan sosial Hal-hal agama dan bangsa . Peranan gender dalam masyarakat 1.1 Isu gender.

Perkembangan penyertaan wanita dalam sukan Sekolah Kebangsaan Antarbangsa c. Sumbangan wanita dalam perkembangan sukan negara Penyokong Atlet Pegawai Jurulatih Pemasaran perniagaan kerjaya .b.

Peranan sukan dalam peningkatan ekonomi Penganjuran acara sukan Pelancongan Tajaan Hak siaran Sportbiz Penghasilan produk sukan .

6.Soalan Latihan 1. 7. 5. Bagaimanakah penganjuran acara sukan dapat mempertingkatkan dan menjana ekonomi negara. Bezakan asas kesukanan berikut : i. main ii. Jelaskan perbezaan konsep sosialisasi ke dalam sukan dan sosialisasi menerusi sukan serta berikan contoh yang relevan. Jelaskan isu wanita dan sukan memberikan konflik peranan dan bagaimana persamaan taraf dapat dipupuk dalam masyarakat. Permainan iii. Berikan sumbangan wanita dalam perkembangan sukan di negara ini. Sukan 2. 3. Nyatakan bagaimana peranan sukan dapat menggalakkkan integrasi antara kaum . 4. Bincangkan sukan dominan berdasarkan kaum boleh memberikan implikasi yang negatif dan bagaimana cara mengatasinya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful