VISI SEKOLAH

SK Jeram Landak menjadi sekolah berkesan yang melahirkan insan berkualiti menjelang 2010

MISI SEKOLAH

Warga SK Jeram Landak akan terus berusaha : • Mewujudkan iklim yang kondusif. • Memastikan pencapaian kurikulum sentiasa cemerlang. • Melibatkan semua murid dalam kegiatan kokurikulum. • Menyemai dan memupuk nilai-nilai murni dan sahsiah yang luhur. • Melaksanakan system pengurusan dan pentadbiran yang cekap, sistematik dan telus.

MOTTO
Kecil dalam kuantiti tetapi besar dalam kualiti.

1

VISI PEMULIHAN KHAS

MEMPERTINGKATKAN KECEMERLANGAN DARIPADA SEGI PENGURUSAN KURIKULUM DAN MEMBASMI MASALAH 3M

MISI PEMULIHAN KHAS

MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN YANG BERKUALITI UNTUK MELAHIRKAN MURID-MURID 100% CELIK 3M DI SAMPING DAPAT MENGEMBANGKAN POTENSI INDIVIDU DARIPADA SEGI JASMANI, EMOSI, ROHANI DAN INTELEK BERLANDASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

2

PENGENALAN
Pendidikan peringkat rendah adalah pendidikan yang bertujuan melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek . Penguasaan kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M) perlu dikuasai pada peringkat awal lagi bagi membolehkan muridmurid berkomunikasi dan membina ilmu pengetahuan. Perbezaan minat, pengalaman, bakat dan gaya belajar seseorang individu mengakibatkan segelintir mereka lebih lambat atau terkebelakang menguasai sesuatu kemahiran berbanding rakan sebayanya. Oleh itu, pengajaran pemulihan perlu diadakan bagi menghalang potensi mereka daripada terbenam.

KONSEP
Program Pemulihan Khas adalah satu usaha mengatasi masalah murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai kemahiran asas iaitu membaca, menulis dan mengira (3M).

MATLAMAT
Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid-murid menguasai kemahiran-kemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa yang ditetapkan.

3

OBJEKTIF
Setelah mengikuti program ini dalam jangka masa yang ditenteukan murid boleh: a) b) c) Menguasai kemahiran asas 3M. Meneruskan pembelajaran di kelas biasa. Menambah sikap keyakinan diri dan sikap positif terhadap pembelajaran.

STRATEGI
Murid-murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dibawa keluar ke Kelas Pemulihan Khas pada masa-masa tertentu untuk mendapatkan pengajaran pemulihan daripada guru pemulihan khas. Setelah selesai, mereka akan balik semula ke kelas biasa untuk meneruskan pelajaran mereka.

4

Ciri-Ciri Kanak-Kanak Pemulihan

Antara ciri-ciri kanak-kanak pemulihan ialah; a. Emosi dan Tingkahlaku i. ii. iii. iv. v. vi. Perasaan rendah diri. Perasaan risau. Perasaan sedih, hiba atau duka. Perasaan cepat bosan atau jemu terhadap pelajaran. Perasaan takut akan perkara-perkara baru. Degil, tidak patuh pada peraturan-peraturan dan suka melawan.

vii. Pasif. viii. Malas b. Sosial i. Gelisah dan selalu bergerak di dalam darjah serta mengganggu kawankawan. ii. Lemah / kurang interaksi dengan rakan. iii. Gemar menghisap atau menggigit jari/kuku. iv. Selalu tidak hadir ke sekolah dengan berbagai-bagai alasan. v Menangis - enggan masuk darjah. vi. Hyper aktif.

5

c. Kesihatan i. ii. iii. iv. v. vi. Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan. Tumbesaran tubuh badan tidak seimbang (gemuk/kurus). Tumpuan perhatian terhad (masalah penglihatan). Lemah gerakkan motor-kasar dan halus. Kesihatan terganggu seperti selalu sakit, sakit terlalu lama dan teruk. Kurang menjaga kebersihan diri.

d. Kesediaan Belajar i. ii. iii iv. v. Belum bersedia untuk belajar. Perbendaharaan kata kurang. . Lemah pemahaman. Kurang keyakinan diri dan rangsangan. Kurang matang – IQ tidak seimbang dengan umur hayat.

e. Pengamatan i. ii. iii. iv. v. vi. vii. ix. Tidak kenal perbezaan bentuk, saiz, warna dan turutan. Lemah pendengaran bunyi dan rentak. Keliru terhadap konsep ruang dan mencari arah. Lambat mengkelaskan benda. Kesukaran mengaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru. Tidak dapat menyelesaikan masalah. Sukar ambil bahagian dalam permainan dan tidak faham undang-undang. Lemah pergerakan dan perbuatan.

viii. Tidak kreatif.

x. xi.

Lemah daya pemikiran/ingatan. Tidak boleh mengingat kembali. 6

TAHAP-TAHAP UJIAN

UJIAN SARINGAN a. Ujian saringan ialah satu instrumen pengukuran yang menyeluruh terhadap kekuatan dan kelemahan dalam penguasaan kemahiran-kemahiran asas oleh murid secara individu untuk dicalonkan bagi mengikuti Program Pemulihan Khas. Ujian ini dapat mengesan murid-murid yang lemah dan memerlukan bantuan pemulihan khas. b. Bahan atau topik dalam ujian saringan merangkumi hanya kerja-kerja yang telah diajarkan dan semasa oleh guru kelas. Oleh itu senarai kemahiran yang diuji hendaklah ditentukan dan direkodkan dalam Jadual Penentuan Ujian. c. d. e. Ujian ini boleh dijalankan apabila percalonan diterima. Ujian dijalankan secara individu atau kumpulan kecil dan direkodkan dalam borang rekod ujian untuk difailkan. Bilangan murid yang diterima masuk ke kelas pemulihan khas berdasarkan beberapa faktor:i. ii. iii. skor yang lemah jenis masalah yang dihadapi oleh murid. ruang yang ada untuk kelas pemulihan khas

7

UJIAN DIAGNOSTIK a. Ujian diagnostik adalah ujian yang terpenting dalam Program Pemulihan Khas. Ujian ini digunakan Untuk membantu guru pemulihan khas mengesan daerah- daerah kelemahan dan kekuatan yang dihadapi oleh setiap murid b. Ujian ini dibentuk bukan untuk menilai peringkat pencapaian tetapi untuk mengesan masalah-masalah yang dialami ketika belajar dan mengenal pasti punca kegagalan murid dalam menguasai sesuatu kemahiran. c. Keputusan analisa ujian diagnostik akan menunjukan daerah-daerah kelemahan dan kekuatan seseorang murid dalam menguasai sesuatu kemahiran. Cara ini dapat membantu guru mengenalpasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan Daerah-daerah kesukaran yang dihadapi. 4. Analisa kesalahan ujian tersebut dapat membantu guru merancang satu program pengajaran yang khusus kepada seseorang murid atau kumpulan dengan lebih tepat,berkesan dan sistematik.

8

CARTA ALIR PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS
Kelas Biasa (Kerja
Susulan) Kelas Biasa (Kerja Susulan)

Pencalonan & Pengumpulan Maklumat Pencalonan&
Pengumpulan Maklumat

Ujian Saringan Sudah Menguasai 3M
Ujian Saringan

Kemahiran 3M Ujian Diagnostik & Ujian Pengamatan Ujian Diagnostik & Ujian
Pengamatan

Belum Menguasai

Analisa Ujian Diagnostik & Pengamatan
Analisa Ujian Diagnostik & Pengamatan

Penyediaan Rancangan Pengajaran
Penyediaan Rancangan Pengajaran

Pengajaran & Pembelajaran
Pengajaran & Pembelajaran

Belum Menguasai Kemahiran 3M Meneruskan Pengajaran Pemulihan

Penilaian

Penilaian

Penilaian

CARTA ALIR PROGRAM PEMULIHAN KHAS NEGERI PAHANG
PENCALONAN & PENGUMPULAN MAKLUMAT MINGGU

UJIAN SARINGAN IPP2M JANUARI SKOR 46 - 60 SKOR 0 – 9 (CADANGAN KE PENDIDIKAN KHAS SKOR

KE - 2

SKOR 10 – 45 KE KELAS PEMULIHAN KHAS N UJIAN DIAGNOSTIK DAN ANALISIS MINGGU KE - 3 MAC

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SKOR 46 - 60 MINGGU

UJIAN PENCAPAIAN I

(IPP2M)

KE - 4 JULAI

SKOR 10 – 45 ULANG PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

1 OGOS

UJIAN PENCAPAIAN II (IPP2M)

SKOR 46 - 60 1 NOV

SKOR 10 – 44 KE KELAS PEMULIHAN KHAS TAHUN BERIKUTNYA

CARTA ORGANISASI KELAS PEMULIHAN KHAS SK JERAM LANDAK SESI 2010
PENGERUSI
EN. HAMZAH BIN SAMAT ( GURU BESAR )

NAIB PENGERUSI I
EN YUSABRI BIN YUSOF ( GPK KURIKULUM )

NAIB PENGERUSI II
EN KHAIRUL AZMI BIN AHMAD MAHER ( GPK HEM )

SETIAUSAHA
EN MOHD IKMAL BIN AB MANAF ( GURU PEMULIHAN )

AHLI JAWATANKUASA

PN. NURUL AIN BT ABU HASSAN (GURU MATEMATIK)

EN IDRIS BIN SIDEK (GURU B.MELAYU)

PN SUHANA BT MUSA (GURU MATEMATIK)

EN. NAZA BADI BIN MOHAMMAD (GURU B.MELAYU)

11