PERANAN BAHASA MELAYU

1) Asas pembinaan negara dan kebudayaan

masyarakat Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan telah memainkan peranan penting menjadikan Bahasa Melayu sebagai asas pembinaan negara. Sesungguhnya Perkara 152 ini telah mengiktiraf dan mengisytiharkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta bahasa rasmi negara. Perkara ini termaktub dalam Perkara 152 (1). Hal ini disebabkan menjadi satu kepentingan bahawa negara ini mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan sangat memerlukan satu bahasa sebagai panduan. Bahasa ini pula boleh difahami oleh setiap kaum. Lagipun peruntukan ini adalah berdasarkan penduduk asal di Malaysia iaitu orang Melayu yang memonopoli lebih daripada 50 peratus penduduknya. Oleh yang demikian, dengan termaktubnya Perkara 152 mendapati negara mempunyai asas yang kukuh untuk membina sebuah negara. 2) Lambang jati diri Bahasa Melayu mempunyai lambang, iaitu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, dan bahasa

Kaum Melayu merupakan penduduk asal Malaysia dan mempunyai penduduk yang melebihi lima puluh peratus daripada keseluruhan warganegara di sini. Negara Jerman dengan Bahasa Jermannya dan Negara Perancis dengan Bahasa Perancisnya. Tanpa perpaduan negara akan kucar-kacir dan musnahlah sebuah negara beraulat. Melalui perkara ini.pemersatu. Di Malaysia ini. seperti yang digariskan dalam Wawasan 2020. Bagi merealisasikan peranan bahasa Melayu sebagai . Bahasa ini wajib diketahui oleh setiap kaum kerana bahasa ini menjadi bahasa utama dalam konteks hubungan antara kaum. Bahasa Melayu memainkan peranan sebagai lambang Negara Malysia di persada dunia. Cina dan India. Hal ini sangat diperlukan kerana setiap negara mempunyai bahasanya sendiri. Oleh sebab itulah bahasa Melayu telah dipilih berdasarkan kaum majoriti penduduk. Contohnya Negara Jepun dengan hasa Jepunnya. bahasa Melayu berperanan sebagai perakuan kejatidirian bangsa Malaysia demi memenuhi maksud kemajuan mengikut acuan sendiri. 3) Bahasa perpaduan Bahasa Melayu juga berperanan sebagai bahasa perpaduan. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai lambang jati diri warganegara Malaysia. Dengan hal demikian. Hasrat ini terungkap dalam dasar bahasa dengan merujuk pada Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Oleh hal demikian. Perpaduan sangatlah penting dalam masyarakat yang berbilang bangsa. terapat tiga kaum utama iaitu kaum Melayu.

Menurut penyata itu. Bahkan semua bahasa di dunia ini mempunyai hak . bahasa dan pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan persefahaman perpaduan kebangsaan anatara penduduk yang berbilang kaum. Laporan ini bertujuan untuk memungkinkan bahasa Melayu digunakan sepenuhnya sebagai bahasa kebangsaan. 4) Bahasa pengantar ilmu pengetahuan Bahsa Melayu memainkan peranan sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan. 5) Menjadi bahasa yang cemerlang dalam pembinaan negara bangsa Malaysia Bahasa Melayu berperanan untuk menjadi bahasa yang cemerlang dalam pembinaan negara bangsa Malaysia. Perkara ini terkandung dalam Laporan Razak pada tahun 1957 dan tahun 1961 setelah melaksanakan syor yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Penyemak Rahman Talib yang seterusnya menghasilkan Laporan Rahman Talib. Penyata Razak dijadikan sebagai asas Ordinan Pelajaran 1957. bahasa itu diberi tempat sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan agar dapat berkembang menjadi bahasa yang moden dan mampu menjadi asas pembinaan negara bangsa yang maju dan berdaulat.bahasa kebangsaan dan agen perpaduan negara.

beradab. penduduk di negara bangsa Malaysia ini perlulah dengan penuh keyakinan apabila mengunakan bahasa Melayu untuk memartabatkan bahasa ini di persada antarabangsa. Tingkat ilmu dan tingkat keperisian itu dapat diukur melalui laras bahasanya manakala nilai estetika keluwesan bahasa ini menjadi pengukur kesantunannya. seperti lemah lembut. Pengguna bahasa yang mahu melihat bahasa kebangsaan mereka berfungsi dengn cemerlang selaras dengan perkembangan bangsanya mestilah berusaha menjadikan bahasanya lebih baik dan dihormati daripada bahasa yang ³dipinjam´ semata-mata untuk menunjukkkan status penutur. 7) Wahana politik dalam menentukan kualiti penggunaan bahasa negara bangsanya Bahasa Melayu sebgai bahasa kebangsaan berperanan . dan bukannya untuk menyerlahkan kegemilangan bangsa penutur itu sendir. bangsa Malaysia harus menggunakan bahasa Melayu yang baku dan yang mempunyai nilai estetika dan nilai kesantunan. dan berbudi bahasa.tersebut. 6) Menampakkan penggunaannya dalam pelbagai perisian dan kesantunan Bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa kebangsaan yang mencerminkan pengunaannya dalam pelbagai perisiannya dan kesantunanya. Bahasa Melayu memiliki peribai yang istimewa selain terkenal dengan ciri-ciri ketimuran. Oleh hal demikian. Oleh sebab itu.

Mereka ialah yang terdiri daripada ahli politik. Dalam era globalisasi. lebih banyak kumpulan enutur yang berkuasa dalam penggunaan bahasa Melayu perlu dipupuk. dan ali masyarakat. meliputi pelbgai bidang. Contonya. ahli korporat. 8) Menggambarkan bangsa yang berkuasa Bahasa yang berkuasa menggambarkan bangsa yang berkuasa. pelajar sekolah. bahasa lain tidak perlu ditolak. untuk mengetengahkan bahsa Melayu. Ungkapan ³Bahasa Jiwa Bangsa´ menunjukkan bahawa sesuatu bahasa itu dapat maju jika bangsa itu pun maju. . golongan professional.sebgagai wahana politik dalam menentukan kualiti penggunaan bahasa negara bangsanya. Bangsa itu akan maju dengan mempelajari ilmu pengetahuan daripada bahasa lain. berkuasa dan berketerampilan. pengetahuan tantang bahasa lain amat perlu dan tidak merugikan bangsa. Kehadiran kumpulan inidapat mengembangkan bahasa itu dengan terancang. pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Maka. bahsa itu akan dilihat sebagai berkuasa dalam arenanya. Bahasa yang dapat membina neara bangsanya seharusnya dapat juga melahirkan pengguna bahasa yang brkualiti. Namun begitu. lalu disebarkan ilmu kepada bangsanya melalui pengetahuan yang sudah dialih ke dalam bahasa Melayu melalui usha penerbitan bahan bacaan. jika ali politik dan ahli profesional mempunyai daya ungkapan yang tinggi dan bermutu melalui bahasa Melayu.

misalnya pentadbiran dan pendidikan amat ketara sekali mencabar peranan bahasa Melayu. yakni bukan sekadar merosakkan kemurnian bahasa Melayu akibat campur aduk bahasa dalam komunikasi. Timbul kebimbangan bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan Malaysia semakin hari semakin terpinggir peranannya yang seterusnya bakal mengundang masalah dalam pelestarian jati diri negara yang berteraskan masyarakat. Globalisasi dalam setiap aspek kehidupan sebenarnya tidak dapat dielak. sebaliknya dimantapkan.Bahasa Jiwa Bangsa. Pada masa yang sama peranan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi utama dalam semua sektor perlu dipertahankan. . budaya dan bahasa Melayu. tetapi penurunan nilai ekonominya apabila penggunaannnya dalam bidang sains dan teknologi digantikan dengan bahasa Inggeris. Cintailah Bahasa Kita Peranan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi utama dalam urusan rasmi dan tidak rasmi di negara ini sedang dicabar hebat ekoran arus globalisasi. Persoalan besar yang timbul ialah apakah strategi mendepani cabaran yang datang bersama-sama arus globalisasi ini supaya jati diri masyarakat dan negara terpelihara? Sudah tentulah tanggungjawab kita sebagai warganegara adalah memperkasa jati diri yang telah dipupuk sejak merdeka serta mempertahankan kerelevanannya. Perkembangan terkini dalam sektor-sektor penting. Penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa tidak harus ditolak.

pendidik. Jabatan Bahasa dan Komunikasi. ahli politik atau sesiapa sahaja yang cintakan bahasa Melayu. dan 10-1 September 2006). Universiti Malaysia Terengganu. Gandingan tenaga untuk menganjurkan seminar antarabangsa ini diilhamkan daripada penubuhan Persatuan Pendidik Bahasa Melayu Malaysia pada tahun 2005 yang gigih berusaha agar setiap pihak. Dengan kejayaannya menganjurkan secara bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara seminar kebangsaan dan serantau pendidikan bahasa Melayu (7-8 Februari 2003.Atas kesedaran inilah Jabatan Bahasa dan Komunikasi. Masa yang dipilih ialah ketika warganegara dan pencinta bahasa Melayu perlu meluahkan hasrat mereka tentang masa depan yang bakal menentukan maruah dan kedudukan bahasa Melayu di negara ini. dan Persatuan Pendidik Bahasa Melayu Malaysia bergabung tenaga untuk menganjurkan Seminar Antarabangsa Bahasa Melayu dalam Komunikasi Era Globalisasi. terutama ketika negara sedang mendepani globalisasi. 16-18 September 2005. iaitu daripada individu mahu pun kumpulan dalam kalangan pelajar. Hasrat murni ini perlu diperjuangkan melalui penyertaan dan komitmen setiap pihak yang prihatin dan berkepentingan. . Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. 23-25 Mei 2004. ahli akademik. khususnya warga pendidik mempertahankan peranan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pengantar utama pendidikan. pentadbir. Universiti Malaysia Terengganu meneruskan kesinambungan dalam rangka sinergi dan kerjasama ini untuk memperjuangkan hasrat memperkasa peranan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi di Malaysia.

Jika dilihat dari segi keadaan sosialnya. Kaum ini telah berjaya mengganas dan menakluk Imperaturia Rom sebelum abad ke 6 Masihi. bangsa ini telah kalah dan terpaksa menerima kembali sistem pentadbiran . Tamadun bangsa yang paling awal wujud ialah tamadun Rom. Tetapi apa yang berlaku selepas itu. Pembangunan sesebuah tamadun itu lebih terkait dengan pembudayaan budaya ilmu dalam kehidupan pemerintahan mahupun rakyatnya. Suatu ketika dahulu Rom dianggap sebagai sebuah bangsa yang bertamadun iaitu ia berjaya mewujudkan satu sistem pemerintahan yang sistematik dan komprehensif.Pengertian tamadun jika dilihat dari sudut pandangan dunia menjurus kepada kejayaan sesebuah bangsa atau negara itu. Rom jauh lebih kehadapan berbanding bangsa-bangsa lain yang wujud ketika itu. Kejayaan yang dikecapi oleh Rom ini sedikit sebanyak membawa kepada perasaan iri hati oleh bangsa lain terutama kaum biadab yang terdiri daripada suku bangsa Jerman yang pada suatu ketika dipimpin oleh Attila. sosialnya dan pemerintahannya. Kejayaan yang dimaksudkan ialah dari segi ekonominya.

Rom. Sebagai contoh bangsa Mongolia yang berjaya menawan negara China terpaksa mengguna pakai sistem dan budaya hidup negara yang ditawan. Antara contoh lain yang boleh dikemukakan ialah apabila bangsa Mongolia yang dipimpin oleh Genghis Khan yang berjaya menakluk China dan sebahagian negara Islam telah tertewas dengan sistem dan budaya negara atau bangsa yang ditakluki. Disebabkan itu. Ini menunjukkan kelemahan sesuatu bangsa yang hanya mampu untuk menakluk dengan kekuataan tetapi tidak mampu mentadbir negara tersebut dengan acuan sendiri. Professor Dr. Bangsa Melayu Bangsa Melayu suatu ketika dahulu terkenal . Wan Mohd Nor Wan Daud menggariskan bahawa untuk sesuatu bangsa itu berjaya menjadi sebuah bangsa yang bertamadun. Ini telah diakui sendiri oleh Ibn Khaldun di mana sesebuah bangsa atau kaum yang hanya ditunjangi oleh kekuatan semata-mata tidak mampu bertahan lama. Tanpa penguasaan ilmu sesuatu bangsa tersebut tidak mampu berdiri sendiri dan berjaya. bangsa itu harus menguasai budaya ilmu.

sebagai salah satu kuasa besar dunia (sebelum kejatuhan kerajaan Melaka pada 1511) di mana ketika zaman kegemilangan Melaka pedagangpedagang dari barat dan timur mengakui Melaka sebagai sebuah pelabuhan yang menawarkan perkhidmatan terbaik kepada pedagang. kaum . kaum India bekerja di ladang-ladang dan kaum Melayu bekerja sebagai petani. jika pembinaan tamadun Melayu menjadi realiti. Walaupun negara kita telah Merdeka lebih 50 tahun. kawasan Asia Tenggara yang terkenal dengan kawasan ³Malay Archipelago´ ini mampu menjadi suatu kuasa besar dunia. Sejarah telah membuktikan bahawa kerajaan British telah mengamalkan dasar pecah dan perintah. Tetapi zaman kegemilangan bangsa Melayu hanya berakhir di situ. penjajahan oleh pihak Portugis dan perebutan kuasa di kalangan pembesar Melayu membantutkan pembinaan tamadun Melayu. Ya. Penjajah yang datang menjajah Tanah Melayu telah berjaya merubah pemikiran orang Melayu dari menjadi bangsa yang bercita-cita tinggi kepada rakyat yang hanya menjadi petani. Kaum Cina diberikan tempat-tempat di kawasan bandar.

Melayu masih gagal menguasai ekonomi negara ini. pelajaran dan politik. Perkara ini berlaku sebelum zaman kemerdekaan Singapura lagi dan ia berlanjutan hingga ke zaman sekarang.3 % yang meningkat kepada 4.1 % pada 1970 dan 9. Kita lihat pula senario politik yang berlaku di negara lain seperti Thailand di mana masyarakat Melayu Islam di selatan negara tersebut dituduh pengganas oleh pihak kerajaan. Tambahan desakan-desakan yang dilakukan oleh kaum lain dengan pelbagai permintaan menyebabkan kaum Melayu tersepit di negara sendiri. Kita mengambil contoh Republik Singapura iaitu jiran terdekat kita. Tindakan ganas . masyarakat Melayunya sudah dipinggirkan hampir 40 tahun selepas kemerdekaan. Jurang ekonomi di Singapura semakin ketara iaitu pada tahun 1957 sebanyak 2. masyarakat Cina terus menikmati mobiliti pekerjaan yang lebih tinggi berbanding kaum lain. Masyarakat Melayu Singapura telah dipinggirkan dari segi sosioekonomi. Pada tahun 1980-an.6 % pada tahun 1980. Ini sekaligus menunjukkan ketidakstabilan antara kaum yang wujud di Singapura.

dan zalim sering dikenakan terhadap masyarakat Islam di selatan Thai. Ini jelas memperlihatkan bangsa Melayu ditekan dan terus ditekan oleh bangsa lain dari semua aspek. Perkara yang sama turut berlaku terhadap masyarakat Melayu Islam di Mindanao. bahasa rasmi dan bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan Malaysia. Perlu diketahui bahawa Bahasa Melayu ini adalah bahasa pengantar utama di dalam negara kita dan ia juga memainkan peranan sebagai alat perpaduan antara semua kaum . Bahasa Melayu sebagai bahasa tamadun Bahasa Melayu dikenali sebagai Lingua Franca di peringkat dunia. Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. Keadaan yang berlaku hari ini jauh menyimpang dari tujuan asal pengwujudan sistem pendidikan negara yang berasaskan Penyata Razak dan Laporan Rahman Talib. Malangnya di negara sendiri bahasa Melayu seolah-olah dipinggirkan. Perkara yang menjadi kerisauan pejuang bahasa pada tahun 1995 . Jelas menunjukkan Bahasa Melayu adalah asas penting kepada keperibadian atau jatidiri kebangsaan Malaysia.

Perkara yang sama turut berlaku di India.dahulu mengenai kemungkinan wujudnya dua aliran pendidikan diperingkat tinggi iaitu aliran Melayu dan aliran Inggeris telah pun berlaku pada hari ini dimana kebanyakkan universiti awam di negara ini telah mengambil pendekatan menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam pengajian jurusan sains. Sektor-sektor swasta di negara ini juga lebih menitikberatkan penguasaan Bahasa Inggeris berbanding Bahasa Melayu. Kita teliti pula negara-negara yang menggunakan bahasa selain bahasa ibundanya. Bahasa Melayu dilihat semakin terancam. tidak berjaya untuk menjadi negara maju walaupun bahasa pengantarnya Bahasa Inggeris. Saban hari. Korea adalah salah satu contoh yang sama perihalnya dengan Jepun. Kita mengambil contoh negara Jepun yang bangga dengan bahasanya sendiri dan menggunkan bahasanya untuk menjadi bangsa yang maju. Kononnya Bahasa Melayu ini tidak kompetitif dalam menjadikan Malaysia maju pada masa mendatang. Filipina contohnya. walaupun India . Ini adalah mentaliti orang tidak ada pendirian dan cepat berputus asa dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

Peranan mahasiswa Apabila bercakap mengenai pembinaan tamadun.sekarang menjadi gerbang teknologi maklumat tetapi teknologi yang digunakan adalah teknologi yang dibawa dari Amerika Syarikat. masyarakat akan memandang mahasiswa sebagai organ utama dalam merealisasikan tamadun sesebuah bangsa itu. Tindakan kerajaan yang ingin menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan serantau telah mengakibatkan Bahasa Melayu dipinggirkan dan kemungkinan besar dalam tempoh 10-15 tahun lagi Bahasa Melayu akan menjadi sepertimana Bahasa Jawi dahulu. Mengapa kita sebagai mahasiswa perlu mengambil peranan dalam memperjuangkan isu bahasa ini? Antara faktor-faktor mahasiswa harus melaksanakan tanggungjawab ini ialah: ‡ Pembinaan jatidiri sesuatu bangsa itu harus dimulai dengan mencintai bahasa ibundanya . mahasiswa harus memainkan peranan dalam memperjuangkan soal kebangkitan bahasa ibunda iaitu kebangkitan Bahasa Melayu. Untuk merealisasikan pembinaan tamadun Melayu ini.

‡ Masyarakat akan mudah terpengaruh dengan budaya-budaya negatif yang datang dari barat. ‡ Harus melihat kembali bagaimana kejayaan empayar Islam suatu ketika dahulu yang telah menjadi tamadun yang gemilang melangkaui tamadun sedia ada dan sebelumnya. ‡ Mendesak pihak kerajaan untuk menukar kembali penggunaan bahasa Inggeris dalam Sains dan Matematik kepada bahasa Melayu. ‡ Mengadakan perbincangan yang secara ulang tetap di antara tenaga pengajar. pelajar dan pentadbir universisti serta pihak swasta.‡ Kemajuan sesuatu bangsa itu bukannya bergantung kepada bahasa asing. Tanggungjawab mahasiswa: ‡ Memupuk kesedaran di kalangan mahasiswa tentang peri pentingnya mencintai dan menghargai bahasa ibunda. . ‡ Kebimbangan penggunaan Bahasa Melayu ini akan terhakis sedikit demi sedikit hingga kepada pemansuhan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar seperti yang berlaku kepada bahasa jawi.

. makalah-makalah ilmiah. ‡ Mendidik diri untuk menjadi professional serta pejuang bahasa. ‡ Meningkatkan penulisan dan penterjemahan buku-buku.‡ Mendesak penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi dengan tegas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful