PERANAN BAHASA MELAYU

1) Asas pembinaan negara dan kebudayaan

masyarakat Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan telah memainkan peranan penting menjadikan Bahasa Melayu sebagai asas pembinaan negara. Sesungguhnya Perkara 152 ini telah mengiktiraf dan mengisytiharkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta bahasa rasmi negara. Perkara ini termaktub dalam Perkara 152 (1). Hal ini disebabkan menjadi satu kepentingan bahawa negara ini mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan sangat memerlukan satu bahasa sebagai panduan. Bahasa ini pula boleh difahami oleh setiap kaum. Lagipun peruntukan ini adalah berdasarkan penduduk asal di Malaysia iaitu orang Melayu yang memonopoli lebih daripada 50 peratus penduduknya. Oleh yang demikian, dengan termaktubnya Perkara 152 mendapati negara mempunyai asas yang kukuh untuk membina sebuah negara. 2) Lambang jati diri Bahasa Melayu mempunyai lambang, iaitu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, dan bahasa

Melalui perkara ini.pemersatu. Cina dan India. Negara Jerman dengan Bahasa Jermannya dan Negara Perancis dengan Bahasa Perancisnya. Contohnya Negara Jepun dengan hasa Jepunnya. Bahasa ini wajib diketahui oleh setiap kaum kerana bahasa ini menjadi bahasa utama dalam konteks hubungan antara kaum. Hal ini sangat diperlukan kerana setiap negara mempunyai bahasanya sendiri. seperti yang digariskan dalam Wawasan 2020. Oleh hal demikian. bahasa Melayu berperanan sebagai perakuan kejatidirian bangsa Malaysia demi memenuhi maksud kemajuan mengikut acuan sendiri. Hasrat ini terungkap dalam dasar bahasa dengan merujuk pada Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai lambang jati diri warganegara Malaysia. terapat tiga kaum utama iaitu kaum Melayu. Kaum Melayu merupakan penduduk asal Malaysia dan mempunyai penduduk yang melebihi lima puluh peratus daripada keseluruhan warganegara di sini. Dengan hal demikian. 3) Bahasa perpaduan Bahasa Melayu juga berperanan sebagai bahasa perpaduan. Di Malaysia ini. Bahasa Melayu memainkan peranan sebagai lambang Negara Malysia di persada dunia. Tanpa perpaduan negara akan kucar-kacir dan musnahlah sebuah negara beraulat. Oleh sebab itulah bahasa Melayu telah dipilih berdasarkan kaum majoriti penduduk. Perpaduan sangatlah penting dalam masyarakat yang berbilang bangsa. Bagi merealisasikan peranan bahasa Melayu sebagai .

bahasa dan pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan persefahaman perpaduan kebangsaan anatara penduduk yang berbilang kaum. Bahkan semua bahasa di dunia ini mempunyai hak . Menurut penyata itu. bahasa itu diberi tempat sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan agar dapat berkembang menjadi bahasa yang moden dan mampu menjadi asas pembinaan negara bangsa yang maju dan berdaulat. 4) Bahasa pengantar ilmu pengetahuan Bahsa Melayu memainkan peranan sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan. 5) Menjadi bahasa yang cemerlang dalam pembinaan negara bangsa Malaysia Bahasa Melayu berperanan untuk menjadi bahasa yang cemerlang dalam pembinaan negara bangsa Malaysia. Perkara ini terkandung dalam Laporan Razak pada tahun 1957 dan tahun 1961 setelah melaksanakan syor yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Penyemak Rahman Talib yang seterusnya menghasilkan Laporan Rahman Talib. Laporan ini bertujuan untuk memungkinkan bahasa Melayu digunakan sepenuhnya sebagai bahasa kebangsaan.bahasa kebangsaan dan agen perpaduan negara. Penyata Razak dijadikan sebagai asas Ordinan Pelajaran 1957.

6) Menampakkan penggunaannya dalam pelbagai perisian dan kesantunan Bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa kebangsaan yang mencerminkan pengunaannya dalam pelbagai perisiannya dan kesantunanya. seperti lemah lembut. Oleh sebab itu. Bahasa Melayu memiliki peribai yang istimewa selain terkenal dengan ciri-ciri ketimuran. Pengguna bahasa yang mahu melihat bahasa kebangsaan mereka berfungsi dengn cemerlang selaras dengan perkembangan bangsanya mestilah berusaha menjadikan bahasanya lebih baik dan dihormati daripada bahasa yang ³dipinjam´ semata-mata untuk menunjukkkan status penutur. Oleh hal demikian. Tingkat ilmu dan tingkat keperisian itu dapat diukur melalui laras bahasanya manakala nilai estetika keluwesan bahasa ini menjadi pengukur kesantunannya. dan berbudi bahasa. penduduk di negara bangsa Malaysia ini perlulah dengan penuh keyakinan apabila mengunakan bahasa Melayu untuk memartabatkan bahasa ini di persada antarabangsa. 7) Wahana politik dalam menentukan kualiti penggunaan bahasa negara bangsanya Bahasa Melayu sebgai bahasa kebangsaan berperanan . beradab. bangsa Malaysia harus menggunakan bahasa Melayu yang baku dan yang mempunyai nilai estetika dan nilai kesantunan.tersebut. dan bukannya untuk menyerlahkan kegemilangan bangsa penutur itu sendir.

ahli korporat.sebgagai wahana politik dalam menentukan kualiti penggunaan bahasa negara bangsanya. 8) Menggambarkan bangsa yang berkuasa Bahasa yang berkuasa menggambarkan bangsa yang berkuasa. berkuasa dan berketerampilan. Bangsa itu akan maju dengan mempelajari ilmu pengetahuan daripada bahasa lain. bahsa itu akan dilihat sebagai berkuasa dalam arenanya. pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta. jika ali politik dan ahli profesional mempunyai daya ungkapan yang tinggi dan bermutu melalui bahasa Melayu. Kehadiran kumpulan inidapat mengembangkan bahasa itu dengan terancang. lalu disebarkan ilmu kepada bangsanya melalui pengetahuan yang sudah dialih ke dalam bahasa Melayu melalui usha penerbitan bahan bacaan. Contonya. . pelajar sekolah. Ungkapan ³Bahasa Jiwa Bangsa´ menunjukkan bahawa sesuatu bahasa itu dapat maju jika bangsa itu pun maju. pengetahuan tantang bahasa lain amat perlu dan tidak merugikan bangsa. golongan professional. Maka. untuk mengetengahkan bahsa Melayu. meliputi pelbgai bidang. bahasa lain tidak perlu ditolak. lebih banyak kumpulan enutur yang berkuasa dalam penggunaan bahasa Melayu perlu dipupuk. dan ali masyarakat. Mereka ialah yang terdiri daripada ahli politik. Namun begitu. Dalam era globalisasi. Bahasa yang dapat membina neara bangsanya seharusnya dapat juga melahirkan pengguna bahasa yang brkualiti.

misalnya pentadbiran dan pendidikan amat ketara sekali mencabar peranan bahasa Melayu. Globalisasi dalam setiap aspek kehidupan sebenarnya tidak dapat dielak. tetapi penurunan nilai ekonominya apabila penggunaannnya dalam bidang sains dan teknologi digantikan dengan bahasa Inggeris. sebaliknya dimantapkan. Persoalan besar yang timbul ialah apakah strategi mendepani cabaran yang datang bersama-sama arus globalisasi ini supaya jati diri masyarakat dan negara terpelihara? Sudah tentulah tanggungjawab kita sebagai warganegara adalah memperkasa jati diri yang telah dipupuk sejak merdeka serta mempertahankan kerelevanannya. Perkembangan terkini dalam sektor-sektor penting. budaya dan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa tidak harus ditolak. Cintailah Bahasa Kita Peranan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi utama dalam urusan rasmi dan tidak rasmi di negara ini sedang dicabar hebat ekoran arus globalisasi. Pada masa yang sama peranan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi utama dalam semua sektor perlu dipertahankan. yakni bukan sekadar merosakkan kemurnian bahasa Melayu akibat campur aduk bahasa dalam komunikasi.Bahasa Jiwa Bangsa. . Timbul kebimbangan bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan Malaysia semakin hari semakin terpinggir peranannya yang seterusnya bakal mengundang masalah dalam pelestarian jati diri negara yang berteraskan masyarakat.

Atas kesedaran inilah Jabatan Bahasa dan Komunikasi. khususnya warga pendidik mempertahankan peranan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pengantar utama pendidikan. pentadbir. iaitu daripada individu mahu pun kumpulan dalam kalangan pelajar. 16-18 September 2005. Masa yang dipilih ialah ketika warganegara dan pencinta bahasa Melayu perlu meluahkan hasrat mereka tentang masa depan yang bakal menentukan maruah dan kedudukan bahasa Melayu di negara ini. dan Persatuan Pendidik Bahasa Melayu Malaysia bergabung tenaga untuk menganjurkan Seminar Antarabangsa Bahasa Melayu dalam Komunikasi Era Globalisasi. Jabatan Bahasa dan Komunikasi. 23-25 Mei 2004. Universiti Malaysia Terengganu meneruskan kesinambungan dalam rangka sinergi dan kerjasama ini untuk memperjuangkan hasrat memperkasa peranan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi di Malaysia. Universiti Malaysia Terengganu. Hasrat murni ini perlu diperjuangkan melalui penyertaan dan komitmen setiap pihak yang prihatin dan berkepentingan. Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Dengan kejayaannya menganjurkan secara bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara seminar kebangsaan dan serantau pendidikan bahasa Melayu (7-8 Februari 2003. Gandingan tenaga untuk menganjurkan seminar antarabangsa ini diilhamkan daripada penubuhan Persatuan Pendidik Bahasa Melayu Malaysia pada tahun 2005 yang gigih berusaha agar setiap pihak. dan 10-1 September 2006). terutama ketika negara sedang mendepani globalisasi. pendidik. . ahli politik atau sesiapa sahaja yang cintakan bahasa Melayu. ahli akademik.

Kejayaan yang dikecapi oleh Rom ini sedikit sebanyak membawa kepada perasaan iri hati oleh bangsa lain terutama kaum biadab yang terdiri daripada suku bangsa Jerman yang pada suatu ketika dipimpin oleh Attila. Kaum ini telah berjaya mengganas dan menakluk Imperaturia Rom sebelum abad ke 6 Masihi. Tamadun bangsa yang paling awal wujud ialah tamadun Rom. Suatu ketika dahulu Rom dianggap sebagai sebuah bangsa yang bertamadun iaitu ia berjaya mewujudkan satu sistem pemerintahan yang sistematik dan komprehensif.Pengertian tamadun jika dilihat dari sudut pandangan dunia menjurus kepada kejayaan sesebuah bangsa atau negara itu. Jika dilihat dari segi keadaan sosialnya. Kejayaan yang dimaksudkan ialah dari segi ekonominya. Tetapi apa yang berlaku selepas itu. sosialnya dan pemerintahannya. bangsa ini telah kalah dan terpaksa menerima kembali sistem pentadbiran . Pembangunan sesebuah tamadun itu lebih terkait dengan pembudayaan budaya ilmu dalam kehidupan pemerintahan mahupun rakyatnya. Rom jauh lebih kehadapan berbanding bangsa-bangsa lain yang wujud ketika itu.

Sebagai contoh bangsa Mongolia yang berjaya menawan negara China terpaksa mengguna pakai sistem dan budaya hidup negara yang ditawan. Disebabkan itu. Ini telah diakui sendiri oleh Ibn Khaldun di mana sesebuah bangsa atau kaum yang hanya ditunjangi oleh kekuatan semata-mata tidak mampu bertahan lama. Ini menunjukkan kelemahan sesuatu bangsa yang hanya mampu untuk menakluk dengan kekuataan tetapi tidak mampu mentadbir negara tersebut dengan acuan sendiri. Antara contoh lain yang boleh dikemukakan ialah apabila bangsa Mongolia yang dipimpin oleh Genghis Khan yang berjaya menakluk China dan sebahagian negara Islam telah tertewas dengan sistem dan budaya negara atau bangsa yang ditakluki. bangsa itu harus menguasai budaya ilmu. Professor Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud menggariskan bahawa untuk sesuatu bangsa itu berjaya menjadi sebuah bangsa yang bertamadun.Rom. Bangsa Melayu Bangsa Melayu suatu ketika dahulu terkenal . Tanpa penguasaan ilmu sesuatu bangsa tersebut tidak mampu berdiri sendiri dan berjaya.

kawasan Asia Tenggara yang terkenal dengan kawasan ³Malay Archipelago´ ini mampu menjadi suatu kuasa besar dunia. penjajahan oleh pihak Portugis dan perebutan kuasa di kalangan pembesar Melayu membantutkan pembinaan tamadun Melayu. Ya.sebagai salah satu kuasa besar dunia (sebelum kejatuhan kerajaan Melaka pada 1511) di mana ketika zaman kegemilangan Melaka pedagangpedagang dari barat dan timur mengakui Melaka sebagai sebuah pelabuhan yang menawarkan perkhidmatan terbaik kepada pedagang. Sejarah telah membuktikan bahawa kerajaan British telah mengamalkan dasar pecah dan perintah. Penjajah yang datang menjajah Tanah Melayu telah berjaya merubah pemikiran orang Melayu dari menjadi bangsa yang bercita-cita tinggi kepada rakyat yang hanya menjadi petani. Walaupun negara kita telah Merdeka lebih 50 tahun. kaum India bekerja di ladang-ladang dan kaum Melayu bekerja sebagai petani. Tetapi zaman kegemilangan bangsa Melayu hanya berakhir di situ. kaum . Kaum Cina diberikan tempat-tempat di kawasan bandar. jika pembinaan tamadun Melayu menjadi realiti.

Melayu masih gagal menguasai ekonomi negara ini. Perkara ini berlaku sebelum zaman kemerdekaan Singapura lagi dan ia berlanjutan hingga ke zaman sekarang. masyarakat Melayunya sudah dipinggirkan hampir 40 tahun selepas kemerdekaan. Ini sekaligus menunjukkan ketidakstabilan antara kaum yang wujud di Singapura. Kita lihat pula senario politik yang berlaku di negara lain seperti Thailand di mana masyarakat Melayu Islam di selatan negara tersebut dituduh pengganas oleh pihak kerajaan. masyarakat Cina terus menikmati mobiliti pekerjaan yang lebih tinggi berbanding kaum lain. Tindakan ganas . Masyarakat Melayu Singapura telah dipinggirkan dari segi sosioekonomi.6 % pada tahun 1980. Kita mengambil contoh Republik Singapura iaitu jiran terdekat kita. Jurang ekonomi di Singapura semakin ketara iaitu pada tahun 1957 sebanyak 2.3 % yang meningkat kepada 4. Tambahan desakan-desakan yang dilakukan oleh kaum lain dengan pelbagai permintaan menyebabkan kaum Melayu tersepit di negara sendiri.1 % pada 1970 dan 9. pelajaran dan politik. Pada tahun 1980-an.

Malangnya di negara sendiri bahasa Melayu seolah-olah dipinggirkan. Perlu diketahui bahawa Bahasa Melayu ini adalah bahasa pengantar utama di dalam negara kita dan ia juga memainkan peranan sebagai alat perpaduan antara semua kaum . bahasa rasmi dan bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan Malaysia. Keadaan yang berlaku hari ini jauh menyimpang dari tujuan asal pengwujudan sistem pendidikan negara yang berasaskan Penyata Razak dan Laporan Rahman Talib. Perkara yang sama turut berlaku terhadap masyarakat Melayu Islam di Mindanao.dan zalim sering dikenakan terhadap masyarakat Islam di selatan Thai. Bahasa Melayu sebagai bahasa tamadun Bahasa Melayu dikenali sebagai Lingua Franca di peringkat dunia. Jelas menunjukkan Bahasa Melayu adalah asas penting kepada keperibadian atau jatidiri kebangsaan Malaysia. Perkara yang menjadi kerisauan pejuang bahasa pada tahun 1995 . Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. Ini jelas memperlihatkan bangsa Melayu ditekan dan terus ditekan oleh bangsa lain dari semua aspek.

Kononnya Bahasa Melayu ini tidak kompetitif dalam menjadikan Malaysia maju pada masa mendatang. walaupun India . Kita teliti pula negara-negara yang menggunakan bahasa selain bahasa ibundanya. Korea adalah salah satu contoh yang sama perihalnya dengan Jepun. Bahasa Melayu dilihat semakin terancam. Perkara yang sama turut berlaku di India. Filipina contohnya. Kita mengambil contoh negara Jepun yang bangga dengan bahasanya sendiri dan menggunkan bahasanya untuk menjadi bangsa yang maju. Sektor-sektor swasta di negara ini juga lebih menitikberatkan penguasaan Bahasa Inggeris berbanding Bahasa Melayu. Saban hari. tidak berjaya untuk menjadi negara maju walaupun bahasa pengantarnya Bahasa Inggeris.dahulu mengenai kemungkinan wujudnya dua aliran pendidikan diperingkat tinggi iaitu aliran Melayu dan aliran Inggeris telah pun berlaku pada hari ini dimana kebanyakkan universiti awam di negara ini telah mengambil pendekatan menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam pengajian jurusan sains. Ini adalah mentaliti orang tidak ada pendirian dan cepat berputus asa dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

mahasiswa harus memainkan peranan dalam memperjuangkan soal kebangkitan bahasa ibunda iaitu kebangkitan Bahasa Melayu. Tindakan kerajaan yang ingin menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan serantau telah mengakibatkan Bahasa Melayu dipinggirkan dan kemungkinan besar dalam tempoh 10-15 tahun lagi Bahasa Melayu akan menjadi sepertimana Bahasa Jawi dahulu. masyarakat akan memandang mahasiswa sebagai organ utama dalam merealisasikan tamadun sesebuah bangsa itu. Untuk merealisasikan pembinaan tamadun Melayu ini. Peranan mahasiswa Apabila bercakap mengenai pembinaan tamadun.sekarang menjadi gerbang teknologi maklumat tetapi teknologi yang digunakan adalah teknologi yang dibawa dari Amerika Syarikat. Mengapa kita sebagai mahasiswa perlu mengambil peranan dalam memperjuangkan isu bahasa ini? Antara faktor-faktor mahasiswa harus melaksanakan tanggungjawab ini ialah: ‡ Pembinaan jatidiri sesuatu bangsa itu harus dimulai dengan mencintai bahasa ibundanya .

Tanggungjawab mahasiswa: ‡ Memupuk kesedaran di kalangan mahasiswa tentang peri pentingnya mencintai dan menghargai bahasa ibunda. ‡ Masyarakat akan mudah terpengaruh dengan budaya-budaya negatif yang datang dari barat. . pelajar dan pentadbir universisti serta pihak swasta.‡ Kemajuan sesuatu bangsa itu bukannya bergantung kepada bahasa asing. ‡ Mendesak pihak kerajaan untuk menukar kembali penggunaan bahasa Inggeris dalam Sains dan Matematik kepada bahasa Melayu. ‡ Mengadakan perbincangan yang secara ulang tetap di antara tenaga pengajar. ‡ Harus melihat kembali bagaimana kejayaan empayar Islam suatu ketika dahulu yang telah menjadi tamadun yang gemilang melangkaui tamadun sedia ada dan sebelumnya. ‡ Kebimbangan penggunaan Bahasa Melayu ini akan terhakis sedikit demi sedikit hingga kepada pemansuhan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar seperti yang berlaku kepada bahasa jawi.

‡ Mendidik diri untuk menjadi professional serta pejuang bahasa. ‡ Meningkatkan penulisan dan penterjemahan buku-buku.‡ Mendesak penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi dengan tegas. makalah-makalah ilmiah. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful