Penyertaan Dalam Kokurikulum Semua pelajar diwajibkan mengambil bahagian dalam persatuan, permainan dan pakaian seragam.

Penyertaan aktif dalam kokurikulum dan pembabitan mereka dalam perkhemahan, persembahan dan pertandingan dipelbagai peringkat akan mendedahkan mereka kepada situasi yang berlainandan beragam. Terdapat peraturan dan disiplin tertentu semasa mengikutiprogram-program yang dijalankan. Pemilihan ahli

jawatankuasa dilakukansecara demokrasi dengan bimbingan guru penasihat dan jurulatih dari pelbagaiagensi. Mereka dapat berinteraksi secara sihat serta mematuhi peraturan dandisiplin yang ditentukan. Hasil dari penglibatan pelajar secara aktif dalamaktiviti yang dilaksanakan adalah sangat memuaskan terutama dalam usahauntuk membentuk dan membina kehidupan masa depan pelajar dan sebuahmasyarakat yang berdisiplin, berharmoni dan bersatu padu