P. 1
KONSEP muamalat 2

KONSEP muamalat 2

|Views: 1,341|Likes:
Published by atiq zizan

More info:

Published by: atiq zizan on Aug 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

KONSEP-KONSEP DAN PRINSIP SYARIAH DALAM PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM Ustaz Mohd Bakir Haji Mansor

PENGENALAN Konsep-konsep dan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan dan kewangan Islam telah ditukar namanya kepada Kontrakkontrak Dalam Perbankan dan Kewangan Islam. Ia ditukar setelah menerima kritikan dari OIC. Menurut OIC, konsep dan prinsip tidak wujud, yang ada hanyalah kontrak. OIC menegaskan lagi, istilah konsep dan prinsip tidak konkrit tetapi yang konkritnya adalah kontrak. Kesemua kontrak-kontrak dalam perbankan dan kewangan Islam terdapat dalam kitab-kitab feqah dan telah dipersetujui oleh para ulamak. Ini berdasarkan pada firman Allah SWT di dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud: Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menunjukkan bahawa urusan jualbeli pada umumnya adalah harus. Terdapat juga beberapa hadis lain yang menunjukkan jualbeli ini harus tetapi di dalam muamalat Islam terdapat banyak kontrak. Kebanyakan kontrak-kontrak yang diamalkan sebelum kedatangan Rasulullah s.a.w., terlibat dengan perkara-perkara yang tidak direstui oleh Islam. Oleh itu kebanyakan akad-akad pada masa itu dibatalkan. Lebih kurang 15 hingga 20 akad sahaja kemudiannya telah dikenal pasti akadnya sah, harus dan halal untuk diamalkan. Walau bagaimanapun akad yang harus diamalkan ini tidak menjadi sah secara automatik. Oleh itu, untuk memastikan akad-akad yang harus ini menjadi sah, akad-akad ini mestilah cukup rukun-rukun dan

Perkara yang tidak jelas akan membatalkan akad. Di dalam Islam barang ini tidak najis tetapi tidak bermanfaat. Gharar adalah suatu perkara yang tidak jelas. babi. Contoh: bangkai. atau yang mendatangkan kelalaian hingga menyebabkan seseorang individu itu lupa untuk beribadat. Perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada Islam.w. penindasan.t. Perkara-perkara tersebut adalah seperti berikut: a) Membuat dan menjual barang-barang yang najis. b) Membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam. anjing. PERKARA-PERKARA YANG DILARANG DALAM ISLAM Untuk mengamalkan kontrak-kontrak dalam Islam. Kesemua ulamak bersepakat bahawa di . amalannya adalah tidak sah. kencing. maka apa yang perlu dilakukan adalah dengan membuang lima perkara yang membatalkan sesuatu akad terlebih dahulu. Contoh: terdapat barang tertentu yang dibuat untuk menyembah selain dari Allah s.syarat-syaratnya. arak. tahi. Pada umumya. c) Gharar. khianat dan aktiviti jualbeli pada waktu yang sepatutnya beribadat. dalam muamalat perkara yang perlu dihindarkan adalah seperti penipuan. Maka adalah menjadi suatu kewajipan bagi umat Islam untuk memastikan kontrak-kontrak ini halal untuk diamalkan iaitu dengan membuang akad-akad yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Perkara yang najis jika terlibat dengan perniagaan maka hukumnya haram dan tidak sah.

terdapatnya unsur gharar. Pembeli tidak tahu sama ada pisang yang dibeli itu elok atau tidak dan tekstur pisang-pisang tersebut juga tidak sama antara sebiji dengan sebiji yang lain. Selepas kajian dilaksanakan. Ia timbul dari tiga perkara yang disenaraikan di bawah: i) Barang tidak ada Ini berlaku sama ada penjual menipu atau pembeli tidak mengetahui sama ada barang tersebut ada atau sebaliknya. 1) Gharar Fahish Gharar fahish adalah gharar yang serius. ii) Barangnya ada tetapi tidak dapat diserahkan. iaitu. 2) Gharar Yasir Gharar yasir tidak membatalkan akad. Maka ini adalah gharar yasir yang sah dalam Islam. Contoh: Barang cagaran dijual kepada orang lain sedangkan ia masih dimiliki oleh pemilik barang atau pemilik barang menjualkan barang kepada pembeli tetapi barang tersebut tidak dapat diserahkan kerana masih disimpan oleh pemegang cagar. Pembeli berhak menolak dari menerima barang tersebut. Gharar ini membatalkan akad. Contoh: Peniaga menjual pisang embun kepada pembeli. maka hukumnya adalah tidak sah. Sekiranya pembeli menerima juga maka jualbeli tersebut adalah tidak sah. Atau iii) Barang boleh diserah tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan. Jika terdapat gharar ini dalam muamalat maka muamalat tersebut adalah sah di sisi Islam. gharar terbahagi kepada dua.dalam semua akad jualbeli yang diamalkan dalam kehidupan harian. Oleh itu para ulamak berusaha untuk menentukan apakah jenis gharar yang membatalkan akad. .

ii) Riba Jahiliyah Tidak ada janji atau syarat yang dibuat oleh pemiutang mahupun penghutang tetapi apabila penghutang gagal menjelaskan pinjaman pada waktu yang ditetapkan maka pemiutang akan mensyaratkan supaya menjelaskan suatu jumlah tambahan bagi pinjaman pokok yang telah diberi. Riba terbahagi kepada dua. iaitu medium pertukaran di mana dalam Islamnya yang asal mengikut jenis barang ialah emas dan perak termasuk matawang. . Apabila pinjaman diberi. pemiutang mensyaratkan supaya penghutang (debtor) membayar lebih dari pinjaman pokok. Riba buyu khusus untuk bahanbahan tertentu sahaja. sekoi.d) Riba Riba bermaksud lebihan. Bahan ribawi terbahagi kepada dua. sayuran. Dalam istilah feqah bahan-bahan ini disebut bahan ribawi. 1) Riba Duyun Iaitu riba pinjam-meminjam yang timbul dari pinjaman wang. Riba duyun ini pula terbahagi kepada dua iaitu: i) Riba Qardh (Riba pinjaman) Riba Qardh timbul apabila faedah bagi pinjaman wang telah ditetapkan daripada mula lagi oleh pemiutang (creditor). Kedua. buah-buahan.semua jenis makanan mengikut klasifikasi seperti gandum. semasa akad dibuat penghutang berjanji untuk membayar dengan jumlah yang lebih semasa dia menjelaskan hutang tersebut. iaitu. Pada ketika ini riba ini disamakan dengan kad kredit. beras. Riba ini juga wujud sekiranya. daging. garam juga termasuk gula dan ubat-ubatan. Hukumnya adalah haram dan tidak sah. 2) Riba Buyu Riba ini timbul apabila berlakunya pertukaran antara dua bahan ribawi dalam kategori yang sama jika tidak mengikut peraturan yang ditetapkan.

Sekiranya bahan-bahan ini ditukar dengan bahan selainnya maka tidak menjadi riba. Jika serahan dibuat pada waktu yang lain maka akan menjadi riba Nasiaah. Sekiranya sama pada timbangan tetapi penyerahannya tidak serentak maka ini adalah riba Nasiaah. jualbeli secara tangguh boleh diamalkan. Bagaimana riba fadhl berlaku dapat dilihat melalui contoh berikutnya. iaitu. Pengimport membeli daging dari Australia maka bank boleh membiayai dengan bayarannya dibuat secara tangguh. Jika ditukar bahan ribawi ini sesama sendiri tanpa mengikut peraturan yang ditetapkan maka ia akan menjadi riba. wang dan emas berada dalam kategori yang sama tetapi berlainan jenis. Hukumnya haram dan berdosa. dengan syarat penyerahannya mesti berlaku serentak. i) Riba Fadhl ii) Riba Nasiaah Kedua-dua jenis riba ini terlibat dengan bahan-bahan ribawi. RM380 atau RM400. Jika tukaran hendak dilakukan sesama sendiri maka timbangan atau jumlahnya mestilah sama dan penyerahan juga perlu berlaku serentak iaitu pada masa yang sama. Maka adalah haram dan tidak sah hukumnya. Misalnya dalam aktiviti eksport dan import. Apabila 10 kilogram beras Basmathi ditukar dengan 15 kilogram beras A1 maka perbezaan yang 5 kilogram itulah riba Fadhl. beras ditukar dengan beras dan ayam dengan ayam. Misalnya. Di dalam sistem perbankan. Maka boleh ditukarkan 10 mayam emas dengan RM340. . Contoh berikutnya.Riba buyu terbahagi dua. apa saja bahan makanan jika dibayar dengan wang maka tiada lagi larangan dalam Islam. Kesimpulannya.

Perjudian ialah apabila ditetapkan aset sebagai sekuriti untuk mendapatkan sesuatu dan sekiranya apa yang dikehendaki itu tidak berjaya diperolehi maka aset yang diletakkan sebagai sekuriti itu akan hilang. 1) Jualan tunai (cash sales) i) Jualan tunai ii) Tukaran wang asing iii) Tukaran antara bahan ribawi dari klasifikasi yang berbeza tapi dalam yang sama. contohnya emas dengan wang. gandum dengan minyak sawit. Hukumnya adalah haram serta membatalkan akad.d) Perjudian Perjudian bukannya spekulasi. 2) Jualan harga tangguh (deffered payment sales) i) Bai al-Murabahah (cost plus) ii) Bai al-salam . Spekulasi tidak haram kerana tiada barang sebagai taruhan. MUAMALAT DALAM ISLAM Setelah dibuang semua perkara-perkara yang dilarang iaitu yang lima di atas maka berikut adalah tiga kategori muamalat yang sah dan halal untuk diamalkan. a) Akad-akad jualbeli (Trading Contracts) b) Akad-akad pembentukan modal (Contracts of Profit Sharing) c) Akad-akad sokongan (Supporting Contracts) a) Akad-akad jualbeli Berikut adalah beberapa transaksi biasa yang digunakan secara menyeluruh.

c) Akad-akad sokongan Syariah juga membenarkan akad-akad sokongan bagi memudahkan urusan perniagaan dan pergerakan modal.iii) Bai al-Istisna (sale by order) iv) Al-Bai Bithaman Ajil (deferred payment sale) v) Bai al-Istijrar (supply or whole sale financing) vi) Bai al-Inah vii) Bai al-Dayn (debt trading) viii) Al-Ijarah (leasing) ix) Al-kiraa wal-Iqtinaa (leasing then purchase) x) Al-Qardh al-Hasan (benevolent loan) b) Akad-akad pembentukan modal 1) Al-Musyarakah (joint venture profit sharing) 2) Al-Mudharabah (trustee profit sharing) 3) Al-Muzaraah (leasing of land for agriculture) 4) Al-Musaqat (watering of orchard) Al-Musyarakah dan Al-Mudharabah boleh diaplikasikan untuk semua jenis perniagaan. Manakala Al-Muzaraah dan AlMusaqat tidak diamalkan kerana ada banyak khilaf dari para ulamak. Akad-akad tersebut adalah: 1) Al-Rahnu (mortgage) 2) Al-Kafalah (guarantee) 3) Al-Wakalah (agency) 4) Al-Wadiah (safe custody) 5) Al-Hiwalah (transfer of debt) 6) Al-Ibraa (rebate) RUKUN-RUKUN DAN SYARATSYARAT Untuk menjadikan suatu kontrak itu sah maka suatu kontrak itu perlu cukup rukun-rukunnya dan setiap rukun itu perlu .

Art. so as exactly to correspond with the offer. 170 : By aourist tense like Alirim and Satarim if the present tense is meant. Mjl. i) In definite and decisive language and absolute. such as sell. the other party must make the acceptance of it. ii) The acceptance must agree with the offer. 171 : A sale is not concluded by words in the future tense. Art. He has no right to separate either the price or the subject matter of the sale. I will sell which mean merely a promise. 177 : If one of the contracting parties make an offer for something in any manner whatsoever. Art. Art. iii) The contract must be made at the one and the same meeting. 169 : For the offer and acceptance the past tense is generally used. 172 : A sale is also not concluded by words in the imperatives tense. such as I will take. the sale is concluded. Art. and if the future is meant.memenuhi syarat-syaratnya. . buy. the sale is not completed. Rukun-rukun jualbeli: a) Akad b) Barang c) Harga d) Dua pihak yang berakad Rukun-rukun dan syarat-syarat di bawah berdasarkan pada Majelle code of Islamic Law following the Hanafite school : a) Akad Jualan 1) Akad : Penerimaan dan penawaran. But a sale is concluded by an imperative which of necessity indicates the present.

Art. vi) The thing sold must be owned by the seller. It is necessary that the thing sold should be known to the buyer. and there is no longer room for an acceptance. the fist offer becomes void. (Mjl. if one of the two parties gives an indication of dissent. Art. it is a . Art. 2) Barang i) It must exist (Mjl. 126 : Mal is a thing which naturally is desired by man. (Mjl. which will distinguish it from other things). v) The thing sold must be known. 201 : The thing sold becomes known by a description of its qualities and state. ii) The thing sold must be capable of being delivered. Art.(Mjl. the offer becomes void. Art. and consideration is paid to the second offer). Art. iii) The thing sold must be of value. (Mjl. Art. 199 : It is necessary that the thing sold should be : mal mutaqawwim.200 . and can be stored for times of necessity. 198 : It is necessary that the delivery of the thing sold be possible). 185 : On new offer being made before acceptance. 183 : After the offer and before the acceptance. 365 : In order that a sale may be nafiz. and iv) It must be of pure substance. (Mjl. Art. whether by word or act. Art. 127 : Mal mutaqawwim is a thing the benefit of which is permissible by law to enjoy). 177 : The existence of the thing sold is necessary). Art.

Art. and that they should attach to a subject of sale. who possess judgement. which admits of the consequences of a sale. from reasonable persons. Art. (Mjl.condition that the seller should be the owner of the property sold. Art. 4) Dua pihak yang berakad i) The two parties to the contract must be capable of taking responsibility. they must not be bankrupts and prodigals (safih). Art. 239 : The knowledge of the price comes by a statement of its description and amount if it does not come by seeing it when it is shown). 361 : In the making of the sale. can be prohibited from dealing with his property by the judge). or agent. Art. 957 : Infants. that the essence of the contract. Art. 3) Harga It must be known in currency and the absolute amount. there is a condition. (Mjl. 237 : It is necessary that the price should be named at the time of the sale. madman and people of unsound mind are of themselves prohibited from dealing with their property). 958 : A person who is prodigal can be prohibited by the judge. 238 : It is necessary that the price should be known. should emanate from intelligent persons. and that there should be no right in any one else). Art. on the application of his creditors. that is to say. (Mjl. . ii) The two parties to the contract must not be prohibited from dealing with their property ie. or natural or appointed guardian of the owner of the property. 959 : A debtor also.

and a postponement of a debt and causing of a right of preemption to cease. and a conveyance.penerimaan mesti selari dengan tawaran.Bahasa yang mudah dan boleh difahami.sama seperti penjual dan pembeli 3) Aset . It leads to destruction of life in loss of a limb or one of them. . This causes only grief and pain. The first sort is Ikrah mulgi. and a letting. 1006 : When they (transactions) take place in consequence of compulsion which is taken into consideration.boleh dinilai . . maka jenis kegunaan perlu diketahui. But if the person compelled give his consent after the compulsion has ceased. and an admission.iii) There is no coercion or compulsion exerted on either of the two parties to the contract. . It is compulsion which is by things like a blow or imprisonment. b) Akad Sewaan Rukun-rukun dan syarat-syarat bagi kontrak sewa seperti berikut: 1) Pemberi sewa (lessor) . which is by a hard blow. whether the compulsion be mulgi or ghair mulgi.sama seperti penjual dan pembeli 2) Penyewa (lessee) . .milik pemberi sewa 4) Sewa .jangkamasa sewaan diketahui. It is the compulsion. 6) Akad . and a compromise about property. in that case thay are held good).diketahui 5) Kegunaan .pemberi sewa berkuasa untuk menggunakan dan menyewa aset. Art. Jika kegunaan aset itu lebih dari satu. and a purchase. are not held good. The second sort is Ikrah ghair mulgi.Mendapat keizinan . 949 : Ikrah is of two sorts. (Mjl. an exchange of property.Bukan untuk menghasilkan barang. Art.

d) Bai Al-Dayn Hutang yang wujud mestilah melalui akad jualan secara tangguh sama ada jualan barang atau perkhidmatan. f) Al-Mudharabah . 1) Pemberi pinjaman tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan di dalam akad yang dibuat. c) Bai Al-Inah Perlu ada dua akad yang berbeza. jika perkhidmatan perlu diberi.Penawaran dan penerimaan dilakukan serentak. Keduanya akad untuk membeli semula barang tersebut oleh bank dari pelanggan secara tunai. Pertama. 2) Peminjam tidak boleh berjanji dalam akad yang dibuat untuk membayar sebarang bayaran tambahan. iaitu.. e) Al-Qardh al-Hasan Dalam al-Qardh al-Hasan dua perkara berikut tidak boleh dilanggar. Perniagaan hutang ini mestilah dalam bentuk tunai. Kedua akad tersebut perlu ada rukun-rukunnya dan setiap rukun tersebut perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Aset mestilah bukan dari bahan ribawi kerana kesemua bayaran dibuat dengan menggunakan wang. Barang tersebut mesti diserahkan. akad jualan dari bank kepada pelanggan di atas terma bayaran tangguh.

g) Sekuriti Syariah membenarkan pemilik hutang untuk meminta sekuriti daripada penghutang. 6) Akad .(sama seperti pembeli dan penjual) 3) Modal . ii) Harta cagaran boleh dijual dengan arahan dari mahkamah untuk membayar hutang yang telah dibuat.jumlah yang tepat .bukan hutang .wang sahaja . Jika terdapat baki dari jualan harta cagaran tersebut.dibayar kepada pengusaha . baki itu akan diserah kembali kepada penggadai.(sama seperti sewaan) Ciri-ciri lain adalah berdasarkan kepercayaan pemilik modal kepada pengusaha.mestilah halal .(sama seperti pembeli dan penjual) 2) Pengusaha .diuruskan oleh pengusaha sahaja 5) Untung/Rugi . .Rukun-rukun dan syarat-syarat al-Mudharabah adalah seperti berikut: 1) Pemilik modal .keuntungan mesti dibahagikan mengikut perjanjian.dari pemilik modal sahaja 4) Perniagaan . Sekuriti tersebut dalam bentuk: 1) Al-Rahnu (Mortgage). Modal tidak boleh digunakan untuk overhead dan keuntungan kasar yang diperolehi dikongsi bersama. dan 2) Al-Kafalah (guarantee) Antara ciri-ciri Al-Rahnu adalah : i) Penjualan harta cagaran adalah tidak sah.

iii) Tidak mengenakan sebarang yuran. dan 2) Apabila Ibraa diberi dan diterima adalah tidak sah dan . j) Al-Hiwalah Dalam al-Hiwalah hutang perlu dipindahkan dalam jumlah penuh dan pada tarikh matang k) Al-Ibraa Dua ciri penting al-Ibraa adalah: 1) Jumlah al-Ibraa mesti diketahui dan terperinci. Jika pemegang amanah itu gagal menjalankan tanggungjawabnya maka al-Wadiah Yad Amanah akan bertukar menjadi al-Wadiah Yad Dhamanah di mana dia perlu memulangkan barang tersebut kepada pemiliknya sekiranya barang itu hilang atau musnah. ii) Tidak menggunakan barang tersebut.h) Al-Wakalah Dalam al-Wakalah seseorang wakil itu perlu menyatakan jumlah pokok di dalam transaksi-transaksi berikut: 1) Al-Hibah 2) Pinjaman 3) Jualan harga tangguh 4) Al-Wadiah 5) Al-Rahnu 6) Al-Musyarakah 7) Al-Mudharabah i) Al-Wadiah Terdapat 2 bentuk al-Wadiah: 1) Al-Wadiah Yad Amanah (Trustee Safe Custody) 2) Al-Wadiah Yad Dhamanah (Guaranteed Safe Custody) Di bawah al-Wadiah Yad Amanah pemegang amanah perlu menjaga barang tersebut dari: i) Barang / wang tersebut tidak bercampur aduk.

Pihak bank bercadang menggunakan kadar tetap (flat rate) berbanding menggunakan peratus kerana nilai komisen yang lebih rendah dan sama walaupun pinjamannya satu juta sekalipun.Qardul Hasan merupakan salah satu cara bank membuat kebajikan kepada umat Islam yang benar-benar memerlukan. bank terpaksa mengambil sedikit caj perkhidmatan daripada pelanggan di atas khidmat yang diberikan dan kadar yang dikenakan adalah berpatutan. Memberi pinjaman kepada peminjam tanpa mengambil sebarang bayaran tambahan terutamanya kepada usahawan amat menguntungkan mereka. ternyata terdapat beberapa perkhidmatan Bank Islam yang dijalankan menggunakan kontrak Al. Tidak ada bank yang menjalankan perniagaan yang tidak mendatangkan untung kepadanya tetapi Al.dilarang sama sekali bagi pihak yang memberi untuk memintanya kembali. Sebagai contoh. 2. namun bayaran yang perlu dibayar ialah RM50 sahaja. Menurut kontrak al-Qardhu al-Hasan. 3. Contohnya.Qardul Hasan walaupun tidak banyak. maka dia hanya perlu membayar sebanyak RM 5000 juga. jika peminjam meminjam RM 5000. Setelah membuat beberapa kajian di Bank Islam. Terdapat beberapa kriteria yang membolehkan pinjaman seumpama ini terutamanya kepada usahawan melalui benevolent fund iaitu Al-Qardhu al-Hasan. Seminar yang diadakan di London menunjukkan AlQardul Hasan bukanlah merupakan produk jualan tetapi lebih kepada kebajikan masyarakat sosial dan merupakan tanggungjawab sebagai sesama Islam. Bank Islam tidak mengenakan sebarang tindakan . caj yang dikenakan adalah sebanyak RM53. Namun begitu. bank tidak mengambil sebarang pulangan terhadap pinjaman tersebut. ISU BERBANGKIT DALAM PERLAKSANAAN PERBANKAN ISLAM DARI ASPEK SYARIAH 1.

Langkah ini diambil bertujuan untuk mengelakkan kegagalan membuat bayaran. 6 bulan dan 12 bulan. najis tidak dijual begitu sahaja sebaliknya diproses dan dijadikan amonia. Langkah lain ialah bank menaikkan lagi (mark up) supaya harga jualan menjadi lebih tinggi. Islam tidak mengiktiraf penukaran emas mengikut penukaran emas yang dilakukan oleh orang-orang Islam dahulu yang kembali dari Mekah menukar emas 750 dalam 10 mayam dengan 10 mayam emas 916 adalah sah kerana sama kadar dan jumlahnya. 35 dan 32. tidak ramai yang menerima cara tersebut. Di dalam sebuah hadis ada menyatakan bahawa emas yang hendak ditukar mestilah sama banyak dengan nilai emas yang akan ditukarkan dengan kadar dan jumlah yang sama. bank mengambil beberapa langkah bagi menangani masalah ini.terhadap peminjam yang tidak membayar hutang pinjaman kecuali membawa kes tersebut ke mahkamah. bank boleh mengambil duit deposit peminjam tersebut. emas 9 atau emas 835 dan emas paun atau emas 780 di mana masing-masing berharga RM 39. untuk tempoh kegagalan membuat bayaran yang melebihi 3 bulan. Namun begitu. Menurut Imam Syafie. Untuk mengelakkan sebarang masalah. 5. dan cara ini diterima dan tidak melebihi industri perbankan walaupun kosnya tinggi. Namun begitu. Ini kerana terdapat 3 jenis emas yang berlainan iaitu emas 10 atau emas 916. muamalat Islam merupakan hukum yang lebih ringan berbanding dengan perkara-perkara ibadat dan rukun nikah. Antara langkah yang diambil termasuklah mengambil deposit daripada peminjam sebagai jaminan. 4. Jika peminjam tidak membayar bayaran bulanan selama 1 atau 2 atau 3 bulan. Dalam teknologi sains hari ini. Oleh itu pandangan mazhab Hanafi boleh diambil kira dengan syarat tidak boleh berbalik lagi kepada pandangan Imam Syafie khususnya mengenai urusniaga najis ini. najis tidak boleh diurusniagakan. Amonia merupakan campuran bersama dengan bahan kimia maka ia tidak lagi dikira sebagai najis. emas tersebut dijual dahulu dan wang daripada jualan emas tersebut boleh digunakan untuk . Oleh itu.

.membeli emas 916.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->