P. 1
KONSEP muamalat 2

KONSEP muamalat 2

|Views: 1,341|Likes:
Published by atiq zizan

More info:

Published by: atiq zizan on Aug 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

KONSEP-KONSEP DAN PRINSIP SYARIAH DALAM PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM Ustaz Mohd Bakir Haji Mansor

PENGENALAN Konsep-konsep dan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan dan kewangan Islam telah ditukar namanya kepada Kontrakkontrak Dalam Perbankan dan Kewangan Islam. Ia ditukar setelah menerima kritikan dari OIC. Menurut OIC, konsep dan prinsip tidak wujud, yang ada hanyalah kontrak. OIC menegaskan lagi, istilah konsep dan prinsip tidak konkrit tetapi yang konkritnya adalah kontrak. Kesemua kontrak-kontrak dalam perbankan dan kewangan Islam terdapat dalam kitab-kitab feqah dan telah dipersetujui oleh para ulamak. Ini berdasarkan pada firman Allah SWT di dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud: Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menunjukkan bahawa urusan jualbeli pada umumnya adalah harus. Terdapat juga beberapa hadis lain yang menunjukkan jualbeli ini harus tetapi di dalam muamalat Islam terdapat banyak kontrak. Kebanyakan kontrak-kontrak yang diamalkan sebelum kedatangan Rasulullah s.a.w., terlibat dengan perkara-perkara yang tidak direstui oleh Islam. Oleh itu kebanyakan akad-akad pada masa itu dibatalkan. Lebih kurang 15 hingga 20 akad sahaja kemudiannya telah dikenal pasti akadnya sah, harus dan halal untuk diamalkan. Walau bagaimanapun akad yang harus diamalkan ini tidak menjadi sah secara automatik. Oleh itu, untuk memastikan akad-akad yang harus ini menjadi sah, akad-akad ini mestilah cukup rukun-rukun dan

Contoh: terdapat barang tertentu yang dibuat untuk menyembah selain dari Allah s. tahi.t. Perkara yang najis jika terlibat dengan perniagaan maka hukumnya haram dan tidak sah. c) Gharar. Perkara yang tidak jelas akan membatalkan akad. Pada umumya. b) Membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam. amalannya adalah tidak sah. dalam muamalat perkara yang perlu dihindarkan adalah seperti penipuan. Contoh: bangkai. babi. maka apa yang perlu dilakukan adalah dengan membuang lima perkara yang membatalkan sesuatu akad terlebih dahulu. Perkara-perkara tersebut adalah seperti berikut: a) Membuat dan menjual barang-barang yang najis. PERKARA-PERKARA YANG DILARANG DALAM ISLAM Untuk mengamalkan kontrak-kontrak dalam Islam. penindasan.syarat-syaratnya. Di dalam Islam barang ini tidak najis tetapi tidak bermanfaat. atau yang mendatangkan kelalaian hingga menyebabkan seseorang individu itu lupa untuk beribadat. khianat dan aktiviti jualbeli pada waktu yang sepatutnya beribadat. anjing.w. Perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada Islam. Maka adalah menjadi suatu kewajipan bagi umat Islam untuk memastikan kontrak-kontrak ini halal untuk diamalkan iaitu dengan membuang akad-akad yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Kesemua ulamak bersepakat bahawa di . Gharar adalah suatu perkara yang tidak jelas. arak. kencing.

Pembeli tidak tahu sama ada pisang yang dibeli itu elok atau tidak dan tekstur pisang-pisang tersebut juga tidak sama antara sebiji dengan sebiji yang lain. . ii) Barangnya ada tetapi tidak dapat diserahkan. maka hukumnya adalah tidak sah. terdapatnya unsur gharar. Contoh: Barang cagaran dijual kepada orang lain sedangkan ia masih dimiliki oleh pemilik barang atau pemilik barang menjualkan barang kepada pembeli tetapi barang tersebut tidak dapat diserahkan kerana masih disimpan oleh pemegang cagar. Ia timbul dari tiga perkara yang disenaraikan di bawah: i) Barang tidak ada Ini berlaku sama ada penjual menipu atau pembeli tidak mengetahui sama ada barang tersebut ada atau sebaliknya.dalam semua akad jualbeli yang diamalkan dalam kehidupan harian. Oleh itu para ulamak berusaha untuk menentukan apakah jenis gharar yang membatalkan akad. Selepas kajian dilaksanakan. Maka ini adalah gharar yasir yang sah dalam Islam. Jika terdapat gharar ini dalam muamalat maka muamalat tersebut adalah sah di sisi Islam. iaitu. 2) Gharar Yasir Gharar yasir tidak membatalkan akad. Gharar ini membatalkan akad. Sekiranya pembeli menerima juga maka jualbeli tersebut adalah tidak sah. Contoh: Peniaga menjual pisang embun kepada pembeli. Atau iii) Barang boleh diserah tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan. gharar terbahagi kepada dua. 1) Gharar Fahish Gharar fahish adalah gharar yang serius. Pembeli berhak menolak dari menerima barang tersebut.

buah-buahan. . Riba ini juga wujud sekiranya. beras. sekoi. Riba buyu khusus untuk bahanbahan tertentu sahaja. Apabila pinjaman diberi. Riba terbahagi kepada dua. semasa akad dibuat penghutang berjanji untuk membayar dengan jumlah yang lebih semasa dia menjelaskan hutang tersebut. Dalam istilah feqah bahan-bahan ini disebut bahan ribawi. ii) Riba Jahiliyah Tidak ada janji atau syarat yang dibuat oleh pemiutang mahupun penghutang tetapi apabila penghutang gagal menjelaskan pinjaman pada waktu yang ditetapkan maka pemiutang akan mensyaratkan supaya menjelaskan suatu jumlah tambahan bagi pinjaman pokok yang telah diberi. 2) Riba Buyu Riba ini timbul apabila berlakunya pertukaran antara dua bahan ribawi dalam kategori yang sama jika tidak mengikut peraturan yang ditetapkan. iaitu medium pertukaran di mana dalam Islamnya yang asal mengikut jenis barang ialah emas dan perak termasuk matawang. daging.d) Riba Riba bermaksud lebihan. iaitu. Kedua. 1) Riba Duyun Iaitu riba pinjam-meminjam yang timbul dari pinjaman wang. Bahan ribawi terbahagi kepada dua. pemiutang mensyaratkan supaya penghutang (debtor) membayar lebih dari pinjaman pokok. sayuran. Riba duyun ini pula terbahagi kepada dua iaitu: i) Riba Qardh (Riba pinjaman) Riba Qardh timbul apabila faedah bagi pinjaman wang telah ditetapkan daripada mula lagi oleh pemiutang (creditor).semua jenis makanan mengikut klasifikasi seperti gandum. Pada ketika ini riba ini disamakan dengan kad kredit. Hukumnya adalah haram dan tidak sah. garam juga termasuk gula dan ubat-ubatan.

Jika serahan dibuat pada waktu yang lain maka akan menjadi riba Nasiaah. iaitu. apa saja bahan makanan jika dibayar dengan wang maka tiada lagi larangan dalam Islam. Sekiranya sama pada timbangan tetapi penyerahannya tidak serentak maka ini adalah riba Nasiaah. RM380 atau RM400. Maka boleh ditukarkan 10 mayam emas dengan RM340. Hukumnya haram dan berdosa. Misalnya dalam aktiviti eksport dan import. Bagaimana riba fadhl berlaku dapat dilihat melalui contoh berikutnya. wang dan emas berada dalam kategori yang sama tetapi berlainan jenis. jualbeli secara tangguh boleh diamalkan. Maka adalah haram dan tidak sah hukumnya. Misalnya. Jika ditukar bahan ribawi ini sesama sendiri tanpa mengikut peraturan yang ditetapkan maka ia akan menjadi riba. beras ditukar dengan beras dan ayam dengan ayam. dengan syarat penyerahannya mesti berlaku serentak. i) Riba Fadhl ii) Riba Nasiaah Kedua-dua jenis riba ini terlibat dengan bahan-bahan ribawi. Apabila 10 kilogram beras Basmathi ditukar dengan 15 kilogram beras A1 maka perbezaan yang 5 kilogram itulah riba Fadhl. Di dalam sistem perbankan. Kesimpulannya. Pengimport membeli daging dari Australia maka bank boleh membiayai dengan bayarannya dibuat secara tangguh. .Riba buyu terbahagi dua. Contoh berikutnya. Sekiranya bahan-bahan ini ditukar dengan bahan selainnya maka tidak menjadi riba. Jika tukaran hendak dilakukan sesama sendiri maka timbangan atau jumlahnya mestilah sama dan penyerahan juga perlu berlaku serentak iaitu pada masa yang sama.

Spekulasi tidak haram kerana tiada barang sebagai taruhan. 2) Jualan harga tangguh (deffered payment sales) i) Bai al-Murabahah (cost plus) ii) Bai al-salam . 1) Jualan tunai (cash sales) i) Jualan tunai ii) Tukaran wang asing iii) Tukaran antara bahan ribawi dari klasifikasi yang berbeza tapi dalam yang sama. a) Akad-akad jualbeli (Trading Contracts) b) Akad-akad pembentukan modal (Contracts of Profit Sharing) c) Akad-akad sokongan (Supporting Contracts) a) Akad-akad jualbeli Berikut adalah beberapa transaksi biasa yang digunakan secara menyeluruh.d) Perjudian Perjudian bukannya spekulasi. MUAMALAT DALAM ISLAM Setelah dibuang semua perkara-perkara yang dilarang iaitu yang lima di atas maka berikut adalah tiga kategori muamalat yang sah dan halal untuk diamalkan. contohnya emas dengan wang. Perjudian ialah apabila ditetapkan aset sebagai sekuriti untuk mendapatkan sesuatu dan sekiranya apa yang dikehendaki itu tidak berjaya diperolehi maka aset yang diletakkan sebagai sekuriti itu akan hilang. Hukumnya adalah haram serta membatalkan akad. gandum dengan minyak sawit.

Akad-akad tersebut adalah: 1) Al-Rahnu (mortgage) 2) Al-Kafalah (guarantee) 3) Al-Wakalah (agency) 4) Al-Wadiah (safe custody) 5) Al-Hiwalah (transfer of debt) 6) Al-Ibraa (rebate) RUKUN-RUKUN DAN SYARATSYARAT Untuk menjadikan suatu kontrak itu sah maka suatu kontrak itu perlu cukup rukun-rukunnya dan setiap rukun itu perlu . Manakala Al-Muzaraah dan AlMusaqat tidak diamalkan kerana ada banyak khilaf dari para ulamak.iii) Bai al-Istisna (sale by order) iv) Al-Bai Bithaman Ajil (deferred payment sale) v) Bai al-Istijrar (supply or whole sale financing) vi) Bai al-Inah vii) Bai al-Dayn (debt trading) viii) Al-Ijarah (leasing) ix) Al-kiraa wal-Iqtinaa (leasing then purchase) x) Al-Qardh al-Hasan (benevolent loan) b) Akad-akad pembentukan modal 1) Al-Musyarakah (joint venture profit sharing) 2) Al-Mudharabah (trustee profit sharing) 3) Al-Muzaraah (leasing of land for agriculture) 4) Al-Musaqat (watering of orchard) Al-Musyarakah dan Al-Mudharabah boleh diaplikasikan untuk semua jenis perniagaan. c) Akad-akad sokongan Syariah juga membenarkan akad-akad sokongan bagi memudahkan urusan perniagaan dan pergerakan modal.

Art. the sale is concluded. Art. 170 : By aourist tense like Alirim and Satarim if the present tense is meant. so as exactly to correspond with the offer. Art. Mjl. But a sale is concluded by an imperative which of necessity indicates the present. such as I will take. i) In definite and decisive language and absolute. Art. buy. the other party must make the acceptance of it. He has no right to separate either the price or the subject matter of the sale. Art. I will sell which mean merely a promise. 177 : If one of the contracting parties make an offer for something in any manner whatsoever. 169 : For the offer and acceptance the past tense is generally used. iii) The contract must be made at the one and the same meeting. . such as sell.memenuhi syarat-syaratnya. 172 : A sale is also not concluded by words in the imperatives tense. Rukun-rukun jualbeli: a) Akad b) Barang c) Harga d) Dua pihak yang berakad Rukun-rukun dan syarat-syarat di bawah berdasarkan pada Majelle code of Islamic Law following the Hanafite school : a) Akad Jualan 1) Akad : Penerimaan dan penawaran. the sale is not completed. 171 : A sale is not concluded by words in the future tense. ii) The acceptance must agree with the offer. and if the future is meant.

v) The thing sold must be known. Art. which will distinguish it from other things).(Mjl. if one of the two parties gives an indication of dissent. and there is no longer room for an acceptance. 198 : It is necessary that the delivery of the thing sold be possible). and can be stored for times of necessity. Art. 2) Barang i) It must exist (Mjl. 183 : After the offer and before the acceptance. it is a . whether by word or act. Art. 199 : It is necessary that the thing sold should be : mal mutaqawwim. 201 : The thing sold becomes known by a description of its qualities and state. iii) The thing sold must be of value. and consideration is paid to the second offer). the fist offer becomes void. 126 : Mal is a thing which naturally is desired by man. (Mjl. 177 : The existence of the thing sold is necessary). 365 : In order that a sale may be nafiz. It is necessary that the thing sold should be known to the buyer. Art. Art. Art.200 . the offer becomes void. Art. Art. 185 : On new offer being made before acceptance. vi) The thing sold must be owned by the seller. Art. (Mjl. Art. 127 : Mal mutaqawwim is a thing the benefit of which is permissible by law to enjoy). ii) The thing sold must be capable of being delivered. (Mjl. (Mjl. and iv) It must be of pure substance.

from reasonable persons. can be prohibited from dealing with his property by the judge). Art. ii) The two parties to the contract must not be prohibited from dealing with their property ie. . 3) Harga It must be known in currency and the absolute amount. Art. Art. that is to say. 957 : Infants. madman and people of unsound mind are of themselves prohibited from dealing with their property).condition that the seller should be the owner of the property sold. who possess judgement. Art. there is a condition. that the essence of the contract. (Mjl. 239 : The knowledge of the price comes by a statement of its description and amount if it does not come by seeing it when it is shown). and that there should be no right in any one else). and that they should attach to a subject of sale. they must not be bankrupts and prodigals (safih). Art. on the application of his creditors. Art. 238 : It is necessary that the price should be known. 361 : In the making of the sale. (Mjl. should emanate from intelligent persons. or natural or appointed guardian of the owner of the property. 958 : A person who is prodigal can be prohibited by the judge. (Mjl. 237 : It is necessary that the price should be named at the time of the sale. Art. which admits of the consequences of a sale. 959 : A debtor also. 4) Dua pihak yang berakad i) The two parties to the contract must be capable of taking responsibility. or agent.

whether the compulsion be mulgi or ghair mulgi. which is by a hard blow. Jika kegunaan aset itu lebih dari satu.jangkamasa sewaan diketahui.boleh dinilai . The first sort is Ikrah mulgi. The second sort is Ikrah ghair mulgi. . b) Akad Sewaan Rukun-rukun dan syarat-syarat bagi kontrak sewa seperti berikut: 1) Pemberi sewa (lessor) .Bahasa yang mudah dan boleh difahami.penerimaan mesti selari dengan tawaran. . and a letting.diketahui 5) Kegunaan . 949 : Ikrah is of two sorts. maka jenis kegunaan perlu diketahui.milik pemberi sewa 4) Sewa . and an admission. 6) Akad .iii) There is no coercion or compulsion exerted on either of the two parties to the contract. and a postponement of a debt and causing of a right of preemption to cease. . and a conveyance. It leads to destruction of life in loss of a limb or one of them. Art.sama seperti penjual dan pembeli 2) Penyewa (lessee) .pemberi sewa berkuasa untuk menggunakan dan menyewa aset. It is compulsion which is by things like a blow or imprisonment. It is the compulsion. . in that case thay are held good). are not held good.Mendapat keizinan .Bukan untuk menghasilkan barang. (Mjl. This causes only grief and pain. Art.sama seperti penjual dan pembeli 3) Aset . 1006 : When they (transactions) take place in consequence of compulsion which is taken into consideration. and a compromise about property. But if the person compelled give his consent after the compulsion has ceased. an exchange of property. and a purchase.

f) Al-Mudharabah . e) Al-Qardh al-Hasan Dalam al-Qardh al-Hasan dua perkara berikut tidak boleh dilanggar. Aset mestilah bukan dari bahan ribawi kerana kesemua bayaran dibuat dengan menggunakan wang. jika perkhidmatan perlu diberi. 1) Pemberi pinjaman tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan di dalam akad yang dibuat. Kedua akad tersebut perlu ada rukun-rukunnya dan setiap rukun tersebut perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. akad jualan dari bank kepada pelanggan di atas terma bayaran tangguh. c) Bai Al-Inah Perlu ada dua akad yang berbeza. Keduanya akad untuk membeli semula barang tersebut oleh bank dari pelanggan secara tunai. 2) Peminjam tidak boleh berjanji dalam akad yang dibuat untuk membayar sebarang bayaran tambahan.. Perniagaan hutang ini mestilah dalam bentuk tunai. Pertama. iaitu.Penawaran dan penerimaan dilakukan serentak. d) Bai Al-Dayn Hutang yang wujud mestilah melalui akad jualan secara tangguh sama ada jualan barang atau perkhidmatan. Barang tersebut mesti diserahkan.

baki itu akan diserah kembali kepada penggadai.(sama seperti pembeli dan penjual) 2) Pengusaha .mestilah halal . 6) Akad .bukan hutang . ii) Harta cagaran boleh dijual dengan arahan dari mahkamah untuk membayar hutang yang telah dibuat. g) Sekuriti Syariah membenarkan pemilik hutang untuk meminta sekuriti daripada penghutang. Modal tidak boleh digunakan untuk overhead dan keuntungan kasar yang diperolehi dikongsi bersama. Jika terdapat baki dari jualan harta cagaran tersebut.dibayar kepada pengusaha .(sama seperti pembeli dan penjual) 3) Modal . .(sama seperti sewaan) Ciri-ciri lain adalah berdasarkan kepercayaan pemilik modal kepada pengusaha.wang sahaja . dan 2) Al-Kafalah (guarantee) Antara ciri-ciri Al-Rahnu adalah : i) Penjualan harta cagaran adalah tidak sah.diuruskan oleh pengusaha sahaja 5) Untung/Rugi .dari pemilik modal sahaja 4) Perniagaan .jumlah yang tepat .Rukun-rukun dan syarat-syarat al-Mudharabah adalah seperti berikut: 1) Pemilik modal . Sekuriti tersebut dalam bentuk: 1) Al-Rahnu (Mortgage).keuntungan mesti dibahagikan mengikut perjanjian.

Jika pemegang amanah itu gagal menjalankan tanggungjawabnya maka al-Wadiah Yad Amanah akan bertukar menjadi al-Wadiah Yad Dhamanah di mana dia perlu memulangkan barang tersebut kepada pemiliknya sekiranya barang itu hilang atau musnah.h) Al-Wakalah Dalam al-Wakalah seseorang wakil itu perlu menyatakan jumlah pokok di dalam transaksi-transaksi berikut: 1) Al-Hibah 2) Pinjaman 3) Jualan harga tangguh 4) Al-Wadiah 5) Al-Rahnu 6) Al-Musyarakah 7) Al-Mudharabah i) Al-Wadiah Terdapat 2 bentuk al-Wadiah: 1) Al-Wadiah Yad Amanah (Trustee Safe Custody) 2) Al-Wadiah Yad Dhamanah (Guaranteed Safe Custody) Di bawah al-Wadiah Yad Amanah pemegang amanah perlu menjaga barang tersebut dari: i) Barang / wang tersebut tidak bercampur aduk. ii) Tidak menggunakan barang tersebut. j) Al-Hiwalah Dalam al-Hiwalah hutang perlu dipindahkan dalam jumlah penuh dan pada tarikh matang k) Al-Ibraa Dua ciri penting al-Ibraa adalah: 1) Jumlah al-Ibraa mesti diketahui dan terperinci. dan 2) Apabila Ibraa diberi dan diterima adalah tidak sah dan . iii) Tidak mengenakan sebarang yuran.

Qardul Hasan merupakan salah satu cara bank membuat kebajikan kepada umat Islam yang benar-benar memerlukan. Namun begitu. Bank Islam tidak mengenakan sebarang tindakan . Terdapat beberapa kriteria yang membolehkan pinjaman seumpama ini terutamanya kepada usahawan melalui benevolent fund iaitu Al-Qardhu al-Hasan. jika peminjam meminjam RM 5000. Seminar yang diadakan di London menunjukkan AlQardul Hasan bukanlah merupakan produk jualan tetapi lebih kepada kebajikan masyarakat sosial dan merupakan tanggungjawab sebagai sesama Islam. Sebagai contoh. Menurut kontrak al-Qardhu al-Hasan. bank tidak mengambil sebarang pulangan terhadap pinjaman tersebut. ternyata terdapat beberapa perkhidmatan Bank Islam yang dijalankan menggunakan kontrak Al. Memberi pinjaman kepada peminjam tanpa mengambil sebarang bayaran tambahan terutamanya kepada usahawan amat menguntungkan mereka. maka dia hanya perlu membayar sebanyak RM 5000 juga. Tidak ada bank yang menjalankan perniagaan yang tidak mendatangkan untung kepadanya tetapi Al. Setelah membuat beberapa kajian di Bank Islam.dilarang sama sekali bagi pihak yang memberi untuk memintanya kembali. 2. 3. Pihak bank bercadang menggunakan kadar tetap (flat rate) berbanding menggunakan peratus kerana nilai komisen yang lebih rendah dan sama walaupun pinjamannya satu juta sekalipun.Qardul Hasan walaupun tidak banyak. ISU BERBANGKIT DALAM PERLAKSANAAN PERBANKAN ISLAM DARI ASPEK SYARIAH 1. Contohnya. namun bayaran yang perlu dibayar ialah RM50 sahaja. bank terpaksa mengambil sedikit caj perkhidmatan daripada pelanggan di atas khidmat yang diberikan dan kadar yang dikenakan adalah berpatutan. caj yang dikenakan adalah sebanyak RM53.

Islam tidak mengiktiraf penukaran emas mengikut penukaran emas yang dilakukan oleh orang-orang Islam dahulu yang kembali dari Mekah menukar emas 750 dalam 10 mayam dengan 10 mayam emas 916 adalah sah kerana sama kadar dan jumlahnya. bank boleh mengambil duit deposit peminjam tersebut. muamalat Islam merupakan hukum yang lebih ringan berbanding dengan perkara-perkara ibadat dan rukun nikah. 5. emas tersebut dijual dahulu dan wang daripada jualan emas tersebut boleh digunakan untuk . Namun begitu. najis tidak dijual begitu sahaja sebaliknya diproses dan dijadikan amonia. Namun begitu. bank mengambil beberapa langkah bagi menangani masalah ini. tidak ramai yang menerima cara tersebut. emas 9 atau emas 835 dan emas paun atau emas 780 di mana masing-masing berharga RM 39. 35 dan 32. Oleh itu pandangan mazhab Hanafi boleh diambil kira dengan syarat tidak boleh berbalik lagi kepada pandangan Imam Syafie khususnya mengenai urusniaga najis ini. Di dalam sebuah hadis ada menyatakan bahawa emas yang hendak ditukar mestilah sama banyak dengan nilai emas yang akan ditukarkan dengan kadar dan jumlah yang sama. Langkah ini diambil bertujuan untuk mengelakkan kegagalan membuat bayaran. Jika peminjam tidak membayar bayaran bulanan selama 1 atau 2 atau 3 bulan. dan cara ini diterima dan tidak melebihi industri perbankan walaupun kosnya tinggi. Dalam teknologi sains hari ini. Amonia merupakan campuran bersama dengan bahan kimia maka ia tidak lagi dikira sebagai najis. Antara langkah yang diambil termasuklah mengambil deposit daripada peminjam sebagai jaminan. untuk tempoh kegagalan membuat bayaran yang melebihi 3 bulan. Langkah lain ialah bank menaikkan lagi (mark up) supaya harga jualan menjadi lebih tinggi. Ini kerana terdapat 3 jenis emas yang berlainan iaitu emas 10 atau emas 916. najis tidak boleh diurusniagakan. Menurut Imam Syafie. 4.terhadap peminjam yang tidak membayar hutang pinjaman kecuali membawa kes tersebut ke mahkamah. Untuk mengelakkan sebarang masalah. 6 bulan dan 12 bulan. Oleh itu.

membeli emas 916. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->