P. 1
sumber- akhlak

sumber- akhlak

|Views: 2,198|Likes:
Published by Muhammad Aizat

More info:

Published by: Muhammad Aizat on Aug 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2013

pdf

text

original

Akhlak berasal dari kata ³akhlaq´ yang merupakan jama¶ dari ³khulqu´ dari bahasa Arab yang artinya

perangai, budi, tabiat dan adab. Akhlak itu terbagi dua yaitu Akhlak yang Mulia atau Akhlak yang Terpuji (Al-Akhlakul Mahmudah) dan Akhlak yang Buruk atau Akhlak yang Tercela (Al-Ahklakul Mazmumah). Akhlak yang mulia, menurut Imam Ghazali ada 4 perkara; yaitu bijaksana, memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik, keberanian (menundukkan kekuatan hawa nafsu) dan bersifat adil. Jelasnya, ia merangkumi sifat-sifat seperti berbakti pada keluarga dan negara, hidup bermasyarakat dan bersilaturahim, berani mempertahankan agama, senantiasa bersyukur dan berterima kasih, sabar dan rida dengan kesengsaraan, berbicara benar dan sebagainya. Masyarakat dan bangsa yang memiliki akhlak mulia adalah penggerak ke arah pembinaan tamadun dan kejayaan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wataala. Seperti kata pepatah seorang penyair Mesir, Syauqi Bei: "Hanya saja bangsa itu kekal selama berakhlak. Bila akhlaknya telah lenyap, maka lenyap pulalah bangsa itu". Akhlak yang mulia yaitu akhlak yang diridai oleh Allah SWT , akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah, mencegah diri kita untuk mendekati yang ma¶ruf dan menjauhi yang munkar, seperti firman Allah dalam surat Al-Imran 110 yang artinya ³Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia, menuju kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah´ Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati, ujub, dengki, sombong, nifaq (munafik), hasud, suudzaan (berprasangka buruk), dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, akhlak yang buruk dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan baik bagi orang itu sendiri, orang lain yang di sekitarnya maupun kerusakan lingkungan sekitarnya sebagai contohnya yakni kegagalan dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia samalah seperti mengakibatkan kehancuran pada bumi ini, sebagai mana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surat Ar-Ruum ayat 41 yang berarti: "Telah timbul pelbagai kerusakan dan bencana alam di

rasul kita yang mulia mendapat pujian Allah. Seharusnya ucapan-ucapan seperti ini ataupun yang semisal dengan ini menjadi cambuk bagi kita untuk mengoreksi diri dan membenahi akhlak.´ Atau ucapan : ³Dia sih agamanya bagus tapi sama tetangga tidak pedulian«´. Seorang yang bertauhid dan baik akhlaknya berarti ia adalah sebaik-baik manusia. Tauhid merupakan realisasi akhlak seorang hamba terhadap Allah dan ini merupakan pokok inti akhlak seorang hamba.´ (HR. seperti ucapan : ³Wah udah ngerti agama kok kurang ajar sama orang tua. RASUL DIUTUS UNTUK MENYEMPURNAKAN AKHLAK Muhammad shalallahu µalaihi wa salam.darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleb tangan manusia. Islam bukanlah agama yang mengabaikan akhlak. namun tidak berarti mengabaikan perkara penyempurnaannya. bahkan beliau shalallahu µalaihi wa sallam sendiri menegaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang ada pada diri manusia.Ahmad. Yang perlu diingat bahwa tauhid sebagai sisi pokok/inti islam yang memang seharusnya kita utamakan. dan sebaliknya bila seorang muwahhid memiliki akhlak yang buruk berarti lemah tauhidnya. bahkan islam mementingkan akhlak.45 dan beliau menshahihkannya). dan lain-lain. lihat Ash Shahihah oleh Asy Syaikh al Bani no. namun disisi lain dalam masalah akhlak kurang diperhatikan. berupaya menelaah dan mempelajarinya. . Semakin sempurna tauhid seseorang maka semakin baik akhlaknya. supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)". (Timbulnya yang demikian) karena Allah hendak merusakan mereka sebagai dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. Dan akhlak mempunyai hubungan yang erat. Di satu sisi kita mengutamakan tauhid yang memang merupakan perkara pokok/inti agama ini. ³Hanyalah aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak. ISLAM MENGUTAMAKAN AKHLAK Mungkin banyak diantara kita kurang memperhatikan masalah akhlak. Sehingga tidak dapat disalahkan bila ada keluhan-keluhan yang terlontar dari kalangan awam. Karena ketinggian akhlak beliau sebagaimana firmanNya dalam surat Al Qalam ayat 4.

Lihat Riyadus Sholihin no. beliau shalallahu µalahi wasallam menggandengkan antara nasehat untuk bertaqwa dengan nasehat untuk bergaul/berakhlak yang baik kepada manusia sebagaimana hadits dari abi dzar. ia berkata bahwa Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam bersabda : ³Bertaqwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya kebaikan itu akan menutupi kejelekan dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tatkala Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam menasehati sahabatnya.´ (HR. Bukhari dan Muslim).627. sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam : ³ Sesuatu yang paling berat dalam mizan (timbangan seorang hamba) adalah akhlak yang baik. Beliau shalallahu µalaihi wasallam menjawab : ³Taqwa kepada Allah dan Akhlak yang Baik. Saya juga belum pernah mencium bau yang lebih wangi dari bau Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam. ia berkata: hadits hasan.´ (HR. .Anas bin Malik radhiallahu µanhu seorang sahabat yang mulia menyatakan: ³Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam adalah manusia yang paling baik budi pekertinya. Dalam hadits lain Anas memuji beliau shalallahu µalahi wasallam : ³Belum pernah saya menyentuh sutra yang tebal atau tipis lebih halus dari tangan Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam. dishahihkan Al Bani.Bukhari dan Muslim).´ (HR Tirmidzi. tahqiq Rabbah dan Daqqaq). juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Abu Daud dan Ahmad. Lihat ash Shahihah Juz 2 hal 535). KEUTAMAAN AKHLAK Abu Hurairah radhiallahu µanhu mengabarkan bahwa suatu saat Rasulullah pernah ditanya tentang kriteria orang yang paling banyak masuk syurga. Selama sepuluh tahun saya melayani Rasulullah shalallahu µalahi wa sallam. belum pernah saya dibentak atau ditegur perbuatan saya : mengapa engkau berbuat ini ? atau mengapa engkau tidak mengerjakan itu ?´ (HR.´ (Hadits Shahih Riwayat Tirmidzi. Dalam timbangan (mizan) amal pada hari kiamat tidak ada yang lebih berat dari pada akhlak yang baik. dan dishahihkan oleh syaikh Al Salim Al Hilali).

w.bersabda yang maksudnya: "Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan budipekerti yang mulia.R. Tirmidzi dengan sanad hasan. suka tolong menolong sesama insan dan makhluk . kerakusan dan kezaliman. Karena boleh jadi. Allah sebagai Pembuat syari¶at ini. bukan pula hitam putih akhlak itu menurut ukuran adat yang dibuat manusia.a. dapat mengalahkan tekanan hawa nafsu syahwat syaitoniah. Manusia yang berakhlak mulia. Lihat Ash shahihah Juz 2 hal 418-419). AKHLAK YANG MULIA Oleh Syed Hasan Alatas Nabi s. Wallahu Ta¶ala a¶lam. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. yang dianggap baik oleh adat bernilai jelek menurut timbangan syari¶at atau sebaliknya.Ahmad) Akhlak ataupun budipekerti memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Menghindarkan diri dari sifat-sifat kecurangan. berpegang teguh kepada sendi-sendi keutamaan. dapat menjaga kemuliaan dan kesucian jiwanya."(H. Jelas bagi kita bahwa semuanya berpatokan pada syari¶at.´ (HR. Manusia yang berakhlak mulia. Yang perlu diingat bahwa ukuran baik atau buruk suatu akhlak bukan ditimbang menurut selera individu. Dari hadits-hadits di atas dapat dipahami bahwa akhlak yang paling baik memiliki keutamaan yang tinggi.Dari Jabir radhiallahu µanhu berkata : Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling saya kasihi dan yang paling dekat padaku majelisnya di hari kiamat ialah yang terbaik budi pekertinya. Karena itu sudah sepantasnya setiap muslimah mengambil akhlak yang baik sebagai perhiasannya. Akhlak yang baik akan membedakan antara manusia dengan hewan. Maha Tahu dengan keluasan ilmuNya apa yang mendatangkan kemashlahatan/kebaikan bagi hamba-hamba-Nya. dalam semua masalah termasuk akhlak.

a.bersabda yang bermaksud: "Orang Mukmin yang paling sempurna imannya. menjual marwah diri dan keluarga. Senang melakukan kekacauan. akan tetapi jika budi pekertinya telah binasa.Ahmad) Manusia yang paling baik akhlaknya ialah junjungan kita Nabi s. benar-benar berbudi pekerti yang agung. toleransi. yang akan membinasakan diri dan masyarakat seluruhnya. Manusia yang mempunyai akhlak yang buruk senang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Mereka sanggup berbohong. Allah berfirman yang maksudnya: "Sesungguhnya engkau (Muhammad). Akhlak yang buruk akan membinasakan seseorang insan dan juga akan membinasakan ummat manusia.a. membuat fitnah.w. ialah yang paling baik akhlaknya.Manusia yang memiliki budi pekerti yang mulia. sehingga budi pekerti beliau tercantum dalam al-Quran. mematuhi janji. senang melakukan perbuatan yang tercela. Akhlak yang baik akan mengangkat manusia ke darjat yang tinggi dan mulia.lainnya.Yang kecil hormat kepada yang tua. Manusia yang tidak punya akhlak. maka Ummat itu akan mudah binasa. KETINGGIAN AKHLAK ASAS KETEGUHAN IMAN ( 7 APRIL 2006M / 8 RABIULAWWAL 1427H ) ."(H. senang kepada kebenaran dan keadilan.yang tua kasih kepada yang kecil.w. lapang dada dan tenang dalam menghadapi segala halangan dan rintangan. Nabi s. malah dengan tidak segan silu lagi dia menjual Agama dan Negaranya. Mereka senang berkorban untuk kepentingan ersama. mereka sanggup melakukan apa saja untuk kepentingan dirinya. "Sesuatu Ummat bagaimanapun hebat Kekuatan dan Kekayaan yang dimilikinya.R.

Dan ketahuilah bahawa orangorang yang bertakwa itu..w. Oleh itu. pasti mendapat kemenangan di dunia dan juga di akhirat .t. .t dengan melaksanakan segala perintahNya dan meninggalkan segala laranganNya. . kemaksiatan. Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah s. membar Jumaat pada hari ini akan memperkatakan ketinggian akhlak asas keteguhan iman ..w. Hadirin Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah Islam telah mengingatkan kepada umatnya mengenai pentingnya memelihara akhlak dan mengamalkan nilai-nilai mulia dalam kehidupan seharian kita dan sebagai hamba yang taat kepada perintah Allah s. Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah . kekejian dan seumpamanya kerana ia merupakan satu tegahan yang nyata. sama sekali kita tidak dibenarkan melakukan sebarang kemungkaran. .

bahkan dengan kaum kafir juga Baginda sering menunjukkan akhlak mulia ini .Alhamdullilah.a. Bahkan keimanan kepada Baginda adalah termasuk dalam kesempurnaan rukun iman .t.t. Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah Mengapa Rasulullah s.w adalah utusan Allah s.a. kita akan menyambut hari bersejarah memperingati lahirnya junjungan besar kita Nabi Muhammad s.a. untuk membawa misi kesejahteraan ini kepada semua umat di dunia ? dan bagaimana baginda berjaya di dalam misi ini ? . Salah satu kunci kejayaan Rasulullah s. sahabat handai.a.w. dalam Al-Quran surah al-Anbiyaa¶ ayat 107 iaitu : Maksudnya : " Dan tidaklah kami mengutuskan engkau( wahai Muhammad) melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam " .w. jiran tetangga.t. Ummul Mu¶minin Saidatina Aisyah .w dalam menyampaikan risalah dakwah ialah dengan memiliki ketinggian akhlak dan mengamalkan dalam kehidupan Baginda seperti hubungan dengan keluarga.w. pada tanggal 11 April 2006 bersamaan dengan 12 Rabiulawwal yang akan datang. Semua umat Islam diseluruh dunia mengakui dan mempercayai bahawa Nabi Muhammad s.w. Ini dijelaskan oleh Allah s. yang diutuskan untuk membawa kerahmatan kepada seluruh umat di dunia sehingga akhir zaman.w dipilh oleh Allah s.

r. kerana Allah menjadikan umat Muhammad sebagai umat terbaik diantara umat Nabi dan Rasul terdahulu .a.a.w adalah sebagai contoh teladan yang dapat mendidik diri dan peribadi Muslim agar sentiasa beriman dan bertakwa. Dan ini adalah anugerah Allah s.t.w. Ini kerana setiap perkataan. maka Saidatina Aisyah menjawab dengan katanya : ßóÇäó ÎõáõõÞõåõ ÇáúÞõÑúÁóÇä Maksudnya : ( akhlak Baginda adalah Al-Quran ) . Dan kita umat Islam turut menumpang keistimewaan Baginda.t. ke atas kekasihnya Rasul utusan terakhir junjungan mulia Nabi Muhammad s. pernah ditanya.w. pengakuan dan tingkah laku Baginda mengandungi hikmat dan sebagai huraian kepada prinsip-prinsip yang . Saudara Kaum Muslimim Yang Dirahmati Allah Sekalian Akhlak dan sirah perjalanan yang ditunjukkan oleh Rasul s.w.t di dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi : Maksudnya : " Dan bahawa sesungguhnya engkau ( wahai Muhammad) mempunyai akhlak yang sangat mulia ´ .w.w. Keistimewaan yang tiada taranya menjadikan Baginda dipilh dan dilantik oleh Allah s. perbuatan.a. sebagai penghulu kepada sekalian Nabi dan Rasul .w. Para ulama menyatakan bahawa Baginda tercipta di dalam keaslian fitrahnya melalui tarbiah Ilahaiyat. Gambaran ketinggian akhlak Baginda s. juga dirakamkan oleh Allah s.a. mengenai akhlak Baginda s.a.

lalu beliau pun menyatakan hasratnya untuk memeluk Islam . apakah yang akan terjadi jika mereka mengejar dan memukul Badawi itu semasa sedang membuang air kecil . kemudian Baginda meminta sebekas air lalu disiramkan ditempat kencing tersebut . setiap perkataan dan tindakan kita yang berpandukan akhlak dan sirah perjalanan Baginda. dan ini membawa gambaran negatif kepada imej Islam . melihat kejadian ini maka para sahabat yang berada di situ.w. . Bagaimanapun tindakan mereka dihalang oleh Rasulullah s. merasa kagum dengan ketinggian akhlak Baginda. begitu banyak budaya luar dan fahaman atau idealogi yang tidak sehat.w adalah modal utama yang dapat menarik minat golongan bukan Islam kepada Islam .a. seluruh kawasan masjid akan terkena najis air kencingnya .a. Rasulullah s.w bertanya kepada para sahabat. Kesah tauladan seorang Badawi membuang air kecil di dalam masjid.terkandung didalam Al-Quran . naik berang dan hendak memukul Badawi tadi . tidak akan terpesong atau tersasar dari landasan agama dan tuntutan syariat . maka sudah tentu. Saudara-Saudara Yang Dirahmati Allah Sekalian Suasana masyarakat kita pada hari ini berhadapan krisis nilai. kisah ini menjadikan Badawi yang menyaksikan tindakan Rasulullah itu. dan apa yang lebih membimbangkan terdapat segelintir masyarakat yang mula terpengaruh dan terjebak dengan aliran Islam liberal. dan sebagainya yang mencemarkan nama baik serta identiti umat Islam. dan lebih dasyat lagi pengaruh Black Metal. contohnya. maka jawab sahabat. telah mempengaruhi cara kehidupan seperti percakapan. gaya berpakaian dan pergaulan. Sejarah mencatatkan bahawa akhlak Rasulullah s.a. sebaliknya Baginda membiarkan Badawi itu selesai membuang air kecil .

Anasir-anasir yang tidak sehat ini dengan mudah menyelinap masuk serta menjajah pemikiran.w.w khususnya sejarah kelahiran Baginda setiap yang tahun sekaligus akan memberikan kita kekuatan. Ingatlah. Bersempena dengan sambutan memperingati kelahiran junjungan besar Baginda s. Sidang Jumaat Yang Berbahagia Ini semua menandakan Islam sedang diuji . pengajaran dan pendidikan tidak secara langsung kepada masyarakat kita terutama sekali generasi muda yang bakal memimpin negara yang kini sedang berhadapan dengan zaman canggih. Dan ia merupakan satu peringatan kepada kita . cetek pengetahuan tentang Agama.a. meremehkan nasihat para ulama mengabaikan suruhan agama dan tidak berpegang dengan tuntutan syariat . eloklah kita menanam keazaman untuk mencontohi akhlak dan sirah perjalanan .w sebagai tanda rasa kecintaan terhadap perjuangan Baginda. khususnya ketika negara-negara umat Islam dijajah oleh kuasa penjajah . bahawa Islam sentiasa diperhatikan.w. seterusnya mempengaruhi kehidupan kita. dan kelemahan-kelemahan serta kecelaruan yang sedang dialami oleh umat Islam akan dijadikan sebagai asas dan modal untuk musuhmusuh Islam membina seribu satu alasan untuk memburuk-burukkan Islam. Mereka yang diresapi dengan fahaman atau aliran yang merbahaya ini.a.a. teknologi cyber dan penuh dengan godaan dan ancaman aqidah songsang . Cara terbaik malah wajib dilakukan oleh kita ialah kembali mencontohi akhlak Baginda Nabi Muhammad s.a. Tidak mustahil mereka akan memperalatkan saudara-saudara kita sendiri seperti yang pernah berlaku di abad lalu. akan mudah meminggirkan akhlak dan nilai-nilai murni sebagaimana yang dituntut oleh Allah dan RasulNya . Dengan sentiasa mengingati Rasulullah s. sekiranya benteng iman kita tipis. Adalah wajar bagi kita memperingati kelahiran Baginda s.

a. mengasihani orang-orang muda dan kanak-kanak . Bersamalah kita menyambut dan meraikan tarikh bersejarah ini dengan mengadakan ceramah-ceramah agama dan majlis-majlis ilmu serta program-program kemasyarakatan samada diperingkat kampong. Baginda sangat berlemah lembut dengan isteri.hidup Baginda Rasulullah s. negeri ataupun kebangsaan. walaupun Baginda sendiri dalam kesusahan . Mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang terbaik dan terbilang. 6. Baginda tersangat sabar dan tabah apabila mengahadapi setiap cabaran dan kesusahan .w .a. anak-anak dan ahli keluarganya . yang telah banyak berjasa kepada kita semua . Baginda sentiasa membantu orang lain. 2. Sesungguhnya tradisi ini. . 5. Baginda sentiasa memberi salam kepada sesiapa yang ditemui . telah lama kita lakukan sebagai rasa tanda kasih dan sayang kepada Baginda Rasulullah s. Baginda bercakap dengan lemah lembut dan sentiasa menumpukan perhatian kepada orang yang bercakap dengannya .w. Baginda sangat menghormati orang-orang tua. 4.w yang perlu dicontohi : 1. 7. Di antara akhlak Baginda Rasulullah s. 3. Baginda tidak pernah menghina orang miskin dan tidak merasa terhina bergaul dengan Mereka .a. daerah.

adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. . dikesempatan ini marilah sama-sama kita mencontohi akhlak Rasulullah s. ( surah Al-Ahzab : 21 ) Maksudnya : " Demi sesungguhnya. iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan ( keredaan ) Allah dan ( balasan baik) hari akhirat. kita juga dituntut melakukan muhasabah diri dan mengambil iktibar untuk dihayati .a.w telah kita hayati dan perjuangkan? atau apakah sebaliknya kita telah hanyut oleh arus kehidupan duniawi sehingga mengabaikan nilai agama Amat rugi sekali sekiranya kita mengamalkan cara hidup yang bertentangan dengan amalan dan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah s.w dan mengamalkannya. Dan dalam masa yang sama.a. serta ia pula menyebut dan memperingati Allah banyakbanyak ( dalam masa susah dan senang )´ .Sidang Jumaat Yang Berbahagia Oleh itu. tanya diri kita.a. apakah dengan setiap kali meraikan sambutan Maulidurasul. akhlak dan perjuangan Rasulullah s.w . roh kehidupan.

..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->