P. 1
sumber- akhlak

sumber- akhlak

|Views: 2,199|Likes:
Published by Muhammad Aizat

More info:

Published by: Muhammad Aizat on Aug 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2013

pdf

text

original

Akhlak berasal dari kata ³akhlaq´ yang merupakan jama¶ dari ³khulqu´ dari bahasa Arab yang artinya

perangai, budi, tabiat dan adab. Akhlak itu terbagi dua yaitu Akhlak yang Mulia atau Akhlak yang Terpuji (Al-Akhlakul Mahmudah) dan Akhlak yang Buruk atau Akhlak yang Tercela (Al-Ahklakul Mazmumah). Akhlak yang mulia, menurut Imam Ghazali ada 4 perkara; yaitu bijaksana, memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik, keberanian (menundukkan kekuatan hawa nafsu) dan bersifat adil. Jelasnya, ia merangkumi sifat-sifat seperti berbakti pada keluarga dan negara, hidup bermasyarakat dan bersilaturahim, berani mempertahankan agama, senantiasa bersyukur dan berterima kasih, sabar dan rida dengan kesengsaraan, berbicara benar dan sebagainya. Masyarakat dan bangsa yang memiliki akhlak mulia adalah penggerak ke arah pembinaan tamadun dan kejayaan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wataala. Seperti kata pepatah seorang penyair Mesir, Syauqi Bei: "Hanya saja bangsa itu kekal selama berakhlak. Bila akhlaknya telah lenyap, maka lenyap pulalah bangsa itu". Akhlak yang mulia yaitu akhlak yang diridai oleh Allah SWT , akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah, mencegah diri kita untuk mendekati yang ma¶ruf dan menjauhi yang munkar, seperti firman Allah dalam surat Al-Imran 110 yang artinya ³Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia, menuju kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah´ Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati, ujub, dengki, sombong, nifaq (munafik), hasud, suudzaan (berprasangka buruk), dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, akhlak yang buruk dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan baik bagi orang itu sendiri, orang lain yang di sekitarnya maupun kerusakan lingkungan sekitarnya sebagai contohnya yakni kegagalan dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia samalah seperti mengakibatkan kehancuran pada bumi ini, sebagai mana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surat Ar-Ruum ayat 41 yang berarti: "Telah timbul pelbagai kerusakan dan bencana alam di

dan lain-lain. Dan akhlak mempunyai hubungan yang erat. dan sebaliknya bila seorang muwahhid memiliki akhlak yang buruk berarti lemah tauhidnya. rasul kita yang mulia mendapat pujian Allah. Sehingga tidak dapat disalahkan bila ada keluhan-keluhan yang terlontar dari kalangan awam. supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)". Seharusnya ucapan-ucapan seperti ini ataupun yang semisal dengan ini menjadi cambuk bagi kita untuk mengoreksi diri dan membenahi akhlak. Islam bukanlah agama yang mengabaikan akhlak.´ (HR. namun tidak berarti mengabaikan perkara penyempurnaannya.´ Atau ucapan : ³Dia sih agamanya bagus tapi sama tetangga tidak pedulian«´.45 dan beliau menshahihkannya). Seorang yang bertauhid dan baik akhlaknya berarti ia adalah sebaik-baik manusia. (Timbulnya yang demikian) karena Allah hendak merusakan mereka sebagai dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. ³Hanyalah aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak. Semakin sempurna tauhid seseorang maka semakin baik akhlaknya. namun disisi lain dalam masalah akhlak kurang diperhatikan. Karena ketinggian akhlak beliau sebagaimana firmanNya dalam surat Al Qalam ayat 4. RASUL DIUTUS UNTUK MENYEMPURNAKAN AKHLAK Muhammad shalallahu µalaihi wa salam. Tauhid merupakan realisasi akhlak seorang hamba terhadap Allah dan ini merupakan pokok inti akhlak seorang hamba. . Yang perlu diingat bahwa tauhid sebagai sisi pokok/inti islam yang memang seharusnya kita utamakan.Ahmad. berupaya menelaah dan mempelajarinya. lihat Ash Shahihah oleh Asy Syaikh al Bani no. seperti ucapan : ³Wah udah ngerti agama kok kurang ajar sama orang tua. ISLAM MENGUTAMAKAN AKHLAK Mungkin banyak diantara kita kurang memperhatikan masalah akhlak.darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleb tangan manusia. Di satu sisi kita mengutamakan tauhid yang memang merupakan perkara pokok/inti agama ini. bahkan beliau shalallahu µalaihi wa sallam sendiri menegaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang ada pada diri manusia. bahkan islam mementingkan akhlak.

´ (HR.Anas bin Malik radhiallahu µanhu seorang sahabat yang mulia menyatakan: ³Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam adalah manusia yang paling baik budi pekertinya. juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadits lain Anas memuji beliau shalallahu µalahi wasallam : ³Belum pernah saya menyentuh sutra yang tebal atau tipis lebih halus dari tangan Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam. dan dishahihkan oleh syaikh Al Salim Al Hilali). Lihat Riyadus Sholihin no. Saya juga belum pernah mencium bau yang lebih wangi dari bau Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam. ia berkata: hadits hasan. Dalam timbangan (mizan) amal pada hari kiamat tidak ada yang lebih berat dari pada akhlak yang baik. dishahihkan Al Bani.Bukhari dan Muslim). ia berkata bahwa Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam bersabda : ³Bertaqwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya kebaikan itu akan menutupi kejelekan dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik.´ (Hadits Shahih Riwayat Tirmidzi. beliau shalallahu µalahi wasallam menggandengkan antara nasehat untuk bertaqwa dengan nasehat untuk bergaul/berakhlak yang baik kepada manusia sebagaimana hadits dari abi dzar.´ (HR. KEUTAMAAN AKHLAK Abu Hurairah radhiallahu µanhu mengabarkan bahwa suatu saat Rasulullah pernah ditanya tentang kriteria orang yang paling banyak masuk syurga. Selama sepuluh tahun saya melayani Rasulullah shalallahu µalahi wa sallam. Beliau shalallahu µalaihi wasallam menjawab : ³Taqwa kepada Allah dan Akhlak yang Baik. tahqiq Rabbah dan Daqqaq).´ (HR Tirmidzi. belum pernah saya dibentak atau ditegur perbuatan saya : mengapa engkau berbuat ini ? atau mengapa engkau tidak mengerjakan itu ?´ (HR.627. Tatkala Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam menasehati sahabatnya. Bukhari dan Muslim). sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam : ³ Sesuatu yang paling berat dalam mizan (timbangan seorang hamba) adalah akhlak yang baik. Abu Daud dan Ahmad. . Lihat ash Shahihah Juz 2 hal 535).

Tirmidzi dengan sanad hasan. AKHLAK YANG MULIA Oleh Syed Hasan Alatas Nabi s. yang dianggap baik oleh adat bernilai jelek menurut timbangan syari¶at atau sebaliknya.Dari Jabir radhiallahu µanhu berkata : Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling saya kasihi dan yang paling dekat padaku majelisnya di hari kiamat ialah yang terbaik budi pekertinya. Menghindarkan diri dari sifat-sifat kecurangan.w. Lihat Ash shahihah Juz 2 hal 418-419). dalam semua masalah termasuk akhlak. Maha Tahu dengan keluasan ilmuNya apa yang mendatangkan kemashlahatan/kebaikan bagi hamba-hamba-Nya. Manusia yang berakhlak mulia. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Yang perlu diingat bahwa ukuran baik atau buruk suatu akhlak bukan ditimbang menurut selera individu. Wallahu Ta¶ala a¶lam. berpegang teguh kepada sendi-sendi keutamaan.R. Dari hadits-hadits di atas dapat dipahami bahwa akhlak yang paling baik memiliki keutamaan yang tinggi. Akhlak yang baik akan membedakan antara manusia dengan hewan.bersabda yang maksudnya: "Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan budipekerti yang mulia. Allah sebagai Pembuat syari¶at ini."(H. Jelas bagi kita bahwa semuanya berpatokan pada syari¶at. suka tolong menolong sesama insan dan makhluk .´ (HR. dapat menjaga kemuliaan dan kesucian jiwanya.Ahmad) Akhlak ataupun budipekerti memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. kerakusan dan kezaliman. Karena boleh jadi. Karena itu sudah sepantasnya setiap muslimah mengambil akhlak yang baik sebagai perhiasannya.a. dapat mengalahkan tekanan hawa nafsu syahwat syaitoniah. bukan pula hitam putih akhlak itu menurut ukuran adat yang dibuat manusia. Manusia yang berakhlak mulia.

Senang melakukan kekacauan.w. akan tetapi jika budi pekertinya telah binasa. sehingga budi pekerti beliau tercantum dalam al-Quran."(H. Akhlak yang baik akan mengangkat manusia ke darjat yang tinggi dan mulia.a. Mereka sanggup berbohong. Manusia yang tidak punya akhlak. mereka sanggup melakukan apa saja untuk kepentingan dirinya.lainnya. mematuhi janji.R.Ahmad) Manusia yang paling baik akhlaknya ialah junjungan kita Nabi s. senang kepada kebenaran dan keadilan. Manusia yang mempunyai akhlak yang buruk senang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. "Sesuatu Ummat bagaimanapun hebat Kekuatan dan Kekayaan yang dimilikinya. toleransi. malah dengan tidak segan silu lagi dia menjual Agama dan Negaranya.a.bersabda yang bermaksud: "Orang Mukmin yang paling sempurna imannya. ialah yang paling baik akhlaknya. Allah berfirman yang maksudnya: "Sesungguhnya engkau (Muhammad). Nabi s. maka Ummat itu akan mudah binasa. Akhlak yang buruk akan membinasakan seseorang insan dan juga akan membinasakan ummat manusia. menjual marwah diri dan keluarga.w.yang tua kasih kepada yang kecil. membuat fitnah. lapang dada dan tenang dalam menghadapi segala halangan dan rintangan.Yang kecil hormat kepada yang tua. KETINGGIAN AKHLAK ASAS KETEGUHAN IMAN ( 7 APRIL 2006M / 8 RABIULAWWAL 1427H ) . Mereka senang berkorban untuk kepentingan ersama. yang akan membinasakan diri dan masyarakat seluruhnya.Manusia yang memiliki budi pekerti yang mulia. senang melakukan perbuatan yang tercela. benar-benar berbudi pekerti yang agung.

w. Hadirin Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah Islam telah mengingatkan kepada umatnya mengenai pentingnya memelihara akhlak dan mengamalkan nilai-nilai mulia dalam kehidupan seharian kita dan sebagai hamba yang taat kepada perintah Allah s. pasti mendapat kemenangan di dunia dan juga di akhirat . . . Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah s. Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah .w. Oleh itu. Dan ketahuilah bahawa orangorang yang bertakwa itu. kekejian dan seumpamanya kerana ia merupakan satu tegahan yang nyata.. kemaksiatan.t.. membar Jumaat pada hari ini akan memperkatakan ketinggian akhlak asas keteguhan iman . . sama sekali kita tidak dibenarkan melakukan sebarang kemungkaran.t dengan melaksanakan segala perintahNya dan meninggalkan segala laranganNya.

w.Alhamdullilah. yang diutuskan untuk membawa kerahmatan kepada seluruh umat di dunia sehingga akhir zaman. Ummul Mu¶minin Saidatina Aisyah . pada tanggal 11 April 2006 bersamaan dengan 12 Rabiulawwal yang akan datang.w dipilh oleh Allah s.w.w.a. Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah Mengapa Rasulullah s. sahabat handai.w dalam menyampaikan risalah dakwah ialah dengan memiliki ketinggian akhlak dan mengamalkan dalam kehidupan Baginda seperti hubungan dengan keluarga. jiran tetangga.w. Bahkan keimanan kepada Baginda adalah termasuk dalam kesempurnaan rukun iman .w adalah utusan Allah s.t.t. bahkan dengan kaum kafir juga Baginda sering menunjukkan akhlak mulia ini . Semua umat Islam diseluruh dunia mengakui dan mempercayai bahawa Nabi Muhammad s. Salah satu kunci kejayaan Rasulullah s. kita akan menyambut hari bersejarah memperingati lahirnya junjungan besar kita Nabi Muhammad s.a.a.t. dalam Al-Quran surah al-Anbiyaa¶ ayat 107 iaitu : Maksudnya : " Dan tidaklah kami mengutuskan engkau( wahai Muhammad) melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam " .a. Ini dijelaskan oleh Allah s. untuk membawa misi kesejahteraan ini kepada semua umat di dunia ? dan bagaimana baginda berjaya di dalam misi ini ? .

ke atas kekasihnya Rasul utusan terakhir junjungan mulia Nabi Muhammad s.w.w.w. mengenai akhlak Baginda s.t. perbuatan. juga dirakamkan oleh Allah s.t.t di dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi : Maksudnya : " Dan bahawa sesungguhnya engkau ( wahai Muhammad) mempunyai akhlak yang sangat mulia ´ .a.r.a. sebagai penghulu kepada sekalian Nabi dan Rasul . Gambaran ketinggian akhlak Baginda s. maka Saidatina Aisyah menjawab dengan katanya : ßóÇäó ÎõáõõÞõåõ ÇáúÞõÑúÁóÇä Maksudnya : ( akhlak Baginda adalah Al-Quran ) .a. Ini kerana setiap perkataan.a.w. pernah ditanya.w. Saudara Kaum Muslimim Yang Dirahmati Allah Sekalian Akhlak dan sirah perjalanan yang ditunjukkan oleh Rasul s.w. Keistimewaan yang tiada taranya menjadikan Baginda dipilh dan dilantik oleh Allah s. Dan ini adalah anugerah Allah s. kerana Allah menjadikan umat Muhammad sebagai umat terbaik diantara umat Nabi dan Rasul terdahulu . Para ulama menyatakan bahawa Baginda tercipta di dalam keaslian fitrahnya melalui tarbiah Ilahaiyat. pengakuan dan tingkah laku Baginda mengandungi hikmat dan sebagai huraian kepada prinsip-prinsip yang . Dan kita umat Islam turut menumpang keistimewaan Baginda.a.w adalah sebagai contoh teladan yang dapat mendidik diri dan peribadi Muslim agar sentiasa beriman dan bertakwa.

terkandung didalam Al-Quran . dan sebagainya yang mencemarkan nama baik serta identiti umat Islam. naik berang dan hendak memukul Badawi tadi . telah mempengaruhi cara kehidupan seperti percakapan. setiap perkataan dan tindakan kita yang berpandukan akhlak dan sirah perjalanan Baginda. tidak akan terpesong atau tersasar dari landasan agama dan tuntutan syariat . kisah ini menjadikan Badawi yang menyaksikan tindakan Rasulullah itu. kemudian Baginda meminta sebekas air lalu disiramkan ditempat kencing tersebut .w adalah modal utama yang dapat menarik minat golongan bukan Islam kepada Islam .a. melihat kejadian ini maka para sahabat yang berada di situ. maka jawab sahabat. gaya berpakaian dan pergaulan.w.a. dan ini membawa gambaran negatif kepada imej Islam . lalu beliau pun menyatakan hasratnya untuk memeluk Islam . maka sudah tentu. seluruh kawasan masjid akan terkena najis air kencingnya .a. apakah yang akan terjadi jika mereka mengejar dan memukul Badawi itu semasa sedang membuang air kecil . . merasa kagum dengan ketinggian akhlak Baginda. Sejarah mencatatkan bahawa akhlak Rasulullah s. Saudara-Saudara Yang Dirahmati Allah Sekalian Suasana masyarakat kita pada hari ini berhadapan krisis nilai. begitu banyak budaya luar dan fahaman atau idealogi yang tidak sehat. Kesah tauladan seorang Badawi membuang air kecil di dalam masjid. Bagaimanapun tindakan mereka dihalang oleh Rasulullah s. Rasulullah s. dan lebih dasyat lagi pengaruh Black Metal.w bertanya kepada para sahabat. dan apa yang lebih membimbangkan terdapat segelintir masyarakat yang mula terpengaruh dan terjebak dengan aliran Islam liberal. contohnya. sebaliknya Baginda membiarkan Badawi itu selesai membuang air kecil .

meremehkan nasihat para ulama mengabaikan suruhan agama dan tidak berpegang dengan tuntutan syariat . dan kelemahan-kelemahan serta kecelaruan yang sedang dialami oleh umat Islam akan dijadikan sebagai asas dan modal untuk musuhmusuh Islam membina seribu satu alasan untuk memburuk-burukkan Islam. Dengan sentiasa mengingati Rasulullah s.a. seterusnya mempengaruhi kehidupan kita. Cara terbaik malah wajib dilakukan oleh kita ialah kembali mencontohi akhlak Baginda Nabi Muhammad s. Dan ia merupakan satu peringatan kepada kita . pengajaran dan pendidikan tidak secara langsung kepada masyarakat kita terutama sekali generasi muda yang bakal memimpin negara yang kini sedang berhadapan dengan zaman canggih. Adalah wajar bagi kita memperingati kelahiran Baginda s. Tidak mustahil mereka akan memperalatkan saudara-saudara kita sendiri seperti yang pernah berlaku di abad lalu. teknologi cyber dan penuh dengan godaan dan ancaman aqidah songsang .a.w. bahawa Islam sentiasa diperhatikan. Sidang Jumaat Yang Berbahagia Ini semua menandakan Islam sedang diuji . sekiranya benteng iman kita tipis.a. Mereka yang diresapi dengan fahaman atau aliran yang merbahaya ini. Ingatlah.w.w sebagai tanda rasa kecintaan terhadap perjuangan Baginda.Anasir-anasir yang tidak sehat ini dengan mudah menyelinap masuk serta menjajah pemikiran. Bersempena dengan sambutan memperingati kelahiran junjungan besar Baginda s. cetek pengetahuan tentang Agama. eloklah kita menanam keazaman untuk mencontohi akhlak dan sirah perjalanan . khususnya ketika negara-negara umat Islam dijajah oleh kuasa penjajah .w khususnya sejarah kelahiran Baginda setiap yang tahun sekaligus akan memberikan kita kekuatan. akan mudah meminggirkan akhlak dan nilai-nilai murni sebagaimana yang dituntut oleh Allah dan RasulNya .a.

a. Mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang terbaik dan terbilang. 3. 4. mengasihani orang-orang muda dan kanak-kanak . negeri ataupun kebangsaan. . Baginda sangat berlemah lembut dengan isteri. 6. Bersamalah kita menyambut dan meraikan tarikh bersejarah ini dengan mengadakan ceramah-ceramah agama dan majlis-majlis ilmu serta program-program kemasyarakatan samada diperingkat kampong. Baginda tidak pernah menghina orang miskin dan tidak merasa terhina bergaul dengan Mereka . walaupun Baginda sendiri dalam kesusahan .w yang perlu dicontohi : 1.a. 2. daerah. Baginda sentiasa memberi salam kepada sesiapa yang ditemui . telah lama kita lakukan sebagai rasa tanda kasih dan sayang kepada Baginda Rasulullah s.hidup Baginda Rasulullah s. yang telah banyak berjasa kepada kita semua . Di antara akhlak Baginda Rasulullah s. Baginda tersangat sabar dan tabah apabila mengahadapi setiap cabaran dan kesusahan . Baginda bercakap dengan lemah lembut dan sentiasa menumpukan perhatian kepada orang yang bercakap dengannya . anak-anak dan ahli keluarganya .w. 5.w . 7. Baginda sangat menghormati orang-orang tua. Sesungguhnya tradisi ini. Baginda sentiasa membantu orang lain.a.

( surah Al-Ahzab : 21 ) Maksudnya : " Demi sesungguhnya. .a. kita juga dituntut melakukan muhasabah diri dan mengambil iktibar untuk dihayati . serta ia pula menyebut dan memperingati Allah banyakbanyak ( dalam masa susah dan senang )´ .w dan mengamalkannya.w telah kita hayati dan perjuangkan? atau apakah sebaliknya kita telah hanyut oleh arus kehidupan duniawi sehingga mengabaikan nilai agama Amat rugi sekali sekiranya kita mengamalkan cara hidup yang bertentangan dengan amalan dan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah s. roh kehidupan. tanya diri kita.w . iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan ( keredaan ) Allah dan ( balasan baik) hari akhirat.Sidang Jumaat Yang Berbahagia Oleh itu. apakah dengan setiap kali meraikan sambutan Maulidurasul. dikesempatan ini marilah sama-sama kita mencontohi akhlak Rasulullah s. Dan dalam masa yang sama. adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. akhlak dan perjuangan Rasulullah s.a.a.

..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->