Dengan satu jangkaan perkembangan ekonomi, peningkatan tenaga kerja dan penekanan kepada pendidikan tinggi diramal berlaku

pada masa terdekat, soal pendidikan menjadi salah satu daripada objektif utama Iskandar Malaysia dalam soal mempertingkatkan atau menyediakan satu persekitaran kehidupan yang berterusan dan berkembang. Iskandar Malaysia mempunyai laluan pendidikan masa depan untuk anak-anak anda diberi pertimbangan rapi dengan kemudahan-kemudahan seperti:

• • •
EduCity

Tadika Sekolah Rendah / Menengah Universiti / Kolej-Kolej

EduCity di Nusajaya dijangka akan menjadi sebuah pusat pendidikan serantau dan sebuah destinasi untuk pendidikan bertaraf dunia yang berkualiti dalam lingkungan radius penerbangan selama 6 jam daripada bandaraya utama Asia. Kawasan pendidikan 600 ekar tersebut adalah dibayangkan sebagai “Satu komuniti dengan Amalan-amalan Terbaik dalam Dunia Pengajian” dan mengamalakn pendekatan asuhan terbaik dalam membawa pendidikan bertaraf dunia ke Malaysia. Hasilnya, ia diselaraskan dengan objektif Rancangan Malaysia Kesembilan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat kecemerlangan pendidikan. Ia dikonsepkan untuk menjadi sebuah pusat akademik yang merangkumi keseluruhan ekologi pendidikan yang merangkumi prasekolah, sekolah rendah, menengah bawah, menengah atas, pra universiti dan pengajian tinggi Antara projek-projek penting EduCity adalah universiti yang diuruskan iCarnegie, Universiti Antarabangsa Al-Bukhari dan kampus unik pelbagai-varsiti yang merupakan kawasan tertumpunya fakultifakulti universiti yang terbaik di dunia EduCity akan menjadi satu pusat bersepadu penuh yang berasaskan pengetahuan yang merangkumi universiti-universiti bertaraf dunia, pemimpin industri berasaskan pengetahuan, kelompok industri sentrik R & D, pusat tindakan industri pendidikan, sekolah-sekolah antarabangsa & kolej-kolej, kemudahan tempat tinggal & rekreasi dan kemudahan-kemudahan persidangan dan pameran bertaraf dunia

Universiti Newcastle
Universiti Newcastle yang berperstij di Britain bercadang untuk membuka sebuah kampus perubatan di Johor pada tahun 2011 Pesuruhjaya Tinggi British, Boyd McCleary menyatakan bahawa kampus tersebut akan menjadi kampus cawangan antarabangsa yang pertama Universiti Newcastle. Selain itu, 18 universiti-universiti lain di Britain turut berminat untuk mempunyai perikatan di Malaysi

Bersama Jadikan Malaysia Pusat Pendidikan Serantau

Mar 19th, 2010 | By administrator | Category: Berita Pilihan

PETALING JAYA, 19 Mac – Perdana Menteri, Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak menggariskan empat elemen bagi Malaysia muncul sebagai hab pendidikan serantau, dengan pertamanya komitmen mantap kepada kecemerlangan akademik dan program berdasarkan merit. Perdana Menteri berkata elemen kedua membabitkan inklusi sosial di mana golongan miskin dan yang terpinggir diberi peluang untuk berjaya. “Mereka tidak boleh ketinggalan dalam mengejar arus pembangunan di peringkat tertinggi,” katanya semasa berucap melancarkan Yayasan Jeffrey Cheah di Bandar Sunway di sini malam semalam. Penaung Diraja Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah turut hadir pada majlis itu. Elemen ketiga, menurut Najib, adalah memantapkan lagi kaedah pendidikan negara dengan mengguna pakai amalan terbaik antarabangsa. Elemen terakhir adalah memupuk kumpulan graduan cemerlang dalam pemikiran strategik dan kreativiti. “Semua elemen ini adalah kritikal jika Malaysia ingin bersaing dengan negara terbaik di persada antarabangsa,” kata Najib. Selain itu, katanya kemahiran berkomunikasi dan penguasaan bahasa lain termasuk Inggeris adalah penting. Beliau turut menegaskan bahawa sokongan sektor swasta adalah mustahak bagi Malaysia mencapai wawasan menjadi hab pendidikan bagi rantau ini “Mengiktiraf sektor pendidikan sebagai kunci dan jentera pertumbuhan dan transformasi negara, maka kami sedang menimbang insentif tambahan bagi menyokong sektor itu bagi memastikan sistem pendidikan memenuhi keperluan semasa dan masa depan,” katanya. Najib menjelaskan Model Ekonomi Baru akan mementingkan usaha memupuk kreativiti dan inovasi dan dalam hubungan ini, adalah penting bagi universiti awam dan tempatan menumpukan kepada aplikasi penyelidikan dan inovasi serta membangunkan kemahiran berfikir. Dalam ucapannya juga, Najib meminta semua sekolah dan institusi pengajian tinggi supaya memperkukuhkan falsafah gagasan 1Malaysia ‘Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan’. “1Malaysia merupakan satu cara kehidupan dan mencerminkan komitmen tidak berbelah bagi oleh kerajaan dalam membentuk satu Malaysia kepada Semua Rakyat Malaysia – tempat yang menghargai dan menilai penerimaan dan menyambut kepelbagaian,” jelasnya.

Pada majlis itu, pengasas dan pengerusi Kumpulan Sunway, Tan Sri Jeffrey Cheah menyumbang RM20 juta kepada yayasan tersebut. Najib berkata penubuhan yayasan itu merupakan contoh cemerlang badan korporat dan nilai bermurah hati yang masih segar di Malaysia. “Saya harap usaha ini menjadi contoh kepada pengusaha dan tokoh perniagaan lain untuk mengikutinya,” katanya.

Malaysia perlu memperkasa sekolah antarabangsa
Oleh DR. MOHAMAD NOR MOHAMAD TAIB (Pengarah Jabatan Pelajaran Swasta, Kementerian Pelajaran.)

KEMENTERIAN Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia (MITI), The Association of International Malaysian Schools (AIMS) dan Malaysian International Chamber of Commerce and Industry (MICCI) pernah mengemukakan pandangan bahawa sekolah antarabangsa dapat memainkan peranan untuk menarik pelaburan (FDI). Ambil sahaja contoh sekolah antarabangsa di negara jiran yang lebih berkembang pesat. Thailand mempunyai lebih 90 buah dan Singapura melebihi 16 buah sekolah antarabangsa yang sebahagian besar sekolah tersebut mempunyai enrolmen melebihi 2,000 pelajar. Jadi, satu dasar baru yang lebih liberal perlu digubal, untuk memperkasa sekolah kebangsaan. Di sini, bilangan sekolah antarabangsa ialah 32 buah. Sebahagian besarnya di Lembah Klang dan Pulau Pinang, dan selebihnya di Pulau Pinang, Ipoh, Johor Bharu, Melaka, Kota Bharu, Kuala Terengganu, Kuantan, Kota Kinabalu, Kuching, Miri dan Labuan. Terdapat beberapa jenis sekolah antarabangsa. Ada yang menggunakan kurikulum luar negara seperti British (26 buah), USA (empat), Australia (sebuah) dan Singapura (satu). Pengurusannya berorientasikan perniagaan.Sementara itu terdapat sekolah ekspatriat menggunakan kurikulum negara asal untuk warganegara mereka sahaja yang berada di Malaysia dan bukan berorientasikan perniagaan.
Oleh DR. MOHAMAD NOR MOHAMAD TAIB.

Antaranya Jepun (empat), Taiwan (dua) serta setiap satu di Jerman, Perancis, Arab Saudi, India, dan Turki. Bilangan pelajar di sekolah antarabangsa di Malaysia sentiasa meningkat setiap tahun. Daripada 6,822 orang pada tahun 2000 kepada 11,982 orang sehingga Mei 2006 menunjukkan berlaku pertambahan kira-kira 75 peratus. Sementara itu, bilangan pelajar warganegara Malaysia didapati sekitar 2,614 orang atau 22 peratus daripada 11,982 orang tersebut. Walau bagaimanapun, bilangan keseluruhan pelajar di sekolah antarabangsa di Malaysia jauh lebih rendah berbanding di Thailand yang telah mencapai lebih 25,000 pelajar. PERKEMBANGAN SEKOLAH ANTARABANGSA DI THAILAND Perkembangan sekolah antarabangsa di Thailand begitu agresif kerana pelajarnya terdiri daripada golongan ekspatriat, rakyat Thailand sendiri malah terdapat pelajar daripada negara-negara serantau dan Eropah. Sekolah antarabangsa dibuka kepada warganegaranya sejak 1990an. Sehingga kini, lebih 70 peratus pelajar warganegara Thailand belajar di beberapa buah sekolah ternama seperti Harrow International School dan Shrewsbury International School. Pada tahun 1991, hanya terdapat lima buah sekolah tetapi sekarang telah mempunyai 91 buah dengan jumlah enrolmen melebihi 25,000 orang pelajar. Dengan visi Learning Opportunities with Excellence, sekolah antarabangsa telah menjadi komponen penting dalam sistem pendidikan Thailand dan mendapat pengiktirafan antaranya daripada Western Association of School and Colleges (WASC), New England Association of Schools and Colleges (NEASC),Council of International Schools (CIS) dan World Education Services (Ofstead) UK.Sekolah antarabangsa di Thailand menawarkan pelbagai sistem pendidikan iaitu kurikulum Amerika, British, International Baccaulareate dan National Overseas Systems. Terdapat beberapa buah sekolah antarabangsa ternama di negara asal telah membuka cawangan di Thailand. Antaranya seperti The American School of Bangkok, dan American Pacific International School, Chiang Mai sementara daripada United Kingdom seperti Harrow International School, Shrewsbury International School dan Dulwich International College. PERKEMBANGAN SEKOLAH ANTARABANGSA DI INDONESIA Di Indonesia, daripada 82 buah sekolah antarabangsa, 18 buah di Jakarta. Selain sekolah antarabangsa di Indonesia, terdapat 26 buah sekolah yang dinamakan National Plus Schools. Sekolah jenis ini telah dibuka pada pertengahan tahun 1990an, iaitu menggabungkan kurikulum kebangsaan dan kurikulum negara luar dan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kurikulum negara luar adalah seperti Amerika, British, Australia, Kanada, dan Singapura. Sekolah ini merupakan alternatif kepada golongan ekspatriat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah antarabangsa yang lebih murah yurannya.

Selain itu, sekolah jenis ini dijadikan sebagai the creme de la creme dalam sistem pendidikan Indonesia. Ini bermakna di Indonesia terdapat tiga sistem pendidikan universal yang menjadi pilihan rakyat dan golongan ekspatriat iaitu sistem kebangsaan, sekolah antarabangsa dan sistem National Plus School yang juga bersifat antarabangsa. PERKEMBANGAN SEKOLAH ANTARABANGSA DI SINGAPURA Singapura telah mengekspot sistem pendidikan ke luar negara terutama daripada India hingga ke China. Terdapat lebih 20 buah sekolah yang telah menawarkan kurikulum Singapura. The Singapore Teachers Union (STU) telah membina rangkaian kerjasama dengan India untuk membuka empat sekolah tahun depan iaitu di Mumbai, Culcutta dan Ahmedabad. Selain itu, beberapa sekolah juga akan dibuka di Vietnam dan Indonesia. Sasaran adalah untuk menarik 150,000 pelajar antarabangsa di Singapura menjelang tahun 2012. Antara kaedahnya, telah memperkenalkan iPSLE iaitu The International Version of the Primary School Leaving Examination di Jakarta, Surabaya dan Hanoi. Lepasan sekolah ini boleh meneruskan pelajaran di peringkat menengah di Singapura. Selain kurikulum British dan USA, terdapat beberapa buah sekolah antarabangsa di Singapura yang menggunakan kurikulum negara-negara maju seperti Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Switzerland dan Jepun. Antara sekolah yang ternama adalah Singapore American School yang ditubuhkan pada 1956. Sekarang sekolah ini mempunyai kampus seluas 36 ekar yang dibahagikan kepada empat daerah iaitu primary (preschool - grade two), intermediate (grades 3-5), middle school (grades 6-8) dan high school (grades 9-12). Dengan tarikan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) - dan pelbagai kemudahan fizikal yang moden - kini sekolah itu mempunyai lebih 2,800 pelajar daripada 40 kewarganegaraan dan mendapat pengiktirafan daripada Western Association of Schools and Colleges (WASC). Sekolah ternama yang lain adalah United World College of Southeast Asia, juga mempunyai pelajar daripada pelbagai peringkat umur, latar belakang pendidikan dan budaya. KE ARAH DASAR BARU SEKOLAH ANTARABANGSA Walau pun tiada kajian khusus tentang sumbangan sekolah antarabangsa kepada tingkat daya saing (competitiveness) negara, tetapi berdasarkan pandangan beberapa pihak yang berautoriti seperti MITI dan MICCI, boleh dikatakan bahawa kekurangan sekolah antarabangsa akan menjejaskan daya saing negara untuk menjadi A Centre of Educational Excellence dan untuk menarik lebih banyak FDI ke Malaysia. Malah, MITI memaklumkan bahawa kemudahan sekolah antarabangsa merupakan salah satu kriteria penting dalam keputusan syarikat asing untuk menempatkan lokasi mereka di Malaysia. Pelbagai pihak berpandangan bahawa kedapatan beberapa buah sekolah antarabangsa yang berkualiti di Malaysia memberi beberapa kebaikan. Antaranya adalah seperti berikut:

1. Mengurangkan pengaliran keluar wang negara kerana terdapat pelajar Malaysia yang memilih untuk bersekolah di luar negara, dan dalam masa yang sama dapat meningkatkan kemasukan wang asing dengan kehadiran lebih ramai pelajar antarabangsa. 2. Mengelakkan brain drain dalam kalangan rakyat Malaysia sama ada dalam kalangan generasi muda yang berpotensi cemerlang mahupun dalam kalangan ibu bapa mereka yang terdiri daripada tenaga mahir atau ahli profesional. 3. Memperkukuh dasar menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan apabila dapat menarik lebih ramai pelajar asing ke sekolah antarabangsa. Ini akan membuka lebih peluang kepada institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) kerana pelajar antarabangsa yang sedia ada boleh melanjutkan pengajian mereka di Malaysia. 4. Menarik kemasukan pelaburan asing (FDI) kerana adanya kemudahan pendidikan bertaraf antarabangsa untuk anak-anak mereka. Ini akan meningkatkan daya saing negara (competitiveness) berbanding negara-negara jiran. 5. Ada juga yang berpendapat bahawa sekolah antarabangsa lebih berkemungkinan untuk melahirkan rakyat yang berupaya mempunyai pemikiran global serta memiliki keupayaan untuk bekerja dalam persekitaran antarabangsa hasil daripada pendedahan proses pendidikan yang berteraskan pelbagai budaya dan berciri antarabangsa. Dari semasa ke semasa, Kementerian Pelajaran terus menerima rayuan dalam kalangan warganegara Malaysia yang tidak memenuhi dua syarat sedia ada untuk belajar di sekolah antarabangsa. Syarat tersebut adalah salah seorang ibu bapa adalah warganegara asing atau pelajar yang pernah belajar di luar negara selama tiga tahun dan kembali untuk meneruskan pelajarannya. Antara faktor-faktor dalam rayuan mereka adalah seperti berikut: i. Ibu bapa memperoleh taraf kerakyatan tetap (PR) di mana-mana negara luar; ii. ibu bapa mempunyai bukti kukuh akan bermastautin di negara luar seperti mempunyai harta kekal seperti rumah di luar negara; iii. ibu bapa merupakan ahli perniagaan yang mempunyai kepentingan di luar negara dan mampu untuk menarik FDI serta menyumbang kepada ekonomi negara; iv. Ibu bapa yang dikategorikan sebagai ahli profesional Malaysia yang bekerja di luar negara dan ingin balik ke Malaysia di bawah insentif Kerajaan; v. ibu bapa mempunyai anak yang diakui oleh pakar perubatan kerajaan bahawa anak tersebut mengalami ADD, ADHD, dyslexia atau lain-lain permasalahan yang memerlukan pengawasan lebih rapi, pemakanan atau diet dan tidak semestinya boleh dinaikkan kelas secara automatik; vi. Ibu bapa mempunyai beberapa orang anak yang sedang belajar di sekolah antarabangsa; dan vii. ibu bapa mempunyai anak yang lahir di luar negara dan mempunyai kerakyatan negara tempat lahir. Jelaslah bahawa perkembangan sekolah antarabangsa di negara-negara jiran - terutamanya Singapura dan Thailand - lebih pesat berbanding Malaysia. Mungkin, golongan ekspatriat lebih tertarik kepada negara-negara tersebut.

Oleh itu, dasar sekolah antarabangsa di Malaysia yang lebih liberal kelihatan perlu untuk menarik lebih ramai pelabur asing, menjadikan sektor pendidikan sebagai education tourism yang boleh menjana pendapatan negara, dan seterusnya menjadikan Malaysia sebagai A Centre of Educational Excellence. - Dr. Mohamad Nor Mohamad Taib ialah Pengarah, Jabatan Pelajaran Swasta, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Dewasa ini , pendidikan semakin penting dalam kehidupan manusia. Oleh yang demikian , kerajaan Malaysia berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat kecemerlangan ilmu di rantau ini. Sehubungan itu , pusat kecemerlangan ilmu adalah sesuatu tempat rujukan ilmu dan mempunyai tenaga pengajar yang berwibawa. Persoalannya kini , dapatkah hasrat Kerajaan tercapai ? Pada pendapat saya , hasrat kerajaan dapat tercapai. Namun begitu , masih terdapat beberapa masalah yang mungkin akan menjadi penghalang kepada tercapainya hasrat tersebut. Kerajaan Malaysia serius dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat kecemerlangan ilmu. Oleh yang demikian , kerajaan Malaysia tentunya kan berusaha ke arah mencapai hasrat tersebut. Sejajar itu , kerajaan berpegang pada dasar menggalakkan kemasukan pelajar asing. Antara usaha-usaha yang dilakukan ilah memberi kelonggaraan dari segi bahasa iaitu Universiti Swasta dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Baru-baru ini kursus-kursus tertentu dalam Universiti Awam juga membenarkan bahasa Inggeris dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu , kerajaan juga telah menyediakan pelbagai kemudahan untuk pelajar-pelajar asing. Sebagai contoh , kerajaan menyedikan kemudahan asrama ataupun tempat tinggal untuk pelajar-pelajar yang datang ke Malaysia untuk menuntut ilmu.Implikasinya , pelajar-pelajar asing akan berasa selamat dan selesa untuk berada di Malaysia dan seterusnya lebih ramai pelajar akan dating ke Malaysia. Dalam pada itu , Malaysia sudah mempunyai banyak institusi pengajian yang meliputi Universiti Awam , Universiti dan Kolej Swasta serta program pendidikan jarak jauh. Pelajar-pelajar asing dari dunia ketiga ataupun kurang berkemampuan tidak perlu risau akan kos pendidikan tinggi yan gperlu ditanggung oleh mereka. Hal ini demikian kerana pengajian tinggi di Universiti-universiti awam adalah jauh lebih rendah kosnya berbanding dengan universiti-universiti di luar negara. Selain itu , terdapat juga universiti awam yang telah diperbadankan seperti universiti Malaya. Keadaan ini secara langung akan meningkatkan kecekapan pentadbiran dan pengurusan universiti. Tambahan pula , universiti dan kolej swasta di negara kita sudah mempunyai cawangan universiti luar negara yang terkemuka.Sebagai contoh , cawangan Universiti Monash di Universiti Kolej Sunway dan cawangan Universiti Reading di Kolej Taylor. Seterusnya , program pendidikan jarak jauh dapat memberi peluang kepada golongan pelajar yang tidak berjaya memasuki ke mana-mana institusi pengajian tinggi untuk meneruskan pengajian mereka.

Pada masa yang sama , perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ( ICT ) telah memberi nafas baru dalam sistem pendidikan di negara kita. Hal ini demikian kerana pelajar tidak akan ketinggalan dalam arus pemodenan melalui sistem pendidikan yang berlandaskan ICT. Lebih-lebih lagi , proses pemelajaran juga akan menjadi lebih berkesan kerana semua maklumat boleh didapati melalui internet. Perkara inijuga akan meringkankan beban guru yang semakin bertambah. Seterusnya , nota-nota dan latihan akan diberikan melalui saluran rangkaian yang ditetapkan melalui internet. Senario ini secara tidak langsung telah menjimatkan masa untuk memberi dan menyalin nota. Implikasi daripada perkembangan ICT mutakhir ini akan meningkatkan kualiti sistem pendidikan di Malaysia. Kualiti yang semakin baik pula akan menarik lebih ramai lagi pelajar asing ke Malaysia untuk meneruskan pengajian mereka. Di samping itu , Malaysia juga merupakan sebuah negara yang stabil sosio politiknya. Oleh sebab itu , keadaan di Malaysia adalah aman dan tidak huru-hara seperti yang berlaku di Filipina untuk menumbangkan Presiden Aroyo. Kerajaan Malaysia juga senantiasa menjaga kepentingan semua warga di Malaysia tanpa mengira bangsa , asal usul dan agama samaada rakyat tempatan ataupun asing.Oleh yang demikian , pelajar-pelajar tidak perlu bimbang akan keselamatan terancam. Keadaan yang selamat dan aman ini akan menjamin pembelajaran yang lebih efektif. Selain itu , para pelajar juga adalah bebas dan selamat untuk ke mana-mana tempat di Malaysia disebabkan keadaan yang aman. Senario ini akan menyebabkan ibubapa di rantau ini untuk menghantar anak mereka ke Malaysia tapa perlu berasa bimbang. Sementara itu , disebalik kemunkinan Malaysia boleh menjadi pusat kecemerlangan ilmu terdapat juga masalah yang mungkin akan menjadi penghalang untuk merealisasikannya. Keadaan ini disebabkan infrastruktur dan sumber pendidikan kita masih belum mencukupi dan tidak canggih. Hal ini mungkin disebabkan penyediaan infrastruktur yang lebih baij akan memerlukan kos yang amat tinggi dan sumber pendapatan negara terhad. Seterusnya , kekurangan tanah untuk mempertingkat taraf infrastruktur yang sedia ada juga merupakan puncanya. Selain itu , bahan rujukan dan sumber-sumber ilmiah masih terhad di Malaysia. Hal ini demikian kerana usia dan sejarah universiti di Malaysia masih muda jika dibandingkan dengan universiti terkemuka dunia yang sudah mempunyai sejarah yang lebih daripada 200 tahun lamanya. Sebagai contoh Universiti terkemuka dunia ialah Universiti Harvard , Cambridge dan Oxford. Kini tiba pula giliran saya meluahkan segala-gala yang benar-benar dalam hati saya. Pada pendapat saya saya sebenarnya maklamat ini adalah sukar untuk dicapai! Pertama , masihkah saudara dan saudari ingat akan masalah ketuk-ketampi ? Penduduk di dunia luar sudah mula takut dengan kelakuan polis di negara kita. Banyak lagi kejadiankejadian yang dahsyat berlaku di penjara kita tidak dilaporkan oleh media. Kedua , pertukaran daripada penekanan terhadap bahasa Melayu kepada Inggeris sudah merojakkan sistem pendidikan kita. Buku-

buku dan sumber adalah terhad. Tenaga pengajar yang baru tamat ijazah mereka berada dalam zaman penekanan terhadap bahasa Melayu dan kini akan membawa sedikit cabaran dan masalah untuk mereka mengajar dalam bahasa Inggeris. Kita sudah ketinggalan bahasa Inggeris lebih daripada sedekat. Kita sudah jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan Singapore. Mengapakah sistem pemdidikan kita tidak ada perancangan jangka pangjang? Lebih-lebih lagi sukatan pelajaran sering ditukar. Sistem pendidikan kita semakin tidak relevan dalam zaman yang moden hari ini. Masa pembelajaran yang terikat sebenarnya tidak memanfaatkan para pelajar. Hal ini demikian kerana pembelajaran secara intensif sukar dilaksanakan. Keadaan ini berlaku kerana berapa banyakah yang dapat dilakukan oleh guru tertentu untuk mengajar dalam 1 atau 2 masa yang terikat kepada jadual? Mengapa pula pusat tuisyen yang menjalankan kelas secara intensif dapat menghabiskan pengajaran mereka lebih cepat daripada sekolah malahan lebih efektif untuk sesetengah pelajar? Seterusnya , tepuklah dada dan tanyalah selera berapa banyakah buku teks sekolah kita dapat digunakan untuk proses pengajaran dan pemelajaran? Adakah buku teks tersebut benar-benar membantu pelajar? Adakah guru-guru pakar buku-buku teks sekolah kita berkualiti? Tepuklah dada dan tanyalah selera! Ketiga , masalah sosial semakin berleluasa dalam kalangan pelajar kita hari ini. Kita sering kali melihat di kaca televisyen , dengar melalui gelombang radio dan baca melalui paparan di akhbar bahawa remajaremaja kita terlibat dalam black metal , kes buli , rogol , dadah dan sebagainya. Adakah fenomena seperti ini akan menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu? Mungkin kita akan menjadi pusat kecemerlangan masalah sosial yang terhebat! Kita mungkin akan dikenali raja dadah , raja buli dan raja segala kejahatan ! Keempat , Akta Universiti dan Kolej (AUKU) telah membantut perkembangan kepimpinan dan minda mahasiswa dan mahasiswi kita. Mahasiswa dan mahasiswi kita disekat dan dikekang untuk berpolitik secara sihat di Institusi pengajian tinggi di negara kita. Perkara ini amat mengecewakan kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang demokratik bukannya autokratik! Kelima , mengapakah Universiti Malaya daripada kedudukan 89 di dunia kini pula berada di tangga 169? Universiti Sains Malaysia pula di bawah tangga 120 di dunia kini pula tidak tergolong dalam 200 Universiti terbaik dunia? Di manakah kualiti institusi pengajian tinggi kita yang dilaung-laungkan selama ini? Apakah punca-puncannya? Bukankah “Malaysia Boleh”? Konklusinya , dapatkah hasrat tersebut tercapai? Terpulang pada individu tertentu untuk mentafsirnya. Sebarang pendapat adalah amat dialu-alukan. Pada pendapat saya , hasrat tersebut adalah amat sukar dicapai! Didapati sistem pendidikan kita semakin kurang kualitinya dari sehari ke sehari! Lebih-lebih lagi

tenaga pengajar yang dilahirkan semakin mengecewakan pada pendapat saya. Entahlah mereka adalah tenaga pengajar ataupun sebenarnya diri mereka yang patut diajar. Entahlah! Jika negara kita sebenarnya tidak kurang hebatnya daripada negara lain di dunia ini. Persoalannya kini , mengapakah korporat-korporat , menteri – menteri , tan sri , datuk , dato , orang-orang kaya dan berkemampuan menghantar anak-anak mereka ke luar negara untuk belajar? Di mana letaknya semangat patriotisme? Saya tidak mengatakan semua tetapi sebilangannya sememangnya berbuat demikian. Mengapa? Entahlah! ” Malaysia bangkitlah dan merealisasikan apa yang tidak mungkin”