P. 1
PENGERTIAN MAKKIYAH

PENGERTIAN MAKKIYAH

|Views: 667|Likes:
Published by Ayep Hidayat

More info:

Published by: Ayep Hidayat on Aug 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2013

pdf

text

original

PENGERTIAN MAKKIYAH

Posted by anatomi-alquran Labels: Abdussalam 4322 / Comments: (0)

PENGERTIAN MAKKIYAH & MADANIYAH DAN PERKARA BERKAITAN DENGANNYA
Cara menentukan Makki dan Madani para ulama bersandar pada dua cara utama .Manhaj sima`i naqli ( metode pendengaran seperti apa adanya ) dan Manhaj qiyasi ijtihadi ( menganalogikan dan ijtihad ). Cara sima'i naqli ialah didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu atau dari para tabi`in yag menerima dan mendengar dari para sahabat, dimana dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Sebahagian besar penentuan makki dan madani itu didasarkan pada cara pertama.Antara contoh-contohnya adalah bukti paling baik baginya. Penjelasan tentang penentuan tersebut telah memenuhi kitab-kitab tafsir bil ma`tsur. Kitab asbabun Nuzul dan pembahasan-pembahasan mengenai ilmu-ilmu Qur`an. Cara qiysi ijtihadi iaitu yang kedua didasarkan pada ciri-ciri makki dan madani. Apabila dalam surah makki terdapat suatu ayat yang mengandung ayat madani atau mengandungi persitiwa madani, maka dikatakan bahawa ayat itu adalah madani dan sebaliknya. Bila dalam satu surah terdapat ciri-ciri makki, maka surah itu dinamakan surah makki. Juga sebaliknya. Inilah yang disebut qiyas ijtihadi.

Perbezaan Makki dan Madani
Para ulama mempunyai tiga cara pandangan yang masing-masing mempunyai dasarnya sendiri. Pertama, dari segi waktu turun sesuatu ayat. Makki adalah yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan dimekkah. Madani adalah yang turun selepas hijrah meskipun bukan di madinah yang diturunkan selepas hijrah sekalipun dimekkah atau Arafah adalah madani Kedua, dari segi tempat turunnya. Makki adalah yang turun di mekkah dan sekitarnya. Seperti Mina, Arafah dan Hudaibiyah. Dan Madani ialah yang turun di madinah dan sekitarnya. Seperti Uhud, Quba` dan Sil`. Pendapat ini mengakibatkan tidak ada pembahagian secara konkrit yang mendua. Sebab yang turun dalam perjalanan, di

1) Ketentuan Surah Makkiyah . Ketiga ialah dari segi pembicaraan. sehingga ia tidak dinamakan makki ataupun madani. KETENTUAN & CIRI-CIRI KHAS MAKKI DAN MADANI Para ulama telah meneliti surah-surah makki dan madani. . menyimpulkan beberapa ketentuan analogis bagi keduanya yang menerangkan ciri-ciri khas gaya bahasa dan persoalan-persoalan yang dibicarakannya. Berdasarkan pendapat ini. Kecuali surah al-Hajj yang pada akhir surah terdapat ayat yaa ayyuhal ladziina amanuur ka`u wasjudu. tetapi didalamnya terdapat ayat makki. Juga mengakibatkan bahwa yang diturunkan dimakkah sesudah hijrah disebut makki. kecuali surah baqarah. Misalnya surah baqarah itu madani. Lafaz ini hanya terdapat dalam separuh terakhir dari Qur`an dan di sebutkan sebanyak tiga puluh tiga kali dalam lima belas surah.Tabukh atau di Baitul Maqdis tidak termasuk kedalam salah satu bagiannya. berarti makki. dan ketentuan demikian pun tidak konsisten. para pendukungnya menyatakan bahwa ayat Qur`an yang mengandung seruan yaa ayyuhannas ( wahai manusia ) adalah makki. Setiap surah yang didalamnya mengandung `sajdah` maka surah itu makki. Makki adalah yang seruannya ditujukan kepada penduduk mekkah dan madani ditujukan kepada penduduk madinah. Namaun demikian sebagian besar ulama berpendapat bahwa ayat tersebut adalah makki. nampak bagi kita bahwa kebanyakan surah Qur`an tidak selalu dibuka dengan salah satu seruan itu. sedang ayat yang mengandung seruan yaa ayyu halladziina aamanuu ( wahai orang-orang yang beriman ) adalah madani. Setiap surah yang mengandung lafaz ` kalla` berarti makki. Setiap surah yang mengandungi yaa ayyuhan naas dan tidak mengandungi yaa ayyuhal ladzinaa amanuu. Namun melalui pengamatan cermat. Melalui ini mereka dapat menghasilkan kaedah-kaedah dengan ciri-ciri tersebut. Setiap surah yang menngandung kisah para nabi umat terdahulu adalah makki.

seperti surah-surah yang pendek-pendek dan perkecualiannya hanya sedikit. c) Menyebutkan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu sebagai pelaran bagi mereka sehingga megetahui nasib orang yang mendustakan sebelum mereka. alif lam ra. adalah makki. ditelinga terasa menembus dan terdengar sangat keras. d) Suku katanya pendek-pendek disertai kata-kata yang mengesankan sekali. 3) Ketentuan Surah Madani a) Setiap surah yang berisi kewajiban atai had ( sanksi ) adalah madani. b) Peletakan dasar-dasar umum bagi perundang-undangan dan ahlak mulia yang menjadi dasar terbentuknya suatu masyarakat. kecuali surat baqarah. Menggetarkan hati. pernyataannya singkat. kebangkitan dan hari pembalasan. pembuktian mengenai risalah. dan penyingkapan dosa orang musyrik dalam penumpahan darah. neraka dan siksanya. ha mim dll. b) Setiap surah yang didalamnya disebutkan orang-orang munafik adalah madani. Penguburan hidup-hidup bayi perempuan dan tradisi buruk lainnya.Setiap surah yang mengandung kisah Adam dan iblis adalah makki. argumentasi dengan orang musyrik dengan menggunkan bukti-bukti rasional dan ayat-ayat kauniah. Kecuali surah baqarah dan ali-imran. dan sebagai hiburan buat Rasulullah SAW sehingga ia tabah dalam mengadapi gangguan dari mereka dan yakin akan menang. surga dan nikmatnya. 2) Tema & Gaya Bahasa Surah Makkiyah Dari segi ciri tema dan gaya bahasa. kecuali surah al-ankabut adalah makki. setiap surah yang dibuka dengan huruf-huruf singkatan seperti alif lam mim. ayat makky dapatlah diringkas sebagai berikut : a) Ajakan kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah. sedang surah Ra`ad masih diperselisihkan. c) Setiap surah yang didalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab adalah madani 4) Tema dan Gaya Bahasa surat Madaniyah . dan maknanya pun meyakinkan dengan diperkuat lafal-lafal sumpah. hari kiamat dan kengeriannya. memakan harta anak yatim secara zalim.

Al-Mujadilah 14.surah makiyah dan madaniah yang sah ada 20 surah : 1. Al. hubungan sosial. An-Nasr Dan ada perbezaan pendapat pada 12 surah tersebut: 1. kekeluargaan. Al-Tagabun 6. Al-saff 5. c) Menyingkap perilaku orang munafik. Al-Baqarah 2. hubungan internasiaonal baik diwaktu damai maupun perang. At-Taubah 7. Al-Qadar 8. Al-Fath 11. Al-Jumuah 17. At-Tahrim 20. An-Nisa' 4. Ali 'Imran 3. muamalah. Al-Munafiqun 18. Al-Falaq . terhadap kitab-kitab Allah. Surah. Al-Anfal 6. tema dan gaya bahasa. d) Suku kata dan ayat-ayatnya panjang-panjang dan dengan gaya bahasa yang memantapkan syariat serta menjelaskan tujuan dan sasarannya. Al-Mutaffifin 7. b) Seruan terhadap ahli kitab. Al-Zalzalah 10. Al-Hashr 15. Al-Ikhlas 11. Al-Talaq 19. dari kalangan yahudi dn nasrani. Al-Rahman 4. penjelasan mengenai penyimpangan mereka. Al-Ma'idah 5. had.Dari segi ciri khas. Al-Hadid 13. Al –Ahzab 9. Al-Bayyinah 9. dan perselisihan mereka setelah ilmu datang kepada mereka karena rasa dengki diantara sesama mereka. dapatlah diringkaskan sebagai berikut : a) Menjelaskan ibadah. menganalisi kejiwaannya. An-Nur 8. warisan. Muhammad 10. Dan ajakan kepada mereka untuk masuk Islam. Al-Fatihah 2. permusuhan mereka terhadap kebenaran. kaidah hukum dan masalah perundang-undangan. Al-Mumtahinah 16. Al-Rad 3. jihad. membuka kedoknya dan menjelaskan bahwa ia berbahaya bagi agama.Hujrat 12.

PENGERTIAN AYAT-AYAT MAKKI DAN MADANI . Mereka membuat takrifan tersebut biasanya berdasarkan aspek tempat dan juga masa diturunkan ayat tersebut. March 30.w semasa baginda berada di Mekah dan kawasan sekiyarnya seperti Mina.” Sementara ayat-ayat Madani ialah ayat-ayat yang diturunkan khusus untuk penduduk Madinah dengan dimulakan ayat yang menyebut “Wahai orang-orang yang beriman…”. Al-Quran berperingkatperingkat mengubah perangai dan tabiat buruk mereka hingga akhirnya mereka meninggalkannya semua sekali dengan rela. Arafah dan Hudaibiyah walaupun sesudah hijrah. Antara sebab lain ialah kerana kelembutan alQuran dalam menangani persoalan dan masalah mereka. 2010 Labels: Hafiz 4524 / Comments: (0) PENDAHULUAN Wahyu-wahyu yang diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad s. Perlu diketahui bagaimanakah ayat-ayat al-Quran begitu mampu mengubah unat Jahiliah kepada umat yang bertamadun dalam jangka masa yang singkat selain dengan sebab ia merupakan kitab mukjizat. Ayat-ayat al-Quran tersebut telah menyentuh pelbagai masalah dan persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. # Bagi mereka yang merujuk kepada soal masa akan mengistilahkan ayat-ayat Makki sebagai ayat-ayat yang diturunkan sebelum baginda berhijrah ke Madinah sama ada diturunkan di Mekah. Al-Nas AYAT-AYAT MAKKI DAN MADANI Posted by anatomi-alquran on Tuesday. sekitarnya atau di tempat lain selain dari Mekah. Untuk mengetahui mana satu ayat yang awal dan yang akhir secara berturutan seseorang itu perlilah mengetahui dan memahami dengan tepat persoalan ayat Makki dan ayat Madani. Bagi mereka ayat-ayat Makki ialah ayat-ayat yang diturunkan untuk penduduk Mekah yang dikenali dengan permulaan ayatnya yang menyebut “Wahai sekalian manusia” dan “Wahai Bani Adam. # Ada juga yang melihat dari aspek ayat yang diturunkan itu sendiri.12. Sementara ayat Madani ialah ayat-ayat yang diterima oleh Nabi Muhammad s.a. Kerana itu wujudlah ayat-ayat al-Quran yang membatalkan ayat yang awal turunnya dan sebaliknya. # Bagi golongan yang mementingkan tempat mereka mengistilahkan ayat Makki sebagai ayat-ayat yang diterima oleh Nabi Muhammad s.w bermula sejak baginda berada di Mekah hinggalah baginda berpindah ke Madinah. ..a.Terdapat perselisihan ulama dalam mentakrifkan apakah ayat Makki dan ayat Madani. Ayat-ayat al-Quran juga telah mengubah tabiat buruk umat Arab menjadi baik dan membentuk mereka menjadi umat yang terpuji dalam jangka masa yang amat singkat.a.w di Mdinah dan kawasan sekitarnya seperti ayat yang turun di Badar dan juga di Uhud. Sementara ayat-ayat Madani ialah ayat-ayat yang diturunkan selepas hijrahnya Nabi ke Madinah walaupun diturunkan di Mekah.

Ini adalah kerana sebab-sebab yang berikut: 1) Sukar untuk menentukan ayat yang tidak diturunkan di kedua-dua tempat tersebut misalnya ayat yang diturunkan di Baitul Maqdis seperti ayat: Maksudnya : Tanyakanlah kepada orang (Rasul) yang telah kami utuskan sebelum Engkau di antara Rasul-Rasul Kami. Ini terdapat dalam ayat berikut : Maksudnya: Wahai Nabi. orang-orang kafir dan juga ayatayat yang hanya mengandungi kisah-kisah para Nabi dan Rasul terdahulu.a. kepada orang munafik.w sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan lagi Amat Maha Melihat. Maksudnya : Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu supaya menunaikan Amanah kepada yang empunya dan apabila kamu menghukum di antara Manusia hendaklah kamu menghukumnya dengan adil. Sesungguhnya Allah Adalah sebaikbaik Pemberi Ingat\nasihat kepada kamu. (Surah az-Zukhruf: 45) 2) Sulit untuk menentukan ayat-ayat yang tidak mempunyai kitab atau kata tuju dalam ayat yang telah dinyatakan di atas. (Surah an-Nisa’: 58) SURAH-SURAH AL-QURAN YANG DISEBUT SEBAGAI MAKKI DAN MADANI # Para ulama telah sependapat membahagikan 114 surah dalam al-Quran kepada surah-surah Makki dan Madani seperti berikut: Surah-surah Makki -Termasuk di dalam surah Makki sebanyak 82 surah iaitu surah : 1) al-A’raf 2)al-A’la 3)al-A’diyat 4)al-Ahqaf 5)al-A’laq 6)al-An’am 7)al-Anbiya’ 8)an-Nisa’ 9)al-Ankabut 10)al-‘Asyr 11)al-Balad 12)al-Buruj 13)ad-Dhuha 14)ad-Dukhan 15)al-Fajr 16)al-Fathir 17)al-Fill 18)al-Furqan . sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Mha Penyayang.# Dari ketiga-tiga pentakrifan di atas takrifan pertama dan kedua mempunyai kelemahan yang amat nyata dan sukar untuk membuat kajian mengenai al-Quran. Contohnya ayat yang ditujukan khas kepada Nabi Muhammad s. mengapakah engkau haramkan sesuatu yang telah dihalalkan Oleh Allah kepada kamu kerana mahu memenuhi kehendak isteri-isteri Kamu. Adakah kami adakan beberapa Tuhan Yang mereka sembah selain dari ar-Rahman. (Surah atTahrim: 1) 3) Begitu juga firman Allah dalam ayat yang berikut adalah dimasukkan ke dalam ayat-ayat yang turun di Madinah kerana turun selapas hijrah walaupun tempat turunnya di Mekah iaitu sewaktu pembukaan Mekah.

19)al-Ghasyiyah 20)al-Hajj 21)as-Sajdah 22)al-Haqqah 23)al-Hijr 24)Hud 25)al-Humazah 26)Ibrahim 27)al-Infitar 28)al-Insyirah 29)al-Insyiqaq 30)al-Isyraq 31)al-Jathiyah 32)al-Jin 33)al-Kafirun 34)al-Kahfi 35)al-Kauthar 36)al-Lahab 37)al-Laili 38)Luqman 39)al-Maarij 40)al-Ma’un 41)Maryam 42)al-Muddathir 43)al-Mukmin 44)al-Mukminun 45)AL-Mulk 46)al-Mursalat 47)al-Muthaffifin 48)al-Muzammil 49)an-Naba’ 50)an-Najm 51)an-Nahl 52)an-Naml 53)an-Naziat 54)Nuh 55)Qaff 56)al-Qalam 57)al-Qamar 58)al-Qariah 59)al-Qasas 60)al-Qiyamah 61)Quraisy 62)ar-Rumm 63)as-Saba’ 64)Shad 65)as-Soffat 66)a-Syam 67)as-Syua’rak 68)as-Syura .

b) Ayat turunkan di Madinah dihukumkan Makki . Khitab yang dibawa adalah umum yang menyebabkan ia tidak boleh dikatakan sebagai Makki atau Madani.Terdapat juga surah-surah yang mempunyai pengecualian iaitu ia dimasukkan ke dalam surah Madaniyah tetapi terdapat di dalamnya ayat-ayat Madani. Ayat-ayat itu dihukumkan demikian kerana melihat dan meneliti kandungan dan tajuk yang dibawa oleh ayat-ayat tersebut misalnya: a) Ayat turun di Mekah dihukumkan Madani .Begitu juga sebaliknya dalam surah Makkiyah terdapat ayat-ayat Madani seperti surah al-An’am yang dimasukkan ke dalam surah-surah Makki kecuali ayat 101-153 diturunkan di Madinah.69)at-Takathur 70)at-Takwir 71)Taha 72)at-Thariq 73)at-Thur 74)at-Tin 75)al-Waqiah 76)Yassin 77)Yunus 78)az-Zariyat 79)az-Zukhruf 80)az-Zumar 81)al-Insan 82) Fussilat -Surah-surah Madani . Khitab yang dibawa adalah untuk orang Musyrikin. Contohnya dalam surah al-Anfal sebagai surah Madani tetapi terdapat ayat yang diturunkan di Mekah iaitu ayat yang ke-30 begitu juga ayat yang ke-64. . ayat 30 diturunkan kepada Nabi menerangkan tujuan orang Musyrikin yang hendak membunuh Nabi dan Nabi diperintahkan berhijrah ke Madinah. Sementara ayat yang ke-64 diturunkan kepada Nabi selepas Saidina Umar al-Khattab memeluk agama Islam. Oleh itu ia dimasukkan ke dalam ayat Makki tetapi dihukumkan sebagai hukum Madani. AYAT-AYAT YANG DIHUKUM MAKKI DAN MADANI # Selain dari itu terdapat juga ayat-ayat yang diturunkan di Mekah tetapi dihukumkan Madani dan diturunkan di Madinah tetapai dihukumkan Makki.Iaitu ayat-ayat di dalam surah al-Mumtahanah yang diturunkan di Madinah. Begitu juga ayat-ayat pada permulaan .Terdapat 12 surah yang ulama tidak sependapat untuk memasukkannya sebagai surah Madani iaitu surah: 1)al-Fatihah 2)ar-Ra’du 3)ar-Rahman 4)as-Soff 5)at-Thaghabun 6)al-Muthaffifin 7)alQadr 8)al-Baiyinah 9)al-Zilzalah 10)al-Ikhlas 11)al-Falaq 12)an-Nass .Termasuk di dalam surah-surah Madani sebanyak 20 surah iaitu: 1)al-Baqarah 2)Ali Imran 3)an-Nisa’ 4)al-Maidah 5)al-Anfal 6)at-Taubah 7)an-Nur 8)al-Ahzab 9)Muhammad 10)al-Fathu 11)al-Hujurat 12)al-Hadid 13)al-Mujadalah 14)al-Hasyr 15)al-Mumtahanah 16)al-Jumu’ah 17)al-Munafiqun 18)at-Thalaq 19)atTahrim 20)an-Nashr . Begitu juga surah al-Hajj adalah surah Makki tetapi ayat 19 diturunkan di Madinah.Iaitu ayat 13 dalam surah AL-Hujurat yang diturunka di Mekah semasa pembukaan Mekah iaitu selepas hijrah maka ia dihukumkan Madani.

. 3) Ayat dan surahnya mengandungi seruan agar manusia memperbaiki akhlak dan berakhlak dengan akhlak yang mulia serta memperbanyakkan amalan kebajikan. 6) Setiap ayat dan surah yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah seperti (‫ )حم‬dan ( ‫ )الم‬di pangkal surah kecuali surah al-Baqarah dan Ali Imran. 2) Ayat dan surahnya mengandungi seruan beriman kepada Allah dan galas an hari Akhirat (syurga dan neraka). 4) Ayat dan surahnya mengandungi celaan terhadap perbuatan kaum Musyrikin dan pemimpin-pemimpin mereka. Cara-cara untuk mengenal ayat-ayat Makki dan Madani # Untuk mengetahui sesuatu perkara yang sebenarnya secara pasti tentulah kita sendiri perlu melihat atau menyaksikan perkara tersebut begitu juga dengan al-Quran. Walaupun begitu tanda-tanda berikut merupakan tanda yang dapat mentarjihkan lagi iaitu. Ciri-ciri pengenalan Ayat-Ayat Makki dan Madani # Berikut merupakan beberapa cirri umum yang dapat membantu kita mengenali sama ada sesuatu ayat itu Makki atau Madani A-Ciri-ciri Ayat Makki 1) Setiap surah yang di dalamnya mengandungi ayat sajadah. 2) Setiap ayat yang mempunyai kalimah kalla (‫)كل‬ 3) Setiap ayat yang mengandungi perkataan (‫ )ياايهاالناس‬dan tidak mengandungi perkataan ( ‫)ياايهاالذينءامنوا‬ 4)Setiap ayat yang mengandungi kisah para Nabi dan Rasul yang terdahulu melainkan surah al-Baqarah. 5) Ayat-ayat yang mengandungi kisah Nabi Adam dan Hawa kecuali di dalam surah al-Baqarah. meneliti dan membuat kajian terhadap ayat-ayat al-Quran berdasarkan perbahasan di atas. berapi serta sebutan yang sama.surah al-Baqarah.Ciri-ciri Surah Madani 1) Setiap surahnya mengandungi keizinan dari Allah untuk berjihad dan meherangkan hukum-hukum mengenainya. ulama telah sependapat bahawa pada hari ini sekiranya kita ingin mengetahui ayat Makki dan Madani hanya dengan dua cara sahaja iaitu: 1) Cara mendengar dari dalil-dalil Naqli Iaitu mendengar dalil-dalil Naqli yang disandarkan kepada riwayat yang sahih dari para Sahabat yang hidup semasa wahyu itu diturunkan atau riwayat yang sahih para tabiin yang bertemu dengan sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu 2) Cara kias ijtihad Iaitu dengan cara melihat. Untuk mengetahui dengan pasti tentang apakah itu ayagt Makki atau Madani sudah pasti kita perlu hadir di dalam masa penurunan wahyu tersebut. 1) Ayat dan surahnya berbentuk pendek. ayat-ayat tersebut dikatakan sebagai ayat Madani tetapi hukumnya Makki. 5) Ayat dan surahnya mengandungi sumpah-sumpah selaras dengan tabiat orang Arab yang suka bersumpah. Oleh itu. B. Namun begitu tentulah mustahil sama sekali untuk kita mengulangi kembali perkara yang telah berlaku. Sekiranya ia mempumyai khitab yang lebih membicarakan orang Musyrikin maka kita mengenalinya sebagai ayat Makki dan sekiranya ayat tersebut membicarakan tentang kes atau tindakan maka kita akan memasukkan ke dalam ayat Madani. Oleh yang demikian. ringkas dan mempunyai kata-kata yang bertenaga. Begitulah seterusnya dalam hal-hal yang tertentu yang kita telah bincangkan di atas. Keenam-enam ciri di atas mmerupakan suatu kaedah yang agak tepat dalam penentuan tersebut.

w. . Kesemua ciri di atas adalah sebagai ciri-ciri umum yang membezakannya dengan ayat-ayat Makki. social dan kenegaraan. menghubungkan langit dengan bumi. Ini membantu kita dalam menentukan seuatu hukum. 3) Pengetahuan mengenainya akan membolehkan kita menentukan ayat-ayat Nasih dan Mansuh. Maka betapa tingginya kedudukan al-qur’an dan betapa besarnya ajaran-ajarannya yang dapat mengubah perjalanan hidup manusia. minuman. HIKMAT DAN KEPENTINGAN MENGETAHUI AYAT-AYAT MAKKI DAN MADANI # Mengetahui ilmu ayat-ayat Makki dan Madani mempunyai faedah yang besar bagi umat Islam antaranya: 1) Pengetahuan mengenainya memudahkan seseorang itu membuat tafsiran ke atas satu-satu ayat secara tepat dan pasti. menuntut adanya perbahasan mengenai segala hukum-hakam Islam seperti makanan. kemudian saya dedahkan pandangan yang paling benar. 4) Kepastian mengetahui bab ini akan menambah keyakinan kepada al-Quran dan agama Islam itu sendiri kerana ketelitian umatnya demi kesejahteraan umat seluruhnya.w seperti adanya suatu kekuatan yang turun dari tempat yang tinggi dan diterima oleh seseorang.a.2) Setiap ayat dan surah yang membicarakan tentang kaum Munafiqun kecuali surah al-Ankabut. Para ulama’ mempunyai banyak pengalaman dalam perkara yang mula-mula diturunkan dan apa yang terakhir.t. Ini menunjukkan bahawa ia telah diturunkan daripada tempat yang lebih tinggi. 2) Dengan pengetahuan tersebut membolehkan kita mengenali dan memahami secara pasti sejarah perundangan Islam dari awal hingga akhir.t. Ini akan menambah keyakinan dan ketaqwaan kepada Allah s. soal-soal hak. 3) Setiap ayat dan surah membicarakan tentang hukum-hukum faraid. Dan kajian seperti itu juga. PENGETAHUAN TENTANG TURUNNYA AYAT YANG PERTAMA DAN TERAKHIR Gambaran tentang turunnya al-Qur’an kepada Rasulullah s. peperangan dan lain-lain.w. Sekiranya tidak maka kemungkinan besar ia akan membuat suatu tafsiran yang tidak tepat atau mungkin salah dan tidak memenuhi kehendak Allah s. Di sini saya akan paparkan dengan ringkas. 2) Setiap hujah dan dalil mengenai hakikat Islam dan Iman dibicarakan secara lebih terperinci. 4) Setiap ayat dan surah yang mengandungi perdebatan dengan ahli kitab dan seruan terhadap mereka supaya tidak keterlaluan dalam agama. Masalah seperti ini memerlukan sesuatu kajian mengenai apa yang pertama sekali turun dan apa yang terakhir. undang-undang awam. dunia dan akhirat. Pengetahuan mengenai sejarah perundangan Islam daripada sumber pertamanya iaitu al-Qur’an akan memberikan kepada kita sesuatu ilmu tentang tahapnya dalam hukum dan hubungkaitannya dengan keadaan tempat di mana hukum itu diturunkan tanpa menimbulkan perselisihan antara yang terdahulu dengan yang akan datang. Ciri tersebut ditambahi lagi dengan perkara-perkara berikut yang lebih mengukuhkannya iaitu: 1) Kebanyakan ayat dan surahnya panjang-panjang dan meleret-leret dengan perbicaraan yang tenang.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->