KONSEP ASAS EKONOMI ISLAM

PENGELUARAN

PENGENALAN 
Aktiviti pengeluaran merupakan bidang penting di samping

penagihan dan pengeluaran. 
Ekonomi Barat membataskan kefahaman tentang pengeluaran hanya

pada mewujudkan barangan material (madiyyah). 
Dari segi ekonomi Islam, pengeluaran dianggap sebagai asas kepada

penggunaan dan penggunaan amat penting untuk memastikan kesinambungan kehidupan manusia. 
Dua tokoh yang sering disebut sebagai bapa Ekonomi Islam ialah

Ibni Taymiyah (1262-1328 Masehi) dan Ibn Khaldun (1332-1406 Masehi).

OBJEKTIF PENGELUARAN 

Dalam ekonomi islam:
material sebagaimana dinyatakan dalam sistem ekonomi lain. 

Pengeluaran dalam Islam bukan semata-mata untuk mencapai manfaat 

Orang Islam akan menjadikan aktiviti pengeluaran sebagai mekanisme

untuk ia menjalankan ketaatan kepada Allah dan beribadat kepadaNya. 
Antara objektif lain ialah:

1)menyediakan keperluan sendiri secara sederhana 2)menyediakan keperluan bagi masa depan 3)peruntukan bagi generasi akan datang 4)khidmat sosial dan sumbangan pada jalan Allah

KEPENTINGAN PENGELUARAN 
Dalam ekonomi konvensional: 
Kedudukan aktiviti pengeluaran adalah penting dalam meningkatkan

kebajikan masyarakat. 
Ini dapat diringkaskan:

1)pengeluaran dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan kebajikan ekonomi dengan menawarkan sebanyak mungkin barangan ekonomi. 2)mencorakkan penggunaan sumber secara cekap bagi mengimbangi sumber yang ada berbanding kehendak manusia yang tidak terbatas. 

Dalam ekonomi islam:
Pengeluaran dalam Islam adalah bertujuan menyahut seruan Allah s.w.t untuk berusaha dan bekerja. Kepentingan untuk berusaha dan bekerja adalah supaya manusia boleh berdikari untuk aktiviti semasa dan ketika beribadah. Tambahan lagi Islam amat menitik beratkan peripentingnya penyediaan barangan keperluan manusia mengikut jenis barangan dan kepentingan masyarakat. Konsep pengeluaran Islam juga bertujuan menampung keperluan mengikut tanggungan.

Konsep Barang & Perkhidmatan

Perspektif Konvensional
Barang Sesuatu yang memiliki citarasa serta nilai ekonomi Cth:kereta,jam tangan Pekhidmatan Melaksanakan sebarang urusan utama untuk memudahkan aktiviti pengeluaran

Perspektif Islam 
Konsep barang & perkhidmatan termasuk

kehendak kerohanian Semua aktiviti pengeluaran hendaklah halal dan menggunakan sumber ekonomi dengan seimbang

Jenis Barang & Perkhidmatan

Perspektif Islam
1.Barangan Baik Barang yang benar-benar memberi manfaat dari segi ahlak,jiwa dan fizikal Pengeluaran memenuhi kehendak pengguna mestilah halal Cth:makanan,minuman ,tempat tinggal,pakaian

2.Barangan kotor@najis Barang yang ditegah penggunaannya Sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu makanan kepada sesuatu kaum,maka hasil jualannya turut diharamkan Cth:arak dan babi

Matlamat Pengeluaran
Memenuhi keperluan hidup secara sederhana Penghindaran penggunaan barangan yang dilarang Penggunaan barangan ekonomi yang tidak boros Penggunaan serta kepuasan yang terhasil adalah alat kepada pencapaian yang hakiki

Klasifikasi Keperluan Manusia dalam Perspektif:

Ekonomi Konvensional Ekonomi Islam

EKONOMI
KONVENSIONAL .

Ahli & penulis ekonomi konvensional: 
Marshall Bhende Fernando Adam Smith

Bhende & Fernando telah membahagikan barang2 keperluan manusia kepada 3 kategori: Keperluan Asas / keperluan untuk kehidupan -kehendak primer manusia -untuk hidup secara sempurna -cth: makanan,pakaian,tempat tinggal +keperluan-keperluan untuk keefisienan (komputer) + keperluan-keperluan semasa(kereta) 

Keperluan untuk keselesaan -perkara yang mendatangkan keselesaan

kepada kehidupan -kipas angin,katil,sofa dll 
Keperluan barang-barang mewah

-merujuk kepada barangan yang amat mahal berbanding manfaat yang diperolehi -biasanya di kalangan orang berada -sebagai lambang kemegahan serta kedudukan dalam masyarakat -cth: rumah kediaman mewah, barang perhiasan yang mahal dan kereta mewah 

Klasifikasi keperluan manusia bergantung

kepada taraf hidup seseorang Cth: jika seseorang itu berpendapatan kecil dan mampu untuk membeli kenderaan (barang mewah) Adam Smith
Ukuran kaya atau miskin seseorang itu adalah berdasarkan kepada darjah kemampuannya menikmati keperluan-keperluan asas,keselesaan dan hiburan

EKONOMI ISLAM

Ahli & penulis ekonomi Islam: 
 

Afzal-ur Rahman Anas Zarqa M.A. Manan Muslehuddin

M.A. Manan & Muslehuddin -barangan keperluan asas -barangan keselesaan -barangan mewah Afzal- ur Rahman -barangan keperluan asas -barangan keperluan kecekapan -barangan keselesaan -barangan mewah

Sadeq -barangan keperluan hidup -barangan asas -barangan keselesaan -barangan mewah -barangan memberhayakan

Secara khususnya keperluan manusia terbahagi kepada 3: 
Daruriyyat

*tujuan untuk meneruskan kehidupan * jika tidak dipenuhi,maka akan rosak dan pincanglah kehidupan *akan mendapat sengsara *barangan asas: makanan,pakaian,tempat tinggal 

Hajiyyat

*memberi kemudahan kepada manusia untuk mengelakkan kesukaran *jika tidak dipenuhi,manusia akan mengalami kesengsaraan tetapi tidaklah memudaratkan *Cth: perabot untuk rumah btujuan untuk keselesaan dan kemudahan 

Kamaliyyat/ Tahsiniyyat

*untuk menjadikan kehidupan lebih selesa * jika tidak dipenuhi, tidak akan memberi kesan kepada manusia. *Cth: makanan mewah,pakaian yang mahal,kereta mewah

Faktor Pengeluaran (Konvensional)
FAKTOR HURAIAN PENGELUARAN

TANAH BURUH MODAL

-Benda dan tenaga yang disediakan oleh alam tabi I -Mengambil kekayaan di bumi utk diproses -Tenaga manusia dari segi fizikal dan mental dalam menghasilkan barang dan perkhidmatan -Barangan yang dihasilkan untuk menghasilkan suatu brg yang lain barang &

USAHAWAN -Mengendalikan faktor pengeluaran
perkhidmatan -Berani menanggung risiko kerugian -Inovatif

Faktor Pengeluaran (Islam)
FAKTOR HURAIAN PENGELUARAN

TANAH BURUH

-Sumber semula jadi ciptaan Allah s.w.t -Manusia digalakkan menikmatinya tetapi ada batas & syarat -Pekerja yang terikat dengan bidang dan etika kerja berdasarkan ketetapan syarikat -Terlibat dalam pengurusan dan penyeliaan -peruntukan sumber kewangan dalam proses pengeluaran.

MODAL

USAHAWAN -Tidak menanggung risiko kerugian jika tidak menyumbang
modal -Berhak kepada keuntungan dengan kadar peratusan yg ditetapkan

KESIMPULAN